ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - חדש בספריית האתר - כ"ז תמוז תשע"ג
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
חדש בספריית האתר - כ"ז תמוז תשע"ג

ספריית האתר עודכנה: 10 קונטרסים חדשים  • ניתן להוריד ולהדפיס את הכל חינם • כנסו להתחזק

כ"ז תמוז תשע"ג, 5/07/2013


קונטרסים


קונטרס חינוך למחנכים
ידריך את המלמדים והמחנכים איך להצליח בחינוך הבנים, ויחזק את כל המלמדים והמחנכים איך לעבור ולהתגבר על כל הבעיות שנתקלים בהם בעת חינוכם, ועצות טובות ונפלאות למחנכים ולמלמדים.

קונטרס חינוך למחנכות
בו תבוארנה עצות נוראות ונפלאות, איך לחנך את בנות ישראל ברוח ישראל סבא, ולבנות אותן לבעלות אופי חזק, שתהיינה עקרות בית נאמנות להקדוש ברוך הוא.

קונטרס עזר למחנכות
עצות נפלאות למחנכות את בנות ישראל, להורות להן את הדרך אשר תלכנה בה, כי הבנות צריכות שמירה גדולה בדור פרוץ זה, אשר הסטרא אחרא אורבת על הבנות יותר מהכל, וצריכים להחדיר בהן אמונה פשוטה בו יתברך ומידת הצניעות, אשר זה היופי של בת ישראל הכשרה.

קונטרס נדחי ישראל יכנס
חידושים נוראים ונפלאים, לחזק ולאמץ את כל הנפשות העיפות והחלושות והנפולות, ולגלות להם עצות ודרכים ישרים איך לשוב אליו יתברך.

קונטרס אסירי ארץ
דברי חיזוק ועידוד, עצות יקרות ונפלאות, לאלו שנפלו בפח יקוש, ונלכדו בכלא בארצנו, מחמת מעשיהם ודרכיהם המקולקלות. ויורה להם דרכים ונתיבות איך לתקן את אשר קלקלו, ויעורר אותם לחזור בתשובה לאבינו שבשמים.

קונטרס אתה לא לבד
יגלה נוראות נפלאות, שאין האדם לבד, ובכל מקום שהולך, הקדוש ברוך הוא הולך עמו, וכל מה שקורה איתו, הכל רק ממנו יתברך, ויתן עצות נוראות נפלאות איך להגיע אל ההכרה הנפלאה הזו.

קונטרס שלות הנפש
יורה דרך קלה לכל בר ישראל, איך יכול לעבור את זה העולם בשלות הנפש, ויחיה חיים טובים, ערבים ומתוקים, ויהיה דבוק בחי החיים בו יתברך תמיד.

קונטרס תבוא איתי
ידבר ממעלת הזוכה להתקרב אל הצדיק האמת, וישמע בקולו, וילך אחריו, אשר דיקא על ידו יזכה לחזור בתשובה שלמה, אפילו שנפל כבר במקום שנפל, ויזהיר את כל בר ישראל להישמר מכל מיני צבועים ורמאים המסתובבים עכשיו בעולם.

קונטרס כדאי מאוד
יגלה לאדם מה תכליתו בחיים, ובאיזו דרך כדאי לו לחיות ולילך בה בזה העולם העובר, באופן שיצליח כל ימי חייו ויהיה הכי מאושר בחייו.

קונטרס כדאי לחכות
יחזק ויאמץ את כל בר ישראל שיחזיק במידת הסבלנות, ויגלה לאדם אשר כל הצרות שסובל הן רק מחמת דחיקת השעה, ואין לו סבלנות לחכות, ויעורר על תפילה ושיחה בינו לבין קונו, אשר דבר זה יביא לו כל הטוב בחיים.


לספריה »

מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup