ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - 'אשר בנחל' - שם גורלנו
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
'אשר בנחל' - שם גורלנו

 

הצדיק מעיין ב'אשר בנחל' כרך ה-100

לכבוד יום הולדתו של הצדיק כ"ק מוהרא"ש זי"ע ארכנו לכבוד המאורע את המעלות והתועלת של מפעל חייו, הלא הוא אשר בנח"ל - שם גורלנו

י"ט אייר תשע"ח, 04/05/2018


כתב וערך: דן כהן

ליקטו את המקורות: הר' דוד נאור שליט"א והר' נתן קורץ שליט"א 


ספרים רבים זכה מוהרא"ש הצדיק לכתוב בימי חייו. ספרים בכל מקצועות התורה החל מפירושו על חמישה חומשי תורה וכלה בחיבורי קודש על ספרי הקבלה.

בקיאותו העצומה יחד עם למדנותו המופלגת סייעו בעדו לכתוב פירושים וחידושים נפלאים, אף שחלקם מקורם בחוכמת הקבלה, שיהיו שווים לכל נפש. בתוך חידושים אלו הכניס הרבה אמונה שמחה והתחזקות המבוססים על ספרי רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים.

הצדיק מוהרא"ש השאיר אחריו ירושה רוחנית ענקית, יבול ספרותי עצום שגולת הכותרת שלו היא סדרת הספרים "אשר בנחל", והם לקט מכתבים שכתב הצדיק לאנשים ולנשים אשר שפכו לפניו את מר לבם.

מה מהותו של הספר "אשר בנחל"? כיצד נכתב ספר זה? לאילו דברים יזכה הלומד בו? מה עשוי ספר זה לחולל בעולם? ומה הבטיח הצדיק למי שיעזור לו להדפיס את הספר? על כך במאמר שלפנינו. 

 

א.מה מהותו של הספר "אשר בנחל"?

הספר הזה – כותב הצדיק - זו החיות שלי וזה הדם שלי חי, אף שזיכני הקדוש ברוך הוא לחבר הרבה ספרים אבל ה"אשר בנחל" עולה על הכול ולמה? כי אלו הם תשובות לבחורים ולאברכים ולאנשים ולנשים, שעובר עליהם מה שעובר צרות וייסורים.

את כל חיותי הכנסתי בתוך הספרים האלו, והם נכתבו בסייעתא דשמיא גדולה. כל הדיבורים המובאים במכתבים נלקחו רק מהנחל העליון הנובע בו מקור החכמה הקדומה, סולת ברורה מספרי רבנו.

 גם כשאני מעיין בהם הם מחזקים אותי הרבה, והלוואי היו לי בימי הנעורים מכתבים כאלו, לא היה עובר עלי מה שעבר. 

ראה לקחת את הספר שאלות ותשובות "אשר בנחל" ותעיין בכל מכתב ומכתב, בכל יום כמה מכתבים. יש כל מיני ספרי שאלות ותשובות להלכה אבל ספרי שאלות ותשובות "אשר בנחל" אלו שאלות ותשובות מהשמיים. אני צריך עצה איך לצאת מהבור שנפלתי אליו ואיך אני מגיע חזרה לשמים, ואיך אני זוכה להיות דבוק בקדוש ברוך הוא זו הייחודיות של שאלות ותשובות "אשר בנחל" שאין בספרי שאלות ותשובות אחרים.

שאלות ותשובות "אשר בנחל" זה יורד לעומקא דתהומא רבה. בחורים ואברכים, שנפלו כבר בשאול תחתית ומתחתיו ורצו להתייאש מהחיים שלהם רצו לשים קץ לחייהם חס ושלום, והספרים האלו הצילו אותם.

מוהרנ"ת אמר על הספר שלו "ליקוטי הלכות" דאס איז השם יתברך'ס גן - עדן (זהו הגן - עדן של השם יתברך).

ואני אומר על ספרי "אשר בנחל" דאס איז השם יתברך אליין (זהו השם יתברך בעצמו!) כי גילוי האלוקות שיש שם לא תמצא בשום ספר שבעולם ולכן החזק בספרי "אשר בנחל" ושם תמצא מרגוע לנפשך. 

האלוקות שיש בספר זה  לא תמצאו בשום ספר בעולם. מה גם שאפילו הכי ירוד ופחות יש לו השגה בזה וגם נשים וילדים מרגישים שם גילוי אלוקות במדרגה נפלאה.

המכתבים האלו נכתבו בישועת השם יתברך על-ידי גודל הכיסופים של בחורים ואברכים, שעובר עליהם מה שעובר. הקדוש-ברוך-הוא הזמין לי דיבורים, וטירדותי העצומות בעסק הרבים, לא יאמן איך היה לי ואיך יש לי זמן לכתוב, ואפילו מה שאני כבר כן כותב, זה רק אחוז או שנים כפי ריבוי המכתבים שאני מקבל, ולכן כל מה שכתבתי זו ישועה מן השמים, וממש מהשמיים הכניסו בעטי עט סופר את הדיבורים.

ולכן אשרי מי שיעזור לי להדפיס את כל המכתבים שכתבתי אותם ממש בדרך פלא, אשר לא יאמן כי יסופר, אשרי מי שיתמיד בהם, ורב טוב הגנוז ימצא בהם.

אני בעצמי מתפלא על הדיבורים היקרים והפנינים הנפלאים שיש ב"אשר בנחל" ולא ידעתי בעצמי את חשיבותם עד שקראתי את "קיצור אשר בנחל". (אשר כתב הרה"ח הרב שמואל דוד יונגרייז זצ"ל).

הרב החסיד רבי שמואל שפירא זצ"ל ידועה הייתה עבודתו הקדושה ימים ושנים בקדושת שמירת העיניים אשר אין דוגמתה כמעט בדור הזה כלל. ולפני כמה שנים אמר לי: "תדע כי ספריך "אשר בנחל" הם מתנה מרבנו בעבורך" וביקש ממני לעורר הרבה על שמירת העיניים במכתבים.

ספרי "אשר בנחל" הם סם חיים לבחורים אשר עוברת עליהם מרירות רבה ועצומה מאד.

אפילו היום הרבנים ראשי הישיבות והמשגיחים כלל אינם חולמים בחלום הכי שחור, מה שעובר היום על בחורים. אך ורק ספרי שאלות ותשובות "אשר בנחל" הם להם כמים קרים על נפש עייפה ולכן למה לא תעסוק בהפצתם בין בני הנעורים ובזה אתה פשוט מציל נפשות שלא ילכו לאבוד ממש.

כבר הכנתי לפני כמה זמן צוואה באריכות והיא מונחת בין אמתחות כתבי ויכולים להדפיסה, אחר שאזכה להפשיט את גופי מנשמתי. אבל לעת עתה כל מכתב ומכתב הוא ממש צוואה.

העיקר ראה להתמיד בספרי שו"ת "אשר בנחל" ושם תמצא מרגוע לנפשך כי אני גנוז בתוך המכתבים ואם אתה רוצה אותי, תמצאני בתוך המכתבים ב"אשר בנחל".

הספרים האלו הם אישון עיני, ובוודאי אם תהיה רגיל בהם תמצא מרגוע לנפשך. כי אין לך עוד בעיה בחיים שלא ידבר מזה, כי באמת כל חלקי "אשר בנחל" מלאים מכל טוב לכל בית ישראל.
כ"ק מוהרא"ש שליט"א מציג בהתרגשות את כרך ק בסדרת אשר בנח"ל

מקורות:

בפרשת השבוע הזו כתוב "והעיר אשר בנחל" והוא פשוטו כמשמעו, זו העיר שלי וזו החיות שלי וזה הדם שלי חי אף שזיכני הקדוש ברוך הוא לחבר המון ספרים אבל ה"אשר בנחל" עולה על הכול ולמה? כי אלו הן תשובות לבחורים ולאברכים ולאנשים ולנשים, שעובר עליהם מה שעובר צרות וייסורים. הקדוש ברוך הוא זיכני על ידי גודל כסופם ורצונם לחבר את כל החלקים האלה.

 (אשר בנחל עט עמ' רנא)

תאמין לי, שהכנסתי את כל חיותי בספרי זה "אשר בנחל", ונכתב בסייעתא דשמיא על-ידי גודל הכיסופים של הבחורים והאברכים שהיו נוגעים בדבר. בעוונותינו הרבים, עובר בזה העולם על כל אחד ואחד מה שעובר – צרות וייסורים, קטנות וחלישות הדעת, וצריכים להתחזק בכל יום ויום, והספר הזה מחזק את כל אחד מקטן ועד גדול.

 (חלק ע"ח עמוד רכו)

כתבתי לך כל כך הרבה מכתבים אשר כדאי שתעיין בהם מפעם לפעם כי באמת כל דברנו נלקחו רק מהנחל העליון הנובע בו מקור החכמה הקדומה וכשאני מעיין בהם הם מחזקים אותי הרבה והלוואי היו לי בימי הנעורים מכתבים כאלו לא היה עובר עלי מה שעבר. 

(אשר בנחל ז עמ' כב)
  

ראה על כל פנים לעיין הרבה בספר שו"ת "אשר בנחל" שהיא סולת ברורה מספרי רבנו ותתמיד בזה הרבה.

 (אשר בנחל לה עמ' יז)

 

אני בעצמי מתפלא על הדבורים היקרים והפנינים הנפלאים שיש ב"אשר בנחל" ולא ידעתי בעצמי את חשיבותם עד שקראתי את "קיצור אשר בנחל" (אשר כתב הרה"ח הרב שמואל דוד יונגרייז זצ"ל- ד.כ.).

(אשר בנחל נח עמ' סד)


מוהרנ"ת אמר על הספר שלו "ליקוטי הלכות" דאס איז השם יתברך'ס גן- עדן (זהו הגן - עדן של השם יתברך) ואני אומר על ספרי "אשר בנחל" דאס איז השם יתברך אליין (זהו השם יתברך בעצמו!) כי גילוי האלוקות שיש שם לא תמצא בשום ספר שבעולם ולכן החזק בספרי "אשר בנחל" ושם תמצא מרגוע לנפשך.

(אשר בנחל מה מכתב ח' קיג)

ספרי שו"ת "אשר בנחל" שחברתי זה הקדוש ברוך הוא בעצמו לא גן עדן ולא גיהינום לא עולם הזה ולא עולם הבא, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. מי שירגיל את עצמו לעיין בכל יום בכמה מכתבים שו"ת "אשר בנחל" ירגיש עצמו שדבוק בקדוש-ברוך-הוא. שם אין עולם הבא ואין עולם הזה, שם יש רק את  הקדוש ברוך הוא בעצמו. גלוי שכינה כזה שכבר לא רוצים שום שכר רק להיות דבוק באין סוף ברוך הוא, כי האלוקות שיש שם לא תמצאו בשום ספר בעולם.

 מה גם שאפילו הכי ירוד ופחות יש לו השגה בזה וגם נשים וילדים מרגישים שם גלוי אלוקות במדרגה נפלאה.

(אשר בנחל נב עמ' קלט)

בוודאי אם תהיה רגיל בהם (במכתבים) תמצא מרגוע לנפשך. כי אין לך עוד בעיה בחיים שלא ידבר מזה, כי באמת כל חלקי "אשר בנחל" מלאים מכל טוב לכל בית ישראל .

(אשר בנחל כח עמ' צד)


באמת כבר הכנתי לפני כמה זמן צוואה באריכות והיא מונחת בין אמתחות כתבי ויכולים להדפיסה, אחר שאזכה להפשיט את גופי מנשמתי. אבל לעת עתה
כל מכתב ומכתב הוא ממש צוואה.

(אשר בנחל כח עמ' קסח)


הספרים האלו הם אישון עיני כי נכתבו בישועת השם יתברך.

(אשר בנחל סד' עמ' קו')


נא ונא ראה לקחת את הספר שאלות ותשובות "אשר בנחל" ותעיין בכל מכתב ומכתב כל יום כמה מכתבים. יש כל מיני ספרי שאלות ותשובות להלכה אבל ספרי שאלות ותשובות "אשר בנחל" אלו שאלות ותשובות מהשמיים. אני צריך עצה איך לצאת מהבור שנפלתי אליו ואיך אני מגיע חזרה לשמים, ואיך אני זוכה להיות דבוק בקדוש ברוך הוא זו הייחודיות של שאלות ותשובות "אשר בנחל" שאין בספרי שאלות ותשובות אחרים.

 אף שכל תשובה ותשובה מדברת מהלכות מסיימות ובוודאי שצריכים לעיין בכל השאלות ותשובות כי זה דבר גדול מאד כי זה מקדש את המח כי כל השאלות ותשובות של הצדיקים והגאונים שחברו הם מקשרים דברי תורה ממקום למקום אבל שאלות ותשובות "אשר בנחל"
זה יורד לעומקא דתהומא רבה בחורים ואברכים,
שנפלו כבר בשאול תחתית ומתחתיו ורוצים להתייאש מהחיים שלהם רוצים לשים קץ לחייהם חס ושלום. הספרים האלו מצילים אותם.

(אשר בנחל עז עמ' רנ)   


ראה לנדב בעבור הדפסת
שו"ת "אשר בנחל" שהם שאלות ותשובות מן השמים.

(אשר בנחל עז' עמ' קמט)

כי המכתבים נכתבו בישועת השם יתברך על-ידי גודל הכיסופים של בחורים ואברכים, שעובר עליהם מה שעובר. והקדוש-ברוך-הוא הזמין לי דיבורים, וטירדותי העצומות בעסק הרבים, לא יאמן איך היה לי ואיך יש לי זמן לכתוב, ואפילו מה שאני כבר כן כותב, זה רק אחוז או שנים כפי ריבוי המכתבים שאני מקבל, ולכן כל מה שכתבתי זו ישועה מן השמים, וממש מהשמיים הכניסו בעטי עט סופר את הדיבורים.

ולכן אשרי מי שיעזור לי להדפיס את כל המכתבים שכתבתי אותם ממש בדרך פלא, אשר לא יאמן כי יסופר, אשרי מי שיתמיד בהם, ורב טוב הגנוז ימצא בהם.

(אשר בנחל חלק ע"ה עמוד ס')

הרב החסיד רבי שמואל שפירא זצ"ל ידועה הייתה עבודתו הקדושה ימים ושנים בקדושת שמירת העיניים אשר אין דוגמתה כמעט בדור הזה כלל. ולפני כמה שנים אמר לי "תדע כי ספריך "אשר בנחל" הם מתנה מרבנו  בעבורך" ובקש ממני לעורר הרבה על שמירת העיניים במכתבים.

(אשר בנחל כח מכתב ד' תקיד)

ספרי "אשר בנחל"  הם סם חיים לבחורים אשר עוברת עליהם מרירות רבה ועצומה מאד.

  (אשר בנחל נא עמ' רפ)

אפילו היום הרבנים ראשי הישיבות והמשגיחים כלל אינם חולמים בחלום הכי שחור, מה שעובר היום על בחורים. אך ורק ספרי שאלות ותשובות "אשר בנחל" הם להם כמים קרים על נפש עייפה ולכן למה לא תעסוק בהפצתם בין בני הנעורים ובזה אתה פשוט מציל נפשות שלא ילכו לאבוד ממש.

(אשר בנחל חלק עז' עמ' קב)

העיקר ראה להתמיד בספרי שו"ת "אשר בנחל" ושם תמצא מרגוע לנפשך כי אני גנוז בתוך המכתבים ואם אתה רוצה אותי תמצאני בתוך המכתבים ב"אשר בנחל".

 (אשר בנחל ס' ע' קצד')

כי הספר הזה אף שהם מכתבים פשוטים, עם כל זאת הקדוש-ברוך-הוא בעצמו יודע אילו אוצרות של יראת שמים והשגות אלוקות טמונים בתוך המכתבים האלו, שנכתבו כפי הרצונות והכיסופים של נשמות ישראל, שאליהם נכתבו המכתבים האלו.

(אשר בנחל חלק פ"ד עמוד פח)

 

אף שזיכני הקדוש-ברוך-הוא לכל-כך הרבה ספרים, יעזור לי הקדוש-ברוך-הוא שאזכה לגומרם בכי טוב, עם כל זאת ה"אשר בנחל" עולה על הכול, כי הם מכתבים שכתבתי בו במקום בלי שום הקדמות, בלי שום מחשבות רק כמו שהוא, ושם יכולים לראות את נקודתי יותר ויותר.

כי בספר יכולים להלביש את עצמו, אבל במכתב אי אפשר להלביש את עצמו בשום פנים ואופן, כי מכתב זהו האדם, ואפילו שאני כותב הרבה פעמים בלשון חריפה, זו דרכי לדבר, ואיני חונף  לשום בריה שבעולם, מה שאני חושב אני מדבר, ומה שאני מדבר אני כותב, ומה שאני כותב אני מוכן שידפיסו את זה.

 אם יש לי לפעמים טעות איני מתבייש אחר-כך לכתוב שעשיתי טעות, ואמרתי איזה דיבור של טעות, כי כך למדונו חכמינו הקדושים, אבותינו ורבותינו, שאם יש לאדם איזו טעות, שלא יתבייש לומר: "דברים שאמרתי לפניכם אתמול טעות הייתה בידי".

 (אשר בנחל כרך פ"א עמוד רכט)

ההדפסה הראשונה. 'נועם אשר בנחל'

ב.כיצד נכתב ספר זה?

מכתבים אלו, אשר קובצו והודפסו בספרי "אשר בנחל", נכתבו בישועת ה', יגעתי הרבה בכתיבת מכתבים אלו ביום ובלילה, במסירות נפש ממש, תוך שהייתי במצבים קשים מאוד מאוד.  הצלתי על ידם רבות ממוות לחיים, פשוטו כמשמעו. זאת ועוד, שמאות ואלפים חזרו בתשובה הודות למכתבים לאלו.

המכתבים האלו נכתבו בדם לבבי ולא בדיו, העיקר אצלי  אלו ספרי שו"ת "אשר בנחל", אשר חלבי ודמי מסרתי בעבורם, והם החיים שלי, כי סוף כל סוף עם המכתבים האלו טיילתי את ימי חיי, כמעט שאין יום שלא כתבתי מכתב, ובדרך כלל אדם כותב רק במה שאוחז – אם בעליה ואם בירידה. 

הקדוש ברוך הוא יעיד, איך שאני סובל פשוט בבריאות הגוף, שבכל שתים או שלוש שעות אני צריך לקחת גלולה נגד כאבי ראש חזקים, וכן לפני כל שיעור שאני נותן ברבים, אני צריך לקחת גלולה, כדי שלא תהיה לי התאמצות בלב.

עם כל זאת איני מסתכל על זה כלל, רק כל זה חיותי – לגלות ולפרסם את דעת רבנו, כי קבלתי ממנו במתנה – להלביש את דברו בכלים מכלים שונים, לקחת את אור האלף, ולחלקו למאות, והמאות לעשיריות, והעשיריות לאחדים, וגם את האחדים לפוררם לפרורים, עד שאנשים הנמצאים ברחוב, ורחוקים לגמרי מהיהדות, שתהיה להם איזו הרגשה ושייכות אליו יתברך.

החילותי לכתוב  אותם בהיותי בגיל כ"ג וחצי בערב חנכה תשכ"ד.

 בחורים  התחילו להתכתב עמי והקדוש ברוך הוא חנן אותי עם לשון לימודים וככל שכתבתי ליותר בחורים החלו לזרום אלי יותר מכתבים.

 כל אחד כתב לי את נגעי לבבו ומכאוביו והוצרכתי לחזקו והקדוש ברוך הוא שלח לי דיבורים יפים להשיב נפשם לחזקם ולעודדם... 

ואיני מגלה בשום פנים ואופן לאף אחד מי הם שכתבו לי כי תכף ומיד כשאני מקבל מכתב כזה אני קורע אותו ולא נשאר ממנו אצלי כלל וכלל. כי מה לי לשמוח בקלון חברי... אך תהילה לאל. המכתבים שכתבתי להם נשארו ובני הנעורים מתחזקים בהם.

אף שלאחרונה על ידי הקונטרסים החדשים שזכינו להדפיס – נתרבה הדואר, ובכל יום אני מקבל מכתבים רבים בדואר מכל חלקי העולם. עד שכמעט אי אפשר לי לכתוב אפילו שליש, אזי הבחורים עוזרים לי, אבל אף אחד אינו רואה את השם למי אני כותב, כי דברים אלו הם חתומים אצלי.

כי כל דבר פרטי שאדם כותב לי או מספר לי, זה נשאר בדרך סוד. מה גם שגם אצלי אני משכיחו מדעתי, באופן שלא יתבלבל זה שסיפר לי מה שעבר עליו.

מכתבים אלו נכתבו על ידי גודל הכיסופים שהיו לבחורים ולאברכים, הם התפללו הרבה שאכתוב להם ומן השמים כבר באו דיבורים לכתוב להם. 

 

מקורות:

תאמין לי אחי היקר! כבר נדפסו עד עכשיו ממני כמעט ארבעת אלפים מכתבים בספר שאלות ותשובות "אשר בנחל" אשר כולם נכתבו בישועת ה' ובמסירות נפש ממש במצבים קשים מאוד מאוד. 

(אשר בנחל כח עמ' צד)

את המכתבים החילותי לכתוב בהיותי בגיל כ"ג וחצי בערב חנוכה תשכ"ד (והסיפור הוא ארוך ויבואר במקום אחר) התחילו בחורים להתכתב עמי והקדוש ברוך הוא חנן אותי עם לשון למודים וככל שכתבתי ליותר בחורים החלו לזרום אלי מכתבים.

 כל אחד כתב לי את נגעי לבבו ומכאוביו והוצרכתי לחזקו והקדוש-ברוך-הוא שלח לי דיבורים יפים להשיב נפשם לחזקם ולעודדם. ...

והנה אני בשום פנים ואופן איני מגלה לאף אחד מי הם שכתבו לי כי תכף ומיד כשאני מקבל מכתב כזה אני קורע אותו ולא נשאר ממנו אצלי כלל וכלל כי מה לי לשמוח בקלון חברי...  אך תהילה לאל, המכתבים שכתבתי להם נשארו ובני הנעורים מתחזקים בהם.

(אשר בנחל ס' עמ' כט') 

 

ספרי שאלות ותשובות "אשר בנחל" מי שידפיס כרך יראה ישועה כי אלו הספרים נכתבו בדרך נס נפלא מאד. מרוב תשוקה של בחורים ואברכים שעבר עליהם מה שעבר ועל ידי גודל כיסופם נכתבו בישועת השם יתברך. ורבים וכן שלמים מקבלים משם חיות והתחזקות...

 מי ייתן שהכול יודפס עוד בחיים חיותי והיה זה שכרי כי הרבה יגעתי בכתיבת המכתבים האלו ביום ובלילה והצלתי על ידם רבות ממות לחיים פשוטו כמשמעו. ועוד זאת שמאות ואלפים חזרו בתשובה הודות המכתבים האלו.

 (אשר בנחל סב עמ' קמ)

כי המכתבים האלו נכתבו בדם לבבי ולא בדיו וכן נכתבו במסירות נפש גדולה ולכן כל מי שיקבל על עצמו לעזור להדפיס חלק אחד יראה ישועה גדולה.

 (אשר בנחל סח עמ' רכ)

כי אצלי העיקר ספרי שו"ת "אשר בנחל", אשר חלבי ודמי מסרתי בעבורם, והם החיים שלי, כי סוף כל סוף עם המכתבים האלו טיילתי את ימי חיי, כמעט שאין יום שלא כתבתי מכתב, ובדרך כלל אדם כותב רק במה שאוחז – אם בעליה ואם בירידה, וזהו כל חלקי "אשר בנחל", שהם עד עכשיו כבר יותר מעשרים אלף מכתבים, וזה הולך לי בחיים שיודפס.

 (אשר בנחל חלק פ"ו עמוד קלז)

כל המכתבים האלו נכתבו בישועת השם יתברך על ידי גודל הכיסופים שהיו לבחורים ולאברכים והתפללו הרבה שאכתוב להם ומן השמים כבר באו דיבורים לכתוב להם.

(אשר בנחל חלק עב עמ' קיז)

לנכון קבלתי את מכתבך עם הכסף להדפסה, יעזרך הקדוש-ברוך-הוא, שתמיד תוכל לעזור לי להדפיס את ספרי רבנו, אשר אין ערוך אליה, ובפרטיות שאלות ותשובות "אשר בנחל", שיבוא היום והספרים האלו יודפסו ויחזרו ויודפסו, ויתפשטו בכל העולם כולו, ובני הנעורים יקבלו משם חיות והדרכה לימי חייהם.

 לכן אשרי מי שיעזור לי להדפיס על-כל-פנים כרך אחד משאלות ותשובות "אשר בנחל", אשר רבנו אמר פעם: עוד יהיו פרושים סביבי כמו רש"י ותוספות, ויהיו שאלות ותשובות שיהיו נושאים ונותנים בתוך דברי. ותהילה לאל דבר אחד מדבריו לא יצא לריק, הספר הקדוש והנורא "לקוטי-מוהר"ן", יש סביבו ה"שפת-הנחל", ויש שאלות ותשובות בדבריו, שהם ה"אשר בנחל", אשרי מי שידפיסם, ואשרי ואשרי מי שיפיצם!

 (אשר בנחל חלק פ"ב עמוד עז)

וכך עברה שנה אחר שנה, עד שזכיתי להתחתן, ותכף-ומיד התחילו לבוא אלי בני הנעורים, איני יודע מהיכן ומי שולח, אך כך הייתה המציאות, שהתחילו לבוא אל ביתי בני הנעורים, והתחלתי לדבר עמהם מדברי רבנו.

עד שבערב חנוכה שנת תשכ"ד, התקרבו מנין בחורים מישיבה אחת, והתחילו להריץ אלי בעיותיהם, וכתבו לי מכתבים, והוצרכתי להשיב להם, ומאז התחילו המכתבים, ומאז נתחבר ספרי "אשר בנחל".

(אשר בנחל חלק פ"ב עמוד פט)

ובאמת עדיין לא התחלתי לכתוב מה שיש בלבי, כי את גודל המסירות נפש שיש לי למען להפיץ אור רבנו – אין לתאר ואין לשער כלל.

והקדוש-ברוך-הוא יעיד, איך שאני סובל פשוט בבריאות הגוף, שבכל שתים או שלש שעות אני צריך לקחת גלולה נגד כאבי ראש חזקים, וכן לפני כל שיעור שאני נותן ברבים, אני צריך לקחת גלולה, כדי שלא תהיה לי התאמצות בלב.

עם כל זאת איני מסתכל על זה כלל, רק כל זה חיותי – לגלות ולפרסם את דעת רבנו, כי קבלתי ממנו במתנה – להלביש את דברו בכלים מכלים שונים, לקחת את אור האלף, ולחלקו למאות, והמאות לעשיריות, והעשיריות לאחדים, וגם את האחדים לפוררם לפרורים, עד שאנשים הנמצאים ברחוב, ורחוקים לגמרי מהיהדות, שתהיה להם איזו הרגשה ושייכות אליו יתברך.

 תהילה לאל, הקונטרסים והספרים עושים פעלה גדולה בעולם, ועוד יגיע היום, שיתגלה לכולם מה הספרים האלו פעלו בעולם. אצלי ברור, אשר תשעים ותשעה אחוזים שמתקרבים אל רבנו הם רק על-ידי הספרים החדשים, וכן יותר משבעים אחוז בעלי תשובה נעשים על-ידי הספרים האלו. ודבר זה יכולים לעשות תחקיר בין אלו שזכו להתקרב אל רבנו ובין אלו בעלי התשובה, אם לא הייתה ההתחלה שלהם על-ידי ספרינו.

(אשר בנחל חלק פ"ד עמוד מט)

אף שלאחרונה על ידי הקונטרסים החדשים שזכינו להדפיס – נתרבה הדואר, ובכל יום אני מקבל מכתבים רבים בדואר מכל חלקי העולם. עד שכמעט אי אפשר לי לכתוב אפילו שליש, אזי הבחורים עוזרים לי, אבל אף אחד אינו רואה את השם למי אני כותב, כי דברים אלו הם חתומים אצלי.

כי כל דבר פרטי שאדם כותב לי או מספר לי, זה נשאר בדרך סוד. מה גם שגם אצלי אני משכיחו מדעתי, באופן שלא יתבלבל זה שסיפר לי מה שעבר עליו.

(אשר בנחל לט, רמב- רמג, מג- עמ' ערב)

 

כ"ק מוהרא"ש שליט"א בשמחת חתונה של משפחות אנ"ש, מעיין בכרך 'אשר בנחל' חדש שיצא מבית הדפוס


ג.
לאילו דברים  יזכה הלומד בו?

היום, הספר היחידי שמבין את כל בחור ואברך הוא שו"ת "אשר בנחל". אי אפשר להתקרב אל דעת רבנו בעתים הללו כי אם על ידי שו"ת זה. 

 מי שרוצה לבוא אל תיקונו הנצחי עליו להתמיד בספר שו"ת "אשר בנחל". מי שיעיין בהם בעין אמת ימצא שם חיזוק עצום, דרך והנהגות ישרות איך לעבור את זה העולם בשלום. 

בוודאי מי שיעיין בהם בכל יום, יזכה להתחזק כל ימי חייו; אשרי מי שלומד בכל יום בספרי "אשר בנחל", ושם ימצא מרגוע לנפשו, כי יש בהם התחזקות לדרי מעלה ולדרי מטה, וגילוי אלוקות במדרגה גדולה מאד.

אם אדם  באמת רוצה להתקרב אל השי"ת אזי הספר "אשר בנחל" יועיל לו הרבה מאד מאוד. ובכל פעם שילמד יזכה לחיות ומוחין חדשים עד שיזכה לבוא אל דבקות עצומה בו יתברך.

כותב הצדיק, למען טובתך הנצחית ראה לעיין בכל יום בכמה מכתבים מספר שו"ת "אשר בנחל" אם אתה רוצה להלך אחרי - שתילמד הרבה את ספרי שו"ת "אשר בנחל" ובזה תלך אחרי, היינו אחר עצתי, והבן.

זאת אני יכול להגיד לך כל זמן שתסתכל ותעיין בשו"ת "אשר בנחל" אז הכול יסתדר אצלך ושם תמצא הרבה התחזקות על כל פרט ופרט. 

ראה להתמיד הרבה בשו"ת "אשר בנחל" ושם תמצא מרגוע לנפשך והלוואי כשאני הייתי בחור רווק היה לי את הספרים האלו אז הייתי הכי מאושר בחיים כי הייתי לומד בזה כל היום ולרבות הלילה אבל היות שלא היה לי, לכן עבר עלי מה שעבר ולכן אתה תתמיד מאד בשו"ת "אשר בנחל".

מקורות:

התמד מאד בספר שו"ת "אשר בנחל" אשר היום הוא הספר היחידי שמבין את כל בחור ואברך ואי אפשר להתקרב אל דעת רבנו בעתים הללו כי אם על ידי  ספרי שו"ת "אשר בנחל"  ועל כן אשרי המתמיד בהם תמיד ואז לרב טוב הצפון בו יזכה.

 (אשר בנחל לא עמ' רמה)


ודעת לנבון שתעיין בכל יום בכמה מכתבים בשו"ת "אשר בנחל", וזה ידחוף אותך ללמוד "ליקוטי הלכות" וכל חלקי התורה הקדושה.  

(אשר בנחל חלק פ"א עמוד צ)


תעיינו בכל יום בכמה מכתבים מספרנו "אשר בנחל", ואז טוב לכם כל הימים.  

(אשר בנחל חלק פ"א עמוד קכג)

 

אם אתה רוצה לבוא אל תיקונך הנצחי ראה להתמיד בספר שו"ת "אשר בנחל" . 

(אשר בנחל לג עמ' לב)


אם אתה באמת רוצה להתקרב אל השי"ת אזי הספר "אשר בנחל" יועיל לך הרבה מאד מאוד.

 (אשר בנחל לד עמ' שיט)


מי שירגיל את עצמו לעיין בכל יום בכמה מכתבים מספר הנפלא הזה שו"ת "אשר בנחל", בוודאי יהיה לו חיזוק ביום הזה, ולא יפול בדעתו ורוחו, רק יזכה לחזק את עצמו.

 כי העיקר לעשות בזה קביעות מדי יום ביומו, ואז ירגישו בזה כל מיני נועם וערבות. וכבר אמרו חכמינו הקדושים (מכילתא פרשת יתרו): 'התורה אש מאש נתנה ומאש נמשלה, מה דרכה של אש? אם קרב אצלה נתחמם, רחק ממנה נצטנן'.

 כמו כן, מי שירגיל את עצמו ללמוד ולעיין בכל יום כמה מכתבים מספר הנפלא הזה שו"ת "אשר בנחל" תתלהב נשמתו בשלהובין דרחימותא, ויחמם את עצמו עם אש אכלה אש, שהוא גילוי אלוקותו יתברך הטמון שם במדרגה העליונה מאוד מאוד. ....כי עוד יבוא היום, שהספרים האלו יודפסו ויחזרו ויודפסו פעמים אין מספר.

(אשר בנחל חלק פ"ד עמוד פח)


הספרים האלו יחיו ויחזקו המון בני הנעורים. כי תהילה לאל, יש בהם התעוררות גדולה מאד ונוראה מאוד מאוד ומי שרק יעיין בהם בעין אמת ימצא שם חיזוק עצום, דרך והנהגות ישרות איך לעבור את זה העולם בשלום.

(אשר בנחל פג' עמ' קלב') 

 

היה טוב מאד שתעשה לך סדר בשו"ת "אשר בנחל" כי מי שילמד בכל יום כמה מכתבים משם אפילו בקריאה בגרסה זה יעזור לו במאוד מאוד וידביקו אל הקדוש ברוך הוא.

 (אשר בנחל נד עמ' ערה) 

 

כי אני מבטיח, מי שיעיין בכל יום ב"אשר בנחל", בפרט כשיהיה באותיות מאירות עיניים מנוקדות תהיה לו התחזקות והרהור תשובה, ויוכל להחזיק מעמד על כל מה שעובר עליו וזה ברור! ואשרי מי שיהיה לו חלק בזה.

(אשר בנחל חלק ע"ח עמוד קעו')


ובאמת כל אלו המכתבים נכתבו בישועת ה', ובוודאי מי שיעיין בהם בכל יום, יזכה להתחזק כל ימי חייו; אשרי מי שלומד בכל יום בספרי "אשר בנחל", ושם ימצא מרגוע לנפשו, כי יש בהם התחזקות לדרי מעלה ולדרי מטה, וגילוי אלוקות במדרגה גדולה מאד.

(אשר בנחל חלק ע"ח עמוד קסג')

 

אחי היקר חזק ואמץ מאוד מאוד להתמיד בספרי שו"ת "אשר בנחל" כי זה יחזק ויאמץ אותך מאוד מאוד. ועכשיו שיצאו לאור כבר ספרים אלו אין לשום בריה להתאונן ולהתלונן שעובר עליו מה שעובר כי על ידי  ספר זה בוודאי יזכה להחיות את עצמו, ובספר זה ימצא את הקב"ה בעצמו.

יפוצו מעיינותיך חוצה, "חוצה" דיקא ,לאותם שהם בחוץ צרכים להשקות עם תורה ותפילה להשם יתברך וזה נתקים על ידי ספרי שו"ת "אשר בנחל" שמדברים מכל הירידות ומכל הנפילות ומכל הבעיות.  

 (אשר בנחל לא עמ' קו)


העולה מכל ספרי הם ספרי שו"ת "אשר בנחל" אשר נכתבו בסייעתא דשמיא מרוב כיסופים של בחורים ואברכים ולכן לספרים אלו יש דין קדימה ומי שרק יעזור להדפיס אפילו כרך אחד תהיה לו ישועה גדולה, בעזרת השם יתברך.

(אשר בנחל נד עמ' פו - פז)


 ראה לבל יחסר לך יום מבלי לימוד ועיון בספרי שו"ת "אשר בנחל" כי מי שיהיה רגיל בספר זה לעולם לא יפול ממדרגתו ויאחז את עצמו באמונה הקדושה.

(אשר בנחל לג עמ' קפז )


 

אם אתה באמת רוצה להתקרב אל השי"ת אזי הספר "אשר בנחל" יועיל לך הרבה מאד מאוד.

 (אשר בנחל לד עמ' שיט)

 

בוודאי אם תלמד בספר זה תקבל חיות ומוחין חדשים בכל פעם עד שתיזכה לבוא אל דבקות עצומה בו יתברך.   

 (אשר בנחל לה עמ' יז )


אם אתה רוצה להלך אחרי - שתילמד הרבה את ספרי שו"ת "אשר בנחל" ובזה תלך אחרי, היינו אחר עצתי, והבן.

 (אשר בנחל לז עמ' רסא)


נא ונא למען טובתך הנצחית ראה לעיין בכל יום בכמה מכתבים מספר שו"ת "אשר בנחל" כי כל המכתבים נכתבו רק בעבורך ואם תחשב כך אז לא תצטרך להמתין כל יום בקוצר רוח למכתב ממני.

(אשר בנחל נא עמ' ער)


ראה לעיין בכל יום לכל הפחות בעשרה מכתבים ושם תמצא מרגוע לנפשך כי כל המכתבים נכתבו גם לך וגם לאחרים ועליך לדעת שהעיקר בדרכי רבנו הוא התחזקות וכל אלו שחזקו את עצמם יותר הם גדלו והצליחו.

(אשר בנחל סח עמ' קנ)


כי ספרים אלו- "אשר בנחל" – הם החיות של בני הנעורים בדור הזה, ו'הבעל דבר' מניח את עצמו לאורכו ולרוחבו, שלא אכתוב תשובה לכל אלו שכותבים לי, כי נעשה מהמכתבים ביטול הבחירה.

(אשר בנחל, לב, נו, תשמ"ג)


את זאת אני יכול להגיד לך כל זמן שתסתכל ותעיין בשו"ת "אשר בנחל" אז הכול יסתדר אצלך ושם תמצא הרבה התחזקות על כל פרט ופרט.

(מכתב לאחד מאנ"ש י"ט תמוז תשס"ט)


ראה להתמיד הרבה בשו"ת "אשר בנחל" ושם תמצא מרגוע לנפשך והלוואי כשאני הייתי בחור רווק היה לי את הספרים האלו אז הייתי הכי מאושר בחיים כי הייתי לומד בזה כל היום ולרבות הלילה אבל היות שלא היה לי ולכן עבר עלי מה שעבר ולכן אתה תתמיד מאד בשו"ת "אשר בנחל".

(מכתב לאחד מאנ"ש מוצאי שבת לסדר שופטים ב' אלול התשס"ט)


אני מאד שמח שאתה מתמיד בשו"ת אשר בנחל ויעזור הקב"ה שתכניס בעצמך את כל מה שכתוב שמה ותהיה איש ירא אלוקים. 

 (מכתב לאחד מאנ"ש יום ג' תצווה ט' אדר תש"ע)

 

בית הדפוס של חסידי ברסלב בארה"ב במלאכת ההדפסה


ד.
מה עשוי ספר זה לחולל בעולם?

אני צופה מראש מה שיהיה נעשה בעולם על ידי כל חלקי "אשר בנחל" אשר מאות ואלפים ורבבות בני הנעורים עוד ישתו מהבאר הזו ויקבלו מזה התחזקות עצומה.

יבוא היום והספר הזה יתגלה ויתפשט בכל העולם כולו, ויכבוש את כל בני הנעורים, וכל בחור יקבל את יראת שמיים שלו מספר זה.

כל המכתבים כתבתי לכל אחד ואחד באופן שיישאר לדורות. כל המכתבים שלי שכבר נדפסו עד עכשיו בכל חלקי "אשר בנחל" ראוי לך לעיין בהם ותמיד תחשוב כאלו כתבתי את  זה בשבילך

הספר הזה עוד יחיה מיליונים מנשמות ישראל בלי שום גזמה כלל, ולבסוף כולם יתקרבו לקדוש ברוך.

עוד יבוא היום שתבינו ותשכילו מה זה הספר "אשר בנחל". כי בכל מכתב ומכתב הכנסתי את עצמי בתוכו.

 

מקורות:

על כן אני רואה צופה מראש מה שיהיה נעשה בעולם על ידי כל חלקי "אשר בנחל" אשר מאות ואלפים ורבבות בני הנעורים עוד ישתו מהבאר הזו ויקבלו מזה התחזקות עצומה.

 (אשר בנחל עט עמ' רו)

ויהיה עוד זמן שכל בחור בעולם יקבל את יראת השמים שלו מספר זה. 

 (אשר בנחל כח עמ' צד)


יבוא היום שיתגלה ויתפשט הספר הזה בכל העולם כולו.

 (אשר בנחל לד עמ' שיט)


הספר הזה יכבוש את כל בני הנעורים ואשרי מי שעוזר שיופץ ויתגלה לכולם.

(אשר בנחל נא עמ' קמא)


הספר הזה עוד יחיה מיליונים מנשמות ישראל בלי שום גזמה כלל כי יש מיליונים בני הנעורים. לבסוף כולם יתקרבו לקדוש ברוך הוא ולכן עז חפצי ורצוני להזדרז ולהדפיס כרך אחר כרך ואקווה מאד שנזכה להגיע לזה.

(אשר בנחל נו עמ' קמ)


כל המכתבים שלי שכבר נדפסו עד עכשיו בכל חלקי "אשר בנחל" ראוי לך לעיין בהם ותמיד תחשוב כאלו כתבתי את  זה בשבילך ובאמת כל המכתבים כתבתי לכל אחד ואחד באופן שיישאר לדורות.

 (אשר בנחל נז עמ' ריא ריב)


כל הספרים האלו הם לדורות הבאים כי עכשיו ההתנגדות כל כך חזקה מאוד מאוד ויש פתגם אצל העולם: "אחרי מות קדושים"... היינו אחרי שהאדם מסתלק אז מחשיבים אותו ומפארים אותו שהיה קדוש.

כמו כן היה אצל מוהרנ"ת בחייו לא הייתה לו שום חשיבות כלל מכל שכן ספריו הקדושים כגון: ה"ליקוטי הלכות" כמובן מכמה מכתבים שהוא מבקש מבנו ר' יצחק שיצניע את החידושים מפני הלצים שבין אנשי שלומנו אבל אחר הסתלקותו מצינו שכל העיר "ברסלב" יצאה להלוויה שלו וליוו אותו וכבדו אותו בכבוד גדול.

 (אשר בנחל נג עמ' שיט)


כי ברגע שיודפס פעם אחת אחר כך זה יודפס ויחזור ויודפס עד ביאת הגואל צדק ואז יראו מעלת "אשר בנחל".

כי כשיבוא משיח אז יהיה ענין אחר לגמרי וידעו מה זה "אשר בנחל" ולכן ראה לרתום עצמך לעזור לעניין זה, כי יש לנו להדפיס עוד מאות כרכים..

(אשר בנחל נו עמ' רמב)

 

הספר הזה יכנס בעולם ויחיה עוד רבבות רבבות נשמות. לכן עליך לשמוח מאד עם "אשר בנחל" ותעיין בכל יום בכמה מכתבים.  

(אשר בנחל נז עמ' סא)


תאמין לי אם ספרי "אשר בנחל", או אוצר הקונטרסים" היו מלפני כמה דורות, היה גם-כן חידוש נפלא למי שמסתכל בעין האמת, ויבוא היום כשאזכה כבר להיות למעלה, אז דיקא יעשו הספרים הקדושים האלו התעוררות ומהפכה גדולה, ויתמהו מאד – על זה היו חולקים ?!  

(אשר בנחל חלק פ"ח עמוד ל)


 בוא יבוא היום שהספר הקדוש והנורא "שו"ת אשר בנחל" יהיה מצוי ביד כל בני הנעורים כי המכתבים נכתבו בישועת השם על ידי גודל התשוקה של הבחורים ובני הנעורים והאברכים, שהשתוקקו אחר המכתבים האלו, והתפללו הרבה אליו יתברך שיזכו לקבל מכתב. לכן יש בכוחם להחזיר בתשובה את כל הדור הזה ואשריכם ואשרי חלקכם שיש לכם חלק בעבודה הקדושה והנוראה הזו יהיה חלקי עם חלקכם.

 (אשר בנחל עט עמ' יא)


מה אמר לך זה עיקר חיותי שאתם מדפיסים חלק אחר חלק משו"ת "אשר בנחל" אשר אין למעלה מזה. כי יהיה יום שהביקוש על הספרים האלו יהיה מאוד מאוד גדול. העיקר אתם צריכים להתחזק בכל מיני אפנים שבעולם להמשיך כי אין למעלה מזה כי בכל מכתב ומכתב הכנסתי את עצמי בתוכו.

 אפילו באלו המכתבים שאני מדבר חריף איני מתבייש כלל עם הדיבורים האלו ואיני חוזר מהם בשום אופן שבעולם. אדרבה, יעברו הימים והשבועות והחודשים, ויראו עין בעין איך שמכל מיני טרדות וצרות וייסורים ומחלוקות ומריבות והתגברות הסמ"ך מ"ם וכו' זכיתי לברוח רק אליו יתברך.  

(אשר בנחל פג' עמ' רצב')


כי הספר יחיה עוד אלפים ורבבות רבבות נשמות ישראל, ובפרט בני הנעורים עד סוף כל הדורות, כי לא היה עוד ספר שו"ת כזה, ממש שו"ת מן השמים.

(אשר בנחל חלק ע"ח עמוד רח')


לנכון קבלתי את מכתבך, ומאוד מאוד שמחתי לשמוע איך שאתם מתקדמים עם הדפסת ספרי שו"ת "אשר בנחל", אשר יבוא היום וספרים אלו יהיו נחלת הכלל.

אשריכם ואשרי חלקכם, ואני מקנא אתכם הזכות הנפלאה  הזו. 

(אשר בנחל פ"ה עמוד קה)


העיקר ראו להמשיך לנקד את כל חלקי 'אשר בנחל' אשר היא זכות הרבים לדורי דורות זכות כזו שאין לתאר ואין לשער כלל.

תאמינו לי שהמתנה הזאת נתן לכם הקדוש ברוך הוא בזכות המסירות נפש שהייתה לכם כי עוד יבוא היום שתבינו ותשכילו מה זה הספר "אשר בנחל".

 (אשר בנחל עט עמ' נא)

לימוד בכרך אשר בנח"ל


ה. מה הבטיח הצדיק למי שיעזור לו להדפיס את הספר?

רציתי מאד שיהיה לכם חלק בהדפסת "אשר בנחל" ולהפיצם בין יהודים ואני מבטיח מי שיעזור להדפיס כרך אחד משו"ת "אשר בנחל" ויעזור להפצתם בין שכבות העם יהיה נעשה עמו נסים נגלים.

ואשרי מי שיזכה להדפיס כרך אחד ותהיה לו ישועה גדולה ואני חזק בדבורי אלו. 

מה אומר לך! אני חזק בזה מאד, מי שידפיס כרך אחד של ספר שאלות ותשובות "אשר בנחל", יראה ישועה בלי שום ספק וספק ספקא כלל. 

אני מבטיח, מי שרק ייתן בעבור הדפסת איזה כרך של שו"ת "אשר בנחל", אהיה לו למליץ יושר בשמים, ואשתדל בעבורו, יהיה איך שיהיה, מידי יתבענו, אם לא הביאותיו כל מה שיבקש.

מקורות:

רציתי מאד שיהיה לכם חלק בהדפסת "אשר בנחל" ולהפיצם בין יהודים ואני מבטיח מי שיעזור להדפיס כרך אחד משו"ת "אשר בנחל" ויעזור להפצתם בין שכבות העם יהיה נעשה עמו נסים נגלים.

 

(אשר בנחל נב עמ' קלט)


ואמסור נפשי בעבורו"

"ומה גם אחרי הסתלקותי לעילא וכו', מי שידפיס איזה חלק מהספר "אשר בנחל", אהיה לו למליץ יושר בכל העולמות, ואתפלל הרבה עליו שיוושע בכל מה שצריך, ואני חזק בזה מאוד...

ועל כן מי שרק צריך לאיזו ישועה, או רפואה, שיקבל על עצמו להדפיס איזה חלק מספר שאלות ותשובות "אשר בנחל", אהיה לו למליץ בכל העולמות, ואמסור נפשי בעבורו...

בני, בני! אל יהיה דבר זה והבטחה זו נקל בעיניך, כי הספרים האלו כבר הצילו המון בני הנעורים לצאת מעברות חומרות וכו', ואשר זכו כבר על ידי זה לסיים כמה וכמה פעמים: תנ"ך משניות, בבלי, ירושלמי, ושולחן ערוך ומדרשים וזוהר הקדוש ותיקונים וכו', אהיה לו למליץ יושר בכל העולמות...

ותהילה לאל, מאז זה שבע עשרה שנה, קודם חנוכה תשכ"ד, אני כותב מכתבים כמעט יום יום, וראיתי בזה נוראות נפלאות מאוד מאוד.

והשם יתברך, יזכני להדפיס את כל מה שכתבתי ומה שאכתוב עוד.

והזכות הזו תעמוד לי ולכל המסייעים בידי, ולכל אשר ידפיסו את ספרי שו"ת "אשר בנחל", ויתברכו בכל הברכות הכתובות בתורה הקדושה, ויהיה להם שפע, בני, חיי ומזוני, ישועה ורחמים, בריאות הגוף ונחת ואריכות ימים ושנים".

(מתוך מכתבו של הצדיק, מוצאש"ק לסדר פרשת תולדות התש"ם, הודפס בספר  אשר בנחל כרך כ"א , עמ' פו-פז)

 

העולה מכל ספרי הם ספרי שו"ת "אשר בנחל" אשר נכתבו בסייעתא דשמיא מרוב כיסופים של בחורים ואברכים ולכן לספרים אלו יש דין קדימה ומי שרק יעזור להדפיס אפילו כרך אחד תהיה לו ישועה גדולה, בעזרת השם יתברך.

(אשר בנחל נד עמ' פו - פז)


ראה לעזור עוד ועוד להדפסת "אשר בנחל" כי זה אצלי חשוב יותר מהכול ובזכות זה תראה ישועות רבות.

 (אשר בנחל נו עמ' רלז)


ואשרי מי שיזכה להדפיס כרך אחד ותהיה לו ישועה גדולה ואני חזק בדבורי אלו.

(אשר בנחל סד' עמ' רכו')


ראו לשמח על נועם חלקכם, ותמשיכו להדפיס כרך אחר כרך "אשר בנחל", והקדוש-ברוך-הוא ימלא משאלות לבכם לטובה בבריאות ובשמחה, ותבשרו לי תמיד בשורות משמחות.

(אשר בנחל חלק פ"ח עמוד רנ)


מה אומר לך, ככל שאני מתבונן ומסתכל בחלקי "אשר בנחל" שהדפסת, יותר שמחה נכנסת בי, ואני מקנא בזכותכם, כי הוא כל-כך יפה, ויש על זה חן מיוחד. 

 בוודאי בזכות זה עוד תזכו לרוות רב נחת מכל יוצא חלציכם, כי אין לתאר ולשער את גודל הזכות הזה, כי עוד יגיע זמן שהספרים האלו יודפסו ויחזרו ויודפסו פעמים אין מספר, כי הם מחיים נפש כל המעיין בהם. 

 (אשר בנחל חלק פ"ד עמוד כח)


מה אומר לך! אני חזק בזה מאד, מי שידפיס כרך אחד של ספר שאלות ותשובות "אשר בנחל", יראה ישועה בלי שום ספק וספק ספקא כלל.

(אשר בנחל חלק פ"ה עמוד ע)


כי אני עומד ומבקש ממנו יתברך, שיחוס וירחם עליך, וישלח רפואה שלמה לבתך. ואם אפשר להדפיס חלק "אשר בנחל" על שמה ולזכותה – מה טוב ומה נעים, כי זה אצלי ברור, מי שצריך ישועה, וידפיס כרך אחד מספר "אשר בנחל", בוודאי  יוושע, 

 כי הספרים האלו מחיים את בני הנעורים מאד, ועכשיו ספרו לי כאן המפיצים, שנסעו להפיץ במעונות הקיץ, והנה קם דור חדש של בני הנעורים, שממש זורקים את עצמם על הקונטרסים, ואינם מניחים את הקונטרסים כרגע, ושואלים: "אולי יש לכם עוד משהו חדש... ועוד משהו חדש... "

וזה בכל הישיבות החרדיות ובכל הכוללים החסידיים דבר כזה עוד לא היה, שהם בעצמם לא יניחו את המפיץ ללכת, עד שיריק את הסלים בעבורם. על-כן אני רואה וצופה מראש מה שיהיה נעשה בעולם על-ידי כל חלקי "אשר בנחל", אשר מאות ואלפים ורבבות בני הנעורים עוד ישתו מהבאר בזו, ויקבלו מזה התחזקות עצומה.

(אשר בנחל חלק ע"ט עמוד רו)


לכן אשרי מי שידפיס כרך אחד, ותהיה לו ישועה על כל מה שצריך. ובלבד שתהיה כוונתו לשמים. ורשות היא לכל מי שרוצה להדפיסם, כי אין על זה "כל הזכויות שמורות", אדרבה מי שידפיסם, תבוא עליו ברכה מן השמים...

(אשר בנחל חלק ע"ט עמוד מב)


הקדוש-ברוך-הוא השומע תפלות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שתצליח דרכך ברוחניות ובגשמיות ותזכה להדפיס את כל חלקי "אשר בנחל" בתכלית ההידור והיופי. ראה לכתוב לי תכף - ומיד גם מה קורה עם הבת של... ותאמר לו שידפיס חלק אחד של "אשר בנחל" על שמה והזכות הזו תגן עליה שתהיה לה רפואה שלמה באיבריה ובגידיה ובכל טיפי דמיה.  

(אשר בנחל פג' עמ' קכ')


לנכון קבלתי את מכתבך עם הכסף להדפיס שו"ת "אשר בנחל" אשר אין למעלה מצדקה זו. כי הספרים האלו מחיים בחורים ואברכים וכו' ופשוט מצילים אותם מרדת  שחת ולכן אשריך שיש לך חלק בזה וכל מי שיעזור להדפיס כרך אחד יראה ישועה בכל מה שצריך.  

(אשר בנחל חלק עב עמ' קפד)


לכן אשרי מי שעוזר לי להדפיסם כרך אחר כרך ויש עוד המון כרכים להדפיס ולכן שיהיה לך חלק בזה ... ותהילה לאל איני צריך כסף משלי כי מצדי אני כבר מזמן למעלה אבל כל זמן שאני למטה אני רוצה לגלות את הקדוש ברוך הוא לכל העולם כלו לגלות את רבנו לכל בר ישראל.

 ולא יועיל כבר לסמ"ך מ"ם  שום דבר אף שהוא לקח את עצמו עלי מאוד מאוד לא יועיל לו מאומה אני בכוחו של רבנו אנצח כי רבנו אמר "ניצחתי ואנצח" אף שהמלחמה מאוד מאוד קשה אבל לא יועיל לו שום דבר הוא ייפול נפילה אחר נפילה

 (אשר בנחל עז עמ' רנ)


   אני מבטיח, מי שרק ייתן בעבור הדפסת איזה כרך של שו"ת "אשר בנחל", אהיה לו למליץ יושר בשמים, ואשתדל בעבורו, יהיה איך שיהיה, מידי יתבענו, אם לא הביאותיו כל מה שיבקש. 

(אשר בנחל, לג, ה' שפד)


ואהיה מליץ יושר בשמיים

יען שאני מרגיש חולשה גדולה, לכן אבקש אתכם בתור צוואה לחיים, שאחר שאעזוב את העולם. תמשיכו להדפיס את כל ספרי רבנו, ואת כל ספריי שזיכני הקדוש ברוך הוא ביתר שאת.

וישתדל כל אחד להפיצם במחיר מוזל מאוד, כי את כל הספרים שזיכני הקדוש ברוך הוא זה ממש מתנה מהשמיים, ואני רוצה לזכות את נשמות ישראל בהם. ולכן אל תקמצו בכסף, רק תוזילו מעות ויופצו המעיינות חוצה.

כה דברי המאחל ומעתיר בעדכם תמיד

נא לקיים רצוני, להדפיס את כל ספרי פעמים אין מספר, ואהיה מליץ יושר בשמיים על כל מי שידפיס ספר מספרי.

(אשר בנחל, לב, ה' רו, תשמ"ג)


הרב יצחק כדורי זצ"ל בלימוד בספר 'אשר בנחל'


תרמתי ונושעתי

רבות הבטיח הצדיק הן בכתב והן בעל פה ישועה לכל מי שישתתף ויעזור לממן ספר "אשר בנחל" (או כל ספר אחר) – אנשים שתרמו להוצאות ההדפסה של הספר נושעו, בחרונו להציג בפניכם סיפורי ישועה של אחדים מהם.

נתן מהקריות מספר:

קבעו לי דיון בבית המשפט. עורכי הדין שעסקו בתיקי טענו שרוב הסיכויים שיהיה עלי לרצות עונש מאסר למשך תקופה ארוכה.

יש לי חבר הגר ביבנאל אשר מחזק אותי מידי פעם. יום לפני המשפט התקשרתי אליו ובקשתי שיחזק את רוחי וביקשתי ממנו אם יכול להמליץ לי על סגולה או עצה שיכולה להועיל לי במשפט.

החבר היבנאלי סיפר לי על הבטחתו של הצדיק בעניין מימון כרך 'אשר בנחל'. נעניתי ברצון לתרום. למחרת בעת הדיון בבית המשפט, השופטת שדנה בתביעתי אמרה שישנה טעות משפטית נדירה ובלית ברירה הוציאה אותי זכאי ... גם עורכי הדין שטיפלו בתיקי היו המומים לשמע פסיקתה של השופטת, ולא יכלו לתת הסבר הגיוני לאשר ארע בין כותלי בית המשפט.

נאור מתל אביב מספר:

יש לנו חבר, רפאל שמו,  שהסתבך בפלילים ומרצה עונש מאסר בכלא במדינת פרו. כבר חמש שנים שאנו מתפללים עליו שה' יוציא אותו מבית האסורים.

נשארו לו עוד שלוש שנים לשהייה בכלא. כאשר שמענו על הבטחתו של הצדיק בעניין מימון ספר "אוצר שלום בית". תרמנו למימון חלק מהוצאות הספר ועשינו לו הקדשה, שה' יוציאו בקרוב. וראה איזה פלא באותו יום שהספר יצא לאור, החליטה ועדת השופטים במדינת פרו על שחרורו של החבר רפאל. הוא זכה להשתחרר שלוש שנים לפני הזמן, וברוך ה' הוא הגיע אתנו ליבנאל וקרא את כל ספר התהילים על ציונו של הצדיק מיבנאל, כדי למצוא את זיווגו ולהקים בית נאמן בישראל, כפי הבטחתו של הצדיק.

א.ל מאזור הצפון מספר:

היו לי מניעות רבות במשך שנים לצאת מהארץ. כספתי ורציתי להגיע אל ציונו הקדוש של רבי נחמן מברסלב זיע"א בראש השנה, אך היו לי עיקולים בחשבון הבנק, עיקול על רכב שניסינו למוכרו ולא הצלחנו אפילו להעלותו על הכביש בגלל העיקול.

זכיתי לתרום במסירות נפש למימון ספר שו"ת ברסלב, וראיתי ישועה מעל הטבע... זכיתי כבר באותה שנה להגיע לרבנו ז"ל באומן. בחסדי שמיים ביטלו לי את כל העיקולים. ה' יתברך המציא לי את הממון לשלם את כול החובות עד הפרוטה האחרונה, מכרתי גם את הרכב, והכול הסתדר על הצד הטוב ביותר.
"אשר בנחל" – הספר שמחזק את כולם

עובדות מהשטח

הספרים האלו מחיים את בני הנעורים מאד, ועכשיו ספרו לי כאן המפיצים, שנסעו להפיץ במעונות הקיץ, והנה קם דור חדש של בני הנעורים, שממש זורקים את עצמם על הקונטרסים, ואינם מניחים את הקונטרסים כרגע, ושואלים: "אולי יש לכם עוד משהו חדש... ועוד משהו חדש... "

וזה בכל הישיבות החרדיות ובכל הכוללים החסידיים דבר כזה עוד לא היה, שהם בעצמם לא יניחו את המפיץ ללכת, עד שירוקן את הסלים בעבורם. על כן אני רואה וצופה מראש מה שיהיה נעשה בעולם על-ידי כל חלקי "אשר בנחל", אשר מאות ואלפים ורבבות בני הנעורים עוד ישתו מהבאר בזו, ויקבלו מזה התחזקות עצומה.

(אשר בנחל חלק ע"ט עמוד רו)


תהילה לאל, הספרים האלו הצילו מאות ואלפי אנשים, כאשר רק הקדוש-ברוך-הוא בעצמו יודע דבר זה, כמה אנשים החזיקו מעמד על-ידי ספרים אלו, כמה אנשים למדו על-ידי ספרים אלו, וכמה אנשים התפללו על-ידי ספרים.

 (אשר בנחל חלק פ"א עמוד רנב)


קצת יכולים לראות ולהבין כבר עכשיו איך שיש בני-אדם, שמחיים עצמם עם הספרים הקדושים, וזה כל חיותם ברוחניות ובגשמיות.  ומקודם הייתי בשדה התעופה ללוות את בני, נרו יאיר, ונגש אלי יהודי זקן, ונותן לי שלום בשמחה עצומה, ואומר לי: אינכם יכולים לתאר ולשער מה ואיך הספרים שלכם פועלים בעולם, ושאלתי אותו מאין אתם יודעים מי אני?...  

אמר לי: נו, הרי התמונה נמצאת בספר...

וכן היו היום כמה מקרים שבאו אלי בני-אדם ושאלתי אותם מה אתם רוצים ממני? והשיבו, הספרים הם החיות שלהם. 

(אשר בנחל חלק פ"ד עמוד כט)


אני חשבתי, אשר עוד יקום דור לאחר הסתלקותי ויחיו עצמם עם ספרי "אשר בנחל" ועכשיו אני שומע תגובות מהמון בני הנעורים שלומדים שעורים כסדרן בספרי "אשר בנחל", ובזה הם מחזיקים מעמד כבר היום, וזה עיקר חיותם בגשמיות וברוחניות.

(אשר בנחל חלק פ"ה עמוד קנא)


היום באה אלי קבוצת אברכים, ובקשו את ארבעה חלקי "אשר בנחל" שנדפס כבר, ואומרים שזו כל חיותם.

וכן בתחילת השבוע צלצל אלי בחור מאירופה, ומספר לי איך שיש להם קבוץ של יותר משלשים בחורים, אשר כל חיותם הם ספרי "אשר בנחל", והם מפליגים מאוד מאוד בשבח הדפוס ויופי האותיות ובפרטיות מראה המקומות זה ממש פלאי פלאים חידוש שבחידושים.

 (אשר בנחל חלק פ"ה עמוד קנג)


אינך יכול לתאר מה פועלים הספרים ועושים הספרים האלו בעולם. אנשים מקבלים את כל החיות שלהם ממש רק מספרים אלו. מקודם, נגש אלי יהודי ואמר לי שתדעו שכל החיות שלי היא "אשר בנחל" הוא קיבל חלק ג' שאך הדפסת, וזה לא זז משלחנו ורוקד מרב שמחה.

אתמול בלילה דברתי עם כמה בחורים מישיבה חסידית ואמרו כולם שספרי "אשר בנחל" זה עולה על הכול.

(אשר בנחל פג' עמ' קנט')

 

 

ואסיים בסיפור שהיה איתי:

"דן - אין לך רחמים עלי?" 

 בכל מוצאי שבת אני מתפלל ערבית ומיד לאחר ההבדלה יושב וכותב את כל החידושים והסיפורים ששמעתי או קראתי במהלך השבת.

היה זה מוצאי שבת פרשת 'ויקהל פקודי', מיהרתי להתפלל ערבית בבית הכנסת השכונתי "אברהם צבי" . לאחר מכן אני יושב וכותב חידושים וסיפורים ששמעתי או קראתי במהלך השבת.

אני משתדל לא להתעכב בבית הכנסת ומיד להתחיל במלאכת הכתיבה כדי שחלילה, לא אשכח איזו עובדה או סיפור מעניין, כך נוהג אני כבר מספר שנים.

אלא שבמוצאי שבת האחרונה, שבת פרשת "ויקהל פקודי" כן התעכבתי שלא כהרגלי בבית הכנסת, ומעשה שהיה כך היה.

נכנסתי לבית הכנסת השכונתי "היכל אברהם צבי", ובהגיע זמן התפילה הכריז הגבאי:

"נו, מי ניגש? מי רוצה להיות חזן?"

הגבאי ראה שחלפו מספר רגעים ושום תגובה מהציבור לא הגיע, הוא ניגש אלי ואמר:

"כהן, אולי תיגש לעמוד?..."

 הנחתי את הספר "אשר בנחל"  בו למדתי, בצד על אחד השולחנות נגשתי לפני העמוד והתפללתי. כשבאתי לקחת את הספר וללכת לביתי. אני רואה יהודי, שקוע בקריאה בספר.

חיכיתי.. וחיכיתי, אולי הוא יסגור את הספר וילך... אך הוא המשיך לקרוא בשקיקה ולא הרים כלל את עיניו מהספר.

באותם רגעים כל כך הייתי ממהר לחזור לביתי, מה גם שאחרוני מתפללי בית הכנסת עזבו את המקום ונותרנו שנינו, שאול ואני במקום..

המשכתי לחכות...  עד שסבלנותי פקעה  נגשתי אליו ואמרתי:

 שאול, ידידי! מחילה, זה ספר שאני לומד בו, מחילה אני ממהר לחזור הביתה...

היהודי הסתכל עלי במבט נבוך, כאומר, דן – אין לך רחמים עלי...

השפיל את מבטו ואמר: "אתה יודע מה עבר עלי...  אתה יודע מה עבר עלי בסעודה שלישית ? עם האישה והילדים?...

יצאתי מהבית לחוץ מושפל ומדוכא... הגעתי לכאן לתפילת ערבית ומצאתי את הספר כאן מונח על השולחן. התחלתי לקרוא בו ולא הצלחתי להפסיק? אילו מילים מעודדות מחזקות. פשוט קיבלתי כוחות נפש חזקים להתמודד עם הקשיים שלי...

"טוב...טוב... שאול - אמרתי לו - אומנם אני ממהר... אבל... אני אחכה ואמתין שתגמור לקרוא. וכך המתנתי והתעכבתי בבית הכנסת.

כעבור מספר דקות. שאול סגר את הספר ואמר: הספר הזה ממש החייה אותי. דן! אולי תוכל לעזור לי היכן לרכוש את הספר? אני מוכן לרכוש את כל סדרת הספרים  "אשר בנחל".

בעזרת ה' – אמרתי לו -  אני אבדוק לך היכן ניתן לרכוש את הספרים היקרים האלו " אשר בנחל".

מיהרתי לביתי לעשות הבדלה ולכתוב גם את הסיפור הזה...

 אשרינו שזכינו.

ישר כוח גדול לר' דוד נאור שליט"א ולר' נתן קורץ שליט"א אשר קיבצו וליקטו את הציטוטים והמקורות עליהם התבסס המאמר הזה.


עוד בנושא זה:

'אשר בנחל'
לקריאה והורדה!
ארבעים ושמונה שנים
ל"אשר בנחל"!
"אשר בנחל" - שם תמצאו את הקב"ה!

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup