ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - ב'חברותא עם הצדיק'
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
ב'חברותא עם הצדיק'

הרב אליעזר אדלשטיין שליט"א מעלה זיכרונות עובדות וסיפורים מתקופת לימודו בישיבה בלומדו בחברותא עם הצדיק מיבנאל. מוהרא"ש היה נאנח ואומר: "אם הייתי יכול... הייתי מנתק את הכל (את הטלפונים) ויושב ולומד מהבוקר ועד הערב. אבל יש יהודים הזקוקים לעזרה..."מרים את השפופרת ואומר לי: "שנייה... חכה... רגע... "עונה ליהודי שהתקשר מייעץ מברך מעודד, ומיד חוזר ללימודו. מניח את שפורפרת הטלפון ואומר: "בוא, בוא ונמשיך עוד קטע..."

ג' סיוון תשע"ז, 28/05/2017 | 14:50 | דן כהן


(הרב אדלשטיין מימין)

סדר לימודו אחר התפילה

 

למוהרא"ש היה סדר יום קבוע. מיד לאחר תפילת שחרית היה קורא "תיקון הכללי", שניים מקרא ואחד תרגום על הפרשה, דף היומי. לאחר מכן סדרים שונים במגוון מקצועות התורה ש"ס פוסקים, שו"ת בהלכה ועוד.

כולם צריכים ללמוד וכל הזמן 

מוהרא"ש היה אוחז שיהודי צריך להיות כל הזמן עסוק בלימוד התורה ואין זה  משנה מה מדרגתו הרוחנית, האם הוא אברך או עובד למחייתו, כולם צריכים ללמוד וכל הזמן.

באמת, היו שקיבלו ממוהרא"ש ללמוד מסכת אחת 101 פעם, היו שקבלו ממוהרא"ש לסיים את הש"ס כמה וכמה פעמים, זאת כמובן חוץ מהסדרים של לימוד תורה בעיון. 

ממריץ את הבחורים ללמוד דפי גמרא 

כשהיינו בחורים בישיבה של מוהרא"ש באמריקה, אני זוכר מוהרא"ש היה ממריץ אותנו ללמוד דפי גמרא.  

 היה אומר לנו: "היום אתם בחורים צעירים, יש לכם זמן אתם יכולים ללמוד עשרות דפי גמרא ליום!!!

כשתתחתנו, בעזרת ה', ותהיו עסוקים וטרודים עם ענייני המשפחה, לא יהיה לכם הרבה זמן.

 יהי "מותר" לכם ללמוד רק שבעה דפים ליום ותעשו סיום על הש"ס בכל שנה ביום ההולדת שלכם..."

"אחרי תיקון חצות תבוא אלי"

בדרך כלל, הייתי לומד בחדרו של הצדיק (בבניין הישיבה) בשעות הלילה לאחר השעה 24.00. מוהרא"ש היה קורא לי דרך האינטרקום ואומר:

"אליעזר, כשתגמור ללמוד, אחרי תיקון חצות, תבוא אלי לחדר ללמוד".

היינו יושבים ללמוד, מאחר והצדיק היה עסוק בצורכי ציבור. הטלפון בחדרו היה מצלצל עד השעות הקטנות של הלילה.

וצורכי עמך מרובים, אחד מתקשר בעניין שלום בית שני בעניין חינוך הילדים ושלישי מתקשר בעניין זיכוי הרבים, והצדיק ליבו רחום ועונה לכולם בסבלנות ומתקנם בעצה טובה.

מוהרא"ש היה נאנח ואומר: "אם הייתי יכול... הייתי מנתק את הכול (את הטלפונים) ויושב ולומד מהבוקר ועד הערב. אבל יש יהודים הזקוקים לעזרה..."

מרים את השפופרת ואומר לי: "שנייה... חכה... רגע... "

עונה ליהודי שהתקשר מייעץ מברך מעודד, ומיד חוזר ללימודו.

מניח את שפורפרת הטלפון ואומר: "בוא, בוא ונמשיך עוד קטע..."

חוזר וצולל שוב בים התלמוד עד הצלצול של הטלפון הבא.

אליעזר, יש לך עוד כוח?

 פעם בשבת בבוקר לאחר הסעודה, מוהרא"ש פנה אלי ואמר:

"בוא נלמד איזה דף גמרא..."

למדנו ולמדנו... היינו שקועים כל כך בלימוד עד שלמדנו ארבע - חמש שעות רצופות ולא הרגשנו שהזמן עבר...

אז מוהרא"ש שאל אותי: "אליעזר, יש לך עוד כוח?  יש לך עוד כוח?

בוא ונלמד עוד קצת... בוא ונמשיך..."

כל כך היה לו חשק עצום ללמוד ולעסוק בלימוד התורה הקדושה.

"מוהרא"ש, אין לי חברותא"

כשלמדתי בישיבה, לאחד הבחורים לא היה חברותא ללמוד, הוא הלך למוהרא"ש והתלונן בפניו שקשה לו מאוד ללמוד מאחר ואינו מוצא חברותא.

מוהרא"ש פנה אלי ואמר:

"אליעזר, ללימוד לא צריך חברותא, נכון?

חברותא זה דבר טוב ... אבל, גם אם אין חברותא... אתה יכול לשבת בפינה שלך ללמוד וללמוד. לשכוח את כל העולם עד שלא תדע אם עכשיו זה יום או לילה.

גם אני - הצביע מוהרא"ש על עצמו ואמר - אני יושב ולומד עד שאיני יודע אם עכשיו זה יום או לילה...".

"מה עוד אתה לומד?"

פעם כשלמדתי עם הצדיק בחדרו, הוא שאל אותי:

"אליעזר, חוץ מהלימוד שאתה לומד איתי בגמרא, מה עוד אתה לומד?"

עניתי: "יש לי שיעור כסדרן".

(כוונתו – ללמוד את כל הש"ס על הסדר מתחילתו ועד סופו- ד.כ.)

"לי אומר – מוהרא"ש – יש עוד שמונה שיעורים נוספים בגמרא, בכל יום".

 ואכן, מוהרא"ש למד שיעורים רבים בכל מקצועות התורה. בגמרא בלבד היו שמונה שיעורים שונים של גמרא. לדוגמא:

א. שיעור כסדרן, ללמוד גמרא לפי סדר הש"ס. מתחילתו ועד סופו. או כל מסכת לשנן 101 פעמים.

ב. שיעור בדף היומי. דף זה היה נוהג ללמוד עם הרבה מפרשים.

ג. שיעור בעיון, ללמוד דפי גמרא כסדר, לאט לאט ובמתינות. לעיין בראשונים ובאחרונים, לעיין בכל הטור, הרמב"ם והשולחן הערוך כפי שמצוין ב"עין משפט".

ד. שיעור במסכת "תענית"- מוהרא"ש היה אומר כל יהודי צריך לבחור לו מסכת אחת מהש"ס ואותה ישנן מאות פעם. זוהי "מסכת העולם הבא" שלו.

"מסכת העולם הבא של הצדיק הייתה מסכת תענית"- אומר הרב אדלשטיין שליט"א - את המסכת הזאת היה משנן מאות פעמים.

מדוע דווקא מסכת תענית?

מוהרא"ש הסביר ואמר לבחורים: "אדם צריך להתענות על עוונותיו, אני אין לי כוח להתענות... לכן בחרתי את מסכת תענית... אותה אני משנן שוב ושוב... וזה במקום תעניות".

בעניין לימוד בעיון, אמר לי הצדיק: "אליעזר, אינך יודע אילו דברים יפים אתה יכול לדייק, רק מהשוואות בין פסקי ההלכה של הרא"ש הרמב"ם הטור והשולחן ערוך, מה כל אחד פסק, ומדוע פסק כמו הדעה הזאת המובאת בגמרא, רק מההשוואה בין הפסקים  האלו מתחדשים חידושים יפים ביותר.

ופעם גילה דעתו ואמר: שרצונו לכתוב בכל עמוד גמרא את דעתו של כל אחד מעמודי ההוראה"- טור, רמב"ם והשולחן ערוך, בקצרה, כפי מראה המקומות המצוינים ב"עין משפט".

היה נוהג לומר לי: "התורה לא מצטמצמת במקום אחד, אתה לומד עניין אחד, אבל כשאתה לומד עוד מראי מקום ולומד בספרים רבים אז אתה רואה כמה התורה רחבה מני ים...".

 

בקי גדול בשו"תים של האחרונים 

עוד בהיות  מוהרא"ש צעיר לימים הוא אהב ללמוד שו"ת בהלכה, הוא היה בקי גדול בשו"תים של האחרונים.

לעיתים בישיבה היה ריתחא דאורייתא בנוגע להלכה, כיצד יש לעשות?  הייתי אומר למוהרא"ש שכתוב בשולחן ערוך שכך היא ההלכה.

מוהרא"ש היה מתבטא ואומר: "נכון, בשולחן ערוך כתוב כך... אבל שתלמד יותר, ותעיין בשו"תים ובספרי הלכה נוספים תראה שהפוסקים מדברים הרבה בעניין זה, ויש דעות לכאן ולכאן. ותוך כדי דיבור היה מציין שמות רבים של שו"תים שעסקו בסוגיה הלכתית זו.

הדבר הכי כואב למוהרא"ש

הדבר הכי כואב למוהרא"ש היה לראות בחור שמתבטל ואינו מנצל את זמנו. היה מספר על עצמו ואומר: "כשהייתי בחור לא ביטלתי את זמני, ניצלתי את זמני..."

והיה אומר לכל בחור: "תנצל את הזמן, תלמד... תתפלל... תתבודד... תישן ... תכבס... תעשה משהו מועיל...רק אל תתבטל".

ניצל כל רגע, כל שנייה

בתור בחורים בישיבה היינו רואים את מוהרא"ש כל הזמן עסוק. הוא ניצל כל רגע, כל שנייה, ללימוד לתפילה או לעסוק בצורכי הכלל.

מאה שעות ביממה

 היה רגיל לומר לבחורים: "לכם יש עשרים וארבע שעות ביממה ואינכם יודעים איך למלא אותן. לי גם אם היו מאה שעות ביממה הייתי יודע כיצד למלא אותן".

מדוע אני מספר לכם עובדות על עצמי?

מוהרא"ש היה מספר לנו עובדות על שקידתו בלימוד התורה כשהיה צעיר ולמד בישיבתו של גדול הדור הגאון רבי משה פיינשטין זצוק"ל:

 • ישבתי שעות על גבי שעות ולמדתי.
 • הייתי מניח ערמות של ספרים על שולחני ולומד בהם.
 • הייתי משנן ח"י פרקי משניות במקום אחד ולא זזתי משם עד שסיימתי אותם
 • פעם שפרצה שריפה בישיבה, הייתי שקוע בלימוד ולא הבחנתי בכך, עד שבא הכבאי וביקש שאעזוב את הבניין.
 •  מו"ר רבי משה פיינשטיין זצוק"ל היה גדול הדור וגדול השקדנים ואהב אותי, מפני שראה אותי מתמיד ושוקד על תלמודי. פעם שישבתי ולמדתי בישיבה, חשתי שמישהו שם את ידו על כתפי שהבטתי לאחור ראיתי את ראש הישיבה מחייך ואומר לי: "תמשיך ...תמשיך... רציתי רק לראות היכן אתה אוחז?..."

הערה: העובדות האלו ידועות ומובאות במקומות רבים באריכות  וכאן קיצרתי.

 

מדוע אני מספר לכם עובדות אלו על עצמי?

 להתגאות חלילה?

רק שתלמדו ממני, איך לנצל את הזמן, שתחקו אותי, ואם אי אפשר שתחקו אותי בכל הדברים, לפחות תעשו את מה שאתם כן יכולים ללמוד ולעמול בתורה...".

ובעניין זה אביא ציטוט מספר "אשר בנחל" - בעניין חשיבות ניצול הזמן

"להרגיל את עצמו לשמור מאוד מאוד על זמנו היקר, ולא לבטלו ולבזבזו בהבל וריק, רק יהיה יקר מאוד אצלו כל יום וכל שעה וכל רגע ממש כמוצא שלל רב.

ותמיד יחקוק היטב בדעתו, שאין לו אלא היום הזה, ותיכף ומיד כשרק יעבור היום הזה והשעה הזאת והרגע הזה. כבר לא יוחזר אליו לעולמים.

 על כן יראה לנצל את הזמן היקר לדברים טובים, וידע אשר כנגד כל יום ויום כאן בזה העולם, יש נגדו יום ארוך בעולם העליון, וכל מה שזוכים לקנות ולסגל, ללמוד, לשמור ולעשות ולקיים ביום הזה כאן למטה, אין לתאר ואין לשער אילו אורות רוחניים, אורות צחצחות, הוא זורע למעלה, בכל העולמות ביום העליון. וזה יהיה תענוגו ושעשועו הנצחי.

על כן צריכים לשמור מאוד מאוד על כל יום ויום, שלא יעבור לו בהבל וריק, רק ימלא את כל יום עם טוב אמיתי ונצחי, שאז  כשיבוא היום האחרון בימיו יתלקטו אליו כל הימים יחדיו, ויילך עימם אל הימים העליונים בעולמות העליונים, אשרי לו ואשרי חלקו!".

(אשר בנחל, חלק נ', עמ' קמז, מכתב ט שלג)


שיעור דף היומי ביבנאל - כל יום ב21:00 במוסדות 'היכל הקודש'
» רבי נחמן מברסלב

» לעוד חדשות ברסלב הקליקו כאן

» ציון מוהרא"ש זי"ע הצדיק מיבנאל


עוד בנושא זה:מאיר דוד פארקאש - ליקוטי מוהר"ן
הניגון של משיח!

יבנאל זו עיר בשבילי
"הישיבה של הצדיק"2 תגובות

  • 1.
  • בבקשה להכין עוד כאלו עמודים
   מאת: יניב
  • 2.
  • מאת: תרצה
   ישר כוח לאתר על הכתבה הנפלאה והמחזקת
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup