ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - הוא היה אומר - השואה
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
הוא היה אומר - השואה

כמעט בכל שיחה היה מוהרא"ש הקדוש מזכיר את השואה האיומה ורצח מליוני היהודים - ביניהם בני משפחתו, ובכל זאת הציע שלא לבקר בגרמניה ובמחנות ההשמדה וגם לא ציין את 'יום השואה הלאומי'. מדוע?

כ"ד בניסן תשע"ו, 02/05/2016 | 16:39 | נחמן מעהל ודן כהן


"לא נשכח ולא נסלח". מוהרא"ש מבקר עם תלמידיו במוזיאון השואה 'יד ושם' בירושלים (באדיבות ארכיון נחמן מעהל)

חשיבות סיפור אירועי השואה

 • "נחוץ מאוד מאוד ללמוד את מאורעות השואה עם התלמידים, ולספר להם את רשעות העמלקים ימח שמם וזכרם, ואפילו כדאי פעם בשנה ללכת ולבקר ב'יד ושם', שיראו במוחש מה עבר על עם ישראל בדורותינו אלו - שעדיין מסתובבים המון יהודים עם מספרים על הידיים, שחקקו העמלקים הארורים על ידיהם - וזה יכניס בנו הבנה על מה שאמר רבי שמעון בן יוחאי (ספרי בהעלותך) הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב. כל אומות העולם ידעו בבירור מה שעושים לעם ישראל - חונקים אותם בתאי הגזים, שורפים אותם במשרפות, והורגים אותם במיתות משונות וכו' וכו' - ולא עשו שום דבר להפסיק את זה, אף שהיה בידם להפסיק את זה. ודבר זה צריכים טוב טוב לחקוק בדעתנו, כי לצערינו הרב יפי הנפש שיושבים על סיר הבשר וכו', רוצים להשכיח את זה מהדור החדש וכו', ורוצים להתבולל ביניהם, אשר המציאות מראה שיש להם שנאה עמוקה אל נשמות ישראל. ולכן ראוי לספר את זה לילדים וכן לתלמידים, למען ידעו ויזכרו את אשר עשו לנו העמלקים הארורים. ובוודאי כדאי וכדאי לספר סיפורים על גבורתם של נשמות ישראל, שאפילו בתנאים הכי קשים שעברו, שאין לנו מושג בזה כלל, אף על פי כן קיימו את מצוותיו יתברך במסירות נפש הכי גדולה, והחזיקו באמונתם בגאון ובגאווה" (שו"ת ברסלב 2135 מתאריך כ"ח אייר התשע"ג)
 • "אבי זכרונו לברכה זי"ע איבד בשואה את אביו, אימו, אחיו וארבע אחיות – שלוש מהן היו נשואות ואחת רווקה. הוא עצמו נמלט בשנת ת"ש לארץ ישראל בספינת מעפילים בדיוק כשהייתי צריך להיוולד. יהודי סיפר לו שבתאריך ט"ו בסיון הוא ראה איך ששולחים את בני משפחתו למשרפות הארורות וסיפר לו גם שבתחילה הפנו את אחותו הרווקה לצד ימין ואת שאר המשפחה - ההורים, האח ושלושת האחיות עם ילדיהם - לשמאל, אלא שהם לא הבינו את משמעות הדבר וכשראתה האחות הרווקה שאחיותיה מתקשות לטפל בילדיהן היא עברה בחזרה לצד שלהם וצעדה יחד איתם אל המשרפות. אנחנו צריכים לחדד את המחשבה, לא נשכח ולא נסלח, יהודים לא שוכחים ולא סולחים! יש לנו מצוות עשה 'זכור את אשר עשה לך עמלק'. רק לקרוא סיפורים מהשואה זה כבר מזעזע - איך החזיקו מעמד? תתארו לעצמכם אם הייתם רק כמה ימים בלי מקלחת ובלי אוכל ולעבוד שעות תחת השמש ולקבל מכות ולראות אנשים נופלים, ה' ישמור" (דרשת מוהרא"ש לנשים בשנת תשע"ד)
 • "כל מי שעבר את השואה מצווה עליו לכתוב ספר ולספר את כל מה שראה ושמע ועבר עליו, ואפילו אם אינו בר-הכי לכתוב ספר, עליו לילך אל איזה סופר שיכתוב בעבורו את הספר, וזהו בכלל מצוות זכירת עמלק ושכרו ירבה מאוד" (שיחות מוהרא"ש חלק ז', ערך שואה)
 • "הלוואי שהיו כל תלמודי התורה ובתי הספר לוקחים את התלמידים שלהם אפילו רק פעם אחת בשנה אל 'יד ושם' שיראו את מה שהרוצחים העמלקים היו מסוגלים לעשות, אשר הם גרועים מחיות טרף, כי חיה טורפת לא תיגע באדם אלא אם היא רעבה וכו', אבל סתם להתעלל באכזריות שאי אפשר להסביר מה שעשו בילדים נשים וגברים חפים מפשע לגמרי, ולענות אותם בעינויים ויסורים כאלו, שאין דעת אדם נורמלי מסוגלת אפילו לחשוב מזה, וזה מוסר השכל מה גויים ארורים מסוגלים לעשות לנשמות ישראל" (שו"ת ברסלב 2218 מתאריך י"א סיון התשע"ג)
 • מוהרא"ש ז"ל אמר שמצווה לדבר בכל יום מהשואה עם בנינו ובנותינו, לספר להם כל מה שקרה לעם ישראל. ולא כמו אלו שטוענים שצריכים לשכוח את זה, כי מה לנו ליפול בדעתנו ולהחליש את עצמנו, אדרבה, בזה שמדברים ומספרים ממה שקרה לעם ישראל בשואה, בזה מקיימים מצוות עשה של "זכור את אשר עשה לך עמלק" (דברים כה, יז) כי העמלקים האלו הרגו ורצחו בכל מיני מיתות משונות את עם ישראל ועל כן צריכים לדבר מזה תמיד, כדי לידע איך לתעב אותם לגמרי ושלא תהיה לנו שום שייכות עם העמלקים הארורים האלו, ולא לקחת לתוך ביתו שום דבר מהתוצרת שלהם (שיחות מוהרא"ש חלק ז', ערך שואה)
 • "בפרשת כי תצא יש לנו מצוות עשה של 'זכור את אשר עשה לך עמלק', וזו מצוות עשה תמיד לזכור מה שהעמלקים הארורים עשו לעם ישראל מאז שיצאו ממצרים ועד דורותינו אלו, הם אותם עמלקים ארורים שמתרברבים אשר האומה שלהם הם הכי מתורבתת וכו'. ובאמת מאז ברוא אלוקים אדם על הארץ לא הייתה אומה שפלה ובזויה ומגעילה כאומה הארורה הזו, שרצחו בדם קר מיליונים מאחינו בני ישראל חפים מפשע, גברים נשים ילדים בכל מיני מיתות משונות מיתות אכזריות, וכשרק מסתכלים על התמונות המזעזעות נופל פחד על האדם. וזה מוסר השכל אל מה חיות טרף יכולות להתדרדר וכו' וכו', ואם קוראים אותם חיות מבזים את החיות, כי חיה לא תטרוף את האדם אלא כשהיא רעבה, אבל אלו הרוצחים העמלקים הארורים יותר גרועים מחיות. העמלקים מתרברבים שהם האומה הכי תרבותית מכל האומות, הגזע הארי וכו', וראו אל מה היו מסוגלים לעשות וכו' וכו', ולכן אין אמונה בגויים" (שו"ת ברסלב 4922 מתאריך י' אלול ה'תשע"ד)
למה התרחשה השואה האיומה?
 • "מובא מצדיקים שהגרמנים הארורים הם העמלקים האמיתיים ואי אפשר להבין איך אומה זו עדיין קיימת בעולם, בשעה שהרגו ורצחו ושרפו וחנקו וכו' וכו', בכל מיני מיתות משונות מליונים מאחינו בני ישראל, באכזריות הכי גדולה שאי אפשר לתאר בשכל אנושי, כי בן אדם נורמלי לא יכול לתאר את הרציחות שהרשעים הארורים האלו עשו. ולכן כל עניין השואה זה פלא שאי אפשר להסביר בשכל אנושי כלל, ולכן בדבר שאי אפשר להסביר בשכל אנושי לא כדאי להכנס בחקירות, כי זה למעלה משכלנו וכו'. ובוודאי בוא יבוא היום שהאומה הארורה הזו ימחקו מן העולם, יראו עינינו וישמח לבנו ותגל נפשינו בישועתו יתברך, אבינו מלכנו נקום נקמת דם עבדיך השפוך לעינינו, וזה יקרה בעזרתו יתברך שמו בביאת משיח צדקינו, שאז היעוד הראשון שלו למחוק את האומה הזו מן העולם, כי את עמלק יכרות רק בן דוד בעצמו. ולכן כמו שלא מבינים את כל העניין שחכמינו הקדושים מזכירים הרבה פעמים את עמלק שלוחם נגד הקדוש ברוך הוא וכו', ומה שייך דבר כזה? הלא הקדוש ברוך הוא מוציא ברק אחד ושורף את כולם, כמו כן אי אפשר לנו בשום שכל אנושי להבין את מה שקרה בהשואה. ולכן לא כדאי להכנס בחקירות, כי החקירות האלו באים מחלל הפנוי. מה שכן אנחנו יכולים לעשות, להתפלל בכל יום שהקדוש ברוך הוא ינקום את דם עבדיו השפוך, ונזכה לראות במו עינינו במחיית עמלק לגמרי מן העולם" (שו"ת ברסלב 191 מתאריך ו' ניסן ה'תשע"ב)
 • "אין על השואה שום הסבר, ושום נחמה שיכולה לנחם על זה ולהסביר את זה בשום פנים ואופן, וזה לא יפה ולא הוגן לחטט אחר עוונות וכו'. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא יודעים כלום, ולא מבינים כלום, כי לעם ישראל לא הגיע מיתות משונות ואכזריות כאלו, והכל נשאר תעלומה וכו', ולדעת שאין יודעים כלל" (שו"ת ברסלב 2282 מתאריך כ' סיון התשע"ג)
מעלת יהודי שעבר את השואה
 • "האנשים שעברו את השואה אלו הם צדיקים גמורים, ובפרט יהודי שעבר את השואה ויש לו מספר על היד, ועדיין מניח תפלין ושומר שבת, זה צדיק גדול שראוי לבקש ממנו ברכה" (שו"ת ברסלב 2153 מתאריך ג' סיון התשע"ג)
 • "אי אפשר לדון את שום בר ישראל שעבר את השואה, ואפילו אלו שהתפקרו רחמנא ליצלן לגמרי, אי אפשר לדון אותם בשום פנים ואופן, כי מי שראה במו עיניו איך שרצחו את אביו ואמו אחיו ואחיותיו אשתו וילדיו, ועדיין נשאר בשכל שלם, זה נס בתוך נס, כי שמה עברו את שבעת מדורי הגיהנום פשוטו כמשמעו, ואפילו מה שמובא במסכת גיהנום לא מגיע אל מה שעם ישראל עברו בשואה, ולכן בוודאי שכולם לא יראו פני גיהנום. אשרי האנשים שזוכים לכבד ולייקר את שארית הפליטה שעברו את השואה, ומובא בזוהר הקדוש (בראשית מ"א.) שיש היכל מיוחד בשמים בשביל אלו שנהרגו על קידוש השם על ידי גויים, שאין כל בריה יכולה להגיע למחיצתם, והם חקוקים אצלו יתברך, והוא יתברך מסתכל עליהם תמיד עד שסוף סוף תבוא הנקמה עליהם" (שו"ת ברסלב 2218 מתאריך י"א סיון התשע"ג)
 • "עם ישראל הם עם קדוש והעמלקים ימח שמם וזכרם הם עם של רוצחים יותר גרועים מחיות טורפות והרגו במיתות משונות ומיתות אכזריות אנשים נשים וטף חפים מפשע שלא עשו לאף אחד שום דבר, רק בגלל שהם היו יהודים. ולכן כולם קדושים וטהורים והם נמצאים למעלה בהיכל כזה שאף אחד לא יכול לגשת אליהם, וכל אלו שנהרגו על קידוש השם מעלתם גדולה בשמים, אבל זה לא אומר שאלו העמלקים והעוזרים שלהם הרוצחים בדם קר לא ישלמו את הדין בבוא היום, וכבר גילו לנו חכמינו הקדושים (מדרש אגדה) על הפסוק (ישעיה ס"ג) 'יום נקם בלבי ושנת גאולי בא' - עתיד הקדוש ברוך הוא לגאול את עם ישראל, וינקום את נקמתם. וכל אלו ששפכו דם ישראל לא יצאו נקיים, ומי יתן שנזכה לראות את זה כבר במו עינינו, ועל זה אנחנו מתפללים 'אבינו מלכינו נקום נקמת דם עבדיך השפוך'" (שו"ת ברסלב 3596 מתאריך ח' שבט ה'תשע"ד)
האכזריות של הנאצים והצורך להיבדל מהם
 • "הצדיק הקדוש רבי יוסף חיים זוננפעלד זי"ע רבה של ירושלים, אמר, שמקובל מרבותיו שגרמניה הם מזרע עמלק, ולכן כשבא המלך וילהלם קיסר גרמניה לארץ ישראל, אזי לא רצה בשום פנים לצאת לקבל פניו, כי הוא לא רצה לראות את פני עמלק, כך אמר. ולצערינו הרב אנחנו עדים אל מה העם הזה היה מסוגל לעשות - להרוג ולהשמיד מליונים מאחינו בני ישראל אנשים נשים וטף חפים מפשע, בכל מיני מיתות משונות, מיתות אכזריות, שמאז בריאת העולם לא היה עוד דבר כזה להרוג במשך כמה שנים מילי מליונים יהודים באכזריות הכי גדולה, ולכן עלינו לקיים מצות עשה של (דברים כ"ה י"ז) 'זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים'" (שו"ת ברסלב 3217 מתאריך י"ד כסליו ה'תשע"ד)
 • מוהרא"ש ז"ל היה תמיד מזהיר לא לקנות שום דבר מתוצרת העמלקים הארורים האלו, וכדאי לקנות דברים אפילו ביוקר, העיקר שלא יהיו מהעמלקים הארורים (שיחות מוהרא"ש חלק ז', ערך שואה)
 • "צדיקים אמרו שמהשפה של הגרמנים יכולים לראות שהם מזרע עמלק, כי תמיד הם רגילים לומר לבני אדם "האבין זי ניקס קיין אגנסט" (אתה לא צריך לפחד), כי על עמלק נאמר (תנחומא יתרו) "ולא ירא אלקים", ולכן זה הסלנג שלהם - "אתה לא צריך לפחד". וכן דבר פלא כששואלים אותם איך להגיע לאיזה מקום, תמיד הם יגידו "זי ציען צו לינקס", לך שמאלה ומשמה עוד פעם שמאלה ותעשה עוד פעם שמאלה וכו' וכו', כי השורש שלהם זה מצד שמאל. ולא בחינם שיש מאחינו בני ישראל עד היום שלא יקנו שום דבר מתוצרת גרמניה, כי אי אפשר לשכוח מה שהם עשו למליונים יהודים חפים מפשע, והרגו אותם במיתות משונות מיתות אכזריות שלא שמעו מימות עולם" (שו"ת ברסלב 3217 מתאריך י"ד כסליו ה'תשע"ד)
מתי חל יום השואה האמיתי?
 • "אצלנו 'יום השואה' זה תשעה באב ופעם בשנה אנחנו מחוייבים להתאבל על חורבן בית המקדש ועל צרות וגלות ישראל, וזה היום היחידי בשנה שנקרא 'יום השואה'. וכן בכל לילה בעת חצות ראוי לומר אז תחינות ובקשות ולבקש רחמים ממנו יתברך על גלות וצרות ישראל שיגאלנו גאולת עולם"  (שו"ת ברסלב 2135 מתאריך כ"ח אייר התשע"ג)
ביקור בגרמניה ובמחנות המוות
 • "הבעל שם טוב הקדוש זי"ע החזיק שבמקום שהרגו יהודים שמה מקום מסוכן, כי ההשארה של מלאך המוות נשאר שם, ולכן לא כדאי ללכת במקום שהרגו יהודים. בשביל זה כמה צדיקים הזהירו בכלל לא ללכת במחנות ההשמדה מהשואה, שהמקום מלא קליפות, שהעמלקים הארורים ימח שמם וזכרם הרגו ושרפו וחנקו ובכל מיני מיתות משונות אנשים חפים מפשע, גברים נשים וילדים על לא דבר, רק מפני שהם יהודים. באושוויץ וטרבילינקה ומיידנאק וכו' וכו' שמה השמידו את היהודים במיתות משונות, חנקו אותם בגז ושרפו אותם, ואין זכר אפילו מהאפר שלהם, הקדוש ברוך הוא ינקום את דמם השפוך, ונזכה לראות במו עינינו בנקמת דם עבדיך השפוך"  (שו"ת ברסלב 1336 מתאריך כ' כסליו התשע"ג)
 • תמיד אמר מוהרא"ש ז"ל כי סכנה גדולה להיות במדינתם של העמלקים הגרמנים יימח שמם וזכרם, ומי שעומד על אדמתם הרי הוא מתחייב בנפשו, כי בכל רגע ורגע יכולה להיות שם רעידת אדמה וכולם יבלעו לתוכה ויענשו בסקילה שרפה הרג וחנק. כי בוא יבוא הרגע והשעה שהקדוש ברוך הוא ינקום את נקמתנו, וכל העולם יראו שכל האומה של העמלקים תימחק כליל (שיחות מוהרא"ש חלק ז', ערך שואה)

» הוא היה אומר - אמרות טהורות מפיו של מוהרא"ש זצוק"ל

» למאמרים נוספים של חסידות ברסלב

» מידע נוסף על השואה


עוד בנושא זה:ניצול השואה משחזר:
כך חזרתי בתשובה

עדות מצמררת ממוהרא"ש
על רצח משפחתו בשואה
תמונות נדירות:
העיר אומן בזמן השואה


0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup