ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - רבי נתן מברסלב - תלמידו המובהק של רבנו נחמן מברסלב זי"ע
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
רבי נתן מברסלב - תלמידו המובהק של רבנו נחמן מברסלב זי"ע


מוהרנ"ת - מורנו ורבנו הרב נתן - תלמידו הגדול של רבנו נחמן מברסלב. עליו התבטא רבנו הקדוש ואמר: "אם לא הוא, לא היה נשאר ממני אפילו עלה אחד". נסתלק בתאריך י' טבת ה'תר"ה


מאמרים

קורות חייו הקדושים של רבי נתן מברסלב
קורות חייו הקדושים של גאון עוזנו מוהרנ"ת זי"ע, תלמידו הגדול של רבנו נחמן מברסלב זי"ע. עליו התבטא רבנו הקדוש ואמר: "אם לא הוא לא היה נשאר ממני אפילו עלה אחד" 

מצמרר: כך נפטר רבי נתן מברסלב
התיאור המלא מפי אנ"ש מהעיר ברסלב ששלחו לחסידים בעיר טשעהרין ובו הודיעו וסיפרו על פטירת הצדיק הקדוש רבי נתן מברסלב שהמשיך את דרכו של רבינו נחמן. "הוי על שברנו, ניטל מאיתנו הדר עוזנו, עטרת ראשינו" 

מדוע מוהרנ"ת זכה להיות הממשיך העיקרי של רבי נחמן מברסלב?
לרבי נחמן היו עשרות תלמידים קדושים וטהורים, ומפני מה זכה רבי נתן יותר מכולם?

לראות את התמימות של רבי נתן
בספר "עלים לתרופה" - מכתבי מוהרנ"ת, שם יכולים לראות את הלך מחשבתו של מוהרנ"ת ז"ל, כי על-ידי מכתב שאדם כותב לחברו יכולים לראות ולהכיר את האמת של המחבר

'השמש של רבינו' מתפלל בציונו של התלמיד הגדול
צילום נדיר בערך משנת תשמ"ט ובו נראה מוהרא"ש מברסלב, שנוהג לכנות עצמו בפשטות כ'שמש של רבינו', מתפלל על ציונו של מוהרנ"ת מברסלב - תלמידו הגדול של רבינו נחמן מברסלב זי"ע 
מוהרא"ש על ציון מוהרנ"ת בשנת תשנ"ג
ברסלב סיטי' חושף צילום נוסף מהעליה אל ציונו של הצדיק הקדוש רבי נתן מברסלב זי"ע באוקראינה, עוד קודם בניית האוהל במקום 
ספרים

סדרת ספרי "ליקוטי הלכות" לקריאה והורדה
מוסד על התגלות נפלאות חידושי תורתו של אדמו"ר רבנו נחמן אור האורות, זכר צדיק וקדוש לברכה. עליהם יסדתי אימרותי על פי פקודתו ז"ל, לבאר ולחדש בכל הלכה והלכה מכל ארבעה חלקי השולחן ערוך, למצוא סמך ועניין וטעם בכל הלכה והלכה בדרך חכמת האמת

ספר "ליקוטי תפילות" לקריאה והורדה
לנורא תהלות, כלולים מכל טוב לבית ישראל תפילות, תחינות ובקשות, וריצויים ופיוסים ווידויים והתעוררות גדולה לנפשו, שיעורר האדם את עצמו לזכור את אחריתו, וכיסופים וגעגועים גדולים ועצומים להשם יתברך, והשתוקקות נמרצת לעבודתו ולתורתו יתברך, כל תפילה, כל תחינה, כל בקשה המוכרח לכל איש ואיש, אשר יודע את נגעי לבבו

שיעורים
מה היה איתנו בלי רבי נתן מברסלב?!
מוהרא"ש מסביר כי הקדוש ברוך הוא חמל על עם ישראל ושלח לעולם רבי קדוש ותלמיד מיוחד, זו סיבה מספיק טובה כדי לרקוד מרוב שמחה! 

גדולת מוהרנ"ת
שיעור נפלא לכבוד יום ההילולה של מוהרנ"ת ז"ל, המדבר ממעלתו הגדולה ודבקותו ברבנו ז"ל בכל נימי נפשו, כיצד לא נסוג אחור למרות המחלוקת הגדולה והקשה שעברה עליו, ויספר על מסירות נפשו להפצת אור רבינו ז"ל בכל העולם כולו

מעלת מוהרנ"ת
ידבר ממעלתו הגדולה של מוהרנ"ת ז"ל שהוא התלמיד המובהק של רביז"ל, ויסביר איך זכה למעלה זו, בכך שביטל את עצמו לרביז"ל לגמרי, והשליך את שכלו העצמי, וקיים את עצות רביז"ל בשלימות

שיעור באידיש - דברי התעוררות ביי דעם יארצייט פון רבי נתן מברסלב זי"ע
די מסירת נפש וואס רבי נתן האט געהאט מקורב ווערין צו הייליגער רבי זי"ע א דאנק רבי נתן ווייסין מיר היינט פון רבי'ן

שאלות ותשובות על מוהרנ"ת מברסלב

אני מאוד רוצה ללמוד ליקוטי הלכות, אבל לא יודע איך לגשת לזה
רציתי לשאול איך להתקרב יותר לחסידות - אני בעל תשובה כבר שנה וחצי ואני בירידה עצומה. אני מרגיש שרק ספרי ליקוטי הלכות מרימים אותי, אך אני לא יודע איך ללמוד ואיך לגשת לזה.

האם מותר לי ללמוד ליקוטי הלכות למרות שעדיין לא מילאתי את כרסי בש''ס ופוסקים?
אני חפץ לעסוק גם בסודות התורה שבליקוטי הלכות על מנת לעשות נחת רוח לה'. האם מותר לי ללמוד ליקוטי הלכות אפילו שאני לא בן ארבעים ולא מילאתי כרסי בש''ס ופוסקים? והאם צריך הדרכה ללימוד סודות אלו או שאפשר ללמוד אותם לבד?

האם כשלומדים ליקוטי מוהר"ן וליקוטי הלכות צריכים ללמוד אותם עם פירוש כלשהו?
האם כשלומדים ליקוטי מוהר"ן או ליקוטי הלכות צריכים ללמוד אותם עם פירוש כלשהו? והאם יש חילוק בין ליקוטי מוהר"ן וליקוטי הלכות בעניין זה?

אמרו לי שהלימוד בליקוטי הלכות מיועד רק לצדיקים. האם זה נכון?
אני חפץ לעסוק בליקוטי הלכות על מנת לעשות נחת רוח לה', אך אמרו לי שלא ללמוד כיוון שצריך כוח לקבל את הקדושה, ורק לצדיקים בעמלם היה כוח לקבל קדושה כזו. האם יש ממש בטענה זו

האם יש בעיה להתפלל ב'ליקוטי תפילות' לאחר השקיעה?
אני יודע שנוהגים שלא לומר תהילים אחרי השקיעה משום שזה זמן שהדינים שורים בו. האם הוא הדין בעניין אמירת "ליקוטי תפילות" של רבי נתן שכוללים תחינות, וידויים, התעוררות ופיוסים להשם יתברך, או שאין שום בעיה בזה?

היכן מופיעות בספרי מוהרנ"ת עצות להינצל ממידת הכעס?
הדבר הכי קשה לי זה המידות, ובפרט מידת הכעס. אני רוצה ללמוד בליקוטי הלכות על גנות מידת הכעס כדי שאלמד ואתפלל לצאת מהרע הזה שלא נותן לי מנוח, אך אינני יודע איפה למצוא דיבורים של רבי נתן מברסלב בנושא זה. האם תוכלו לכוון אותי?

מדוע לא הסכים רבינו ז"ל שמוהרנ"ת ימונה לרב?
זיכני הקדוש ברוך הוא ולאחר לימוד ממושך ומבחנים קיבלתי סמיכה לרבנות. אני שוקל להגיש מועמדות להיות רב באזור מגורי, אך מכיוון ששמעתי שרבנו ז"ל לא הסכים למוהרנ"ת ז"ל להיות רב כאשר חמיו של מוהרנ"ת רצה למסור לו את הרבנות - אני חושש. מה הטעם לסירובו של רבינו ז"ל בעניין? והאם זה שייך גם אליי?

בכמה מקומות מזכיר מוהרנ"ת ז"ל שהיו לו פחדים. איך יתכן שאדם בדרגתו יפחד מבשר ודם?
ידוע, שמי ששם מבטחו בבורא עולם אינו צריך לפחד משום אדם ומשום דבר. קראתי בספר 'עלים לתרופה' מרבי נתן מברסלב זצ"ל, וראיתי שמספר פעמים הוא רושם שם בעניין פחדים שהיו לו, ואצטט לדוגמא: "עוצם הפחדים שעברו עליי עד עתה אי אפשר לבאר" וכו'. כיצד יתכן שגם לרבי נתן זצ"ל היו פחדים?

בספר 'ימי מוהרנ"ת' נראה שיש זלזול בעדות המזרח. מדוע?
קראתי את הספר 'ימי מוהרנ"ת' וקיבלתי מלוא חופניים חיזוק והתלהבות לעבודתו יתברך, אך כשהגעתי לאמצע הספר קראתי שם כמה קטעים בהם הרגשתי שרבי נתן זצ"ל מאוד מזלזל ביהודים מעדות המזרח שפגש וזה הפריע לי מאוד. האם ידוע למה הוא התייחס ודיבר אליהם בצורה הזאת?

רבינו רצה שאנשי שלומנו יהיו מעורבים עם העולם. מדוע חסידי ברסלב מקפידים להתפלל דווקא בבית המדרש שלהם?
ידוע שבקיבוץ הראשון של ראש השנה אחרי הסתלקותו של רבינו הקדוש, ברח מוהרנ"ת ז"ל מבית המדרש של הקיבוץ ורץ להתפלל ביחד עם כל אנשי העיר, באומרו שרצון רבינו הקדוש היה להיות מעורב עם כולם. ומדוע עד ימינו אנו, חסידי ברסלב מתפללים בבית מדרש משלהם? מדוע לא לקיים את ציווי רבינו ולהיות מעורבים עם כולם?

עיקר לימודי בספר ליקוטי הלכות לרבי נתן, האם אני מקושר לרבינו?
רציתי לשאול: שעיקר לימודי בספר ליקוטי הלכות למוהרנ"ת, ואין לי שיעור קבוע בספר ליקוטי מוהר"ן. האם זה נקרא שאני מקושר לרבינו הקדוש?

מדוע רבי נתן אמר שהוא מוכן לחזור בגלגול אם יזכה להיות עוד פעם אחת בציון של רבנו?
קראתי שרבי נתן אמר שאם יבטיחו לו שאחרי פטירתו יזכה להיות בציון רבינו עוד פעם אחת, הוא יהיה מוכן לחזור בגלגול, אף-על-פי שלחזור בגלגול זה מסוכן מאוד היות ואפשר לקלקל יותר

האם אמירת לקוטי תפילות נחשבת כמו התבודדות?
אני מרגיש שליבי נפתח באמירות ליקוטי תפילות, האם אמירת ליקוטי תפילות נחשבת כמו התבודדות?

כתוב שרבי נתן היה בקברי צדיקים בטבריה, אך לא מוזכר שהיה בקבר הרמב"ם. מדוע?
בימי מוהרנ"ת כתוב שר' נתן ז"ל היה בטבריה בציון של ר' יוחנן בן זכאי והתלמידים, אך לא מוזכר שהיה גם בציון של הרמב"ם. מדוע? האם זה קשור למורה נבוכים?

שמעתי שמוהרנ"ת ז"ל חיבר ספר בשם 'קנאת השם צבאות'. על מה הספר מדבר?
שלום וברכה, ורפואה שלמה לצדיק היקר. שהשם ימלא משאלות לבך לטובה, אמן. הבנתי שרבי נתן חיבר ספר שנקרא 'קנאת השם צבאות'. על מה מדבר הספר? ומדוע הוא אינו מצוי?

מי כתב ומי חתם את הספר חיי מוהר"ן?
ברצוני לדעת מי בדיוק כתב את הספר חיי מוהר"ן הנמצא לפנינו, מאחר ומובא בו מספר פעמים "אמר המעתיק" וכן "שמענו מר' נתן". אם כן מי הוא המעתיק? מי חתם את הספר כפי שמונח לפנינו?

בהרבה תפילות רבי נתן כותב "שאזכה לבוא לארץ ישראל". האם לדלג על התפילות האלו?
אני מתפלל הרבה בספר הקדוש 'ליקוטי תפלות', ואני רואה שבהרבה תפילות רבי נתן כותב "שאזכה לבוא לארץ ישראל". מה העניין להתפלל כך, הרי אני גר בארץ ישראל

מה העניין להתפלל בספר ליקוטי תפילות אם יש התבודדות?
מה העניין להתפלל בספר הקדוש "ליקוטי תפילות" מאחר ואחד מהיסודות החזקים של רבי נחמן מברסלב זה עניין ההתבודדות שאדם ישיח את אשר עובר עליו לפני ה' יתברך, ואם כן מה העניין לקרוא תפילות שחיבר רבי נתן שהם תפילות האישיות שלו ואני לא מוצא קשר רגשי בין תפילותיו לבין התפילות שלי בעת ההתבודדות

מה החידוש בדברי מוהרנ"ת שאמר שלימוד ליקוטי מוהר"ן מציל מצער התולעים בקבר?
רבי נתן ז"ל אמר לאחד שילמד ליקוטי מוהר"ן וזה יציל אותו מהתולעים בקבר. וברצוני להבין מה רבי נתן חידש בזה, הרי כבר מובא בזוהר שמי שעוסק בתורה היא תציל אותו בשכבו בקבר

האם כשלומדים בספרי 'ליקוטי הלכות' זוכים לברר את הטוב מהרע כמו בלימוד שולחן-ערוך?
רבינו אומר שצריכים ללמוד שולחן-ערוך כדי לברר את הטוב מהרע ולהגיע למידת היראה. האם גם לימוד בספרי 'ליקוטי הלכות' של מוהרנ"ת ז"ל פועל את אותה הפעולה, כלומר מברר את הטוב מהרע ומביא למידת היראה?

מהן ההלכות הכי חשובות ונחוצות בספר "ליקוטי הלכות"?
שמעתי אתכם מדברים פעמים רבות ממעלת הלימוד בספרי "ליקוטי הלכות", ושכדי לקבל את דעתו של רביז"ל בשלימות מוכרחים לקבל את ההקדמות שכתב מוהרנ"ת ז"ל בספריו הקדושים. מהם ההלכות הכי חשובות בספר שהם בבחינת "חובה" לכל חסיד ברסלב, ועליהן יש לחזור יותר מהכל?

בחלומי ראיתי את רבנו ז"ל ומוהרנ"ת ז"ל והרגשתי שהם לא מרוצים ממני. מה פשר החלום?
אני חוזר בתשובה, ולאחרונה הייתה לי תקופה של הדרדרות מהדרך של ברסלב. לפני כמה ימים חלמתי חלום בו רבי נחמן ורבי נתן באו אליי, וכשראיתי אותם אמרתי להם: "אני לא מתנגד, אל תדאגו", אך הם הסתכלו עליי בצורה כזו שהבנתי שהם לא מרוצים ממני

ידוע שמוהרנ"ת ז"ל אמר שלא זורקים פרנסה. האם זה נאמר גם לגבי מקרה שמוצאים משרה יותר טובה?
מה עושים במקרה שמוצאים עבודה יותר טובה ונוחה הן מבחינת המשכורת והן מבחינת אופן העבודה, האם גם אז לא כדאי להחליף עבודה?

חדשות בנושא רבי נתן מברסלב

צפו בגלריית ענק מהילולת רבי נתן מברסלב
י' בטבת תשע"ו, 22/12/2015 | 15:09
חסידי ברסלב בכל רחבי העולם ערכו סעודות הילולה והתכנסויות לכבוד יום פטירתו של מוהרנ"ת מברסלב שהמשיך את אורו הגדול של רבינו נחמן מברסלב בעולם. גלריה מתעדכנת 

תיעוד נדיר מהילולת מוהרנ"ת אצל מוהרא"ש מברסלב - שנת תשמ"ד
ט' בטבת תשע"ו, 21/12/2015 | 16:45
שעתיים של קדושה בהילולת גאון עוזנו מוהרנ"ת מברסלב זי"ע אצל ממשיך שלשלת הזהב מרן מוהרא"ש זי"ע 


תיעוד: הילולת רבי נתן מברסלב ברחבי העולם
י' בטבת תשע"ה, 01/01/2015
לפני 170 שנה הסתלק לעולמו תלמידו הגדול של רבינו נחמן מברסלב זי"ע אשר פרסם והפיץ את אורו הנפלא בעולם, חסידי ברסלב ציינו את פטירתו ועסקו בתורתו 

המסע שחולל מהפך בחיי נכדו של מוהרנ"ת מברסלב
ה' בטבת תשע"ה, 27/12/2014
"המסע הזה שינה אותו לחלוטין" מספרים בניו של רבי דוד צבי שטרנהרץ ז"ל על נסיעתו לאומן שנתיים לפני פטירתו ועשרות שנים לאחר הביקור האחרון שלו במקום

חסידי ברסלב התכנסו לכבוד הילולת מוהרנ"ת
י"ב טבת תשע"ד, 15/12/2013
באוקראינה, בארה"ב, בישראל ובשאר רחבי העולם התכנסו חסידי ברסלב וערכו סעודות הילולה לזכרו של רבי נתן מברסלב - תלמידו הגדול של רבינו נחמן מברסלב • תיעוד מסביב לעולם

וידאו וגלריה: הילולת מוהרנ"ת ז"ל אצל כ"ק מוהרא"ש שליט"א
י"א טבת תשע"ג, 24/12/2012
במוצאי שבת קודש התאספו חסידי ברסלב בבית מדרשו של כ"ק מוהרא"ש שליט"א בבורו פארק לסעודת הילולת מורנו רבי נתן זי"ע - תלמידו הגדול של רבנו זי"ע • במשך שעה ארוכה זימרו את ניגוני מלווה מלכה וניגוני התעוררות ולאחר מכן האזינו למשא הקודש שנשא הצדיק

הילולת רבי נתן מברסלב באשדוד
י"א טבת תשע"ג, 24/12/2012
במהלך הילולת מוהרנ"ת ז"ל שערכו חסידי ברסלב באשדוד, נשא הרב דניאל עמר דברים וקרא להמשיך ולפעול למען תנועת ש"ס על פי הוראת הצדיק • בסיום המעמד ולאחר שרב בית המדרש נשא דברים, פצחו הקהל בריקוד של שמחה

הילולת מוהרנ"ת בעיר ברסלב באוקראינה ובארץ ישראל
י' טבת תשע"ג, 23/12/2012
מאות חסידים עלו אל ציונו הקדוש של מורנו רבי נתן זי"ע, הטמון בעיר ברסלב שבאוקראינה, לרגל יום ההילולא • גם ביבנאל - עיר ברסלב שבצפון ארץ ישראל, התכנסו חסידי ברסלב ועסקו בתורתו הנפלאה של תלמיד רבנו זי"ע • צפו בתמונות

בכל העולם ציינו: הילולת רבי נתן מברסלב זי"ע
י"א טבת תשע"ב, 06/01/2012
חסידי ברסלב ברחבי העולם ציינו את יום פטירתו של מוהרנ"ת ז"ל, תלמידו המובהק של רבנו נחמן מברסלב זי"ע • תלמידי "היכל הקודש" ערכו סעודות לזכרו בעשרות מוקדים כאשר הסעודה המרכזית בבית מדרשו של מוהרא"ש • 'ברסלב סיטי' מגיש תיעוד ממספר מוקדים של ההילולא

מעמד היארצייט לגאון עוזנו מוהרנ"ת ז"ל ב'מרכז ברסלב וויליאמסבורג'
י' טבת תשע"א, 17/12/2010
כ"ק מוהרא"ש שליט"א ערך את סעודת היארצייט למורנו רבי נתן מברסלב זי"ע תלמידו הגדול של רבנו נחמן מברסלב זי"ע, באופן נדיר התקיימה הסעודה ב'מרכז היכל הקודש' בוויליאמסבורג • מוהרא"ש דיבר ארוכות ממעלת בעל ההילולא ושילב בדברי קודשו דברי תורה, חיזוק והתעוררות • צפו

מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup