ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - חג לחסידי ברסלב: היום שבו התחיל ה"אשר בנחל"
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
חג לחסידי ברסלב: היום שבו התחיל ה"אשר בנחל"

בערב חנוכה תשכ"ד החל מוהרא"ש זי"ע באחת המהפכות הרוחניות הגדולות ביותר בדור האחרון. הסיפור המלא מאחורי היום שהפך לחג מיוחד עבור חסידי ברסלב

כ"ד בכסליו תשע"ו, 06/12/2015 | 15:43מוהרא"ש זי"ע לצד עוגה בצורת ספרו 'אשר בנחל' (עיבוד: ברסלב סיטי)

בערב חג החנוכה של שנת ה'תשכ"ד, כתב מרן מוהרא"ש זי"ע את מכתב החיזוק הראשון לאחד ממקורביו, מוהרא"ש היה אז בן 24 בלבד ומאז החל לעסוק בכתיבת מכתבי חיזוק למבקשי עצתו.

מכתב זה היה המכתב הראשון שהודפס לאחר מכן בסדרת ספרי מוהרא"ש המרכזית הנקראת 'אשר בנחל' והיווה את יריית הפתיחה ל-70,000 מכתבים שהגיעו בעקבותיו. מאז מציינים חסידי ברסלב תלמידי 'היכל הקודש' בכל ערב חנוכה את יום גדול זה בשמחה והתרגשות גדולה ומתחדשים אז להרבות בלימוד ספרו הקדוש המיוסד על לימודי רבנו נחמן מברסלב זי"ע עם עצות נפלאות המנחות כיצד לעבור את העולם הזה בטוב ובנעימים.

כך הכל התחיל

בספר שיחות מוהרא"ש מובא סיפור מעניין כיצד ומדוע החל מוהרא"ש זי"ע לשגר מכתבים אל בני הנעורים:

"היה זאת קודם חנוכה תשכ"ד שהתחילו להתקבץ סביבו בחורים צעירים, וקרבם אל דעת רבינו ז"ל, ולמדו באיזו ישיבה והתחיל ראש הישיבה לרדוף אותם, והתחילו להתכתב עמו, וכתבו לו כל אחד את מר לבו וכל מה שעובר עליו בפרטי פרטיות וכו', והוא היה אז עדיין צעיר מאוד, ואף שכבר היה אז בקי בכל ספרי רבינו ז"ל בעל-פה, וכן הייתה לו ידיעה רבה בכל כתבי האריז"ל, ולמד הרבה ש"ס ופוסקים ומדרשים וספרי חסידות, אבל עוד לא היה רגיל בדבר זה, שיבואו אליו אנשים ויספרו לפניו את כל בעיותיהם וירידתם ופגמם ולכלוך מעשיהם וכו', ועל-כן כשכל אחד התחיל לפרט לפניו מעשיו במכתב, לא רצה להשיב להם, כי חשש מאוד, היות וזו אחריות גדולה. ואמר אז בשם מוהרנ"ת ז"ל, שהתבטא פעם בזו הלשון: 'לדבר עם אדם ולתת לו עצות, זוהי האחריות הגדולה ביותר, כי אולי אתן לו התחזקות, והוא צריך עכשיו להתעוררות, או להיפוך, שמא אתן לו התעוררות, והוא צריך להתחזקות, הלא אני הורס אותו'. ומהטעם הזה חשש מוהרא"ש מאוד מאוד".

"אך אחר-כך כשהרבו לבוא בחורים אל ביתו, וגם התחילו לשטוח בעיותיהם במכתב אליו, אזי הרבה בבכי יום אחד בכמה שעות של התבודדות, שיגלה לו השם יתברך מה עליו לעשות, ומה לכתוב ומה לענות להם, והלך לישון מתוך בכייה והתבודדות".


לימוד בספרו של מוהרא"ש מעל ציונו הקדוש ביבנאל, זמן קצר לאחר הפטירה (צילום: ארכיון ברסלב סיטי)

"ויהי בחלומו הוא רואה את רבינו ז"ל מטייל עם מוהרנ"ת ז"ל, ובאים מולו, והוא עומד על מקומו ומתסכל עליהם איך שמתקרבים, ורבינו ז"ל דיבר עם מוהרנ"ת ז"ל באיזה עניין עמוק, (כך סיפר מוהרא"ש ז"ל, כי ראה והבין כפי התנועות של מוהרנ"ת ז"ל שהיו פניו לגמרי אל רבינו ז"ל, ומסתכל אל תוך פני רבינו ז"ל, וכל דיבור שדיבר רבינו ז"ל, כיווץ את מוחו והיה שומע, כדרך בן-אדם שרוצה לשמוע ולהבין עניין עמוק), והם היו הולכים כך ביחד, רבינו ז"ל מדבר ומוהרנ"ת ז"ל שומע, עד שהגיעו אל המקום שעמד מוהרא"ש ז"ל, ואז נעצר רבינו ז"ל וחייך אליו".

"וניגש מוהרא"ש ז"ל אל רבינו ז"ל ואמר לו באוזנו מה שאמר, וגם סיפר לו כל העניין של הבחורים ובכה אז הרבה מאוד לפניו, ואמר: 'רבי מה אעשה? ומה אשיב להם?' וכל זאת אמר לרבינו ז"ל בלחישה באוזנו, שלא ישמע מוהרנ"ת ז"ל, כי מוהרנ"ת ז"ל היה בקפדה גדולה עליו, והראה לו פנים קפידות וזועפות למה הפסיק את רבינו ז"ל מלדבר אליו. (ואמר מוהרא"ש שכפי הקפדה של מוהרנ"ת ז"ל היה נראה, שדיבר עמו רבינו ז"ל איזה עניין נפלא, ועל-כן הקפיד מאוד למה הפסקתי את השיחה), ואף-על-פי-כן לא הסתכל מוהרא"ש ז"ל עליו, רק סיפר לרבינו ז"ל הכל, ורבינו ז"ל חייך אליו, ואמר לו בזו הלשון: 'שרייב מיין קינד שרייב, איך וועל דיר מגלה זיין שיינס אין מיין תורה, איך וועל זיין מיט דיר' ('כתוב, בני, כתוב, אני אגלה לך דברים יפים בתורתי, אני אהיה עמך'), והבטיח לו עוד הרבה הבטחות, (מוהרא"ש ז"ל לא גילה מה), ואחר-כך הלכו להם".

"ומוהרא"ש ז"ל היה עומד על מקומו ומסתכל איך שהם הולכים, רבינו ז"ל מדבר ומוהרנ"ת מקשיב כשפניו לגמרי אל רבינו ז"ל כנ"ל, וכך עמד מוהרא"ש ז"ל עד שנעלמו מעיניו, (וכל זה היה באיזה שדה). ומוהרא"ש ז"ל התחיל להתבודד אז עמו יתברך, ופתאום באמצע ההתבודדות ראה מוהרא"ש ז"ל שאחד רץ מרחוק אליו (מאותה דרך שהלכו רבינו ז"ל ומוהרנ"ת ז"ל), ורץ אליו בשמחה עצומה עד שהגיע על ידו, ונתן לו 'שלום עליכם' בפנים שוחקות, ואמר לו: 'עתה אני יודע מי אתה', והתחיל ללטפו על כתפו, ואף נשק על מצחו ואמר לו: 'אל תפחד, אני אהיה עמך תמיד, ובכל חידושיך אהיה עמך תמיד', וזה היה מוהרנ"ת ז"ל בעצמו. (ואמר מוהרא"ש ז"ל, שהבין מתוך דבריו, שרבינו ז"ל דיבר עמו ממנו ואמר לו מה שאמר, ועל-כן חזר בשמחה עצומה כזו ונתן לו 'שלום עליכם' בפנים שמחות, וגם הבטיח לו הבטחות חזקות, שיהיה עמו בעת כתיבתו חידושי תורה, וכפי המובן מדבריו הקדושים היה, שיתעבר בו בעת הכתיבה וכו').

"ומאז ערב חנוכה תשכ"ד התחיל מוהרא"ש ז"ל לכתוב, והשם יתברך עזר לו ונעשה כמעיין המתגבר, וכבר זכה לחבר הרבה ספרים".

עד כאן המעשה שמובא בספר שיחות מוהרא"ש.


מוהרא"ש זי"ע מעיין בכרך חדש מסדרת ספרי 'אשר בנחל' (צילום: ארכיון נחמן מעהל)

מעלת האשר בנחל

ספר 'אשר בנחל' הוא גולת הכותרת של כל ספרי מוהרא"ש זי"ע כפי שהתבטא בעצמו פעמים רבות. המיוחד בספר זה הוא הקשר המיוחד של המחבר עם אלפי בני ישראל מכל שכבות העם, מכל הגילאים, מכל הסוגים והחוגים. לכל אחד ואחד מהם עונה הצדיק לפי שכלו ולפי עניינו, מעודד את רוחו שלא להישבר ולהמשיך הלאה.

'אשר בנחל' - כשמו כן הוא, נחל המשקה את הנשמות הצמאות לדבר ה', לתורה, תפילה ויראת שמים, והכל מיוסד על פי דברי רבינו נחמן מברסלב זי"ע ותלמידיו הקדושים.

המכתבים הנפלאים, המלאים בחכמת חיים עמוקה ובנסיון של שנים רבות, משקים אלפים ורבבות יהודים ששואבים מאתם התחזקות יומיומית לעבודת ה'.

מוהרא"ש התבטא רבות על מעלת ספרו הקדוש ועורר את תלמידיו ללמוד ממנו בכל יום ויום כדי לשאוב התחזקות לחיי היום-יום. כך לדוגמה כתב לאחד מחסידי ברסלב כי "מי יתן שמהיום והלאה תעשה לעצמך קביעות לקרוא בכמה מכתבים משו"ת 'אשר בנחל', ותזכה להתחזק בכל מה שעובר עליך, כי ההתחזקות שנמצא שמה לא תמצא בשום ספר בעולם".

מוהרא"ש גם כתב ואמר במפורש שכל מי שידפיס איזה חלק מספרי 'אשר בנחל', תהיה לו ישועה גדולה במה שצריך. "אני הבטחתי שמי שנמצא בצרה, או שצריך ישועה, ידפיס כרך אחד משו"ת 'אשר בנחל' ויהיה בטוח שיצא מהצרה שלו, או יומשך עליו ישועה גדולה", הבטיח מוהרא"ש והוסיף כי הוא חזק בדבר זה מאוד. "המכתבים האלו נכתבו לבחורים ואברכים, לבנות ולנשים, שכל אחד שפך מר לבו, והמכתבים האלו הם תשובות על השאלות שלהם, והיה להם כמים קרים על נפש עייפה. ולכן מי שעוזר להדפיס יהיה לו ישועה, ואפילו אם כמה וכמה אנשים מצטרפים להדפיס כרך אחד משו"ת 'אשר בנחל', כולם יראו ישועה".

חז"ל מלמדים אותנו מי נקרא מנהיג אמיתי - "שיודע ללכת נגד רוחו של כל אחד ואחד", וזאת רואים בספר 'אשר בנחל'... רבבות מכתבים מלאים מדע וחכמה, התעוררות והתחזקות, מוסר וחסידות, הנהגות ועובדות, עצות ותורות, ביאורים ופירושים, הלכות וציטוטים... הכל יש בו ב'אשר בנחל', כרכא דכולא ביה.

ציר בן עשרות שנים של השפעה בלתי פוסקת. אין לך יום שאינו מתאים לכתיבת מכתב, בערבי יום הכיפורים ובהושענא רבה, בפורים ואף בערבי פסחים... כל הימים שווים לטובה, כל יום כמה וכמה מכתבי קודש. ולמי? לא רק למכרים ולחסידי ברסלב, אלא לכל יהודי ויהודיה שצריכים עידוד!

פעם שאל אחד התלמידים את מוהרא"ש זי"ע מדוע ספר זה חשוב יותר משאר הספרים שחיבר? ענה מוהרא"ש ואמר: "ספר זה נכתב בצורה פשוטה מאוד, מכתבי תשובות שעניתי וכתבתי לשבורי לב, והם החיו את עצמם מאוד מאוד במכתבים, וחזרו בתשובה אמיתית, והתחילו להתמיד בתורה ובתפילה וכו', ואצל השם יתברך יקר מאוד מאוד כשמחזקים את בניו, ועל-כן גם אצלי יקרים הספרים האלו יותר מכל הספרים שחיברתי".


לימוד בספר 'אשר בנחל' (צילום: ארכיון ברסלב סיטי)

באותם כרכים ימצאו הקוראים מכתב על השתוקקות נשגבה ליחוד יחודים קדושים וכמה מכתבים לאחר מכן עצות "פשוטות" של שלום בית, של חינוך ילדים, של הבנה בין איש לרעהו, נחמת טרדת הפרנסה, ושוב... התמדת התורה בעיון, בבקיאות ובגירסה... ובין השורות, אין סוף ציטוטים ומובאות מכל חלקי התורה הקדושה.

הנקודה הפנימית והמרכזית של כל המכתבים זה כמובן האמונה בקדוש ברוך הוא. המעלעל בין דפי הספר מוצא את עצמו חוזר ומהרהר באמיתת מציאותו יתברך ובדיבורי אמונה והשגחה פרטית וההתחזקות בבטחון חזק בהנהגת ה'. מי שקולט את דובשו וחלבו של 'אשר בנחל', מוצא את עצמו מדבר אל הקדוש ברוך הוא ומרגיש קרבת אלוקים כה מוחשית, אשר מניעה אותו לספר כל עניניו, תמיד, בכל יום ובכל הימים אל ה' יתברך.

המהפכה החסידית

יש המון אנשים שהיכרותם עם חסידות ברסלב המעטירה היא תוצאה מלימוד ועיון יומיומי באגרות הקודש הללו. בדורות הקודמים, למרות חיוניתה של חסידות ברסלב, לא הגיעה בשורתה לכל שכבות הציבור. בדורות הללו, בזכות מסע ההפצה שאין לו אח וריע, אפשר לומר שחסידות ברסלב היא חלק בלתי נפרד מארון הספרים היהודי, ו'אשר בנחל' הוא כעין אינצקלופדיה ושולחן ערוך למעשה של חסידות ברסלב.

אחד המתקרבים לברסלב בזכות ספר קדוש זה, הוא מי שמשמש כיום כראש ישיבת ברסלב בוויליאמסבורג - הרב יואל ראטה. הוא קיבל את הספר ממפיצים בארה"ב ולאחר שפתח אותו גילה כי חייו השתנו: "הספר הזה פשוט כבש את הלב שלי", סיפר. "למדתי אותו מתחילתו ועד סופו שוב ושוב ושוב. שימשתי אז כדיין בקארלסבורג, אבי גם דיין וכך גם סבי, כל משפחתי עוסקים ברבנות, אך למרות זאת לא הרגשתי עד אז קרבת אלוקים כמו שהרגשתי כשקראתי את הספר הזה. פתאום גיליתי שאני יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא בשפה שלי ולספר לו מה שעובר עליי, אף אחד לא אמר לי את זה קודם לכן!".


הרב יצחק כדורי זצ"ל בלימוד בספר 'אשר בנחל' (צילום: ארכיון ברסלב סיטי)

ספר 'אשר בנחל' הוא לא רק שופרה של חסידות ברסלב. אפשר לומר כי הוא מבהיר ומחזק את יסודות האמונה והיהדות הכללית, תורת 'הבעל שם טוב' וכל רבותינו הקדושים. בעלי תשובה לצד תלמידי חכמים, צורבים צעירים לצד זקנים באים בימים, תלמידים ותלמידות, מוצאים את ה'אשר בנחל' כמכונן את דרך חייהם.

האם מישהו יכול למנות כמה לימוד תורה נלמדה על ידי הציבור בזכות ספרי 'אשר בנחל'? כמה פעמים ש"ס, משניות, גמרא ושולחן ערוך? כמה פעמים סיימו את ספרי רבינו? כמה שעות התבודדות? כמה נסיעות לאומן? וכי מישהו יכול לראות את חסידות ברסלב בלי 'אשר בנחל'? קשה לדמיין את זה אחרת... ברוך ה' אשר בנחל שם גורלינו.

עם כל זאת התבטא מוהרא"ש זי"ע ואמר: "מי שיש לו ישות וגיאות לא יכול להשיג שום השגה ב'אשר בנחל', רק מי שהוא שבור כחרס הנשבר, לו יהיו הדיבורים האלו מתוקים מדבש ונופת צופים".

סדרת 'אשר בנחל' מונה כ-70,000 מכתבים, מתוכם הודפסו עד כה 139 כרכים האוגדים 23,000 מכתבים. לאחר שיודפסו כל המכתבים צפויה הסדרה להגיע לכ-350 כרכים!

» לעוד חדשות ברסלב הקליקו כאן


עוד בנושא זה:מוהרא"ש בצוואה מצמררת: "אני
מדבר עכשיו מהשמים, מלמעלה"

הדרך לישועה: מסע מופלא אל
ציונו הקדוש של מוהרא"ש ביבנאל

גם עכשיו: איפה אפשר
למצוא את מוהרא"ש?


0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup