ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - ציטוטים מכ"ק מוהרא"ש זיע"א בעניין השמחה לכבוד חודש אדר
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
ציטוטים מכ"ק מוהרא"ש זיע"א בעניין השמחה לכבוד חודש אדר

לרגל ראש חודש אדר א' הבאנו כאן ציטוטים ושיחות נפלאות מפי כ"ק מוהרא"ש זיע"א, מגדולת השמחה • שמעו ותחי נפשכם

א' באדר א' תשע"ט, 06/02/2019 | 12:30


כ"ק מוהרא"ש הקדוש זי"ע בשמחת פורים

שמחה

1. השמחה זה כלי לקבל בו כל הטובות שבעולם.

(אשר בנחל, כרך קסא, מכתב ד רנ, אדר תשסז)

2. יהודי צריך להחיות את עצמו עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בו.

 (אשר בנחל, כרך קנו, מכתב ג רלה חול המועד  חג הסוכות תשס"ז)

3. אם אתה תהיה בשמחה אז יהיה לך שפע בפרנסה, כי סגולת השמחה זה מה שמביא את האדם לפרנסה.

(אשר בנחל, כרך קנז, מכתב ג שכה, חשוון תשס"ז)

4. המאמין האמתי שמאמין שהכול ממנו יתברך, וכל מה שעובר עליו בין בגשמי ובין ברוחני הכול בהשגחת המאציל העליון. הוא תמיד שש ושמח, ואינו דואג דאגות חינם, ולכן אשרי מי ששמח תמיד, ומי שמשמח אחרים, שבוודאי יזכה להיום בן העולם הבא.

(אשר בנחל, כרך קסב, מכתב ד תשכט, סיוון  תשסז)

5. עיקר הצלחת האדם בזה העולם רק על ידי שמחה כי כשהאדם שש ושמח תמיד, הרי זה קונה לעצמו מידת הזריזות, וכשיש לאדם את המידה היקרה הזו, כבר יש לו את הכול.

(אשר בנחל, כרך קסד, מכתב ה' סא, אב תשסז)

6. אשרי מי שמשמח את נשמות ישראל ורק מסתכל על הטוב שבעם ישראל ואז טוב לו תמיד.

(אשר בנחל, כרך קנג, מכתב ב' קס תשס"ו)

7. אם אתה רוצה להצליח בחייך תהיה רק בשמחה, ואיך זוכים לשמחה על ידי שמשמחים אחרים ואז גם לך תהיה שמחה.

(אשר בנחל, כרך קנב, מכתב ב י, תשס"ו)

8. אם תהיה בשמחה התפילות שלך יתקבלו בשמים, רק אל תתבלבל משום דבר.

(אשר בנחל, כרך קסד, מכתב ה' רס, אלול תשסז)

9. תיכף ומיד כשהאדם משמח את נפשו עם הנקודות הטובות שיש בו, תכף ומיד יוצא מכל הקליפות והיכלי התמורות המעיקים ומצרים אותו מאוד מאוד.

(אשר בנחל, כרך כ', מכתב ג' סב, תשלט)

10. ראוי לכם לשמוח מאוד מאוד על נועם חלקכם שאתם גרים בגן העדן התחתון ביבנאל.

(אשר בנחל, כרך קנו, מכתב ג רלה ערב חג הסוכות תשס"ז)

11. אני מאוד מבקש אתכם, תהיו מאוד שמחים ותשירו בכל יום לכבוד הקדוש ברוך הוא, ותתנו לו תודה והודאה שברוך ה' טעמנו מהיין ההונגרי.

(אשר בנחל, כרך קנז, מכתב ג רצט, חשוון תשס"ז)

12. התיקון על מה שעושים רע, היא להיות בשמחה ולשמח את אחרים.

(אשר בנחל, כרך קנז, מכתב ג שד, חשוון תשס"ז)

13. אין עוד מצווה כמו מצוות הצדקה לעזור לזולת, ומה יכולים לעזור לזולת? לשמח אותו! אם משמחים יהודי בזה נעשה יחוד גדול בשמיים.

(אשר בנחל, כרך קנח, מכתב ג תצו, כסלו תשס"ז)

14. אין לנו בזה העולם אלא דברי בן שמחה הנכלל במקור השמחה העוסק לקשרנו לשורש השמחה.

(אשר בנחל, כרך קס' ג' תתפ, שבט תשס"ז)

15. אם אדם תמיד שמח על אף שעובר עליו משברים וגלים צרות וייסורים מרירות ומכאובים זה סימן שהוא בקדושה.

(אשר בנחל, כרך קס, מכתב ד ס, אדר תשס"ז)

16. אתה צריך להיות רק שמח ולבקש ממנו יתברך תמיד שתהיה בשמחה. כי השמחה היא היסוד לאדם בגשמיות וברוחניות גם יחד.

(אשר בנחל, כרך קסג, מכתב ד תתקנב, תמוז  תשסז)

17. מצוות הצדקה הכי גדולה זה לשמח את נשמות ישראל ולדבר עמהם דיבורי אמונה והשגחה פרטית ממנו יתברך".

(אשר בנחל, כרך קנג, מכתב ב' קפט תשס"ו)

18. אשרי מי שזוכה לצחוק מכל העולם ולהחיות את עצמו עם הנקודות הטובות שיש בו ולא מסתכל על אף אחד ואז הוא הכי מאושר בחיים. כי בזה העולם אסור להסתכל על אחרים.

 (אשר בנחל, כרך קסו מכתב ה תרמה, חשוון  תשסח)

19. ידידי היקר, בוודאי כך הוא, כי לאדם יש עליות וירידות בכל יום, אך עיקר ההצלחה לכל דבר הוא מידת השמחה. כי מי שתמיד בשמחה – הוא מצליח.

 (ספר המידות, אות שמחה, חלק ב' סימן א).

20. אך על השמחה יש כל מיני כבדות, כי מה ש'הבעל דבר' רוצה מהאדם הוא רק, שילך תמיד במרירות, שבור ומדוכא... ורבנו ז"ל בא לעקור את הדבר הזה מן העולם. כי הוא בן השמחה, המשמח את כלל נשמות ישראל. כי הוא שר לפניה את העשרה מיני נגינה (עיין בסיפורי מעשיות, מעשה יג, מיום ו') .

(אשר בנחל, כרך כג, מכתב ג' תקמט תשמא)

21. כל מה שאדם מרגיל את עצמו לדבר עמו יתברך, כמו כן נכנסת בו התחזקות ושמחה וביטחון חזק, עד שתמיד שמח. כי יש לו לפני מי לספר את העניינים והבעיות שלו. על כן נעשה לבו כצור חזק ואמיץ, וכבר אינו מתיירא משום בריה שבעולם.

 כי שמחה והתבודדות הן שתי הרגלים של חסיד ברסלב, שבזה הולך לבטח דרכו, ומי שאינו שמח, ואינו מתבודד עדיין, הוא רחוק מרבנו ז"ל.

(אשר בנחל, כרך כג, מכתב ג' תקמט תשמא)

22. המאמין באמונה פשוטה, אשר אין שום מציאות בלעדיו יתברך כלל, אזי סובל את כל הבא עליו, ותמיד שש ושמח בלב רחב.

(אשר בנחל, כרך כה, מכתב ג' תתקעג, תשמא)

23. אחי היקר! אתה ממילא לובש בכל יום ויום ציצית ותפילין, ויש לך מזוזה על פתח ביתך, ואתה שומר שבת קודש, מדוע לא תקיים זאת בשמחה?!

וידוע מה שמובא בספרים הקדושים, אף שאמרו חכמנו הקדושים (קידושין לט:), 'שכר מצווה בהאי עלמא ליכא', אבל אם האדם מקיים את המצווה בשמחה עצומה מקבל את השכר גם בזה העולם.

(אשר בנחל, כרך כט, מכתב ד' תשלא, תשמב)

24. שמחה – היא העיקרית והיסודית בחיי האדם בגשמיות וברוחניות. כל מה שעובר על כל אחד ואחד בזה העולם, הוא רק מחמת חסרון השמחה. כי השמחה היא הכלי לקבל בו את כל האורות וכל ההשפעות ברוחני ובגשמי.

כי השמחה מרחבת את המוחין, ומרימה את הדעת ומחזקת את הלב ומיישבת את חושיו. על כן היסוד והעיקר בעבודת ה' יתברך היא השמחה. צריך לעשות כל מיני פעולות שבעולם לזכות להגיע אל מידת השמחה. בלעדי שמחה אין לו שום כלים לקבל בהם קדושה ודעת אור וחיות שפע גילוי אלוקותו יתברך.

צריך שתדע, אהובי, אחי, שמי ששמח ביותר, מעלתו גבוהה ביותר, וכל עבודת איש ישראלי בתורה ובמצוות ושיחה בינו לבין קונו, צריך שיביאוהו אל מצוות השמחה, לשמוח בו יתברך, וכל זמן שאינו שמח, אין בעבודתו בשלמות.

(אשר בנחל, כרך יא, מכתב א' תנה, שנת תשלד)

26. העיקר ראה לחזק את עצמך להיות תמיד בשמחה, כי השמחה היא ישועה בין בגשמיות ובין ברוחניות. מוהרנ"ת ז"ל הבטיח לאחד מאנשי שלומנו, אם יהיה בכל יום בשמחה וירקוד, על ידי זה לא יראה פני גיהינום.

(אשר בנחל, כרך יג, מכתב א תתיא, תשל"ה)

27. כי אין לך עוד שמחה בעולם כשמחה זו, שאדם זוכה לידע כי ה' יתברך איתו, עמו ואצלו. וגם במקומו שהוא מונח שם, גם משם יכולים למצוא אותו יתברך, כי בכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם ממש.

(אשר בנחל, כרך יג, מכתב א תתלא, תשל"ה)

28. ואין לך עוד שמחה בעולם ובכל העולמות כשמחה זו, כשזוכים לגלות את כל ההסתרות, ולמצוא אותו יתברך, האדם ממש מתחיל לרקוד משוב שמחה - "הלא ריבונו של עולם אתה".

על כן כלך מקטנות המוחין, ולחשוב תמיד מאחרים, מה זה יעשה לך וכו', או מה זה יעשה לך וכו', שום בריה לא תעשה לך שום דבר, כי הם אינם ברשותם רק ברשותו יתברך, וכמו שהוא יתברך ירצה – כן יהיה.

על כן ברח לך רק אליו יתברך, ותרחיב לבך ודעתך, וראה להיות רק בשמחה, ותקבל את כל אדם בסבר פנים יפות.

(אשר בנחל, כרך טז, מכתב ב' קצ, תשלו)

29. שמעתי פעם מרבי לוי יצחק זצ"ל, כי המלך נפוליון היה מצליח במלחמה ושלחו לראות ולהתוודע במה כוחו ומה הסוד של נצחונו, ונתגלה – כי בחזית הראשונה במקום שהוא כובד המלחמה, שם מנגנים מקהלות מערבות קול כלי הזמר, וזה עיקר הצלחתם.

על כן, חמדת לבבי!, אם אתה רוצה לנצח את היצר הבוער בך, זהו רק על ידי תוקף שמחה.

(אשר בנחל, כרך יז, מכתב ב' תסד, תשלז)

30.  בכל יום אני חושב מה היינו עושים בלעדי רבנו ז"ל, הלוא הוא חיותנו, והוא המגלה לנו את אמיתת מציאותו יתברך, ואיך שאין שום עצה אחרת בעולם, רק להיות רגיל לדבר עמו יתברך בתמימות ובפשיטות גמורה, ולהיות אך ורק בשמחה עצומה על נועם חלקנו שבראנו לכבודו.

(אשר בנחל, כרך טז, מכתב ב' רנד, תשלו)

31. עיקר שלמות השמחה הוא כשאפשר להשפיע גם על השני, שתהיה בו גם שמחה, זהו סימן שאוחז בשלמות השמחה, כי דרך הטוב להיטיב, וכדי להיטיב צריך להיות קודם בעצמו טוב, וכן בשמחה, צריך להיות בעצמו שמח, ואחר כך אפשר להשפיע על החבר.

(אשר בנחל, כרך טו, מכתב ב' פו, תשלו)

32. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן כד). כי בזה תלויים כל חיי האדם – להיות תמיד אך ורק שמח ומבדח עצמו ואחרים, ועל ידי זה יהיה מובטח שיהיה בן העולם הבא.

(אשר בנחל, כרך יט, מכתב ב' תתס', תשל"ט)

33. זהו עיקר האור והשמחה - כשזוכים למצוא הטוב אצלו ואצל חברו, כי הנקודה הטובה שמוצאים בישראל זהו עיקר האור.

(אשר בנחל, כרך ד, מכתב תקמז, שנת תשל"א)

34. תאמין לי, שאין במי לקנא בעולם הזה כלל, כי הכול הבל, הבל הבלים, איש כשר עובד ה', הוא בורח אליו יתברך בתפילה והתבודדות, ומתמיד בתורה הקדושה, ומתייחד ומתדבק עם קונו, מקבה במקוואות, ומייחד ייחודים קדושים, דבוק בו יתברך בדבקות אמת, וכל היום וכל הלילה שר שירות ותשבחות לה' יתברך וכו'.

הלא ירידות יש לכל אחד, כי ההכרח ליפול, כדי להתחיל בכל פעם מחדש, ולכל אחד יש ירידות וקטנות וחלישות הדעת, אחרות וכו'.

וזה ברור בלי שום יוצא מן הכלל וכו', אל תחשוב כי רק עליך עובר כל זאת, תעשה כל מיני פעולות לחטוף את היגון והאנחה אל תוך השמחה, ותהיה רק בשמחה עצומה. אשרינו ואשרי חלקנו, שאנו יודעים מרבי אמת כזה, רבי המחייה אותנו.

(אשר בנחל כרך יח, מכתב ב' תרסד, תשלח)

35. צריך שתדע, כי מוח האדם הוא כמו מעיין, כל מה ששואבים ממנו יותר, כמו כן נובע ממנו יותר, ואם מפסיקים לשאוב מהמעיין, אז המעיין מתייבש, כמו כן הוא מוח האדם, כל מה שמרגילים לחדש איזה דבר, אפילו חידוש של מה בכך, כמו כן יהיה נובע מוחו עוד חידושים רבים, עד שיכול לזכות שיתגלו על ידו חידושי תורה נפלאים פלאי פלאות.

(אשר בנחל, כרך יח, מכתב ב' תרנז, תשלח)

 

 

» חג פורים בברסלב סיטי

» הוא היה אומר - אמרות טהורות מפיו של מוהרא"ש זצוק"ל

» למאמרים נוספים של חסידות ברסלב


עוד בנושא זה:עַד דְּלָא יָדַע: חגיגת פורים
בשנה האחרונה לחיי מוהרא"ש

מהם ההנהגות של אנשי שלומנו
ביום הפורים ובמשתה היין?

האזינו: מוהרא"ש מדבר
על חג הפורים הקדוש


שמחה

1.     השמחה זה כלי לקבל בו כל הטובות שבעולם.

    (אשר בנחל, כרך קסא, מכתב ד רנ, אדר תשסז)

2.     יהודי צריך להחיות את עצמו עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בו.

    (אשר בנחל, כרך קנו, מכתב ג רלה חול המועד  חג הסוכות תשס"ז)

3.    אם אתה תהיה בשמחה אז יהיה לך שפע בפרנסה, כי סגולת השמחה זה מה שמביא את האדם לפרנסה.

(אשר בנחל, כרך קנז, מכתב ג שכה, חשוון תשס"ז)

4.    המאמין האמתי שמאמין שהכול ממנו יתברך, וכל מה שעובר עליו בין בגשמי ובין ברוחני הכול בהשגחת המאציל העליון. הוא תמיד שש ושמח, ואינו דואג דאגות חינם, ולכן אשרי מי ששמח תמיד, ומי שמשמח אחרים, שבוודאי יזכה להיום בן העולם הבא.

(אשר בנחל, כרך קסב, מכתב ד תשכט, סיוון  תשסז)

5.    עיקר הצלחת האדם בזה העולם רק על ידי שמחה כי כשהאדם שש ושמח תמיד, הרי זה קונה לעצמו מידת הזריזות, וכשיש לאדם את המידה היקרה הזו, כבר יש לו את הכול.

(אשר בנחל, כרך קסד, מכתב ה' סא, אב תשסז)

6.    אשרי מי שמשמח את נשמות ישראל ורק מסתכל על הטוב שבעם ישראל ואז טוב לו תמיד.

(אשר בנחל, כרך קנג, מכתב ב' קס תשס"ו)

7.    אם אתה רוצה להצליח בחייך תהיה רק בשמחה, ואיך זוכים לשמחה על ידי שמשמחים אחרים ואז גם לך תהיה שמחה.

(אשר בנחל, כרך קנב, מכתב ב י, תשס"ו)

8.    אם תהיה בשמחה התפילות שלך יתקבלו בשמים, רק אל תתבלבל משום דבר.

(אשר בנחל, כרך קסד, מכתב ה' רס, אלול תשסז)

9.    תיכף ומיד כשהאדם משמח את נפשו עם הנקודות הטובות שיש בו, תכף ומיד יוצא מכל הקליפות והיכלי התמורות המעיקים ומצרים אותו מאוד מאוד.

(אשר בנחל, כרך כ', מכתב ג' סב, תשלט)

10.                ראוי לכם לשמוח מאוד מאוד על נועם חלקכם שאתם גרים בגן העדן התחתון ביבנאל.

(אשר בנחל, כרך קנו, מכתב ג רלה ערב חג הסוכות תשס"ז)

11.       אני מאוד מבקש אתכם, תהיו מאוד שמחים ותשירו בכל יום לכבוד הקדוש ברוך הוא, ותתנו לו תודה והודאה שברוך ה' טעמנו מהיין ההונגרי.

(אשר בנחל, כרך קנז, מכתב ג רצט, חשוון תשס"ז)

12.                התיקון על מה שעושים רע, היא להיות בשמחה ולשמח את אחרים.

(אשר בנחל, כרך קנז, מכתב ג שד, חשוון תשס"ז)

13.       אין עוד נצווה כמו מצוות הצדקה לעזור לזולת, ומה יכולים לעזור לזולת? לשמח אותו! אם משמחים יהודי בזה נעשה יחוד גדול בשמיים.

(אשר בנחל, כרך קנח, מכתב ג תצו, כסלו תשס"ז)

14.                אין לנו בזה העולם אלא דברי בן שמחה הנכלל במקור השמחה העוסק לקשרנו לשורש השמחה.

(אשר בנחל, כרך קס' ג' תתפ, שבט תשס"ז)

15.                אם אדם תמיד שמח על אף שעובר עליו משברים וגלים צרות וייסורים מרירות ומכאובים זה סימן שהוא בקדושה.

(אשר בנחל, כרך קס, מכתב ד ס, אדר תשס"ז)

16.                אתה צריך להיות רק שמח ולבקש ממנו יתברך תמיד שתהיה בשמחה. כי השמחה היא היסוד לאדם בגשמיות וברוחניות גם יחד.

(אשר בנחל, כרך קסג, מכתב ד תתקנב, תמוז  תשסז)

17.                מצוות הצדקה הכי גדולה זה לשמח את נשמות ישראל ולדבר עמהם דיבורי אמונה והשגחה פרטית ממנו יתברך".

(אשר בנחל, כרך קנג, מכתב ב' קפט תשס"ו)

 

18.          אשרי מי שזוכה לצחוק מכל העולם ולהחיות את עצמו עם הנקודות הטובות שיש בו ולא מסתכל על אף אחד ואז הוא הכי מאושר בחיים. כי בזה העולם אסור להסתכל על אחרים.

 (אשר בנחל, כרך קסו מכתב ה תרמה, חשוון  תשסח)

19.       ידידי היקר, בוודאי כך הוא, כי לאדם יש עליות וירידות בכל יום, אך עיקר ההצלחה לכל דבר הוא מידת השמחה. כי מי שתמיד בשמחה – הוא מצליח.

 (ספר המידות, אות שמחה, חלק ב' סימן א).

20.       אך על השמחה יש כל מיני כבדות, כי מה ש'הבעל דבר' רוצה מהאדם הוא רק, שילך תמיד במרירות, שבור ומדוכא... ורבנו ז"ל בא לעקור את הדבר הזה מן העולם. כי הוא בן השמחה, המשמח את כלל נשמות ישראל. כי הוא שר לפניה את העשרה מיני נגינה (עיין בסיפורי מעשיות, מעשה יג, מיום ו') .

(אשר בנחל, כרך כג, מכתב ג' תקמט תשמא)

21.       כל מה שאדם מרגיל את עצמו לדבר עמו יתברך, כמו כן נכנסת בו התחזקות ושמחה וביטחון חזק, עד שתמיד שמח. כי יש לו לפני מי לספר את העניינים והבעיות שלו. על כן נעשה לבו כצור חזק ואמיץ, וכבר אינו מתיירא משום בריה שבעולם.

 כי שמחה והתבודדות הן שתי הרגלים של חסיד ברסלב, שבזה הולך לבטח דרכו, ומי שאינו שמח, ואינו מתבודד עדיין, הוא רחוק מרבנו ז"ל.

(אשר בנחל, כרך כג, מכתב ג' תקמט תשמא)

22.       המאמין באמונה פשוטה, אשר אין שום מציאות בלעדיו יתברך כלל, אזי סובל את כל הבא עליו, ותמיד שש ושמח בלב רחב.

(אשר בנחל, כרך כה, מכתב ג' תתקעג, תשמא)

 

23.       אחי היקר! אתה ממילא לובש בכל יום ויום ציצית ותפילין, ויש לך מזוזה על פתח ביתך, ואתה שומר שבת קודש, מדוע לא תקיים זאת בשמחה?!

וידוע מה שמובא בספרים הקדושים, אף שאמרו חכמנו הקדושים (קידושין לט:), 'שכר מצווה בהאי עלמא ליכא', אבל אם האדם מקיים את המצווה בשמחה עצומה מקבל את השכר גם בזה העולם.

(אשר בנחל, כרך כט, מכתב ד' תשלא, תשמב)

24.       שמחה – היא העיקרית והיסודית בחיי האדם בגשמיות וברוחניות. כל מה שעובר על כל אחד ואחד בזה העולם, הוא רק מחמת חסרון השמחה. כי השמחה היא הכלי לקבל בו את כל האורות וכל ההשפעות ברוחני ובגשמי.

כי השמחה מרחבת את המוחין, ומרימה את הדעת ומחזקת את הלב ומיישבת את חושיו. על כן היסוד והעיקר בעבודת ה' יתברך היא השמחה. צריך לעשות כל מיני פעולות שבעולם לזכות להגיע אל מידת השמחה. בלעדי שמחה אין לו שום כלים לקבל בהם קדושה ודעת אור וחיות שפע גילוי אלוקותו יתברך.

צריך שתדע, אהובי, אחי, שמי ששמח ביותר, מעלתו גבוהה ביותר, וכל עבודת איש ישראלי בתורה ובמצוות ושיחה בינו לבין קונו, צריך שיביאוהו אל מצוות השמחה, לשמוח בו יתברך, וכל זמן שאינו שמח, אין בעבודתו בשלמות.

(אשר בנחל, כרך יא, מכתב א' תנה, שנת תשלד)

26. העיקר ראה לחזק את עצמך להיות תמיד בשמחה, כי השמחה היא ישועה בין בגשמיות ובין ברוחניות. מוהרנ"ת ז"ל הבטיח לאחד מאנשי שלומנו, אם יהיה בכל יום בשמחה וירקוד, על ידי זה לא יראה פני גיהינום.

ובאמת מהו גיהינום? שאדם נעקר לגמרי ממנו יתברך, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו את הגן- עדן עוד בזה העולם, כי מרגיש את חי החיים. את הקדוש ברוך הוא עוד בזה העולם, אשרי מי שזוכה להגיע אל מדרגה זו.

(אשר בנחל, כרך יג, מכתב א תתיא, תשל"ה)

27. כי אין לך עוד שמחה בעולם כשמחה זו, שאדם זוכה לידע כי ה' יתברך איתו, עמו ואצלו. וגם במקומו שהוא מונח שם, גם משם יכולים למצוא אותו יתברך, כי בכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם ממש.

(אשר בנחל, כרך יג, מכתב א תתלא, תשל"ה)

28. ואין לך עוד שמחה בעולם ובכל העולמות כשמחה זו, כשזוכים לגלות את כל ההסתרות, ולמצוא אותו יתברך, האדם ממש מתחיל לרקוד משוב שמחה - "הלא ריבונו של עולם אתה".

על כן כלך מקטנות המוחין, ולחשוב תמיד מאחרים, מה זה יעשה לך וכו', או מה זה יעשה לך וכו', שום בריה לא תעשה לך שום דבר, כי הם אינם ברשותם רק ברשותו יתברך, וכמו שהוא יתברך ירצה – כן יהיה.

על כן ברח לך רק אליו יתברך, ותרחיב לבך ודעתך, וראה להיות רק בשמחה, ותקבל את כל אדם בסבר פנים יפות.

(אשר בנחל, כרך טז, מכתב ב' קצ, תשלו)

29. שמעתי פעם מרבי לוי יצחק זצ"ל, כי המלך נפוליון היה מצליח במלחמה ושלחו לראות ולהתוודע במה כוחו ומה הסוד של נצחונו, ונתגלה – כי בחזית הראשונה במקום שהוא כובד המלחמה, שם מנגנים מקהלות מערבות קול כלי הזמר, וזה עיקר הצלחתם.

על כן, חמדת לבבי!, אם אתה רוצה לנצח את היצר הבוער בך, זהו רק על ידי תוקף שמחה.

(אשר בנחל, כרך יז, מכתב ב' תסד, תשלז)

30.  בכל יום אני חושב מה היינו עושים בלעדי רבנו ז"ל, הלוא הוא חיותנו, והוא המגלה לנו את אמיתת מציאותו יתברך, ואיך שאין שום עצה אחרת בעולם, רק להיות רגיל לדבר עמו יתברך בתמימות ובפשיטות גמורה, ולהיות אך ורק בשמחה עצומה על נועם חלקנו שבראנו לכבודו.

(אשר בנחל, כרך טז, מכתב ב' רנד, תשלו)

31. עיקר שלמות השמחה הוא כשאפשר להשפיע גם על השני, שתהיה בו גם שמחה, זהו סימן שאוחז בשלמות השמחה, כי דרך הטוב להיטיב, וכדי להיטיב צריך להיות קודם בעצמו טוב, וכן בשמחה, צריך להיות בעצמו שמח, ואחר כך אפשר להשפיע על החבר.

(אשר בנחל, כרך טו, מכתב ב' פו, תשלו)

32. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן כד). כי בזה תלויים כל חיי האדם – להיות תמיד אך ורק שמח ומבדח עצמו ואחרים, ועל ידי זה יהיה מובטח שיהיה בן העולם הבא.

(אשר בנחל, כרך יט, מכתב ב' תתס', תשל"ט)

33. זהו עיקר האור והשמחה - כשזוכים למצוא הטוב אצלו ואצל חברו, כי הנקודה הטובה שמוצאים בישראל זהו עיקר האור.

(אשר בנחל, כרך ד, מכתב תקמז, שנת תשל"א)

34. תאמין לי, שאין במי לקנא בעולם הזה כלל, כי הכול הבל, הבל הבלים, איש כשר עובד ה', הוא בורח אליו יתברך בתפילה והתבודדות, ומתמיד בתורה הקדושה, ומתייחד ומתדבק עם קונו, מקבה במקוואות, ומייחד ייחודים קדושים, דבוק בו יתברך בדבקות אמת, וכל היום וכל הלילה שר שירות ותשבחות לה' יתברך וכו'.

הלא ירידות יש לכל אחד, כי ההכרח ליפול, כדי להתחיל בכל פעם מחדש, ולכל אחד יש ירידות וקטנות וחלישות הדעת, אחרות וכו'.

וזה ברור בלי שום יוצא מן הכלל וכו', אל תחשוב כי רק עליך עובר כל זאת, תעשה כל מיני פעולות לחטוף את היגון והאנחה אל תוך השמחה, ותהיה רק בשמחה עצומה. אשרינו ואשרי חלקנו, שאנו יודעים מרבי אמת כזה, רבי המחייה אותנו.

(אשר בנחל כרך יח, מכתב ב' תרסד, תשלח)

35. צריך שתדע, כי מוח האדם הוא כמו מעיין, כל מה ששואבים ממנו יותר, כמו כן נובע ממנו יותר, ואם מפסיקים לשאוב מהמעיין, אז המעיין מתייבש, כמו כן הוא מוח האדם, כל מה שמרגילים לחדש איזה דבר, אפילו חידוש של מה בכך, כמו כן יהיה נובע מוחו עוד חידושים רבים, עד שיכול לזכות שיתגלו על ידו חידושי תורה נפלאים פלאי פלאות.

(אשר בנחל, כרך יח, מכתב ב' תרנז, תשלח)

 

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup