ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - סוד שיח שרפי קודש
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
סוד שיח שרפי קודש

בליל חמישי ג' בחשוון תשע"ז יחול יום השנה השלישי להסתלקותו הקדושה של מאורה ומנהיגה של היהדות החרדית בדורנו – מרן מלכא הרב עובדיה יוסף זצוק"ל. בבואנו להעלות על נס את דמותו רבת האנפין של מרן מלכא אנו מוצאים הרבה קווי דימיון בינו לבין מנהיגה של חסידות ברסלב, מוהרא"ש זי"ע, הצדיק מיבנאל. על שני שרפי קודש אלו ותרומתם ליהדות הספרדית ובכלל והקשר האמיץ ביניהם, במאמר שלפנינו

א' בחשוון תשע"ז, 02/11/2016 | 16:26 | דן כהן ואיתן סאסי


מרן הרב עובדיה יוסף מטביע חותמו על מיליוני יהודים ברחבי העולם.

תארים רבים נקשרו לשמו של הרב עובדיה יוסף זיע"א, הראשון לציון, מרן, מלכא, פוסק הדור, גדול הדור, אביר הרועים, מרים קרנה של יהדות ספרד . 

לא בכדי תארים חשובים אלו נצמדו לשמו של אחד ממנהיגיה הדגולים של יהדות העולם בדורות האחרונים. שכן הוא חולל מהפכה רבתי בכל הפצת התורה וההלכה וחיזוקם של מאות אלפי יהודים לחיי תורה ומצוות. מהפכה מבורכת זו הטביעה את חותמה על מיליוני יהודים ברחבי העולם אשר עד היום הולכים לאורו. 

הדבר בא לידי ביטוי בהקמת רשת תלמודי תורה "בני יוסף" רשת שיעורי תורה ומוסדות תורניים הפועלים מטעם ארגון "אל המעיין", כתיבה תורנית ענפה בכל מקצועות התורה, בירור ההלכה למעשה בהתאם להוראותיו של מרן מחבר השולחן ערוך. 

הקמת תנועת ש"ס כדי להחזיר העטרה ליושנה, הקמת בד"צ מהודר "בית יוסף" המקפיד על רמת כשרות גבוהה במיוחד בהתאם לפסקיו של מרן ובמחיר השווה לכל נפש.

הצדיק מיבנאל ויהדות ספרד

מנהיג רוחני נוסף שדאג רבות לבני ספרד ועדות המזרח, הרב אליעזר שלמה שיק זצוק"ל המכונה "הצדיק מיבנאל", אשר חיזק אותם לשמור על מנהגים על פי מסורת מרן רבי עובדיה יוסף זיע"א, וזאת למרות שהוא נימנה עם יוצאי הונגריה.

בצד גדלותו האדירה ושקדנותו העצומה של הצדיק מיבנאל בלימוד התורה, הוא עסק בקירוב רחוקים. קיבל קהל וייעץ עד השעות הקטנות של הלילה, כתב מעל מאה ועשרים אלף מכתבים בהם חיזק עודד ונסך תקווה לכל מאות האלפים שפנו אליו בבקשה לעזרה ברוחניות ובגשמיות, מעל הכול עסק בכתיבת הספרים והקונטרסים שלו כדי להחיות עם רב ולקרב את כולם לאמונה ברורה וצרופה בבורא עולם.

רבים מתלמידיו ושומעי לקחו נמנים על בני יהדות ספרד המעטירה שאותן קרב מאוד. בכל דרשותיו ובכל מכתביו הרבים היה נוהג לכנותם  "בני ובנותי היקרים" כי באמת החשיב אותם, את חסידיו, כבנים שלו ממש לכל דבר.

כל חייו, קידש מלחמה נגד האפליה בין ספרדים ואשכנזים, הגזענות הארורה כלשונו, שעושה פרוד ומחיצות בין נשמות ישראל. הצדיק  נלחם בכל כוחו שיהיה שיווין מוחלט בין כל תלמידיו בקהילות "היכל הקודש" ולעשות באמת מיזוג גלויות אמיתי.

בכל מוסדות התורה והחינוך של הקהילה לומדים  יחד זה בצד זה ספרדים ואשכנזים, הונגרים בצד יוצאי אתיופיה את כולם קיבל באהבה גדולה כבנים שלו לכל דבר.

בכל דרשותיו היה מחדיר בין תלמידיו את החשיבות לשמור על מסורת האבות, והיה מנחה אותם לקיים את המנהגים כפי שהורה לנו הרב עובדיה יוסף זיע"א, כפי שמצאנו עדות לכך באחד ממכתביו של הצדיק:

"רביז"ל הקפיד מאד מאד על לימוד פוסקים, וזה היה אצלו עיקר שבכל העיקרים, ואי אפשר להתחמק מזה, ולכן ראה גם אתה ללמוד בכל יום פוסקים, ולהלכה למעשה תיקח את דעת מרן רבי עובדיה יוסף (שליט"א), כי הוא הולך כפי שיטת מרן הבית יוסף, ולכן הספרדים בארץ ישראל צריכים ללכת כפי פסקי מרן רבי עובדיה יוסף (שליט"א), ולא לבלבל את עצמו משום פוסקים אחרים, כי הוא בירר את ההלכה בטוב טעם ודעת, והלכה כמותו בכל מקום". (מכתב מיום כט בתמוז תשע"ב)

בעת התפילה היה מקפיד שכל חזן שעולה לתיבה יתפלל בנוסח שלו ובניגון שלו. 

ולכן, לא פלא שבשבת לפעמים היה עולה שחרית חזן שהיה מתפלל בנוסח מרוקאי ובתפילת מוסף היה עולה אברך הונגרי שהיה מתפלל בהיגוי חסידי טהור. 

כשהיה עורך את שולחנו הטהור בליל שבת קודש, הצדיק היה נוהג לפני הדרשה לשיר שירים חסידיים בצד פיוטים ירושלמים והיה סוחף בשירתו את כל קהל ההמונים שהיו מגיעים "לטיש".

 פעם אף התבטא הצדיק בפני המשב"ק הר"ר אברהם משה ברדוגו הי"ו ואמר לו: "אני אומנם אשכנזי אך יש לי נשמה של ספרדי...

קהילת "היכל הקודש" ביבנאל, זו הקהילה היחידה בעולם שבה תמצא נישואין של בני זוג ממוצא שונה באופן עקרוני ושיטתי. יהודי נשוי לפולנייה, אלג'ירי להונגרית ועל זה הדרך. 

כולם מתחתנים עם כולם. כולם שווים בפני בורא עולם, כך חינך הצדיק את תלמידיו הרבים בכל קהילות "היכל הקודש" בעולם.

 
כ"ק מוהרא"ש זי"ע בבדיקת הסכינים. עם הרב יפת שליט"א, המפקח הכללי מטעם בד"ץ "בית יוסף"

מוהרא"ש זי"ע מורה לצאן מרעיתו לקנות מוצרי בשר בהכשר "בית יוסף"

לפני שש שנים בחודש אייר ה'תש"ע, נסע כ"ק מוהרא"ש בלוויית רבני הקהילה לביקור מיוחד במינו במשחטת "עטרה" – בית יוסף. 

הצדיק נכנס אל האזור בו מתבצעת השחיטה בפועל, יחד עם הגר"א יפת שליט"א – המפקח הכללי, ובדק כל פרט ופרט בהקפדה גדולה מאוד ובעיון רב, החל מרגע קבלת העופות החיים ופריקתם מהמשאיות, דרך תפקוד השוחטים בעת שחיטתם, וכלה בכל שלבי הבדיקה והניקוי וכו' מהירות השחיטה וכו' עד האריזה ממש. 

לאחר סיומו של הביקור המוצלח, כתב כ"ק מוהרא"ש מכתב לכל תלמידיו ביבנאל עיר ברסלב ובכל ערי ארץ ישראל, בו תיאר את ביקורו במשחטה ואת התרשמותו, נתן הסכמה לאכול בשר משחיטה זו וקבע שכשרות זו הינה "למהדרין מן המהדרין, ואני לוקח את האחריות עלי... יאכלו ענווים וישבעו". 

מכתב זה התקבל בהפתעה והינו חידוש גדול מכיוון שכ"ק מוהרא"ש ידוע בהקפדתו הרבה על כל עניין הכשרות, ובפרט על ענייני שחיטה. 

במכתב נוסף כתב הצדיק לאחד מתלמידיו: אני אישית הייתי במפעל "עטרה", ומאד מאד התרשמתי לטובה, הן מהשוחטים והן מהבודקים והן מהניקיון וכו', ולכן יכולים לקנות מההכשר של "בית יוסף". (ב' בסיוון תשע"ב)

 
הכתבה שפורסמה בעיתון "יום ליום"

"אני לא מתערב בשום פוליטיקה"

הצדיק היה מקפיד לברוח כל ימי חייו ממחלוקות ולא התערב בשום פוליטיקה מקומית או ארצית.

 יחד עם זאת התמסר כל כולו להצלחת תנועת ש"ס ועשה מאמצים אדירים שכל תלמידיו ישכנעו אנשים רבים להצביע לתנועה של מרן זי"ע. 

וכך כתב במכתבו ערב הבחירות: "אתה יודע שאני לא מתערב בשום פוליטיקה, כי כל עניינינו זה רק לגלות ולפרסם את אמיתת מציאותו יתברך, כי רק בשביל זה ירדנו לזה העולם, אבל להירתם למען תנועת ש"ס זה עניין אחר לגמרי, כי זו לא מפלגה, אלא 'להחזיר עטרה ליושנה'. 

מרן הגאון המופלא רבי עובדיה יוסף (שליט"א) הקים את תנועת ש"ס להגביה ולהרים את קרנם של עדות המזרח, שהיו ועדיין מאוד מושפלים על ידי הגזענות הארורה וכו', ולכן מצווה על כל אחד ואחת מאנשי שלומנו היקרים למסור את נפשו ולעזור לי אישית שאצליח במשימה הקדושה להצלחת תנועת ש"ס".

הצדיק מיבנאל הגיע מספר פעמים לבית הכנסת של היזדים ונתן דרשה מקדימה לפני דרשתו של מרן זצ"ל, דרשה ששודרה בכל נקודות הלווין ברחבי העולם. כל אימת ששני צדיקים אלו נפגשו, היו לנים בעומקה של תורה וביחד היו מלבנים סוגיות ציבוריות כדי לזכות יותר ויותר את נשמות ישראל. מרן היה מעניק את הספרים שכתב בצירוף הקדשה אישית וכמוהו, מוהרא"ש, הצדיק מיבנאל היה מעניק את ספריו למרן זי"ע.
 

מספר הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול הרב יצחק יוסף שליט"א

"הצדיק מוהרא"ש, זכר צדיק וקדוש לברכה, זיכה את הרבים לא רק ביבנאל אלא בכל העולם כולו. 

חוברות החיזוק שלו הופצו בכל מקום ומקום, בכל מקום שאתה הולך אתה מוצא את החוברות שהוציא לאור וכולן מלאות במוסר ובדברי חיזוק נפלאים המבוססים על פי רבותינו הקדושים. 


מלבד היותו מזכה הרבים, מוהרא"ש היה תלמיד חכם משכמו ומעלה. כל פעם שהייתי נוסע לניו יורק הייתי הולך לבקרו בביתו, וראיתי אותו לומד ועוסק בהלכה בספרי שו"תים, בספרי הלכה של גדולי הפוסקים. הצדיק היה בקי בספרי ההלכה היה יודע מה דעתו של הרב פיינשטיין זצ"ל מה כתוב בשו"ת יביע אומר, מה כתוב בשו"ת ציץ אליעזר.

זכה הצדיק והקים עולה של תורה, בעיר יבנאל. היה שמח בקהילה הזו ומתפאר בה, איזה מפעל של תורה הקים ביבנאל.

לאדמו"ר היה קשר אדוק עם מרן האבא, לפני עשרים שנה הם כבר נפגשו ואני זכיתי להיות נוכח במספר פגישות ביניהם וראיתי את האהבה ואת החיבה שהם רכשו אחד לשני.

מרן האבא, נמשך אל האדמו"ר ואהב אותו בשל שני דברים: א. מפני שראה שהאדמו"ר בקי בהלכה, בקי בספרי השו"תים. אבא נהנה מאוד מהעובדה הזאת וביותר מפני שהיה הצדיק נותן שיחות מוסר. בכל מקום היה מדבר על חשיבות לימוד ההלכה.

זכורני, שבהיות האדמו"ר בגיל 70 שנה, באתי ליבנאל לשאת דרשה, תענוג היה לשמוע את האדמו"ר מדבר על חשיבות לימוד ההלכה ואיך היה מחדיר בצאן מרעיתו את חשיבות לימוד ההלכה למעשה. הצדיק חילק לכל חסידיו סט "ילקוט יוסף – קיצור שולחן ערוך", על מנת שיהיו בקיאים בספרי ההלכה של מרן אאמו"ר עט"ר זצוק"ל".

ולכן מרן האבא אהב אותו מאוד ונקשר אליו. ב. הסיבה השנייה, בגלל זיכוי הרבים של הצדיק על פעילותו העצומה לזכות את נשמות ישראל. על הקמת עולה של תורה. (ממכתב הראשל"צ הגר"י שליט"א, ביום כז בכסלו תשע"ו. לרב יעקב ועקנין שליט"א דיין בבית הדין ביבנאל)

 
מדוע הגיע הצדיק לביתו של מרן?

"מרן מלכא הוא גדול הדור, הוא המתנה הכי גדולה שהציבור הספרדי זכה לה, גדול הפוסקים, בכל מקום הלכה כמותו, ממש תורה מהלכת".

כך סיפר הצדיק מיבנאל בערב פסח תשע"ב – והמשיך ואמר :" זכיתי עוד לפני למעלה מעשר שנים, כשהיו לצערנו גורמים שנלחמו בו ואף שרפו את ספריו, הגעתי אליו לביתו, חיזקתי אותו, היה קשה לראות באיזה צער הוא היה שרוי אז, לא בצער על שפגעו בכבודו ח"ו, בצער על גודל המחלוקת, על החילול השם. אבל הוא עלה על כולם.

"התורה שלו מונחת היום כמעט בכל בית. ספריו מלאים וגדושים, חכמתו היא נדירה. אמנם כשמחיתי על כבודו, שילמתי על זה מחיר אישי כבד מאוד. מנגד, מאוד היה כואב לי על האנשים האומללים ששרפו את ספריו של מרן הגר"ע, שאלתי את עצמי, איזה חינוך הם נותנים לילדים שלהם?

הרי אם האבא או המלמד שורף ספרים של רב, אז הבן או התלמיד ישרוף חומש וגמרא.

התמונה שהראה הצדיק מיבנאל לבניו הגאונים של מרן

פעם הראיתי לבניו הגאונים, הרב יצחק והרב דוד שליט"א, תמונה שאני יושב על הכסא של מרן, הם אמרו שמעולם לא היה דבר כזה, לא רציתי לשבת אבל מרן לא הסכים".

 
מרן בעת חוליו

בתקופה בה היה מרן חולה, הצדיק היה עורך כנסים ומבקש שיתפללו לשלומו של מרן.

וכך מצאנו במכתב שכתב לתלמידיו, ביום י"ח בתמוז תשע"ג: העיקר מה שאנחנו צריכים - רק להתפלל על רפואתו השלמה, כי העולם צריך אותו – את מרן - מאד מאד, כי הוא חידוש נורא ונפלא מאד, עם זיכרון נדיר שזכה לזה על ידי גודל התמדתו במשך כל ימי חייו בלימוד התורה הקדושה, והוא הגביה את קרנם של עדות המזרח.

ולכן צריכים להרבות בתפלה על רפואתו ועל אריכות ימיו ושנותיו, כי מה שתפלה פועלת שום דבר בעולם לא פועל, וזה מה שאנחנו צריכים תמיד להתפלל: "יהי רצון מלפני אבינו שבשמים לקיים בנו חכמי ישראל, הם ונשיהם ובניהם ובנותיהם, ותלמידיהם ותלמידי תלמידיהם, בכל מקומות מושבותיהם. ונאמר אמן".

הקדוש ברוך הוא יתן לו ולכל חכמי ישראל אריכות ימים ושנים טובות, ונזכה לקבל ביחד פני משיח צדקנו.

במה נתנחם לאחר פטירת גדול הדור מרן זיע"א?

פטירת מרן ביום ג' במר חשוון תשע"ד הכתה קשות את כל יהודי העולם.

ובפרט תלמידי "היכל הקודש" שהיו מזועזעים והמומים לגודל האבדה הרוחנית העצומה שאבדו. 

הצדיק במכתבו לתלמידים ביום ד' בחשוון תשע"ד, יום אחרי פטירתו, מתאר את גודל האבדה ומציין במה נוכל להתנחם.

וכך כתב: "האבדה הכבידה שנפלה עלינו לא ניתן להשלימה כל כך מהר, ומה שאנחנו יכולים לעשות הוא ללכת בדרכיו ולעסוק הרבה בהלכה שזו הייתה משאת חייו ונפשו - ללמוד וללמד לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא.

ובאמת לנו חסידי ברסלב ידוע שרביז"ל הקפיד מאד מאד על לימוד הלכה, ואמר (שיחות הרן סימן כ"ט) שכל בר ישראל מחוייב ללמוד בכל יום הלכה, שזו הייתה משאת חייו של מרן זי"ע.

רביז"ל אמר (לקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן מ"ג) שהקדוש ברוך הוא עושה מופתים וניסים על ידי בעלי הפוסקים, וראו את זה בחוש אצל מרן זי"ע שהרבה אנשים נתברכו מברכותיו. ולכן עלינו לשים את הדגש העיקר על לימוד הלכה, רביז"ל אמר (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ח') שעל ידי לימוד הלכה ושולחן ערוך מבררים את הטוב מן הרע, והאדם נזדכך על ידי זה, ולכן מה טוב ומה נעים אם נתחיל ביתר שאת וביתר עוז ללמוד הלכה בכל יום, ובזה נשלים מה שחסר לנו וכו'.

הקדוש ברוך הוא המנחם את ציון וירושלים הוא ינחם אותנו על האבדה הגדולה שאיבדנו.

במכתב אחר כתב הצדיק: תהילה לאל הוא - מרן - השאיר אחריו ספרים נפלאים מאד מאד שמראים את גאונותו ובקיאותו בכל התורה כולה, ולכן עלינו להתמיד בספריו הקדושים, אשר בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קע"ג וסימן קצ"ב) אשר פניו שכלו ונשמתו של הבעל מחבר נמצא בתוך ספריו. ולכן העצה היעוצה להתמיד בספריו הקדושים, וכן שתהיה תלויה בביתך תמונה גדולה ממנו, ולקיים (ישעיה ל' כ') "והיו עיניך רואות את מוריך".


מדוע ברכותיו של מרן נענות מהשמיים

בוודאי הכאב גדול מאוד מאוד, כי נשארנו יתומים בלי אב רוחני, עם כל זאת אמרו חכמינו הקדושים (פסיקתא זוטרא חוקת) כל שמת ומניח בנו ממלא מקומו תחתיו - אינו מת.

וכן אמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק ב סימן ז') שאדם צריך להשאיר אחריו בנים, ובזה ממשיכים את דעתו בעולם.

ותהילה לאל ידוע שמרן הניח אחריו בנים תלמידי חכמים גדולים וחתנין רבנן, ובפרט את המאות אלפים ורבבות תלמידים שהניח אחריו שהם הילדים שלו, כמאמרם ז"ל (סנהדרין יט.) כל המלמד את בן חברו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו, ולכן בזה יש לנו להתנחם כי מי עוד בדור הזה כמו מרן השאיר אחריו מאות ואלפים ורבבות תלמידים, אזי בוודאי הוא חי בתוכנו.

רביז"ל אמר (ספר המידות אות צדיק סימן קעג) על ידי השתטחות על קברי הצדיקים הקדוש ברוך הוא עושה לו טובות אף על פי שאינו ראוי לכך, וכן אמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק ב סימן מא) שהשם יתברך עושה מופתים על ידי בעלי הפוסקים, כמו שכתוב (דברי הימים-א ט"ז) מופתיו ומשפטי פיהו, שעל ידי פוסקי הדור שפוסקים שיהיה כך וכך וכו' וכו' נעשה כך וכך בשמים, כי אם הוא פוסק כאן למטה ונתקבלים פסקיו בעולם, כך מקבלים את פסקיו למעלה, זאת אומרת שבעלי הפוסקים יש להם כח בשמים לפעול ישועות, ומי לנו גדול כמרן בדור האחרון הזה שנתקבלו פסקיו אצל כל עם ישראל.

ולכן זה דבר גדול מאוד ללכת אל קברו, ולבקש שם מה שהוא צריך, ובזכות הבעל פוסק הזה יפסקו גם לו ישועות ונחמות.

הקדוש ברוך הוא המנחם את עם ישראל ומנחם ציון וירושלים הוא ינחם אותנו."

בעקבות פטירתו של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל שיגר כ"ק מוהרא"ש מכתב לחסידי ברסלב בו מפרט את הקבלות הטובות שצריכים לקבל "אחרי השבר הגדול שנשברנו בהסתלקות מאור עינינו חיות מעשינו".

ראשית כל פותח הצדיק את מכתבו בחשיבות לימוד ההלכה:

"לשקוד מאד בהלכה כמו שהזהירנו רבינו ז"ל (שיחות הרן שיחה כ"ט) שכל בר ישראל מחוייב ללמוד הלכה, כי בלי הלכה אדם לא יודע איך להתנהג, וידוע איך שמרן זכותו יגן עלינו העמיד את ההלכה על קנו וזה היה היסוד אצלו ללמוד תורה לעסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, ולכן עלינו לקבל על עצמנו ללמוד בכל יום הלכה, ואמרו חכמינו הקדושים (מגילה כח:) 'כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא'. 

ואמר רבינו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') שבלימוד הלכה הוא ממשיך הארת עולם הבא בעולם הזה, היינו שמרגיש את אמיתת מציאותו יתברך בזה העולם שזה התענוג הכי גדול שאדם מרגיש את אמיתת מציאותו יתברך איך שהוא יתברך אתו עמו ואצלו ואין לו לפחד משום דבר בעולם".


על מהות הקשר בין מרן ובין הצדיק מיבנאל – מספר חבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול, הרב דוד יוסף שליט"א.


זכיתי להכיר את האדמו"ר, מוהרא"ש, הרבה שנים.

מספר פעמים מוהרא"ש ואני נפגשנו בביתו של אבי מורי ורבי זצוק"ל.

הוא – הצדיק היה אהוב מאוד אצל מרן, האבא, מרן אהב אותו כנפשו, ואתם יודעים למה? "תוכו רצוף אהבה"- כ"ק האדמו"ר מוהרא"ש היה סמל של עבודת ה'. סמל של אהבת הבורא - ב ל י ש ו ם ח ש ב ו נ ו ת ! ! !

הייתה לו לצדיק, דרך סלולה בעבודת ה', הוא היה איש אמת, בדברים שהוא האמין בהם – הוא הלך איתם עד הסוף... "מה יגידו ?"- לא היה מעניין אותו, עם האמת הוא היה הולך עד הסוף...

אני זוכר לפני שנים, הייתי בארצות הברית. האדמו"ר הזמין אותי לביתו, ביקרתי במוסדותיו במשך יום שלם, ושעות רבות ישבנו ושוחחנו באהבה ובידידות. מתוך שיחות אלו ראיתי את האהבה האמתית שהוא אהב את מרן, את אבא, שזה נבע אצלו רק מדבר אחד – מתוך האמת... הצדיק חיפש רק את האמת.

כאשר האדמו"ר היה מדבר איתי, הוא היה מביע את כאבו הגדול על התרחקותם של עדות המזרח מהיהדות. הוא כל הזמן היה אומר לי : 'שאבא (מרן) זצוק"ל מוסר את נפשו למען עדות המזרח וזה גם מה שאנו צריכים לעשות...'

גם האדמו"ר מוהרא"ש היה מוסר את נפשו למען עדות המזרח, אלפים ורבבות הוא קרב ליהדות, בדרך של אהבה, בדרך של שמחה, גם בארץ וגם בארצות הברית, ואנשים אלו חייבים לו הכרת הטוב שאין כדוגמתה."

 

» לעוד חדשות ברסלב הקליקו כאן

» ציון מוהרא"ש זי"ע הצדיק מיבנאל


עוד בנושא זה:


מרן שר התורה
הרב עובדיה יוסף זי"ע

מרן הרב עובדיה בברכה מיוחדת
לכ"ק מוהרא"ש זי"ע

מוהרא"ש בבית הגר"ע יוסף:
מרן עשה קידוש השם הכי גדול


0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup