חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
המכתב השבועי - הרה"ח ר' דניאל בוים שליט"א

סופו של לץ

באחד מהשיעורים האריך מוהרא"ש ודיבר על צורך ההתרחקות מקליפת הליצנות, ענה ואמר, עכשיו שאנחנו עומדים על סף הגאולה, צריכים יותר להתחזק ולהשמר מאד מהקליפה הנוראה הזו קליפת הליצנות.

כמו שכתוב בפרשת בשלח "ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלשתים  כי קרוב הוא" כאשר הוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל ממצרים, לא רצה שיעברו דרך הפלשתים, ואומרים על זה חכמינו הקדושים (עבודה זרה יט) הפלשתים ליצנים גדולים היו. ולא רצה הקדוש ברוך הוא שיעברו דרכם. כי כאשר יוצאים מהגלות צריכים להשמר מאד מאד, מהמידה המגונה הזו של ליצנות, ואומרים עוד חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות, כ) קשה היא הליצנות שתחילתה יסורים וסופה כליה, רחמנא לישזבן, מתחילים עם ליצנות ולבסוף כלים לגמרי.

והנה ראינו במשך כל הדורות המשיך מוהרא"ש, מה ריחק את עם ישראל מהקדוש ברוך הוא ? הליצנות, בכל דור ודור היו ליצנים שהתלוצצו מגדולי עולם, ועל ידי כך הרחיקו נשמות קדושות מצור מחצבתם.

וכבר מימי משה רבינו עליו השלום, שהיה רבם של כל ישראל, והוריד לנו את התורה בהר סיני, והראה גילוי אלוקות נורא ונפלא מאד, ומסר נפשו בעבור עם ישראל. כאשר נגזר עליהם כליון על ידי חטא העגל. אמר משה לפני השם יתברך: "מחני נא מספרך", תמחוק אותי, העיקר שלא תפול צפורן אחת מעם ישראל (שמות לב, לב) ואם כל זה אפילו בדורו היו כבר ליצנים, וכאשר ציוה אותו השם יתברך לעשות את המשכן, אמרו ליצני הדור, וכי בן עמרם יוריד לנו את השכינה, שומו שמים.

וכן אותו הדבר היה אצל דוד המלך שמסר נפשו בעבור עם ישראל, והכניס את עצמו בסכנה להרוג את גלית וכו', אומרים לנו חכמינו הקדושים, אין לך דור שאין בו ליצנים כדורו של דויד. וכן בכל דור ודור סבלו עם ישראל מהליצנים. כי על ידי ליצנות יכולים לאבד את הכל כמו שאומר רבינו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קלג), ואם הקדוש ברוך הוא לא רצה שעם ישראל יעברו דרך ארץ פלשתים , כי הם ליצנים על אחת כמה וכמה אנחנו צריכים להתרחק מנגע הצרעת הזה, וחכמינו הקדושים אומרים (שבת קיט) לא חרבה ירושלים, אלא על שביזו בה תלמידי חכמים, כי סופו של לץ מר מאוד, כמו שאומרים חז"ל (תנחומא בשלח טו) וחמושים עלו אחד מחמישה, כי לא כולם זכו לצאת, וכן אותו הדבר בעדת קרח שקמו כנגד משה ועשו ליצנות, נאבדו מתוך הקהל ונבלעו באדמה.

ולכן דווקא עכשיו יותר מכל הדורות צריכים להתחזק באמונת חכמים, ולציית דבריהם אפילו אומרים לך על ימין שהוא שמאל, ועל שמאל שהוא ימין תאמין להם ותציית אותם, ועל ידי תוקף האמונה נזכה להגאל גאולת עולם.מכתבים מפי כ"ק מוהרא"ש זי"ע »
 

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup