ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש אב ה'תשע"ב

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:
המכתב החדש | ראש חודש | ג' אב | ד' אב | ה' אב | ו' אב | ז' אב | ח' אב | י"א אב | י"ב אב | י"ג אב | י"ד אב | ט"ו אב | י"ז אב | י"ח אב | י"ט אב | כ"א אב | כ"ב אב | כ"ד אב | כ"ה אב | כ"ו אב | כ"ז אב | כ"ח אב | כ"ט אב

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר מטות מסעי ראש חודש מנחם אב ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי, ובפרט שעכשיו נכנס שבת של בין המצרים, ואמר מוהרנ"ת ז"ל אשר השלוש שבתות שבבין המצרים, הם כנגד השלוש רגלים, נמצא שהשבת הזו היא כנגד חג השבועות קבלת התורה וכו', ובאמת פרשת השבוע זה מדבר ממסעי בני ישראל, ומובא מצדיקים שכל הארבעים ושתים מסעות שעם ישראל נסעו במדבר, זה עובר על כל בר ישראל בחיים חיותו, שיש לו עליות וירידות וכו', שמחות ונפילות וכו', ימי טוב וימי רע וכו', והעיקר לחזק את עצמו לא להניח שאף אחד יוכל להפיל אותך וכו', הן אמת שאת עוברת קשיים בחיים, אבל אני מוכרח להגיד לך שזה חלק מהנסיונות הקשים שמנסים אותנו וכו', וחכמינו הקדושים אמרו (אבות פרק ה') בעשרה נסיונות קשים ניסו את אברהם אבינו ועמד בכולם, להודיע חיבתו של אברהם אבינו, ומובא מצדיקים שאלו העשרה נסיונות קשים ומרים עובר על כל אחד ואחד, ואשרי מי שמחזיק מעמד ולא נשבר משום דבר, ובזה נמדד בר ישראל וכו', איך הוא יכול להחזיק מעמד בשעה שעובר עליו מה שעובר וכו', ואינו נשבר כלל, אדרבה יש לו כוחות הנפש לחזק את אחרים, אשר דבר זה מאד מאד חשוב בשמים, ולכן אני מאד מבקש אותך לא רק שאת תהי חזקה ושמחה, אלא תשתדלי לשמח ולחזק גם אחרות, וזכות המצוה הזו יגן עליך.
אני מאד מבקש אותך שאל תקמצי בדיבורים לדבר אל הקדוש ברוך הוא, כי את צריכה לדעת אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו שאין לתאר ואין לשער כלל, ואל יקל בעיניך דיבור אחד, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב כל דיבור שמדברים עמו יתברך, ואם בני אדם היו יודעים מעלת כל דיבור למעלה בשמים, היו מתמידים בזה כל יום ויום ובכל שעה ושעה וכו', כי כל כל דיבור שמדברים אליו יתברך מזעזע את כל העולמות, שזה אי אפשר להסביר בפה, ומכל שכן בכתב.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר דברים ג' מנחם אב ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתחזיקי מעמד ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך וכו', כי לכל אחת יש את הנסיונות שלה וכו', ועיקר גדולת בת ישראל שמחזיקה מעמד ולא נשברה משום דבר וכו', את צריכה לזכור שאנחנו נמצאים בקהילה קדושה חממה של אמונה, וראוי לך לשמוח מאד מאד שיש לך חלק בקהילה הקדושה הזו, אשר מליאה חסד דבר שלא רואים בשום מקום בעולם, ולכן ששום בריה לא יוכל להחליש את דעתך כלל, את צריכה לעשות כל מיני פעולות רק להיות בשמחה, כי השמחה זה יסוד מוסד בחיי אדם, והס"מ עושה כל מה שרק יכול לשבור את כל אחד ואחת וכו', כדי שישרו בעצבות ובמרירות ובדכאון וכו', ולכן עלינו לעשות כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה, כי תיכף ומיד כשנמצאים בשמחה, נפתח כל הפתחים של ההצלחה, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה חלק ב' סימן א') מי שהוא שמח תמיד על ידי זה הוא מצליח.
ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ט) צריך להזהר מאד מעצבות ועצלות, כי עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות בבחינת (ישעיה ס"ה) "ונחש עפר לחמו", עפר היא בחינת עצבות ועצלות שהם באים מיסוד העפר; ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ולא להניח את העצבות והעצלות שיגיע אליך, ותראי לעשות כל מה שאת רק יכולה לעשות, לעזור לבית התבשיל, כי מדת החסד זה מאד מאד יקר בעיניו יתברך, וזכרי היטב אשר כל הקהילה הקדושה שלנו עומדת רק על יסוד מוסד של חסד, ורק בזכות החסד נזכה להגאל גאולם עולם.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר דברים ד' מנחם אב ה'תשע"ב 

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתחזיקי מעמד, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, תעשי כל מיני מאמצים שבעולם לעשות חסד עם הזולת, שרק זה מה שנשאר לאדם, וזה מה שהולך לפניו תמיד, כי אם אדם עושה חסד עם הזולת, כביכול הקדוש ברוך הוא עושה איתו חסד, ולכן אשרי האשה שמוסרת את נפשה לעשות חסד עם הזולת, ושומרת מאד מאד לא לצער את הזולת, ומכל שכן לא לרכל על הזולת, שזה עוון מאד חמור, וכל כך חבל שבשביל שטויות יכולים לאבד את העולם הזה ואת העולם הבא גם יחד, על ידי לעורר מחלוקת ומריבות נגד הזולת, ולכן אני מאד מבקש אותך בפרט בימים אלו שבוע שחל בו תשעה באב, צריכים לעשות כל מה שיכולים רק להשלים בין אחת להשניה, והשנה יוצא תשעה באב נדחה וכו', יעזור הקדוש ברוך הוא שבזכות אהבת ישראל שיהיה בין נשות אנשי שלומינו, יהיה נדחה לגמרי כל התשעה באב, ונזכה כבר לבניין בית המקדש, שזה תלוי אך ורק באהבה אחווה וריעות, שדבר זה מתחיל קודם עם הנשים וכו', כי אם יש שלום בין הנשים, ממילא יהיה שלום בין הגברים, ולכן אני מאד מבקש אותך שתראי להשלים עם הזולת, ושיהיה רק אהבה אחווה וריעות ביניכן, ותבואי לעזור בבית התבשיל – אהל אברהם, שזה חלקי מכל עמלי, וזה חלקי בחיים, וכשאני רואה שהבית התבשיל מתפקד ובאים גברים ונשים וילדים לאכול ולשבוע, זה כל חיותי, יעזור הקדוש ברוך הוא ויתן לי אריכות ימים ושנים בבריאות השלימה, ואני מאד מבקש אותך שתרבי להתפלל עבורי, ואזכה כבר להוציא מכח אל הפועל כל חפצי ורצוני, ושיהיה אך טוב לכלל נשמות ישראל, ובתוכם אנשי שלומינו היקרים הגרים ב"יבנאל עיר ברסלב", הקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו עליהם תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר דברים ה' מנחם אב ה'תשע"ב 

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שרק תהי שמחה ועליזה, ושום דבר לא יוכל לשבור אותך, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ודוד המלך אמר (תהלים י"ח) "ארחמך הוי"ה חזקי", בזה שאני יודע רבונו של עולם שאתה רחמן, זה ההתחזקות שלי, ולכן את צריכה לעשות כל מיני פעולות שבעולם לחזור אליו יתברך, ולזכור שהוא יתברך אב הרחמן, והוא מבקש אותנו שגם אנחנו נהיה רחמנים, כמאמרם ז"ל (ירושלמי ברכות פרק ה' הלכה ג') כמה דאנא רחמן בשמים, כך תהוון רחמנין בארעא, כמו שאני רחמן בשמים ומרחם על הבריות, כך אני רוצה שאתם גם כן תהיו רחמנים, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב כשבר ישראל הוא רחמן, ואמרו (ירושלמי בבא קמא פרק ח' הלכה ז') בזמן שאתה רחמן המקום ירחם עליך, וכן אמר (ספר המדות אות רחמנות סימן ו') מי שאין לו רחמנות נשתגע; ולכן אני מאד מבקש אותך שאת תתחזקי עם הרחמנות של הקדוש ברוך הוא שמרחם עליך וכו', וכן את תשתמשי עם מדת הרחמנות, הן על בעלך והן על הילדים, שצריכים לרחם עליהם, וכך אמר רביז"ל (ספר המדות אות בנים סימן צ"ו) מי שאין לו רחמנות על בניו, בידוע שאין לו חלק בשכל דקדושה.
נא ונא אם יש למישהי איזה דין ודברים עם הזולת, שלא תעשה שום דין בעצמה, אלא תשתדל ללכת לבית דין, ותהלה לאל הקמנו "בית הוראה" שבו נמצאים ארבע דיינים מומחים, ועל כל סכסוך וכו', או איזה משפט וכו', צריכים רק לפנות אל "בית הוראה", אסור לעשות דין לעצמה, וזה מאד מאד חמור.
וכן באתי לעורר אותך עכשיו בקיץ שהחום מאד קשה ומחניק וכו', צריכים לבדוק את כל המאכלים שאוכלים שלא יהיה שמה שום תולעים או יתושים או חרקים וכו', שזה איסור חמור מאד, ואמרו בזוהר (שמיני מ"א:) כל מאן דאכיל מאינון מאכלי דאסירי, אתדבק בסטרא אחרא, וגעיל נפשיה וגרמיה, ורוח מסאב שרייא עליה, ואחזי גרמיה דלית ליה חולקא באלהא עלאה, ולא אתי מסטריה, ולא אתדבק ביה, ואי יפוק הכי מהאי עלמא, אחידן ביה כל אינון דאחידן בסטר דמסאבא, ומסאבין ליה, ודיינין ליה כבר נש דאיהו געלא דמריה, געלא בהאי עלמא, וגעלא בעלמא דאתי. ועל דא כתיב, ונטמתם בם בלא א', דלא אשתכח אסוותא לגעוליה, ולא נפיק ממסאבותיה לעלמין, ווי לון ווי לנפשייהו, דלא יתדבקון בצרורא דחיי לעלמין, דהא אסתאבו, ווי לגרמייהו, [כל מי שאוכל מאלו המאכלים האסורים הוא מדבק את עצמו בסטרא אחרא, ומגעיל את נפשו ורוח הטומאה שורה עליו, ואין לו חלק באלוקי ישראל, וכשיוצא מזה העולם נדבק בו רוחות הטומאה ודנים אותו בדינים קשים ומרים מאד, אוי לו ואוי לנפשו שלא יהיה דבוק בחי החיים], ובפרט כשאוכלים בחוץ באיזה מסעדה וכו', או קונים את האוכל מבחוץ מאיזה מסעדה וכו', צריך להיות הכשר טוב, כי בדרך כלל הבעל הבית הוא מקיל לעצמו וכו', ולכן אין לסמוך על בעל הבית בעצמו, כי מדברים פה מאכילת שקצים ורמשים וכו' וכו'.
הקדוש ברוך הוא ישמור אותנו מכל מיני אכזריות ומחלוקת ומריבות, ונזכה להיות שמורים ממאכלות אסורות וכו', ונקבל את פני השכינה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר דברים ו' מנחם אב ה'תשע"ב 

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מבקש אותך שתתחזקי לתת חום לבעלך ולהילדים, כי האשה נקראת עקרת הבית, שהיא עיקר הבית, היינו שכל הבית תלויה בה, אשה שהיא תמיד עצבנית וצורחת וצווחת וכו', בביתה הן על בעלה והן על הילדים, מוכרח להיות שחסר לה משהו וכו', וכבר אמר רביז"ל (ספר המדות אות בנים סימן צ"ו) מי שאין לו רחמנות על בניו, בידוע שאין לו חלק בשכל דקדושה; ולכן אני מאד מבקש אותך שתתאזרי במידת הסבלנות שאין מידה יותר יפה מזו, ואפילו שזה בא לך מאד מאד קשה, זכרי מה שאמר התנא הקדוש (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא, ודעי לך כשאשה עוצרת עצמה לא לכעוס וכו', בזה אפילו שהיא נמצאת במדור הקליפות וכו', היא עולה עד עולם האצילות, שהיא בטלה לגמרי אל האין סוף ברוך הוא, כי הכל תלוי כפי מידת הסבלנות ולא להכנס בכעס, שבדרך כלל בא מגיאות וישות, אשה צריכה לבטל את עצמה כל כולה אליו יתברך, ושלא תהיה לה שום תרעומת על בעלה, כי האשה היא חלק מבעלה, כמו שכתוב (בראשית ב' כ"ג) "עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת", ולכן אשרי האשה שקנתה לעצמה את מידת הסבלנות לגבי בעלה וכו', ומוחלת לו על הכל, ומתחזקים לאהוב אחד את השני, שאז השכינה תשרה בתוך הבית, ואף שאני כותב לך דבר זה מדי פעם וכו', מה לעשות, כל זמן שאת נמצאת בהד' אמות שלי, אני לא יעזוב אותך, ואשתדל בכל מיני אופנים שבעולם לעורר אותך הן על אמונה פשוטה בו יתברך, והן על מדת הסבלנות, והן לשמור לא להכנס בלחץ ודחק וכו', ולא להתפרץ על הבעל, או על הילדים, כמו שאני דואג שיהיה לך בגשמיות אוכל לאכול, ואני מוסר את נפשי שהבית התבשיל יהיה פתוח כל היום, באופן שתהיה מישהי רעבה או צמאה וכו', או הילדים יהיו רעבים וצמאים, שיהיה להם איפה לאכול, כך אני לא יעזוב אותך ברוחניות, לשמור מאד מאד שלא יצאו חס ושלום מגבול הקדושה, אנחנו ערבים אחד להשני, ורביז"ל הזהירנו על דבר זה מאד מאד יותר מהכל, העיקר שיהיה שלום ואהבה בין אנשיו, עד כדי כך שאמר (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; ותהלה לאל הקהילה שלנו הולכת רק כפי שרביז"ל לימד אותנו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר דברים ז' מנחם אב ה'תשע"ב 

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך רק להיות שמחה ועליזה שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, ויסוד של חסד, ולכן תעזרי לי לעשות חסד אחת עם השניה, ותבואי לעזור בבית התבשיל שזה מקום של חסד, ורק בזכות החסד נזכה להגאל, ותהלה לאל אין דבר כזה בשום קהילה בעולם מה שיש אצלינו, בית התבשיל - אהל אברהם שפתוח מהבוקר עד הערב, ואני מוכרח להגיד לך שזה כל הנחת רוח שלי שאני רואה במו עיני איך שבאים כל יום אנשי שלומינו הן הגברים הן הנשים והן הילדים לאכול וכו', זה נותן לי את כל החיות שלי, ורק בזכות זה אני הולך מיום ליום ומחלים ומתרפא וכו', ולכן תהי בעזרי במה שאת רק יכולה.
ובפרט עכשיו שיתחילו לבוא אורחים, אני מאד מאד מבקש שכל נשות אנשי שלומינו יקבלו את הנשים בשמחה עצומה ובסבר פנים יפות, שזה מאד מאד חשוב בשמים, מספיק אלפיים שנה גלות שאנחנו סובלים רק מחמת שנאת חינם.
אני מאד מאד מבקש אותך שתזהירי את נשות אנשי שלומינו, שהיות שיש משפחות חדשות, וכן יש הרבה בעלות תשובה, והן פשוט לא יודעות וכו', שאסור לאשה לעשן סיגריות, זה גועל נפש ופריצות מאד גדולה, גם גברים אסור להם לעשן, ורביז"ל הקפיד על זה מאד מאד לא לעשן וכו', אבל אשה זה פריצות מאד גדולה, וכן צריכים מאד מאד לשמור לא ללכת בגילוי שער, כי זה עוון חמור מאד, זה לא איזה חומרא וכו', אלא עוון שמגיע על זה גט, כי אשה נשואה שהולכת בגילוי שער, זה נגד דת יהודית ומגיע לה גט על זה, ולכן אשה נשואה צריכה מאד מאד להקפיד שלא יראו את השערות שלה בשום פנים ואופן.
נא ונא אני מאד מבקש אותך אישית, על אף שעובר עליך מה שעובר וכו' וכו' (כי על מי לא עובר?), שתתחזקי באמונה פשוטה בו יתברך, ותרגילי את עצמך לדבר אליו יתברך, ועל ידי זה תראי ישועות גדולות מאד, וכמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות ישועה סימן ג') על ידי התבודדות בא ישועה; ולכן מתי שאת יכולה רק לדבר אל הקדוש ברוך הוא, תהי שמחה ועליזה, ובזכות הדיבורים האלו שתדברי אליו יתברך, תראי ישועות גדולות מאד, כי אפילו דיבור אחד שמדברים אליו יתברך, עושה רושם בכל העולמות, ומכל שכן כששופכים את כל הלב להקדוש ברוך הוא.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר דברים ח' מנחם אב ה'תשע"ב 

שלום רב אל ... תחי' 

עלינו לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו שאנחנו נמצאים בקהילה קדושה מאד מאד, חממה של אמונה, ולכן אני מאד מבקש אותך שתקפידי על הצניעות שזה יסוד היסודות ביהדות, והקדוש ברוך הוא שורה רק במקום שיש צניעות, כמו שכתוב (דברים כ"ג) "כי הוי"ה אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך", ואנחנו צריכים מאד מאד להקפיד על זה בקהילתינו הקדושה, שתהלה לאל אין לנו מה להתבייש משום קהילה בעולם.
נא ונא תראי להחזיק את עצמך בכל הכוחות רק להיות בשמחה, ובפרט בשבת זו שהיא שבת חזון, שאמר הרב הקדוש רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע שמי שיש לו עינים קדושות, יכול לראות בשבת זו את החזון איך יהיה נראה הבית המקדש שיבנה בקרוב, ותסתכלי טוב טוב על הבית הכנסת הגדול שלנו איך שזה נבנה וכו', ואיך שזה עומד וכו', ואיך שזה נראה וכו', יופי מדהים, אף שהס"מ וגונדא דיליה התפארו שזה אף פעם לא יקרה, והנה זה עומד לתפארת, כך פתאום יהיה בניין בית המקדש ביופי כזה שלא ראו בניין יפה כמו בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו.
נא ונא תעשי כל מה שבידך רק להיות בשמחה כל השבת הזה, שזה שבת שדוחה את התשעה באב, יעזור הקדוש ברוך הוא שידחה לגמרי כבר וכו', ונזכה לראות בבניין בית המקדש.
אם יהיה לך איזה שאלה בענין התענית בתשעה באב, אני מאד מבקש אותך שתשאלי שאלה לאחד מהמורי צדק מה"בית הוראה" שלנו, וכן לשאול אותם בעניני מאכלים שמוכרים היום במזנונים או בקיוסקים או במסעדות וכו', צריכים מאד מאד להקפיד לא לקנות בכל מקום, אלא במקום שיש לזה הכשר טוב, כי עכשיו הקיץ לוהט ולא ימלט שלא יהיה במאכלים זבובים ויתושים ושאר מיני שרצים תולעים וחרקים וכו' וכו', ויכולים לעבור כמה לאווים על זה ביודעים ובלא יודעים, ולכן עלינו להקפיד על זה מאד מאד.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום ב' לסדר ואתחנן י"א אב ה'תשע"ב 

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתבקשי את הקדוש ברוך הוא שאזכה לבוא השבוע לארץ ישראל, עבר עלי שלוש וחצי חודשים מאד מאד קשים, אחר התקפת לב גדול מאד שרופאים מומחים אמרו לי שאחד ממליון יוצא חי מזה, ואחר כך עוד שלוש התקפות לב, וצינתור, וניתוח לב פתוח וכו', והחולשה מתגברת עלי מאד מאד, ולכן תבקשי את הקדוש ברוך הוא שאזכה לבוא בשמחה לארץ ישראל.
רק חזקי ואמצי מאד להיות בשמחה, על אף שיש לך הרבה חלישות הדעת וכו', ועגמת נפש וכו', עם כל זאת מוכרחים להיות בשמחה, כי השמחה מרחבת את הדעת, וממשכת לאדם סבלנות גדולה, שזה הכלי לקבל בה כל הברכות.
אני מאד מבקש אותך שתעזרי לי עם הבית התבשיל – אהל אברהם שאוכל להמשיך בזה, כי רק בזה תלוי החיים שלי, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא יא.) תניא אמרו עליו על בנימין הצדיק שהיה ממונה על קופה של צדקה פעם אחת באתה אשה לפניו בשני בצורת אמרה לו רבי פרנסני אמר לה העבודה שאין בקופה של צדקה כלום אמרה לו רבי אם אין אתה מפרנסני הרי אשה ושבעה בניה מתים עמד ופרנסה משלו לימים חלה ונטה למות אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם אתה אמרת כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא ובנימין הצדיק שהחיה אשה ושבעה בניה ימות בשנים מועטות הללו? מיד קרעו לו גזר דינו, תנא הוסיפו לו עשרים ושתים שנה על שנותיו; אני מאמין באמונה שלימה שכל החיים שלי תלוי רק בבית התבשיל – אהל אברהם, שבה אוכלים גברים נשים ילדים, ותהלה לאל בכל יום מחלקים כמעט אלף מנות, יעזור הקדוש ברוך הוא שתעזרי לי בזה במה שרק את יכולה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר ואתחנן י"ב אב ה'תשע"ב 

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ואל תסתכלי על אף אחת שהיא ממורמרת וכו' שלא תזרוק את הדכאון והיאוש גם עליך וכו', כי על כל אחת ואחת עובר מה שעובר וכו', כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ט) העולם אומרים שכאן זה העולם הזה, ואני אומר שאין דבר כזה עולם הזה, כאן הוא הגיהנום ממש כפי מה שעובר על בני אדם צרות ויסורים מרירות ומכאובים וכו', חלישות הדעת ובלבולים וכו', מרגישים את הגיהנום בשלימות וכו', אבל כשבר ישראל לא רוצה שום דבר רק את אמתת מציאותו יתברך, אז ירגיש אור זיו חיות עריבות נעימות אלקותו יתברך, ואז יהיה הכי מאושר בחייו, ולכן ראי מה לפניך, יש נסיונות קשים ומרים וכו', ואשרי מי שמחזיק מעמד ועובר על כל הנסיונות האלו.
עכשיו באים כל כך הרבה תיירים, תראי לקבל את כל אשה ואשה בסבר פנים יפות, ועל ידי זה נקדש את שמו יתברך, ואת שם רביז"ל, צריכים לקבל את כולם עם חיוך, וזה מאד מאד חשוב אצלו יתברך, כמאמרם ז"ל (כתובות קיא:) טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב שנאמר (בראשית מ"ט י"ב) "ולבן שינים מחלב" אל תקרי לבן שינים אלא לבון שינים; היינו כשאדם מחייך להזולת ומקבלו בסבר פנים יפות ומראה לו את שיניו הלבנים, זה יותר חשוב מלתת לו לשתות כוס חלב, כל כך יקר לקבל את פני חבירו עם חיוך ולהראות לו את השיניים, כי בזה שאדם תמיד מחייך יכולים לראות בתוך הפנים שלו את פני הצדיק, שהוא בן השמחה, המנחם הכל ומשמח הכל.
אין מילים בפי להודות לך על המסירות נפש שאת מוסרת את נפשך לעזור בבית התבשיל, אשר כל החיים שלי תלויים בזה, יעזור הקדוש ברוך הוא שיהיה לך תמיד חלק בזה, ובזכות זה לא יחסר לך שום דבר, הן פרנסה, הן בריאות, הן שלום בית, והן נחת וכו' וכו'.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר ואתחנן י"ג אב ה'תשע"ב 

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ותמיד רק תדוני את הזולת לכף זכות, כי זה היה היסוד אצל רביז"ל, וזה מה שאנחנו לומדים בהקהילה שלנו, רק אמונה בהקדוש ברוך הוא, ולעשות חסד עם כל בר ישראל, ולשמור מאד מאד לא להיות כפוי טובה, שזה המדה המגונה ביותר, וצריכים לזכור מה שאמר החכם מכל אדם (משלי י"ז) "משיב רעה תחת טובה לא ימוש רעה מתוך ביתו", כי אדם שמשלם רע תחת טובה, בזה הוא מראה את גריעות נפשו, ואיך שהוא רקוב מבפנים וכו', ואף שהוא מראה פרצוף של תמים וכו', הוא מושחת מאד, והגאון הצדיק הסטייפלער זי"ע מאד מגנה באחד ממכתביו על מי שמשלם רעה תחת טובה, וקורא אותו בלשונות של גנאי וכו', ואומר שאין עוד דבר יותר גרוע מזה שאדם משלם רעה תחת טובה, ולכן כל אשה מנשות אנשי שלומינו מוכרחות להחזיק את עצמן ביחד, ואשה תחזק את רעותה, ולא להתפעל מאחת או שתים שמסיתות נגד קהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה, ומי שלא רוצה להשאר בקהילתינו, שתלך מאיפה שהיא באה, אבל מה שיותר מהר וכו', אנחנו לא מחזיקים את אף אחד בידים וברגלים וכו', אני יכול להתפאר עם הקהילה הקדושה שלנו נגד כל הקהילות שבעולם, ובפרט במדת החסד שנעשה בין נשות אנשי שלומינו, זה אין בשום מקום, והעולה על הכל זה הבית התבשיל – אהל אברהם, שזה הפנינה שלי, ואצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד.
יען שעכשיו באות המון תיירים לקראת הקיץ, נא ונא לקבל את כל אשה בסבר פנים יפות, ולהסביר לה את מעלת קהילתינו הקדושה בכל פרטיה.
זכיתי לפתוח חנות "ברסלב סנטר" לתשמישי קדושה, שזה יהיה הכי יפה בכל הצפון לזכות את נשמות ישראל עם ציצית תפילין ומזוזות וספרי תורה, וכל מה שיהודי צריך במקום אחד, החל מכיפות וכו', עד טליתות וכו', וכן יהיה על המקום לבדוק את המזוזות והתפילין וכו' תחת פיקוח הבית הוראה שלנו, וכדאי לפרסם את זה לכולם, כי זה זיכוי הרבים, וחבל מאד שלא היה דבר כזה עד עכשיו, בכל הצפון.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר ואתחנן י"ד אב ה'תשע"ב 

שלום רב אל ... תחי' 

חסדי השם יתברך שהגענו ליום הזה שאני זוכה להיות בארץ ישראל, את לא יכולה לתאר ולשער באיזה מצב הייתי וכו', ואיזה סבל אני סובל כבר שלושה חודשים מאז שקיבלתי את ההתקף לב הכי קשה וכו', שרופא מומחה גדול מאד אמר שאני אחד ממליון נשאר חי אחר התקף כזה וכו', ואחר כך היה לי עוד שלושה התקפים יותר קלים, והוצרכו לעשות לי תיכף ומיד צינתור, ותיכף ומיד החליטו אחר כך לעשות לי ניתוח לב פתוח וכו', וגודל הצער והעגמת נפש והיסורים שהיה לי ויש לי וכו', זה אי אפשר להסביר כלל, עם כל זאת אני מתחזק.
והנה הגיע יום המיוחל שהגעתי לארץ ישראל חזרה ליבנאל, ואני עושה היום סעודת הודאה על שהקדוש ברוך הוא החזיר לי את החיים והבריאות, וכן סיום הש"ס שזכינו בקהילתינו ללמוד את הדף היומי יום אחר יום זה שבע שנים, והיום תהלה לאל יש לנו שש שיעורים בזמנים אחרים שלומדים בקהילתינו את הדף היומי, שזה חידוש שבחידושים שבמושבה כזו שאף אחד לא ידע איפה היא נמצאת על המפה וכו', ותהלה לאל הקמנו קהילה קדושה לתפארת, ואנחנו כבר פה עשרים וחמש שנים, ומה שסבלנו פה, זה אי אפשר להסביר בפה ומכל שכן בכתב, איזה קשיים עבר עלינו וכו', ואיזה צרות ויסורים ומרירות ומכאובים סבלנו פה וכו', במשך כל השנים על לא דבר, רק בשביל הסתות הפרועות של הס"מ וכו', ותהלה לאל עברנו על הכל, ולכן לא בחינם שראוי לי לעשות סעודת הודאה גדולה מאד, וסעודת סיום הש"ס.
אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שאת וכל משפחתך יבואו וישתתפו ביחד בשמחתי, ומהשמחה הזו יושפע שמחה לכל עם ישראל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר ואתחנן ט"ו אב ה'תשע"ב 

שלום רב אל ... תחי'

הנה חכמינו הקדושים אמרו (תענית כ"ו:) לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין לו, כל הכלים טעונין טבילה, ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים ומה היו אומרות בחור שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך, אל תתן עיניך בנוי תן עיניך במשפחה, שקר החן והבל היופי אשה יראת הוי"ה היא תתהלל, ואומר תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה, וכן הוא אומר צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו ביום חתונתו זה מתן תורה וביום שמחת לבו זה בנין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו.
ולכן היום הזה מסוגל מאד מאד לשידוכים, ואת יודעת איך שאני מוסר את נפשי שבנים ובנות יתחתנו, וזה חלקי מכל עמלי להיות שדכן, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן פ"ט) שהצדיק הוא השדכן המשדך כל השידוכים, והולך לי בחיים שיהיה שלום בית בכל בתי ישראל, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סוטה יז.) איש ואשה זכו שכינה ביניהן, ואמרו (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ח') אי אפשר לאיש בלא אשה ואי אפשר לאשה בלא איש אי אפשר לשניהן בלא שכינה, ובמקום שהשכינה נמצא שם הברכה מצויה, רק שיהיה ביניהם שלום ואהבה גדולה מאד, כי שלום אמרו חכמינו הקדושים (שבת י.) זה שמו של הקדוש ברוך הוא, ולכן אם מכניסים את הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, זה נקרא שלום בית, היינו שמו של הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, ותהלה לאל מי שרק מציית אותי, לא מפסיד בדבר זה.
ועל כן אני מאד מבקש אותך שתתחזקי ביתר שאת ביתר עוז ביום הזה להיות רק בשמחה, כי מהיום עד ארבעים יום יהיה ראש השנה יום הדין והנורא, ולכן השנה אל תמנעי מבעלך לנסוע אל ציון רביז"ל על ראש השנה, כי כך אמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן ת"ג) הראש השנה שלי עולה על הכל, והיה פלא אצלי מאחר שהמקורבים שלי מאמינים לי ולמה לא יזהרו כל האנשים המקורבים אלי שיהיו כולם על ראש השנה איש לא יעדר, כי כל ענין שלי הוא רק ראש השנה, והזהיר לעשות כרוז שכל מי שסר אל משמעתו ומקורב אליו יהיה על ראש השנה אצלו לא יחסר איש  ומי שזוכה להיות על ראש השנה ראוי לו לשמוח מאד מאד, כמו שכתוב (נחמיה ח') "אכלו מעדנים ושתו ממתקים כי חדות הוי"ה הוא מעוזכם" וזה נאמר על ראש השנה.
אין לתאר ואין לשער את השמחה שיש לי שאני נמצא בין אנשי שלומינו היקרים בקהילתינו הקדושה ביבנאל, שהיא חממה של אמונה, ובנין אב ויסוד לחסד.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר עקב י"ז אב ה'תשע"ב 

שלום וברכה אל ... תחי'

חסדי השם יתברך שהבאני חזרה ליבנאל ותודה רבה על כל התפלות שהתפללת עבורי ותמשיכי להתפלל עבורי כי עדיין אני מרגיש חלש מאד.
אני יודע שיש לך הרבה דברים נחוצים לדבר עמי, אבל תביני שאני מאד חלש וקשה לי מאד הדיבור ואיתך עמך הסליחה ועדיין אני זקוק לרחמי שמים מרובים.
נא ונא תהיי פקחית ותוותרי כי הוותרן הוא המנצח, וצריכים בזה העולם המון סבלנות, כי אי אפשר לעבור את זה העולם בלי מדת הסבלנות, כי עובר על כל אחד כל כך הרבה נסיונות קשים ומרים עד שיכולים להשתגע מרוב צרות וכו', אבל כשזוכים להמידה היקרה של סבלנות זוכים להגיע אל הכל, וסבלנות אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלקא' סימן קנ"ה) מגיעים על ידי תוקף האמונה, כשמכניסים בתוך הלב אשר הכל מושגח ממנו יתברך ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא הכל בהשגחת המאציל העליון אזי יכולים לקבל את הכל.
ולכן אני מאד מבקש אותך חזקי ואמצי מאד ואל תתני שהצרות והחלישות הדעת שלך ישבור אותך תפני אל הקדוש ברוך הוא, וכל דיבור שתדברי עמו יתברך זה עושה רושם בשמים.

אני מאד מקווה שביום שלישי אוכל למסור דרשה בבית המדרש הגדול בשעה תשע וחצי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר עקב י"ח אב ה'תשע"ב 

שלום וברכה אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתחזיקי מעמד ולא תכנסי, בשום לחץ וכו' עליך לדעת כי החיים קשים ומרים וכו' לכל אחד ואחת בזה העולם, ומי שמקבל את עצותיו הקדושים של רביז"ל אזי כל החיים שלו הולכים כבר בצורה אחרת לגמרי כי רביז"ל מורה לנו את הדרך נלך בה ומחזק ומעודד ומשמח אותנו.
העיקר רק לקבל את דבריו בתמימות ובפשיטות גמור, אם רביז"ל אמר שמצוה גדולה להיות בשמחה תמיד ולהרחיק את העצבות ככל אשר יוכל צריכים לקיים את זה בתמימות ובפשיטות בלי שום חכמות והשכלות כלל רק להכריח עצמו להיות בשמחה עצומה עד מאד.
נא ונא תשתדלי לעזור לי בבית התבשיל אהל אברהם ככל שאת רק יכולה כי כל החיים שלי תלויה ועומדת רק בזכות בית התבשיל שאני זוכה ומזכה את אחרים שיאכלו רעבים וישבעו וזה מאד מאד חשוב בעיני השם יתברך.
אם עדיין בעלך לא תרם לשיפוץ האולם תעוררי אותו, תאמיני לי המאה ש"ח לא מעלה ולא מוריד, זרקתי עצמי בחובות של למעלה מחצי מיליון ש"ח כי גם מזגנים אני מכניס שם, אבל רציתי מאד שלכל משפחה מאנשי שלומינו יהיה לו חלק באולם בית התבשיל אהל אברהם שהזכות הזה עולה על כל הזכויות .
נא להביא את התרומה למשרד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר עקב י"ט אב ה'תשע"ב 

שלום וברכה אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתבואי הערב בשעה תשע וחצי לדרשה בבית הכנסת הגדול וכנראה שזה שיעור חד פעמי כי אני מרגיש מאד חלש.
יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לגדל ולהרחיב את פעילות הקהילה לרווחת אנשי שלומינו בכלל, ולרווחת נשות אנשי שלומינו בפרט.
חסדי השם יתברך כל אורח שרק בא לפה יבנאל עומד המום ממה שרואה ולא רוצה להאמין מה שרואה לפני מראה עיניו קהילה כל כך מסודרת יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה רק להגדיל את הקהילה לתפארת שם רביז"ל.
נא ונא חזקי ואמצי מאד להיות בשמחה ולקבל את פני כל האורחות בשמחה ובסבר פנים יפות ובזה נקדש  שמו של הקדוש ברוך הוא שיהודים מקבלים את הזולת בסבר פנים יפות ובחיוך ובאנפין נהורין וכן מקדש את שם רביז"ל, שכולם יראו שזה ברסלב ענין אחר לגמרי, כולם אוחזים עצמם יחד באהבה, כרצונו של רביז"ל ואחד עוזר להשני בכל מה שרק יכולים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפלות ישראל ישמע בתפלתי שאני מבקש ומתפלל בעדך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר עקב כ"א אב ה'תשע"ב 

שלום וברכה אל ... תחי'

אין מילים להודות לך על אשר את מצייתת אותי לקבל את כל האורחות בסבר פנים וכו' אף אחת לא רוצה להאמין מה היא רואה נשים עם חיוך על הפנים שמחות ועליזות את החסד שיש כאן זה אצלן פלא על גבי פלא וכו' הנמצא עוד מקום קדוש כזה וכו'.
ולכן גם את תראי לשמוח מאד מאד שאת חלק מהקהילה הקדושה שלנו חממה של אמונה ותעזרי לי להפוך יותר ויותר את הקהילה שתהיה פנינה של חסד, ואני לא יכול לסבול בשום פנים ואופן מי שרק מרכלת או מדבר לשון הרע על הזולת וכו' לבסוף היא תצטרך לברוח מכאן היא לא תמצא את המקום שלה כאן .
נא ונא תשתדלי מאד מאד להיות בשמחה שזה ירחיב לך את הדעת ותזכי להיות סבלנית אשר מדת הסבלנות זה המדה הכי יפה והכי יקרה בחיי האדם, אף שאני יודע שזה מאד קשה לך מכל מה שעובר עליך וכו' עם כל זאת זכרי היטיב כי הסבלן הוא המנצח בזה העולם .
 יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד יהיה לך רק טוב בחייך ונשמע ונתבשר תמיד בשורות טובות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר עקב כ"ב אב ה'תשע"ב 

שלום וברכה אל ... תחי'

הנה שבת באה, דעי לך אשר בו מנוחה באה, ולכן תשתדלי מאד לשמוח כל השבת, ולא להכנס בלחץ זו הדחק יהיה מה שיהיה, כי אי אפשר לתאר את גודל המעלה של מי שזוכה לשמור כל השבת לא לפטפט דברים בטלים ולשון הרע וליצנות וכו' כי בשבת מאיר אורו יתברך בגילוי רב ונפלא מאד, ואשרי האשה שמתחזקת עם מדת הסבלנות כל השבת כי הס"מ אורב מאד לשבור את בתי ישראל על ידי עצבות ומרירות ודכאון וכו' ומחלוקת ומריבות עם ויכוחים וכו'.
ולכן שמרי מאד לא להכנס עם שום ויכוח כל השבת רק להיות בשמחה וזה יביא לך ברכה והצלחה על כל השבוע כמאמרם ז"ל (ירושלמי ברכות פרק ב' הלכה ח') ברכת הוי"ה היא תעשיר זו ברכת שבת.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר ראה כ"ד אב ה'תשע"ב 

שלום וברכה אל ... תחי'

מאד מאד אבקש אותך שתמשיכי עם המדת החסד שלימדתי אותך, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, ובזכות שאדם עושה חסד עם הזולת הקדוש ברוך הוא משלם חזרה כפל כפליים חסדים ורחמים מרובים, ולכן אשרי אדם שזוכה לדעת השלם ועושה רק טוב וחסד עם הזולת.
אני מאד מבקש אותך שתשמרי מאלו הנחשים שמדברים נגד הקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה אני הבטחתי לכל אחד מאנשי שלומינו שיהיה לו דירה משלו ויזכה לשפע כפול וכו' אבל הכל תלוי כפי האמונת חכמים.
נא ונא להחביא את המכתבים שאת מקבלת יום יום, כי יבוא היום שתצטרכי את זה, ואשרי האשה שמכניסה את המכתבים בקלסר וכו' וכך בכל עת מצוא היא יכולה לקרוא בהם, כי אני יודע טוב טוב מה שעובר עליך כי על כל אחד ואחת עובר בזה העולם כל יום משברים וגלים וכו' והעיקר רק להתחזק ולהחזיק מעמד לא להשבר בשום פנים ואופן כלל.
הקדוש ברוך הוא השומע תפלות ישראל ישמע תפלתי שאני מבקש עליך תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר ראה כ"ה אב ה'תשע"ב 

שלום רב אל ... תחי'

אין מילים בפי לתאר לך איך נהנתי להיות בקהילתינו הקדושה ביבנאל, ולראות במו עיני את גודל החסד שיש בין נשות אנשי שלומינו, שדורות לא היה קהילה שלימה שתעסוק רק עם עשיית חסד, ולעזור אחת להשניה, שכל זה גורם נחת רוח גדול בשמים, כי למעלה מאד מאד חשוב חסד וצדקה שאחת עושה עם השניה.
ואת צריכה לדעת באם יש איזה קליפה אחת שמרכלת ומדברת רע על קהילתינו, ומרבית לדבר לשון הרע, זה סימן שהיא מאד פגומה בניאוף רחמנא ליצלן, כי לא תדבר אשה על קהילה קדושה שעושות רק חסד, אלא אם כן היא פגומה מאד, וכן אשה שתמיד מרכלת ומדברת לשון הרע, ומעוררת מדנים ומחלוקת וכו', צריכים לדעת שאשה זו היא מאד מאד פגומה בניאוף רחמנא ליצלן, היא מסתרת מעשיה, עושית עצמה כצדקת וכו', אבל היא מאד פגומה.
ולכן אבקש אותך שתזהרי מאד מכל אלו הנשים המרכלות ומדברות לשון הרע, כי הם מאד פגומות וכו'.
נא ונא להמשיך לעשות צדקה וחסד אחת עם השניה, ותעזרי לי מאד בבית התבשיל - אהל אברהם, שזה הכלי הכי יפה של צדקה וחסד, וזה מאד חשוב בעיניו, ישראל שנותנים לאכול לרעבים ולצמאים, ואשרי מי שיהיה לו חלק בהחזקת הבית התבשיל, שזה הצדקה הכי גדולה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר ראה כ"ו אב ה'תשע"ב 

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת וביתר עוז, ואפילו שכבר עליך מה שעבר וכו', אל תהיי שבורה, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ב) אם אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים לתקן, ולכן זכרי היטב מה שאמר החכם "העבר אין, והעתיד עדיין, והווה כהרף עין, ועל כן הדאגה מנין", צריכים תמיד לשכוח את העבר ולעשות בכל פעם התחלה חדשה ולא לדאוג דאגות מחר, כי כבר אמר החכם מכל אדם (משלי כ"ז א') "אל תתהלל ביום מחר כי לא תדע מה ילד יום".
העיקר תמסרי את נפשך להיות רק בשמחה, ואף שאני יודע שזה מאד מאד קשה לך מרוב הצרות והטרדות והבלבולים והחלישות הדעת שסובבים אותך וכו', עם כל זאת עליך לדעת מה שאמר הצדיק הקדוש רבי מנחם מענדיל מוויטעפסק זי"ע (פרי הארץ מטות מסעי) העצבות היא הקליפה היותר קשה מכולם שהרי העבודה זרה נקראת על שמה (תהלים קט"ו, ד') "עצביהם כסף וזהב" ונאמר (הושע ד', י"ז) "חבור עצבים", וכן אין לה שייכות עם השם יתברך אשר אצלו יתברך נאמר (דברי הימים א' טז, כ"ז) "הוד והדר לפניו עוז וחדוה במקומו" ואמרו (שבת ל:) אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה; ולכן ראי למסור את נפשך רק להיות בשמחה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שגם חכמי הרופאים אומרים שכל המחלות והחלאים רעים באים לאדם רק מחמת חסרון השמחה, ולכן תעשי כל מה שבידך רק להיות בשמחה, וזה יביא לך רפואה שלימה בגשמיות וברוחניות גם יחד.
אני מוכרח להגיד לך כשהייתי ביבנאל, באו אלי כמה אורחים ותיירים, ולא יכלו מספיק להתפעל מהחסד שהטבעתי באנשי שלומינו בכלל ובנשות אנשי שלומינו בפרט, כי כולם מקבלים את פני האורחים והתיירים בסבר פנים יפות, והם כל כך מתפעלים איך שהקהילה הקדושה שלנו היא קהילה של שמחה ורגיעה, ורואים על פני כולם שמחה עצומה.
תאמיני לי אם תהי חזקה לדבר בכל יום אל הקדוש ברוך הוא, תקבלי כל מה שאת צריכה, כי מה שתפלה פועלת שום דבר בעולם לא יכול לפעול.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר ראה כ"ז אב ה'תשע"ב 

שלום רב אל .... תחי'

אני מאד מבקש אותך שתהי רק שמחה ועליזה, ואף שאני יודע שעובר עליך צרות ובעיות ועגמת נפש וכו' וכו', עם כל זאת את צריכה להיות חזקה מאד מאד, ולא להשבר משום דבר, וכך מובא בזוהר (הקדמה ד.) מאן מנכון די חשוכא מהפכן לנהורא, וטעמין מרירא למתקא, עד לא ייתון הכא. מאן מנכון דמחכאן בכל יומא לנהורא דנהיר וכו' מאן דלא מצפה דא בכל יומא בההוא עלמא, לית ליה חולקא הכא [מי מכם יכול להפוך את החושך לאור ואת המרירות למתיקות עד שלא יבא לעולם הבא וכו', מי מכם שמחכה בכל יום לאור הגנוז שיתגלה בעולם וכו', מי שלא יכול להראות את זה בעולם הזה, אין לו חלק בעולם הבא]; מכל זה רואים מעלת האדם שאפילו שעובר עליו כל מיני חשכות ומרירות וכו' וכו', אף על פי כן הכל הוא מהפך לטובה, אשרי לו בזה ואשרי לו בבא, ולכן אשרי האשה שיכולה להחזיק מעמד ולא להשבר משום דבר, אלא להמשיך לעשות רק חסד עם הזולת, ובזה היא גורמת נחת רוח גדולה להקדוש ברוך הוא.
ועיקר החסד הוא לחזק ולעודד ולשמח נשים אחרות, כי בזה העולם עובר על כל אחת משברים וגלים, ואשרי האשה שמחזקת נשים אחרות שזה הצדקה הכי גדולה, כמו שפירש רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ק"ו) את הפסוק (תהלים מ"א) "אשרי משכיל אל דל", היינו כשהוא בקטנות המוחין, ומשכיל עצמו לבא לגדלות המחין, אזי "ביום רעה ימלטהו הוי"ה" נמתקין כל הדינין. ואם לא יכול בעצמו לבוא לגדלות המוחין, עצה לזה, שישכיל אחרים, ועל ידי זה נתעורר גם אצלו.
אני מאד מבקש אותך שתתעזרי לי בבית התבשיל – אהל אברהם, שזה הצדקה הכי גדולה להאכיל רעבים וצמאים, בכל עזרה שרק את רק יכולה, והקדוש ברוך הוא ישלם לך חזרה שלא יחסר לך אף פעם שום דבר.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר ראה ערב ראש חודש אלול כ"ח אב ה'תשע"ב 

שלום רב אל ... תחי'

חזקי ואמצי מאד לעשות התחלה חדשה, כי היום זה ערב ראש חודש אלול חודש התשובה, ועלינו לחזור בתשובה שלימה אליו יתברך, אשר זה הזמן, ועיקר התשובה צריך להיות רק על ידי שמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (יומא פ"ו:) גדולה תשובה שבשביל יחיד שעשה תשובה מוחלין לכל העולם כולו; ויכול מאד להיות שאשה אחת חוזרת בתשובה, וגורמת שימחלו לכל העולם כולו, איזה זכות זה יהיה לך אם את תקחי את עצמך בידיך ותחזרי בתשובה שלימה.
מה אומר לך היום יש קליפה עצומה שכובשת את כל חלקי טובה, ומקררת את האמונה ואת היראת שמים מבר ישראל, ומכניס בה כפירות ואפיקורסות, והוא הכלי משחית הנקרא מחשב שמקושר אל האינטרנט, אייפד, בלקברי וכו', שבזה יכולים לראות כל מיני שיקוץ תיעוב עירום וזיהום, ומאמללים את עצמם וכו', ואת הילדים וכו', ולכן העיקר ראי לזרוק מהבית מחשב אינטרנט אייפד בלקברי אם יש לך דבר כזה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מה.) אין יצר הרע שולט אלא במי שעיניו רואות; ואמר החכם "אין חוצץ בפני התאוה כעצימת העינים" ואמר "אין לך אבר באברי האדם שיגרום לו מכשול כמו העינים". ואני מוכרח להגיד לך שהרבה בתים נהרסו לגמרי רק מפני שהיה להם מחשב אינטרנט בבית, והתחילו להתכתב בפייסבוק וכו', ועל ידי זה נחרב הבית וכו', ואף שזה נדמה כאילו הגזמה וכו', אבל רבים נפלו בפח בשביל הכלי הארורה הזו וכו', ונשבר ביתם, ולבסוף התגרשו רחמנא לישזבן, ולכן אסור בהחלט שיהיה בבית מחשב אינטרנט, כי זה הורס את כל חלקה טובה של היהדות, ומורידה את היראת שמים עד השאול רחמנא לישזבן, ומה גם שמאבדים את הילדים, כי ילד שלוקח כלי משחית כזה בתוך ידו וכו', הוא כבר נופל בשאול תחתית ומתחתיו, ולכן אשרי האשה שמבערת את החמץ הזה מביתה, ואז השכינה תשמור עליה.
 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר ראה כ"ט אב ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתהי כל השבת שמחה ועליזה, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) אשר עיקר קדושת שבת לקבלה בשמחה עצומה, ואף שאני יודע שזה מאד מאד קשה לך להיות בשמחה מרוב הצרות והטרדות שעובר עליך בששת ימי השבוע, עם כל זאת תכריחי את עצמך להיות בשבת בשמחה עצומה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא בראשית) עונג שבת זה כאלף תעניות, ומי שזוכה לשמור שבת ולהיות בשמחה בשבת, הקדוש ברוך הוא מוחל לו על עוונותיו, ולכן תעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה כל השבת, ותשמרי מאד מאד לא לבלות את השבת עם דיבורים בטלים ולשון הרע וכו' וכו', אדרבה את יכולה לדבר עם השכנות שלך דיבורי אמונה והשגחה פרטיית, וסיפורי צדיקים, העיקר לא לרכל אחת על השניה, שזה עוון גדול מאד מאד אפילו בששת ימי החול, ומכל שכן בשבת שאז זה עוון חמור מאד.
נא ונא חזקי ואמצי מאד מאד רק להיות בשמחה, ותתחזקי לא להשבר משום דבר שבעולם, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ואם תהי בשמחה ושום דבר לא ישבור אותך בהמצבים הכי קשים, אז תראי נסים נגלים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום

3 תגובות

  • 1.
  • מאת: דהן שירה
   בס"ד
   שבוע טוב לצדיק, תמיד אני מתקשרת לשאול לשלומו,
   בע"ה רפואה שלמה תישלח לך מהקדוש ברוך הוא. על כל
   הדברים שהצדיק עושה, רציתי מאוד לבוא,( מחיפה) נאמר לי שהפעם הצדיק לא מקבל לברך בגלל כל המצב
   הבריאותי. אני הקטנה שבקטנות מבקשת ממך באם אפשר לברך אותי להיתחזק. ורפואת הנפש והגוף ופרנסה טובה.כאשר השליחים שלך מגיעים אלי הביתה
   אני מרגישה כאילו הצדיק בא. תבורך מפי עליון ורפואה שלמה. שירה ליליאן בת מזל טוב.
   אני מקווה בלי נדר שאזכה לבוא בקרוב לצדיק לקבל
   ברכה,
  • 3.
  • מאת: דהן שירה ליליאן
   בס"ד
   תודה על מכתבי העידוד, ראיתי באינטרנט את כל התמונות של מסיבת גמר הש"ס, חיזקו ואימצו, באים
   היה לפתוח מקום שאנחנו הנשים אשר גרות רחוק נגיע, ושיהיה מקום לארח את כולם, בתשלום כמובן, כמו שעושים באסנט צפת. שה' יזכה אותכם לעשות דבר זה. רפואה שלמה לצדיק ולכל תומכיו
   שבת שלום שתיהיה לכם, שהצדיק יברך אותי כי יצר הרע לא עוזב אותי. תודה שירה ליליאן בת מזל טוב
  • 4.
  • מאת: רחל לוטיראן ייבוביץ
   הרינו בעלי ואנוכי מתפללים בעדך, שאלוקים יתן לך רפואה שלימה, רפואת הנפש ורפואת הגוף בכל רמ"ח אבריך ושס"ה גידך, כי בחן בחסד וברחמים גדולים, אבינו שבשמיים ריחם על ילדיו והשאיר אותך עימנו שלא תחסר לנו לעולם אמן כן יהי רצון. ברוך שובך צדיק יסוד עולם. באהבה גדולה
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup