ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - לציית לצוואתו של מוהרא"ש / מוטה פראנק
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
לציית לצוואתו של מוהרא"ש / מוטה פראנק
ר' מוטה פראנק

המשפיע הברסלבי ר' מוטה פראנק מתפלא על מי שלא הוציא קריאת צער וכאב עם הסתלקותו של הצדיק מיבנאל זצוק"ל וקורא לחסידי ברסלב לקיים את צוואתו הקדושה

כ"ג בשבט תשע"ה, 12/02/2015 | מוטה פראנק


חסידי ברסלב נהגו בכל הדורות לא לערוך הספדים בהלוויותיהם של אנשי שלומינו, ואפילו של גדולי וחשובי אנ"ש. ובכל זאת היו משוחחים ומדברים ביניהם על גודל ההפסד של הדור כאשר הלכו אנשי שלומינו לעולמם שכולו טוב, ועשו כל מאמץ להתחזק ולהתעורר ביתר שאת בכל ענייני עבודת השם גם בכדי להתעורר בתשובה וגם בכדי למלאות את החלל החסר.

וכבר אמרו חכמינו שבכל הספד יש גם עניין של 'יקרא דחיי' וגם עניין של 'יקרא דשכבי'. כי ההספד לא נועד להיות רק למען לכבד את הנפטר, אלא בעיקר להתעורר גם אנחנו, כאשר נוצר החלל החסר בהסתלקותו של הנפטר.

(וכאן המקום להתעורר בתשובה, גם מתוך צער וכאב, על אשר הנהלת הבית הכנסת הגדול של חסידי ברסלב במאה שערים בירושלים, לא הבינו אל נכון, שצריכים הם בעת הזאת, בעת ימי חוליו של ר' אליעזר שלמה ז"ל, לצאת בקריאה של התעוררות לאנ"ש, מטעם הנהלת בית הכנסת, שמוטל עליהם בעת הזאת להתעורר בתפלה בעדו. ועוד יותר כואב הלב כאשר גם בהסתלקותו של ר' אליעזר שלמה ז"ל לשמי מרום לא מצאו שם לנכון, אנשי שלומינו בירושלים, להוציא קריאה של צער והספד והכרזה על ההשתתפות בכאב הגדול על הסתלקותו. כי גם כאשר ישנם חילוקי דעות, בנושאים מסוימים בענייני הנהגה, בין אנ"ש, אין זה צריך להביא, חלילה, למחשבה של ניתוק וניכור וזרות, כאילו ואין לי שום שייכות לפלוני ואלמוני בגלל חילוקי הדעות השונים בעניינים כאלו ואחרים, ויהיו חשובים העניינים ששנויים במחלוקת כמה שיהיו, היה לא תהיה!! רק אדרבה ואדרבה, גם כאשר ישנם חילוקי דעות בין אנשי שלומינו, בכל ענין ובכל תחום עדיין צריכים לדעת ש'אב אחד לכולנו' ו'רועה אחד לכולנו' וכולנו ממש תלמידי רבינו הקדוש מוהר"ן וממשיכי דרכו של תלמידו המובהק מוהרנ"ת, כל אחד ואחד בדרכו המיוחדת לו – כל עוד כל אלו ההולכים בדרך מסוימת ומחזיקים בהנהגה מסוימת יכולים להוכיח שגם דרך זו וגם הנהגה זאת יש לו מקום בין פוסקי ההלכה בד' חלקי שולחן ערוך).

הרב החסיד ר' אליעזר שלמה ז"ל, היה עובד ד' גדול מאוד, והיה מלא וגדוש בדיבורי אמונה זכה וצחה וברורה במי שאמר והיה העולם ובהשגחתו הפרטית של הבורא כל עולמים על כל מה שקורה בכל עת ובכל רגע בכל חלקי הבריאה כולה ואיך שהכול כאשר לכל דומם צומח חי מדבר הם כולם עצם עצמיותו יתברך שמו המתלבש בכל מיני אופנים בכל חלקי הבריאה.

הרב החסיד ר' אליעזר שלמה ז"ל היה רגיל להכניס כוחות עצומים בתפילות ובהשתפכות הנפש, ובעריכת שעות רבות בהתבודדויות ושיחות רבות בינו לבין קונו כבן המשתפך לפני אביו בדברי חן וריצוי ופיוס.

הרב החסיד ר' אליעזר שלמה ז"ל היה מתמיד עצום, בהתמדה בלתי מצויה, ללמוד וללמד בכל יום ויום חוק ולא יעבור תמידים כסדרם בכל חלקי התורה.

הרב החסיד ר' אליעזר שלמה ז"ל היה ידוע לכול גם בזיכוי הרבים הגדול והעצום שעסק בזה כל ימי חייו, ובפרט ובעיקר על ידי כתיבת חיבוריו ומכתביו הרבים, וכבר זכה באמצעות חיבוריו הרבים לקרב רבים רבים מבני ובנות ישראל לאבינו שבשמים. וכל דבריו בכל חיבוריו מתובלים ומבוללים הדק היטב היטב הדק בדברי רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב ותלמידו המובהק מוהרנ"ת ותלמידי תלמידיו שבכל הדורות כולם.

מי ייתן ובהסתלקותו של ר' אליעזר שלמה ז"ל - העובד ד' הגדול והמזכה הרבים הגדול - לעולם שכולו טוב, יתנחמו כל משפחתו הגדולה הי"ו, ויהיה למליץ יושר בעד אשתו תחי' (יחנה שפרה בת סאסיא לרפו"ש), הצריכה רחמי שמים מרובים. וגם כל תלמידיו ושומעי לקחו יתנחמו ויתחזקו עם השארתו הגדולה והברוכה שהשאיר אחריו בספריו הנפלאים ובמכתביו הנעימים הבנויים כולם על פי דעת קדשו של רבנו הקדוש מוהר"ן זי"ע ותלמידו המובהק מוהרנ"ת זי"ע, ויצייתו לקול צוואתו בכל פרט ופרט, ובמיוחד להיותם חזקים באהבה ואחווה ורעות ביניהם, ולבוא תמיד לימי ראש השנה לאומין ליד קברו של רבנו מוהר"ן, ולהקים בתי כנסיות ובתי מדרשות בשם: 'היכל הקודש' בכל מקומות מגוריהם ולפרסם באמצעות זה את שם רבנו מוהר"ן ותלמידו מוהרנ"ת בכל העולם כלו – וכולנו נתעורר יחד להתחיל מעתה ללכת בדרכי רבינו הקדוש מוהר"ן ותלמידו המובהק מוהרנ"ת, יחד עם ההשארה הנפלאה שהשאירו בעולם גם תלמידי תלמידיו בכל הדורות, ונתעורר גם אנחנו ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים, לטוב לנו כל הימים אשר אנחנו חיים כאן עלי אדמות, ולמען נזכה גם אנחנו לקחת אתנו אוצרות נפלאים, וגם להשאיר השארה טובה כאן בעולם הזה, כאשר יגיע זמנו של כל אחד מאתנו ללכת לעולם שכולו טוב שלו.

» לסיפורים ומאמרים נוספים

» לשליחת סיפור אישי למערכת


עוד בנושא זה:קינת התלמידים: מקורבו של
מוהרא"ש זצוק"ל בהספד מר

הצדיק הגדול מיבנאל / טור פרידה
צוואתו המלאה של כ"ק
אדמו"ר מוהרא"ש זצוק"ל


1 תגובות

    • 1.
    • יופי זה בשורות טובות לשמוע
      מאת: ינקלה
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup