ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - כתבה מרתקת לרגל הדפסת כרך ה-100 של 'אשר בנחל'
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
כתבה מרתקת לרגל הדפסת כרך ה-100 של 'אשר בנחל'
הצדיק מעיין ב'אשר בנחל' כרך ה-100

זמן בשורה ושמחה לכלל ישראל: הודפס כרך ה-100 בסדרת 'שאלות ותשובות אשר בנחל' • מאה כרכים - עשרים וארבע אלף מכתבים! • הצדיק קיבל לידיו את הכרך החדש במעמד קבלת הפנים לכבודו בשבוע שעבר • כתבה מיוחדת

כ' אב תשע"ב, 08/08/2012


עבור חסידי ברסלב ורבבות יהודים, מדובר בזמן גדול ומרגש במיוחד: קרוב לחמישים שנה כותב כ"ק מוהרא"ש שליט"א מכתבי חיזוק לאנשים מכל שכבות הציבור ומכל רחבי העולם. מכתבים מיוחדים אלו מודפסים לפי הסדר בסדרת הספרים 'שאלות ותשובות אשר בנחל' כבר משנת תשל"ג (1972).

בשבוע האחרון, חמישים שנה לאחר כתיבת המכתב הראשון, יצא ממכבש הדפוס כרך מספר 100 - חלק ק' בסדרה. כ"ק מוהרא"ש שליט"א קיבל את הכרך בהתרגשות גדולה במעמד ההיסטורי שהתקיים ביום חמישי האחרון.

כעשרים וארבע אלף מכתבי חיזוק שנכתבו בין השנים תשכ"ד - תשנ"ה הודפסו עד כה בסדרת הספרים הנפלאה, ובקרן הדפסה "היכל הקודש" נמצאים עוד למעלה מחמישים אלף מכתבים משנת תשנ"ה ועד עכשיו שעדיין לא הודפסו. כאשר יודפסו כל המכתבים צפויה להגיע סדרת הספרים ל - 350 כרכים!!

רבבות מקבלים חיזוק מהנחל הנובע

ספר 'אשר בנחל' הוא גולת הכותרת של כל ספרי כ"ק מוהרא"ש שליט"א, כפי שהתבטא מוהרא"ש בעצמו פעמים רבות. המיוחד בספר זה הוא הקשר המיוחד של המחבר כ"ק מוהרא"ש שליט"א עם אלפי בני ישראל מכל שכבות העם, מכל הגילאים, מכל הסוגים והחוגים. לכל אחד ואחד מהם עונה הצדיק לפי שכלו ולפי עניינו, מעודד את רוחו שלא להישבר ולהמשיך הלאה.

'אשר בנחל' - כשמו כן הוא, נחל המשקה את הנשמות הצמאות לדבר ה', לתורה, תפילה ויראת שמים, והכל מיוסד על פי דברי רבינו ז"ל הנחל נובע מקור חכמה ותלמידיו.

המכתבים הנפלאים, המלאים בחכמת חיים עמוקה ובנסיון של שנים רבות, משקים אלפים ורבבות יהודים ששואבים מאתם התחזקות יומיומית לעבודת ה'. וכפי שהתבטא כ"ק מוהרא"ש שליט"א: "ההתחזקות שנמצאת שמה לא נמצאת בשום ספר בעולם".

כ"ק מוהרא"ש שליט"א מציג בהתרגשות את הכרך החדש שזה עתה קיבל לידיו

חז"ל מלמדים אותנו מי נקרא מנהיג אמיתי - "שיודע ללכת נגד רוחו של כל אחד ואחד", וזאת אנו רואים במאה כרכי "אשר בנחל"... מאה כרכים! מלאים מדע וחכמה, התעוררות והתחזקות, מוסר וחסידות, הנהגות ועובדות, עצות ותורות, ביאורים ופירושים, הלכות וציטוטים... כרכא דכולא ביה, הכל יש בו ב"אשר בנחל".

ציר בן עשרות שנים של השפעה בלתי פוסקת. אין לך יום שאינו מתאים לכתיבת מכתב, בערבי יום הכיפורים ובהושענא רבה, בפורים ואף בערבי פסחים... כל הימים שווים לטובה, כל יום כמה וכמה מכתבי קודש. ולמי? לא רק למכרים ולחסידי ברסלב, אלא לכל יהודי ויהודיה שצריכים עידוד!

באותם כרכים ימצאו הקוראים מכתב על השתוקקות נשגבה ליחוד יחודים קדושים וכמה מכתבים לאחר מכן עצות "פשוטות" של שלום בית, של חינוך ילדים, של הבנה בין איש לרעהו, נחמת טרדת הפרנסה, ושוב... התמדת התורה בעיון, בבקיאות ובגירסה... ובין השורות, אין סוף ציטוטים ומובאות מכל חלקי התורה הקדושה.

הנקודה הפנימית והמרכזית של כל המכתבים זה כמובן האמונה בקדוש ברוך הוא. המעלעל בין דפי הספר מוצא את עצמו חוזר ומהרהר באמיתת מציאותו יתברך ובדיבורי אמונה והשגחה פרטית וההתחזקות בבטחון חזק בהנהגת ה'. מי שקולט את דובשו וחלבו של 'אשר בנחל', מוצא את עצמו מדבר אל הקדוש ברוך הוא ומרגיש קרבת אלוקים כה מוחשית, אשר מניעה אותו לספר כל עניניו, תמיד, בכל יום ובכל הימים אל ה' יתברך.

"כתוב בני, כתוב" - כיצד הכל התחיל?

כבר בערב חנוכה שנת תשכ"ד החל כ"ק מוהרא"ש שליט"א בכתיבת מכתבי חיזוק, אז הגיעו אליו בחורי ישיבה שהיו בתחילת ההתקרבות לחסידות ברסלב ונרדפו על ידי ראש הישיבה. אותם בחורים ביקשו חיזוק וקיבלו זאת על ידי המכתבים היקרים שכתב להם.

"שרייב מיין קינד שרייב". מוהרא"ש בכתיבת מכתב חיזוק

פעם סיפר כ"ק מוהרא"ש שליט"א, שבתחילה חשש לכתוב מכתבים ולתת עצות, כי מדובר באחריות גדולה מאוד, והתבודד אז לה' יתברך שיגלה לו מה לעשות ובכה הרבה עד שנרדם. בחלומו ראה את רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב זי"ע מטייל עם תלמידו רבי נתן זי"ע ומדבר עימו באיזה עניין עמוק, והלכו והתקרבו למקום בו מוהרא"ש עמד, וכשהגיעו עצר רבינו ז"ל וחייך אל מוהרא"ש. ניגש מוהרא"ש אל רבינו ז"ל ולחש על אוזנו מה שלחש וגם שאל לגבי עניין הבחורים שבאים לבקש את עצותיו: "רבי מה אעשה? ומה אשיב להם?". והשיב לו רבינו הקדוש: "שרייב מיין קינד שרייב, איך וועל דיר מגלה זיין שיינס אין מיין תורה, איך וועל זיין מיט דיר" (כתוב בני, כתוב, אני אגלה לך דברים יפים בתורתי, אני אהיה עמך). ובהמשך אמר גם רבי נתן זי"ע למוהרא"ש: "אל תפחד, אני אהיה עמך תמיד, ובכל חידושיך אהיה עמך תמיד".

מאז החל כ"ק מוהרא"ש שליט"א לכתוב מכתבים לבחורים ואברכים, ולאט לאט החלו רבים מכל העדות והחוגים לבקש את עצותיו הקדושות וכתבו אליו מכתבים והשיב להם מוהרא"ש במכתבים נפלאים.

ההדפסה הראשונה

בהתחלה הדפיסו כמה מכתבים שיהיה לחברים במה להתחזק, בהדפסת 'סטנציל', שהיא מכונת דיו פשוטה לשכפול מסמכים שקדמה למכונת צילום, והיו מהדקים את הדפים וכך היו יוצרים חוברת התחזקות ומחלקים בין החברים. היה אברך אחד, צדיק וחסיד בשם הרה"ח ר' שמואל דוד יונגרייז זצ"ל, שהיה אז בחור, והיה כרוך מאד אחר מוהרא"ש, והאברך הזה קפץ והדפיס מהדורה ראשונה של הספר, וקרא לזה 'נועם אשר בנחל'. אך בהדפסה הבאה, השמיט מוהרא"ש נ"י את המילה נועם, ונקרא שמו לדורות 'אשר בנחל'...

יש לציין כי לפני המחלוקת הגדולה שהתעוררה באותם שנים על כ"ק מוהרא"ש שליט"א, התקבל הספר 'אשר בנחל' בתדהמה אצל כל אנשי שלומנו חסידי ברסלב, והיה נראה בעיניהם כאילו הספר הזה בא ישר מבית מדרשו הקדום של מוהרנ"ת זי"ע ותלמידיו הקדושים, והרבה שנים לא ידעו בעולם מי כותב את זה, כי שם המחבר לא הודפס, ונכתב רק "הובא לדפוס על ידי חסידי ברסלב".

את המהדורות של 'אשר בנחל' בדפוס האמריקאי, היה ר' שמואל דוד מפיץ בכל רחבי העולם, לכל דורש ומבקש. הספר היה מגיע לנמען כששמו כתוב בכתב ידו של ר' שמואל דוד על הכריכה הימנית מבפנים.

ההדפסה הראשונה. 'נועם אשר בנחל'

בשנת תשמ"ח בערך הדפיס כ"ק מוהרא"ש שליט"א שני כרכים גבוהים של 'אשר בנחל', ונכתב עליהם מבחוץ 'שו"ת אשר בנחל', והיה נראה כדרך השותי"ם, ספרים ארוכים וגבוהים עם שני טורים.

בשנת תש"נ החלה עבודת העריכה המחודשת של הדפסת כל המכתבים החל מתשכ"ד, שנה אחר שנה כסדר, כי עד אז ספרי 'אשר בנחל' לא היו מודפסים דווקא כסדר השנים, ונוספו אליהם המון מכתבים מכתב יד שלא נדפסו עדיין במהדורה מנוקדת עם מראי מקומות מדוייקים מש"ס ומדרשים וזוהר הקדוש, ספרי רבינו וכל הספרים הקדושים. כמו כן בוצעו תיקוני טעויות שנפלו בהדפסות הקודמות ונערכו מפתחות חדשים של תוכן הענינים שבכל מכתב ומכתב, וניתן למכתבים מספור מחדש - ממש פנים חדשות באו לכאן!

ומאז ועד עתה נדפסו במשך עשרים ושתים שנה אלו מאה כרכים מהודרים ומפוארים.

מאות מכתבים בכל יום

עם פרסומם של ספרי 'אשר בנחל' ברחבי הארץ והעולם, החלה התעוררות רבה בקרב אלפי אנשים מכל גווני הקשת, חסידים וליטאיים, ספרדים ואשכנזים, חילונים, חרדים ולהבדיל אפילו גויים. הדברים הנפלאים שמובאים בספר מדברים אל כל אדם באשר הוא, ופועלים בלבבות כולם.

אנשים רבים שקראו והתחזקו החלו לכתוב מכתבים לכ"ק מוהרא"ש שליט"א ולבקש חיזוק אישי. בתחילה עדיין לא היה קיים מכשיר הפקס, והמכתבים היו מגיעים דרך הדואר המקומי. מחזה נפוץ היה באותה תקופה לראות בחור או אברך סוחבים שק מלא במכתבים, מסניף הדואר לבית המדרש של חסידי ברסלב. מוהרא"ש היה משיב באותה התקופה מעל גבי 'נייר קופי' (נייר המשמש להכנת עותק מהמכתב בעת כתיבתו), מכתב אחד בכתב יד היה נשלח לנמען והעתק המכתב נשמר להדפסה בעתיד.

כיום, מכשיר הפקס בלשכתו של כ"ק מוהרא"ש שליט"א בארה"ב מקבל מאות פקסים-מכתבים מידי יום.

"היכן שתפתח תמצא פתרון לבעיה שלך"

יש המון אנשים שהיכרותם עם חסידות ברסלב המעטירה היא תוצאה מלימוד ועיון יומיומי באגרות הקודש הללו.

בדורות הקודמים, למרות חיוניתה של חסידות ברסלב, לא הגיעה בשורתה לכל שכבות הציבור. בדורות הללו, בזכות מסע ההפצה שאין לו אח וריע, אפשר לומר שחסידות ברסלב היא חלק בלתי נפרד מארון הספרים היהודי, ו'אשר בנחל' הוא כעין אינצקלופדיה ושולחן ערוך למעשה של חסידות ברסלב.

ספר 'אשר בנחל' הוא לא רק שופרה של חסידות ברסלב. אפשר לומר כי הוא מבהיר ומחזק את יסודות האמונה והיהדות הכללית, תורת 'הבעל שם טוב' וכל רבותינו הקדושים.

בעלי תשובה לצד תלמידי חכמים, צורבים צעירים לצד זקנים באים בימים, תלמידים ותלמידות, מוצאים את ה'אשר בנחל' כמכונן את דרך חייהם.

האם מישהו יכול למנות כמה לימוד תורה נלמדה על ידי הציבור בזכות ספרי 'אשר בנחל'? כמה פעמים ש"ס, משניות, גמרא ושולחן ערוך? כמה פעמים סיימו את ספרי רבינו? כמה שעות התבודדות? כמה נסיעות לאומן? וכי מישהו יכול לראות את חסידות ברסלב בלי 'אשר בנחל'? קשה לדמיין את זה אחרת... ברוך ה' אשר בנחל שם גורלינו.

עם כל זאת התבטא כ"ק מוהרא"ש שליט"א ואמר: "מי שיש לו ישות וגיאות לא יכול להשיג שום השגה ב'אשר בנחל', רק מי שהוא שבור כחרס הנשבר, לו יהיו הדיבורים האלו מתוקים מדבש ונופת צופים".

כ"ק מוהרא"ש שליט"א בשמחת חתונה של משפחות אנ"ש, מעיין בכרך 'אשר בנחל' חדש שיצא מבית הדפוס

"מי שידפיס ספר - מובטחת לו ישועה"

כ"ק מוהרא"ש שליט"א רואה חשיבות גדולה בהדפסת ספרים אלו והפצתם ברחבי העולם כדי לקרב יהודים נוספים, ואמר פעמים רבות כי הוא מבטיח שמי שיתרום להדפסת ספרים אלו מובטחת לו ישועה. "אני הבטחתי שמי שנמצא בצרה וכו', או שצריך ישועה וכו', ידפיס כרך אחד משו"ת "אשר בנחל" ויהיה בטוח שיצא מהצרה שלו וכו', או יומשך עליו ישועה גדולה, ואשרי מי שיכול לאסוף כסף ולהתחבר עם עוד כמה חברים ולהדפיס כרך אחד משו"ת "אשר בנחל", ואפילו אם כמה וכמה אנשים מצטרפים להדפיס כרך אחד משו"ת "אשר בנחל", כולם יראו ישועה", כך כתב הצדיק בעצמו בתשובה לשאלה שנשאלה דרך 'שו"ת ברסלב'. ועוד אמר: "כל מי שידפיס איזה חלק מספרי "אשר בנחל", תהיה לו ישועה במה שצריך – בָּנֵי, חַיֵּי וּמְזוֹנֵי, ואני חזק בדיבור זה, בחנוני נא ותראו ותיווכחו אם אין זה כך".

ובהזדמנות אחרת הוסיף: "הספרים האלו יודפסו ויחזרו ויודפסו פעמים אין מספר, ויתפשטו בכל העולם כולו, וזה יהיה ספר לבני הנעורים, לשאוב ממנו יראת שמיים והתחזקות לשוב אליו יתברך".

אוצרות של ספרים נלקחים מתוך 'אשר בנחל'

בשנים האחרונות, התרבו תלמידים ומקורבים חדשים דוברי אידיש ברחבי ארצות הברית, קנדה ואירופה. לאחרונה החל כ"ק מוהרא"ש שליט"א לכתוב עבורם מכתבי חיזוק בשפת האידיש, אלו לוקטו ומודפסים בסדרת 'אשר בנחל באידיש' אשר מודפסים כרך אחר כרך בקצב מהיר. כרכי 'אשר בנחל באידיש' נחטפים על ידי החסידים ובית הדפוס של חסידי ברסלב בארה"ב מדפיס עוד ועוד.

אנו מבינים היטב, כי מי הנחל, הם מים שאין להם סוף.

בית הדפוס של חסידי ברסלב בארה"ב מדפיס עוד ועוד. במלאכת ההדפסה

עוד בנושא זה:

'אשר בנחל'
לקריאה והורדה!
ארבעים ושמונה שנים
ל"אשר בנחל"!
"אשר בנחל" - שם תמצאו את הקב"ה!

12 תגובות

  • 1.
  • אשר בנחל חובה לכל יהודי
   מאת: חוה
  • 2.
  • מאת: ידין
   "יפוצו מעיינותיך חוצה"
  • 3.
  • מאת: חסיד
   שלו היה לו בבחרותו כרך אחד מאשר בנחל כבר לא היה צריך אף אחד....
  • 4.
  • אני גם רוצה איך משיגים?
   מאת: מתעניין
  • 5.
  • מאת: יוגב
   ממש כיף לראות ולשמוע על עוד ספר של הצדיק מיבנאל!!!!!!!!!!!!!
  • 7.
  • מאת: קרן
   זה מאוד מחזק אני מציעה לכולם!!!!
  • 8.
  • תודה לצדיק על הספרים
   מאת: מוריה
  • 9.
  • אשרינו מה טוב חלקנו ''אשר בנחל'' שם חלקנו
   מאת: יהודה
  • 11.
  • מאת: מתעניין
   איך משיגים את הספרים של מוהרא"ש?
  • 15.
  • מאת: דינה
   שלום לכם....אנחנו צריכים לשמוח בכל יום שזכינו להתקרב לצדיק האמת...יש לנו זכות שהתקרבנו למוהרא''ש....רציתי לשאול כמה עולה להוציא כרך אחד של אשר בנחל??אשמח לקבל תשובה...תודה רבה וחג חנוכה שמח ...ועוד דבר עם כבר אני כותבת אש אפרסם את נס החנוכה שקרה לי לפני החתונה אני ובעלי כמו כל זוג עברנו בדיקות לוודא שהכל בסדר ואמרו לי שיש לי צ'יסטה שזה לא מזיק ולא עושה כלום זה כמו נקודה על העור אז ככה בתוך הגוף וצריך לעשות מעקבים שהצ'יסטה לא תגדל כי עם היא תגיע ל4 מ''מ אז צריך לעשות ניתוחון להוציא אותה וכך אחרי החתונה במשך שנתיים וחודש כבר שאני נשואה במשך כל הזמן הזה הייתי עושה מעקבים של אולטרסאונד ובדיקת דם והצ'יסטה הייתה עולה ויורדת וכך עד שלשום שהלכתי לרופא והוא הסתכל על התוצאות של האולטרסאונד שעשיתי וחייבת לציין שהרופא גם דתי והוא היה פשוט המום ואמר ברוך ה' ישתבח שמו הצ'יסטה נעלמה כלא הייתה פשוט נעלמה לבד וכאן הרגשתי שהקב''ה אוהב אותי ועשה לי נס פשוט כך ואין כמו הקב''ה אבא שאוהב את הבנים והבנות שלו ועושה להם ניסים פשוט כך ולכן גם כל כך שיש לנו את הקב''ה צריך להיות בשמחה ולהודות על כל רגע ורגע שאנחנו יכולים להזיז ידיים ורגליים ולראות ולדבר ולשמוע ולנשום צריך להגיד תודה בכל יום...שיהיה לכולנו חג חנוכה שמח:)
  • 16.
  • מאת: אסתר
   מעוניינת לרכוש את שני הכרכים אשר בנחל וכמו כן לשאול על הדפסה . היכן ניתן להוציא להדפסה את שני הכרכים האחרונים
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup