ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - חשיפה בברסלב סיטי: אור חדש על הראשון לציון - תאיר
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
חשיפה בברסלב סיטי: אור חדש על הראשון לציון - תאיר

לרגל ההילולה של מרן הראשון לציון. 'ברסלב סיטי' חושף לראשונה חלופת מכתבים ישנים, אחד מהם מלפני כ- 38 שנה, אשר שופכים אור יקרות על האהבה והידידות ששרתה בין שני צדיקי עולם מרן הרב עובדיה יוסף זי"ע וכ"ק מוהרא"ש זי"ע. מכתבים אשר מעידים על גודל מסירות נפשם של צדיקים אלו למען עם ישראל. זכותם תגן בעדנו

ב' בחשוון תשע"ז, 03/11/2016 | 09:45 | דן כהן ואיתן סאסימיוסף עד יוסף לא קם - כיוסף

גדול הפוסקים שבדור האחרון, מחזיר העטרה ליושנה, מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. אשר זכה והקים עולה של תורה ותשובה. רשת תלמודי תורה  "בני יוסף" בהם מתחנכים מעל 57.000 תלמידים בכל רחבי הארץ , ישיבות גדולות וקטנות כוללים ובתי מדרש המהווים עתודה של מנהיגים רוחניים  לעם ישראל בכל פינה בתבל .

לא לחינם, אמרו דורשי רשומות מיוסף עד יוסף לא קם - כיוסף . כוונתם מיוסף – הלא הוא יוסף הצדיק אשר אסף וליקט בר ומזון וכילכל בתבונה את כל העולם בשנות הרעב במצרים ובכך הציל את העולם מכליה גשמית.   עד יוסף הוא מרן יוסף קארו מחבר שולחן ערוך-  אשר ליקט ואסף הלכות מכל הפוסקים הראשונים והעמיד את ההלכה על תילה ובכך הציל רוחנית את העולם, לא קם כיוסף – הלוא הוא  מרן הרב עובדיה יוסף  שזכה לברר את ההלכה ואת המנהגים למעשה להסבירם בשפה פשוטה ולהנחילם בכל חלקי העם. בבחינת  יוסף  הוא השליט על הארץ הוא המסביר לכל עם הארץ (ראה, בראשית , מב, ו).

כמרן 'השולחן ערוך' בשעתו שזכה לפסוק הלכות ברורות ולהעלותם על הכתב, כך ממש נודע הרב עובדיה כפוסק מובהק. ידענותו הגדולה בכל מכמני התורה יחד עם זכרונו המופלא סייעו בידו לפסוק הלכות ולהכריע בסוגיות שרבים וטובים מהדיינים נרתעו מלעסוק בהן. הייתה לו משנה מסודרת וכללים מסודרים מהראשונים ומהאחרונים ועל פי הם הכריע בפסיקותיו.

לא ייפלא שמכל העולם שלחו אליו שאלות העוסקות בחיי הפרט והכלל, והרב היה מקדיש את כל עתותיו למען זיכוי הרבים והיה כותב תשובות לכל הפונים אליו. תשובות שנהפכו ברבות השנים לסדרת הספרים יחווה דעת, יביע אומר ועוד.

מספר הרב אליעזר מאיר שליט"א:

"בצעירותי למדתי בכולל של הרב שמעון חירארי זצ"ל בעיר תל אביב  שם  הכרתי אברך בשם ר' אברהם שושן שהיה מחזק אותי מאד  מתורת רבי נחמן מברסלב.

כשעברתי לירושלים זכיתי להתקרב מאוד למרן חכם עובדיה זצ"ל ולמדתי תורה ממנו. ובמשך הזמן זכיתי גם להימנות על הצוות של האברכים ששקדו על הגהת שו"ת יביע אומר.

הפעם הראשונה בה זכיתי לפגוש את הצדיק מיבנאל ולדבר איתו, היה זה בעת שבא מוהרא"ש למסור שיעור בישיבת "דמשק אליעזר", ביבנאל, שם למדתי מספר חודשים. הגבאים אמרו למוהרא"ש: "כי נמצא כאן תלמיד של חכם עובדיה יוסף".

הראיתי למוהרא"ש את הספר  שו"ת יביע אומר (חלק ו' סימן מד) שם מרן  הרב עובדיה מצטט את דברי רבי נחמן מברסלב בעניין תלמיד חכם שראה קרי (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ז)

מוהרא"ש עיין בספר הגיב בהתפעלות ואמר:

"אין שום ילוד אישה שיכול לכתוב ספר כזה... כל רז לא אניס ליה... אפילו ליקוטי מוהר"ן לא נעלם ממנו..."

מאז אותו מפגש, הקשר ביני לבין הצדיק התחזק והוא ביקש לבוא וללמוד בישיבתו באמריקה. במשך השנים זכיתי לרכוש ספרי שו"ת  רבים עבור הצדיק.

בשנת תשס"ד כששהיתי בירושלים, עת שיצא לאור ספר  'יביע אומר' חלק י', מרן כתב הקדשה לצדיק וביקש ממני למסור  את הספר למוהרא"ש הצדיק מיבנאל  עם דרישת שלום חמה ממנו.

מרן החזיק בספרייתו העשירה ספרים מכל מכמני היהדות מגוון רב של שו"תים וספרי הלכה רבים  ביניהם גם ספרי ברסלב בהם למד. סיפר לי, הרב שאלתיאל עמאר הי"ו האחראי על כתבי היד של מרן  והיה מגיש ספרים לרב,  בעת שהיה יושב וכותב את פסיקותיו . שכמה פעמים הוא זוכר שמרן ביקש ממנו להביא לפניו את ספר "ליקוטי מוהר"ן" כי ברצונו לעיין בו. כי כך הייתה דרכם  כל רבותינו הספרדים שציטטו תדיר את מוהר"ן כמו הגאון חיים פלאג' ובנו הגאון בעל 'היפה ללב' וכן הגאון רבי יעקב חיים סופר בעל  'כף  החיים'.

יתירה מזו, בספר חזון עובדיה יום טוב, בפירושו על מגילת רות, עמוד שסב. מצטט מרן את כל הלשון של רבנו, מתוך ספרו ליקוטי מוהר"ן. על הפסוק: "ברוכה את לה".

מרן בתשובתו מצטט את ליקוטי מוהר"ן ומזכיר גם את הגאון הרב אליעזר שלמה שיק הצדיק מיבנאל

פורסם בירחון התורני " בית יוסף".

(בכתיבת המאמר הנ"ל סייעו: הרב דוד מזרחי מיבנאל, הרב אליעזר מאיר מקרית ספר, מכון להנצחת מורשתו הרוחנית של מרן שעל יד ארגון "להבין ולהשכיל", אשר פרסמו את המכתב  בירחון התורני "בית יוסף", גיליון כז בחודש תמוז תשע"ו. בעידודו ובהכוונתו האישית של מרן עמוד ההוראה הראשון לציון והרב הראשי לישראל. רבנו יצחק יוסף שליט"א. תודתי הגדולה נתונה להם).


חלופת מכתבים בין מרן לבין הצדיק מיבנאל והסכמות על ספריו הקדושים
 

(ישר כח לעסקן היקר הר' יחיאל זילבר הי"ו שהעביר לנו מסמכים יקרים אלו)

עדותו של הר' אברהם דוויק הכהן

ידוע ומפורסם אודות הקשר החזק והאמיץ שהיה בין שני המנהיגים מזכי הרבים הרב עובדיה יוסף והצדיק מיבנאל, זכותם יגן עלינו. 

עדות לכך אנו מוצאים בכתביו של הר' אברהם דוויק הכהן מבאי ביתו של מרן, אשר תיעד בכתב ידו יום בביתו של מרן ובין היתר מספר על פגישתו המרגשת בינו לבין מוהרא"ש זי"ע
לפני כ28 שנים: 

לא בכל יום מזדמן לפגוש תיעוד מקורי מחייו הרחוקים של מרן זצ"ל, השבוע הזדמן לידי ידידנו הרב אליהו כהן שליט"א מח"ס מעדני המלך, באורח פלא מסמך נדיר בכתב יד הכתוב בכריכת ספר "טהרת הבית" עם הקדשה בכתב יד מרן זיע"א מערב ראש חודש אדר תשמ"ט, ובו מופיעות המלים הבאות:


כוחם של צדיקים. מרן שליט"א (זי"ע) דיבר שם באותה אסיפה עם הרבנים שליט"א על הצורך להקים רשת תלמודי תורה בכל רחבי הארץ, ועל מעלת חינוך ילדי ישראל (והיו שם גם העסקנים מהציבור החרדי), ב"ה הקלטתי בטייפ את דברי מרן שליט"א (זי"ע), שנזכה להנות מאורו עד ביאת משיח צדקינו ועד בכלל אמן.

אח"כ ליותי את מרן שליט"א לבית הכנסת לתפילה, והגיע גם לתפילה רב חסידי מארצות הברית, הרב אליעזר שיק שליט"א (זי"ע) ומרן שליט"א (זי"ע) מאוד קיבל וחיבק אותו, ואותו רב חסיד הזמין את מרן לביקור במושבה בשם יבנאל, וכמו כן הוא סיפר למרן שליט"א שהוא רוצה לבנות שם מקוה טהרה לנשים מהודר וכו', וממש היה מרגש.

מסמך זה הועבר לאתר ברסלב סיטי ע"י הרב אליהו כהן שליט"א מחבר הספר "מעדני המלך", ישר כח גדול.

 

» לעוד חדשות ברסלב הקליקו כאן

» ציון מוהרא"ש זי"ע הצדיק מיבנאל


עוד בנושא זה:


מרן שר התורה
הרב עובדיה יוסף זי"ע

מרן הרב עובדיה בברכה מיוחדת
לכ"ק מוהרא"ש זי"ע

מוהרא"ש בבית הגר"ע יוסף:
מרן עשה קידוש השם הכי גדול


0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup