ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חודש תמוז ה'תשע"ג
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חודש תמוז ה'תשע"ג
כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:
המכתב החדש | ב' דראש חודש | ב' תמוז | ג' תמוז | ד' תמוז | ה' תמוז | ו' תמוז | ח' תמוז | ט' תמוז | ט' תמוז - כללי | י' תמוז | י"א תמוז | י"א תמוז - כללי | י"ב תמוז | י"ג תמוז - כללי | י"ג תמוז | ט"ו תמוז | ט"ז תמוז | י"ז תמוז | י"ח תמוז | י"ט תמוז | כ' תמוז - כללי | כ' תמוז | כ"ב תמוז | כ"ג תמוז | כ"ד תמוז | כ"ד תמוז - כללי | כ"ה תמוז | כ"ו תמוז | כ"ז תמוז | כ"ט תמוז

ארכיון כל המכתבים לגברים »

בעזה"י יום א' לסדר חקת ב' דראש חודש תמוז התשע"ג

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל היקר לי מאד ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק כי בזה העולם צריכים התחזקות חדשה בכל יום ויום מחדש, ואל תיקח את זה בקלות וכו' וכו', כי הס"מ מחכה לך בפינה להפיל אותך בעצבות ומרירות ודכאון וכו' ולהכשיל אותך בעבירות חמורות וכו', ולכן תעשה כל מיני מאמצים שבעולם רק להתחזק ועיקר ההתחזקות הוא לדעת שהקדוש ברוך הוא רחמן, מרחם על כל בר ישראל וזה מה שדוד המלך אומר (תהילים י"ח) ירחמך הוי"ה חזקי שאני יודע שאתה אב הרחמן זה ההתחזקות שלי.
רביז"ל אמר (ליקוטי מוהרן חלק ב' סימן ז') שעיקר גדולתו של הצדיק שהוא רחמן ועיקר הרחמנות שלו להוציא את האדם מהעבירות שלו, כי אין עוד צער ויסורים כמו שאדם נכשל בחטאים ועוונות.
הנה רביז"ל אומר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רמ"ב) שאי אפשר להינצל מראיות אסורות וכו' הרהורים רעים וכו' אלא על ידי צדקה, ואמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י'.) רחמים זה צדקה, ולכן תרחם על נשמתך ותראה לקחת מהמשרד שלנו קופת צדקה "קרן הצדיק", ותשתדל להכניס בכל יום כמה פרוטות לצדקה, ואל תחשוב מה כבר יהיה אם אני יכניס בכל יום כמה פרוטות? האם זה יעזור לי? האם זה יציל אותי? אל תאמר זאת, כי בפירוש גילו לנו חכמינו הקדושים (בבא בתרא ט.) מה שריון כל קליפה מצטרפת לשריון גדול אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול, אתה לא יכול לתאר ולשער מה כמה פרוטות שתכניס בקופת צדקה לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס יעזור לך, ואמר מוהרנ"ת ז"ל (ליקוטי הלכות תורמות ומעשרות הלכה ג') למה אדם לא נותן צדקה? כי הוא חושב שצריך לתת סכום גדול מאד ואין לו אזי הוא לא נותן, אבל אם היה יודע שאפילו שנותן רק כמה פרוטות בכל יום זה יציל אותו מעונש גהינם בוודאי היה נזהר בכל יום ויום להכניס בקופת הצדקה כמה פרוטות, ובפרט לפני כל תפילה שחרית מנחה וערבית שזה דבר גדול מאד להכניס בקופת הצדקה כמה פרוטות וכן קודם שיוצאים לדרך (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"א) צריך לתת צדקה כדי להינצל מכל מיני מזיקים ומשחיתים הנמצאים בדרך כי כל הדרכים בחזקת סכנה, ובפרט היום שיש מחבלים וכו' וכל מיני מטורפים נוסעים על הרחובות ויש כל מיני תאונות קטלניות רחמנא ליצלן, אזי כדאי להרגיל את עצמו לפני שיוצא לדרך לתת כמה פרוטות לצדקה, וכן בעת האוכל להכניס כמה פרוטות לצדקה.
ודע לך שלא מבקשים ממך רק כמה פרוטות ואת זה אתה יכול לקיים, רק ייצרך מסיתך מה כבר יהיה אם אני ייתן כמה פרוטות לצדקה האם זה יעזור למישהוא? אני מוכרח להגיד לך כן, כן, זה יעזור לנשמתך כי כך כתוב (ישעיה פרק נ"ח פסוק ח') והלך לפניך צדקך כי שהנשמה של האדם יוצאת מזה העולם מה מלווה אותו רק אלו הפרוטות שנתן בכל יום ויום זה מאיר לו את הדרך ללכת לגן עדן העליון, יבוא היום שאדם יתחרט ויצעק לעצמו אוי אוי וכו' וכו' איפה היה השכל שלי? אלו כמה פרוטות כן יכולתי לתת.
ולכן אל תהיה בטלן תתחזק ביתר שאת ויתר עז ותציית את רביז"ל שאמר שאי אפשר להינצל מאריך אנפין דקליפה אלא על ידי  צדקה והיות שהיום בוער כתנור וכו', אדם הולך על הרחוב צריך רחמים רבים לא להיכשל בראיות אסורות וכו', ולכן על ידי שנותן בכל פעם כמה פרוטות לצדקה זה מה שיציל אותו תחוס ותרחם על עצמך, וכך אמרו חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה ל"ו סימן ג') הרבה פעמים שאדם מכוון בליבו לעשות צדקה ויצר הרע שבתוכו אומר לו מה לך לעשות מצווה ומחסר את נכסך? עד שאתה נותן לאחרים תן לבנך וכו', ולכן תפתח את העיינים שלך הפרוטות האלו שתתן בכל יום לצדקה זה מה שיציל אותך וזה מה שישמור אותך.
נא ונא תעשה כל מיני מאמצים ללמוד היום מקרא משנה גמרא תלמד חומש ופרשת שבוע עם התרגום תעשה לעצמך סדר במשניות כסדרן, משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה על ידי לימוד משנה זוכים לפרנסה בנקל, ותלמד את הדף היומי גמרא, הדף היומי של היום דף צ"ג, הלוואי שהיית יושב בשיעור לשמוע דף גמרא שאין למעלה מזה, תהילה לאל בקהילתינו יש במשך היום כמה וכמה שיעורים בדף היומי, ואשרי מי שמצטרף לאיזה שיעור.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר חקת ב' תמוז התשע"ג

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל ידידי היקר לי מאד נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך רק תהיה בשמחה ודע לך שהס"מ אורב מאד מאד עליך להפילך בעצבות ומרירות ודכאון ותיכף ומיד שתופס אותך בעצבות אתה כבר אבוד וכו', ולכן אל תהיה בטלן תמסור את נפשך פשוטו כמשמעו רק להיות בשמחה ותדבר עם כל אחד ואחד רק בשמחה, וכך אמרו חכמינו הקדושים (אבות פרק ג') הוי מקבל את כל האדם בשמחה, בזה שאדם מקבל את הזולת בשמחה נכנס גם בו שמחה ועיקר השמחה עלינו לשמוח שאנחנו מאמינים באל חי וקיים המחייה את כל הבריאה כולה, וככל שאדם יותר שש ושמח עם האמונה הקדושה על ידי זה הוא משרה את האמונה הקדושה עליו, וכשהשכינה שורה אצלו הברכה מצויה אצלו, ואמרו חכמינו הקדושים (שבת ל':) אין השכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות אלא מתוך שמחה של מצווה, לכן אל תהיה בטלן תהיה רק בשמחה, תהילה לאל אתה הולך עם ציצית הנחת תפילין יש לך מזוזה על פתח ביתך מה אתה צריך להיות ממורמר? אתה לא רואה שהס"מ רוצה להפיל אותך בשאול תחתית ותאבד את שתי העולמות ביחד? ולכן תכריח את עצמך עם כל הקושי רק להיות בשמחה אף שאני יודע שזה מאד מאד קשה לך מרוב עניות ודחקות שעובר עליך וכו' וכו', עם כל זאת עליך לדעת שעם עצבות ומרירות לא תגיע לשום מקום זה יביא אותך לשאול תחתית ומתחתיו, ולכן תעשה כל מה שבידך רק להיות בשמחה, ועיקר השמחה אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ה') לשמוח עם המצוות, ולכן עליך לשמוח מאד עם הציצית שאתה הולך ותמיד תסתכל על הציצית, שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ז') סגולה לחולה להסתכל על הציצית, ובאמת עלינו להתבונן מה הסגולה הזו? אלא רביז"ל אומר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ''ד) שגם חכמי הרופאים אמרו שכל המחלות וחולאים רעים באים לאדם רק מחמת חסרון השמחה, ולכן כשבר ישראל שש ושמח עם המצוות שלו על ידי זה נתרפא ואמרו חכמינו הקדושים (מנחות מ"ג:) חביבין ישראל שסיבבן  הקדוש ברוך הוא במצוות ציצית בבגדיהם, ולכן תסתכל על הציצית שעליך בכל יום בכל שעה ובכל רגע ותשמח עמהם וזה ירפא אותך, כי כל מה שעובר עליך זה רק מחמת העצבות והדכאון שתפס אותך הס"מ, וזכור גם זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (שם) כל שיש לו ציצית בבגדו בחיזוק שלא יחטא, כי אם אדם שש שמח עם הציצית זה מציל אותו מלחטוא, כי עיקר החטאים באים רק מחמת העצבות שמתלבש בו הס"מ, ואמרו חכמינו הקדושים (ספרי שלח) והייתם קדושים זו קדושת ציצית מגיד שהציצית מוספת קדושה לישראל, לכן תשמח מאד מאד עם מצוות ציצית שעליך ועם כל המצוות שאתה זוכה לקיים, ובזכות שמחת המצוות תזכה לעלות מעלה מעלה ולהיכלל באין סוף ברוך הוא, ואמר רביז"ל (ליקוטי חלק א' סימן כ"ד) שאפילו אדם שנמצא בנוקבא דתהומא רבה במדור הקליפות על ידי שמחת המצוות הוא עולה מעולם לעולם עד שנכלל בעצמיות אלוקות בבחינת מטי ולא מטי.
אשרי מי מכניס את הדיבורים האלו בתוך ליבו ואז טוב לו כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר חקת ג' תמוז התשע"ג

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל ידידי היקר לי מאד ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתשמור על עצמך, כי הס"מ רודף אחריך לתפוס אותך במצודתו, וכך אמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרק כ"ד סימן ו') מפני מה נסמכה פרשת עריות לפרשת קדושים? ללמדך שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה אתה מוצא קדושה, ולכן צריכים להיזהר בעיתים האלו מהכלי משחית מחשב שמחובר לאינטרנט, כי בקלות יכולים ליפול בנוקבא דתהומא רבה ורבים חללים הפיל הכלי משחית הזה וכו', והרבה בתים נחרבו מפני הכלי משחית הזה, ולכן אני מאד מבקש אותך קח את זה בחשבון אדם נכנס בתוך אש וכו', היעלה על הדעת שלא יכווה? או לא ישרף? כך אדם צריך לזכור אם יש לו מחשב שמחובר לאינטרנט במו ידיו הוא שורף את נשמתו ויאבד את אשתו וילדיו, ואל תקח את זה בקלות, כי כך אמרו חז"ל (במדבר רבה פרשת ט' סימן ת') ישראל נקראים קדושים מפני ששומרים עצמם מהניאוף והזימה, ולכן אני מאד מבקש אותך חוס וחמול על נפשך שהס"מ לא יתפוס אותך, ואמרו חכמינו הקדושים (יומא ל"ט.) והתקדשתם והייתם קדושים אדם מקדש עצמו מעט, מקדשים אותו הרבה, אדם מקדש את עצמו מלמטה מקדשים אותו מלעמלה, אדם מקדש את עצמו בעולם הזה מקדשים אותו לעולם הבא.
ולכן אני מאד מבקש אותך שתציית את רביז"ל שהזהירנו מאד מאד לשמור מתאוות ניאוף שבוער עכשיו בעולם ואמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי יבמות פרק ב' הלכה ד') כל מי שהוא פורש מן העריות נקרא קדוש ואני מוכחר להגיד לך שאין לך עוד פורש מן העריות כמי שבורח ממחשב שמחובר לאינטרנט ואין לו אייפון וכו' בלקברי וכו' וכל מיני כלי משחית.
תאמין לי שכדאי לציית את רביז"ל ואמרו חכמינו הקדושים (יבמות כ') כל המקיים דברי חכמים נקרא קדוש.
נא ונא הרגל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא שכל דיבור שמדברים עמו יתברך זה הצלחה נצחית שאין למעלה מזה.
תהיה חזק בכל יום ללמוד במסירות נפש הכי גדולה, מקרא משנה גמרא שיעור מכל אחד ועל כולם הלכה, כי זה חלקך לנצח ואף שאני יודע שעובר עליך משברים וגלים וכו' וכו', עם כל זאת רביז"ל גילה לנו שהתורה מעשרת גם בגשמיות, ודע לך שהס"מ שונא מאד מאד את רביז"ל, ולכן הוא ייסית אותך לא לציית, ולכן תראה מה לפניך שהוא חותר תחתיך בור שתיפול בו ולא תוכל לצאת ממנו.
אשרינו ומה טוב חלקינו ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו שאנחנו מקורבים אל רביז"ל שהוא הרבי של הדור הזה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר חקת ד' תמוז ה'תשע"ג

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מה שביכלתך רק לשמוח ולשמח את אחרים כי זה עיקר הרחמנות, לרחם על עצמנו ועל כל בר ישראל, ואמרו חכמינו הקדושים (שבת קנ"א:) המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים וכל שאינו מרחם על הבריות אין מרחמים עליו מן השמים, רואים מכל זה, בר ישראל שהוא מוסר את נפשו בשביל הזולת ומרחם על הזולת, ועיקר הרחמנות אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן נ"ז) להוציא את עם ישראל מן העוונות, ולכן אשרי מי שזוכה לשמוח עם עצמו שעל ידי זה הוא יצא מכל השטויות שלו, ואשרי ואשרי מי שיכול לחזק ולעודד ולשמח את הזולת שזה הרחמנות הכי גדולה.
ואמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י') רחמים זה צדקה עיקר הצדקה הוא רק לעזור לזולת, ולכן אני מאד מבקש אותך קח את עצמך ביד, ותשתדל שבקהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה תלמידי רביז"ל שיהיה רק אהבה ורחמנות אחד על השני, כי אני לא יכול לסבול בשום פנים ואופן שאחד מסית נגד השני וכו' ואחד מסדר את השני.
אתה לא יכול לתאר ולשער את גדול השמחה שהיה לי במשך שהותי פה ביבנאל ממש נהנתי מכל רגע שראיתי איך שהקהילה הקדושה שלנו פורחת וגודלת יעזור הקדוש ברוך הוא שיתקדש שמו יתברך על ידנו.
רק תהיה חזק לדבר עם הקדוש ברוך הוא בכל יום אשר כל דיבור ודיבור זה הצלחה נצחית לנצח נצחים

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר חוקת ה' תמוז התשע"ג

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח

אין מילים להסביר את גודל הנחת רוח שהיה לי בשהותי בקהילתינו הקדושה ביבנאל, קהילה נאה וחסודה, סדר המנינים להפליא פלאי פלאות, במושבה נדחת שאף אחד לא ידע איפה היא נמצאת במפה וכו', ועכשיו שחסידי ברסלב גרים שמה, התהפכה המושבה לעיירה נפלאה, מנינים אחר מנינים מותיקין עד חצות לילה, המקום תוסס עם יהדות, אשרי עין ראתה זאת, שתי כוללים כולל אחד לאברכים שלומדים את הוראה, והוא כולל "תפארת בנימין", וכולל אחד בשביל כלל אנשי שלומינו, כל מי שרוצה ללמוד על פי סדר דרך הלימוד של רביז"ל שיעורים כסדרן, יושב ולומד בשקידה עצומה, זה משנה, זה גמרא, זה שולחן ערוך וכו', כל אחד במקום שלבו חפץ, אשרי עין ראתה זאת, וקול התורה נשמע במקום שהיה עד שבאו חסידי ברסלב שמם מיהדות.
ומי אומר התלמוד תורה והבית ספר, אשרי עין שרואה את זה, בנים עם פיאות [שפה ביבנאל היה השואה הרוחניות לעדת התמנים ועדת התונסאים והורידו להם את הפיאות], ועכשיו מסתובבים על הרחובות ילדים חמודים עם פיאות ארוכים, וכן הבנות הולכות בצניעות, מי היה מאמין לדבר כזה, ועדיין הס"מ עיניו לטש ושיניו חרק, ומוסר אותנו איפה שרק יכול, ומסית ומדיח את תושבי המקום נגדינו, טמא מטומא בלבוש חסידי ומטעה את כולם.
זכיתי להיות במסיבת סידור לראות מחזה כזה, העינים זולגות דמעות מרוב אושר ושמחה, ובפרטיות שעשו הילדים הקטנים הצגה מענין הסיפור של הבעל בטחון שסיפר רביז"ל, זה אי אפשר להסביר את היופי והחן שהיה נראה [ותודה רבה להאברך דוד בנין נ"י שעם כשרנותיו לימד את הילדים הקטנים איך שיציגו את ההצגה], ובאמת ראוי לכל אנשי שלומינו לראות את זה.
וכן ביום המחרת היה מסיבת חומש עם קרוב לחמישים ילדים חמודים, אשרי עין ראתה זאת איך ששרו את הפסוקים של התחלת ויקרא כנהוג, כמאמרם ז"ל יבואו טהורים ויעסקו בטהורים, חן כזה שאין לנו להתבייש משום קהילה בעולם.
ועל כולם הבית התבשיל - אהל אברהם שזה חידוש שבחידושים, כל המנינים בבוקר אוכלים שם פת שחרית, בצהרים בעת הפסקת הכולל יש מרק חם וכו', ולעת ערב כולם אנשים נשים וטף באים לאכול ארוחת ערב, אשרי ואשרי מי שעוזר לזה, כי אין צדקה יותר חשובה מלתת אוכל לרעבים ולצמאים.
נא ונא ראה להתחזק ואל תמשך עצמך אל העצבות והעצלות, אשר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ט) שעיקר נשיכת הנחש זה עצבות ועצלות, ראה לשמוח מאד מאד שאתה נמצא בחממה של אמונה.
הקמתי חנות "ברסלב סנטר" למען זיכוי הרבים שנכנסים יהודים שהיו רחוקים מקיום מצוות מעשיות, ועכשיו נכנסים זה קונה מזוזות, זה תפילין, זה ציצית וכו', ממש להפליא, החנות משמש ללמעלה מארבעים ישובים שסביב יבנאל, ראה גם אתה להכנס בחנות ולקנות שם את כל צרכי היהדות ותחזק את החנות.
מה אומר לך ראוי לשמוח מאד מאד שאתה נמצא בקהילה קדושה כזו, ואתה מקורב אל רביז"ל שהוא מתנה לכלל נשמות ישראל, ועלינו לגלות את הסגולה לעם סגולה, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"א), ורביז"ל רצה מאד מאד שענינו יכנס בתוך נשמות ישראל, ולכן אשרי ואשרי מי שיש לו חלק בהדפסת והפצת ספרי רביז"ל לכל שכבות העם.
והנה ידוע שלכל אחד עולים קושיות וספיקות ועקמומיות וכו', כל אחד כפי ענינו, ותהלה לאל נוסף על ספרי שו"ת "אשר בנחל" שעכשיו כבר יצא לאור חלק קי"ד שבהם נדפסו למעלה מעשרים ושבע אלף מכתבים תשובות לשואלים וכו', והנה זה שנה שהתחילו להדפיס "שאלות ותשובות בחסידות ברסלב" שמודפס כל השאלות ששואלים כל אחד כפי ספיקותיו ובלבוליו וכו', ותהלה לאל על פי דברי רביז"ל יש תשובה על הכל, כמובא בדבריו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) שמכל שאלה יש תשובה, ומזה נעשה שאלות ותשובות, וכלל זה נקוט בידיך שכל שאלה וספק שאחד שואל או מסתפק וכו', יש כנגדו אלף אנשים שיש להם את אותם שאלות ואותם בעיות בחיי יום יום, ולכן מצוה גדולה לעסוק בהפצת את ספרי "שאלות ותשובות בחסידות ברסלב", שהוא זכות הרבים גדול מאד מאד, כי עם ישראל עוברים עכשיו תקופה מאד קשה, מצד אחד הכפירות והאפיקורסות שמתפשט בעולם כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה, ומצד שני הניאוף בוער כתנור, כי הכלי משחית המחשב (המכשף) המחובר אל האינטרנט או הכלי משחית אייפון וכו', בלקברי וכו', עושים שמות בנשמות ישראל ששם יכולים לראות את הזבל והזימה והלכלוך הכי גרוע, וזה מגרה את היצר הרע עד שבאים לידי חטא החמור של הוצאת זרע לבטלה, שהוא עבירה חמורה עד מאד, כי מכל טיפה יכול להבראות ולד וכו', והוא הולך והורג אותם, ולכן לא בחינם שחכמינו הקדושים אמרו (נדה ל.) כל המוציא זרעו לבטלה חייב מיתה, והחטא הזה מטמטם את המח מחשבה ומעקם את הבל, ולכן אשרי מי שמרחיק מביתו את הכלי משחית הזה, כי רבים חללים הפילה, וכמה בתים נשברו על ידי זה.
ולכן  אבקש אותך לשמור על עצמך ועל ילדיך שלא יראה ולא ימצא בידיך או בביתך כלים משחיתים האלו ששורפים את הנשמה, ועוקרים מאדם את האמונה הקדושה, ועוקרים ממנו את השכל והדעת לגמרי וכו', שדבר זה מביא עניות ודחקות לאדם, כי (נדרים מ"א) אין עני אלא מדעת, דעת קנית מה חסרת, דעת חסרת מה קנית, ועל ידי הכלי משחית הזה מאבדים לגמרי את השכל והדעת לגמרי, עד שמי ששקוע בזה, כבר קשה לו לצאת מזה (עיין ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רמ"ב) שזה אנפין דקליפה איפה שרק מסתכל רואה נשים וכו', ומהרהר הרהורים מגונים שקשה לצאת ממנו, אלא על ידי צדקה, עיין שם.
ולכן ראה לפנות אל המשרד שלנו ותיקח קופת צדקה "קרן הצדיק", ובכל יום קודם התפלה, קודם שאתה יוצא לדרך, או באמצע האוכל, תכניס שם כמה פרוטות לצדקה שזה יצילך, ודייקא הפרוטות האלו יגין עליך, ויקויים אצלך (ישעיה נ"ח) "והלך לפניך צדקך", כשאדם יוצא מזה העולם אלו הפרוטות שהיה נזהר לתת בכל יום לצדקה, הם ילכו לפניך, לא מבקשים ממך שקלים, רק פרוטות ממש, ושם בשמים זה מאד מאד חשוב, ואמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י) שקול צדקה כנגד כל המצוות, ולכן אל תהיה בטלן, ראה לקחת מהמשרד שלנו קופת צדקה "קרן הצדיק", וכן תעסוק להפיץ את הקופות האלו בין קרובי משפחתיך, כי (שם) גדול המעשה יותר מהעושה, בזה שמזכים את אחרים במצוות צדקה אמיתיית, אין לתאר ולשער את זכותו בשמים.
אשרינו שזכינו להתקרב אל רביז"ל, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על גודל החסד חינם שע שה עמנו שקירבנו אל רביז"ל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר חוקת ו' תמוז התשע"ג

שלום וברכה אל...  נ"י

אני מוכרח להגיד לך שכל העניות ודחקות שעובר על האדם, הוא רק מחמת הספיקות שנכנס בו מחמת עוונותיו המרובים, וכן העקמומיות שנתעקם לבו בקושיות וספיקות עליו יתברך וכו', זה מביא אותו לכל הצרות שרק סובל, ולכן אני מאד מבקש אותך חזק ואמץ באמונה פשוטה בו יתברך, ותצייר בדעתך איך שאין בלעדו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, וצריך שתדע שבידיעה זו יכנס בך שמחה עצומה, כי אין עוד שמחה כשמחת האמונה, וכשיתברר לך בבירור גמור שאין בלעדו יתברך כלל, ובכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם, אז בקלות תוכל לדבר אל הקדוש ברוך הוא אפילו כמה דיבורים, וזה מאד מאד יקר בעיניו יתברך.
אתה צריך לדעת שכתוב בזוהר (משפטים צ"ד:) תא חזי, בר נש כד אתיליד יהבין ליה נפשא, מסיטרא דבעירא מסיטרא דדכיו, מסיטרא דאלין דאתקרון אופני הקודש, זכה יתיר יהבין ליה רוחא מסיטרא דחיות הקודש, זכה יתיר יהבין ליה נשמתא מסיטרא דכרסייא, ותלת אלין אינון, אמה עבד ושפחה דברתא דמלכא. זכה יתיר יהבין ליה נפשא באורח אצילות, מסיטרא דבת יחידה, ואתקריאת איהי בת מלך, זכה יתיר יהבין ליה רוחא דאצילות מסיטרא דעמודא דאמצעיתא, ואקרי בן לקודשא בריך הוא, הדא הוא דכתיב (דברים י"ד א') "בנים אתם להוי"ה אלקיכם", זכה יתיר יהבין ליה נשמתא מסיטרא דאבא ואמא, הדא הוא דכתיב (בראשית ב' ז') "ויפח באפיו נשמת חיים", מאי חיים, אלא אינון י"ה, דעלייהו אתמר (תהלים ק"נ ו') "כל הנשמה תהלל י"ה", ואשתלים ביה הוי"ה. זכה יתיר יהבין ליה הוי"ה בשלימו דאתוון יו"ד ה"א וא"ו ה"א, דאיהו אד"ם באורח אצילות דעילא, ואתקרי בדיוקנא דמאריה, ועליה אתמר (בראשית א' כ"ח) "ורדו בדגת הים" וגו', והאי איהו שולטנותיה בכל רקיעין, ובכל אופנים ושרפים וחיוון, ובכל חיילין ותוקפין דלעילא ותתא וכו'; אדם יכול לזכות בזה העולם לכל המדריגות שבעולם רק אם הוא יקח את עצמו בידים, ובפרט אם יקבל את השבת בשמחה עצומה, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) צריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, שאי אפשר לתאר ולשער כלל, וצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם יתברך, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן באכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיוכל, כי אכילת שבת כולה רוחנית כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול, ואם היית יודע מה זה להיות בשמחה בשבת, לא היית מפסיק לרקוד כל השבת מרוב שמחה שאתה יהודי מאמין בו יתברך, והיה השבת יקר בעיניך, כי כל הישועות באים לאדם רק בזכות שמחת השבת, כמובא בזוהר (יתרו פ"ח.) כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין, ותאנא אמאי לא אשתכח מנא ביומא שביעאה, משום דההוא יומא מתברכאן מיניה כל שיתא יומין עלאין, וכל חד וחד יהיב מזוניה לתתא כל חד ביומוי, מההיא ברכה דמתברכאן ביומא שביעאה; [כל הברכות שלמעלה בעולמות העליונים, ולמטה כאן בעולם הזה, תלויים רק ביום השבת, ולמדנו למה לא ירד מן בשבת? מפני שמשבת מתברכים כל הששת ימים מששת ימי השבוע, וכל יום מקבל את ההשפעה שלו משבת].
אתה צריך לזכור היטב שבזה שאדם מקפיד לבוא לבית הכנסת להתפלל בכל יום שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, ומכל שכן בשבת שנזהר להתפלל במנין, בזה נבנה האמונה שלו, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ו:) כל הרגיל לבוא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו; היינו בזה שאדם רגיל לבוא להתפלל את השלש תפלות מידי יום ביומו, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחתו הפרטי פרטיית, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ואם יום אחד הוא לא בא, כבר הקדוש ברוך הוא מתעניין כביכול למה הוא לא בא? ומשלים לו את חסרונו וכו', הרי שמשתלם להתפלל במנין, שעל ידי זה ממשיך על עצמו השגחה עליונה, ולכן ראה מה לפניך גורליך בידיך, וזכור גם זכור דבר זה, ואל יהיה בעיניך קל דבר זה.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר בלק ח' תמוז התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אבקש אותך שתעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, כי השמחה הוא רפואה בגשמיות וברוחניות גם יחד, ורואים שכל אנשים שסובלים מה שסובלים וכו' וכו', זה בא להם רק מחמת חסרון השמחה, כי באמת אם אדם היה תמיד בשמחה, לא היה חסר לו שום דבר, ואז היה נכלל באין סוף ברוך הוא, כי השמחה מרחבת את הדעת בגשמיות וברוחניות גם יחד, ולכן צריכים לבקש את הקדוש ברוך הוא בכל יום ובכל שעה רק על שמחה, כי כשיש שמחה יש הכל, כי השמחה מרחבת את הדעת, ואמרו חכמינו הקדושים (נדרים מ"א.) דעת קנית מה חסרת, דעת חסרת מה קנית, אם יש לאדם דעת יש לו הכל, ואם אין לו דעת אין לו כלום, ועיקר הדעת הוא להכיר את הבורא יתברך שמו מפרטי הבריאה, וכמו שכתוב (דברים ד' ל"ט) "וידעת היום והשבת אל לבבך כי הוי"ה הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד", צריכים להכניס את הדעת בתוך הלב שיהיה מח שליט על הלב, ויבער לבבו תמיד אליו יתברך בתבערה עצומה, וזה זוכים דייקא כשמקורבים אל צדיק גדול הדבוק באין סוף ברוך הוא, וזה מעלת האדם שזוכה להיות מקורב אל רביז"ל, שהוא הרבי שבדור הזה, אשרי מי שזוכה להתקרב אליו, ואז ידליק את לבבו בתבערה עצומה אחריו יתברך, ויהיה לו חשק ותשוקה עצומה ללמוד תורה הקדושה, אשר אין למעלה מזה.
אתה צריך לדעת אשר מובא (זוהר שלח ק"ס:) זכאה חולקהון דאינון דמשתדלי באורייתא לשמה, דהא מתקשרי בקודשא בריך הוא ממש, ואקרון אחים ורעים, הדא הוא דכתיב (תהלים קכ"ב ח') "למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך", [אשרי חלקיהם של אלו שעוסקים בתורה לשמה, שהם מתקשרים בהקדוש ברוך הוא ממש], ולכן אל תהיה בטלן, תעשה לעצמך קביעות חזקה מהיום הזה ללמוד בכל יום מקרא: מפרשת השבוע, משנה: לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות, גמרא: להיות חזק מאד ללמוד את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, והשלושה לימודים האלו הם עיקר העשירות של האדם, כי להיפך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; שזה נקרא עני מי שלא לומד בכל יום את השלוש לימודים האלו.
העולה על הכל רק להיות תמיד שמח, והרגע שאדם שמח יש לו את הכל, ומוחלין עוונותיו, כמו שכתוב (תהילים ק"ד) "אנכי אשמח בהוי"ה יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם", מרוב שמחה שאדם שמח בו יתברך, על ידי זה כבר לא יחטא, ויהיה נכלל גם הוא באין סוף ברוך הוא.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר בלק ט' תמוז התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה לרחם על עצמך, כי הנה יום והנה לילה, והיום פורח, ואשרי האדם שזוכה לחטוף בכל יום טוב אמיתי ונצחי, שישאר לו לנצח, ורואים שרוב בני אדם חושבים שצריכים לעשות עבודות קשות כדי לישא חן כביכול בעיניו יתברך וכו', ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן פ"ב) מי שאין לו אמונה הוא צריך לעשות עבודות קשות וכו', בר ישראל לא יודע שעם דברים שנדמה לו לפעוטים דברים קטנים וכו' וכו', שכאן זה נדמה לכלום וכו', ובוודאי אני יכול לקיים את זה, אבל מרוב פשטות הוא לא מקיים את זה, אבל למעלה בשמים זה מאד מאד חשוב, ואם אדם היה יודע מה הוא פועל בזה בשמים, היה נזהר בזה מאד מאד, קח דוגמא כשבר ישראל בא שלוש פעמים ביום לבית הכנסת להתפלל שחרית מנחה ערבית, איזה נחת רוח הוא גורם להקדוש ברוך הוא, זה אין לתאר ואין לשער כלל, עד שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות ו:) כל הרגיל לבוא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו; היינו בזה שאדם רגיל לבוא להתפלל את השלש תפלות מידי יום ביומו, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחתו הפרטי פרטיית, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ואם יום אחד הוא לא בא, כבר הקדוש ברוך הוא מתעניין כביכול למה הוא לא בא? ומשלים לו את חסרונו וכו', הרי שמשתלם להתפלל במנין, שעל ידי זה ממשיך על עצמו השגחה עליונה, ודבר זה נעשה כל כך קל בעיני האדם, עד שנדמה לו מה כבר יהיה אם אני יבוא שלוש פעמים להתפלל בבית הכנסת, ואינו תופס ומשיג וכו', שעל ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחה שלימה, וכן כשבר ישראל מכניס כל יום כמה פרוטות לצדקה, איזה אורות צחצחות אורות עליונות הוא גורם בכל העולמות על ידי הפרוטות הזעומות האלו, רק מחמת שאדם לא מאמין בעצמו שזה חשוב למעלה, אזי הוא מתרשל לבוא לבית הכנסת להתפלל את השלוש תפלות, והוא מתרשל להכניס כמה פרוטות לצדקה, כי נדמה לו לדבר קל מאד וכו', ומה אני יעשה עבודה פשוטה כזו? הרי כל סנדלר ובעל עגלה עושה את זה וכו' וכו', ואני ואני ואני וכו', איך יוריד את עצמו לעבודות קטנות כאלו? ומכל שכן וכל שכן כשבר ישראל זוכה למסור את נפשו ללמוד בכל יום דף גמרא אפילו בגירסא, הוא לא יכול לתאר ולשער את גודל הענין הזה, עד שהוא מסובב עם ד' מלאכי השמירה ששומרים אותו, ואפילו שלא מבין את הכל, עם כל זאת הוא גורס דף גמרא, שאמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר; וכלל זה תדע כל זמן שתחזיק בדף גמרא, אף פעם לא תתקרר מהיהדות וכו', ותיכף ומיד כשיחסר לך דף גמרא ליום, אז אתה כבר מסוכן מאד מאד, כי דף גמרא ליום זה שמירה לנפש, ואף שזה נדמה לדבר פשוט, מה יהיה כבר כשאני יגרוס דף גמרא? הלא אני לא מבין את הכל, וכן ברכת המזון מתוך הסידור, שזה סגולה לעשירות, שרוב בני אדם לא נזהרים בזה, אלא מברכים בעל פה ומחסרים ברכות וכו', וכן אמירת קריאת שמע שעל המיטה, שהורג את היצר הרע לגמרי, כמאמרם ז"ל (ברכות ה.) כל הקורא קריאת שמע על מטתו כאילו אוחז חרב של שתי פיות בידו שנאמר (תהלים קמ"ח) "רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם", ואמרו (שם) כל הקורא קריאת שמע על מטתו מזיקין בדילין הימנו שנאמר (איוב ה' ז') "ובני רשף יגביהו עוף", הרי שלך לפניך מעלת הקורא קריאת שמע שעל המיטה, ולכן בא הס"מ ושובר את האדם כאילו הדברים הקטנים האלו מה יעזור לי? וכבר סיפר לנו רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן תצ"ב) אשר נצרך לדעת ידיעה זו שכל דבר קטן חשוב למעלה בשמים, כי לפעמים אדם מונע עצמו מלעשות איזה דבר שבקדושה מחמת כבדות ומחמת ריבוי המניעות שמונעים אותו מלעשותו, והוא אינו מתגבר לשברם. ולפעמים להיפוך, שהוא נמנע מדבר שבקדושה מעוצם קלותו שהדבר הזה קל בעיניו מאד לעשותו, ומחמת זה אינו מאמין שחיי נפשו יהיו תלויים בדבר קל כזה, ובאמת צריכין להזהר במצוה קלה כבחמורה (משלי ה' ו') "ואורח חיים פן תפלס", וכתיב (קהלת ט' י') "וכל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה". כי עיקר הסתות ומניעות הבעל דבר הוא רק מניעות המח שלפעמים מכניס במח האדם שכבד עליו מאד לעשות הדבר, ומחמת זה רוצה למונעו. ולפעמים להיפך שמיקל עליו ומקטין בעיניו אותו הדבר מאד, עד שאינו עולה על לב האדם שחיי נפשו תלויים בזה, והכל כדי למונעו חס ושלום. ולפעמים זאת המניעה גדולה ביותר ממניעה ממש. אבל (משלי י' ט') "הולך בתם ילך בטח", ואינו מסתכל על שום מניעה ובלבול שבעולם כלל, וכל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה; ולכן אל תהיה בטלן, תציית מה שמבקשים אותך, ואז טוב לך כל הימים.
העיקר תרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בכל יום, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו שאין לתאר ואין לשער כלל, וכבר אמר החכם מכל אדם (משלי ח' ל"ד) "אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי יום יום לשמור מזוזות פתחי".
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר בלק ט' תמוז התשע"ג

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" תלמידי "היכל הקודש" הגרים ב"יבנאל עיר ברסלב", הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

מאד מאד אני מבקש את אנשי שלומינו היקרים שישמרו על הילדים ויזהירו אותם לא לשחק במשחקים מסוכנים, הן שלא ירכבו על אופנים, והן שלא ישחקו בגלגלים לגלגל על הכביש, כי זה גובל בפיקוח נפש, כי יכול להיות מזה תאונת דרכים קטלנית השם ישמור, וכבר קרה לפני הרבה שנים שילד בא עם ההורים שלו לנופש ביבנאל מבני ברק, ונסע עם אופנים, ומשאית דרס אותו רחמנא ליצלן למוות, ולכן זכרו היטב מה שאמרו חכמינו הקדושים (חולין י.) חמירא סכנתא מאיסורא; ואל תקחו את זה בקלות, רק להזהיר את הילדים מאד מאד שלא ישחקו בפרט על כביש הראשי.
יען שביבנאל מרגישים כבר את ריח הבחירות וכו', אזי אני מאד מבקש את אנשי שלומינו היקרים שאף אחד לא יתערב בשום דבר, והס"מ משתגע ומסית את התושבים נגדינו, וכולם בלחץ וכו', ולכן שאף אחד לא יכנס בשום ויכוחים עם אף תושב, אדרבה צריכים לקרב את כולם, כי כל יהודי אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ו') הוא יהלום בכתר המלך, וצריכים למצוא את הטוב של כל יהודי, ואת זה הס"מ לא יכול לסבול שהם יהיו באחדות ובאהבה עמנו, ולכן הוא מסית ומדיח אותם נגדינו, כי כל הכח של הסטרא אחרא היא "הפרד ומשול", ומובא בזוהר (פנחס רכ"ה.) שאומות העולם והסטרא אחרא הם מסטרא דפרודא, כל הכח של הגויים ושל הסטרא אחרא זה רק לעשות פירודים, ולכן עלינו למסור את נפשינו על נקודת האחדות שמאד מאד הזהירנו רביז"ל על זה, ואמר (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; ואני מאד מאד מבקש את אנשי שלומינו לעשות כל מה שביכולתם לגרש מתוכינו כל מיני בעלי מחלוקת ובעלי מריבות, כי אין לנו אלא דברי רביז"ל שביקש מאד מאד שנתאחד יחד, ולכן צריכים לראות מאד מאד לא להכנס בויכוחים עם תושבי המקום, אדרבה צריכים לקרב את כולם.
מה טוב ומה נעים באם כל משפחה מאנשי שלומינו שתיקח קופת צדקה "קרן הצדיק" מהמשרד, כי אין לתאר ואין לשער גודל הזכות של אדם שזוכה להכניס בכל יום כמה פרוטות לצדקה, ואף שנדמה לאדם מה כבר יהיה אם הוא יכניס כמה פרוטות? ומה זה יעזור? אל תאמרו זאת כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא ט:) מאי דכתיב (ישעיה נ"ט) "וילבש צדקה כשריון" לומר לך מה שריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול, אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול; וגודל מעלת נתינת צדקה אי אפשר לתאר ולשער כלל, כי זה שמירה לאדם, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (מדרש זוטא שיר השירים פרשה א') חטא אדם ישוב ויתן צדקה וימחול לו שנאמר (משלי ט"ז ו') "בחסד ואמת יכופר עון" אם יש לאדם אלף רבוא אין עומדים לו בשעת צרכו בצרתו שכן הוא אומר (שם י"א ד') "לא יועיל הון ביום עברה" ומי עומד לו איסר אחד שהוא נותן שנאמר (שם י' ב') "וצדקה תציל ממות". כל הנותן צדקה אף על פי שהוא חטא ונתן צדקה מיד הקדוש ברוך הוא אומר אין רשות למלאך לשלוט בו, כי שכר אותה צדקה שנתן מקדים למלאך ואינו מניחו לשלוט בו, ולא עוד אלא שדוחפו וכופתו על פניו ומפייס עליו ואומר אף על פי שחטא ונתנה אין רשות למלאך לשלוט בו, אני קדמתי רשותי וקדמה לרשותו, כדאי היא הצדקה שנתן לרעבים, ואלולי שהאכילן היו מתים, הוא כסה ערומים ואלולי שכסן היו מתים, כדאי היא הצדקה שקיים נפשות להצילו ממות; ולכן אל יקל בעיניכם דבר זה, כי עם כמה פרוטות שתכניסו בכל יום בקופת הצדקה הן לפני כל תפלה שחרית מנחה ערבית, והן לפני שיוצאים לדרך, דעו לכם שזה הצלת נפשות ממש, ואדם לא יכול לתאר שאלו הפרוטות שנותן יאירו לו הדרך כשיצא מזה העולם, כמו שכתוב  (ישעיה נ"ח) "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" ודרשו על זה חכמינו הקדושים (סוטה ג:) כל העושה מצוה אחת בעולם הזה מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך"; איזה נחת רוח יהיה לאדם כשנשמתו תצא מגופו ותעלה למעלה, ואלו הפרוטות שנתן בכל יום ילכו לפניו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדכם שיהיה לכם הצלחה מרובה ובכל אשר תפנו תשכילו ותצליחו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר בלק י' תמוז התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מה אומר לך ידידי היקר, בזה העולם עובר על כל אחד נסיונות קשים ומרים מאד, ואשרי מי שמחזיק מעמד ולא נשבר משום דבר, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה ב' סימן ג') אין הקדוש ברוך הוא נותן גדולה לאדם עד שבודקהו בדבר קטן ואחר כך מעלהו לגדולה; ולכן ראה להחזיק מעמד ולא להכנס בעצבות ובמרירות ובדכאון וכו', מכל מה שעובר עליך, ואמרו חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה ל"א סימן ג') אשרי אדם שהוא עומד בנסיונו שאין בריה שאין הקדוש ברוך הוא מנסה אותה, העשיר מנסהו אם תהא ידו פתוחה לעניים, ומנסה העני אם יכול לקבל יסורין ואינו כועס; ולכן צריכים להחזיק מעמד בכל מיני מצבים שבעולם, ולא להשבר, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ואמרו בזוהר (הקדמה ד.) מאן מנכון די חשוכא מהפכן לנהורא, וטעמין מרירא למתקא, עד לא ייתון הכא. מאן מנכון דמחכאן בכל יומא לנהורא דנהיר וכו' מאן דלא מצפה דא בכל יומא בההוא עלמא, לית ליה חולקא הכא; [מי מכם יכול להפוך את החושך לאור ואת המרירות למתיקות עד שלא יבא לעולם הבא וכו', מי מכם שמחכה בכל יום לאור הגנוז שיתגלה בעולם וכו', מי שלא יכול להראות את זה בעולם הזה, אין לו חלק בעולם הבא] מכל זה רואים מעלת האדם שאפילו שעובר עליו כל מיני חשכות ומרירות וכו' וכו', אף על פי כן הכל הוא מהפך לטובה, אשרי לו בזה ואשרי לו בבא.
אתה צריך מאד מאד להתחזק להיות בשמחה שאתה מקורב אל רביז"ל, ואתה מתכונן גם לנסוע השנה על ראש השנה אצלו באומן, וכבר תתחיל להתפלל להשם יתברך שיזמין לך כסף על הנסיעה וכו', ותזכה לפעול שנה טובה ומתוקה.
אשרי מי שזוכה להתמיד בלימוד זוהר ותיקונים שזה דבר גדול מאד, עד כדי כך שרביז"ל אמר (שיחות הר"ן סימן ק"ח) ידוע שלימוד הזוהר מסוגל מאד מאד. ודע שעל ידי לימוד הזוהר נעשה חשק לכל מיני לימודים של התורה הקדושה, והלשון הקדוש של הזוהר מעורר מאד לעבודת השם יתברך. דהיינו השבח שמשבח ומפאר את העובד השם, דהיינו הלשון הרגיל בזוהר לומר זכאה וכו', על כל מצוה ועבודה וכו'. ולהיפך הצעקה שצועק וי וכו', וי לה וי לנשמתה על הסר מעבודת השם. אלו הלשונות מעוררים מאד את האדם לעבודתו יתברך, וכן אמר רביז"ל (שם סימן ק"ט) רבי שמעון בן יוחאי קידש כל כך את לשון התרגום עד שאפילו שאר דברים הנכתבים בלשון תרגום יש להם כח לעורר להשם יתברך. והאריז"ל נתן תיקון לבעל תשובה לומר בכל יום חמש דפים זוהר וחמש דפים תיקונים, והיום הדפיסו כבר כמה וכמה מהדורות של הזוהר והתיקונים עם אותיות גדולות מאירות עינים, שזה פשוט נחת לגרוס, אשרי מי שגורס בכל יום כמה דפים זוהר וכמה דפים תיקונים, ואז טוב לו כל הימים.
ועל כולם תהיה חזק מאד מאד לדבר עמו יתברך, שכל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, ואל יקל בעיניך דיבור אחד, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב כל דיבור שמדברים עמו יתברך, ואם היו בני אדם יודעים מעלת כל דיבור למעלה בשמים, היו מתמידים בזה כל יום ויום ובכל שעה ושעה וכו', כי כל דיבור שמדברים אליו יתברך זה מזעזע את כל העולמות, וזה אי אפשר להסביר בפה, ומכל שכן בכתב.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר בלק י"א תמוז התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מה אומר לך אם היית יודע את גודל השגחתו יתברך שמשגיח על כל פרט ופרט בחיים, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, לא היית נשבר משום דבר, כי תיכף ומיד כשאדם יודע שהכל ממנו יתברך, אזי הוא מתחזק שבוודאי כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לטובה, ולכן תעשה כל מה שביכולתך להחזיק מעמד ולא להשבר משום דבר, ואמר הקדוש רבי פנחס מקאריץ זי"ע בשם הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, שאדם צריך להאמין שאפילו חתיכת קש שנופלת מהעגלה יש בזה השגחה פרטיית, איך תהא מונחת עם הקצוות לכאן או לכאן, עד כדי כך גדולה השגחתו, ומכל שכן וכל שכן מה שעובר על בן אדם וכו', ועל אחת כמה וכמה לאין ערך כלל מה שקורה עם כל בר ישראל, הכל מושגח ממנו יתברך, ולכן אין עצה אחרת רק להרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולבקש ממנו יתברך כל מה שצריכים, וכך לימד אותנו רביז"ל, ואם נציית אותו נחייה חיים טובים חיים נעימים ומאושרים, כי באמת אדם בונה לעצמו את הגן עדן או חס ושלום את הגיהנום, כי הבחירה חופשית, ולכן אל תהיה בטלן, מאחר שאתה יודע מרבי אמת כזה, רבי נורא ונפלא כזה, מה אתה צריך להתבלבל מהזולת? רק חזק ואמץ ללמוד בכל יום מקרא: מפרשת השבוע, משנה: לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות, גמרא: להיות חזק מאד ללמוד את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, והשלושה לימודים האלו הם עיקר העשירות של האדם, כי להיפך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; שזה נקרא עני מי שלא לומד בכל יום את השלוש לימודים האלו, ותאמין לי שזה לא כל כך קשה כמו שחושבים, אם רק מרגילים את עצמם בזה, אז זה נעשה שגרתי שכמו שהקדוש ברוך הוא נותן את היום, כך אני צריך ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא.
נא ונא תעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, כי השמחה תדביק אותך באין סוף ברוך הוא, עד שלא תרצה שום דבר, רק תמיד לחשוב ממנו יתברך, ומובא (דרך מצוותיך מהצמח צדק) ששמע לא פעם אחת איך שסבו הבעל התניא הקדוש זי"ע שר בדביקות עצומה "איני רוצה כלום, איני רוצה את הגן עדן שלך, איני רוצה את העולם הבא שלך, אני רוצה רק אותך", זה נקרא שלימות הדביקות שאדם לא רוצה כלום רק להכלל באין סוף ברוך הוא, ולהרגיש תמיד את אמתת מציאותו יתברך, אשר זה הטוב הנצחי, אשרי מי שמגיע לדביקות כזה, ואתה צריך לדעת כי דקה ושניה שאדם רק חושב ממנו יתברך בזה העולם, למעלה זה כמו מליון שעות וכו' וכו', זה אי אפשר להסביר כאן למטה זה סך הכל שניה וכו', שחושב מלא כל הארץ כבודו, אין שום מציאות בלעדיך יתברך כלל, רבונו של עולם אני אוהב אותך, ואני רוצה להכלל בך לגמרי וכו' וכו', מה שזה עושה בכל העולמות כולם, מלאכים שרפים ואופנים וכו', מקנאים בבר ישראל על השניה הזו של הדביקות באין סוף ברוך הוא, ומכל שכן שיהיה רגע שלם, ומכל שכן וכל שכן כמה רגעים וכו' וכו', אשרי מי שמציית את רביז"ל ומרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולהוציא את הרצונות והכיסופים שלו, אז לא יתבלבל משום דבר, רק ירצה אמתת מציאותו יתברך, וזה יהיה הגן עדן שלו.
ודעת לנבון אם תחדיר בעצמך ידיעות אלו, אז תהיה בשלום ואהבה עם אשתך, ואף פעם לא תריב איתה, ותראה תמיד את הטוב שבה, כי על ידי חסרון אמונה, אדם הוא מבוהל ומבולבל לגמרי ואינו יודע מה הוא רוצה מעצמו, לא כן כשיש לאדם אמונה בהקדוש ברוך הוא, והוא לא רוצה כלום רק אותו יתברך, אזי הוא הכי מאושר בחייו, אשרי לו בזה ואשרי לו בבא.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר בלק י"א תמוז התשע"ג

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" תלמידי "היכל הקודש" הגרים ב"יבנאל עיר ברסלב", הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

באתי לבקש את כלל אנשי שלומינו היקרים מקהילתינו הקדושה, היות שביום שישי הזה זוכים לסיים את מסכת עירובין בסדרת הדף היומי, וכדאי כבר לקנות מסכת פסחים, כי בשבת קודש מתחילים ללמוד מסכת פסחים בסדרת הדף היומי, ורציתי שכל אחד יצטרף לאיזה שיעור בדף היומי, כי אין לתאר ואין לשער את גודל הזכות של מי שזוכה ללמוד בכל יום דף גמרא, וזה מציל אותו מהרבה רע וכו', ושומר אותו מכל מיני משחיתים ומזיקים וכו', כי ג'מ'ר'א' ראשי תיבות של הד' מלאכים השומרים את האדם, והם ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, אשרי מי שיכול להצטרף לאיזה שיעור שלומדים בקהילתינו, ואם לא יכולים אזי על כל פנים להיות חזק בלימוד דף היומי כל יום אפילו בגירסא זה דבר גדול מאד.
וידוע מה שאמר הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל בעת שעורר ללמוד את הדף היומי, שזה יאחד את כלל נשמות ישראל, וכך היה פתגמו "הגמרא נכתבה בבבל, רש"י חיבר את פירושו בצרפת, הרי"ף היה גר במרוקו, הרא"ש היה גר באשכנז, המהרש"א היה גר בפולין, נמצא שיהודי שבא ממרוקו, ופוגש יהודי שבא מליטא, או מרומניה, או מפולניה, או מצרפת, או מדרום אמריקה, או מארץ ישראל, או מאירופה, וכולם למדו אותו דף, ויש להם שיחה משותפת ביניהם, איזה אחדות זה יביא", ולכן זה תיקון גדול מאד ללמוד בכל יום את הדף היומי, שמאחד את כלל ישראל, ואנשי שלומינו אמרו שהוא קיבל את המתנה הזו מרביז"ל, כידוע שהוא פיאר ויפה את דבר רביז"ל בפולניה, שמסר את בנין הישיבה שלו להקיבוץ הקדוש שלנו בראש השנה, בשעה שלא יכלו לנסוע לאומן, והוא גם כן הצטרף להתפלל עם אנשי שלומינו.
השנה המשרד של "ישמח צדיק" לוקח על עצמו למכור את הכסאות בבית הכנסת הגדול באומן לקראת ראש השנה, וכל כסא עולה סך הכל מאה ושמונים ש"ח, ולא איכפת איזה כסא, כל הקודם זכה בכסא קדימה, ולכן אני מאד מבקש את אנשי שלומינו שכבר ירשמו, ויכולים לשלם את זה אפילו בתשלומים, כי השנה יהיה משהו מיוחד בראש השנה באומן, כמה רבבות יהודים יהיו בעזרתו יתברך שמו, והבית הכנסת הגדול "היכל הקודש" יהיה מפוצץ עם אנשי שלומינו, ולכן מה טוב ומה נעים כבר לדאוג עבור רכישת כסא, ובזה עוזרים לנו לכסות את כל ההוצאות הכרוכים עם השכרת המבנה, יעזור הקדוש ברוך הוא שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה, שנת חיים ואושר ועושר בגשמיות וברוחניות גם יחד.
יען שכבר התחמם המצב של הבחירות וכו', אזי אני מבקש את אנשי שלומינו היקרים לא להתערב בשום דבר, כי כל מה שיהיה נגזר בראש השנה, כך יהיה, ולכן לא כדאי להתווכח עם אף אחד, ולא להתעסק בזה, אנחנו כל הענין שלנו רק תורה ותפלה צדקה וחסד, והעולה על הכל שמחה לשמוח בנקודת יהדותינו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר בלק י"ב תמוז התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז רק להיות בשמחה, ותאמין לי שצריכים לחזור על מדת השמחה יום יום מחדש, כי הס"מ אורב על כל אחד ואחד לשבור אותו להכניס אותו בעצבות ובמרירות ובדכאון, ולכן צריכים למסור את נפשו להיות בשמחה, וכבר ידוע דברי הרמב"ם ז"ל (פרק ח' מהלכות לולב הלכה ט"ו) השמחה שישמח אדם בעשיית המצוה ובאהבת האל שציוה בהן עבודה גדולה היא, וכל המונע עצמו משמחה זו, ראוי להפרע ממנו, שנאמר (דברים כ"ח) "תחת אשר לא עבדת את הוי"ה אלקיך בשמחה ובטוב לבב", וכל המגיס דעתו וחולק כבוד לעצמו ומתכבד בעיניו במקומות אלו חוטא ושוטה, ועל זה הזהיר שלמה ואמר (משלי כ"ה ו') "אל תתהדר לפני מלך" וכל המשפיל עצמו ומיקל גופו במקומות אלו, הוא הגדול המכובד העובד מאהבה, וכן דוד מלך ישראל אמר (שמואל ב' ו') "ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיני", ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני השם, שנאמר (שמואל ב' ו') "והמלך דוד מפזז ומכרכר לפני הוי"ה"; ורביז"ל הזהירנו מאד מאד על מדת השמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, כי כל החולאות הבאים על האדם כולם באים רק מחמת קלקול השמחה, ולכן צריכים למסור את נפשו בשביל להיות תמיד בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד יהיה השמחה מצויה אצלך, כי אין טוב מזה, ועל ידי שמחה מתרחב הלב ויכולים אחר כך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לפניו יתברך את כל אשר עם לבבו בתמימות ובפשיטות גמור, כי מה שאין האדם מתחזק לדבר אל הקדוש ברוך הוא, הוא מפני שנופל על לבו עצבות ומרירות ודכאון, אבל תיכף ומיד שמכריח את עצמו להיות בשמחה, אזי נפתח לבו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ואין מילים להסביר לך את מעלת האדם הזוכה לדבר בכל יום עמו יתברך בשפת האם שלו, ורביז"ל גילה לנו (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה. ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו.
חזק ואמץ בשתי העבודות האלו, מצד אחד להיות תמיד בשמחה, ומצד שני תמיד לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ואז עולמך תראה בחייך.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר בלק י"ג תמוז התשע"ג

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" תלמידי "היכל הקודש" הגרים ב"יבנאל עיר ברסלב", הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

חסדי השם יתברך שהשבת מתחילים ללמוד מסכת פסחים כפי סדרת הדף היומי, ולכן אני מאד מבקש את כל אחד מאנשי שלומינו היקרים שתעשו כל מיני מאמצים שבעולם להצטרף אל הלימוד דף גמרא ביום, כי זה חיות להנפש, והצלת נפשות ממש, וזאת תדעו כל זמן שמחזיקים בדף גמרא, נשארים יהודי ירא שמים, ומאמין בהקדוש ברוך הוא, אבל הרגע שעוזבים את הדף מתקררים מהאמונה, כי לימוד גמרא כל כך חשוב בשמים, שמחזקת את האדם, ורואים כל אלו שעזבו את הדת וכו', זה היה רק מחמת שזלזלו בדף גמרא, וכדאי אפילו ללמוד בגירסא, אבל העיקר ללמוד בכל יום את הדף גמרא, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, ואל תקחו את זה בקלות, כי דף גמרא ליום זה מביא הצלחה לאדם.
רציתי מאד מאד לעורר את כלל אנשי שלומינו, היות שהקמתי את הקהילה הקדושה ביזע ובדם זה עשרים וחמש שנה, הס"מ ימ"ש רק מנסה לעשות פירודים בין אנשי שלומינו, ולכן אני מתחנן אליכם תעשו כל מה שביכולתכם לחיות ביחד באהבה גדולה מאד, כי זה היה הרצון של רביז"ל, ואמר (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; עם כל זאת אנחנו סך הכל בשר ודם, ואיך שהוא יש איזה דין ודברים בין אחד להשני, או בעניני נזקי שכנים וכו' וכו', ולכן הקמתי "בית הוראה" עם ארבע דיינים מומחים, ולכן אם יש לאחד טענות על השני, שיקרא אותו לדין תורה, ומוכרח לציית מה שפוסקים הדיינים שאין להם שום אינטרסים אישיים, וזה מאד מאד חמור אם אדם עושה דין לעצמו וכו', כי כמו שהוא עושה דין לעצמו, כך הוא ממשיך על עצמו דינים מהשמים, ולכן אני מאד מאד מבקש את כל אחד מאנשי שלומינו שלא יעשה דין לעצמו, אלא יפנה אל "בית הוראה" שלנו, ויקיים את הפסק שפסקו לו, כי זה דין תורה אמיתי, אשרי מי שיציית ואז יתברך מפי אל עליון.

המאחל לכם שבת שלום

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר בלק י"ג תמוז התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שהיום עושים סיום על מסכת עירובין, ולמחרת בשבת קודש מתחילים ללמוד מסכת פסחים, שהיא מסכתא מאד יפה וקלה, ומושכת את הלב, ולכן רציתי מאד מאד שתתחיל גם אתה ללמוד את מסכת פסחים בסדרת דף היומי, כי רואים מי שמרגיל את עצמו ללמוד כל יום דף גמרא, אזי הנה יום הנה לילה, והנה עוד פעם יום ולילה וכו' וכו', מי שזכה לחטוף ביום הזה דף גמרא, לאט לאט הימים הולכים ומצליחים לחטוף דף גמרא, שזה מתנה מהשמים, ולכן אף שאני מעורר אותך מידי פעם ללמוד דף גמרא שזה חיות להנפש, עם כל זאת כשמתחילים מסכתא חדשה, כדאי לעורר אותך יותר ויותר על לימוד דף גמרא בכל יום, ואשרי מי שחוטף בכל יום דף גמרא אפילו בגירסא, ואין לתאר ואין לשער את המעלה הנוראה הזו של לימוד דף גמרא ביום, והרב הקדוש רבי שלמה מזעוויל זי"ע אמר כשאדם אינו לומד כל יום דף גמרא, הפנים שלו נעשה צורה של חיה ובהמה וכו', ולכן אשרי מי שזוכה לחטוף בכל יום דף גמרא, שזה מזכך את האדם, וכל זמן שאדם חזק ללמוד בכל יום דף גמרא, זה ישמור אותו מכל רע, וחכמינו הקדושים אמרו (סנהדרין כ"ד.) במחשכים הושיבני כמתי עולם אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל; ולכאורה איך יכולים לומר על תלמוד בבלי את הלשון הזה שהושיבני בחושך כמתי עולם? אלא הפירוש הוא אחרת, דייקא מחמת שאנחנו נמצאים בגלות מר מאד שחושך לנו ולא אור, והושיבו אותנו במחשכים, ואנחנו נדמים בגלות כמו מת, מה יכול להחיותינו? על זה אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל, היינו ללמוד הרבה תלמוד בבלי, ואמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רי"ד) שהקליפה המחטאת את העולם בכל מיני לכלוך נקראת לילי"ת, שעולה כמספר תלמו"ד ועל ידי לימוד תלמוד מבטלים אותה לגמרי, והשם של הקליפה נקראת על שם יללה שאדם מילל מרוב צער ומרירות שעובר עליו, ומאבד לו את הרצון לשוב אליו יתברך, וכן נקרא על שם לילה, שאז הוא זמן חושך, ועל ידי לימוד תלמוד מאיר לו הלילה בסוד (תהלים קל"ט) "ולילה כיום יאיר", ולכן אשרי מי שלומד תמיד גמרא שהיא תלמוד, שעל ידי זה יאיר לו אפילו בגלותו המר, ויאיר עליו מלך הכבוד אורו יתברך, ולכן דייקא עכשיו כשמתחילים מסכת פסחים, תראה להצטרף אל השיעור דף היומי, או שתלמד בחברותא, או שתלמד לבד, ואפילו בגירסא, שאי אפשר להסביר מה זה דף גמרא, כי סוף כל סוף זה ישמור אותך מכל רע מפגעי ומקרי הזמן וכו', וזה יציל אותך מכל מיני צרות ויסורים ומרירות ומכאובים וכו', ואם היו בני אדם יודעים מה זה ללמוד בכל יום דף גמרא, לא היו צריכים לדבר אפילו, אלא כמו שאדם מחוייב בכל יום להניח תפילין, כך מחוייב ללמוד כל יום דף גמרא, כמובא בספר שם הגדולים (חלק ספרים - מערכת ת' אות נ"ו) וכתב הגאון רבי שעפטל בן הגאון הרב של"ה בצוואה הנדפסת בסוף ספר יש נוחלין (דפוס אמשטרדם) "לימוד גמרא ופירוש תוספות חיוב כמו הנחת תפילין", "לימוד כל המשניות הוא דבר גדול" וקבלה בידי שאינו רואה פני גיהנם מי שהוא בקי במשניות, וצריך להיות בקי בגמרא וכו', עיין שם.
הרב הקדוש רבי יהושע מבעלזא זי"ע, אמר בשם אביו הקדוש השר שלום זי"ע, דף גמרא עם רש"י מסוגל להצלחה, והוא בעצמו אמר ראיתי אנשים שכבר היו בנעוריהם בדיוטא התחתונה רחמנא ליצלן וכו', אבל לקחו את עצמם ללמוד בכל יום דף גמרא, ואפילו מנסיונות הקשים שעבר עליהם וכו', זה שעמד להם ונחלצו מבור תחתיות, והצליחו להתחזק ולהתגבר על היצר, עד שעלו ונתעלו לתלמידי חכמים מופלגים ומורי הוראה בישראל, הרי שלך לפניך מה זה ללמוד בכל יום דף גמרא, והעיד יהודי בשם ר' אברהם לוי ז"ל שהיה חשוך בנים הרבה שנים, ונסע אל השר שלום מבעלזא זי"ע, וביקש מאד על ילדים, ענה ואמר לו בזה הלשון "אברך, הלא אתה יכול ללמוד, אם תלמד בכל יום דף גמרא, תזכה לזרע של קיימא", וקיים את זה בעקשנות גדול מאד, ונולדו לו אחר כך שבע עשרה ילדים, אשרי מי שחזק בלימוד דף גמרא, ומוסר את נפשו על לימוד זה.
נא ונא תשמור מאד מאד על הכבוד של אשתך, ותדון אותה לכף זכות, כמו שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן רס"ד) שצריכים לכבד ולייקר את אשתו. כי אמר הלא הנשים הם סובלים צער ויסורים גדולים מאד מאד מילדיהם, צער העיבור והלידה והגידול, כאשר ידוע לכל עוצם מכאובם וצערם ויסוריהם בכמה אופנים הקשים וכבדים מאד מאד וכו' וכו', על כן ראוי לרחם עליהם ולייקרם, ולכבדם. וכן אמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא נט.) 'אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו', [תכבדו ותייקרו את נשותיכם כדי שתהיו עשירים], וכן אמרו (יבמות סג.) 'דיינו שמגדלות את בנינו ומצלת אותנו מן החטא', ולכן צריכים לכבד ולייקר אותם מאד מאד, וזה יסוד גדול בחסידות ברסלב, שהבעל מוכרח לעזור לאשתו, ואם הוא רוצה להיות מקורב אל רביז"ל ולציית אותו, עליו הדבר הראשון לעזור לאשתו בכל המובנים, ותהיה פיקח ותעשה כל מה שביכולתך לשמח ולבדח את אשתך שהיא שמחה ועליזה, כמאמרם ז"ל (ראש השנה ו:) אשה בעלה משמחה; ואם אשתך תהיה שמחה, אזי כל הבית יהיה שמח ורגוע וכו', ואשרי הבעל שיש לו את השכל הזה למסור את נפשו שיהיה שלום בבית, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סוטה יז.) איש ואשה זכו שכינה ביניהן, ואמרו (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ח') אי אפשר לאיש בלא אשה ואי אפשר לאשה בלא איש אי אפשר לשניהן בלא שכינה, ובמקום שהשכינה נמצא שם הברכה מצויה, רק שיהיה ביניהם שלום ואהבה גדולה מאד, כי שלום אמרו חכמינו הקדושים (שבת י.) זה שמו של הקדוש ברוך הוא, ולכן אם מכניסים את הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, זה נקרא שלום בית, היינו שמו של הקדוש ברוך הוא בתוך הבית.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר פנחס ט"ו תמוז התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שהנה מתחיל עוד שבוע חדש, שבוע שעדיין לא היה בעולם, ולכן צריכים לנצל את השבוע הזה לדביקות הבורא יתברך שמו, אשר כל מחשבה ומחשבה שרק חושבים ממנו יתברך, על ידי זה זוכה לקיים מצוות עשה של יחוד הבורא יתברך, ולא צריכים להשקיע שום דבר רק לחשוב "מלא כל הארץ כבודו" "אין בלעדיך יתברך כלל" "הכל לכל אלקות גמור הוא", ובמחשבות אלו הוא מדבק את עצמו באין סוף ברוך הוא, וזוכה לאהבת השם יתברך, אשר זה מצוות עשה של "ואהבת את הוי"ה אלקיך", ומובא (ספר החינוך מצוה תי"ח) שראוי לו לאדם שישים כל מחשבתו וכל מגמתו אחר אהבת השם, ויעריך בלבו תמיד כי כל מה שהוא בעולם מעושר ובנים וכבוד הכל כאין וכאפס ותוהו כנגד אהבתו ברוך הוא, וייגע תמיד כל היום בבקשת החכמה למען ישיג ידיעה זו, סוף דבר יעשה כל יכולתו להרגיל מחשבת לבו כל היום באמונתו ויחודו, עד שלא יהיה רגע אחד ביום ובלילה בהקיצו שלא יהא זוכר אהבת אדוניו בכל לבו וכו'; עיין שם, וזה דבר שלא צריכים להשקיע בו שום דבר, רק לחשוב מזה, וכבר מגיע לאהבתו יתברך, אשר אין למעלה מזה שאז כל עוונותיו מתהפכות לזכויות, ולכן אל תהיה בטלן, זכינו להתקרב אל רביז"ל שמאיר בנו את אמתת מציאותו יתברך, וגילה לנו את ענין של שיחה בינו לבין קונו, שעל ידי זה מתגברת האהבה של אדם אליו יתברך, כי לא ידבר האדם אל הקדוש ברוך הוא, אלא אם הוא אוהב אותו, ואפילו כשיש לו טענות וכו', שאין לו בת זוג וכו', אין לו פרנסה וכו', אין לו ילדים וכו', הוא בא ובוכה אליו יתברך כבן המתחטא לפני אביו, זה גם כן מחמת רוב אהבה שאוהב את הקדוש ברוך הוא, ולכן תעשה כל מה שביכולתך להוציא ממך את כל הקושיות והספיקות והמרירות והדכאון והעקמומיות שיש בך, שהכניס בלבך הס"מ כדי לעקור אותך מאהבתו יתברך, כי באמת מי שאוהב את השם יתברך, על ידי זה הוא שורף את כל הקליפות והמשחיתים שברא.
נא ונא זכור גם זכור שרק אתמול התחילו ללמוד מסכת פסחים לפי סדרת הדף היומי, ולכן עלה גם אתה אל העגלה ותתחיל ללמוד כל יום דף גמרא ממסכת פסחים, ותרגיש כל מיני טעמים בעולם, כי אי אפשר להסביר מה זה דף גמרא ליום, שזה מציל את האדם מכל מיני צרות ויסורים, ולכן הס"מ יעשה כל מיני פעולות שבעולם ואפילו יתיר לאדם ללמוד כל הלימודים רק לא דף גמרא, כי מדף גמרא הוא מאד מאד מפחד כי זה מבטל אותו לגמרי, ולכן תהיה עקשן גדול כל יום ללמוד דף גמרא אפילו בגירסא, ועל ידי דף גמרא נפתח לאדם אהבה גדולה אליו יתברך, כי אפילו כשלומד דינים והלכות שקשורים אל גשמיות העולם הזה וכו', גם זה מכניס באדם התלהבות גדולה מאד למצוא את הקדוש ברוך הוא בתוך הבריאה, ורואה שאין בלעדו יתברך כלל, כי בכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם, אשרי מי שמכניס דברים אלו בתוך לבו ואז טוב לו כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר פנחס ט"ז תמוז התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

אתה לא יכול לתאר ולשער איך שאנחנו צריכים לשמוח שזכינו להתוודע מרביז"ל, שהוא המתנה ששלח לנו הקדוש ברוך הוא בדורותינו אלו כדי להציל את נשמות ישראל, ולכן עלינו למסור את נפשינו לגלות ולפרסם את האור הזה, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"א) היושר לגלות את הסגולה לעם סגולה, ועל כן אשרי מי שזוכה לדבר על לבם של ישראל, לחזקם לעודדם ולשמחם, שזה המצוה הכי גדולה, כמו שפירש רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ק"ו) את הפסוק (תהלים מ"א) "אשרי משכיל אל דל", היינו כשהוא בקטנות המוחין, ומשכיל עצמו לבוא לגדלות המוחין, אזי "ביום רעה ימלטהו הוי"ה" נמתקין כל הדינין. ואם לא יכול בעצמו לבוא לגדלות המוחין, עצה לזה, שישכיל אחרים, ועל ידי זה יתעורר גם אצלו.
מה אומר לך בזה העולם צריכים להתחזק ביתר שאת וביתר עוז בכל יום ויום מחדש, ולעשות כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה, כי השמחה היא רפואה בין בגשמיות בין ברוחניות, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קס"ט) כשאדם תמיד שמח הקדוש ברוך הוא בעצמו שומר אותו שלא יכשל בעבירות חמורות, ולכן צריכים לעשות כל מה שביכולתו רק להיות בשמחה, כי השמחה זה הגאולה, כי אצלו יתברך כתוב (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו", והאריז"ל גילה לתלמידו רבי חיים ויטאל זי"ע שלא הגיע למדריגתו אלא על ידי שמחת המצוות, כי בכל מצוה היה כל כך שמח, שאפילו אם היו נותנים לו כל הון דעלמא, לא היה מגיע אל השמחה שהיה לו בעת שקיים מצווה, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ד) כשאדם נמצא אפילו במדור הקליפות, על ידי שמקיים את המצוות בשמחה, על ידי זה הוא עולה מעולם העשיה אל העולם היצירה, ומעולם היצירה לעולם הבריאה, ומעולם הבריאה אל עולם האצילות, עד שנכלל באין סוף ברוך הוא, בבחינת מטי ולא מטי וכו' וכו', ולכן אל תיקח את זה בקלות, כי למעלה מאד מתפעלים מיהודי שמחזיק את עצמו בכל המצבים הכי קשים ואינו נשבר משום דבר, ואף שעובר על כל אחד נסיונות קשים ומרים מאד מאד, עם כל זאת הוא שמח עם המצוות שזוכה לקיים בכל יום ויום, וזה עיקר השלימות של בר ישראל כשמקיים מצוה הוא מקיים את זה עם כל הלב שמח, ואמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ל"ד סימן ט') לימדך תורה דרך ארץ שכשיהא אדם עושה מצוה, יהא עושה אותה בלב שמח; ותהלה לאל יש לנו במה לשמוח שזכינו להבראות מזרע ישראל, ולא עשנו גוי כגויי הארצות, ואנחנו מקיימים בכל יום מאה מצוות, כמאמרם ז"ל (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') תני בשם רבי מאיר אין לך אחד מישראל שאינו עושה מאה מצות בכל יום. קורא את שמע ומברך לפניה ולאחריה ואוכל את פתו ומברך לפניה ולאחריה ומתפלל שלשה פעמים של שמונה עשרה וחוזר ועושה שאר מצות ומברך עליהן. וכן היה רבי מאיר אומר אין לך אדם בישראל שאין המצות מקיפות אותו. תפילין בראשו ותפילין בזרועו ומזוזה בפתחו מילה בבשרו ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו. והוא שדוד אמר (תהלים קי"ט) "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך". וכן הוא אומר (תהלים ל"ד) "חונה מלאך הוי"ה סביב ליראיו ויחלצם"; ומי יתן שתצא כבר מהמרה שחורה, ותשמח עם הנקודות טובות שיש בך, כי זה היה רצון של רביז"ל, כי הוא בן השמחה, הנכלל במקור השמחה, ועוסק לקשרינו אל שורש השמחה.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעשה כל מה שביכולתך ללמוד בכל יום מקרא: מפרשת השבוע, שזה סגולה לאריכות ימים ושנים, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו, משנה: לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות כסדרן, שזה מטהר את הנפש מכל מיני חלודה, כי משנ"ה אותיות נשמ"ה, וכן זוכים על ידי ריבוי לימוד משניות לפרנסה בשפע, כי משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, גמרא: להיות חזק מאד מאד ללמוד את הדף היומי, ובפרט עכשיו שהתחילו ללמוד מסכת פסחים, כדאי לך להצטרף אל הלימוד דף היומי, וכבר תתחיל מסכת פסחים, או לבד או עם חברותא או לשמוע שיעור, כי אין לתאר ואין לשער את הזכות של אדם שזוכה ללמוד בכל יום דף גמרא, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי כל היהדות תלוי כפי שאדם זוכה ללמוד דף גמרא, ודע לך שהשלושה לימודים האלו מקרא משנה גמרא הם עיקר העשירות של האדם, כי להיפך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; שזה נקרא עני מי שלא לומד בכל יום את השלוש לימודים האלו.
העיקר תרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בכל יום, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, ואם בני אדם היו יודעים מה זה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, היו מתמידים בזה מאד מאד, ולכן אל תהיה בטלן, אפילו כמה דיבורים שמדברים עמו יתברך, זה עושה רושם גדול בשמים.
השנה יהיה משהו מיוחד בראש השנה באומן, ולכן כדאי לך לקנות תיכף ומיד מקום ישיבה בבית הכנסת הגדול "היכל הקודש" באומן, שהוא סך הכל מאה ושמונים ש"ח, וחבל שלא יהיה לך כסא, כי השנה לא יהיה מקום אפילו לעמוד וכו', ועלינו לבקש כבר ממנו יתברך שנזכה להיות אצל רביז"ל על ראש השנה באומן, כי צריכים הרבה ישועות כל אחד ואחד כפי שיודע נגעי לבבו ומכאוביו, אשרי מי שמצטרף אל הנסיעה הקדושה להיות אצל רביז"ל בראש השנה באומן, אשר אין למעלה מזה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר פנחס י"ז בתמוז התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מהיום מתחילים ימי בין המצרים, שהם ימי אבל, עם כל זאת דייקא בימים אלו יכולים למצוא את הקדוש ברוך הוא יותר ויותר, כי אינו דומה כשהמלך יושב בהיכלו וכו', שאז קשה מאד להגיע אליו, מאשר כשהוא יוצא בחוץ, ואז הוא מסתובב אפילו בין המון עם האיכרים, ולכן אמרו צדיקים שדייקא בימי בין המצרים יכולים יותר ויותר להתקרב אל הקדוש ברוך הוא.
והנה מבואר בדברי מוהרנ"ת ז"ל (ליקוטי הלכות ברכת השחר הלכה ה' אות פ"ח) שבלעם הרשע רצה להתגבר על עם ישראל עם תאוות ניאוף, ולהכניס בהם רצונות של סטרא אחרא וכו', כי באמת בר ישראל צריך שיהיה לו הרצון רק להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, ולא יהיה לו רצון אחר מהבלי עולם הזה, אלא להכלל ברצונו יתברך, ושיהיה נכלל לגמרי באין סוף ברוך הוא, כי הנשמה תמיד משתוקקת לחזור אל שורשה, להרגיש את אמתת מציאותו יתברך על כל שעל ושעל, וזה התכלית של כל התכליתים שבר ישראל לא ירצה שום דבר רק להכלל במקום שצריך להכלל וכו' וכו', וזה צריך להיות הרצונות של כל בר ישראל, רק להכלל באמתת מציאותו יתברך, וזה זוכים דייקא על ידי שהמח מחשבה שלו רחוקה לגמרי מניאוף ומהרהורים רעים, מה שאין כן בלעם שהוא היה נואף גדול מאד, רצה להכניס בעם ישראל מחשבות זרות והרהורים רעים וכו' וכו', כדי לנתק אותם ממנו יתברך, שאז החיים של האדם מאד ממורמרים ומדוכאים וכו' וכו', וזכה פנחס והכניע אותו לגמרי, שזה עבודת הצדיקים בכל דור ודור להלחם עם קליפת וטומאת בלעם שהם כלל תאוות ניאוף, וכמו שאמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן רמ"ד) שיש לו צער גדול מאד שהוא צריך לחשוב בכל יום בתפלתו את בלעם, והסביר מוהרנ"ת ז"ל שכוונת רביז"ל היה שצריך להכניעו ולבטל טומאתו מן העולם, ואז זכה פנחס ונטל את שלו, שקנא קנאת הוי"ה צבאות, כמו שכתוב (במדבר כ"ה) "פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי" וגו', היינו שביטל החימה והרוגז שהוא היפך הרצון דקדושה, להיות נכלל באין סוף ברוך הוא וכו', על ידי שקנא קנאת הוי"ה צבאות, ועל כן קורין פרשה זאת דייקא בבין המצרים. כי כל החורבן היה על ידי חטא העגל שהוא פגם הרצון שהיה בשבעה עשר בתמוז וכו', ועל כן קורין אז פרשה זאת שהוא הכנעת בלעם הרשע, כי חטא העגל היה כלול מניאוף וזוהמא גדולה, כי הרגע שעוזבים את הקדוש ברוך הוא והולכים אחר העגל, כבר נופלים לנוקבא דתהומא רבה שהוא זוהמת תאוות ניאוף, ועל כן דייקא על ידי פנחס שקנא קנאת הוי"ה צבאות וכו', השיב את החימה והדין שנגרם על ידי חטא העגל, ועל ידי זוהמת בלעם הרשע, וזה מה שאנחנו מוצאים שדייקא בפרשה זאת (פנחס) מבוארים כל סדר הקרבנות תמידין ומוספין של כל הימים טובים, כי כל הימים טובים הם מקראי קודש שקוראים ומגלים את הרצון העליון, שזה מה שפנחס שהוא הצדיק האמת מכניס בנשמות ישראל, שיתגברו ביתר שאת ביתר עוז לעזוב את זוהמת תאוות ניאוף שמכניס בלעם בעולם וכו', וימשכו אחר חגי ישראל שאז מתגלה הרצון העליון, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ד') שבחגי ישראל אז מתגלה הרצון העליון שעל ידי זה מכניעים את מצח הנחש, שהוא רוצה להראות שהכל טבע מקרה ומזל, והצדיק האמת שהוא בחינת פנחס לוחם נגדו ומגלה שהכל אלקות גמור הוא, והכל מושגח ממנו יתברך, ואין טבע ומקרה ומזל כלל, ועל כן דייקא בימים אלו שנקראים בין המצרים, יכולים לזכות לחזור יותר ויותר אליו יתברך, שכל זה נעשה על ידי פנחס שהכניע ועקר את בלעם הרשע, שהוא היה מצח הנחש, וכל זה הוא סוד תיקון חורבן בית המקדש, ששם עולין לרגלים, ששם עיקר הארת הרצון, ועל כן קורין זאת 'בין המצרים' כי כל זה הוא תיקון החורבן של בין המצרים, כי על ידי הצדיק האמת שהוא בחינת פנחס נזכה שיהיה נשמע לאזנינו קול הקריאה של יום טוב, שקורא את הרצון, שעל ידי זה יתתקן הכל, ונזכה לשוב לארצנו ולבנות את בית מקדשנו במהרה בימינו.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעשה כל מה שביכולתך ללמוד בכל יום מקרא: מפרשת השבוע, שזה סגולה לאריכות ימים ושנים, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו, משנה: לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות כסדרן, שזה מטהר את הנפש מכל מיני חלודה, כי משנ"ה אותיות נשמ"ה, וכן זוכים על ידי ריבוי לימוד משניות לפרנסה בשפע, כי משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, גמרא: להיות חזק מאד מאד ללמוד את הדף היומי, ובפרט עכשיו שהתחילו ללמוד מסכת פסחים, כדאי לך להצטרף אל הלימוד דף היומי, וכבר תתחיל מסכת פסחים, או לבד או עם חברותא או לשמוע שיעור, כי אין לתאר ואין לשער את הזכות של אדם שזוכה ללמוד בכל יום דף גמרא, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי כל היהדות תלויה כפי שאדם זוכה ללמוד דף גמרא, ודע לך שהשלושה לימודים האלו מקרא משנה גמרא הם עיקר העשירות של האדם, כי להיפך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; שזה נקרא עני מי שלא לומד בכל יום את השלוש לימודים האלו.
העיקר תרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בכל יום, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, ואם בני אדם היו יודעים מה זה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, היו מתמידים בזה מאד מאד, ולכן אל תהיה בטלן, אפילו כמה דיבורים שמדברים עמו יתברך, זה עושה רושם גדול בשמים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר פנחס י"ח בתמוז התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

אתה רואה בחוש שהנה יום והנה לילה, ומה שזכית לתפוס ביום הזה, זה מה שנשאר לך לנצח נצחים, ואף אחד לא שם לב אל זה, כי הס"מ משכיח לאדם את אמתת מציאותו יתברך, ותמיד דוחה אותו מחר אני יהיה יהודי חרדי, ואקיים מצוות הקדוש ברוך הוא, מחר אני ילמד תורה בהתמדה, מחר אהיה בשמחה, ואינו קולט שזה בעצמו קליפת עמלק, שעל זה בא משה רבינו ללחום, ואמר ליהושע תלמידו (שמות י"ז ט') "וצא הלחם בעמלק מחר", היינו צא והלחם עם עמלק שדוחה את הכל על מחר, העיקר לא היום, וכך עובר לאדם יום אחר יום שדוחה מיום ליום, העיקר לא היום, ועל זה בא רביז"ל ללחום, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רע"ב) על הפסוק (תהלים צ"ה) "היום אם בקולו תשמעו", כלל גדול בעבודת השם, שלא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום, הן בעסק פרנסה והצטרכותו, צריך שלא יחשוב מיום לחבירו, וכן בעבודתו יתברך לא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום ואותו השעה, כי כשרוצין להכנס בעבודת השם יתברך, נדמה להאדם כאילו הוא משא כבד, ואי אפשר לו לישא משא כבד כזו. אבל כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו משא כלל, וגם שלא ידחה את עצמו מיום ליום, לאמר מחר אתחיל, מחר אתפלל בכונה ובכח כראוי, וכיוצא בזה בשאר העבודות, כי אין לאדם בעולמו כי אם אותו היום ואותו השעה שעומד בו, כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. וצריך לזכור "היום אם בקולו תשמעו", אם אתה רוצה לשמוע בקולו יתברך, אין לך רק היום הזה, וזה ביותר סובב על ענין השמחה, שאמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ורואים בחוש שרוב בני אדם מסתובבים עצובים שבורים רצוצים ומדוכאים וממורמרים וכו' וכו', והכל שאומרים לעצמם היום אי אפשר לי לשמוח כי עובר עלי משברים וגלים וכו' וכו', מחר אני יקום ואעשה התחלה חדשה ואהיה בשמחה, ותמיד יהיה חיוך על הפנים שלי, ואתחזק להתפלל וללמוד ולקיים את המצוות, וכך דוחה מיום אל יום, ואינו תופס שבכל יום בכל שעה בכל רגע הוא מת, כי הזמן שעובר לעולם לא יחזור אליו, וכבר אמר החכם "אדם דואג על איבוד דמיו, ואינו דואג על איבוד ימיו - דמיו אינם עוזרים וימיו אינם חוזרים", וזה כל כך ברור לאדם, אף על פי כן הוא לא שם לב שהנה יום בא והנה יום הולך, ומאומה אין בידו, וכל אחד רק שורה בדאגות ובמרירות ובעצבות וכו', ולא פועל שום דבר, ומכל שכן וכל שכן שלא מתפלל במנין את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית, ולא לומד על כל פנים מקרא משנה גמרא, שזה עיקר העשירות של אדם, והכל פורח לו מהיד, וכמאמר החכם "האדם כציפור כל ימי הבלו – ותענוגי עולם כרשת לרגלו", וידוע מה שמוהרנ"ת ז"ל אמר "שעיקר ספר המוסר והתוכחה זה יום האתמול, שזה מה שכתוב (בראשית ל"א מ"ב) "ויוכח אמש", היינו שאדם צריך להסתכל תמיד על יום האתמול, וזה כבר התוכחה הכי גדולה", כגון מה פעלתי אתמול שהלכתי כל היום בעצבות ובמרירות ובדכאון? מה פעלתי אתמול שרבתי עם אנשים? מה הרווחתי אתמול שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא גמרא? מה הרווחתי אתמול שלא התפללתי את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין? ולכן היום האתמול זה הספר מוסר והתוכחה הכי גדולה.
ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, תיקח את עצמך בידיך היום הזה, ותדע לך שאין לך רק היום הזה, היום תהיה רק שמח, היום תקבל את פני כל אדם בסבר פנים יפות, היום תעשה צדקה וחסד עם בני אדם, היום תתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, היום תלמד קצת מקרא קצת משנה קצת גמרא קצת הלכה, ואל תדחה ליום המחר, ותמיד תזכור שאין לך מחר, ולכן כל מה שאתה תחטוף ביום הזה, זה שלך לנצח.
תאמין לי שראוי לנו לרקוד בכל יום שיש לנו רבי כזה, שמחזק ומעורר ומעודד אותנו שלבל נטעה את עצמינו, ונזכור היטב אשר ימינו כצל עובר, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; ולכן תתחזק דייקא היום להיות בשמחה, ולא לריב עם אף אחד בעולם, ואז כל החיים שלך ישתנו מהקצה אל הקצה, כמאמר החכם "בשמחה ובצחוק ייראה אצלם הזמן קצר – ולדואגים ומצטערים ייראה יותר ארוך", הלוואי שהיית מכניס את הדיבורים אלו בתוך לבך, והיית מתנהג בדרך זה שלימד אותנו רביז"ל "היום אם בקולו תשמעו", אין לנו רק את היום הזה, ואז דייקא תצליח.
תאמין לי שאין לי פה שום כוונה, אלא אני מרחם על נשמתך שנעה ונדה כשיכור בלי שום תכלית וכו', כי כל כך חבל על כל יהודי שמסתובב כל היום ממורמר ומדוכא וכו' וכו', הן אמת שעובר עליו משברים וגלים עניות ודחקות צרות ויסורים ומכאובים וכו' וכו', אבל עם עצבות ומרירות לא פועלים כלום, אדרבה מסתבכים יותר ויותר, ואם כן למה לדאוג? בשעה שיכולים להכריח את עצמו לשמוח, ורק זה יעזור לו, כי אתה לא יכול לתאר ולשער אל מה שמחה יביא אותך, ולכן אני מבקש אותך שתתפלל כל יום את התפלה הזו, וזה יעזור לך מאד מאד להיות בשמחה:
רבונו של עולם זכיני להיות בשמחה תמיד, ואזכה להרגיש את השמחה ברמ"ח איברי ושס"ה גידי, עד שהשמחה תגיע לרגלי, שאזכה לרקוד בכל יום מרוב שמחה על גודל החסד שעשית עמדי, שנבראתי מזרע ישראל, ואני יכול לקיים את מצוותיך, אנא רחם עלי והרחק ממני את העצבות והעצלות, וזכיני לדבר בכל יום עם אחרים משמחה, ואזכה לשמח את אחרים, ועל ידי זה גם אני אזכה לשמוח, ובזכות השמחה אזכה להכלל בך לגמרי, עד שלא אראה לפני עיני רק את אמתת מציאותו יתברך, איך שאתה מחיה ומהווה ומקיים את כל הבריאה כולה, וזכיני לאמונה ברורה ומזוככת שאזכה לדעת בידיעה ברורה שאתה נמצא ואין בלעדיך נמצא, ועל ידי זה תמחול לי על כל עוונותי, ואזכה להכלל בך מעתה ועד עולם אמן סלה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר פנחס י"ט תמוז התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שלא תשבר משום דבר, הן אמת שעובר עליך משברים וגלים וכו' וכו', דע לך שזה הנסיונות שמנסים את כל אחד, לראות איך יחזיק מעמד ולא ישבר משום דבר.
אנחנו צריכים כל כך להתחזק שזכינו להתקרב אל רביז"ל, והוא לא נותן לנו ליפול אם רק נקבע לעצמינו קביעות חזקה ללמוד בספרו הקדוש "לקוטי מוהר"ן", אשר בפירוש גילה לנו (חיי מוהר"ן סימן שמ"ו) שהספר הקדוש שלו לקוטי מוהר"ן שיצא בעולם הוא אתחלתא דגאולה, ואמר מאחר שיצא בעולם אני חפץ מאד שילמדו אותו, כי צריכים ללמוד אותו הרבה עד שיהיה שגור בעל פה, כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול מאד להשם יתברך אשר אין ערוך אליו, אחר כך אמר בפירוש שהלימוד בחיבוריו הקדושים הוא אתחלתא דגאולה, ואמר (חיי מוהר"ן סימן שמ"ט) שיכולין להיות נעשה בעל תשובה גמור על ידי לימוד הספר שלו וכו', ואמר שיהיו בני אדם שילמדו ויתפללו על ידי הספר הזה וכו', ואמר שמי שישב ויעסוק בספריו רק בלי קנטור ונצחון, ויסתכל בו באמת אז בודאי יהיו נבקעין אצלו כל גידי קשיות לבבו. ואמר בזו הלשון: "סע וועט אים אלע אדערן טרענען" [שיפתח קשיות גידיו]; אשרי מי שקובע את עצמו ללמוד בכל יום שיעור בספר הקדוש "לקוטי מוהר"ן", כי זה פותח את הלב לגמרי, כידוע למי שרגיל בה.
נא ונא תעשה כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה, תשמח את עצמך עם נקודת יהדותיך, ואל תניח את העצבות אצלך כרגע, שזה אבי אבות הטומאה, כי עצבות והסטרא אחרא והקליפות המעלימים ומכסים את אמתת מציאותו יתברך, ולהיפך שמחה מגלה את הקדוש ברוך הוא, כי אצלו יתברך שורה רק השמחה, כמו שכתוב (דברי הימים א' ט"ז כ"ז) "הוד והדר לפניו עוז וחדוה במקומו", אשרי מי ששמח בעצמו, ואשרי ואשרי מי שמשמח אחרים, ששכרו הרבה מאד בשמים.
זכור תזכור שהחיים של בן אדם בזה העולם אינם קלים כלל, כי עובר על כל אחד ואחד משברים וגלים, נסיונות קשים וכו' וכו', ואשרי מי שמחזיק מעמד ומהפך את כל הבלבולים והחושך שלו אל אור גדול שמרגיש את אמתת מציאותו יתברך המאיר בכל העולם כולו, כמו שכתוב (יחזקאל מ"ג) "והארץ האירה מכבודו", ובפרט עכשיו בימי בין המצרים שהכל נעלם ונסתר וחושבים שהכל טבע מקרה ומזל וכו' וכו', ודייקא בימים אלו יכולים לגלות את אמתת מציאותו יתברך שנמצא בהסתרה שבתוך הסתרה, שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ו) שזה דעת ושכל גדול מאד מאד, היינו כשבר ישראל נפל במקום שנפל וכו' וכו', וגם שמה הוא מוצא את הקדוש ברוך הוא ואינו מייאש את עצמו, אז מתגלה אליו אורייתא דעתיקא סתימאה, תורה עליונה וכו', וכן מקבל תשוקה עצומה ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא בחשק חדש, אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בימים אלו, וזוכה לגלות את ההסתרה, ומוצא שם את אורו יתברך, שאז יזכה לעבור על הכל, ושום דבר לא יוכל לשבור אותו וכו'.
מאד מאד תזהר לקבל את פני כל בר ישראל בסבר פנים יפות, שזה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר פנחס כ' תמוז התשע"ג

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" תלמידי "היכל הקודש" די בכל אתר ואתר הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

חסדי השם יתברך שגם השנה נזכה להתפלל יחד עם הקיבוץ הקדוש שלנו באומן, בבית הכנסת הגדול "היכל הקודש", ויען שהשנה יהיה שנה מיוחדת, כי יבואו מכל העולם כולו יהודים להצטרף אל הקיבוץ הקדוש באומן, ויהיה דוחק גדול מאד, ולכן אנחנו מרחיבים את הבית הכנסת שלנו שיוכל להכיל את כל הציבור, וההוצאות מרובות מאד, ולכן אבקש את כל אחד מאנשי שלומינו שיקנה 'מקום ישיבה' היינו כסא, בסכום מינומלי בארץ ישראל 180 ש"ח, ובחו"ל 50 דולר, ומבחר המקומות כל הקודם זכה, כי מי שבא קודם יוכל לקנות את מקומות הישיבה קדימה יותר, ואפילו אלו שלא נוסעים, מי יתן שגם הם יקנו כסא 'מקום לישיבה' כדי שיהיה להם חלק בההוצאות המרובים שעולה לנו השנה לשכור את המקום, אקווה שיהיה לכם חלק בשכירות המקום השנה.

נא ונא ראו כבר להתחיל לבקש ממנו יתברך שנזכה להיות יחד בראש השנה באומן על הקיבוץ הקדוש של רביז"ל, כי כך גילה לנו בפירוש ואמר (חיי מוהר"ן סימן ת"ג) הראש השנה שלי עולה על הכל, והיה פלא אצלי מאחר שהמקורבים שלי מאמינים לי ולמה לא יזהרו כל האנשים המקורבים אלי שיהיו כולם על ראש השנה איש לא יעדר, כי כל ענין שלי הוא רק ראש השנה, והזהיר לעשות כרוז שכל מי שסר אל משמעתו ומקורב אליו יהיה על ראש השנה אצלו לא יחסר איש ומי שזוכה להיות על ראש השנה ראוי לו לשמוח מאד מאד, כמו שכתוב (נחמיה ח') "אכלו מעדנים ושתו ממתקים כי חדות הוי"ה הוא מעוזכם" וזה נאמר על ראש השנה. ואמר (חיי מוהר"ן סימן ת"ה) הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותי, רק השם יתברך נתן לי זאת במתנה, שאני יודע מהו ראש השנה, לא מבעיא אתם כולכם, בוודאי תלויין בראש השנה שלי, אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי; ואמר רביז"ל לענין ראש השנה שלו (חיי מוהר"ן סימן ת"ו) שיכולין אז אנשים לקבל תיקונים מה שבכל השנה לא היה באפשר שיהיה להם תיקון בשום אופן, אף על פי כן בראש השנה יכולין אפילו הם לקבל תיקון. אף על פי שבכל השנה אפילו הוא בעצמו ז"ל לא היה יכול לתקנם, אבל בראש השנה גם הם יכולים לקבל תיקונים. כי אמר שהוא עושה בראש השנה ענינים ותיקונים מה שבכל השנה גם הוא אינו יכול לעשות.
הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה כולנו יחד לקיים את דבריו הקדושים, ונהיה ביחד בהקיבוץ הקדוש שלנו באומן.
מקומות ישיבה יכולים לקנות במשרד הקהילה ביבנאל.

המאחל לכם שבת שלום

בעזה"י יום ו' לסדר פנחס כ' תמוז התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מבואר בדברי מוהרנ"ת ז"ל (ליקוטי הלכות הרשאה הלכה ג' אות י"א) כי עיקר התיקון שנזכה לצאת מהגלות הארוך והמר הזה שאנו מתאבלים עכשיו בשלוש שבועות האלו שבוכים ומבכים על חורבן בית המקדש ועל גלות וצרות ישראל, עיקר שלימות התיקון הוא על ידי שבת קודש, ובפרט השלוש שבתות שבבין המצרים, כי בשבת אז עולין כל היראות הנפולות שהם כל הדינין והצרות המפחידין את האדם חס ושלום, כי בשבת נמתקין ונתבטלין כל הדינין. כמובא בזוהר (תרומה קל"ה:) וכל שולטני רוגזין ומארי דדינין כולהו ערקין ואתעברו מנה ולית שולטנא אחרא בכלהו עלמין וכו', כי אז אין רשות לשום משחית ומזיק להפחיד לעשות שום דין כלל, כי אז בשבת בטלין כל הדינים שהם כלל היראות הנפולות שמפחידים את האדם בכל מיני הפחדות מהס"מ שמפיל את האדם כאילו אין לו כבר מנוס ותקוה וכו', וכאילו הוא אבוד לגמרי וכו', אבל בשבת אז עולה היראה לשורשה שהוא הדעת, כי בשבת אז הוא שלימות הדעת, שזוכים להכיר את הקדוש ברוך הוא, כי שבת הוא שמא דקודשא בריך הוא עילא ותתא, ולכן דייקא בהשלוש שבתות האלו שבבין המצרים, צריכים לשמוח מאד מאד יותר מכל שבתות השנה, ומובא בדבריו (לקוטי הלכות יום טוב הלכה ה' אות י"א) שהשלוש שבתות האלו הם כנגד השלוש רגלים פסח שבועות סוכות, ולכן אני מאד מבקש אותך שדייקא בשבתות האלו של בין המצרים, תשתדל לקבל את השבת בשמחה עצומה מאד מאד, ותשמור את עצמך מכעס וקפידות, שזה הורס את האדם לגמרי, כי כל הברכות באים לאדם רק בזכות שבת, כמובא בזוהר (יתרו פ"ח.) כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין, ותאנא אמאי לא אשתכח מנא ביומא שביעאה, משום דההוא יומא מתברכאן מיניה כל שיתא יומין עלאין, וכל חד וחד יהיב מזוניה לתתא כל חד ביומוי, מההיא ברכה דמתברכאן ביומא שביעאה; [כל הברכות שלמעלה בעולמות העליונים, ולמטה כאן בעולם הזה, תלויים רק ביום השבת, ולמדנו למה לא ירד מן בשבת? מפני שמשבת מתברכים כל השש ימים מששת ימי השבוע, וכל יום מקבל את ההשפעה שלו משבת], ולכן תעשה כל מה שביכולתך להיות בשבת הזו רק בשמחה, ותשמח את אשתך ואת ילדיך ואת כל משפחתיך, כי העיקר הוא שמחה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) שעיקר קדושת שבת הוא השמחה, ועל כן צריכים לשמוח כל השבת, ולעשות כל מיני פעולות שבעום שיהיה שש ושמח כל השבת כולה, ואפילו שזה בא לו מאד מאד קשה, יכריח את עצמו להיות בשמחה כל השבת, ורואים שהס"מ לא יכול לסבול שיהודי רוקד ושמח בשבת, ולכן דייקא אז מכניס בו יאוש ומרירות ועצבות גדולה מאד, כדי להפיל אותו לגמרי, ולכן צריכים למסור את נפשו רק להיות בשמחה כל השבת קודש, ומובא בזוהר חדש (אחרי מות מ"ח) בא וראה ביום הזה של השבת צריך האדם לשמוח ביום ובלילה, וצריך להתקין שולחן, ויעשה שמחה לעליונים ולתחתונים.
בוא ראה כשבא אדם מבית הכנסת, הולכים עמו מלאכים קדושים מצד זה, ומלאכים קדושים מצד זה, והשכינה על כולם כאם על הבנים, ובשעה הזו (תהלים צ"א) "יפול מצדך אלף ורבבה מימינך" וגו', "רק בעיניך תביט" וגו', "כי אתה הוי"ה מחסי" וגו', "לא תאונה אליך רעה" וגו'.
כל זה אם האדם יכנס לביתו בשמחה ויקבל אורחים בשמחה, וכשבאה השכינה והמלאכים ויראו נר מאיר ושולחן מתוקן, ואיש ואשתו בשמחה, בשעה הזו אומרת השכינה זה שלי הוא, (ישעיה מ"ט) "ישראל אשר בך אתפאר"; עיין שם דברים נפלאים מאד מקדושת ומשמחת השבת.
אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שאנחנו זוכים להיות מקורבים אל רביז"ל, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו, ואנחנו נמצאים בקהילה קדושה חממה של אמונה, והכל מתנהג כפי רצונו של רביז"ל.
רק אבקש אותך מאד מאד לטובתך הנצחיית, שתעשה כל מה שביכולתך ללמוד בכל יום מקרא: מפרשת השבוע, שזה סגולה לאריכות ימים ושנים, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו, משנה: לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות כסדרן, שזה מטהר את הנפש מכל מיני חלודה, כי משנ"ה אותיות נשמ"ה, וכן זוכים על ידי ריבוי לימוד משניות לפרנסה בשפע, כי משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, גמרא: להיות חזק מאד מאד ללמוד את הדף היומי, ובפרט עכשיו שהתחילו ללמוד מסכת פסחים, כדאי לך להצטרף אל הלימוד דף היומי, וכבר תתחיל מסכת פסחים, או לבד או עם חברותא או לשמוע שיעור, כי אין לתאר ואין לשער את הזכות של אדם שזוכה ללמוד בכל יום דף גמרא, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי כל היהדות תלוי כפי שאדם זוכה ללמוד דף גמרא, ודע לך שהשלושה לימודים האלו מקרא משנה גמרא הם עיקר העשירות של האדם, כי להיפך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; שזה נקרא עני מי שלא לומד בכל יום את השלוש לימודים האלו.
העיקר תרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בכל יום, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, ואם בני אדם היו יודעים מה זה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, היו מתמידים בזה מאד מאד, ולכן אל תהיה בטלן, אפילו כמה דיבורים שמדברים עמו יתברך, זה עושה רושם גדול בשמים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר מטות מסעי כ"ב תמוז התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

אנחנו צריכים להתחזק ביתר שאת ויתר עוז בכל יום ובכל שעה ובכל רגע ממש, כפי פגעי ומקרי הזמן מה שעובר על כל אחד ואחד בזה העולם, ומוהרנ"ת ז"ל פירש (לקוטי הלכות אונאה הלכה ג') את מאמר השל"ה "אין רגע בלא פגע" היינו היות שעובר על כל אחד בכל רגע פגע אחר, ולכן אין עצה אחרת אלא תפלה, כי תפלה נקראת פגע כמאמרם ז"ל (ברכות כו:) ואין פגיעה אלא תפלה שנאמר (ירמיה ז' ט"ז) "ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה ואל תפגע בי"; היינו כמו שבכל רגע ורגע עובר על כל אדם פגע וצרה אחרת, כמו כן כל רגע ורגע הוא צריך להתפלל תפלה חדשה להקדוש ברוך הוא, כי רק תפלה זה הבית מנוס לברוח מכל הצרות שעוברים על בני אדם, ולכן עלינו לשבח לאדון הכל שעשה עמנו חסד כזה שקרבנו אל רביז"ל שהוא מחיה ומחזק ומעודד ומשמח אותנו, ומעורר אותנו רק להתפלל אל הקדוש ברוך הוא, ולכן עלינו לציית את רביז"ל ולהשתמש עם עצותיו הקדושים, ובפרט עם תפלה והתבודדות.
וזה היה הכח של פנחס, שהכניע את קליפת בלעם שהוא ניאוף, על ידי תפלה, שהתפלל אל הקדוש ברוך הוא, שנאמר (תהילים קו) "ויעמד פינחס ויפלל ותעצר המגפה" ודרשו על זה חכמינו הקדושים (סנהדרין מד.) ויתפלל לא נאמר אלא ויפלל מלמד שעשה פלילות עם קונו; כי עם תפלה יכולים להכניע את קליפת בלעם שהוא ניאוף, וזה שנאמר (במדבר כ"ה י"א) השיב את' חמתי' מעל' בני' ישראל', סופי תיבות הקליפה לילי"ת, כי על ידי תפלה מכניעים את הקליפה הזאת שמכניסה יללה בבן אדם, שמשם בא רחמנא ליצלן פגם הברית והרהורים רעים שנכנס באדם, ולכן כדי להנצל מהקליפה הזאת, שמכניסה יללה עצבות ודכאון באדם, עיקר העצה רק תפלה, להתפלל תמיד אל הקדוש ברוך הוא שיזכה להיות בשמחה עצומה, והרגע שאדם שש ושמח על ידי זה נרחב דעתו, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') מה שבני אדם רחוקים מהקדוש ברוך הוא, זה מחמת חסרון ישוב הדעת, ולמה אין ישוב הדעת? כי חסר מהשמחה. כי הרגע שאדם בשמחה על ידי זה אף אחד לא יכול לעשות לו שום דבר, כי על ידי שמחה זוכים לגדלות המוחין, ולהניע את המחשבה כמו שהוא רוצה, וזה אשר בשמח"ה אותיות מחשב"ה, וזה "לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום" כי תיכף ומיד כשאדם בשמחה אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן סימן קס"ט) אזי הקדוש ברוך הוא בעצמו ישמור אותו שלא יכשל בפגם הברית, ואז כשבר ישראל אוחז בתיקון הברית, הוא יהיה בשלום עם כולם, כי מחלוקת בא רק מחמת חסרון וקטנות הדעת, שזה בא מפגם הברית, אבל כשאדם זוכה לתיקון המוחין ותיקון הברית אזי הוא בשלום עם כולם, אשרינו שיש לנו רבי כזה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר מטות מסעי כ"ג תמוז התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מה אומר לך אהובי ידידי היקר לי מאד, רביז"ל גילה לנו (שיחות הר"ן סימן נ"א) ואמר את זה תקבלו ממני שלא יטעה אתכם העולם, העולם מטעה מאד, רואים בני אדם מבלבלים עצמם עם כל מיני שטויות וכו', נכנסים בדברים שלא שייך אליהם לגמרי וכו', ועל ידי זה מסתבכים בכל מיני סיבוכים וכו', ואחר כך לא יודעים איך לצאת מזה וכו', ובאמת אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ב) שהגן עדן והגיהנום זה בזה העולם, ואדם מייצר לעצמו את הגיהנום או את הגן עדן, ורואים שרוב בני אדם לא יודעים מזה, ופשוט הם מענים את עצמם בכל מיני עינויים וכו', וסובלים כל מיני סבל בחינם, שהם משכו על עצמם וכו', ולכן החכם עיניו בראשו ומציית את רביז"ל, שהוא הרבי שלנו, מחזק ומעודד ומשמח אותנו, ומזהיר אותנו שלא נתבלבל משום דבר, אלא נעשה כל מיני פעולות שבעולם להחזיק מעמד בעולם העובר הזה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ק"ח) הלא האדם בשביל תענוג קטן אחד של רבע שעה הוא יכול לאבד ולהפסיד כל העולם הזה עם העולם הבא. ואמר בלשון אשכנז בזה הלשון: א מענטש פון איין תענוג'ל וועגן פון א פערטל שעה, קאן ער אן ווערן גאר דעם עולם הזה מיט דעם עולם הבא; אחד יש לו תאווה אל כסף שלא שייך אליו וכו', ולבסוף הוא מסתבך בסיבוך כזה שלא יודע איך לצאת מזה וכו', אותו דבר בתאוות ניאוף רחמנא לישזבן, אדם מסתבך ולא יודע איך לצאת מזה וכו', ולכן עלינו לציית את רביז"ל שאמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ה) ההתבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. דהיינו לקבוע לו על כל פנים שעה או יותר להתבודד לבדו באיזה חדר או בשדה, ולפרש שיחתו בינו לבין קונו בטענות ואמתלאות בדברי חן ורצוי ופיוס, לבקש ולהתחנן מלפניו יתברך, שיקרבו אליו לעבודתו באמת. ותפלה ושיחה זו יהיה בלשון שמדברים בו וכו', והנהגה זו הוא גדולה במעלה מאד מאד, והוא דרך ועצה טובה מאד להתקרב אליו יתברך, כי זאת היא עצה כללית, שכולל הכל. כי על כל מה שיחסר לו בעבודת השם, או אם הוא רחוק לגמרי מכל וכל מעבודתו יתברך, על הכל יפרש שיחתו ויבקש מאתו יתברך, ואפילו אם לפעמים נסתתמין דבריו, ואינו יכול לפתוח פיו לדבר לפניו יתברך כלל, אף על פי כן זה בעצמו טוב מאד. דהיינו ההכנה שהוא מוכן ועומד לפניו יתברך, וחפץ ומשתוקק לדבר, אך שאינו יכול, זה בעצמו גם כן טוב מאד, וגם יוכל לעשות לו שיחה ותפלה מזה בעצמו. ועל זה בעצמו יצעק ויתחנן לפניו יתברך, שנתרחק כל כך, עד שאינו יכול אפילו לדבר. ויבקש מאתו יתברך רחמים ותחנונים, שיחמול עליו ויפתח פיו, שיוכל לפרש שיחתו לפניו; ואי אפשר לתאר ולשער את מעלת העצה הזו שאדם מרגיל את עצמו לדבר עמו יתברך, שאז הוא אף פעם לא לבד, איפה שהוא הולך הוא מוצא את הקדוש ברוך הוא, כמאמרם ז"ל (ילקוט דברים רמז תתכ"ה) על הפסוק (דברים ד' ז') "כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו כהוי"ה אלקינו בכל קראנו אליו", מעשה בספינה אחת שהיתה כולה של נכרים והיה בתוכה יהודי אחד הגיעו לנמל אחד אמרו לאותו יהודי טול מעות ועלה לנמל וקח לנו משם מאומה, אמר להם לא אכסנאי אני ואיני מכיר להיכן אלך, אמרו לו יש יהודי אכסנאי, בכל מקום שאתה הולך אלקיך עמך, הוי "אשר לו אלקים קרובים אליו", זאת אומרת יהודי הוא אף פעם לא לבד, איפה שהוא הולך הוא הולך עם הקדוש ברוך הוא, וכן אמרו (שם) בכל קראנו אליו בכל לשון שישראל קוראין להקדוש ברוך הוא עונה אותם; נמצא שעל ידי שמרגילים את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלו שזה נקרא אצל רביז"ל התבודדות, אזי הוא אף פעם לא לבד, וכשאדם מרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, על ידי זה נזדכך המח שלו לגמרי, והוא לא בא לעשות שטויות וכו', ולא מסתבך עם שום סיבוכים וכו', ולא איכפת לו שום דבר וכו', אשר זה המדריגה הכי עליונה שלא יתבלבל את עצמו משום דבר ומשום בריה שבעולם, אלא יחדיר בעצמו אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ובמחשבה זו תמיד הולך, וזה מטהר אותו מהכל, כי כשבר ישראל רק חושב ממנו יתברך, על ידי זה נדבק באין סוף ברוך הוא, וניצול מכל רע, אשרי האדם שזוכה להכניס במוח מחשבתו תמיד אשר אין בלעדו יתברך כלל, ומצייר לפניו איך שהכל לכל הוא אור האין סוף ברוך הוא, והוא נמצא בתוך האור אשר אין עוד תענוג כתענוג הזה.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעשה כל מה שביכולתך ללמוד בכל יום מקרא: מפרשת השבוע, שזה סגולה לאריכות ימים ושנים, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו, משנה: לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות כסדרן, שזה מטהר את הנפש מכל מיני חלודה, כי משנ"ה אותיות נשמ"ה, וכן זוכים על ידי ריבוי לימוד משניות לפרנסה בשפע, כי משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, גמרא: להיות חזק מאד מאד ללמוד את הדף היומי, ובפרט עכשיו שהתחילו ללמוד מסכת פסחים, כדאי לך להצטרף אל הלימוד דף היומי, וכבר תתחיל מסכת פסחים, או לבד או עם חברותא או לשמוע שיעור, כי אין לתאר ואין לשער את הזכות של אדם שזוכה ללמוד בכל יום דף גמרא, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי כל היהדות תלוי כפי שאדם זוכה ללמוד דף גמרא, ודע לך שהשלושה לימודים האלו מקרא משנה גמרא הם עיקר העשירות של האדם, כי להיפך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; שזה נקרא עני מי שלא לומד בכל יום את השלוש לימודים האלו.
זכור גם זכור אשר זה חלקך לנצח, וזה אף אחד לא יכול לקחת ממך, ולכן אל תתן שהעולם יטעה אותך, ותציית את רביז"ל ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר מטות מסעי כ"ד תמוז התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתיישב את עצמך לרגע וכו', רואים בני אדם רצים ומתרוצצים זה לכאן וזה לכאן וכו', ולאף אחד אין רגע ליישוב הדעת ליישב את עצמו מה קורה איתי? ולהיכן אני הולך? ומה תכליתי בזה העולם? ובין כך עובר עליו יום אחר יום וכו', שבוע אחר שבוע וכו', ומאומה אין בידיו, ולכן לא בחינם שרביז"ל הזהירנו מאד מאד ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ד) שצריכים לשמור על הזכרון, והעיקר לזכור בעלמא דאתי, אדם צריך לזכור שיש עוד עולם, ואם אדם זוכה להדביק את מחשבתו באין סוף ברוך הוא, הרי זה הוא ממשיך את העולם הבא בעולם הזה, ושום דבר בעולם לא יכול לשבור אותו, כי כפי שאדם מחדיר בעצמו אשר אין בלעדו יתברך כלל, זה נקרא חיי עולם הבא בעולם הזה, שאז הוא מוצא את הקדוש ברוך הוא בכל עניניו, ומחזק את עצמו עם נקודת האמונה, ומתגלה אליו נקודת חיות אלקותו יתברך המחייה ומהווה אותו, שזה התענוג הכי גדול בעולם, שאדם מרגיש את הקדוש ברוך הוא אפילו שעובר עליו משברים וגלים, נסיונות קשים ומרים, הוא מוצא את הקדוש ברוך הוא בזה, ואינו מתרחק ממנו, אדרבה ככל שעובר עליו יותר ויותר צרות ויסורים מרירות ומכאובים, הוא בורח יותר ויותר אל הקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה יתפרדו כל פועלי אוון ונמתק ממנו כל הדינים, וזה מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ד') כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא, כי על עולם הבא נאמר (ישיעהו פרק ס"ד פסוק ג') "עין לא ראתה אלקים זולתך יעשה למחכה לו", ולכן אסור לבעוט ביסורין שבאים עליו, וכך אמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה ט' סימן) טוב מאד זו מידת יסורין, שעל ידיה הבריות באות לחיי העולם הבא, ולכן אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ל"ג:) חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, כי בו ברגע שאדם מכיר שאין בלעדו יתברך כלל, על ידי זה נתבטל אצלו כל הרע, ומוצא רק את הטוב, וחי בזה העולם כדוגמת עולם הבא, שזה התענוג הכי גדול שאדם מדבק את עצמו באין סוף ברוך הוא, אבל על זה צריכים הרבה ישוב הדעת ליישב דעתו מה הולך איתי? למה אני כל כך עצוב וממורמר ומדוכא? הרי הקדוש ברוך הוא נמצא ואין בלעדו נמצא, וזה מה שפירשו צדיקים על מאמרם ז"ל (ברכות י"ב.) על כולם אם אמר שהכל נהיה בדברו יצא, שעל כל דבר מה שעובר על האדם, אומר שהכל נהיה ממנו ובדברו יתברך, יצא, על ידי זה יכול לצאת מכל הצרות והמרירות והדכאון שנכנס בו, ועל זה צריכים הרבה ישוב הדעת, ואיך זוכים לישוב הדעת? על ידי שאדם מרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, ורואים שהס"מ שובר את האדם, מכניס בו יאוש והתרשלות וכו' וכו', עד שקשה וכבד לו אפילו לפתוח את הפה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן פ"ד) אשר הדיבור לדבר אל הקדוש ברוך הוא זה השער להכנס דרכו אליו יתברך, ולכן אל תהיה בטלן, תראה לנצל כל יום ויום עם דיבורים לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ואל תבלבל את עצמך משום בריה שבעולם, אלא תתחזק באמונה שהכל בהשגחה פרטיית, ואמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן תקס"ד) אמונה היא מדה אחרונה, ואף על פי כן על ידה דייקא עולים אל כל המדריגות כולם, כי דייקא בזה שאדם מסלק את דעתו וחכמתו המדומה לגמרי, ומחדיר בעצמו אמונה פשוטה בו יתברך, על ידי זה הוא יכול להגיע לרצון מופלג אליו יתברך, עד שלא ירצה שום דבר רק להכלל באין סוף ברוך הוא, שזה התענוג הכי גדול שאדם לא מבלבל את עצמו משום דבר ומשום בריה שבעולם, אלא הוא יודע אשר הכתובת שלו לברוח רק אל הקדוש ברוך הוא, ומה שהקדוש ברוך הוא ירצה כך יהיה, ואדם צריך לבטל את הרצון שלו לרצונו יתברך, שזה מה שאמר התנא הקדוש (אבות פרק ב') עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו. בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך.
מה אומר לך רביז"ל רוצה להחדיר בנו חיים נצחיים בעודנו עוד בזה העולם עם הגוף הגשמי, ולכן עלינו לציית אותו על כל פרט ופרט בחיינו, ובפרט לקבוע לעצמו קביעות חזקה להתפלל את השלוש בבית הכנסת ובמנין דייקא, וכך אמרו חכמינו הקדושים (שיר השירים פרשה ב' סימן כ"ד) על הפסוק (שיר השירים ב' ט') "הנה זה עומד אחר כתלנו" אחר כתלי בתי כנסיות ובתי מדרשות, "משגיח מן החלונות" מבין כתפיהם של כהנים, "מציץ מן החרכים" מבין אצבעותיהם של כהנים; כי בבתי כנסיות ובבתי מדרשות שמתפללים שם והכהנים עולים לדוכן, על ידי זה ממשיכים את שכינת עוזו יתברך אלינו, ואמרו חכמינו הקדושים (פסיקתא דרב כהנא) כל זמן שישראל מעצרין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, הקדוש ברוך הוא עוצר שכינתו עמהן, ולכן אל תהיה בטלן, תמסור את נפשך לבוא לבית הכנסת להתפלל את השלוש תפלות, ולא יהיה הדבר הזה קל בעיניך, כי אתה יכול לזכות לכל טוב אמיתי ונצחי.
נא ונא תהיה חזק בלימוד דף היומי בכל יום, אשר דף גמרא ליום זה חיות נצחי וכו', הדף היומי של היום זה פסחים י"ב, ולכן תצטרף לאחד מהשיעורים שלומדים אצלינו דף היומי, ואם אין לך עם מי ללמוד, תלמד לבד אפילו בגירסא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר; הלוואי שתציית אותי בזה, ותראה איזה ישועות זה יביא לך, וכלל זה תיקח בידיך, כל זמן שיהודי מדפדף את הגמרא וכו', ישאר יהודי ירא שמים, ולכן אל תהיה בטלן וראה מה לפניך.
העיקר אל תתן שיטעו אותך בכל מיני טעויות ודמיונות וכו', כאילו דבר רביז"ל זה מי יודע מה? רביז"ל רוצה מאתנו רק דבר אחד שנהיה תמיד שמחים ועליזים עם נקודת יהדותינו, ושנזכה להרבות בדיבורים לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולהתמיד בלימוד תורה הקדושה מידי יום ביומו, והלוואי שנטה אוזנינו אל דיבוריו שמדבר אלינו ומעורר אותנו יום יום, שעה שעה וכו' וכו'.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר מטות מסעי כ"ד תמוז התשע"ג

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" תלמידי "היכל הקודש" הגרים ב"יבנאל עיר ברסלב", הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

חסדי השם יתברך שקהילתינו הקדושה מתגדלת ומתקדמת באיכות ובכמות מכל הבחינות, ותהלה לאל הקהילה שלנו מתנהגת רק על פי דעת רביז"ל, וידוע שאצל רביז"ל היה יסוד היסודות לא להטות מהשולחן ערוך כהוא זה, עד כדי כך שאמר (שיחות הר"ן סימן כ"ט) שכל בר ישראל מוכרח ללמוד כל יום איזה דין שולחן ערוך, ולכן הקמתי בקהילתינו הקדושה "בית הוראה", ויש לנו גאב"ד תלמיד חכם גדול, וכן שלוש מורי צדק תלמידי חכמים ששימשו רבנים גדולים, ולכן יסוד היסודות של קהילה, שצריך להתנהג על פי הלכה, רק על פי שולחן ערוך, ולכן אני מבקש את כל אחד מאנשי שלומינו היקרים שאף אחד לא יעשה דין לעצמו, אלא אם יש לו איזה סכסוך עם השני, שיפנה אל "בית הוראה", וזה אצלי עיקר גדול מאד, הקהילה שלנו זה לא קהילה אספסוף וכו', ולא קהילה של הפקירות וכו', יש דין תורה, ואי אפשר לעשות כל אחד הישר בעיניו, אני לא יתן את זה בשום פנים ואופן שיקרה בקהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה, עמוד של חסד, ובנין של תורה, תהלה לאל קול התורה נשמע אצלינו, ויש לנו כבר ששה שיעורים בדף היומי מידי יום ביומו כן ירבו, ולכן אני מבקש ומתחנן לכלל אנשי שלומינו שתחזיקו את עצמכם ביחד, ושיהיה ביניכם שלום ואהבה, ואחד יפרגן להשני, ושלא יהיה לו עין רעה על הזולת בשום פנים ואופן, כי זה הדבר הכי מגונה שרק יכול להיות, ואם יש איזה דין ודברים עם הזולת, רק לפתור את זה ב"בית הוראה" שלנו, ומי שלא יכול לעמוד בכל זה, אין לו מה לעשות בקהילתינו, ואני עומד על זה בתוקף שאין דבר כזה לעשות דין לעצמו, ומכל שכן כשאחד מוסר את השני יש לו דין מוסר רחמנא לישזבן, שדינו מורידין אותו ולא מעלין וכו', הקהילה הקדושה שלנו יותר מידי חשוב בעיני, מסרתי את נפשי חלבי ודמי להקים קהילה קדושה כזו, ואת הצרות והיסורים והמרירות והשפיכות דמים והמסירות והרדיפות וכו', שאנחנו עברנו פה, זה רק יודעים אלו מאנשי שלומינו הוותיקים, מה עברתי פה וכו', ולכן המקום הוא לא הפקר בשום פנים ואופן, זה מקום וקהילה פרטית שמתנהגת אך ורק על פי דעת רביז"ל, שזה על פי השולחן ערוך, ולכן אין דבר כזה אצלינו איש כל הישר בעיניו יעשה.
בכלל היה טוב מאד שנתמצא יותר בחסד אחד עם השני, לעזור אחד להשני, כי כך אמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; ותהלה לאל כל השנים היה ככה בין אנשי שלומינו בקהילתינו, אך מאחר שקהילתינו גודלת, ובכל שבוע נכנסים כמה משפחות חדשים, אזי אני מוכרח להודיע את זה, כי קהילתינו היא לא קהילה של הפקר וכו', פה לא יסתובבו גנבים וכו', מושחתים וכו', תמהונים וכו', עוברי על החוק וכו', כל אלו אין להם שום שייכות לקהילתינו, ואם לא יצייתו הם לא יקבלו שום שירות מקהילתינו, ושום דריסת הרגל בקהילתינו, ולכן אני מאד מבקש את כלל אנשי שלומינו תעזרו לי שיהיה שלום ואהבה בין כולם, כי זה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, וזה כל הכח שלנו שאנחנו מאוחדים, כמאמרם ז"ל (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת, הקדוש ברוך הוא יעזור שמהגרעין שלנו, הקהילה שלנו, שיהיה בה אחדות ואהבה, יתחיל הגאולה, כמאמרם ז"ל (מדרש הנעלם זוהר חדש נח כ"ג) אי חדא קהילה או חדא כנישתא יתערון בתיובתא מיד אתי בן דוד; אם קהילה אחת או בית הכנסת אחד יתעוררו בתשובה, מיד בן דוד בא.

ואם אני כבר מדבר עם אנשי שלומינו היקרים, אני רוצה לעורר נקודה חשובה בחינוך הבנים והבנות, רביז"ל הקפיד מאד מאד לא להכות את הילדים, ולא ללכת איתם ביד קשה, ורואים בחוש מה שקורה היום שילדים יוצאים לתרבות רעה רחמנא לישזבן, זה רק מפני שהאבא עצבני ומוציא את העצבים שלו על הילדים שלו ונותן להם מכות רצח, והוא חושב שזה חינוך, בשעה שזה בדיוק ההיפך, ולכן אם אנחנו מקורבים אל רביז"ל, עלינו לציית אותו, אי אפשר בשום פנים ואופן לחנך ילדים עם מכות, רק בדרך אהבה וקירוב לבבות, וכבר אמר רביז"ל (ספר המידות אות בנים סימן ק"ז) הבנים שוטים, כשאביהם כעסן; כי כשהאבא כעסן והבן שואל אותו משהו וכו', והאבא צורח וצועק עליו כמטורף וכו', אזי הבן נשאר שוטה וכו', אבא צריך להוריד את עצמו אל ילדיו, ולספר להם סיפורי צדיקים, וכן להתעניין בכל מה שעובר עליהם, שזה מעיקר החינוך, זכרו היטב מה שאמרו חכמינו הקדושים (יומא פו.) ואהבת את הוי"ה אלקיך שיהא שם שמים מתאהב על ידך שיהא קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו? אשרי אביו שלמדו תורה אשרי רבו שלמדו תורה, אוי להם לבריות שלא למדו תורה, פלוני שלמדו תורה ראו כמה נאים דרכיו כמה מתוקנים מעשיו, עליו הכתוב אומר (ישעיה מ"ט ג') "ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר", אבל מי שקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים ואין משאו ומתנו באמונה ואין דיבורו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו? אוי לו לפלוני שלמד תורה אוי לו לאביו שלמדו תורה אוי לו לרבו שלמדו תורה, פלוני שלמד תורה ראו כמה מקולקלין מעשיו וכמה מכוערין דרכיו וכו', עיין שם, ולכן אני מאד מבקש את אנשי שלומינו היקרים נא ונא תעשו כל מה שביכולתכם ששם שמים יתקדש על ידינו, ושם רביז"ל יתפאר מאתנו, ובפרט עכשיו שבאים כל כך הרבה אורחים, צריכים לקבל את כולם בסבר פנים יפות, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב כשנשמות ישראל מחזיקים את עצמם ביחד באהבה גדולה מאד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר מטות מסעי כ"ה תמוז התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שאל תהיה בטלן, אלא זכור גם זכור אשר היסוד אצל רביז"ל הוא שיחה בינו לבין קונו, כי צריכים להרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולבקש ממנו יתברך כל מה שצריכים בגשמיות וברוחניות גם יחד, כי מה שתפלה פועלת שום דבר בעולם לא פועל, ולמה האדם מתרשל בתפלה? כי נופל עליו חלישות הדעת גדול מאד מאד, עד שבא עליו כבידות גדול, ולכן קשה לו להתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, שכל דיבור ודיבור שמדברים עמו יתברך, עושה רעש בכל העולמות, וכבר סיפר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן רל"ב) גיבור אחד חגר מתניו לכבוש חומה חזקה. ואחר כך כשבא אל השער, היה ארוג על השער מטוה מקורי עכביש שסתם השער. וכי יש שטות מזה שיהיה חוזר ממלחמתו מחמת הסתימה של הקורי עכביש?! (והנמשל מובן), ואחר כך אמר רביז"ל: העיקר הוא הדיבור. שעל ידי הדיבור יכולין לכבוש הכל ולנצח כל המלחמות. ואמר: אף על פי שיכולין להתבודד במחשבה, אבל העיקר הוא הדיבור. ומבואר הנמשל ממילא לענין מה שקשה על האדם לדבר לפני השם יתברך או לפני הצדיקים האמתיים מה שבלבו. וכל זה מחמת בושה וכבדות שלו שאין לו עזות דקדושה, בודאי הוא שטות גדול. כי הלא הוא רוצה לכבוש בדיבורו מלחמה חזקה שהוא מלחמת היצר, ועכשיו כשהוא סמוך לדבר, ולכבוש ולשבר חומות ולפתוח שערים על ידי הדיבור, ובשביל מניעה קלה מחלישות דעתו וכיוצא, ימנע חס ושלום מלדבר?! כי הלא המניעה הזאת נחשבת לסתימה של קורי עכביש כנגד החומות שרוצה לשבר בדיבורו; ולכן קח את עצמך בידיך, ותהיה עקשן גדול מאד על תפלה, וכל דבר מה שאתה צריך, תרגיל את עצמך רק לבקש ממנו יתברך, וזה יטהר לך את המח מחשבה, ולא תצטרך כבר שום עצות מאף אחד, כי מי שזוכה לדבר ולהתפלל אל הקדוש ברוך הוא, נזדכך הכליות שלו וכו', שמשם באים העצות, כמאמרם ז"ל (ברכות ס"א.) כליות יועצות, ואמרו חכמינו הקדושים (ילקוט תהלים רמז תרס"ז) על הפסוק (תהלים ט"ז ז') "אברך את הוי"ה אשר יעצני", רבי שמואל בר נחמני פתר, קריא באברהם, אב לא למדו רב לא היה לו, ומי למדו חכמה, תנא רבי שמעון בן יוחאי אמר מלמד שומן לו הקדוש ברוך הוא שני כליות והיו נובעות חכמה ודעת; וכל זה זכה על ידי ריבוי תפלה שתמיד התפלל להקדוש ברוך הוא, כי אברהם היה ראש למאמינים, והיה מחדיר אמונה בכל באי עולם, וכמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה מ"ג סימן ז') אמר רבי יצחק היה מקבל את העוברים ואת השבים, ומשהיו אוכלים ושותין, היה אומר להן ברכו, והן אומרים לו מה נאמר? והוא אומר להם אימרו ברוך אל עולם שאכלנו משלו, אמר הקדוש ברוך הוא אני לא היה שמי ניכר לבריותי והכרת אותי בבריותי, מעלה אני עליך כאילו אתה שותף עמי בברייתו של עולם, הדא הוא דכתיב (בראשית י"ד) "קונה שמים וארץ"; אשרי אדם שאינו מטעה את עצמו בזה העולם, וזוכה לדבר בכל יום עמו יתברך, ואז אל רב טוב הגנוז והצפון יזכה, ויהיה שמור מכל המזיקים המצויים בעולם, ואי אפשר להסביר בפה ומכל שכן בכתב מעלת הזוכה להרבות בשיחה בינו לבין קונו, אשר בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ק') שמקטן ועד גדול אי אפשר להיות איש כשר באמת, כי אם על ידי התבודדות. והיה מזכיר כמה וכמה צדיקים מפורסמים אמיתיים ואמר שכולם לא באו למדרגתם כי אם על ידי התבודדות שיחה בינו לבין קונו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר מטות מסעי כ"ו תמוז התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

בזה העולם צריכים בכל יום התחזקות חדשה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (קידושין ל:) יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו שנאמר (תהלים ל"ז) "צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו" ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, ואמר על זה מוהרנ"ת ז"ל איך הקדוש ברוך הוא, עוזרו? על ידי ששולח בכל דור ודור צדיקים שהם מחזקים ומעודדים ומשמחים את נשמות ישראל, ולכן עלינו להתחזק באמונת חכמים שזה היסוד ביהדות, כי בלי אמונת חכמים אין אמונה בהקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב (שמות ט"ז) "ויאמינו בהוי"ה ובמשה עבדו", ואמרו חכמינו הקדושים (מכילתא בשלח) אם במשה האמינו בהוי"ה לא כל שכן, אלא אי אפשר לבוא לאמונה בהקדוש ברוך הוא אלא על ידי "משה עבדו", ולכן עלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונת חכמים ברביז"ל שהוא הרבי שלנו, וביקש שנלמד את ספרו הקדוש "לקוטי מוהר"ן", ובפירוש אמר (חיי מוהר"ן סימן שמ"ט) שיכולין להיות נעשה בעל תשובה גמור על ידי לימוד הספר שלו וכו', ואמר שיהיו בני אדם שילמדו ויתפללו על ידי הספר הזה וכו', ואמר שמי שישב ויעסוק בספריו רק בלי קנטור ונצחון, ויסתכל בו באמת אז בודאי יהיו נבקעין אצלו כל גידי קשיות לבבו. ואמר בזו הלשון: "סע וועט אים אלע אדערן טרענען" [שיפתח קשיות גידיו]; וכן אמר (חיי מוהר"ן סימן שמ"ו) שהספר הקדוש שלו לקוטי מוהר"ן שיצא בעולם הוא אתחלתא דגאולה, ואמר מאחר שיצא בעולם אני חפץ מאד שילמדו אותו, כי צריכים ללמוד אותו הרבה עד שיהיה שגור בעל פה, כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול מאד להשם יתברך אשר אין ערוך אליו, אחר כך אמר בפירוש שהלימוד בחיבוריו הקדושים הוא אתחלתא דגאולה; ולכן עלינו לקבוע לעצמינו ללמוד בכל יום שיעור בלקוטי מוהר"ן, כדי שנזכה לשאוב חיות והתחזקות על ידי זה מרביז"ל.
נא ונא ראה למסור את נפשך פשוטו כמשמעו להתפלל במנין את השלוש תפלות, שחרית מנחה ערבית, ואף שזה בא לך קשה, עם כל זאת תעשה כל מיני מאמצים שבעולם להתפלל במנין דייקא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהציבור מתפללין; ואמרו חכמינו הקדושים (ילקוט בלק רמז תשע"א) מה נחלים הללו בני אדם יורדין לתוכן כשהן טמאין וטובלין ועולין טהורין, כך בתי כנסיות ובתי מדרשות בני אדם נכנסין לתוכן כשהם מלאים עוונות, ויוצאים מלאים מצוות; וזכור גם תזכור שיבוא היום שאלו השלוש תפלות שאתה מתפלל במנין, יגן עליך מכל רע, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ה) שעל ידי השלוש תפלות ממשיכים על עצמו זכות אבות, כמאמר הזוהר (שלח קע"ד) באתר דאית תמן אבות, אית תמן שכינתא; ולכן תראה לעשות כל מיני מאמצים שבעולם להתפלל במנין בכל יום.
וכן תעשה לעצמך קביעות חזקה ללמוד בכל יום חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, וכמה פרקים משניות כסדרן דייקא, ועל כולם שלא יחסר לך יום אחד מבלי לימוד דף היומי גמרא, שזה חיות להנפש, אשרי מי שלא מטעה את עצמו בזה העולם, וכבר אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן נ"א) את זה תקבלו ממני שלא יטעה אתכם העולם, כי העולם מטעה מאד, אשרי מי שזוכה לדבר בכל יום עמו יתברך, שאז נכון לבו יהיה בטוח שאינו מטעה את עצמו, כי השיחה בינו לבין קונו, מזכך את האדם, אשרי לו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר מטות מסעי כ"ז תמוז התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה להחדיר בעצמך אמונה פשוטה בו יתברך, שהוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, ואמרו (בראשית רבה פרשה ע"ט סימן ו') כשיצא רבי שמעון בן יוחאי עם בנו מהמערה שהתחבאו בה שלוש עשרה שנה, וראה צייד אחד שעמד וצד עופות, והנה ראה לפני עיניו איך שהצייד רצה לתפוס ציפור אחד, ופתאום יצא הציפור מידיו, אמר רבי שמעון בן יוחאי ציפור מבלעדי שמיא לא מתצדא, על אחת כמה וכמה נפש דבר נש וכו', היינו שאפילו ציפור קטן לא נתפס ברשת הצייד אם לא מכריזים על זה קודם בשמים, כי הכל מושגח בהשגחה פרטי פרטיית, ומכל שכן בן אדם שמושגח ממנו יתברך בעצמו, ולכן בידיעה זו אדם צריך להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונה ובהשגחה פרטיית, ואז הוא לא ישבר משום דבר, כי צריך לדעת שכל מה שעובר עליו הוא רק מחמת עוונותיו המרובים, והקדוש ברוך הוא שולח לו יסורים וצער ועגמת נפש כדי שיתעורר ויחזור בתשובה שלימה, כמאמרם ז"ל (מנחות נ"ג:) מה זית אינו מוציא שמנו אלא על ידי כתית, אף ישראל אינם חוזרים למוטב אלא על ידי יסורין, ולכן אסור לבעוט ביסורים אלא לזכור שכל זה בא לו כדי לעורר אותו שיחזור בתשובה, ואמרו (בראשית רבה פרשה ט' סימן ח') טוב מאד זו מדת יסורין שעל ידיה הבריות באות לחיי העולם הבא; ורבינו איש האלקים הבעל תולדות יעקב יוסף זי"ע, היה רגיל לומר על הפסוק (שמואל א' כ') "מקרה הוא בלתי טהור", כשאדם חושב שיש כאן מקרה ומזל, זה סימן שבוודאי הוא לא טהור, ובאמת מי שמכניס את עצמו בתוך האמונה הקדושה, ויודע ועד שהכל ממנו יתברך מושגח בהשגחה פרטיית, אזי הוא יקבל בשמחה כל הבא עליו, ויהיה סבלן גדול בחייו, כי בזה שאדם לא מאמין בהשגחה פרטיית, משם נובע כל המחלוקת והמריבות הן בביתו והן בחוץ וכו' וכו', וכבר כתב הרב הקדוש רבי מנחם מענדיל מוויטעפסק זי"ע (פרי הארץ - בא) רחוק מרשעים ויפג לבם להאמין השגחה פרטיית כזו שאין האדם נוקף אצבעו, ואין שום עשב יבש ונעקר, ואין שום אבן נזרק, כי אם במקום ובזמן הראוי לו, ואין שום תנועה גדולה וקטנה מן הצמצום הראשון עד שפל המדרגות שבארץ ותחת לארץ הכל ממנו יתברך, כל כך אדם צריך להיות חזק באמונה בהשגחה פרטיית.
וזה סוד שבת כביכול זה העין של הקדוש ברוך הוא, שהוא מסתכל עלינו, כאשר בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"ז) אשר שבת כביכול הוא העין של הקדוש ברוך הוא, שהוא מסתכל עלינו דייקא על ידי שבת, בסוד (שמות ט"ז כ"ט) "ראו כי הוי"ה נתן לכם השבת", ומובא בתיקוני זוהר (תיקון ע') ש' תלת ענפי תלת גוונין דעינא, ב"ת דשבת דא בת עין; היינו שבת הם שתי אותיות, ש' יש בו שלוש קווין כנגד שלוש צבעים שיש בתוך העין, ב"ת זה בת עין השחור שבעין, היינו כביכול שעל ידי שבת הקדוש ברוך הוא שומר ומסתכל עלינו בששת ימי השבוע, כי כל השפעה על האדם נמשך רק על ידי שבת, ולכן שבת כל כך חמור וכו', ולהיפך שבת כל כך קדוש וכו', כי כביכול דרך שבת הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו, ולכן עלינו רק לשמוח כל השבת שאנחנו זוכים לשמור את השבת, ועל ידי זה נמשיך על עצמינו השגחה פרטיית, ונחייה חיים נעימים ומאושרים.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר דברים כ"ט תמוז התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתחדיר בעצמך אמונה פשוטה בו יתברך, כי רביז"ל הזהיר אותנו מאד מאד על אמונה, שאדם צריך רק לחשוב ממנו יתברך, ולדעת שכל מה שעובר עליו בין בגשמיות בין ברוחניות, זה הכל ממנו יתברך, על ידי זה יזכה להתקרב יותר ויותר אליו, וכל רגע ושניה שאדם רק חושב ממנו יתברך, הוא מקיים מצות עשה של "ודבקת בו", כי אמונה זה הדביקות, בזה שאדם מאמין שכל מה שעובר עליו זה ממנו יתברך, בזה בעצמו הוא דבוק בו יתברך.
והנה היום זה יום ההילולא של רש"י הקדוש, אשר רביז"ל אמר עליו (שיחות הר"ן סימן רכ"ג) שרש"י הוא כמו אחיה של התורה הקדושה, כי כל תינוקות של בית רבן, וכל ישראל כולם לומדים את התורה שבכתב ושבעל פה עם פירוש רש"י, וידוע מה שאמרו צדיקים שעל ידי לימוד חומש ורש"י זוכים ליראת שמים, כי בשולחן ערוך (אורח חיים סימן רפ"ה סעיף ב') חייב לגרוס לעצמו בכל שבוע פרשת השבוע שנים מקרא ואחד תרגום, וירא שמים יקרא תרגום וגם פירוש רש"י, רואים מכל זה שעל ידי לימוד רש"י זוכים ליראת שמים, וידוע איך שרש"י הקדוש מצמצם את דבריו בכל מקום פירושו וכו', רק בהפסוק (דברים י"ח י"ג) "תמים תהיה עם הוי"ה אלקיך", שם הוא מאריך, וכך כתב, "התהלך עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות ואז תהיה עמו ולחלקו", כל זה להחדיר באדם את ענין התמימות שאדם צריך לסלק את דעתו וחכמתו ולא לחקור אחר העתידות, וכל מה שבא עליו שיקבל את זה בתמימות, ואז דייקא יהיה עמו יתברך, וזה יהיה חלקו אשרי לו, והדברים האלה הם עמוקים עמוק עמוק מי ימצאנו, כי על פי רוב אדם הולך עם חכמות, וחוקר אחר העתידות מה יהיה ואיך יהיה וכו', ובפרט אלו שדואגים על פרנסה שמבלבלת מאד את האדם מה יהיה ואיך יהיה, על זה בא רש"י הקדוש ואומר "התהלך עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחר העתידות", שאדם צריך ללכת עם הקדוש ברוך הוא בתמימות, ולצפות בבטחון חזק שבוודאי לא יעזוב אותו, ואז החיים שלו חיים אחרים לגמרי, כי מאחר שמכניס את עצמו באמונה פשוטה בו יתברך, על ידי זה הוא נכלל בו יתברך, והקדוש ברוך הוא משפיע עליו שפע גדול, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, אף שעובר עליך מה שעובר, תחדיר במחשבתך אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ובמחשבה זו תמיד תלך, וזה יטהר אותך מהכל, כי כשבר ישראל רק חושב ממנו יתברך, על ידי זה נדבק באין סוף ברוך הוא, וניצול מכל רע, אשרי האדם שזוכה להכניס במוח מחשבתו תמיד אשר אין בלעדו יתברך כלל, ומצייר לפניו איך שהכל לכל הוא אור האין סוף ברוך הוא, והוא נמצא בתוך האור אשר אין עוד תענוג כתענוג הזה, ודייקא על ידי זה שתדע שאין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והוא יתברך נמצא ואין בלעדו נמצא, על ידי זה יפתח פיך ותוכל לדבר אל הקדוש ברוך הוא בתמימות ובפשיטות, שזה המדריגה הכי עליונה שאדם צריך להגיע לזה להיות רגיל לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לו את כל מה שמעיק לו, וכבר אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה. ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו; ובפרט עכשיו בקיץ אתה יכול לצאת לטייל בשדה או בהר ולהתבודד עמו יתברך, אשר אפילו בגשמיות זה בריא לטייל וכו', ומכל שכן ברוחניות שאתה הולך בדרך יחידי שאין שמה בני אדם ואתה מפרש את כל שיחתך וכל מה שעובר עליך אליו יתברך, אין למעלה מזה.
אני מאד מאד מבקש אותך שתשתדל ללמוד בכל יום את הדף היומי, כי דף גמרא ביום זה חיות להנפש, ואשרי מי שחזק בלימוד דף גמרא בכל יום, שזה ישמור אותו מכל רע, וימשיך עליו את הארבע מלאכי השמירה, שהם ראשי תיבות ג'מ'ר'א', ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ואפילו רק בגירסא לגרוס את הדף זה יתן לך סיפוק נפשי מאד, ואפילו ללמוד בלי הבנה זה יעזור לך הדף היומי של היום זה פסחים י"ז, אשרי מי שלא יטעה את עצמו, ויחטוף בכל יום דף גמרא ואפילו בגירסא, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה י"ט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, ואין מילים להסביר לך מה זה שיהודי זוכה לדפדף בכל יום דף גמרא, אפילו באמירה בעלמא, על כל פנים איך שהוא יש לו שייכות אל הגמרא, וכל זמן שיהודי מקושר להגמרא, הס"מ ונוקבא דיליה לא יכולים לעשות לו שום דבר, כי הס"מ יתן לאדם ללמוד את הכל, אבל לא גמרא, ולכן תעשה לעצמך קביעות חזקה לגרוס בכל יום את הדף היומי, ואפילו שאתה לא מבין שום דבר, סוף כל סוף אם תהיה חזק בכל יום לגרוס את הדף היומי, לבסוף תוכל להבין הכל, תאמין לי שאין עוד טוב מלפתוח בכל יום את הגמרא וללמוד דף גמרא, ואל תסתכל על אלו שצוחקים מזה וכו', כי איך הולך הפתגם? צוחק מי שצוחק אחרון, וחכמינו הקדושים אמרו (בראשית רבה פרשה נ"ט סימן ב') על הפסוק (משלי ל"א) "עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון" עוז והדר לבושה של תורה, ותשחק ליום אחרון, אימתי היא שוחקת מתן שכרה לעתיד לבא; וכן אמרו (שמות רבה פרשה נ"ב סימן ג') אימתי התורה משחקת למי שהוא עמל בה ליום אחרון הוי 'ותשחק ליום אחרון'; כי אז ביום אחרון של האדם שלמד כל יום תורה, אפילו שעבר עליו מה שעבר, הוא שוחק מכל העולם כולו.
עכשיו יש הרבה אורחים ותיירים שבאים ליבנאל, תראה לקבל את כולם בסבר פנים יפות, ובזה תקדש את שם רביז"ל, וצריכים מאד מאד לשמור שלא יצא חס ושלום שם רע על רביז"ל, וכבר אמר (ספר המדות אות צדיק סימן ס"ט) מי שאוהב את הצדיק צריך לשמור את הצדיק שלא יצא עליו שם רע; ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

5 תגובות

  • 1.
  • זה הבת קול שיוצאת בכל יום מהשמיים....! תודה לבורא עולם !
   מאת: moshe nisim weizman
  • 3.
  • מחייה מעולפים גוססים ושבורים תודה לצדיק
   מאת: משה הדרומי
  • 4.
  • מאת: זלמן
   אין צדיק הדור בארץ כמו מהרוא״ש שליטא . הוא ממש מחיה מתים
  • 5.
  • אומר הצדיק מישאוהב את הצדיק שומר את הצדיק כמה זה נכוןן,,,,,,
   מאת: אוהב את הצדיקקקק,,,,,,,
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup