ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - ה' באייר - היום בו השתקע רבי נחמן מברסלב באומן
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
ה' באייר - היום בו השתקע רבי נחמן מברסלב באומן


בחודש אייר שנת תק"ע, לאחר השריפה הגדולה שפרצה בעיר ברסלב בליל שב"ק ר"ח אייר עבר רביה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א את עיר ברסלב בדרכו לגור בעיר אומן, והגיע לאומן ביום ה' אייר תק"ע.

ז' באייר תשע"ח, 22/04/2018 | 15:08


 
בחודש אייר שנת תק"ע, לאחר השריפה הגדולה שפרצה בעיר ברסלב בליל שב"ק ר"ח אייר עבר רביה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א את עיר ברסלב בדרכו לגור בעיר אומן, והגיע לאומן ביום ה' אייר תק"ע.

בדרך, סמוך לכניסה לעיר, סיפר מעשה נורא מהבעל שם טוב הקדוש, שהגיע למקום שבו ריחפו נשמות מזה שלש מאות שנים, מבלי שתהא להן עליה. מאז ציפו לאדם גדול, כמו הבעש"ט, שיתקנן, וכשאכן הגיע, נתקבצו כולן אליו והתחננו שיגאל אותן.
הדבר היה קשה ביותר, ולא התאפשר בלתי אם על ידי הסתלקות הבעל שם טוב הקדוש. איש לא הבין את הקשר הסיפור. אך מן הנגלות שפעל הרבי באומן ניתן היה להתפעל די.

הוא התעסק שם בין היתר בהחזרתם בתשובה של שלושה יהודים אריסטוקרטים, אפיקורסים גדולים: חייקל הורביץ, ושני חתניו: אחד שמו הירש בער, ש"היה האפיקורס הגדול שבימיו; מצח הנחש ממש" (כוכבי אור. סיפורים נפלאים). והשני, לנדא שמו, שהיה לרופא.
בתחילה הם בזו לרבי, אך עד מהרה גילו את חכמתו כי רבה היא והתבטלו אליו. הגיעו הדברים לכדי כך, שהירש בער התבטא, כי למרות שכבר מזמן כפר בעיקר, הרי כשהוא בא לרבי נחמן "רייסט מען מיר ביי די פאלעס - הירש בער, עס איז דא א גאט אויף דער וועלט!" (מושכים אותי בשולי בגדי - הירש בער, יש אלקים בעולם!).

בספריו מתאר מוהרנ"ת את קורות הנסיעה המופלאה הזאת, ואף רושם אודותיה מלים נוראות-הוד: "כי בענין נסיעתו לאומאן, ובענין מה שזיכה אותי לנסוע עמו לשם – בזה היו תלויים עולמות הרבה עד אין קץ, וזכות ישראל לדורות, כי תיקן שם אלפי-אלפים ורבי - רבבות נשמות פגומות ומקולקלות שלא היה אפשר להם להתתקן בשום אופן, כי אם עלידי הסתלקותו, כאשר נשמע מפיו הקדוש בפירוש וברמז. וגם כמה טובות לנצח נצמחו מזה לישראל לדורות, כי כבר גילה שמי שיבוא על קברו ויאמר אלו העשרה קפיטל תהלים המפורסמים עתה (- 'תיקון הכללי') בוודאי יעזור לו לנצח, אפילו אם יהיה מי שיהיה, כידוע ומפורסם. "והנסיעה לאומאן היתה התחלה והכנה לכל התיקונים האלה לנצח, כי מקום קבורתו כבר הובחרה שם באומאן, ושם היה צריך לעסוק בכל התיקונים הנ"ל ויותר ויותר מזה מה שנעלם מאתנו, כאשר הבנו מפיו הקדוש. על כן, בכל תנועה ותנועה ובכל סיבה וסיבה שסיבב השם יתברך בענין נסיעה זאת – מה גדלו בהם מעשי ה', מאד מאד עמקו מחשבותיו, כי הכל היה נוגע למקום שנוגע, לעד ולנצח" (ימי מוהרנ"ת מו).

הנסיעה שהחלה בבוקר יום ג (פרשת אמור), ד באייר, עברה דרך הערים: לַדִיזִ'ין, טֶפְּלִיק והכפר ׁ רוּסוֹשֶה, והסתיים למחרת, ביום ד, ה באייר, אז הגיע רבינו הקדוש לאומן. "אלמלא לא אתינא לעלמא (= באתי לעולם)", כותב מוהרנ"ת, "אלא לנסוע עמו דרך הזה – דַּיָּי, כי רב טוב זכיתי לשמוע בדרך הזה: תורות ושיחות נוראות המחיין אותי וכל בית ישראל לדורות, כאשר מובן מעט להשומעים את כל אשר שמעתי בדרך הזה" (ימי מוהרנ"ת מה).

על אחת מאותן 'שיחות נוראות' כותב מוהרנ"ת בספרו הגדול 'ליקוטי הלכות' (נדרים ד, כז): "שמעתי מפיו הקדוש שיחה נוראה מנוראות גדולת הבורא יתברך  – ואי אפשר לבארה בכתב. אך אחר כך, בתוך שיחתו הקדושה מגדולת הבורא יתברך, נכנס על ידי זה לדברי התחזקות, לחזק  כל אחד ואחד שנפל מעבודתו, אפילו אם נפל למקום שנפל  – כל אחד ואחד לפי נפילתו; להיכן שנפל רחמנא לצלן. כי גדולתו יתברך שָׂגבה מאד, למעלה מהתורה, ששם יכול הכל להתתקן וכו', כי תשובה למעלה מהתורה. "ושאלתי אותו: 'אבל איך זוכין לזה?' והשיב: 'יכולין לבא לזה  – ובלבד שלא יתייאשו עצמן מן הצעקה ומתפילה ובקשה; רק לעסוק בצעקה ותפילה ותחינה וכו', ולא יתייגע לעולם, עד שיבא לזה, לעלות וכו', כי עיקר התשובה היא צעקה וזעקה להשם יתברך' " (ראה עוד על כך בשיחות הר"ן ג; חיי מוהר"ן סז, רפג; ליקוטי הלכות, מנחה ה, ה).

כל ימי חייו לא שכח רבי נתן את טעמה של השיחה הנוראה הזאת; שבעה שבועות לפני פטירתו הוא כותב לבנו: "מה שסיפר (- רבינו) כל זאת לפני  – אף על פי שכוונתו עמוק עמוק מאד מאד  – אבל מה שנוגע אלינו אמרה רק כדי שגם אנחנו נאמין בעוצם גדולתו יתברך וכו'  – להתחזק על ידי זה דייקא, ולבלי להתייאש מן הצעקה וכו' בכל מה שיעבור עלינו ועל בנינו וכו' ועל כל דורות וכו', כי גדול ה' ואין יודעין כלל, ויש ענין שמתהפך הכל לטובה" (עלים לתרופה ד, וירא תר"ה).

ביום זה (ה' אייר) חזר רבינו את התורה בראשית לעיני כל ישראל, תורה סז בחלק השני (שנאמרה בפרשת בראשית). שם מוזכר הענין של רחל מבכה על בניה, מאד כדאי ללמוד ביום  זה תורה זאת, ולבכות על העלמת אור הצדיק. ולקיים את העצות שרבינו נותן שם כדי לזכות להתקרב לצדיק, ועל ידי זה לגלות את ההסתרה ולסלק את כח הטומאה מן העולם. גם עכשיו זה זמן טוב להתחיל מחדש לכסוף ולהתפלל שנזכה לקום כל לילה בחצות, והעיקר מה שר' נתן השאיר לנו בצוואתו להפיץ את אור הצדיק, כל אחד כפי יכלתו ברצון, ממון, טירחה, ועל ידי זה יתגדל ויתקדש שמו של הצדיק בכל העולמות, ועי"ז ניגאל גאולה עולמית.

חסידי ברסלב האמונים עלי דברי רבינו, שיש לכל אחד ואחד לראות ולדאוג לתיקון עולם, וכל אחד - כמה שמרבה בתפילה ותחנונים לקל מלך עליון, שיבטל את מדינה של גיהנם, ויסיר מאתנו את חרפתם, וישבר את מכונת השמד, הריהו מבטל גזירות רעות מעלינו ומעל כל בני ישראל. הבה נתעורר כולנו, לצעוק אל השם, למחוא כף, ולהתחנן לפני המלך, שנזכה לינצל בתיבת נח הק׳, שנזכה לינצל מהמבול השוטף על הארץ, שנזכה להחזיק בחבל דקדושה אף בעת שמטלטלים אותו בכל עוז, ואלו שהחזיקו עצמם בקל חי, בעתה חושך והאופל, יזכו לראות בנועם ה׳ ולחזות בטוב ה׳ בארץ החיים.


» לעוד חדשות ברסלב הקליקו כאן


עוד בנושא זה:


מי היה רבי נחמן מברסלב?
פעולת הצדיק - תולדות חייו
של רבי נחמן מברסלב
האם גם היום יש עניין להתקבץ
אצל רבנו בזמני הקיבוץ שהיו בחייו,
כגון שבת חנוכה ושבועות?


0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup