ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש אב ה'תשע"ג
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש אב ה'תשע"ג
כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:
המכתב החדש | ראש חודש | ב' אב | ג' אב | ד' אב | ה' אב | ז' אב | ח' אב | י' אב | י"א אב | י"ב אב | י"ד אב | ט"ו אב | ט"ז אב | י"ז אב | י"ח אב | י"ט אב | כ"ב אב | כ"ד אב | כ"ה אב | כ"ח אב | כ"ט אב

ארכיון כל המכתבים לנשים »

בעזה"י יום ב' לסדר דברים ראש חודש מנחם אב התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך, יען שעכשיו נכנס חודש מנחם אב, ובחודש הזה אנחנו כביכול צריכים לנחם אותו, כי הוא ברא את העולם כדי שנזכה להכיר אותו, וכדי שיהיה בביתינו תמיד, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סוטה יז.) איש ואשה זכו שכינה ביניהן, ואמרו (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ח') אי אפשר לאיש בלא אשה ואי אפשר לאשה בלא איש אי אפשר לשניהן בלא שכינה, ובמקום שהשכינה נמצא שם הברכה מצויה, רק שיהיה ביניהם שלום ואהבה גדולה מאד, כי שלום אמרו חכמינו הקדושים (שבת י.) זה שמו של הקדוש ברוך הוא, ולכן אם מכניסים את הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, זה נקרא שלום בית, היינו שמו של הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, ולכן תעשי כל מה שביכולתך שיהיה שלום בתוך ביתך, תמיד שיהיה לך חיוך על הפנים, ותקבלי את בעלך בשמחה עצומה, ותשתדלו מאד לא לריב ביניכם, כי כך אמר רביז"ל  (ספר המדות אות מריבה סימן ס"ו) במקום מריבה שם השטן; ולכן תשמרי מאד מכעס, כי כעס בבית מחריב את הבית. ורביז"ל אמר (ספר המדות אות כעס סימן ט"ו) כעס של אשה מחריב את הבית, ולכן תעשי כל מה שביכולתך להתאזר במדת הסבלנות, ורק תשרי תמיד אוירה של שמחה בתוך הבית, ויען שאנחנו עכשיו בחופש הגדול ראי לשמור מאד על הילדים שלך, הן הבנים והן הבנות שצריכים שמירה גדולה מאד, כי יש כל מיני מושחתים ומנוולים וכו' וכו', ואוי לו למי שילדיו נופלים בידיהם, ולכן אל תתחמקי, רק שיהיה לך שבע עינים וכו', לשמור על ילדיך, כי הילדים הם העינים שלנו, וכמו ששומרים על העינים, כך צריכים לשמור על הילדים, ואין תירוץ שאני לא יכולה וכו', אין לי כח וכו', אבא ואמא צריכים לשמור על הילדים שלהם, וכמובן הכל באהבה ובקירוב לבבות, לא ללכת עם יד חזקה בשום פנים ואופן, כמו שהזהירנו רביז"ל לא להכות ילדים, ועם טוב יכולים לפעול הרבה יותר קל.
את לא יכולה לתאר ולשער את גודל הזכות שיהיה לך אם את תהי שמחה ועליזה, ותשמחי את בעלך, ואת הילדים, ואת תעצרי את עצמך לא להיות בכעס וברציחה וכו' וכו', אלא תקני לעצמך מדת הסבלנות, שאין מדה יותר טובה מזו.
ראי לקבל את כל האורחים שבאים להתארח ביבנאל בסבר פנים יפות, והקדוש ברוך הוא יעזור לך שהשכינה תשרה בתוך ביתכם, ולא יחסר לכם שום דבר, תהי הכי מאושרת בחייך, ותאמיני לי אם תצייתי אותי את יכולה להגיע לזה, צריכים רק רצון ואמונת חכמים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ג' לסדר דברים ב' מנחם אב התשע"ג

שלום רב אל...  תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתשמרי על הצניעות, בפרט עכשיו בקיץ שהקדוש ברוך הוא הוציא חמה מנרתיקה, והחום מאד כבד, ולכן יש נסיון מאד גדול להקל עם הצניעות וכו', ודייקא עכשיו צריכים להקפיד יותר ויותר על הצניעות, כי למעלה בשמים מאד מתפארים עם אשה שהולכת בצניעות, היינו בכיסוי ראש שעל זה אמרו חכמינו הקדושים (כתובות ע"ב.) ואלו יוצאות שלא בכתובה העוברת על דת משה ויהודית, ואיזוהי דת יהודית? יוצאה וראשה פרוע; שמגיע על זה גט רחמנא ליצלן, כי זה דבר מאד מאד חמור, והזוהר הקדוש מקלל את אשה שהולכת בגילוי שער, וכן צריכים להקפיד מאד ללכת עם גרביון אפילו בבית, וביותר צריכה אשה לשמור מחברות מקולקלות וכו', וכך אמרו חכמינו הקדושים (סוטה ז.) שאומרים לאשה בתי הרבה יין עושה, הרבה שחוק עושה, הרבה ילדות עושה, הרבה שכנים הרעים עושין וכו' וכו', ולכן כל אשה צריכה מאד מאד להזהר מחברה פורקי עול וכו', כי בקלות היא יכולה לחזור לשאלה וכו'.
נא ונא תקחי את עצמך בידיך ותזכרי טוב טוב שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ויש דין ויש דיין, העולם אינו הפקר, אם עוברים על רצונו יתברך רחמנא ליצלן מקבלים את המכה בצורה כזו שלא חלמו, ולכן עלינו לשמור מאד מאד על הצניעות במחנינו ובקהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה, ולהשתדל מאד מאד שיקויים בנו (דברים כ"ג) "כי הוי"ה אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך", צריכים לזכור טוב טוב אשר הקדוש ברוך הוא מאד מקפיד על צניעות, ולא לקחת את זה בקלות, כי בלעם אמר לבלק (סנהדרין ק"ו.) אלהיהם של אלו שונא זימה הוא; ועל הכל הקדוש ברוך הוא מוחל אבל לא על הזימה ועל הזוהמא, ולכן ביותר צריכים הנשים להזהר בזה, כי יש נשים קלות דעת שמפטפטות עם כל גבר זר, וזה איסור חמור מאד מאד, וכן נשים צריכות ביותר להזהר לא לשתות שום משקה המשכר, שרביז"ל הזהירנו על זה ביותר, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ו) שעל ידי זה שוכחים את כל המצוות, אשרי האשה שמתחזקת בצניעות ובדרך ארץ, שזה המדה הכי יפה של אשה, אשרי האשה שמתנהגת כמו שראוי לבתו של מלך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר דברים ג' מנחם אב התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, כי בזה העולם צריכים התחזקות חדשה בכל יום בכל שעה ובכל רגע ממש, וזה מה שגילה לנו רביז"ל שהנסיונות בזה העולם כל כך קשים ומרים, ואי אפשר להתגבר עליהם, אלא על ידי תוקף השמחה, ואף שלהגיע לשמחה זה מאד מאד קשה, עם כל זאת גילה לנו רביז"ל שצריכים למסור את נפשו עבור שמחה, רק להכריח את עצמו להיות בשמחה.
רוב רובם של אנשים בזה העולם הורסים את חייהם במו ידיהם, על ידי שנמשכים אחר העצבות והעצלות והמרירות והדכאון וכו', והבחירה חופשית, היינו נותנים לאדם בחירה אם הוא רוצה הוא תמיד שש ושמח, ומהפך את המר למתוק, ואת החושך לאור וכו', ואם הוא לא רוצה, אזי הוא תמיד ממורמר, ומהפך את המתוק למר, ואת האור לחושך וכו'.
זכרי היטב אשר יש פתגם עממי "כשאת שמחה כל העולם ישמחו איתך, וכשאת עצובה אזי יניחו אותך לבד", כי על כל אחת ואחת עובר צרות ויסורים וכו', עניות ודחקות וכו', בלבולים וחלישות הדעת וכו', ולכן כל אשה מחפשת אשה שמחה להוציא מהלב שלה את כל המרירות והדכאון שיש לה וכו', ולכן אשה כזו נמשכת אחר אשה שתמיד שמחה ועליזה, מה שאין כן כשרואה אשה גם כן במצב גרוע כמוה וכו', תמיד היא עצובה וממורמרת וכו', אזי היא אינה מעוניינת בהצרות והיסורים של הזולת וכו', ולכן היא נשארה לבד, ועל כן תעשי כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות תמיד בשמחה, ואז תראי איך שכל העולם כולו הוא עולם שמח, כי הכל תלוי באדם בעצמו, אשרי מי שתמיד שש ושמח ומשמח גם אחרים.
כתבתי מכתב מאד נחוץ לבעלך בענין לחנך את הילדים, וראוי גם לך לעיין בהמכתב הזה, כי זה גם בשבילך, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לעשות נחת רוח להבורא יתברך שמו תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר דברים ד' מנחם אב התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתמסרי את נפשך על מדת הצניעות, שזה היופי והפאר והחן של בת ישראל, והעיקר שתשתדלי לשמח את הזולת, כי כך סיפרו לנו חכמינו הקדושים (תענית כ"ב.) רבי ברוקא חוזאה הוה שכיח בשוקא דבי לפט, הוה שכיח אליהו גביה, אמר ליה, איכא בהאי שוקא בר עלמא דאתי? אמר ליה, לא. וכו' אדהכי והכי אתו הנך תרי אתי. אמר ליה: הנך נמי בני עלמא דאתי נינהו. אזל לגבייהו. אמר להו, מאי עובדייכו? אמרו ליה, אינשי בדוחי אנן, מבדחינן עציבי. אי נמי, כי חזינן בי תרי דאית להו תיגרא בהדייהו טרחינן ועבדינן להו שלמא; [רבי ברוקא מעיר חוזאה היה פעם בשוק בעיר לפט, והלך איתו אליהו הנביא, ושאל את אליהו הנביא האם יש בשוק הזה אחד שהוא בן העולם הבא, ענה לו אליהו הנביא לא, ופתאום הם רואים מרחוק באים שני אנשים, אמר לו אליהו הנביא אלו שני האנשים הם בני עולם הבא, ורבי חוזאה היה סקרן, אז הוא רץ אליהם ושאל אותם מה העבודה שלכם? ענו ואמרו אנחנו אנשים שמשמחים ומבדחים בני אדם, אם אנחנו רואים שני בני אדם רבים ביניהם, אנחנו משלימים ביניהם, ואם אנחנו רואים אנשים עצובים, אנחנו משמחים אותם], ולכן תשתדלי מאד מאד לעסוק בעבודה הקדושה הזו להשלים בין נשות ישראל, ולשמחן בכל מיני אופנים שבעולם, ועל ידי זה תהי מובטחת שאת בת העולם הבא, ואל תקחי את זה בקלות, כי למעלה בשמים מאד מאד מכבדים ומייקרים נשמה שעוסקת תמיד לשמוח ולשמח נשים אחרות, כי לצערינו הרב עובר היום כל כך הרבה משברים וכו', ואין בית שלא יהיה שמה איזה משבר, או איזה צרה וכו' וכו', וכשבאה אשה ומנחמת ומשמחת ומעודדת אותן, זה המצוה הכי גדולה שרק יכול להיות, אשרי האשה שעוסקת תמיד בלעשות שלום בין אשה לרעותה, ומשמחת את כל בת ישראל, שאז כל הדלתות פתוחה לה בשמים, אשריה ואשרי חלקה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר דברים ה' מנחם אב התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך דייקא בשבת זו שנקראת "שבת חזון", עליך להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, כי זה השבת לפני תשעה באב, ואם תתחזקי באהבת חינם עם חברותיך נשות אנשי שלומינו, וכן השכנות שלך, ועל ידי זה נזכה לראות בנחמת ציון וירושלים, כי השבת הזה נקראת "שבת חזון" על שם ההפטרה שקוראים בפרשת השבוע שהנביא מוכיח אותנו שעזבנו כביכול את הקדוש ברוך הוא וכו', והנה דורשי רשומות אמרו כי ח'ז'ו'ן' זה ראשי תיבות ח'צי ז'עם ו'חצי נ'חמה, כי עד תשעה באב אז הוא זעם ודינים בעולם, ואחר תשעה באב כבר מנחמים אותנו עד ראש השנה, ולכן על כל אשה ואשה לעשות כל מיני פעולות שבעולם להתחזק באהבת חינם, ולהשתדל שבבית יהיה שלום בית, ויהיה שרוי אהבה בינך לבין בעלך, והבנה הדדית, ותתאזרי במידת הסבלנות שאין מידה יותר יפה מזו, ואפילו שזה בא לך מאד מאד קשה, זכרי מה שאמר התנא הקדוש (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא, ודעי לך כשאשה עוצרת עצמה לא לכעוס וכו', בזה אפילו שהיא נמצאת במדור הקליפות וכו', היא עולה עד עולם האצילות, שהיא בטלה לגמרי אל האין סוף ברוך הוא, כי הכל תלוי כפי מידת הסבלנות ולא להכנס בכעס, שבדרך כלל בא מגיאות וישות, אשה צריכה לבטל את עצמה כל כולה אליו יתברך, ושלא תהיה לה שום תרעומת על בעלה, כי האשה היא חלק מבעלה, כמו שכתוב (בראשית ב' כ"ג) "עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת", ולכן אשרי האשה שקנתה לעצמה את מידת הסבלנות לגבי בעלה וכו', ומוחלת לו על הכל, ומתחזקים לאהוב אחד את השני, שאז השכינה תשרה בתוך הבית, ואם תלכי בצורה כזו, אזי את תהי מקרבת את הגאולה, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי כל העתיד שלנו תלוי בזה, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה כבר לראות בנחמת ציון וירושלים.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר ואתחנן ז' מנחם אב התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך דייקא בימים אלו שאנחנו מחכים ומצפים בכל יום ובכל שעה ובכל רגע להגאל גאולת עולם, כי כבר ארך עלינו הגלות הארוך והמר הזה, ויש מחורבן בית המקדש אלף ותשע מאות וארבעים וחמש שנה, ולכן הגיע הזמן שנתאחד יחד, ואשה תחזק את רעותה בכל מיני אופנים שבעולם שרק בזה תלוי הגאולה, על ידי אהבת חינם הפך הס"מ ימ"ש שכל ענינו זה "הפרד ומשול" מסית ומדיח נגדינו, ובזה שאנחנו נהיה מאוחדים יחד, הקליפה הזו לא ישלוט בנו, כמאמרם ז"ל (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת; ולכן אני מאד מבקש אותך שתראי להתאחד עם כלל נשות אנשי שלומינו היקרות, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב אחדות ואהבה, וכן תראו אהבה לכלל נשות ישראל, הן התושבים הגרים פה שהם אנשים טובים מאד, לולי הסתות הס"מ נגדינו, והן כל אלו האורחות הבאות ליבנאל להתרשם מהקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה, ויסוד בנין של חסד, והיה זה שכרי כשאשמע ואראה את האחדות שיש בקהילתינו הקדושה, ולא יחיו בקטנות המוחין וכו', ובצרת עין וכו', שזה המדה הכי מגונה וכו', ואת זה צריכים לעקור מאתנו, וכלל זה צריכים לזכור שאף אחד לא יכול לקחת ממך שום דבר, כמאמרם ז"ל (יומא לח.) בשמך יקראוך ובמקומך יושיבוך ומשלך יתנו לך אין אדם נוגע במוכן לחבירו ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימא.
הקדוש ברוך הוא יעזור שבזכות האחדות שיהיה בין נשות אנשי שלומינו, ואשה תעזור לרעותה, וכן לקרב גם את נשות המקום אליו יתברך, נזכה לגאולה שלימה, אשר תתחיל כאן מגליל התחתון, יראו עינינו וישמח לבנו ותגל נפשינו בישועתו יתברך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר ואתחנן ח' מנחם אב התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ואף שנראה המצב מאד מאד עגום ועצוב, כי הנה כבר עבר אלף תשע מאות וארבעים וחמש שנה מעת חורבן בית המקדש וכו', ועדיין לא נושענו וכו', עם כל זאת עלינו לשמוח מאד מאד שאנחנו נמצאים בקהילה קדושה חממה של אמונה, ומתחזקים יחד, ובוא יבוא גאולתינו, כמו שניבא הנביא (מלאכי ג' א') "פתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים", אף שלא יכולים להבין את זה, איך? ומה? ואימת? אבל עליך להסתכל על הבית הכנסת שלנו שהוא מקדש מעט, שחיכינו על זה כבר קרוב לעשרים וחמש שנה, והס"מ עמד לאורכו ולרוחבו שלא יבנה, והנה פתאום זה עומד ביופי והדורו וכו' וכו', כן נזכה פתאום לראות את גאולתינו ובניין בית מקדשינו וקיבוץ גלויותינו, וביחד נקבל פני משיח צדקינו.
ולכן ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר שבעולם שלא יוכל לשבור אותך, וצריכים להתחזק בכל מיני אופנים שבעולם, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ותראי שעוד יום יבוא והכל יתהפך לטובה וכו', ואף שאת לא יכולה להבין עכשיו איך יכול להיות שיהיה לך אי פעם טוב וכו' וכו', עם כל זאת חזקי ואמצי מאד כי גדול אדונינו ורב להושיע, ואנחנו צריכים להודות להקדוש ברוך הוא שקירב אותנו אל רבי כזה שמחזק ומעודד ומשמח אותנו יום יום, והעיקר שפותח לנו את הפה לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר ואתחנן י' מנחם אב התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

עלינו להתחזק עכשיו יותר ויותר באהבת ישראל, אף שנתקיים (ירמיה ח' כ') "עבר קציר כלה קיץ ואנחנו לוא נושענו", עם כל זאת עלינו לדעת שאין יודעים כלל, ובוודאי אנחנו יותר קרובים אל הגאולה, ויותר קרובים אל בנין בית המקדש, ומה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאתנו, זה רק שנאהוב אחד את השני יותר ויותר, כמאמרם ז"ל (תנא דבי אליהו רבה פרק כ"ח) אמר להן הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי אהוביי מה אני מבקש מכם, אלא שתהיו אוהבין זה את זה, ותהיו מכבדין זה את זה, ועל זה צריך להיות עכשיו כל המוח מחשבה שלנו, איך יכולים לקרב את כלל נשמות ישראל אליו יתברך על ידי תוקף האהבה שנכניס אחד בהשני, ובפרט הנשים צריכות מאד מאד לשמור שיהיה ביניהן אהבה גדולה, ולכבד אחת את השניה, אשר אין למעלה מזה, וכן לקרב את השכנות שלה.
איזה נחת רוח הוא לראות את החסד שיש בין נשות אנשי שלומינו, איך שהכינו את הבית התבשיל - אהל אברהם לקראת גמירת הצום וכו' וכו', החסד הזה עשה נחת רוח גדול בשמים, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ובפרט חסד כזה שנותנים לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים וכו', הצדקה הזו עולה כל הצדקות, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשי כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה, ועל כן תעשי כל מיני השתדלות לבוא לעזור בבית התבשיל - אהל אברהם על כל פנים פעם בחודש, כי אנחנו צריכים את העזרה שלך, ובפרט עכשיו שהחופש הגדול מתחיל ובאים המון אורחים, והם מבקרים בבית התבשיל - אהל אברהם, וזה מקדש את שם רביז"ל עד מאד, ולכן תבואי לעזור והקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה לעשות תמיד חסד, שזה הנחת רוח הכי גדול של הקדוש ברוך הוא, כמאמרם ז"ל (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; ובזה שאנחנו נעשה חסד, נראה להקדוש ברוך הוא את מעלת נשמות ישראל שכן עושים חסד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר ואתחנן י"א מנחם אב התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני מאמצים שבעולם לחזק את עצמך להיות בשמחה עצומה, ואף שאני יודע שזה בא לך מאד מאד קשה מכל הצרות והיסורים והמרירות והחלישות הדעת שעובר עליך וכו' וכו', עם כל זאת דעי לך שעם עצבות לא פועלים שום דבר, אלא מסתבכים יותר ויותר, ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק להחזיק מעמד, וזה גדולת האשה שהיא חזקה בדעתה מאד מאד לא להשבר ולא להכנע לאף אחד.
נא ונא ראי לחזק נשים אחרות, ועל ידי זה את תהי המחוזקת, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ד ובשיחות הר"ן סימן צ"ט) בשעה שאדם מדבר עם אחרים, על ידי זה אפילו שלא יפעול אצלו, אז לכל הפחות הדיבורים חוזרים אליו שהוא מתחזק מהדיבורים של עצמו, ולכן זה מצוה גדולה לדבר עם הזולת מעניני שמחה, שתתחזק להיות תמיד בשמחה, כי השמחה הוא רפואה בין בגשמי בין ברוחני, ואף ששמחה בא לאדם מאד מאד קשה, עם כל זאת צריכים להכריח את עצמו עם כל מיני אופנים שבעולם רק להיות בשמחה, וזה עבודה תמידית שצריך כל בר ישראל לעבוד על עצמו להיות בשמחה, וכן לחזק ולעודד ולשמח נשים אחרות, הן נשות אנשי שלומינו צריכות להתחזק אחת עם השניה, והן שכל אשה צריכה לחזק את השכנה שלה, להיות בשמחה עצומה, ובזה תחזירי אותן בתשובה, כי כל הצרות והיסורים והמרירות שרק עובר על כל אשה וכו', ואפילו שהיא עדיין רחוקה מהיהדות וכו', הכל בא רק מחמת מרירות ועצבות ודכאון פנימי, ולכן צריכים לעשות כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה ולא להשבר משום דבר, אשרי מי שמציית את רביז"ל, ומקיים את כל זה, ואז תזכה להרגיש את אמתת מציאותו יתברך, ויהיה הבית מבורך בכל הברכות.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעזרי בבית התבשיל - אהל אברהם, וכן תקבלי את כל האורחים בסבר פנים יפות, כדי לקדש את שם רביז"ל, כי הס"מ הרשע עושה כל מיני תחבולות להכפיש את שמינו וכו', ולכן אנחנו צריכים לקדש את שמו יתברך ואת שם הצדיק.
והעולה על הכל ראי לשמור על הילדים שלא יזיקו ולא ינזקו וכו', כי עכשיו בהחופש הגדול ילדים מתירים לעצמם הרבה דברים וכו', ולכן על ההורים לשמור מאד מאד על הילדים, וכבר אמר רביז"ל (ספר המידות אות בנים סימן ס"ד) צריך ללמד את התינוק דרך ארץ מנעוריו; אשרי מי שמציית את רביז"ל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר ואתחנן י"ב אב (שבת נחמו) התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

ראי לשמוח מאד מאד כל השבת, ותשתדלי מאד שבבית שלך יהיה אוירה של שמחה כל השבוע, ובפרטיות בשבת קודש, כי את לא יכולה לתאר ולשער את מעלת בת ישראל שששה ושמחה כל השבת שהיא שומרת שבת, שעל ידי זה היא לא זזה משם עד שמוחלין לה על כל עוונותיה, כמאמרם ז"ל (שבת קי"ח:) כל המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו; ואל תקחי את זה בקלות, כי השמחה בשבת ממשכת שפע על כל השבוע, ולכן רק תהי שמחה ועליזה בשבת, ותשמרי מאד מאד לא לריב בשבת, ואני מוכרח להגיד לך שמובא מהגאון החיד"א זי"ע (בספרו "עבודת הקודש" מורה באצבע אות ק"מ) בערב שבת בעלות המנחה הוא עת מסוכן למחלוקת בין איש לאשתו ומשרתיו וכו', והסטרא אחרא טורח מאד לסכסך ולחרחר ריב וכו', ולכן כל איש ואשה יראי השם יכופו את יצרם, וימנעו מכל הקפדה וכעס ומחלוקת, ואדרבה יאירו פניהם לבקש שלום בין אחד להשני, ואמרו (גיטין נ"ב.) הנהו בי תרי דאיגרי בהו שטן דכל בי שמשי הוו קא מינצו בהדי הדדי, איקלע רבי מאיר להתם עכבינהו תלתא בי שמשי עד דעבד להו שלמא, שמעיה דקאמר ווי דאפקיה רבי מאיר לההוא גברא מביתיה; הרי שלך לפניך איך שצריכים לשמור כבר בערב שבת שלא יהיה שום מריבות או ויכוחים עם אף אחד, ומכל שכן הבעל והאשה וכן עם הילדים וכו', בשבת צריכים רק להיות בשלום ובאהבה גדולה מאד.
תשתדלי מאד בעת הדלקת הנרות לשפוך דמעות כמים, כי אז התפלות שהאשה מתפללת הן על עצמה והן על בעלה והן על הילדים, מאד מקובלת בשמים, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי הדלקת הנרות זה מצוה נדירה שנתנו לנשות ישראל, כמאמרם ז"ל (תנחומא מצורע) מניין שחייב אדם להיות זהיר וזריז בהדלקת הנר בשבת, שנאמר (ישעיה נ"ח) "וקראת לשבת עונג" זו הדלקת הנר בשבת, ולמה נמסרו לאשה, אמר הקדוש ברוך הוא היא כיבתה נרו של עולם, דכתיב (משלי ה') "נר הוי"ה נשמת אדם" לפיכך תשמור הדלקת הנר;
ולכן מאד מאד אבקש אותך שבעת הדלקת הנרות תתפללי הרבה עליך ועל בעלך ועל הילדים כי אז הוא עת רצון גדול בשמים לאשה וכל המרבה אז בתפלה נשמעה ונתקבל בשמים.
ומוהרנ"ת ז"ל לימד את אשתו ואת בתו היחידה שבעת הדלקת הנרות כשהיא מתפללת על עצמה וכו' שתוסיף תפלה: רבונו של עולם כשם שאני מדלקת את נרות שבת כן תאיר ותדליק את אור רביז"ל בלבות עם ישראל וכולם יחזרו בתשובה.
אבקש שתתפללי גם עלי שאני צריך לישועה ולרפואה גדולה.
נא ונא תשמרי כל השבת לא להיות עצובה רק להיות בשמחה עצומה כי מעלת שמחת שבת עולה על הכל וזוכים על ידי זה למחילת עוונות.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר עקב י"ד אב התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

ראי לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז, ותתחברי עם נשות אנשי שלומינו, ותהיו תמיד שמחות ועליזות ולחזק אחת את השניה, אשר זה יסוד מוסד אצל רביז"ל, להיות בשמחה, ולשמח גם את הזולת, כי אין לתאר ואין לשער את מעלת האשה אשר זוכה להיות בשמחה ומשמחת גם את אחרות, כי השמחה זה הגאולה, כי אצלו יתברך נאמר (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו".
אני מאד מאד רציתי שיהיה לך קופה צדקה "קרן הצדיק" בבית, וכל פעם להכניס כמה פרוטות לצדקה לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס, ואפילו שיהיה רק כמה פרוטות, זה צריך להיות מאד מאד חשוב בעינך, כי כך אמרו חכמינו הקדושים כל פרוטה ופרוטה שאדם נותן מצטרפת לחשבון גדול כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט:) מאי דכתיב (ישעיה נ"ט) "וילבש צדקה כשריון" לומר לך מה שריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול, אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול; והצדקה שומרת את האדם מכל מיני גזירות רעות שרק נגזר בעולם, אשרי האשה שבכל יום היא עושה לעצמה קביעות להכניס כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה, ואז לבקש ממנו יתברך כל מה שהיא צריכה בגשמיות וברוחניות גם יחד, כי כשנותנים צדקה ואחר כך מתפללים, אזי התפלה מתקבלת לרחמים ולרצון.
העיקר רק תחזיקי את עצמך ביחד עם נשות אנשי שלומינו, וכן תבואי לעזור בבית התבשיל - אהל אברהם שזה הצדקה הכי גדולה שרק יכול להיות, כי אין עוד צדקה יותר גדולה מלתת אוכל לרעבים ולצמאים, כי על כל צדקה יכולים לעבוד על בני אדם, אבל לא על אוכל, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר עקב ט"ו אב התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

היום הוא חמשה עשרה באב, שהוא יום שמחה גדולה מאד, כי חכמינו הקדושים אמרו (תענית ל:) לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים, שאז הותרו השבטים לבוא זה בזה, וכן מצאו את השידוכים וכו' וכו', ולכן ביום זה הוא שמחה מאד מאד גדולה ובפרט להנשים שיכולות למצוא את בני זוגם, ואפילו מי שכבר התחתן, היום הזה מסוגל מאד לעשות התחלה חדשה בשלום בית להתחבר יחד מחדש באהבה אחווה וריעות, כי ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא מוחל על עוונות שבין אדם למקום, ובחמשה עשר באב אז הוא זמן שעם ישראל מתפייסים אחד עם השני, והותרו לבוא בקהל ולהשתדך זה בזה, ולכן זה שמחה מאד מאד גדולה, ועל כן ראי להתפייס עם חברותיך ותשמרו מאד מאד על השלום שיהיה ביניכן, ותראו מאד לשמור מהיום והלאה על מחלוקת, כי שנאוי המחלוקת בעיניו יתברך, ואמרו חכמינו הקדושים (שבת י) שמו של הקדוש ברוך הוא שלום, ולכן איפה שרק יש שלום, שמה נמצא הקדוש ברוך הוא, ולכן צריכים מאד מאד לשמור ממחלוקת, ובפרט שכל הכח הטומאה של הס"מ הרשע ימח שמו, זה רק "הפרד ומשול", שהוא בא בלשון חלקלקה והוא תמיד מדבר משלום, אבל בתוך הלשון שלו יש ארס, כמאמרם ז"ל (בבא קמא כג:) ארס נחש בין שיניו הוא עומד; וכך הם גם בני ישמעאל שבאים במתק לשונם וכו', שרוצים רק שלום וכו', אבל תחת הגב שלהם יש להם סכין וכו', רחמנא לישזבן משלום כזה, ולכן צריכים מאד מאד לשמור מהס"מ שעובד עלינו מאד מאד, ורק מדבר כל יום משלום ושלום וכו' וכו', וצריכים להתרחק ממנו כמו שמתרחקים ממצורע וכו'.
ראי להתחבר עם השכנות שלך, כי הגיע הזמן שכבר נגאל גאולת עולם, וזה תלוי כפי מדת השלום ואהבה שיהיה לנו אחד עם השני, יעזור הקדוש ברוך הוא שיצא מקהילתינו נחת רוח להקדוש ברוך הוא, כי קהילתינו הקדושה היא חממה של אמונה, ואשרי מי שנמצא בתוך קהילתינו, ואנחנו צריכים לקרב את כולם, ובפרט האורחים שבאים עכשיו, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לקדש את שם רביז"ל, ויצא לקהילתינו שם טוב לכל האורחים והתיירים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר עקב ט"ז אב התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

חסדי השם יתברך שיש לנו קהילה נפלאה מאד, שמתנהגת רק על פי דעת רביז"ל, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שלא יהיה פה בקהילתינו עשר דיעות וכו', תהלה לאל אני מנהיג את הקהילה היפה שלנו שהיא חממה של אמונה על פי שולחן ערוך, ולכן הקמתי "בית הוראה" עם גאב"ד ועם שלוש מורה צדק, וכל דבר קטן שיש איזה שאלה, עליך לשאול אחד מהמורה צדק, קהילתינו הקדושה אינה קהילת הפקר, אני לא יתן שכל אשה תעשה כפי שהיא רוצה וכו', יש לנו את התקנון שלנו, והגבולות שלנו, וזה לא קהילת הפקר, מי שלא מתאים לה את הקהילה, שתלך לחפש קהילה אחרת, אני מאד מאד מקפיד שצריכים לשאול כל דבר את ה"בית הוראה", שומעים בכל יום מקרים מזעזעים מילדים חולים וכו', ונשים צעירות מקבלות מחלות משונות וכו', ולכן עלינו להתכופף רק כפי דעת רביז"ל, ולא שכל אשה תגיב את הדעה שלה, תהלה לאל אני חי ומנהיג את הקהילה כבר חצי יובל שנים לשם ולתפארת, ואין לנו מה להתבייש עם הקהילה שלנו משום קהילה בעולם.
רביז"ל הקפיד מאד מאד שהגברים לא יעשנו סיגריות, ולא ישתו שום משקה המשכר, ומכל שכן וכל שכן שאשה אסור לה לעשן ולשתות משקה המשכר, שזה פריצות מאד גדולה, אחת מיסודי היסודות של הצניעות שאשה לא תלך עם שער מגולה, כי על זה מגיע גט, כמאמרם ז"ל (כתובות ע"ב.) ואלו יוצאות שלא בכתובה העוברת על דת משה ויהודית, ואיזוהי דת יהודית? יוצאה וראשה פרוע; והזוהר מקלל אשה שהולכת עם שערות מגולות, ולא יכולים לחלוק על רבי שמעון בן יוחאי, ומה שהוא אומר זהו קדוש, וכך מובא בזוהר (נשא קכ"ה:) תונבא ליתי [קללה תבא] על ההוא בר נש [על אדם] דשבק לאנתתיה [שמרשה לאשתו] דתתחזי משערה דרישה לבר [שיהיה השערות של הראש מגולות ורואים את זה בחוץ] ודא הוא חד מאינון צניעותא דביתא [וזה אחד מהיסודות של הצניעות של בית יהודי] ואתתא דאפיקת משערא דרישה לבר [ואשה שמגלית את שערות ראשה לחוץ] לאתתקנא ביה [ליפות את עצמה בזה] גרים מסכנותא לביתא [גורם עניות לבית] וגרים לבנהא דלא יתחשבון בדרא [וגורמת שהילדים לא יהיו מוצלחים, ולא יהיו חשובים בדור] וגרים מלה אחרא דשריא בביתא [וגורם שהסטרא אחרא והחיצונים ישרו בבית, שהם מביאים מריבות] מאן גרים דא [מי גורמת כל הצרות האלו] ההוא שערא דאתחזי מרישה לבר. [השערות של האשה שרואים את זה בחוץ] ומה בביתא האי [ואם כל הקללות האלו מדוברות כשהאשה הולכת מגולת בשערות בבית] כל שכן בשוקא [על אחת כמה וכמה כשיוצאת בחוץ בגילוי שער, היא גורמת לעצמה ולבעלה ולהילדים צרות משונות] וכל שכן חציפותא אחרא [על אחת כמה וכמה כשהאשה הולכת בחציפות אחרת, היינו שמסתובבת על הרחוב בבגדים צמודים ושקופים וכו' כדי לגרות גברים, הרי זה גורמת שהחיצונים יתאחזו בה], ולכן צריכים להקפיד לא לעשות מהעיקר טפל ומהטפל עיקר.
מחר ביום רביעי בלילה בשעה תשע וחצי יהיה שיעור בבית הכנסת הגדול, שבו אני יעביר את יסודות של קהילתינו הקדושה, ואיך שאין פה הפקירות וכו', ואין פה אשה כל הישר בעיניה תעשה וכו', ורציתי מאד שתבואי להשיעור, כי יש לי דברים מאד מאד נחוצים לדבר, יזכינו הקדוש ברוך הוא שהכל יסתדר על צד הכי טוב. (נא לבוא בדיוק בשעה תשע וחצי, כי אחר כך יש חתונה).

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר עקב י"ז אב התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

היום בלילה בשעה תשע וחצי בדיוק יהיה שיעור לכל נשות אנשי שלומינו בבית הכנסת הגדול, ורציתי מאד שתבואי בדיוק, כי אחר כך יש חתונה, ויעזור הקדוש ברוך הוא שיתרבה אצלינו השמחות.
נא ונא ראי להחזיק מעמד ושום דבר לא יוכל לשבור אותך, ואף שאני חוזר על זה יום יום שעה שעה, אבל מה לעשות הנסיונות הקשים והמרים שעוברים על כל אחת ואחת, ואי אפשר לתאר ולשער כלל, כאשר כל אשה ואשה יודעת מה שעובר עליה, ורביז"ל ציוה אותנו שבכל הכוחות נחזיק מעמד ולא נשבר, והעצה לבוא לגדלות המוחין, גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ק"ו) לחזק את אחרות, כי בזה שמחזקים את הזולת, על ידי זה יש גם לו התחזקות, ולכן תעשי לעצמך מעמד חזק לחזק בכל יום כמה וכמה נשים, וכך גם לך יהיה התחזקות, כי בזה העולם מוכרחים התחזקות, כמו אויר לנשימה, ובאמת הקדוש ברוך הוא רחמן, ואמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ה' הלכה ג') כמה דאנא רחמן בשמים, כך תהוון רחמנין בארעא, ואמרו (ירושלמי בבא קמא פרק ח' הלכה ז') בזמן שאתה רחמן המקום ירחם עליך, ואין עוד רחמנות יותר גדולה מזו מלעזור לנשים אחרות שנמצאות במצוקה, אשרי האשה שעוסקת בכל יום לחזק ולעודד ולשמח נשים אחרות, וזה מאד מאד חשוב בשמים, ואין עוד צדקה יותר גדולה מזו.
הקדוש ברוך הוא יעזור שתמיד נהיה חלק בלחזק נשים אחרות, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר עקב י"ח אב התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

אתמול בערב בדרשה הוצרכתי לקצר מאד מפני שלא רציתי לפגוע בחתן יתום וכו' אבל יש לי לדבר עם כל נשות אנ"ש דברים מאד חיובים ומוכרחים לטובת עתיד של קהילתינו הקדושה, ולכן אני מאד מבקש שביום רביעי הבא עלינו לטובה שיהיה זמן פנוי לכל נשות אנשי שלומינו לבוא לשמוע את הדרשה שיש לי לדרוש ולמסור לכל אחת ואחת.
נא ונא זכרי היטב מה שאני חוזר ואומר שקהילתינו הקדושה בנויה אך ורק על מידת החסד שאמרו חכמינו הקדושים (מדרש הגדה) אלמלא חסד אין כל העולם מתקיים אפילו שעה אחת אצל הקדוש ברוך הוא חשוב מאד חסד שאחד עושה עם השני עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (ילקוט רות רמז תר"ב) גדול כוחם של גומלי חסדים שאין חסים לא בצל כנפי הארץ ולא בצל כנפי השחר ולא בצל כנפי השמש ולא בצל כנפי הכרובים אלא בצילו של הקב"ה ולכן אני מאד מבקש אותך שתעזרי לי לעשות חסד יש לך שכנות תקשרי אתם קשר אישי לכבד ולייקר אותם כי הס"מ הרשע עם זרש אשתו הולכים מבית לבית להסית נגדו כי הם רואים שהבחירות קרובות וכלתה עליהם הרעה וכו' וכו' ולכן הם לא בוחלים בשום דבר ומסיתים ומדיחים נגדנו כאילו אנחנו מי יודע מה וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך אישית שתהיי קשורה עם השכנות שלך ולדבר אתם באהבה ולהראות להם את יופי קהילתינו, וזה מאד מאד חשוב כי אין עוד עצה אחרת נגד הטומאה אלא לגלות את האור כי טוב ולכן אני מאד מבקש אותך תעסקי רק בחסד לקבל את כל האורחים והתיירים בסבר פנים יפות שיצא שם טוב על רביז"ל ועל אנשיו.
אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתצייתי אותי ותעשי חסד עם הזולת ובעזרתו יתברך בליל רביעי הבא עלינו לטובה תראי לעשות כל מיני מאמצים שבעולם לבוא לדרשה הכי נחוצה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר עקב י"ט אב התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתחזקי מעמד ושום דבר בעולם לא ישבור אותך, ותעשי כל מיני מאמצים להיות בשמחה בשבת ושום דבר בעולם שלא ישבור אותך, ואף שאני יודע שמאד מאד קשה לך להיות שמחה בשבת מרוב הלחץ והדחק שעובר עליך וכו' וכו', אם כל זאת הזהירנו רביז"ל מאד מאד להכריח את עצמנו להיות בשמחה ולחזק את עצמנו בכל האופנים שבעולם.
אני מאד מבקש אותך שתקחי את עצמך בידך ותהיי רק שמחה ועליזה כל השבת וזה יביא לך עשירות גדולה כמאמרם ז"ל (ירושלמי ברכות פרק ב' הלכה ח') ברכת הוי"ה היא תעשיר זו ברכת שבת, השמחה בשבת מביאה לעשירות גדולה ונפלאה, ולכן אני שואל אותך הרי את סובלת כל השבוע דחקות ברוחניות ובגשמיות מה סך הכל מבקשים ממך? תהיי שמחה ועליזה כל השבת, תתאפקי לא לריב עם בעלך ועם הילדים וכו' וכו', ואז תראי איזה שבוע טוב יהיה לך כי כך אמרו חכמינו הקדושים (מדרש אגדה) הכל נמשך מן השבת והשבת משפיעה לששת ימי החול.
ולכן קחי את עצמך בידך וכל השבת תהיי רק שמחה ועליזה ותרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא ולבקש ממנו יתברך כל מה שאת צריכה ואז תראי איזה שבוע טוב יהיה לך.
הקדוש ברוך הוא עזר לי בזכויות חינם להקים פה במדבר שמם קהילה כל כך יפה קהילה שהיא חממה של אמונה, שאף אחד לא יגיד שיש פה מישהו אחר וכו' וכו', הכל נעשה כפי שמאיר לי הקדוש ברוך הוא אין לי יועצים וכו' ואף אחד שלא ידבר בשמי בשום פנים ואופן, ומה שאת לא שומעת מפי דייקא או מפי כתבי אל תאמיני, כי תהילה לאל הקדוש ברוך הוא שומר אותי מהס"מ הרשע שרוצה רק להפיל את קהילתינו וכו' אבל זה לא יועיל כי הקדוש ברוך הוא שומר עלי, עברתי כבר בחיים משברים וגלים והקדוש ברוך הוא הציל אותי וכן יציל אותי הלאה, ולכן אני מאד מבקש אותך תשמחי עם הקהילה הקדושה שלנו ונזכה ביחד לקבל מפני משיח צדקינו אשר בו יבוא ולא יאחר בעת שיעלה ברצונו יתברך.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום ב' לסדר ראה כ''ב אב התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה, ואף שאני יודע שזה מאד קשה לך להיות בשמחה מפני שעובר עליך משברים וגלים מבית ומחוץ, עם כל זאת גילה לנו רביז"ל שצריך להכריח את עצמו להיות בשמחה עם כל הכוחות, ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, רביז"ל אמר (ספר המידות אות עצבות סימן כ"ו) קרבת הצדיקים משמח את הלב, את צריכה כל כך לשמוח שאת מקורבת אל צדיק כזה המחזק ומעודד ומשמח אותנו ומה היינו עושים בלעדיו?
נא ונא תעשי כל מה שביכולתך להתאחד עם נשות אנשי שלומינו שזה המצווה הכי גדולה לחזק לשמח ולעודד את הזולת, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שופטים) בזמן שישראל עושים חבורה אחת אפילו עבודה זרה בניהם אין מדת הדין נוגעת בהם, ולכן תשתדלי מאד מאד לקרב את נשות אנשי שלומינו בכלליות והשכנות שלך בפרטיות ולהראות אהבה לכולם, כי זה דבר גדול מאד מאד ואל יקל בעיניך דבר זה כי בזה תלוי כל הגאולה, ואנחנו רואים שהס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם רק לשבור אותנו אבל אנחנו בכח רביז"ל ננצח.
עכשיו שבאים כל כך הרבה תירים ואורחים תראי לקרב את כל האורחים לקרב לשמח ולעודד אותם, ובזה נקדש את שם רביז"ל שזה דבר גדול מאד מאד, כי מוצאים עלינו כל מיני שמות רעים כאילו מי יודע מי אנחנו וכו' וכו', ולכן אנחנו צריכים להראות את הפנים האמיתיות שלנו, שתהילה לאל אנחנו שמחים ועליזים, שאנחנו מקורבים אל רב נפלא ונורא כזה רב שמחזק אותנו יום יום ולילה לילה, ולא נותן לנו לנוח לרגע וזה עיקר שמחתנו, ולכן תראי להתחזק ביתר שאת ביתר עז, והקדוש ברוך הוא ימתיק מאתנו את כל הדינים ונזכה להצליח בכל מעשינו.
אל תשכחי שביום רביעי השבוע בשעה 9:30 יהיה דרשה מאד מאד נחוצה שלא יכולתי להגיד בשבוע שעבר אני מצפה שתבואי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר ראה כ''ג אב התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שהלילה בשעה 9:30 שתבואי לדרשה בבתי הכנסת הגדול כי יש לי לדבר דברים מאד נחוצים לקהילה שלנו.
תראי להחזיק מעמד ולא להשבר משום דבר כי גדול אדונינו ורב להושיע.
בזה העולם צריכים המון התחזקות להתחזק כי עובר על כל אחד ואחד מה שעובר ועיקר ההצלחה של האדם שהוא תמיד שמח ומתחזק ואמר רבזי"ל (ספר המידות אות ממון סימן ז') השמחה התמידית מסוגלת לצלחה, ולכן תשתדלי מאד מאד להיות בשמחה ותשמחי את בעלך את הילדים ואת השכנות שלך אשר אין עוד טוב מזה.
כל כך חבל שעובר לך יום אחר יום בעצבות ובמרירות ובדכאון ונדמה לך כאילו שזה סוף העולם וכו' וכו' ובאמת הכל דמיון כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותך ורוצה לשמוע את הקול שלך ולכן הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא אפילו כמה דקות כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב תפילה כי כל תפילה כל תחינה וכל בקשה בוקעת רקיעים.
תתחזקי באמונה בהקדוש ברוך הוא שהוא יתברך נמצא ואין בלעדו נמצא וככל שתתחזקי באמונה כך תתחזקי באמונה בהקדוש ברוך הוא עד שתתחזקי בבטחון עצמי שגם את חשובה למעלה.
נא ונא תבואי לעשות חסד בבית התבשיל "אהל אברהם" כי אצלו יתברך מאד חשוב חסד.
יעוזר הקדוש ברוך הוא שתזכי לכל טוב אמיתי ונצחי ותהיי הכי מאושרת בחייך ותמיד תהיי שמחה ועליזה ועם חיוך על הפנים ואז תראי איך שכל המזל שלך ישתנה לטובה .

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר ראה כ''ה אב התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתשתדלי לדון את בעלך לכף זכות ואל תמצאי על מה לריב עמו, כי המחלוקת בבית מביא את הסיטרא אחרא בבית, כי כך אמר רביז"ל (ספר המידות אות מריבה אות ס"ו) במקום מריבה שם שורה הס"מ הסיטרא אחרא, ולכן תשמרי מאד מאד שלא יהיו שום מריבות בבית, אני יודע שזה דבר קשה מאד כי לפעמים הבעל הוא בעצבים וכו' ולפעמים את בעצבים וכו' וכו', אם כל זאת צריכים להיות חכם הרואה את הנולד כי ממחלוקת ומריבות יוצא רק דברים שלילים וכו', ולכן אל תהיי עקשנית וכו', תשלימי עם בעלך ותראי לדון אותו לכף זכות, ותראי שבזכות השלום ואהבה שיהיה בניכם השכינה תשרה בינכם, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') אי אפשר לאיש בלא אישה ואי אפשר לאישה בלא איש ואי אפשר לשניהם בלא שכינה, נמצא כשאישה בשלום ואהבה עם בעלה היא משרה את השכינה בתוך הבית ובמקום שהשכינה נמצאת שם הברכה מצויה, ולכן אני מאד מבקש אותך תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה ולשמח את בעלך ותראי איך שהכל יתהפך לטובה.
נא ונא הרגלי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא ולבקש ממנו יתברך כל מה שאת צריכה כי זה המתנה שקיבלנו מרביז"ל ומי שמרגילה את עצמה לדבר אל הקדוש ברוך הוא אזי כל החים שלה חיים אחרים לגמרי, ולכן אל תהיו בטלנית תדברי מידי פעם אל הקדוש ברוך הוא אפילו חמש דקות אני בטוח שיש הרבה דברים שאת צריכה וחסר לך, ולכן אשאל אותך למה לא תפני ישר אל הקדוש ברוך הוא שהוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה אלא ברשותו, ולכן אין לך ממה לפחד כי הוא יתברך מנהיג את עולמו שהכל בידו אם תהיה רגילה לדבר עמו יתברך אזי כל החיים שלך ילכו בצורה אחרת.
אני מאד מבקש אותך שתשמרי את עצמך מחברות רעות שיש להם דעות והשקפות מגונות וניאוף וכו' וכו', ונשים כאלו הם מאד מאד מסוכנות, אנחנו יהודים בני אברהם יצחק ויעקב עלינו לשמור על הצניעות שזה היופי והפאר והחן של כל בר ישראל.
יעזור הקדוש ברוך הוא שתכנסי את הדיבורים האלו בתוך לבך ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום א' לסדר שופטים כ''ח אב התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

אין לי מילים איך להודות לך על מה שראיתי בקהילה הקדושה שהקמתי ביזע ובדם, ואיך שנעשה רצוני שיש אהבה ואחדות בין נשות אנשי שלומינו שזה אצלי יותר מהכל, ולכן אני מאד מבקש אותך שתמשיכי להתחבר אל נשות אנשי שלומינו ולחזק ולעודד ולשמח אחת את השניה, שזה היה הרצון של רביז"ל.
נא ונא אל תתני שאיזה פרחח ישבור את קהילתינו, ואף אחד שלא יספר לך סיפורים "בשם מוהרא"ש", כי תהילה לאל עדיין אני חי ומה שיש לי להגיד אני אומר בפומבי וכותב ומפרסם ואין לנו מה להתבייש.
יעזור הקדוש ברוך הוא שאזכה לראות נחת בקהילתנו הקדושה שכל כך השקעתי בה ועדיין אני משקיע. הקדוש ברוך השומע בתפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מתפלל בעדך תמיד שהיה לך הצלחה מרובה בכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר שופטים כ"ט אב (ערב ראש חודש אלול) התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

הנה אנחנו נכנסים בחודש אלול חודש הרחמים, ויכולים לפעול אצל הקדוש ברוך הוא כל מה שרוצים, ולכן תקחי את עצמך בידיך ואל תהי בטלנית, תרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו, כי עכשיו בימי אלול הקדושים התפלות מתקבלת לרחמים ולרצון לפני אדון כל, כי החודש הזה נקרא חודש הרחמים והסליחות, ומתחילים כבר להגיד סליחות לבקש ולהתחנן ממנו יתברך שיחוס וירחם עלינו, ויכתוב אותנו לשנה טובה ומתוקה, שנת פרנסה וכלכלה, שנת שלום ואהבה, ונזכה כבר להגאל גאולת עולם.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעזרי לי בכל מיני עזר שאת רק יכולה לעזור לי, כדי שאוכל להמשיך עם הבית התבשיל - אהל אברהם מותיקין שיהיה שתיה חמה ומזונות וכו', ובאמצע היום מרק חם, ולעת ערב סעודה דשינה וכו', כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ובפרט חסד כזה שנותנים לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים וכו', הצדקה הזו עולה כל הצדקות, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשי כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה, ועיקר העזרה מה שאני מבקש ממך, שתבואי מדי פעם לבית התבשיל ולעזור בכל עזרה שאת רק יכולה, וזה מאד מאד חשוב אצלי, ובפרט עכשיו בחודש הרחמים והסליחות, בוודאי ראוי לך לתת שכם ולעזור שהבית התבשיל יצליח מאד.

המאחל לך חודש מבורך ותשובה שלימה

 

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup