ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - רבי יעקב סופר בעל ׳כף החיים׳ - ט' סיון
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
רבי יעקב סופר בעל ׳כף החיים׳ - ט' סיון

תלמיד חכם, מקובל ופוסק הלכות, מחבר הספר ״כף החיים״ על השולחן ערוך חלק אורח חיים ויורה דעה.

חי בשנים: תר"ל-תרצ"ט, נפטר בגיל: 70 • מקום מנוחתו: ירושלים, ישראל


לידתו:

נולד בעיר בגדד שבעירק בשנת תר"ל לאביו רבי יצחק ברוך סופר ולאמו הרבנית אסתר.

רבותיו:

 החכם רבי עבדאללה סומך בעל 'חזון למועד', שהיה הסמכות התורנית ליהודי עיראק פרס והודו והגלילות‏ ואצל תלמידו ומשמשו רבי יוסף חיים‏, בעל 'בן איש חי' שהיה אז הסמכות התורנית ליהודי עיראק, פרס, כורדיסטאן, הודו וסינגפור.

 

    
רבי יעקב סופר בעל ״כף החיים״

נישואיו:

נשא לאשה את מרת פריחה לבית דהובא. עלה לארץ ישראל והתגורר בירושלים בשכונת הבוכרים.


הישיבות בהן למד:

למד בישיבת "שושנים לדוד" שבשכונת הבוכרים, בישיבת המקובלים "בית אל" בירושלים ובישיבת המקובלים "רחובות הנהר".


סדרת הספרים 'כף החיים':

ספרו ההלכתי 'כף החיים', משמש עד היום לאחד מספרי היסוד בפסיקה האשכנזית והספרדית.

מרגלא בפומייהו של גדולי ומקובלי ירושלים: מאיש האלוקים הקדוש ונורא בעל 'כף' החיים אפילו מלאכי השרת מתביישים ממנו מתורתו וטהרתו.

 

אחרית חייו:

נפטר ביום שבת בעת תפילת מנחה כשאור גדול נסוך על פניו הטהורות, ביום ט' בסיון ה'תרצ"ט, בגיל 70.


הקשר לספרי ברסלב:

רבי יעקב סופר זצוק"ל מביא בספרו 'כף החיים' פעמים רבות ציטוטים מספרי רבי נחמן בעיקר מספר המידות וכן מביא ציטוטים מספר "ליקוטי עצות של מוהרנ"ת.

להלן מספר דוגמאות:

א.   "בא לומר כי בעבודת ה' לא ישים לנגד ענייו כי אם אותו היום שעומד לבד(בלבד), כי כשרוצים לכנוס (להיכנס) בעבודת ה' נדמה לאדם כאילו הוא משא כבד ואי אפשר לו לישא משאו כבד זה. אבל כשיחשוב שאין לו רק אותו היום לא יהיה לו משא כלל.

גם שלא יידחה עצמו מיום ליום לאמור מחר אתחיל, מחר אתפלל בכוונה ובכוח וכראוי וכיוצא בזה.

כי אין לו לאדם בעולמו כי אם אותו היום ואותה השעה שעומד בו . כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. כאשר גמר (למד) החסיד הרב 'ליקוטי עצות' בערך יראה ועבודה אות ט"ז, מדכתיב: "היום אם בקולו תשמעו". "היום " דייקא, יעוי"ש.

(כף החיים- הלכות קריאת שמע סא, ס"ק ט)

ב.   "ואישה בכל אלה שתטחן ושתלוש קמח למצת מצווה- תהיה לה לסגולה שלא תפיל פרי בטנה, מפלת נפלים. כמו שכתב בספר רפואה וחיים בפרק יב. דף מד ע"ב, בשם ליקוטי מוהר"ן".

(כף החיים – הלכות פסח תס, ס"ק כ)

ג.    בספר המידות ערך ממון אות יט כתב:" מי שמשבר תאוות אכילה זוכה לדירה נאה". ובספר ליקוטי עצות ערך אכילה אות ז'  כתב:" מי שהוא משבר תאוות אכילה הקדוש ברוך הוא, עושה על ידו מופתים".

(כף החיים- הלכות נטילת ידיים, סי קנז טו)

ד.    בספר המידות ערך ממון, חלק ב' אות י' כתב "מי שמקיים יהיה ממון חברך כשלך' – על ידי זוכה להתפלל בכוונת הלב"

(כף החיים- הלכות תפילה, צח, ס"ק ה).

ועיין עוד:

כף החיים - הלכות נטילת לולב, תרסד, ס"ק ס'. הלכות פסח תצג, ס"ק נו.

מועד לכל חי- סימן ה' אות ח'.

עמודי חיים- דף קכ"ו בסוף סעיף ה',ועוד. 

עתרת חיים - סימן כ"ד, סימן מא.

רוח חיים- ח"א סימן תכ"ו, סעיף ד'  וסימן תרטו .

רפואה וחיים- פרק יב דף נח.ועוד.

 

ספריו וחיבוריו הקדושים:

קול יעקב - הלכות סת"ם, נדפס בחיי המחבר באלול חודש הרחמים בירושלים.

כף החיים - פסקי הלכה באורח חיים ויורה דעה, נדפס בירושלים בחיי המחבר וחלק ב' מיורה דעה מסימן קיט הושלם על ידי מרן הרב עובדיה יוסף מירושלים הרב הראשי לישראל מלפנים והראשון לציון,

באר מים חיים - שו"ת עדיין בכתב יד

חיים עד העולם - פירושים להדרנים לתלמוד, נדפס בחיי המחבר.

עדות ביעקב - דרשות עדיין בכתב יד.

יגל יעקב - פירוש על התורה, נדפס בחיי המחבר.

ישמח ישראל - ב' חלקים על התורה, ירושלים ה'תשמ"ט.

חוקי חיים - דרוש, נדפס בחיי המחבר.

חפץ בחיים - דרושים, עדיין בכתב יד.

קונטרס החלומות - מחברת בכתב יד בה רשם המחבר חזיונות מופלאים שהתגלו לו בחלום.

בית יעקב - דרשה, עדיין בכתב יד.


זכותו של הצדיק תגן בעדינו עד ביאת משיח צדקנו.


עוד בנושא זה:

מדוע נוהגים לערוך
יום הילולא לצדיקים?

האם בכל דור יש צדיק אמת אחד
או שייתכנו כמה צדיקי אמת?

צפו: עשרות אלפים
חגגו את הילולת רבינו

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup