ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - 'המפיץ הגדול' - הרה"ח הרב שמואל דוד יונגרייז זצ"ל
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
'המפיץ הגדול' - הרה"ח הרב שמואל דוד יונגרייז זצ"ל

מי היה הרה"ח הרב שמואל דוד יונגרייז זצ"ל? מדוע מוהרא"ש כל כך אהבו ? מדוע דבק בו הכינוי "המפיץ הגדול"?  ומה הייתה הסיבה שמוהרא"ש אמר עליו קדיש לאחר פטירתו?  זאת ועוד במאמר שלפנינו.

ג' אייר תשע"ח, 18/04/2018 | 14:45 | דן כהן


מוהרא"ש היה תמיד משבח את הרב שמואל דוד יונגרייז זצ"ל על גודל מסירות נפשו להפצת אור רבנו בעולם בשווקים וברחובות בכל מקום ובכל זמן, תוך שהוא מקפיד לשמור על ענייו הקדושות.

והיה מספר על גודל התמדתו בתורה ודבקותו בה' יתברך. באחד המכתבים כתב הצדיק על הרב יונגרייז זצ"ל: "האברך הזה היה יחיד במינו בקדושה ובטהרה, בא ממשפחה מאד מיוחסת דורות של רבנים מפורסמים, גודל שמירת העיניים שלו היה להפליא ממש פלאי פלאות, עליו יכולים להגיד שהוא היה המפיץ הכי גדול שהיה אי פעם בין חסידי ברסלב, ועל ידו התקרבו מאות ואולי אלפים אנשים אל הקדוש ברוך הוא.

היה מפיץ ברחובות ובשווקים באוטובוסים וברכבות, בישיבות ובבתי כנסיות ובבתי מדרשיות, כולם אהבו אותו וחיבבו אותו. היו אנשים שבדקו אותו איך שהיה הולך ברחובות הכי סוערים מלאי נשים ומפיץ להן את ספרי רביז"ל, ועם כל זאת היה שומר את עיניו בצורה מפליאה.

כל ימי חייו על פני האדמה היה בעל ייסורים גדולים, ואף על פי כן היה תמיד חיוך על פניו, והיה מחזק ומעודד אנשים ולא הסתכל על עצמו כלל.

היה מסור אלי במסירות נפש הכי גדולה שרק יכול להיות, והיה סמל לראות איך אדם יכול לחיות בהתבטלות כזו, היה מתמיד גדול בתורה, והיה מרבה באמירת תהלים ובהתבודדות". נפטר בקיצור ימים בכ"ח ניסן, ומנוחת כבודו בבית עלמין 'סגולה' בפתח תקוה.
(שאלות ותשובות בחסידות ברסלב 190)
.

היה מפיץ ברחובות ובשווקים באוטובוסים וברכבות, בישיבות ובבתי כנסיות ובבתי מדרשיות

הרב יונגרייז היה מפיץ במסירות נפש עצומה תוך שהוא מנגן בקול שמח ושובה לב את ניגונו המפורסם "מי שרוצה ספר מתנה... שייתן צדקה".

על ניגונו המפורסם כתב הצדיק במכתבו:

בעזרת ה' יתברך, יום שלישי לסדר פנחס ה'תשמ"ה
שלום וכול טוב סלה יגיעו אל ידיד היקר, שותה מימי הנחל, נחל נובע מקור החוכמה, זכותו יגן עלינו... נרו יאיר ויזרח לנצח נצחים.
אהובי, אחי היקר! אני מאוד משתוקק לשמוע ממך, כי זמן שלא ראיתי כתיבת ידך. ראה לכתוב לי וממש תחייני. העיקר ראה להרחיק ממך את כל מיני דאגות, כי הדאגות מכלות את כוחות האדם. ראה לעסוק במסירות נפש בהפצת מעיינות החוכמה החוצה, ולא להסתכל על שום מונע ומעכב. אין אתה יכול לשער ולתאר בדעתך מה אתה גורם עם הניגון המפורסם שלך, שאתה שר ומנגן בעת שאתה מפיץ ספרי רבנו ביום השוק. כי כבר שמעתי מכמה אנשים, שראו אותך בכמה עיירות, והניגון שלך ממש מחייה אותם, ומכניס בהם הרהור תשובה, ואחד שר לפני את הניגון שלך וממש נפלא. ראה להחיות את עם ישראל להיות בשמחה, ותפיץ ביניהם את הקונטרסים החדשים, אשר הם בוודאי הכנה למשיח צדקנו.

הדורש שלומך באהבה רבה מאוד (מכתבו של הצדיק לרב שמואל דוד יונגרייז זצ"ל, אשר בנחל, מא, מכתב ז' מז, תשמ"ה)

הרב יונגרייז היה הראשון שכתב את דרשותיו ושיחותיו של מוהרא"ש כפי ששמע מפי קודשו והיה מדפיס אותם בחוברות אותן היה מפיץ לכולם.

על כך כותב הצדיק: את מכתבך בצירוף עם הגיליונות של "יד הנחל" והוא "קיצור אשר בנחל" לנכון קבלתי ומאד יפה ויעזור לך הקדוש ברוך הוא שתצליח בעבודתך ואני בעצמי מתפלא על הדיבורים היקרים והפנינים הנפלאים שיש ב"אשר בנחל" ולא ידעתי בעצמי את חשיבותם עד שקראתי את "קיצור אשר בנחל". (אשר בנחל נח עמ' סד)


בעניין מסירות נפשו להפיץ את אור רבנו בעולם כתב הצדיק:

ראיתי את שמואל דוד ז"ל בחלום באנפין נהורין מאוד מאוד, מחייך וצוחק, אמר לי: "טוב לי, אבל בקבר יש לי צער, שאני קשור עם ידי ורגלי, ואיני יכול לרוץ אנא ואנה, ולהפיץ ספרי רבנו ז"ל." מה אומר לך! זה הכניס בי תשוקה יותר עצומה, כל זמן  שאנחנו חיים בזה העולם, נדפיס ונפיץ את אור רבנו ז"ל, כי רק זה מה שיישאר מאתנו.(אשר בנחל צט, כב, תרצא.)

על גודל מסירות נפשו לשמור על קדושת העיניים סיפר הצדיק:

היה ידוע לכולם בגודל שמירת עיניו שהיה קדוש וטהור בקדושת העיניים, ואף שהלך על הרחובות ועל השווקים, והפיץ יומם ולילה את ספרי ריבז"ל עם כל זאת היה קדוש וטהור בקדושת העיניים, כאשר כמה אברכים בדקו אותו בזה, ומאד מאד התפלאו איך אברך יכול לזכות אל קדושת עיניים כזאת. בפרט בימי הקיץ, שהלך והסתובב והפיץ ואף-על-פי-כן שמר את עיניו, ולכן לא היה חסר לו שום דבר... (ירחון 'חדשות ברסלב')

אני אגיד עליך 'קדיש':

מוהרא"ש היה נוהג לפקוד את ציונו של הרב יונגרייז זצ"ל בבית החיים סגולה, ביום פטירתו כ"ח בניסן למד  לעילוי נשמתו עם עשרה מתלמידיו ואמר עליו "קדיש". מדוע הצדיק בעצמו היה אומר "קדיש" על המפיץ הגדול. על כך סיפר הצדיק בעצמו כשעלה באחת הפעמים לציונו בבית החיים 'סגולה':

"כשהרב יונגרייז חלה ואושפז, באתי לבקרו בבית החולים. ראיתי אותו שוכב במיטה וסובל מכאבי רגליים, ושוחחנו.
- ר' שמואל דוד מה אתה דואג ?- שאלתי.
- אני דואג איך אוכל להפיץ בהיותי בקבר ...
- "זו הדאגה שלך?" - שאלתי.
- כן, הנה אני פה (במיטה בבית החולים) ואני לא יכול ללכת ולהפיץ...
- ניחמתי אותו, וחיזקתי אותו שה' יעזור לנו...
- ומי יגיד עלי 'קדיש' ? - שאל בדאגה.
- אני אגיד עליך 'קדיש' – הבטחתי לו.
(נערך מתוך הקלטת וידאו הנמצא באתר 'ברסלבסיטי')
.


    
הרב שפירא זצ"ל הגה ולמד בקביעות בספרי
מוהרא"ש ואחר כך העבירם לנכדו

הרב שמואל דוד יונגרייז אצל גדולי ישראל:

הרב יונגרייז הפיץ את ספרי רבנו ותלמידיו הקדושים לכל שכבות הציבור בארץ ובעולם, לכולם הוא הפיץ. חיבה גדולה הייתה לו להפיץ את ספרי ברסלב לגדולי ישראל גם לאלה שלא נמנו על המחנה החסידי. על הקשר המיוחד שהיה לו, לרב יונגרייז עם גדולי ישראל מספרים תלמידי הצדיק.

עם ראש הישיבה מרן הרב שך זצוק"ל: היה זה בשלהי קיץ תשמ"ז. הימים היו ימי מלכותו הבלתי מעורערת של מרן הרב אלעזר מנחם שך זצ"ל על כלל הציבור הליטאי, אלפים שתו בצמא את דברי תורתו וצעדו על פי הנהגתו האיתנה. לעומת זאת, מנהיג חסידי ברסלב, כבוד קדושת מוהרא"ש זצוק"ל היה אז בגיל 47 כשמאות אנשים בלבד הולכים לאורו ובמקומות רבים אפילו לא קיבלו עדיין את ספריו הנפלאים המלאים בדברי חיזוק עצומים לעבודת ה' ממעיינה של חסידות ברסלב. באותם ימים הגיע הר' שמואל דוד יונגרייז זצ"ל - למעונו של ראש ישיבת פונוביז' הרב שך והגיש לפניו את הקונטרס החדש שהדפיס מוהרא"ש באותו הזמן בשם "בן תורה". בתגובה לכך, לקח מנהיג העולם הליטאי את החוברת, עיין בה במשך מספר דקות לאחר מכן ביקש מהמפיץ הברסלבי שייקח את ייתר החוברות הנמצאות ברשותו כדי לחלק אותן לבחורי הישיבה (ישיבת פוניבז') אשר זקוקים לחיזוק הזה כמו כל יתר בחורי הישיבות בעולם התורה. (מפי אחד מחשובי תלמידי מוהרא"ש באשדוד, ששמע מפי הרב יונגרייז זצ"ל).

עם האדמו"ר "פני מנחם" זצ"ל: הרב יונגרייז היה מפיץ בערב שבת בשוק 'מחנה יהודה' בירושלים, והייתה תקופה שבכל ערב שבת היה מגיע האדמו"ר ה'פני מנחם' מגור זי"ע - שעדיין לא התמנה לכהן כ"רבי", והיה מבקש מהרב יונגרייז: 'תביא לי את כל סוגי הקונטרסים שיש לך, כי הם ממש מחיים אותי'. (מפי הרב אברהם שושן שליט"א)

בהקשר לזה סיפר הר' ש.ח. הי"ו, מחסידות גור, את העובדה הבאה:  'באחת הפעמים שזכיתי להיכנס לקודש פנימה אצל מוהרא"ש, בין יתר הדברים סיפר לי הצדיק כי כאשר נפגש עם האדמו"ר בעל ה'פני מנחם' הוציא הרבי את אחד הקונטרסים ואמר: "זה ממש מחייה אותי, זה ממש מחייה אותי".

עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין שליט"א: הרב שמואל דוד יונגרייז זצ"ל היה המפיץ הגדול של ספרי רבנו בכלל וספרי מוהרא"ש בפרט. את ספרי מוהרא"ש שיצאו לאור היה נותן לידי הגאון הליטאי רבה של שכונת רמת אלחנן בבני ברק, הרב יצחק זילברשטיין שליט"א. שהיה לומד בהם והיה מבקש מ"המפיץ הגדול" תביא לי בקביעות שיחות מוהרא"ש... (מפי הרב אברהם שושן מבני ברק).

בהקשר לזה נציין כי בחול המועד סוכות תשע"ח, ח"י בתשרי, יום ההילולא של רבנו, הגיעו אברכים רבים לביתו של הרב יצחק זילברשטיין שליט"א כדי לקיים מצוות הקבלת פני רבו ברגל. ציבור גדול של אברכים הגיע לחלות את פני רבה של שכונת רמת אלחנן ביניהם אברכי כולל "בית דוד" שהרב שליט"א עומד בראשו. הרב שוחח עם האברכים בענייני אתרוגים, ובשיחה עצמה הזכיר דבר תורה בעניין האתרוג בשם רבי נחמן מברסלב. אחד האברכים תמה על דבריו של הגאון הליטאי: והרב שראה את תמיהתו השיב -  "רבי נחמן היה גברא רבה. לי יש את כל הספרים שלו ואני לומד בהם", תוך  שהוא מצביע על ספרי רבנו בספרייה שלו. (מפי האברך ר' אברהם לוי הי"ו , הלומד בכולל של הרב זילברשטיין שנכח במקום ושמע את הדברים).

עם הגאון הגדול הרב שריה דבלצקי שליט"א: הרב הגאון רבי שריה דבליצקי שליט"א הנו  תלמיד חכם, פוסק הלכה ליטאי, מקובל, דקדקן וסופר תורני פורה. על הקשר של הגאון הליטאי לספרי מוהרא"ש, סיפר הרב שמואל דוד יונגרייז זצ"ל.
הרב שריה דבלצקי ואני גרנו בסמיכות ברחוב ירושלים בעיר בני ברק, הרב דבליצקי היה מבקש ממני לקנות עבורו את ספרי מוהרא"ש, והיה מרבה ללמוד בהם. באחת הפעמים שהבאתי לו את ספרי הצדיק הוא התבטא ואמר:"הספרים האלו מחיים אותי..." (מפי הרב אברהם שושן שליט"א ששמע מהרב יונגרייז זצ"ל)

עם הרה"ח הרב שמואל שפירא זצ"ל הצדיק הירושלמי: הרב שפירא זצ"ל הגה ולמד בקביעות בספרי מוהרא"ש ואחר כך העבירם לנכדו הרב פסח שפירא שליט"א שזכה ללמוד כשנתיים ימים בישיבתו של מוהרא"ש בארצות הברית.

תלמידי מוהרא"ש מספרים בשבחו של הרב יונגרייז זצ"ל

"דרכו של המפיץ הגדול":

הרב יונגרייז זצ"ל גר בעיר בני-ברק ברחוב הגר"א, והפיץ את ספרי רבנו הקדוש ותלמידיו בכל מקום בו היה נמצא. כל בוקר התפלל בנץ, ומיד יצא להפצה בכל רחבי העיר בני-ברק. כדי להספיק את כל בתי הכנסת שבעיר ואף את אלו שהיו מתפללים 'ותיקין'. היה שוכר בחור שיש לו אופנוע, משלם לו 18 ש"ח לכל שעת עבודה (סכום נכבד בימים ההם), מעמיס עליו חבילות של קונטרסים וספרי רבנו, ובזריזות מופלאה היה עובר מבית הכנסת אחד למשנהו ומפיץ בשמחה עצומה חבילות של ספרי לימוד. לא היה בית כנסת או בית מדרש אחד שלא הפיץ שם ספרי ברסלב, והכול מתוך זריזות ושמחה עצומה. למרות שהיו מבזים אותו הוא היה מחייך וממשיך ומפיץ לעוד יהודי ולעוד יהודי.

היה הולך לבתי יתומים, לישיבות תיכוניות כמו 'שעלבים', 'נחלים' ועוד, היה רושם במחברותיו בכל מקום את זמני ההפסקות כדי שיגיע בזמן המתאים להפיץ. כשהיה רוצה להפיץ באילת, היה מזמין מונית, מעמיס עליה קונטרסים, נוסע עד הדרום הרחוק ומפיץ בשוק. ביום העצמאות, כאשר המוני אנשים הגיעו ל'פארק הלאומי' בתל-אביב ועשו 'על האש', היה מגיע לשם במונית, שם את סחורתו מתחת לאחד העצים וכל היום הסתובב בשמש היוקדת והפיץ את אור החסידות.

פעם אחת כשהיה בבית הכנסת הגדול בעיר בני ברק ראה בחור בן תורה שנפשו מרה עליו. כנראה שהיה בתקופת נפילה רוחנית, אף שדרכו של הרב יונגרייז הייתה שלא להרבות בדיבורים כדי לא לבזבז את זמנו היקר, הוא החל לדבר עם הבחור לחזקו ולקרבו. נתן לו ספר 'שמירת הברית' במתנה, ובאותו הערב אף הזמינו לביתו ונתן לו סעודה דשנה, דאג לספר את ראשו ודיבר איתו במשך זמן רב כדי לחזקו ולעודדו ולהעלותו על דרך המלך. רק לאחר שהבחור נרגע הוא שלחו לביתו, וברוך השם, הבחור התחזק והקים אחר כך בית של תורה...

פעם אחת התבטא הרב יונגרייז ואמר: 'גם לאחר מאה ועשרים שנה אמשיך להפיץ את הקונטרסים, ואפילו שאהיה במקום שידי יהיו קשורות, אבקש שישימו קונטרסים מתחת לזרועותיי וארוץ בעולם הבא ממקום למקום ואפיצם...'.

זאת הייתה דרכו של 'המפיץ הגדול' שהיה מגדולי תלמידיו של הצדיק מיבנאל. (מפי הרב אברהם שושן שליט"א)

"חבילת ספרים בדולר אחד בלבד"

הרה"ח הר' שמואל דוד יונגרייז זצ"ל, היה המפיץ הגדול מכולם, אבי אבות המפיצים. אביו רבי יעקב צבי יונגרייז הלוי. היה תלמיד חכם גדול מיוצאי הונגריה, שהתגורר בבורו פארק והיה לו בית כנסת משלו. בשנים תשל"ד תשל"ה החלו להדפיס את ספר "אשר בנחל" הראשון ויותר מאוחר את הספר 'ארך אפיים'. בשנים אלו החל הרב שמואל דוד להפיץ את ספרי רבנו ותלמידיו. הר' שמואל דוד היה בחור חסידי שהתקרב למוהרא"ש. בתחילה ההתקרבות זה לא מצא חן בעיני אביו שבנו התקרב לחסידות ברסלב אך עם הזמן ההתנגדות נחלשה ומוהרא"ש נפגש מספר פעמים עם אביו כדי לראות את סידורו המיוחד עם כוונות האר"י ז"ל.

אני בתור בחור - מספר גאב"ד יבנאל הרב קורץ שליט"א - כשהתקרבתי למוהרא"ש בתחילת דרכי וראיתי את ר' שמואל מדבר עם מוהרא"ש בלהט של קדושה כותב את שיחותיו ותורתו של הצדיק. הבנתי שאישיותו של מוהרא"ש זה עניין רוחני פנימי ועמוק וזה שונה ממה שנראה לנו מבחינה חיצונית.

לרב יונגרייז היה רגש עמוק כלפי מוהרא"ש והיה לו רגש של קדושה בעניין ההפצה עליה מסר את לבו נפשו ומאודו. בזכותו התעורר והתחזק רבות הרצון בקרב תלמידי מוהרא"ש, בעיקר בארץ ישראל,  עניין ההפצה וההדפסה של ספרי הקודש, הוא המפיץ הראשון והגדול שסלל את הדרך ואת השיטה כיצד להפיץ לדור המפיצים החדש כדוגמת הרב משה יעקובוביץ שליט"א, הוא היה סמל ודוגמא כיצד מפיצים במסירות נפש, ולא מתפעלים מביזיונות ומהשפלות שחווה המפיץ בעת מלאכת ההפצה.

בשנת תשל"ח הדפיס מוהרא"ש לראשונה את ספרו 'פעולת הצדיק' המספר על חייו הקדושים של רבי נחמן מברסלב.  הרב יונגרייז פרסם מודעות גדולות בעיתונות החרדית ובהן בישר לעם היושב בציון שכל מי שישלח דולר אחד בלבד - יקבל חבילת ספרי ברסלב ובפרט את הספרים:  'פעולת צדיק', 'אשר בנחל' ועוד.

אני הייתי בין אלו שזכיתי לשלוח לו דולר לכתובת הרשומה במודעה ואכן כעבור שבועיים לערך קיבלתי חבילה ענקית של ספרי ברסלב. הספרים הגיעו במעטפות דואר ענקיות מרופדות כדי שלא יינזקו בדרך.

ראינו אצל הרב יונגרייז איך שזורם בעורקיו עניין ההפצה, הוא הצליח בשיטות חכמות להפיץ את דבר רבנו בכל קצווי תבל.

בעקבות פעילותו הקדושה החלו מפיצים רבים להפיץ. הם למדו ממנו דרכים ושיטות מגוונות בהפצה והפכו למפיצים רבי עוצמה. מוהרא"ש אהב אותו מאוד מאוד, היה בגיל די מבוגר ומוהרא"ש דאג לשדכו, הוא זכה להתחתן ולגור בארץ ישראל  ונולדה לו בת אחת (בנים לא היו לו). בהקשר לזה ישנו סיפור מעניין, לפני כעשרים שנה מוהרא"ש השתתף בחתונה בעיר בני ברק, באולמי 'גני הדקל', רבים היו האנשים שבאו לבקש את ברכתו של הצדיק, ביניהם היה סבא ונכדתו הקטנה בת שבע או שמונה שנים. מוהרא"ש שוחח עם הסבא, וברך את הילדה הקטנה בלבביות רבה מאוד. לאחר מכן מיהר מוהרא"ש ונתן מאתיים ₪ לסבא ואמר לו: "תקנה שמלה יפה עבור הנכדה". כל העת עמדתי מהצד, ותמהתי על מעשיו של הצדיק, כשראה מוהרא"ש את תמיהתי אמר לי: "מוישה... אתה יודע מי הילדה הזאת?..." "לא" – אני לא מכירה - עניתי. זו הבת של הרב שמואל דוד יונגרייז... ילדה זו הייתה יתומה, אביה הרב יונגרייז נפטר שנים מספר לפני כן, ומוהרא"ש כיבדה מאוד מאוד. (מפי הרב משה קורץ שליט"א)

'גם לאחר מאה ועשרים שנה אמשיך להפיץ את הקונטרסים, ואפילו שאהיה במקום שידי יהיו קשורות"

"עצמותיו בערו כאש להפיץ"

ר' שמואל דוד בן ר' יעקב צבי הלוי, הגיע לארץ ישראל בהיותו בחור, לאחר שהתקרב למוהרא"ש, ורצה להפיץ את אור רבנו בעולם. עצמותיו בערו כאש להפיץ את האור הגדול של רבנו, כל העת מחשבותיו היו נתונות איך עוד יהודי ועוד יהודי יזכו לטעום את מתיקות ספרי ברסלב.

אפשר לומר על הרב יונגרייז זצ"ל, שהוא זכה להקים את עולם ההפצה בכל קצוות תבל. כשהיה בחור היה מתלווה לנסיעותיו של מוהרא"ש, איתו היה מגיע לארץ ואיתו היה שב לביתו שבארצות הברית. הוא השתמש בכל האמצעים ובכל הדרכים כדי להפיץ ולהפיץ.

בשנת תשל"ב היה חידוש ברשות הדואר, היה ניתן לרכוש לראשונה אגרות דואר אוויר, מעין גלויה (ללא צורך במכתבים ובולים). הר' שמואל דוד היה רוכש חבילות של אגרות אוויר כאלו, נותן אותם לבחורים צעירים ומדרבן אותם לכתוב שאלות לצדיק. אני הייתי אחד מבין הבחורים הרבים שקיבלתי גלויה מהרב יונגרייז זצ"ל, ואני זוכר שהיה אומר לבחורים: "יש צדיק גדול בארצות הברית , חסיד ברסלב, שיודע לחזק ולעודד את נשמות ישראל ובפרט את הבחורים הצעירים, כדאי לכם לכתוב לו. תכתבו לו את התלבטויות שלכם, את הבעיות שלכם, שאלות בעייני עבודת ה' והוא ייענה לכם".

כתבתי שאלות למוהרא"ש בתמימות ובפשיטות, כעבור כשבועיים קיבלתי תשובה מהצדיק וזה דרבן אותי לכתוב שאלות נוספות. דרך מכתבים אלו נרקם הקשר שלי למוהרא"ש וכך זה קרה אצל בחורים רבים אחרים. לאחר מכן, חזר ר' שמואל דוד לארצות הברית למוהרא"ש והחל להפיץ שם  את ספרי ברסלב כמו: ספר המידות, ליקוטי עצות, שיחות הר"ן ועוד. הוא לקח על עצמו לעשות הפצה עולמית, להפיץ כמויות אדירות של ספרים בכל העולם כולו במחיר אפסי, הכול כדי לזכות את נשמות ישראל למעיין החסידות.

לשם כך פרסם בעיתונות החרדית מודעות גדולות שכל המעוניין בספרי ברסלב שיישלח דולר אחד לכתובתו, והוא היה שולח ספרים רבים.אלפי אנשים פנו לקבל את הספרים דרך כתובתו שהתפרסמה בעיתונות. תוך חודשיים שלושה ארץ ישראל הוצפה בספרי רבנו והכול אודות למסירות הנפש של ה"מפיץ הגדול".

לאחר שזכה להתחתן גר בארץ ישראל, בכל יום היה יוצא להפצה מבוקר עד לילה. כל יום היה מגיע לשוק אחר, שוק ה"כרמל" בתל אביב, שוק "מחנה יהודה" בירושלים, שוק בבאר שבע, בעכו, בהרצליה, ועד אילת הרחוקה הגיע. היה עומד כשש שעות רצופות בשוק, בלי לאכול ובלי לשתות תוך שהוא מנגן את ניגונו המפורסם: "מי שרוצה ספר מתנה שייתן צדקה".

עוצם את ענייו מראות ברע ומפיץ לכולם.תקופה מסוימת, היה יהודי בשם ר' משה קליין שהיה מסייע לו בהובלת הספרים ממקום למקום. כל מאוויו היו נתונים להפצת הספרים, לי היה מחסן של ספרי ברסלב להפצה, הרב יונגרייז היה מגיע אלי רוכש כמויות גדולות של ספרים וקונטרסים ומפיצם בישראל. הוא אף חיפש הזדמנויות לתת לרבנים חשובים, אדמו"רים ומנהיגי קהילות את ספרי ברסלב. כשהוא מקפיד לכתוב את שמו של מקבל הספר בצד ימין של הכריכה הפנימית.

הרב שמואל דוד יונגרייז זצוק"ל – "המפיץ הגדול" - זכה ורבים זיכה, תנצב"ה.
(מאת הרב נתן בורשטיין שליט"א)
.


תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.


עוד בנושא זה:

חסידי ברסלב יציינו את יום פטירת
רבי שמואל דוד יונגרייז זצ"ל
שאלות ותשובות
על הפצה
מיהו "המפיץ הגדול"
ר' דוד שמואל יונגרייז?

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup