ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - כרחם אב על בנים
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
כרחם אב על בנים

זיכרונות עובדות וסיפורים מישיבת "מתיבתא היכל הקודש" - ארצות הברית בראשות הצדיק מוהרא"ש זי"ע הדברים סופרו ע"י תלמידו היקר ר' נחמן סלמנוביץ הי"ו

ט' אלול תשע"ז, 31/08/2017 | 11:55 | דן כהןאת האהבה הגדולה שהייתה לצדיק כלפי כל בחור ואברך אין לתאר ואין לשער כלל, אהבה עזה ויוצאת מגדר הרגיל. כאשר יהודי בא לשתף את הצדיק בצרתו האישית, ניתן היה להבחין בפניו הקדושות בסימני צער, בבחינת "בכל צרתם לו צר".

מוהרא"ש עודד הרגיע וניחם את היהודי עד ששב אליו מצב רוחו הטוב, ואף לאחר שפנה האיש לצאת מחדרו היה הצדיק ממשיך לעודדו ואומר לו:

"אל תדאג... אני מבטיח לך שהכול יהיה בסדר".

בימים הבאים, היה ממשיך לשאול, לעקוב ולהתעניין בשלומו של פלוני והאם הסתדר העניין לאלמוני...

כל כך כאב לו לשמוע על צרתו של כל יהודי עד שהיה מתייחס אליה כאילו זה עניינו האישי.

כך היה גם בעתות שמחה כאשר באו לבשר לו בשורות טובות: ברית מילה, בר מצווה, ישועה, הוא היה כל כך שמח. שמחתו הייתה שמחה אמתית, נהרא של שמחה הייתה נסוכה על פניו, ניתן היה לחשוב כאילו הצדיק בעצמו הינו בעל השמחה.

הצדיק התייחס לכל בחור כאילו היה בנו יחידו ודאג שלא יחסר לו דבר, הן בגשמיות והן ברוחניות. ממש כאב המרחם על בניו יקיריו.

לעיתים היה הצדיק נכנס למטבח הישיבה - מקום אכילתם של הבחורים. או אז היה מדרבן ומזרז אותם שיאכלו היטב, על מנת  שיהיה להם כוח ללמוד תורה.

לבחור האחראי על קניית המצרכים לסעודת שחרית, היה אומר הצדיק: "תקנה לבחורים אוכל טוב, מצרכים בריאים ומזינים. בחורים צריכים לאכול טוב כדי שיילמדו טוב..."

מוהרא"ש הקפיד שהבחורים ייטלו ידיים ויאכלו פת שחרית ולא יסתפקו באכילת עוגות בלבד.

מעודד ומפרגן

דרכו בקודש של הצדיק לעודד ולפרגן לבחורים ובכך היה ממריצם לעסוק בתורה הקדושה.

היה רגיל לומר: "איזה נחת יש לי לעבור ליד בית המדרש ולשמוע את קול התורה שלכם..."

פעם אמר לאחד הבחורים: "ראיתי אותך היום לפני התפילה יושב ולומד, כל כך נהניתי מזה..."

לבחור נוסף היה הצדיק טופח על שכמו ואומר: "בלי עין הרע ... בלי עין הרע... איזה בחור".

בנוסף לכך שלח הצדיק מכתב להורי אותו הבחור וכתב:

"הרבה נחת הבן שלכם גורם..."

נהוג היה בישיבה שבחורים היו עושים סיומי מסכתות. אך כשהצדיק היה רוצה לחזק ולעודד בחור שסיים מסכת למרות כל הקשיים והמניעות שלו, היה מבקש שייקנו מיני מתיקה.

מוהרא"ש בעצמו השתתף בסיום המסכת, אמר דברי תורה והרעיף דברי שבח על הבחור החשוב שסיים מסכת.

"היכן אתה אוחז?"

דרכו בקודש הייתה, שכאשר פגש בחור היה שואלו:

"היכן אתה אוחז?" כוונתו הייתה לשאול: 'היכן אתה נמצא בסדרי הלימוד שלך?'

זאת כדי לעודד ולזרז את הבחורים ללמוד תורה בשקידה גדולה.

"אני מבקש מכם - לא להפריע לו ללמוד..."

לישיבה של מוהרא"ש היו מגיעים גם בחורים מבתים "שבורים", בנים להורים גרושים או הורים שרחוקים משמירת תורה ומצוות. את כולם היה הצדיק מקרב, מעודד ומחזק, בגישה אבהית ואוהבת.

לעיתים מוהרא"ש היה עובר באמצע הסדר כדי לזלף מילות של עידוד וחיזוק על הבחורים כאותו גנן מסור העובר בין ערוגות ומזלף מים על הפרחים כדי להחיותם ולהצמיחם.

אחד הבחורים הגיע מבית "שבור" ובזמן סדר הלימוד היה מתבטל, מפטפט ובקושי למד מספר דקות ברציפות...

פעם כשנכנס הצדיק לאולם, ישב שם אותו הבחור ובדיוק באותם הרגעים עסק בלימוד. ניגש הצדיק אל הבחור ואמר:

"אתם רואים את הבחור הזה? ממנו תלמדו...

אני רואה איך שהוא יושב ולומד..."

למרות שהצדיק ידע שהבחור לא מנצל את זמנו להתעלות בתורה בכל זאת זה לא מנע ממנו לקרב את הבחור בעבותות של אהבה לעודדו ולומר:

"תראו איזה יופי הוא לומד... תענוג לראותו לומד...

אתם רואים ממנו תלמדו".

הבחור המדובר עסק בלימוד מסכת תענית והיה אוחז ממש בתחילתה. חבריו כבר סיימו עשרות פעמים את המסכת אך הוא לא סיים אף לא פעם אחת.

הצדיק פנה אליו ושאל:

"כמה פעמים גמרת את מסכת תענית?"

"היכן אתה אוחז?"

"דף ג' " - ענה הבחור.

"הנה אתם רואים – אמר הצדיק – תוך כמה ימים הוא יגמור את מסכת תענית...

הוא, ברוך ה', לומד- הוא רוצה ללמוד...

אני מבקש מכם - לא להפריע לו ללמוד..."

כזה היה מוהרא"ש, אבא של הבחורים, בחוכמה גדולה הוא התייחס לכל בחור ובחור על מנת לבנותו ולהופכו לבן עלייה, ולתלמיד חכם גדול שיראתו קודמת לחוכמתו.

"שב ותלמד גמרא זה העיקר"

בחור אחד בישיבה, לא ניצל את הזמן כראוי, ולא שמר על סדרי הלימוד בקביעות.

פעם לפני התפילה פגשו מוהרא"ש שהוא יושב ולומד, ושאל אותו:

"מה אתה לומד כעת?"

הבחור ענה: "אני קורא קצת תהילים..."

הצדיק הוכיחו בתוכחה עטופה באהבה גדולה ואמר לו:

"שב ותלמד גמרא... זה העיקר...

כל הלימוד שלך זה רק תהילים?

בחור חשוב כמוך, צריך ללמוד מקרא משנה תלמוד וכו' ולא רק מעט תהילים..."

אף שהיה מדובר בבחור שהיה מפיץ גדול בלילות מתוך מסירות נפש גדולה, ואצל הצדיק עניין ההפצה הרי היה בחשיבות עליונה. למרות זאת, הצדיק הוכיח את הבחור והדגיש באוזניו: "בחור ישיבה צריך ללמוד גמרא ולא רק לקרוא מעט תהילים".

דברי הצדיק שיצאו מלב טהור ואהוב נכנסו ללבו של הבחור. הבחור החל לקחת את עצמו בידיים, להתמיד בלימוד בצורה מסודרת, וזכה לכתרה של תורה. כיום הוא משמש כדיין, מקרב יהודים לתורה וכן עוסק בהפצה במסירות נפש גדולה, כמו שראיתי במו עיני.

דואג לגשמיות של הבחור

מוהרא"ש דאג לכל צרכיהם הגשמיים של הבחורים. היה נוהג להטיל על אחד האברכים החשובים מאנשי שלומנו לרכוש עבור הבחורים: חולצות, גרביים וכל מה שצריכים, באיכות הטובה ביותר.

מוהרא"ש ידע שחלק מהבחורים לא יחזיקו אצלו מעמד לאורך זמן בישיבתו ובכל זאת השקיע בהם את מיטב כוחותיו ודאג להם בגשמיות וברוחניות.

פעם התבטא הצדיק ואמר: "הרבה מאלה שקרבתי אותם ובסוף עזבו אותי... לפחות עזבו אותי כשהם מלאים בתורה. הם קבלו ממני ללמוד את סדר הלימוד וזכו לסיים ש"ס גמרא ועשרות פעמים ש"ס משניות".

נזהר מגזל שינה של הבחורים

חדר הלימוד של מוהרא"ש הצדיק, היה צמוד לחדרי השינה של הבחורים בישיבה. הצדיק היה ספון בתוך חדרו והיה כותב או לומד, היינו יכולים לשמוע  את קול התורה שלו בוקע מחדרו לעיתים עד הנץ החמה.

כשמוהרא"ש היה נכנס לחדרו או יוצא ממנו, הוא היה פותח וסוגר את דלת חדרו בעדינות כדי לא להעיר את הבחורים משנתם. דרכו הייתה להחזיק את הדלת עד שהייתה נסגרת ללא רעש.

"אתה צריך להרגיש טוב"

ביום חתונתי הייתי שרוי בתענית. במשך כל היום שהיתי בבניין "היכל הקודש", לפנות ערב הגיע אלי מוהרא"ש ואמר לי:

"גש למטבח תטעם משהו קטן, כי אתה צריך להרגיש טוב לפני החופה..."

ואחר שטעמתי משהו, נכנסתי לחדרו של מוהרא"ש, הלביש לי את השטריימל על הראש, וברך אותי.

יחסו לילדים קטנים

באחת השבתות כשהיה בני אליעזר שלמה בן שלוש, הוא נעמד ליד ארון הקודש ובכה. ניסיתי להרגיעו אך ללא הצלחה. בני הקטן המשיך לבכות ללא הפוגה.

באותה עת היה מוהרא"ש בבית המדרש, וכשראה זאת, קרא לבני ואמר:

"אתה ילד טוב... אתה יודע שבשבת אסור להיות עצוב..."

בני הפסיק לבכות ונרגע, ואני התפעלתי מאוד מיחסו של הצדיק אפילו לילד כ"כ קטן כיצד דיבר על לבו כאילו היה בחור בוגר לפניו.

לאחר זמן אמר לי בני: "אבא, מוהרא"ש אמר עלי שאני ילד טוב..."

שמחתי מאוד שזה המסר שהוא הבין מדברי הצדיק. מסר שבזכותו הוא הפסיק לבכות.

בפעם אחרת ראה מוהרא"ש את בני אליעזר שלמה נ"י בוכה. הוא ניגש אליו ושאל:

"למה אתה בוכה? האם עכשיו תשעה באב?"

הבן ענה:" לא!..."

"אז למה אתה בוכה?"- שאל הצדיק- "הרי עכשיו לא תשעה באב?"

בני חייך ונרגע.

תמיד הצדיק  התייחס אלינו, אל בחורי הישיבה והאברכים וגם לילדים בצורה בוגרת, ודיבר איתנו דיבורי חיזוק עידוד ושמחה.

מוהרא"ש לא היה יכול לסבול עצבות, ותמיד היה משנן באוזנינו שוב ושוב:

"עוז וחדוה במקומו" - מי שנמצא אצל הקב"ה צריך להיות שרוי בשמחה גדולה.

הפצה בערבים:

בהיותנו בחורים יצאנו בערבים לעסוק בהפצה. לעיתים הפצנו במקומות מרוחקים יותר כמו: מונסי, לייקוויד, טורונטו. בשובנו לישיבה בשעות הקטנות של הלילה, היינו רואים את הצדיק יושב והוגה בתורה או כותב מכתבים ועונה תשובות ליהודים שפנו אליו.

אני חזק בדיבור שלי

פעם, בהיותי בחור באתי למוהרא"ש אחרי ההפצה ודיברנו.

מוהרא"ש שאלני: "מה הפצת הערב?"

"שמונה עשר סידורים"- עניתי.

- "היכן?"

"בפלטבוש" - עניתי.

אורו עיניו של הצדיק בשמחה ואמר: "הוי, הבאת שמונה עשר יהודים לציון של רבנו, כי כבר אמרתי שכל מי שיקבל את הסידור ("עת רצון") אני מבטיח שהוא יבוא לציון של רבנו..."

למשמע דבריו של הצדיק – חייכתי מעט.

"כן... כן... אני חזק בדיבור שלי" - אמר הצדיק בנחרצות.

הגיע לבית המדרש בהתחדשות נפלאה

פעמים רבות, לאחר שחזרנו מהפצה באישון לילה - ביום למחרת היינו עייפים וקמנו מעט מאוחר מהרגיל. הצדיק בעצמו היה מגיע לבית המדרש לתפילה בהתחדשות נפלאה... ומתחיל את התפילה בלהט גדול של שמחה... אף שהלך לישון כמה שעות אחרינו...

 

» לחדשות ברסלב

» ציון מוהרא"ש זי"ע הצדיק מיבנאל


עוד מאמרים:


בית הוראה "צדק ומשפט"
ביבנאל עיר ברסלב
הרה"ג ר' משה פנירי שליט"א
בדרשה ביבנאל

שאלות ותשובות בהלכה
בית ההוראה "צדק ומשפט"
חסידי ברסלב יבנאל


0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup