ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - הוא היה אומר - ראש השנה
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
הוא היה אומר - ראש השנה

מהי מעלת הקיבוץ הקדוש, ואם לא באומן אז לאן כדאי ללכת? מה עיקר המחשבה בראש השנה וכמה פעמים צריך לקרוא תיקון הכללי. איך זה הולך עם החובות שיש לנו, ומה עם הכהנים? אספנו בשבילכם אמרות טהורות של מוהרא"ש זי"ע על "אומן ראש השנה" 

י"ז באלול תשע"ו, 20/09/2016 | 12:00 | דן כהן ואיתן סאסי


ראש השנה באומן משנים קודמות

הקיבוץ בראש השנה

 • "עיקר הקיבוץ של רבנו, הוא רק בעיר אומן. ואם לא שם, אז בכל מקום שמתאספים עשרה אנשים מאנשי שלומנו, ומתפללים בהתקשרות לרבנו, זהו הקיבוץ של רבנו, ושם נמצא רבנו ממש, ובכל מקום שיש יותר אהבה ואחדות, ויותר לומדים שם ספרי רבנו, שם נמצא רבנו יותר. (שיחות מוהרא"ש חלק א', ערך ראש השנה)
 • אמר מוהרא"ש שהוא מקווה לקדוש ברוך שיזכה לנסוע בכל שנה לעיר אומן, ואם לא יוכל, אזי יעשה את הקיבוץ ביבנאל עיר ברסלב ויתפלל שם. (שיחות מוהרא"ש חלק ד', ערך ראש השנה)
 • "אני מקווה לקדוש ברוך הוא, שכל ימי חיי אזכה להיות בראש השנה באומן, ואם, חס ושלום, לא אזכה, אזי אני מקווה להיות ביבנאל בראש השנה, אשר שם תיבנה ותיכונן עיר על שם רבנו". (שיחות מוהרא"ש חלק ח', ערך ראש השנה)
 • "היה תמיד משתוקק כוסף מבקש ומתפלל לקדוש ברוך הוא, שיזכהו ה' להביא אל ציון רבנו, מיליון יהודים לראש השנה, העיקר שיבואו כמה שיותר אחינו בית ישראל אל ציון רבנו, ויקבלו את תיקונם הנצחי". (שיחות מוהרא"ש חלק ו', ערך ציון)
 • ופעם אחרת אמר: אני רוצה להביא לאומן לראש השנה מיליון יהודים, ולא אנוח ולא אשקוט עד שאוציא רצוני מהכוח אל הפועל, אני הפקרתי את נפשי, שמי וכבודי לגמרי, אבל אגלה את רבנו לכל העולם כולו. (שיחות מוהרא"ש חלק י"ד ערך מוהרנ"ת ז"ל, עמ' ריב)

מעלת הציון הקדוש והעיקר בראש השנה

 • "אי אפשר לשער ולתאר כלל את גודל המעלה והזכות של אדם הזוכה להשתטח אפילו פעם אחת על ציון רבנו בעיר אומן. האדם מקבל תיקון נפלא לנפשו, רוחו ונשמתו וכו', עד שיכול לקבל נשמה חדשה לגמרי, ואפילו עבר על האדם במשך כל חייו מה שעבר, יכול לקבל תיקון גמור בציון רבנו". (שיחות מוהרא"ש חלק ז', ערך ציון רבנו)
 • העיקר של ראש השנה הוא המוח, וכמו שאמר רבנו :"שבראש השנה צרכים לשמור מאוד את המוח רק לחשוב מחשבות טובות כל היום" (שיחות הר"ן ,סימן כ"א). כי מה שיחשוב האדם בראש השנה כך יהיה לו כל השנה". (שיחות מוהרא"ש חלק א, ערך ראש השנה)
 • כשהאדם זוכה להיות על ציונו הקדוש, יש לו כוח לתבוע בשמיים : "רבי, הבטחת לי, שתתקן אותי, אפילו אם עשיתי את כל החטאים שבעולם, אנא תקן אותי". ומי הוא זה שישמע זאת, ולא ימסור נפשו להגיע אל ציון רבנו, ולתקן תיקון לנפשו. (שיחות מוהרא"ש חלק ט"ו, ערך ציון)
 • כל הזמן היה מוהרא"ש מעורר את כל אנשי שלומנו, שירוצו בכל פעם מחדש לציון רבנו, ויאמרו שם ה"תיקון הכללי", ויתבודדו שם הרבה, ואמר : "הלא אנחנו נמצאים עכשיו אצל הרופא המומחה ביותר, ואצל העורך דין הגדול ביותר, ועל פי רוב צריכים לחכות זמן רב מאוד, עד שמקבלים אצלו תור, והנה אנחנו נמצאים כבר אצלו, ואם כן צריך לנצל כל רגע ורגע, לרוץ לשם עוד פעם ועוד פעם וכו' וכאילו עדיין לא היינו שם כלל". (שיחות מוהרא"ש חלק ז', ערך ציון רבנו)
 • מאז שמוהרא"ש זכה להיות בראש השנה בציון רבנו, לא היה מפסיק לדבר על גודל הזכות שנפלה בחלקו, ותמיד מעורר ומחזק את אנשי שלומנו הנכנסים אצלו, ואומר להם: "מה לכם לדאוג, הרי הייתם בראש השנה אצל רבנו". (שיחות מוהרא"ש חלק ח', ערך ראש השנה)
 • "כשאני רואה שדברי עשו פעולות לטובה אצל נשמות ישראל, זהו כל התענוג שלי והנחת רוח שלי. ובפרט כשחולפת ועוברת שנה, ואחד מן התלמידים זכה לסיים שישה סדרי משנה שתים עשרה פעמים, וכן כמה מסכתות בגמרא, וכן המדרש רבה, ומדרש תנחומא על כל פרשיות השבוע והזוהר הקדוש והתיקונים וכו'. אז בראש השנה אני יכול לבוא לפני רבנו, ולהראות לו מה פעלתי בשבילו, ואיך שהכנסתי את לימודו הטוב והנפלא בתוך אנשי העולם, וזהו הנחת הגדול ביותר, שיכולים לעשות לי, ואין לי חיות ותענוג יותר גדול מזה".  (שיחות מוהרא"ש חלק רביעי, ערך נחת רוח)
 • כל מי שיכול לבוא אל ציון רבנו - אין למעלה מזה, הן אמת שרבנו הזהירנו לבוא אליו בראש השנה, עם כל זאת מי שיכול לבוא אליו אפילו כמה פעמים בשנה אל ציון רבנו, אין דבר גדול מזה. ואמר מוהרא"ש שאם היה ביכולתו, היה נוסע בכל ערב ראש חודש לציון של רבנו". (שיחות מוהרא"ש חלק י', ערך ציון)
 • מאז הפעם הראשונה שזכה להיות בציון רבנו, בשנת תשכ"ו, קיבל על עצמו שיעשה כל מיני מאמצים שבעולם, לעורר ולחזק ולאמץ ולפרסם ולגלות לכל עם ישראל את מעלת ציון רבנו". (שיחות מוהרא"ש חלק י', ערך ציון)
 • הטעם שאנשי שלומנו רגילים לדבר מעניין נסיעה לראש השנה מט"ו באב, כי כתוב בספרים, שמט"ו באב מתחילה להיות הארת ראש השנה". (שיחות מוהרא"ש ,חלק יג ערך ראש השנה)
 • מה מאחד ומקשר אותנו אל רבנו? העניין של ראש השנה. לכן עלינו למסור נפשנו שביחד נבוא אל רבנו בראש השנה, וביחד נתפלל ונתחזק, ובוודאי הקדוש ברוך הוא יתן לנו שנה טובה ומתוקה חיים טובים וארוכים". (שיחות מוהרא"ש, חלק יג, ערך ראש השנה)
אומן כשיש חובות
 • "כשם שמזונותיו של האדם קצובים לו מראש השנה, כך חסרונותיו של האדם קצובים לו מראש השנה, ולכן עצתי אמונה שלא תשאל שאלות, תלווה כסף ותיסע אל ציון רביז"ל על ראש השנה, ותתעקש שמה שבזכות הצדיק הקדוש הזה שהבטיח לנו להיות למליץ יושר שיומתקו ממך כל הדינים ותצא מכל הצרות ומכל החובות". (שו"ת ברסלב 4808)
 • רביז"ל אמר לתלמידו רבי יודל מדאשיב זי"ע, שמנע את בנו מלנסוע אליו על ראש השנה, "הדבר שלי פלא גדול מאד, האבא מאמין בי וכן הבן מאמין בי, והאבא מונע את הבן", ולכן גם אני אומר דבר זה, מאחר שאתה חסיד ברסלב והבן שלך רוצה גם כן לנסוע, אל תמנע אותו, אדרבה, שילך לצדקה או שיפיץ ויסע אל ציון רביז"ל, אשר אין למעלה מזה, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן ת"ה) הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותי, רק השם יתברך נתן לי זאת במתנה, שאני יודע מהו ראש השנה. לא מבעיא אתם כולכם, בוודאי תלויין בראש השנה שלי, אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי (שו"ת ברסלב 2792)
 • ראה לבטל את דעתך המדומה לגמרי וכו', ותזרוק את השטויות שלך וכו', בדיוק עכשיו שראית כבר ישועה אצל רביז"ל אתה לא רוצה לבוא? אדרבה, מפני שאתה חייב כל כך הרבה חובות, זה הזמן לבוא עוד פעם אל רביז"ל, וכך תפטר מהחובות שלך, וזה ברור כשמש. (שו"ת ברסלב 2646)
 • יכולים לשלם את הכרטיס טיסה לאומן עם כספי מעשר, עבורו ועבור ילדיו, ואין לפקפק על זה כלל, כי אין לך עוד צדקה יותר גדולה מלזכות את הנשמה שלו ושל ילדיו, ואשרי מי שבא בכל שנה אל ציון רביז"ל על ראש השנה, וזה לא שייך לומר שהייתי כבר פעם בראש השנה, אלא כל שנה ושנה צריכים לבוא מחדש אל רביז"ל, כי בפירוש אמר (חיי מוהר"ן סימן ת"ה) הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותי, רק השם יתברך נתן לי זאת במתנה, שאני יודע מהו ראש השנה, לא מבעיא אתם כולכם, בוודאי תלויין בראש השנה שלי, אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי. (שו"ת ברסלב 0937)

נסיעה לנשים בראש השנה
 • בראש השנה אז זה לא שייך בכלל, כי פשוט שתהלה לאל יש כל כך הרבה גברים, שזה בלתי אפשרי שנשים יוכלו לגשת לציון רביז"ל, ולכן מה טוב ומה נעים שנשים יסעו באמצע השנה, שאז הן יכולות להגיע אל הציון ממש, ויוכלו לפעול מה שצריכות לפעול וכו' וכו'. 
 • וכן לא שייך לאשה לנסוע על ראש השנה מפני מדת הצניעות, כי לא רק ציון רביז"ל מלא גברים עד שאי אפשר לזוז וכו', אלא אפילו כל הרחובות מלאים עם רבבות גברים שלא שייך שנשים יסתובבו שמה מפני הצניעות, ולכן יותר טוב שאשה תסע במשך כל השנה. (שו"ת ברסלב 1639)

ילד לפני גיל 7
 • רביז"ל הבטיח ואמר (חיי מוהר"ן סימן תקי"ז) אני בטוח בהשם יתברך שכל תינוק שיבוא לפני קודם שיבוא לפני שבע, בוודאי יהיה נקי מן החטא עד חתונתו; ולכן נוהגים אנשי שלומינו לקחת את הילד לציון רביז"ל לפני הגיעו לגיל שבע, וזה לא מוכרח להיות דווקא בראש השנה, אלא גם באמצע השנה, אנחנו צריכים לעשות את שלנו ורביז"ל יקיים את הבטחתו. (שו"ת_ברסלב_4202)
 • אמר לי הרב החסיד ר' לוי יצחק בנדר ז"ל שאפילו כשהילד לא יוכל לומר את העשרה מזמורי תהלים גם כן טוב מאד להביא אותו אל ציון רביז"ל, כי כן קיבל מאנשי שלומינו מדור דור, שעצם להביא את בנו אל ציון רביז"ל לפני גיל שבע יועיל לו מאד [בוודאי אם הילד שהוא קודם גיל שבע יכול לומר את העשרה מזמורי תהלים אין למעלה מזה]. אנחנו צריכים לעשות את שלנו. (שו"ת ברסלב 0212)
 • היות שהבן הקטן כבר היה פעם בציון רביז"ל, לא כדאי לקחת אותו עוד פעם, כי הוא פשוט יפריע לבעלך להתפלל, וגם את תתגעגעי אחריו מאד, ולכן שישאר בבית. (שו"ת ברסלב 2637)
 • רביז"ל הבטיח ואמר (חיי מוהר"ן סימן תקי"ז) אני בטוח בהשם יתברך שכל תינוק שיבוא לפני קודם שיבוא לפני שבע בוודאי יהיה נקי מן החטא עד חתונתו. אבל אחר כך עד הבר מצוה לא צריכים לקחת את הבן אם אין לו כסף, כי כשמגיע לגיל בר מצוה אז הוא כבר מחוייב כמו גדול, ומי שיש לו כסף ואמצעים לקחת גם את הילדים שלו אשרי לו ואשרי חלקו, כדי שלא יסתובבו על הרחובות וכו', ולהוריד את העול מהאשה וכו', אבל מי שנמצא במצב דחוק מאד ואין לו, אזי לא מחוייב. (שו"ת_ברסלב_0947)

כהנים אצל ציון רבנו ז"ל
 • אצל ציון רביז"ל כן נכנסו כהנים, וזה המקום היחידי ששמה נכנסו כהנים, ואנשי שלומינו אף פעם לא העירו לכהנים שאסור להכנס.
 • דבר זה לא יכולים להגיד על שום ציון של צדיק, רק על ציון של רביז"ל שהוא הבטיח הבטחה כזו עם שתי עדים שמי שיבוא אל הציון שלו, יוציאו מהשאול תחתית וכו' וכו', אזי כל אחד עושה לעצמו את החשבון מה אני לא יעשה בשביל להציל את עצמי וכו'. (שו"ת ברסלב 1399)

גן סופיה
 • יש דיבור מרביז"ל "להיות באומן ולא להיות בסופיה?" לכן אם אדם היה כבר פעם אחת בגן סופיה, מספיק על כל החיים, כי קיים כבר את הדיבור של רביז"ל, כי כשמגיעים לאומן צריכים מאד מאד לשמור לא להסתובב יותר מדי על הרחובות וכו', ובפרט מחוץ להתחום איפה שאנשי שלומינו נמצאים וכו', כי האוקראינים הם פסולת של האומות וכו', והם הולכים בפריצות גדולה מאד, כי הם מאד מזוהמים בתאוות ניאוף וכו', וצריכים לשמור מהם מאד מאד, ולכן ראוי שם לשמור לא להסתובב יותר מדי על הרחובות בין האומה המגועלת הזאת וכו', שעזרו להעמלקים להרוג את היהודים במיתות משונות מיתות אכזריות וכו' וכו'. (שו"ת ברסלב 0921)

» ראש השנה בברסלב סיטי

» הוא היה אומר - אמרות טהורות מפיו של מוהרא"ש זצוק"ל

» למאמרים נוספים של חסידות ברסלב


עוד בנושא זה:שאלות ותשובות על אומן ראש השנה
מוהרא"ש לנשות ברסלב: "שכרכם גדול מהבעלים שנוסעים לאומן
שיעורים לצפייה על ראש השנה

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup