ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - חדש בספריית האתר - כ"א סיון תשע"ג
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
חדש בספריית האתר - כ"א סיון תשע"ג

ספריית האתר עודכנה: 'אשר בנחל' חדש ועשרים ואחד קונטרסים  בנוסף הוספנו קונטרס חדש באידיש • ניתן להוריד ולהדפיס את הכל  כנסו להתחזק

כ"א סיון תשע"ג, 30/05/2013


ספרים

אשר בנחל חלק קי"ב
קובץ מכתבים ושאלות ותשובות אשר בנחל הנובע מקור חכמה יסודתם, ענינים נוראים ונפלאים, עצות יקרות, התחזקות והתעוררות להתקרב אל השם יתברך בכל דרגה ודרגה מכל מקום שהוא, יהיה מי שיהיה.


קונטרסים


קונטרס עוזר דלים
יחזק ויעודד את כל הירודים וכל הנפולים וכל המושלכים בתאוותיהם ובמדותיהם הרעות, ויורה להם דרך איך לשוב אליו יתברך.

קונטרס אל תלך שולל
יעורר את האדם שלא יטעה עצמו, וכן לא יטעו אותו כל מיני שקרנים וצבועים הקוראים עצמם מקובלים ונותני תיקונים, כל מיני תמהוניים, שלא קראו ושלא שנו ושלא שמשו תלמידי חכמים, אשר סתם מוליכים את בני אדם שולל, ומשגעים אותם בהבלי הבלים.

קונטרס לב טהור
יגלה נפלאות איך שהאדם צריך לטהר את ליבו, ויהיה כלי להמשיך אורו יתברך אצלו, וישמור עצמו ממחשבות רעות ודיבורים אסורים, ולא יעשה מעשים רעים, חס ושלום, ועל ידי זה יהיה נעשה כלי לקבל בו כל טוב.

קונטרס לב שמח
יעורר ויחזק את כל בר ישראל, שיהיה תמיד שש ושמח על נועם חלקו שזכה להיברא מזרע ישראל, וישתדל תמיד לילך בפנים שמחות ועליזות, ויהיה לו לב שמח לקבל בו את שכינת עוזו יתברך, שאינה שורה אלא בלב שמח.

קונטרס חבל להתעצבן
יורה דרך בחיי יום יום, וידבר על לב בר ישראל שלא יכעס ולא יקפיד על שום דבר, כי הכעס והעצבנות הורסים את החיים, ולא מביאים אל שום תועלת, רק אל כישלון בחיים.

קונטרס רופא חולים
יחזק ויאמץ את מי שנחלה ונפל למטה, וידבר אליו דיבורים ערבים ונעימים, ויכניס בו בטחון חזק, שלא ידאג כלל, ויגלה לו עצות נכונות איך להבריא בנקל ובמהירות.

קונטרס החלמה מהירה
יגלה עצות איך להחלים בנקל, ויורה דרכים ונתיבות קלות, איך לצאת מכל מיני מחלות וחולאים רעים, ולהיות בריא.

קונטרס שובו בנים
גילויים נוראים ונפלאים ממעלת הזוכה לשוב אליו יתברך, ולהתחדש בכל פעם, אף על פי כן צריך לידע שכוח הבחירה גדול מאוד לבחור בחיים, או חס ושלום, להיפוך, ועל כן הרוצה לשוב אליו יתברך ולבחור בטוב ולהתענג בנועם ערבות זיו שכינתו יתברך, צריך להתחזקות גדולה כל ימי חייו.

קונטרס ברוך תהיה
יחזק ויאמץ את כל בר ישראל שיהיה תמיד בשמחה, ויברך בכל יום מאה ברכות להקדוש ברוך הוא בשמחה עצומה, ועל ידי זה יהיה נעשה כלי להמשיך ברכות וישועות לכל אחד, וירגיל עצמו לברך את כל אחד, ויהיה נעשה צינור המשפיע רק טוב לבית ישראל.

קונטרס חיזוק הבית
יוכיח את האדם שלא יתאכזר על אשתו ובניו, אלא יחזק ויאמץ וישמח ויעודד אותם בכל המצבים, וזו המצוה הכי גדולה במצות החסד שבר ישראל מצווה על זה מפי חכמינו ורבותינו הקדושים.

קונטרס כבוד חמיו
יגלה עצות נפלאות לחתן ולכלה איך לחיות באהבה, אחוה ורעות עם חמיהם וחמותם, ויסביר את גודל המצוה של כבוד הורים של שני הצדדים, ובזה תלוי כל השלום בית בין בני הזוג, ויגרום לחיי נישואין מאושרים.

קונטרס שלמות הבית
יגלה עצות נפלאות איך שישתדל כל אחד לעשות שלום בבית, ועל ידי זה תהיה שלמות בביתו, לא כן כשיריב תמיד עם אשתו, אז יהרוס, חס ושלום, את ביתו.

קונטרס רק סבלנות
יעורר את כל אדם על מידת הסבלנות, ויבאר שאי אפשר לעבור את זה העולם בלי מידה זו, ומי שהוא סבלן בחייו, מצליח תמיד.

קונטרס שלום בבית
יורה דרכים קלות ונתיבות ישרים, היאך יהיה תמיד שלום בבית, ויהפוך את ביתו לגן עדן, מקום משכן השכינה.

קונטרס שלום באהלך
ירבה לדבר ממעלת השלום הצריך לשרות בבית האיש הישראלי, ושיהיה שלום באהלו תמיד, שהוא שלום בית, ויגלה עצות נפלאות ונוראות, איך לזכות לזה והתחזקות עצומה למי שעדיין לא זכה לזה.

קונטרס עושה צדקות
יגלה נוראות נפלאות ממעלת מצות צדקה, ואשרי מי שזוכה להחזיק עניים הגונים, ויזהר מאוד מעניים שאינם הגונים, ועניים הגונים הם רק לומדי תורה ויושבי אהל, הממיתים עצמם באהלה של תורה.

קונטרס די לאלימות
יעורר ויחזק את נשמות ישראל על מידת החסד והרחמים, ויחיו ביחד בשלום ובאהבה כיאות לנשמות החצובות מתחת כסא הכבוד, ויכבדו אחד את השני, ועל ידי זה תשרה שכינה במעשה ידיהם.

קונטרס מספיק שנאה
יעורר על גנות מידת השנאה בין נשמות ישראל, ויגלה איך שהיא הגורמת לכל הצרות של עם ישראל, וידבר ממעלת אהבת ישראל.
קונטרס אחדות וסובלנות
ידבר ממעלת האחדות בין נשמות ישראל, ואיך שכל אחד צריך לסבול את הזולת ולעזור לו בעת מצוקתו, וגודל שכרו בזה ובבא לנצח.
קונטרס שלום חבר
ידבר ממעלת השלום והאהבה בין נשמות ישראל, ואשר בזה תלויה כל הצלחת עם ישראל, ויגנה מאוד את ההסתות והאלימות והקטטות והמחלוקת בין נשמות ישראל.
קונטרס אמונה פשוטה
יבאר איך שעיקר תכלית בר ישראל הוא להשליך מעצמו כל החכמות של הבל, ויכנס באמונה פשוטה, להאמין בו יתברך בלי שום השכלות של שטות, אלא בתמימות ובפשיטות, ויהיה מוכן ומזומן למסור נפשו אליו יתברך.

קונטרסים בשפות נוספות


 

קונטרס באידיש - א צופרידן לעבן
וואס דאס איז א וואונדערליכע שיעור, געזאגט געווארן דורך כבוד קדושת הרב הצדיק מוהרא"ש שליט"א אריינצוברענגען אין אונז די ריינע און קלארע אמונה אין באשעפער, ווי אויך עצות און התחזקות וויאזוי אדורך צו גיין דעם לעבן בשלום. פרשת ויגש תשע''ג


לספריה »

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup