ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - אומן ראש השנה ב'ברסלב סיטי' - ספרים וקונטרסים
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
אומן ראש השנה ב'ברסלב סיטי' - ספרים וקונטרסים

אוצר ראש השנה
והוא ליקוטי קונטרסם יקרים מפז ומפנינים, שנדפסו ונתפשטו כבר בעולם, המגלים את יקרת הזוכים לבוא אל צדיקים על ראש השנה בכלל, ואל ציון רבנו ז"ל בעיר אומן בפרט, ומגלים את גודל התקונים שמקבלים בראש השנה. אשרי מי שזוכה לבוא אל צדיקים אז, ויקבל את תקונו הנצחי, להיות דבוק בחי החיים כל הימים.

הנהגות ראש השנה
יהנהגות נוראות ונפלאות איך להתנהג במשך כל ימי ראש השנה הקדוש, כדי לזכות להצליח דרכו במשך כל השנה, ויזכה להכתב ולהחתם בכתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים.

מחזור לראש השנה
מחזור לראש השנה עם פירוש עת רצון

"התיקון הכללי"
תיקון נורא ונפלא מאוד מאוד לכלליות החטאים והוא פגם הברית, רחמנא לצלן, ומסוגל מאוד גם לפרנסה ולהצלחה בכל הענינים בגשמיות וברוחניות, אשרי מי שיאמרם בכל יום.
קונטרס כי תבוא לאומן
יגלה נפלאות ממעלת הזוכה לבוא אל ציון רבנו ז"ל לראש השנה, ואת גודל התיקונים שמקבלים שם, ואשרי מי שמנצל את הזמן היקר הזה ואת שהותו שם.

קונטרס חשיבות הקיבוץ
יגלה ויבאר ויחזק את נשות ישראל, שלא תמנענה מבעליהן לנסוע אל צדיקים לראש השנה, ובפרט אם הם רוצים לזכות לנסוע אל הקיבוץ הקדוש בעיר אומן לראש השנה, ויסביר את גודל הזכות לכל מי שזוכה להיות בראש השנה אצל צדיקים קדושים בכלל, ואצל קיבוץ חסידי ברסלב בעיר אומן בפרט.

קונטרס "מעלת נסיעה לצדיקים לראש השנה"
בו יבואר גודל התועלת לזוכה לנסוע אל צדיקים אמיתיים לראש השנה שעל ידם יזכה להגיע אל תיקונו השלם, ויומתקו ממנו כל הדינים, ויזכה לשנה טובה ומתוקה.

קונטרס "קיבוץ ראש השנה"
בו יבואר מעלת הזוכה לבוא את הקיבוץ הקדוש של אנשי שלומנו הקדושים, המתקבצים יחד בכל מקום שהוא לראש השנה, ובפרט בעיר אומן, ואת גודל התיקונים שנעשים על-ידי-זה בכל העולמות.


אומן ראש השנה ב'ברסלב סיטי' »

מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup