חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
חדש באתר: הזמנת ספרים

מעכשיו ניתן להזמין את הספרים של הצדיק דרך אתר "ברסלב סיטי" במחירי עלות ודמי משלוח בלבד לזיכוי הרבים ללא מטרות רווח.
(עלות המשלוחים הינם למחירים בארץ ישראל בערים מרכזיות, בשאר המקומות יתכנו שינויים בעלויות).
הספרים ישלחו בדואר ישראל - תוך 14 ימי עסקים.


ליקוטי מוהר"ן עם פירוש "שפת הנחל" - חלק א' ב' ג'  
הוצאה חדשה
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זי"ע 
תקציר: ספר ליקוטי מוהר"ן עם פירוש שפת הנחל ונלוה אליו ספר ליקוטי תפלות מסודר על-פי סדר,  סימן א' עד ט"ו.
חידושים ובאורים, ענינים נפלאים, ציצים ופרחים. על-פי פסוקי תנ"ך ומאמרי חז"ל בגמרא ומדרשים וזוהר הקדוש וכתבי האר"י ז"ל, בנויים ומיוסדים לבאר ולפרש המאמרים הנוראים, פלאי פלאים, שבספר הקדוש והנורא "לקוטי מוהר"ן", שהם אורייתא דעתיקא סתימאה, העתידה להתגלות ולהתפרש בשלמות בביאת ינון.
מומלץ ביותר!!!
להזמנת הספר »

הגדה של פסח עם פירוש "אור זרוע"
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זי"ע
מחיר: 10 ש"ח (כריכה רכה) - עלות משלוח - 10 ש"ח
תקציר:
דרושים ובאורים, חידושים יקרים מפז ומפנינים, ליקוטים נפלאים, ערבים ונעימים, בגילוי אלוקותו יתברך נאמרים, להחדיר אמונה פשוטה בנשמות ישראל האהובים.
להזמנת הספר »


חיי מוהר"ן
מחבר: רבי נתן מברסלב זי"ע 
מחיר: 10 ש"ח (כריכה רכה) - עלות משלוח - 10 ש"ח
תקציר:
בו יסופר מעט מזעיר קדושת רבנו הקדוש והנורא, זכר צדיק לברכה, וחסידותו ופרישותו והנהגותיו הקדושות בעבודת השם.
להזמנת הספר »

שבחי הר"ן ושיחות הר"ן
מחבר: רבי נתן מברסלב זי"ע
מחיר: 10 ש"ח (כריכה רכה)  - עלות משלוח - 10 ש"ח
תקציר:
בו יסופר מעט מזעיר קדושת רבנו הקדוש והנורא, זכר צדיק לברכה, וחסידותו ופרישותו והנהגותיו הקדושות בעבודת השם

להזמנת הספר »

סיפורי מעשיות
מחבר: רבי נחמן מברסלב זי"ע
מחיר: 10 ש"ח (כריכה רכה) - עלות משלוח - 10 ש"ח
תקציר:
סיפורי מעשיות אותם סיפר רבי נחמן מברסלב.

להזמנת הספר »

קונטרס תיקון הכללי -  (חוברת גדולה)
מחבר: רבי נחמן מברסלב זי"ע
מחיר: 5 ש"ח (כריכה רכה) - עלות משלוח - 5 ש"ח
תקציר:
תיקון נורא ונפלא מאוד מאוד לכלליות החטאים והוא פגם הברית, רחמנא לצלן, ומסוגל מאוד גם לפרנסה ולהצלחה בכל הענינים בגשמיות וברוחניות, אשרי מי שיאמרם בכל יום.

להזמנת הספר »

קונטרס עצות נפלאות - פרנסה - (חוברת גדולה) 
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זי"ע
מחיר: 5 ש"ח (כריכה רכה) - עלות משלוח - 5 ש"ח
תקציר:
דרושים ובאורים בעניין פרנסה, חידושים יקרים מפז ומפנינים, ליקוטים נפלאים, ערבים ונעימים, בגילוי אלוקותו יתברך נאמרים, להחדיר אמונה פשוטה בנשמות ישראל האהובים.
להזמנת הספר »

קונטרס עצות נפלאות - שלום בית - (חוברת גדולה)
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זי"ע
מחיר: 5 ש"ח (כריכה רכה) - עלות משלוח - 5 ש"ח
תקציר:
דרושים ובאורים בעניין שלום בית, חידושים יקרים מפז ומפנינים, ליקוטים נפלאים, ערבים ונעימים, בגילוי אלוקותו יתברך נאמרים, להחדיר אמונה פשוטה בנשמות ישראל האהובים.

להזמנת הספר »

קדושת ישראל
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זי"ע
מחיר: 10 ש"ח (כריכה רכה) - עלות משלוח - 10 ש"ח
תקציר:
עצות טובות והנהגות ישרות ותקונים נוראים ונפלאים עד מאוד, לכל אלו שנפלו בתוך פח יקוש של כל מיני פגמי הברית, ולכלכו את נשמתם בתאות ניאוף, רחמנא לצלן, ומראה להם דרך איך לצאת מהרגלם הרע והמגונה ולקשט עצמם בכל מיני קישוטים נפלאים.
להזמנת הספר »


שו"ת אשר בנחל (חלקים שונים)
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זי"ע
מחיר: 20 ש"ח (כריכה קשה) - עלות משלוח - 15 ש"ח
תקציר:
קובץ מכתבים ושאלות ותשובות אשר בנחל הנובע מקור חכמה יסודתם, ענינים נוראים ונפלאים, עצות יקרות, התחזקות והתעוררות להתקרב אל השם יתברך בכל דרגה ודרגה מכל מקום שהוא, יהיה מי שיהיה.
להזמנת הספר »


שו"ת בחסידות ברסלב (חלקים שונים - פורמט גדול ופורמט קטן)
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זי"ע
מחיר: 10 ש"ח (כריכה רכה) - עלות משלוח - 10 ש"ח
תקציר: 
קובץ מכתבים ושאלות ותשובות אשר בנחל הנובע מקור חכמה יסודתם, ענינים נוראים ונפלאים, עצות יקרות, התחזקות והתעוררות להתקרב אל השם יתברך בכל דרגה ודרגה מכל מקום שהוא, יהיה מי שיהיה.
להזמנת הספר »

אוצר חינוך הילדים
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זי"ע
מחיר: 10 ש"ח (כריכה רכה) - עלות משלוח - 10 ש"ח
תקציר:
ליקוטי קונטרסים יקרים מפז ומפנינים, שנדפסו ונתפשטו כבר בעולם, המגלים את מעלת קדושת חינוך הילדים בעיתים הללו, לתת להם חינוך של אמונה ברורה ומזוככת בו יתברך.
להזמנת הספר »


ספרי "אש קודש"
מחבר: תלמידי היכל הקודש
מחיר: 6 ש"ח לספר (כריכה רכה) - עלות משלוח - 5 ש"ח לספר
3 חלקים של הספר הנפלא "אש קודש" - סיפורי מופת וניסים שנכתבו בחיי מוהרא"ש זי"ע ועברו את הסכמתו על נכונות הפרטים
להזמנת הספר »


אוצר הקדושה 
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זי"ע
מחיר: 10 ש"ח (כריכה רכה) - עלות משלוח - 10 ש"ח
תקציר: והוא ליקוטי קונטרסים יקרים מפז ומפנינים, שכבר נדפסו ונתפשטו בכל קצוי תבל, המדברים מתיקון האדם וקדושתו, ואיך יכול לצאת מהפח יקוש שנפל לשם.
להזמנת הספר »

קונטרס "סדר דרך הלימוד" (חוברת קטנה)
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זי"ע
מחיר: 2 ש"ח - (קונטרס כריכה רכה) עלות משלוח - 5 ש"ח

תקציר: 
סדר דרך הלימוד, על פי דעת רבנו הקדוש והנורא, אור הגנוז והצפון, בוצינא קדישא עילאה, אדונינו, מורינו ורבינו רבי נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו.
להזמנת הספר »

קונטרס "מציאת הזיווג" (חוברת קטנה)
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זי"ע
מחיר: 2 ש"ח - (קונטרס כריכה רכה) עלות משלוח - 5 ש"ח
תקציר: 
יחזק ויאמץ את בני ישראל ובנותיו, אשר קשה להם למצוא זיווגם, ויורה להם עצות נכונות והדרכות ישרות, איך לזכות למצוא את זיווגם האמיתי, וכן תפילות נוראות ונפלאות על זה.
להזמנת הספר »


ספר המידות
מחבר: רבי נחמן מברסלב זי"ע
מחיר: 10 ש"ח (כריכה קשה) - עלות משלוח - 10 ש"ח

תקציר: (יתכנו שינויים בתמונת הספר)
את הספר הנפלא הזה חיבר רבנו הקדוש זיע"א בילדותו, בהיותו בן 12 שנים. והתבטא רבנו הקדוש ואמר: "זה הספר שעשה אותי יהודי".
יש בזה הספר הנהגות לפי סדר אלף בית לכל עניין בחיים והדברים מתוקים מדבש.
להזמנת הספר »


רגעי מוהרא"ש 
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זי"ע
מחיר: 6 ש"ח (כריכה רכה) - עלות משלוח - 5 ש"ח
תקציר: 
את הספר פותח מוהרא"ש זי"ע במילים: "יען שזיכני הקדוש ברוך הוא בזכויות חינם להתוודע מרבנו ז"ל... אמרתי לרשום על פני הכתב אמת מעט מזעיר כטיפה מן הים מה עבר עלי, כדי שיעמדו לימים רבים לפני בני ותלמידי הרבים"..
להזמנת הספר »

שיר השירים - פירוש "רצוף אהבה" (חסר במלאי) 
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זי"ע
מחיר: 15 ש"ח (כריכה קשה) עלות משלוח - 10 ש"ח
תקציר: (יתכנו שינויים בתמונת הספר)
פירושו של מוהרא"ש "רצוף אהבה" על שיר השירים שחיבר שלמה המלך ע"ה.
להזמנת הספר »

אוצר האמונה (חסר במלאי)
מחבר: כ"ק מוהרא"ש זי"ע
מחיר: 20 ש"ח (כריכה קשה) עלות משלוח - 15 ש"ח
תקציר: (יתכנו שינויים בתמונת הספר)
ליקוטי קונטרסים יקרים מפז ומפנינים, שנדפסו ונתפשטו כבר בעולם,
המגלים את מעלת האמונה הפשוטה בו יתברך,להאיר על נפשו ערבות, זיו, ידידות חיות אלוקותו יתברך. 
ועצות והתחזקות והנהגות ישרות איך לזכות לזה.
להזמנת הספר »
 

ונהר יוצא מעדן 
מחבר: דן כהן
מחיר: 30 ש"ח (כריכה קשה) - עלות משלוח - 10 ש"ח
תקציר: 
בתוך הספר מובאים מאמרים וסיפורים על המהפכה הרוחנית שעשה מוהרא"ש זי"ע בכל העולם כולו באמצעות הפצת המעיינות של רבינו נחמן מברסלב זי"ע וקירוב רבבות יהודים לבורא העולם, הכל בצירוף תמונות נדירות שחלקן נחשפות לראשונה בספר זה.
להזמנת הספר »
 

ספר ילדים - הצדיק מיבנאל חלק 1 
מחבר: ר' אברהם אוחיון
מחיר: 20 ש"ח (כריכה קשה) - עלות משלוח - 15 ש"ח
תקציר: 
סדרה חדשה לילדים עם סיפורים ממסכת חייו המופלאה של הצדיק מיבנאל זי"ע הספר מלווה באיורים נפלאים ומיוחדים התורמים לילד להמחשת הסיפור.
להזמנת הספר »

ספר ילדים - הצדיק מיבנאל חלק 2 
מחבר: ר' אברהם אוחיון
מחיר: 20 ש"ח (כריכה קשה) - עלות משלוח - 15 ש"ח
תקציר: 
סדרה חדשה לילדים עם סיפורים ממסכת חייו המופלאה של הצדיק מיבנאל זי"ע הספר מלווה באיורים נפלאים ומיוחדים התורמים לילד להמחשת הסיפור.
להזמנת הספר »

 

3 תגובות

  • 1.
  • מאת: אליוט
   יש לחם הרבה יותר ספרים מהדף הזה. למה אין לחם חנות ספרים אונליין? איך אני יכול להזמין?
   יצא לאור סידור של שבת עת רצון גם יש ספר על שמחה שלא מופיע פה. תודה רבה.
  • 2.
  • מאת: שלום
   למהיי אין ליקוטי מוהרן ללא פירושים גם חבל לפעמים כיף ללמוד מבינתורה הלב את דברי רבינו ללא פירושים יישר כח
  • 3.
  • מאת: שמי
   רציתי להודות למנהלי האתר החשוב כל כך מחזק כל הכבוד לכם אני בטוח שהמהוראש כעת רואה את זה ושמח
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup