ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - חינוך ילדי ישראל
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
חינוך ילדי ישראל

משנתו התורנית של הצדיק מיבנאל לקט פנינים מתוך הספר: 'אוצר חינוך הילדים'. "מוהרנ"ת ז"ל אמר שאצלו עבודת חינוך הילדים כל כך חשובה בדיוק כמו עבודת חצות ושאר ענייני עבודת ה' יתברך" (אמרי מוהרא"ש, חלק ב, סימן תרמ"ו)

ט' אלול תשע"ז, 31/08/2017 | 12:31 | דן כהן מוהרא"ש זי"ע בתלמוד תורה 'ילדי חן' 

ילדים הם יהלומים

"הילדים שלכם הם יהלומים, ורק צריכים ליטוש, אשר יכולים לעשותו רק על ידי סבלנות גדולה. להוריד את עצמכם אל דעתם ושכלם, ולדבר עמהם כפי בחינתם וכפי דעתם והבנתם, ודיקא על ידי זה תראו ילדים אחרים לגמרי.

באיזו שפה יש לשוחח עם הילדים?

כי בו ברגע שמדברים בשפה שלהם, ויש לכם סבלנות לשמוע אותם, אז שובים את לבם של הקטנים, ויכולים לעבוד איתם ולפעול אצלם כפי רצונכם, כי הילדים אינם מבינים שפה אחרת. רק כשיורדים לשפה שלהם". 

(אוצר חינוך הילדים, עמ' ל')

מה עוזר לילדים להתפתח בנקל?

"הזמן הטוב ביותר לחינוך הילדים הוא - כשהם עדיין קטני קטנים, ואז יש לתת להם תשומת לב, ואפילו שנדמה לכם שאלו דברים של מה בכך, עליכם לדעת, כי אצל הקטנים אלו דברים גדולים מאוד מאוד, וכל תשומת לב שרק נותנים להם, זה מועיל להם להתפתח יותר בנקל".

(אוצר חינוך הילדים, עמ' יא)

הורים צריכים לחנך את עצמם

"אם אתם רוצים לחנך את הילדים, עליכם לחנך קודם את עצמכם".

(אוצר חינוך הילדים, עמ' א)

 מהי ההשקעה הטובה ביותר?

"הסבלנות ותשומת לב שאתם נותנים לילדים, זו ההשקעה הטובה והבטוחה ביותר".

(אוצר חינוך הילדים, עמ' לה)

מהו המרשם להצלחה בחינוך הילדים?

"בני ובנותיי היקרים, אל תיקחו את דברי אלה בנקל, אלא החדירו היטב בלבכם כל מה שאבקש מכם אתכם, הניחו את כל העסקים בעולם, ועשו כל מיני פעולות לקנות לעצמכם מידת הסבלנות לילדכם וענו על כל שאלותיהם, ותנו להם תשומת לב הכי גדולה, ותטיילו איתם ותוציאו אותם אל החוץ, ותסבירו להם כל דבר שרק שואלים אתכם, ולעולם אל תתפרצו עליהם אלא תדברו עימם בשפה וברמה שלהם.

אז כשיגדלו יהיו בריאים בשכלם ובנפשם ופקחים בדעתם, ותרוו מהם רוב נחת דקדושה, ויישאו חן בעיני כל רואיהם וזה יהיה הנחת הכי גדול שלכם.

אז תקצרו את הפירות שזרעתם בעמל ובטרחה, בזיעה ובצער ובנידוד שינה שהדרתם מעיניכם בעת גידולם, ואז תיווכחו לדעת שהשתלם כל העמל והטורח, הצער והדמע, היזע והיגע".

(אוצר חינוך הילדים, עמ' מ)

מהו חינוך אמיתי?

"בני ובנותיי היקרים! ה"חינוך האמיתי" הוא רק להגביהם, להכניס בהם ביטחון עצמי, תמיד להראותם את הדרך איך לעבור את זה העולם, ללמד אותם חוכמת החיים, לדבר עמהם באופן שמדברים עם מבוגרים..."

(אוצר חינוך הילדים, עמ' צח)

מה הדבר שכל מחנך צריך לדעת?

"על כל מחנך לידע, שילדים אוהבים בדרך כלל כבוד, יש להם שכל קטן, וכמו שאומר רבנו: "כל מי ששכלו קטן ביותר, רוצה יותר כבוד" (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן רב) ילד רוצה שיגביהו ויפארו אותו, יגדילוהו וישבחוהו, יתנו לו מחמאות, ואם אכן מעניקים זאת לילד, הרי גדלה דעתו ומתפתחת להפליא, ורק בצורה כזו יכולים לחנך כראוי".

(אוצר חינוך הילדים, עמ' קנה)

מה כל ילד מחפש אצל המלמד?

"הילד מחפש תשומת לב אצל המלמד, אשר יהיה בעבורו אב ואם, והמחנך יכול לקנות לו כאן ילד, אשר לא ישכחנו לעולם, על שעזרו ושקמו והעלהו על דרך המלך."

(אוצר חינוך הילדים, עמ' קסג)

"החינוך הוא היסוד והכלל ועיקר היהדות, והוא ערובה לעתיד והמשך עם ישראל"

(אוצר חינוך הילדים, עמ' קעז)

 מהי הסגולה שהילדים יצליחו מאוד?

רבנו אמר: "סגולה לבנים - להקטין את עצמו" (ספר המידות, אות בנים, חלק ב', סימן ב') בזה שהאדם מקטין את עצמו, ויורד אל שכל הבנים, ומדבר איתם, משחק איתם, מספר להם סיפורים, ומתעניין במצוקותיהם, על ידי זה הילדים מצליחים מאוד."

(אוצר חינוך הילדים, עמ' קפד)


מהי ההצלחה הגדולה בחינוך?

"ההצלחה הגדולה ביותר בעבודת החינוך – לתת חום ואהבה לתלמיד, להרגיש שאני אבא של הילד. לכן אמרו חכמינו הקדושים: 'כל המלמד תורה את בן חברו, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו' (סנהדרין יט:) וצריכים לדעת, שמה שאני מלמד את הילדים עכשיו אני עושה בזה רצון הקדוש ברוך הוא, מוליד אותם ברוחניות, האבא והאימא מולידים את הבן בגשמיות והמלמד והמחנך מולידים אותם ברוחניות".

(אוצר חינוך הילדים, עמ' רס)

עד כמה המלמד צריך להיות מסור לתלמידו?

לכן המלמד צריך להרגיש את עצמו כמו האבא של התלמיד, וכמו שלאבא יש אהבה לבן לו למעלה מהשכל, למעלה מהבנת הדעת, מה לא יעשה האבא בשביל שבנו יצליח?! אותו דבר צריך להיות מלמד, כל כך מסור לתלמיד, שיהיה האבא שלו, שירצה לתת לו את הכול העיקר שיצליח". 

(אוצר חינוך הילדים, עמ' רסא)

מהו היסוד הגדול בעבודת החינוך?

"היסוד הכי גדול בעבודת החינוך – לחנך אותם כאילו הם כבר מבוגרים, וצריכים לדבר איתם בשפת המבוגרים, וילדים אוהבים את זה כשמחשיבים אותם".

(אוצר חינוך הילדים, עמ' רסג)

כיצד צריך להתייחס לתלמיד שעשה מעשים גרועים?

יסוד גדול בחינוך, שאסור להשפיל את התלמיד, אפילו שעשה מה שעשה, הדבר הכי גרוע, אסור להשפילו, ואפילו אם צריכים להטיף לו מוסר, זה צריך להיות בדרך של אהבה, בדרך של קירוב, בדרך הגבהה, להגביה אותו:

'איך אתה, ילד כל כך מוצלח, עושה דבר כזה? זה לא מתאים לך, אתה יודע מי אתה?! '

וכדומה כל מיני שאלות כאלו, להגביה את התלמיד, לתת לו הרגשה שהוא גדול, חכם ופיקח, ואין זה מתאים לו.

כך יכולים הרבה יותר לפעול אצל התלמיד, מאשר להשפיל אותו ולבזותו בפני כל התלמידים".

(אוצר חינוך הילדים, עמ' רסג)

מהו הסימן שהמלמד הינו מוצלח?

כל תלמיד צריך להרגיש שהוא בן יחיד, כל תלמיד צריך להרגיש שהרבי אוהב אותו, והרבי צריך להתמסר לכל אחד, שכל אחד ירגיש שהרבי אוהב אותו, וזה סימן למלמד ולמחנך טוב, כשהילד מרגיש שהוא מקבל את תשומת הלב הכי גדולה ותשומת לב צריכים לתת לכולם בלי יוצא מן הכלל".

(אוצר חינוך הילדים, עמ' רסד)

» להזמנת הספר 'אוצר חינוך הילדים'

» לעוד חדשות ברסלב הקליקו כאן

» ציון מוהרא"ש זי"ע הצדיק מיבנאל


עוד בנושא זה:


הסרטון שיגרום לכם לקנות כרטיס לאומן גם משיח צדקנו יבוא אל ציון רבינו
מראות אומן תשעז

1 תגובות

    • 1.
    • מאת: ערן
      לקרוא דברים כ"כ נעימים ברורים ומעשיים. לפני 12 שנים למדתי עם בחור מתחק ועברנו בכל מיני ספרים ולא נח דעתו עד שלדנו אוצר חינוך הילדים והנ פלא - מצא את שאהבה נפשו. וזה בחור ללא ילדים !!!
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup