ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - הרב בנימין זאב חשין זצוק"ל
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
הרב בנימין זאב חשין זצוק"ל

מגדולי רבני ברסלב בדור האחרון, תלמיד חכם עצום בנגלה ובנסתר, מקובל גדול אשר שימש כראש ישיבת המקובלים "שער השמיים", דרשן בחסד עליון, מראשוני מחזירי התשובה בארץ אשר הפיץ תורה וקדושה במשך עשרות שנים במסירות נפש ובמתק שפתיים

תאריך פטירתו: ליל שישי י"ז חשוון תשמ"ט  נפטר בגיל: קרוב ל-80 • מקום מנוחתו: הר המנוחות בירושלים


שחר ילדותו

נולד בירושלים, לאביו רבי נחמיה חשין זצ"ל, ולאימו מרת פינא רילה ע"ה.

כבר בילדותו ניכר כי נשמה קדושה באה לעולם, והוריו היו מציינים בהתפעלות, כי כבר בגיל קטן היה נזהר מאוד לא להשמיע קול בכי כדי לא לצערם. עוד משחר נעוריו הצטיין בחריפותו ושקידתו המופלגת, למד בישיבת "עץ חיים" וזכה לסיים את הש"ס כולו לפני החתונה. בישיבה זו למד חברותא עם מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל.

בצל החסידות

בימי נערותו חיפש וביקש את קרבת ה', כיצד יוכל להתעלות ביתר שאת בלימוד התורה בתפילה ובעבודת הבורא. את שחיפש מצא בספרי רבי נחמן מברסלב שהיוו עבורו טל תחיה, והרגיש שבספרים אלו נפשו מתעלה בעבודת הבורא.

אביו הגאון רבי נחמיה זצ"ל, אשר ידע בתכונות נפשו של בנו רבי בנימין זאב, חשש בתחילה מהתקרבותו של בנו לדרך מוהר"ן מברסלב, וחשב שמא עדיף כי ימשיך בדרך בה הלך עד כה, שכן לא ידע מה בדיוק מאפיינת דרך זו, אך ברבות הימים היה מתפאר אביו בבנו זה, כי נחת רוח גדול רווה הוא מגדולתו וקדושתו, באומרו: "אם כי בתחילה לא ירדתי לסוף דעתו של בני בהתקרבותו לרבי הקדוש מברסלב, אך גודל השמחה שהיה משפיע בביתנו מיום התקרבותו למוהר"ן אשר אין לתארה בגודל אמתותה, היא אשר לא יכלה לתת בלבנו שום צד למונעו מדרך קדושה זו".

תיקון חצות בבכי קורע לב

כבר בשנים הראשונות לאחר הנישואין היה רבי בנימין זאב, קם בכל לילה לאמירת 'תיקון חצות'. היה אז בבית חדר אחד ומטבח בלבד. בשעת חצות היה מתיישב הרב בפינה שלו בחדר, ומתחיל לומר תיקון חצות בבכיות קורעות לב, עד כי הייתי מבקשת ממנו: "מספיק! מספיק! אינני יכולה יותר, הבכיות קורעות לי את הלב..." - כך סיפרה זוגתו ע"ה.

מוסיף נכדו "הייתה תקופה אשר בכל לילה הסבא היה אומר לי: 'אל תשכח להעירני בחצות הלילה...' הסבא היה עוסק בקביעות בתפילה ובתורה מחצות עד הבוקר. והיה לי קשה למלא את בקשתו, שכן פעמים רבות רק חצי שעה קודם חצות חזר מהשיעורים אשר מסר, דרכם החזיר אלפים למוטב, וכיצד יספיק לו חצי שעה של שינה. אך, אוי ואבוי אם לא הייתי מעירו בשעת חצות, איזה צער היה לו מכך, הוא היה אומר לי בכאב: "לקחת ממני את כל חיותי...".

הרב בנימין זאב חשין זצוק"ל

דרכי הקבלה

הרב בנימין זאב חשין היה מגדולי המקובלים וקדושי עליון, הן מחכמי האשכנזים והן מחכמי הספרדים, אף שהוא היה מתנהג בפשטות נפלאה, לעיתים היה נוסע לאשדוד אל האדמו"ר רבי מאיר אבוחצירא, עמו היה עוסק בצוותא בתורת הסוד. 

כמו כן היה לומד קבלה עם הצדיק המקובל הרב מרדכי שרעבי זצ"ל, אשר היה מחשיבו עד למאוד והיה רגיל לומר: 'רבי בנימין זאב חשין קדוש קדוש... וכשהיה רואה אותו נכנס היה מהדר וקם מכיסאו לכבודו למד בצוותא עם הגאון הצדיק רבי ציון ברכה זצ"ל, את תורת הקבלה שהיה אומר עליו : "הרב חשין הוא צדיק יסוד עולם..." 

היה בידידות גדולה עם הרב הצדיק רבי שמואל שפירא ועם הרב הצדיק רבי יצחק לוי בנדר זצ"ל שהעריכו מאוד מאוד.

עולם התשובה

עיקר משאת חייו היה להשיב לב בנים לאביהם שבשמיים, וזכה להציל אלפים אשר היו רחוקים מהיהדות והחזירם בתשובה שלמה. זכה וחיזק בחורי ישיבה והחדיר בהם רוח תבערה ללמוד תורה ולשמור על קדושה, בחורים שגדלו וזכו להיות רבנים וגדולי ישראל כמו: הרב הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א, הרב הגאון מזכה הרבים הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט"א, הרב הגאון רבי רפאל זר שליט"א, הרב הגאון בנימין בצרי זצ"ל, הצדיק מבאר שבע ועוד. 

אלפי בעלי תשובה חבים לו את עולם הרוחני, שכן הוא בכוח אהבת ישראל אשר בערה בו קרב רבים לתורה וליראת שמיים. 

המפורסם מבין בעלי התשובה הינו רבי אורי זוהר הי"ו, אשר בתחילת דרכו היה מגיע לשמוע את שיעורו של הרב ואף כתב לו בפתק (כדי שיזכירו בתפילה בציון האר"י הקדוש) כי: "על אף שרצוני עז ללכת בדרכי התשובה, זוגתי אינה רוצה בשום אופן, ולא משתפת עימי פעולה..." לאחר שהתפלל הרב בציון האר"י והזכיר את שמו, הודיעה הרעיה גב' זוהר לבעלה, ר' אורי: "באשר תלך אלך... ואני הולכת אחריך בדרכי התשובה..."

תיקון נפלא לנפש האדם

הרב חשין היה מעורר תדיר את שומעי לקחו בגודל מעלת התיקון העצום של התיקון הכללי, כפי שגילה לנו רבי נחמן מברסלב זיע"א. וכן לגמור בכל שבוע לפחות פעמיים את ספר תהילים פעם בימות החול ופעם ביום שבת קודש. כמניין, כפר" והוא תיקון גדול לכל הפגמים.

הרב חשין מסר שיעורי תורה דרך קבע בבית המדרש "אהבת חיים" של הצדיק חכם מנחם מנשה זצ"ל. שיעור בהלכה על פי מנהגי הספרדים וכן שיעור בליקוטי מוהר"ן. 

היה ידוע כבקי עצום בחוכמת היד והפרצוף, למד חוכמה זו אצל הצדיק הנסתר רבי ישראל יצחק משי זהב זצ"ל.

תיעוד הפגישה בין הרב בנימין זאב חשין ומוהרא"ש זי"ע

היה זה בשנת תשי"ט (או תש"כ) כאשר כ"ק מוהרא"ש ז"ל היה צעיר לימים כבן 19 שנה, הצדיק הרב חשין זצ"ל הגיע לאמריקה על מנת לדבר על ליבם של נדיבי העם שיתרמו כסף לישיבת "שער השמיים", הישיבה למקובלים בירושלים שהרב עמד בראשה. 

מאחר והרב לא ידע את שפת האנגלית על בוריה ולא התמצא באיתור הכתובות של הנדיבים, נעתר מוהרא"ש ז"ל לבקשתו לעזור ולסייע לו. ותמורה לכך נאות הרב חשין ללמדו את חוכמת הפרצוף ואת חוכמת כף היד שהיה בקי בה מאוד. 

לימים סיפר מוהרא"ש ז"ל לשומעי לקחו על המפגש הזה, והיה מזכירו את הרב חשין בהערצה גדולה ואמר עליו: הרב חשין יהודי קדוש אמיתי, חסיד ברסלב אמיתי שקיים את עצותיו הקדושות של רבי נחמן מברסלב: התבודדות, שמחה, קדושת העיניים. ראיתי אצלו דברים גדולים, חלקם איני יכול לספר... היה חד בדרא בחוכמת הקבלה ובספר הזוהר. כל מה שהיה רוצה לראות על האנשים, הוא היה רואה, זו הסיבה שהיו אנשים שהגיעו לדרשותיו והיו שומטים את כובעם על המצח כדי שהרב לא ייראה את מעשיהם. הסיבה האמתית שהוא הגיע לאמריקה לאסוף כספים לטובת הישיבה כי הוא רצה שזה ישמש כעין כפרת עוונות עבורו". 

וציין מוהרא"ש ז"ל עובדה מאוד מעניינת, וכך אמר: "כשהלכתי יחד עם הצדיק הרב חשין זצ"ל שמתי לב כי כל אימת שהיינו עוברים ברחוב ליד תא טלפון, הרב היה נכנס לתא שוהה שם מספר דקות ואח"כ יצא אלי והמשכנו בדרכנו. אני לא שמעתי את מה שהרב דיבר שכן עמדתי במרחק כדי לא לשמוע את שיחתו . אך הדבר חזר עצמו מספר פעמים ואז שאלתי את הרב חשין: 'האם קרה משהו? האם הרב צריך להתקשר למישהו בדחיפות?' הרב חשין חייך ואמר: 'לא קרה כלום...אני נכנס להתקשר לבורא עולם... אני נמצא בפעם הראשונה באמריקה וכשאני רואה את בניני הענק ואת כל השפע החומרי שיש כאן, אני חושש שאשכח את התכלית שלי בעולם הזה ולכן אני נכנס לתא הטלפון להתבודד ולדבר עם בורא עולם שלא אשכח שכל התכלית זה עולם הבא... 

מוהרא"ש ז"ל בחריצותו הרבה סייע בידו של הרב חשין לגייס כספים ובתמורה הוא לימד אותו את חוכמת כף היד והפרצוף. יש מספרים, שמוהרא"ש ז"ל הראה לרב חשין צילום של דפים על חוכמת הפרצוף וחוכמת כף היד, צילום מספר שמצא בספריה הגדולה בניו יורק. והרב חשין אמר לו: אינך צריך לזה, אני אלמד אותך את החוכמות האלו. רק תדע, שכל החוכמות האלו תקפות רק אצל גוי או אצל יהודי שאינו מתפלל, אבל יהודי שמתפלל לה' ובפרט שהוא מתבודד לה' ומשיח את לבו לפני ה', הכול יכול להשתנות ברגע אחד לטובה...לכן לא צריך להתפעל מאנשים שמסתכלים בכף היד או בפרצוף ואומרים כל מיני דברים... 

זו הייתה פעם ראשונה שמוהרא"ש ז"ל פגש רב חסיד ברסלב מארץ הקודש, אומנם על הרב לוי יצחק בנדר זצוק"ל הוא שמע רבות, אך איתו הוא נפגש לראשונה בשנת תשכ"ו בהיותו בן 26 שנה.

בשנת תשל"ה מוהרא"ש ז"ל כתב מכתב בו כתב: "הסבא שלך (הכוונה הסבא של אשתך) בקי בזוהר כמו שאתה בקי ב'אשרי יושבי ביתך'. 'הוא - הרב חשין היה דבוק בקב"ה בשמות ובייחודים'. 

במילים אלו היה מתאר מוהרא"ש את דמותו של הרב חשין זצ"ל.

"הרבה אני לא יכול לרשום לך מגדולת רבך, הרב בנימין בצרי זצ"ל, כי נפגשנו רק שלוש פעמים, אבל דבר אחד אני כן יכול לכתוב לך - שהוא היה איש מורם מעם, עוונתן, שפל ברך, וקיבל הרבה בימי נעוריו מהרב החסיד רבי בנימין זאב חשין זצ"ל, והחזיק את עצמו לתלמיד מובהק ממנו, אשר ידוע שהוא היה עובד השם גדול מאד, ובקי בזוהר ישר והפוך וכו', ובוודאי על ידי ששימש כל כך את רבו וכו', השפיע עליו רבו מאורו הגדול". (שו"ת ברסלב 3526)

פתיל תכלת

"בעניין התכלת אשר אתה שואל, כל מי שקיבל חכמה ודעת מהאיש האלוקי ר' אברהם בן רב נחמן טולטשינער ז"ל (תלמידו של מוהרנ"ת ז"ל) הלכו עם תכלת שגילה הצדיק הקדוש מראדיזין זי"ע, כי היה קבלה בידו מאביו שקיבל ממוהרנ"ת ז"ל בשעה שאמר רביז"ל "ממני עד משיח כבר לא יהיה חדשות" אחר זה נתן אנחה, ואמר בזה הלשון "אה תרחם אה תרחם", ובאותה העת לא הבינו כוונתו, אך אחר כך בשנת תרח"ם כשנתגלה התכלת בעולם על ידי הצדיק הקדוש רבי חנוך העניך מראדיזין זי"ע, אז ביקר אצלו ר' אברהם ז"ל והוא קיבל את התכלת, ומאז כל אלו שהלכו אחר משמעתו גם התחילו ללכת עם תכלת. 

ובעניין התכלת שאנשי שלומינו הולכים, אמר לי הרב החסיד ר' בנימין זאב חשין ז"ל אף שכל אלו שעובדים קשה לפענח את ענין התכלת, והוא באמת ספק אם זה התכלת האמתי עם כל זאת היום אין לחשוש ללכת עם פתיל תכלת, כי כולנו הולכים רק עם טלית קטן של צמר, ולכן אין חשש של כלאים צמר ופשתים יחדיו, ולכן מה אכפת אם ילכו עם פתיל תכלת. ומאחר שזה דבר חידוש היום ללכת עם פתיל תכלת, אזי תמיד מסתכלים על הציצית ומקיימים מצוות עשה של "וראיתם אותו" ומזכירים עצמם בכל המצות, וזה גם מסוגל ליראת שמים, ולכן למה לא ללכת עם תכלת? כי אם לא יועיל לא יזיק. ומאז גם אני הולך עם תכלת." (שו"ת ברסלב 238)

זכרונות התלמידים

הרה"ג רבי דניאל בוים שליט"א מארה"ב, מגדולי תלמידי מוהרא"ש, מעלה זיכרונות מפגישתו הראשונה עם הרב חשין זצ"ל: 

"היה זה בשנת תשל"ח (או תשל"ט) בהיותי בחור רווק, ומטבע הדברים חיפשתי שידוך. פגשתי בירושלים חבר נעורים, אף הוא תלמיד של מוהרא"ש שזכה להתחתן עם נכדתו של הרב חשין. 

הוא סיפר לי שהרב חשין חולה מאוד בגלל שיש לו דלקת ברגל ולכן הוא מאושפז בבית החולים "הדסה" בירושלים. חברי הציע לי להצטרף אליו לבקר את הרב חשין, אני נעניתי לו ברצון, ונסענו יחדיו ל"הדסה" כדי לקיים מצוות ביקור חולים. 

ראיתי את הרב חשין – אז לראשונה - הוא היה שוכב במיטתו בקושי יכל לזוז בגלל הדלקת החמורה שהתגלתה ברגלו והכאיבה לו מאוד. עם כל הצער והיסורין הרב היה שמח ועליז ולא ניכר עליו שום צער או מכאוב. הפלא היותר גדול היה, שבהגיע זמן תפילת מנחה, הרב ניתר ממיטת חוליו וקם בזריזות להתפלל כאילו היה ילד בן חמש. 

לאחר התפילה, הציג אותי לפני הסבא של אשתו - ואמר: "זה חברי, דניאל בוים, הוא בחור רווק ומחפש שידוך..." הרב ביקש להסתכל בכף היד שלי.... ולא אמר מילה... הסתכל שוב ופרץ בצחוק... 

לא הבנתי את פשר הצחוק של הרב, אך לאחר שנים שהבת שלי התחתנה עם נכדו של הרב חשין, הבנתי למפרע שכנראה הרב ראה ברוח קודשו שבתי עתידה להתחתן עם נכדו ולכן צחק...

שנה אחת מספר הרב בוים שליט"א זכיתי להתפלל בראש השנה, בבית הכנסת של חסידי ברסלב, יחד עם הרב חשין זצ"ל. 

היה זה בתקופה בה נאסרה התפילה באומן ואנ"ש היו מתפללים בקיבוץ בירושלים או במירון. הרב ישב בין פשוטי העם, והתפלל בפשיטות ובצניעות יתירה כאחד העם, ואני זכיתי לשבת לידו ולהתפלל. כאשר התפללתי לידו, שמתי לב לעובדה מעניינת, הרב חשין היה מסתכל מידי פעם בכף ידו. מדוע עשה זאת איני יודע. אולי רצה לראות אם קווי כף היד משתנים בעקבות תפילה הנאמרת מעמקי הלב, שכן תמיד היה טוען שמי שמתפלל או מתבודד וק"ו מי שמוריד דמעה בעת התפילה קווי כף היד משתנים באותו רגע והכול משתנה אצלו לטובה...

הרב הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א ראש מוסדות " אור החיים" שליט"א, אשר זכה ללמוד בחברותא עם הצדיק הרב חשין זצ"ל מספר: 

נפשי קשורה בנפשו "דמותו של הרב חשין לא תסור מנגד עיני, הדמות שלו, אצילות הרוח שלו, הוא היה עובד ה' באמת, שקוע בלימודו, המנורה הטהורה ממש. חוץ מהתמדתו בלימוד הייתה חופפת עליו יראת שמים טהורה, מאז התחברתי אליו ביותר ונפשי קשורה בנפשו. 

בשנים ההם הרב חשין היה מוסר שיעור ב"ליקוטי מוהר"ן" וב"ליקוטי עצות" בקביעות מידי יום חמישי בבית המדרש 'משכל אל דל', כשבין המשתתפים היו בעיקר בעלי בתים פשוטים, לאחר מכן הצטרפו גם אברכים מיוחדים כמו: הרב בנימין בצרי זצ"ל והרב רז שליט"א ועוד. 

השיעור היה בסמיכות לביתי, וגם שם נהניתי להשתתף. במשך הזמן זכיתי שקבע ללמוד עמי בחברותא וזכיתי ללמוד אתו שעות רבות במשך היום. היה לו מנהג מיוחד ללמוד כשהוא עטור במשך כל היום בטלית ובתפילין, על אף שמבין אחינו האשכנזים לא מצאנו שנוהגים כך. 

על יחסו המיוחד לספרדים הרב חשין זצ"ל עסק בדברים רבים, אבל הייתה לו חיבה מיוחדת לספרדים ובני עדות המזרח, הוא היה משקיע בקירובם, ומסר נפשו ממש בעד זה. הוא מסר נפשו עבורם, וכך כל ימיו הוא נדד מעיר לעיר ומכפר לכפר ונתן מידי יום ביומו שיעורים לבני עדות המזרח. 

סוד הצלחתו בקרוב רחוקים זכור לא אשכח, היה זה שבוע לפני חג הפסח, באתי ללמוד עמו ואני רואה אותו עסוק ראשו ורובו ולומד בעיון בחוברות הלכות הפסח, שכתב מרן רבי עובדיה יוסף זצ"ל. זה היה לי לפלא, אך זה גם היה סוד הצלחתו בקירוב הנפלא והמיוחד שרחש לבני עדות המזרח. לא רק לחזק את לבבם בעצותיו העמוקות ובתורותיו של רבי נחמן מברסלב, אלא אף להדריכם בהלכות חג וחג בהתאם למנהג אבותיהם. היה ממש מלאך.

השיטה שלו הייתה 'נעימות', ואפילו כשהיה אומר דברים כדורבנות, הוא היה מדבר לאט ובנעימות וגם כשהיה מטיח את האמת בעוצמה ובחדות הוא דיבר בנועם. המופלא בו שהוא דיבר על קדושה בגלוי, הוא לא פחד משום דבר ומאף אדם חוץ מבורא העולם, ולא היו עוד כמוהו, כפי שהוא דיבר, ובעניין זה הוא היה ממש מלאך.

הדבקות שלו ברבי נחמן מברסלב הרב חשין סלל מסילה מיוחדת בדרך ה' בקירוב רחוקים, הנקודה הכי חזקה שניתן היה לקחת ממנו היא מידת האמת שלו, דבר שאינו בנמצא והשפיע על כל שומעיו. הנקודה השנייה זו אמונה, הוא היה חי באמונה מוחלטת, אמונה, אמונה זכה וטהורה, שהטביעה חותמה על כל מי ששמע וראה אותו. הנקודה השלישית היא הדבקות שלו ברבי נחמן מברסלב, איך שהיה חי אותו, והיה מקרין את עצותיו לכל יהודי. (גיליון 'ניצוצות' ערב ר"ה תשע"ה)

הרה"ח רבי אבנר סלמה שליט"א מוותיקי תלמידי הצדיק מיבנאל מספר: 

"אני ורעייתי באנו מרקע ליטאי, גרנו באופקים, ומי שקרב אותנו והשפיע עלינו להתקרב לחסידות ברסלב היה הצדיק רבי בנימין זאב חשין זצ"ל". 

כאשר נפגשנו עם הרב חשין לראשונה, התרשמנו מאוד מאישיותו ואמרנו לעצמנו, אם יש בברסלב כאלו רבנים יקרים - גם אנו רוצים להשתייך אליהם..." 

אני נפגשתי עם הרב חשין זצ"ל מספר פעמים והוא היה אומר לי דברים שרק אני והקב"ה ידענו עליהם". 

תמיד היה אומר לי בשבת תגמור פעמיים את ספר התהילים זה מועיל גם לכפרת עוונות, כמניין כפ"ר (300 פרקי תהילים) וגם מועיל להיות דבוק בקב"ה. 

הוא עצמו – הרב חשין – היה עושה כל שבת תענית דיבור, ומלבד כל הלימודים שלו כסדרן גם היה מרבה מאוד בקריאת תהילים. באותה תקופה – לא הכרתי את מוהרא"ש. 

אומנם הייתי מקבל קונטרסים וכן ספר "אשר בנחל" ומתחזק מהם, אך לא ידעתי מי כתב אותם ומי חיבר את החיבורים הנפלאים והמחזקים אותם... 

עד שיום אחד החלטתי לכתוב מכתב למחבר האנונימי ,לפי הכתובת שהייתה כתובה בקונטרס, ואז קיבלתי לראשונה מכתב מהצדיק. 

מיני אז, הצדיק היה שולח לי כמויות של ספרים, התחזקתי מהם רבות וזכיתי להיות תלמידו.

הרב יגאל גרמא מבני ברק מספר:

 אני חזרתי בתשובה בזכותו של הרב, הייתי בחור בצבא רחוק מחיי תורה ומצוות. השתתפתי בשיעורים של הרב והתחזקתי בשמירת תורה ומצוות.

בשיעורים תמיד היה מזכיר רבות את הספר "שמירת הזמן" שכתב מוהרא"ש הצדיק מיבנאל. מדבר על שבחו של ספר יקר זה והיה דוחק בנו שנרכוש ספר זה ונלמד בו.

היה עוד ספרים של מוהרא"ש שהיה משבח אותם אך בעיקר את הספר "שמירת הזמן". הספר הזה מאוד מצא חן בענייו.

 היה מדבר אתנו על ביאת המשיח:

"רבותי תכינו חליפות!!! המשיח קרוב מאוד. וגם היה מבקש שנקנה דירות כי כשהמשיח יבוא הדירות ייתקרו מאוד מאוד. הוא היה חי  את האמונה בבורא עולם באופן מוחשי ביותר.

הרב נתנאל אהרונוב שליט"א שידיו רב לו בחינוך נשמות ילדי ישראל, מספר:

כשהייתי לומד בישיבה גדולה "אוהל מועד" בירושלים. הלכנו קבוצה של בחורי ישיבה לביתו של הרב חשין, במטרה לקבל ממנו עצות לחיזוק בעבודת ה'.

הרב היה כבר בגיל מבוגר מאוד ושאלנו אותו :

" מה הרב מציע לנו, כדי שנתחזק בעבודת ה'?

הרב ענה במתק שפתיים:

"כל אדם ואדם, חייב לגמור לפחות פעם אחת בחייו את כל הש"ס. ועם הוא לא מספיק ללמוד ביום אחד בעיון- שלא ייתיאש..."

אחד מבני החבורה שאל : "הרב, אבל קשה ללמוד את כל הש"ס ועוד בעיון.

הרב חייך ואמר: "אומר לכם מניסיוני, העצה להצליח זה ללמוד עד כמה שאתה יכול להבין , ומה שלא הבנת אל תתעכב יתר על המידה, אלא תגרוס את הקטע הלא מובן, וככה תזכה לסיים הרבה מסכתות ולסיים את כל הש"ס.

 העיקר לא להשאיר "חובות" בלימוד אלא ללמוד היטב ומה שלא מובן לפחות ללמוד בגירסא.

וככה דף ועוד דף מסכת אחר מסכת עד שמסיימים את כל הש"ס הבבלי, וכך גם בש"ס משניות ובלימוד כל ספר הזוהר, ובעזרת ה' תסיימו ותלמדו הרבה מחלקי התורה".

אומר רבי נתנאל - אני לקחתי את העצה היקרה של הרב ויישמתי אותה ואודות לכך זכיתי לסיים את כל הש"ס בבלי, ש"ס משניות ואת כל ספר הזוהר.

ואסיים בנימה אישית, כשהייתי - אני כותב השורות (דן כהן) - צעיר לימים לפני כ-34  שנה בתקופה בא התחלתי לעשות את צעדי הראשונים בעולם החרדי. אמרו לי חברי, אף הם בחורי ישיבה, כדאי לך לבוא לשיעור של הצדיק הרב בנימין חשין. "הרב הזה ככה אמרו לי - מסתכל על המצח ויודע הכול.

הלכתי לשיעור שהתקיים בבית הכנסת "בית אל בשכונת התקווה ושם זכיתי לראות את הצדיק ואף לנשק את ידו.

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

(בהכנת המאמר נעזרתי בספר "צדיקים נסתרים בדור האחרון", כרך ב', פרק ה', גיליון 'ניצוצות' ערב ראש השנה תשע"ה. וכן סיפורים ועדויות מאת הרבנים הגאונים הרב משה קורץ שליט"א אב"ד יבנאל, הרב דניאל בוים שליט"א מארה"ב, הרב אבנר סלמה שליט"א מיבנאל, הרב אברהם שושן, הרב יגאל גרמא, הרב נתנאל אהרונוב, מבני ברק).


עוד בנושא זה:

מהי חסידות ברסלב הילולת הצדיקים -
רבי נחמן מברסלב
האם אפשר לשלב בין
דרך המוסר לדרך החסידות?


0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup