ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב האחרון ג' אדר א' | ז' אדר א' | ט' אדר א' | י' אדר א' | י"א אדר א' - מכתב כללי | י"א אדר א' | י"ב אדר א' | י"ג אדר א' | י"ד אדר א'ט"ז אדר א' | י"ז אדר א' | י"ח אדר א' | י"ט אדר א' | כ' אדר א' | כ"א אדר א' | כ"ג אדר א' | כ"ה אדר א' | כ"ז אדר א'


בעזה"י יום ב' לסדר תצוה ג' אדר א' ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שהלילה בשעה תשע וחצי שתופיעי באולם, כי יש לי דרשה מיוחדת לדבר לכל נשות אנשי שלומינו, והייתי מאד מאד שמח אם תשתדלי לבוא אפילו במסירות נפש, כי זה דברים מאד מאד נחוצים.

רק חזקי ואמצי מאד להיות תמיד בשמחה, ואף שאני מעורר אותך בכל יום ויום על שמחה, תאמיני לי כפי הצרות והיסורים והחלישות הדעת שיש לכל אשה וכו', צריכים לחזק אותה כל יום ויום, וזה מה שרביז"ל רצה מאיתנו, שאחד יחזק את השני, וכמובן גם אשה תחזק את רעותה, ובזה שמחזקים את הזולת יוצאים גם כן מחוזקים, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ד) כשמחזקים את הזולת קופץ הדיבורים חזרה בעצמו, ולכן אשרי האשה שתמיד עוסקת לחזק את זולתה, וכך היא תהיה בעצמה מחוזקת, ואל תקחי את זה בקלות, כי על כל אחת ואחת עובר מה שעובר וכו' וכו', את לא יחידה בדבר זה, ולכן אל תקחי אל הלב כל דבר קטן וכו', כל מילה שלא על המקום שבעלך אמר לך וכו', או חברתך הגיבה עלייך וכו', הכל שטויות, הרגע שמכניסים בעצמה אמונה בהקדוש ברוך הוא, ויודעים שאין מלבדו יתברך כלל, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ואין שום עצה אחרת בזה העולם, רק לבוא אליו יתברך, להרגיל את עצמה לדבר אליו יתברך בשפת האם, ולספר לו כל מה שמעיק לך ומציק לך וכו' וכו', אז זה יכניס בך שמחה עצומה, כי אין עוד שמחה כשמחת דביקות באין סוף ברוך הוא, ולכן אני מאד מבקש אותך תקחי את עצמך בידך, ותקחי את החיים בקלות ואל תהי פגיעה מכל דבר קטן וכו', כי זה בא מקטנות המוחין, שעל פי רוב משם נובע הדיכאון והמרירות והעצבות וכו' וכו', תצאי מעצמך ותהי רק שמחה ועליזה ואז תהי הכי מאושרת בחייך, תמיד שיהיה לך חיוך על הפנים, ותקבלי את חברתך בחיוך ובסבר פנים יפות, ומכל שכן את בעלך, ואז תראי שכל החיים שלך ישתנו לטובה, הלוואי שתכניסי את הדיבורים האלו בתוך ליבך, ואז טוב לך בזה ובבא לנצח נצחים.

הוכפל הדבר אני מאד מאד מבקש אותך שהלילה תופיעי באולם בשעה תשע וחצי, ואשמח מאד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר תצוה ז' אדר א' ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד שמחתי להיות בקהילתינו הקדושה ביבנאל, ואני רואה בכל פעם את השינוי לטובה, איך שקהילתינו שהיא חממה של אמונה מתרחבת בכל התחומים, ובפרט גודל החסד שנשות אנשי שלומינו עושות אחת עם השניה, אין לזה אח ורע בשום מקום, ולכן חזקי ואמצי רק להיות בשמחה עצומה, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך.

העיקר תחזיקי את עצמך יחד עם כלל נשות אנשי שלומינו בקהילתינו הקדושה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת, ולכן תשתדלי מאד לבוא בכל ליל ראשון וליל שלישי לערבי שמחה, ולהיות ביחד עם כלל נשות קהילתינו הקדושה.

והנה חכמינו הקדושים אמרו (קידושין ל:) יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, ואמר על זה מוהרנ"ת ז"ל איך הקדוש ברוך הוא, עוזרו? על ידי ששולח בכל דור ודור צדיקים שהם מחזקים ומעודדים ומשמחים את נשמות ישראל, ולכן עלינו להתחזק באמונת חכמים שזה היסוד ביהדות, כי בלי אמונת חכמים אין אמונה בהקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב (שמות ט"ז) "ויאמינו בהוי"ה ובמשה עבדו", ואמרו חכמינו הקדושים (מכילתא בשלח) אם במשה האמינו בהוי"ה לא כל שכן? אלא אי אפשר להגיע לאמונה בהקדוש ברוך הוא, אלא על ידי אמונת חכמים, ולכן אמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) שעל ידי אמונת חכמים יודעים איך להתנהג, ועל ידי שפוגם באמונת חכמים עולין לו מותרות במוחו, כמאמרם ז"ל (עירובין כא:) הלועג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת, היינו שעשנים סרוחים מסבבים ומקיפים את המוח ומבלבלים אותו, ולכן צריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא, שנזכה לאמונת חכמים ולהאמין שכל דבריהם ומעשיהם אינו פשוט, כמובא בדברי רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן מ"ב), ועל ידי זה מלביש את השכינה בלבושים נהורין, ולכן תהי חזקה באמונת חכמים, וזה יביא אותך לאמונה בו יתברך, והרגע שיהיה לך אמונה בו יתברך, תקני לעצמך את מידת הסבלנות לא להשבר משום דבר שבעולם, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד תהי שמחה ועליזה, ולא יחסר לך שום דבר לא בגשמיות ולא ברוחניות.

נשאר עוד מקומות למכירה בעזרת נשים ואנחנו עושים מבצע לנשות אנשי שלומינו שיכולים לקנות כסא בתשלומים עד ט"ו באב, שזה שבע חודשים, ולכן כל הקודם זכה.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר כי תשא ט' אדר א' ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתהי רק שמחה ועליזה בפרט עכשיו בחודש השמחה חודש אדר, צריכים למסור את נפשו ביתר שאת ביתר עוז רק להיות בשמחה, ולכן אני מאד מבקש אותך שבליל ראשון ושלישי תבואי באולם ותשמחי עם נשות אנשי שלומינו, ודעי לך שהשמחה שאתן שמחות יחד עושה רושם גדול בשמים, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י') שעל ידי המחאת כף וריקודים ממתיקים את הדינים, וידוע בשעה שאמר רביז"ל את המאמר הזה, אז יצא הגזירה מהצאר ימ"ש לחטוף ילדים קטנים וכו', ורביז"ל פעל בשמים שדחו את הגזירה עשרים וחמש שנה, וידוע שרביז"ל אמר אז, אם הצדיקים היו אוחזים עמו, היו מבטלים לגמרי את הגזירה וכו', ולכן דעי לך שאומות העולם חורקים שינם על עם ישראל ומתכננים כל מיני גזירות וכו', ולכן בזה שנשות אנשי שלומינו יהיו בשמחה וירקדו יחד, ויעשו חסד אחת עם השניה, נזכה שיומתק כל הדינים מעל כלל ישראל.

אשרי האשה שתקנה מקום ישיבה בבית הכנסת הגדול, ויכולים לקנות את זה בתשלומים עד חצי שנה ט"ו באב, ובזה היא עוזרת לגמור את בניין בית הכנסת, וכן אם את יכולה לעורר את קרובי משפחתך לתרום מטר עבור בניית בית הכנסת, אין למעלה מזה, כי רציתי שמה שיותר נשמות ישראל יהיה להם חלק בבניין בית הכנסת הגדול, שבזה תלוי בניין בית המקדש, כי כך מובא בזוהר (וירא קיט.) יתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל, וכו', עיין שם. וכן הוא (שמות ז:) בההוא זמנא יתער מלכא משיחא לנפקא מגו גנתא דעדן, מההוא אתר דאתקרי קן צפור, ויתער בארעא דגליל וכו', עיין שם. וכן הוא (שם ט.) וכדין יחזון כל עלמא דהא אתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל, ויתכנשון ליה כל אינון דלעאן באורייתא, ואינון זעירין בעלמא, ובזכות ינוקי דבי רב יתתקף חיליה לאתגברא וכו', עיין שם, היינו שמשיח יתגלה בארץ הגליל, וידוע שיבנאל היא בגליל התחתון ובוודאי מכאן יתחיל הגאולה, כי דייקא בכאן נזכה להכניע את הטומאה והזוהמה והסטרא אחרא וכו' וכו', רק חזקי ואמצי להיות בשמחה תמיד, ותשתדלי לשמח את חברותיך ואז טוב לך כל הימים.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר כי תשא י' אדר א' ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

אין את יכולה לתאר ולשער את גודל הצער והעגמת נפש שיש לי מהאסון שקרה אתמול בקהילתינו.
מה אומר לך כל אשה צריכה להרגיל את עצמה תיכף ומיד כשקמה בבוקר לבקש על עצמה ועל בעלה ועל הילדים שיעבור היום בשלום, ולא יקרה שום אסון חס ושלום, כי מה שתפלה פועלת שום דבר בעולם לא פועל, ולכן אני מאד מבקש אותך מהיום והלאה הן לבקש הרבה ממנו יתברך תיכף ומיד בבוקר שכל המשפחה תהיה שמורים מכל מיני אסונות שבעולם, וכשמבקשים על עצמם צריכים כבר לבקש על כלל נשמות ישראל, כי אין לנו בזה העולם על מי להשען אלא על אבינו שבשמים, ולכן תפלה מאד מאד חשובה בעיניו יתברך, כמאמרם ז"ל (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה; וכדי שהתפלה תתקבלנה לרחמים ולרצון, צריכים גם להכניס בכל יום כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה, ודעי לך שכל פרוטה ופרוטה שאשה נותנת לצדקה, מצטרפת לחשבון גדול כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט:) מאי דכתיב (ישעיה נ"ט) "וילבש צדקה כשריון" לומר לך מה שריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול, אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול; ואל יקל בעיניך דבר זה, כי צדקה תציל ממוות, ובזכות הפרוטות לצדקה שמכניסים בכל יום בקופת הצדקה, ומבקשים ממנו יתברך 'רבונו של עולם בזכות הצדקה שאני נותנת תקבל את תפלותיי לרחמים ולרצון'.
מה אומר בזה העולם צריכים הרבה הרבה התחזקות, ואשרי האשה שיכולה להתחזק ולא להשבר משום דבר שבעולם, ועיקר ההתחזקות שלך תמצאי בשאלות ותשובות "אשר בנחל", ולכן הרגילי את עצמך לעיין בכל יום בהרבה מכתבים, וזה יהיה כל החיות שלך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר כי תשא י"א אדר א' ה'תשע"א

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים, "חסידי ברסלב" הגרים ב"יבנאל עיר ברסלב", הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד.

אני מאד מאד מבקש ומתחנן אל אנשי שלומינו היקרים, תחזיקו את עצמכם ביחד, ואל תתנו בשום פנים ואופן לעשות חס ושלום פירודים ביניכם, כי עולם הפירוד שם הסטרא אחרא והטומאה שורה, מה שאין כן במקום האחדות שם השכינה שרויה, ואני מאד מקפיד שבקהילתינו הקדושה לא ימצא ולא יזכר איזה בעל לשון הרע והולך רכיל אחד על השני, כי זה יותר חמור מכל העבירות שבעולם, ולדעתי כל מה שאנחנו סובלים, זה רק מפני שאין אנו נזהרים בדבר זה, ולכן אני מתחנן לאנשי שלומינו היקרים, תחזיקו את עצמכם ביחד, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת, ולכן אני מתחנן אליכם תחזיקו עצמכם באחדות ואהבה, ואז השכינה תשרה תמיד בתוכינו.

וכאן המקום לעורר שאני לא רוצה שבקהילתינו ימצא שום תמהוני וכו', כי משונה קרן חצי נזק וכו', אף שהוא לא עושה שום דבר וכו', אבל הוא רק משונה ומוזר וכו', זה כבר חצי נזק, ואני לא רוצה שכאלו יסתובבו בינינו, הקהילה הקדושה שבניתי ביזע ובדם במסירות נפש הכי גדולה, היא יותר מדי קדוש בעיני, ואני לא יתן שיבואו מבחוץ ויחריבו אותה, אשרי מי שיעזור לי לבנות את הקהילה ביתר שאת ביתר עוז, ואז אל רב טוב הגנוז יזכה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר כי תשא י"א אדר א' ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ואל תתני שהעצבות והמרירות והדכאון ישלוט עליך, תעשי כל מה שביכולתך רק לשמח את עצמך, שזה היה הרצון של רביז"ל לשמוח ולשמח את אחרים, שהמצוה הזה עולה על כל המצוות, ואשרי האשה שעוסקת בעבודה הקדושה הזו לשמח את שאר נשות אנשי שלומינו.

אני מאד מאד גאה בקהילתינו הקדושה, ובפרט בהנשים הצדקניות שעוסקות במידת החסד, יעזור הקדוש ברוך הוא שכמוהן ירבה בישראל, הנה איך שבאה יולדת, כבר דואגות לה עם כל מה שצריכה וכו' וכו', וזה חסד שאין לתאר ואין לשער כלל, וכן כל אלו שעוזרות בבית התבשיל, אין לתאר ואין לשער את זכותן, כי זה הצדקה הכי גדולה שרק יכולות לעשות, לעזור להאכיל רעבים, שאצלו יתברך דבר זה יותר חשוב מהכל, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (תנחומא משפטים) אמר הקדוש ברוך הוא נפשו של עני היתה מפרכסת לצאת מן הרעב ונתת לו פרנסה והחיית אותו, חייך שאני מחזיר לך נפש תחת נפש למחר בנך או בתך באין לידי חולי ולידי מיתה ואזכור אני להם את המצוה שעשית עם העני ומציל אני אותם מן המיתה, הוי וגמולו ישלם לו שאני משלם לך נפש תחת נפש, וזה שייך לכל אשה שעוזרת לבית התבשיל, כי אני מוכרח להגיד לך שכל החיים שלי תלויים רק בבית התבשיל, בזה שנותנים לאכול לרעבים, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד תעסקי בעבודת החסד, שאמרו חכמינו הקדושים (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, וקרבן עולה היא קרבן של מסירות נפש, ושלמה המלך מסר את נפשו אלף פעמים ביום אליו יתברך, עם כל זאת עשיית חסד עם הזולת זה יותר חשוב אצלו יתברך מהכל, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעזרי לי לעשות חסד בין נשות אנשי שלומינו, ובזה נזכה שהשכינה תשרה בינינו.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר כי תשא י"ב אדר א' ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז במידת הצניעות, שזה יסוד גדול אצל בת ישראל, עד שאמרו חכמינו הקדושים (מגילה יג:) בשכר צניעות שהיתה ברחל זכתה ויצאה ממנה שאול, בשכר צניעות שהיה בשאול זכה ויצאה ממנו אסתר, ואסתר הצילה את כלל ישראל, רואים מזה שאם אשה אחת הולכת בצניעות, יש בכוחה להציל את כלל נשמות ישראל, וכן אמרו חכמינו הקדושים (יומא פו:) גדולה תשובה שבשביל יחיד שעשה תשובה מוחלין לכל העולם כולו, ולכן ראי שאת תהי היחידה בדעתך שהולכת בצניעות וחוזרת בתשובה, ועל ידי זה תזכי את כל העולם כולו.

רק תהי בשמחה כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שגם חכמי הרופאים אמרו שכל המחלות והחלאים רעים באים לאדם רק מחמת חסרון השמחה, ולכן צריכים להתאמץ ביתר שאת ביתר עוז להיות בשמחה, כי השמחה היא רפואה לכל, ולהיפך העצבות והמרה שחורה זה מביא לאדם את כל המחלות, ולכן תכריחי את עצמך להיות בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) אין השמחה ממתנת לאדם, לא כל מי ששמח היום שמח למחר, ולכן ראי לחטוף שמחה ולהיות תמיד בשמחה, ועל ידי זה יומשך עליך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר כי תשא י"ג אדר א' ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

עכשיו הוא הזמן שאנחנו צריכים להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, כי כשקורה משהו במשפחה וכו', או בהקהילה וכו', צריכים לפשפש במעשינו, ולכן אני בא אליך ומבקש ממך שתתחזקי ביתר שאת ויתר עוז בשלום ואהבה, ולהשלים עם נשות אנשי שלומינו, כי אם תהיו ביחד באהבה אחווה וריעות, את לא יכולה לתאר אל איזה הצלחה תגיעי, ולכן אני מאד מבקש אותך תשתדלי מאד שיהיה בינך לבין שאר נשות אנשי שלומינו אהבה אחווה וריעות, וזה יקרב את הגאולה.

זכרי היטב מה שאמרו חכמינו הקדושים (תנא דבי אליהו רבה פרשה כ"ו) כל העולם כולו של הקדוש ברוך הוא, ואין הקדוש ברוך הוא מבקש מהאדם רק שיכבד אב ואם; ואמרו (פסיקתא רבתי) חמורה שבחמורות כבד את אביך ואת אמיך; ואמרו (קידושין ל:) שלשה שותפין הן באדם, הקדוש ברוך הוא, ואביו, ואמו, בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו, אמר הקדוש ברוך הוא מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכבדוני; רואים מזה אם מכבדים אבא ואמא בזה מכבדים את הקדוש ברוך הוא, ולכן אשרי האשה שמכבדת את ההורים שלה יהיה איך שיהיה, אפילו שהם עדיין רחוקים מהיהדות לא עלינו, ועדיין הם לא שומרים תורה ומצוות וכו' וכו', עם כל זאת צריכים לכבד אותם כי כבד את אביך ואת  אמך זה מצוות עשה.

את צריכה לזכור שחכמינו הקדושים אמרו (ברכות יז.) גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים וכו', נשים במאי זכיין באקרויי בנייהו לבי כנישתא ובאתנויי גברייהו בי רבנן ונטרין לגברייהו עד דאתו מבי רבנן, היינו אשה יש לה הבטחה מהקדוש ברוך הוא יותר מבעלה, בזה שהיא מזכה את בעלה שילך לבית הכנסת להתפלל במנין, ולבית המדרש ללמוד תורה, וכן היא מכינה את ילדיה שילכו ללמוד, השכר שהיא תקבל זה פי כמה ממה שהבעל יקבל, ולכן חזקי ואמצי מאד להיות בשמחה ולא להשבר משום דבר.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר כי תשא י"ד אדר א' ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מבקש אותך שהשבת הזו תהי רק בשמחה, כי השמחה היא הקדושה, כי אצלו יתברך שורה רק שמחה, כמו שכתוב (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו", ובזה יכולים למדוד את עצמו אם חזרו כבר בתשובה או לא, אם נמצאים תמיד במצב רוח טוב ושמחים ועליזים בנקודת היהדות, זה סימן שתשובתו נתקבלה בשמים, ולכן אל תהי בטלנית, רק תהי שמחה ועליזה על נועם חלקך שזכית להבראות מזרע ישראל, וכן את זוכה להיות מקורבת אל הצדיק האמת, שהוא רביז"ל, בן השמחה העוסק לקשרינו אל שורש השמחה.

נא ונא תמשיכי לעשות חסד עם בעלך, ותמיד תהי במצב רוח טוב, ועל ידי זה תראי איזה בעל טוב יש לך, כי הכל תלוי בהאשה, כמו שאמר החכם מכל האדם (משלי י"ד א') "חכמות נשים בנתה ביתה ואולת בידיה תהרסנו", ואף שזה קשה לך מאד מאד, עם כל זאת זכרי היטב אשר עם חיוך אחד יכולים להחיות את בעלך, וכן את הזולת, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (כתובות קי"א:) טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב שנאמר (בראשית מ"ט י"ב) "ולבן שינים מחלב" אל תקרי לבן שינים אלא לבון שינים; היינו כשאדם מחייך להזולת ומקבלו בסבר פנים יפות ומראה לו את שיניו הלבנים, זה יותר חשוב מלתת לו לשתות כוס חלב, כל כך יקר לקבל את פני חבירו עם חיוך ולהראות לו את השיניים, כי בזה שאדם תמיד מחייך יכולים לראות בתוך הפנים שלו את פני הצדיק, שהוא בן השמחה, המנחם הכל ומשמח הכל, ולכן רק תהי תמיד במצב רוח טוב, ולקבל את בעלך בשמחה, ואז יהיה לך השפעה גדולה עליו, והעיקר לעוררו שילך להתפלל במנין את השלש תפלות שחרית מנחה ערבית, שזה מביא הצלחה גדולה בבית.

נא ונא אל יקל בעיניך דבר זה, כי כל ההצלחה שלך תלוי רק בשמחה, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה חלק ב' סימן א') מי ששמח תמיד מצליח, ולכן תמסרי את נפשך להיות בשמחה, ולקבל את כולם בסבר פנים יפות.

ראוי לנו לבקש בכל יום על כלל נשמות ישראל שיהיו בריאים ויושפע עליהם פרנסה בשפע, ובזכות זה גם אנחנו נהיה בריאים ויהיה לנו פרנסה בשפע.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר ויקהל ט"ז אדר א' ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'
 
ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז במידת החסד, כי דעי לך שכל הקהילה שלנו נבנה רק על יסוד של חסד, ואני מאד מאד מודה לך שיש לך שייכות בקהילה קדושה כזו, שאחת עוזרת להשניה, ואני רוצה מאד שכל אשה תבוא לליל שמחה ולהוציא אחת את השניה מהבית, כדי ברוב הדרת מלך תתקבצו יחד, ולהתחזק יחד, כי בזה העולם צריכים המון התחזקות, ואני מאד מבקש שלא להתערב בשום מחלוקת ומריבות שלא שייך אליכן, ולזכור מה שאמר החכם מכל האדם (משלי כ"ו י"ז) "מחזיק באוזני כלב עבר מתעבר על ריב לא לו", ואשרי האשה שמחזקת את חברתה שאין עוד דבר יותר חשוב מזה, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד תחזיקי את עצמכן ביחד, ובזכות זה נזכה להגאולה שתלויה אך ורק בשלום ובאהבה ובאחדות.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר ויקהל י"ז אדר א' ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתאזרי במדת הסבלנות שזה בא מתוקף האמונה, כי המאמין האמיתי שמאמין שכל מה שקורה איתו זה רק ממנו יתברך, על ידי זה הוא יהיה סבלן גדול מאד, ואמר החכם "מובחר כלי הנשק בעת התלאות – הסבל", כי "האומלל – מי שידאג", כי "הדאגה – איבוד החיים", ולכן אני מאד מבקש אותך שתתחזקי להיות רק בשמחה, וזה יביא אותך אל המדה הכי יפה שאדם יכול להגיע אל זה בזה העולם, והיא מדת הסבלנות, אשר מי שקונה לעצמו את מדת הסבלנות, הוא ינצח את המלחמה בזה העולם, כי האדם שעובר בזה העולם העובר וכו', יש לו מלחמה בכל יום לגרש ממנו את העצבות והמרירות והדכאון הפנימי וכו' וכו', שזה גורם לאדם להיות עצבני ולהתפרץ על הזולת וכו' וכו', ולכן אשרי מי שחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ומרגיל את עצמו רק לשמוח באין סוף ברוך הוא, ואז ינצל מכל הצרות, וכמאמר החכם "אין דבר שמחסר מן הרע כמו הסבל", ואמר "סבל התלאות יבוא מרוב האמונה", ולכן אשרי האשה שזוכה לקנות לעצמה את המדה היקרה של סבלנות, וכך תהי תמיד רגועה, והבית יתהפך לגן עדן, כי בבית שאין צעקות וצרחות ואין מחלוקות ומריבות, רק הכל הולך במתינות ובמסירות, הבית הזה הוא גן עדן בזה העולם, ולכן אשרי האשה שמתאזרת במדת הסבלנות, ואז תנצח את המלחמה.

נא ונא ראי לחטוף בכל יום "יום תהלים", אשר זה ברכה להאשה, כי אין עוד כלי שממשיך ברכה להאדם כמו אמירת תהלים, ודוד המלך פעל אצל הקדוש ברוך הוא שכל מי שיאמר תהלים, ימשיך על עצמו ישועה, ולכן אשרי האשה שזוכה לומר בכל יום "יום תהלים", וכך מסיימים בכל שבוע את ספר התהלים, שאז נכון לבה יהיה בטוח שיהיה בביתה יומשך כל הישועות.

רק הרגילי את עצמך לעשות חסד עם בעלך וכו', ועם חברותיך וכו', ואז תראי אשר יתקיים אצלך (משלי כ"ז י"ט) "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם", ופירש רש"י כמים הללו הפנים שאתה מראה לתוכן הן מראות לך. כן לב האדם לאדם חבירו לפי מה שאדם יודע שחבירו אוהבו כן הוא מראה לו פנים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר ויקהל י"ח אדר א' ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ותכבדי ותייקרי את בעלך, כי זה מאד מאד חשוב אצלו יתברך, כי כשיש שלום בית יש הכל, ואם אין שלום בית אין כלום, והעיקר תלוי בהאשה שהיא יותר חכמה וכו', וכבר אמר החכם מכל האדם (משלי י"ט ג') איוולת אדם תסלף דרכו ועל הוי"ה יזעף לבו", ואת צריכה לזכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות יז.) גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים וכו', נשים במאי זכיין באקרויי בנייהו לבי כנישתא ובאתנויי גברייהו בי רבנן ונטרין לגברייהו עד דאתו מבי רבנן, האשה מקבלת ברכה מיוחדת ממנו יתברך על זה שהיא מעוררת את בעלה ללכת להתפלל בבית הכנסת את השלוש תפלות במנין, וכן מעוררת אותו ללכת לבית המדרש ללמוד תורה, וכן מכינה את הילדים שילכו לתלמוד תורה ולבית ספר, ולא בחינם שהאשה נקראת עקרת הבית, כי היא עיקר הבית, כי כל הבית מסובבת עליה וכו', כשרות המאכלים וכו' וכו', ולכן תהי חזקה מאד מאד ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, רק תשתדלי לדון את בעלך לכף זכות, ותמיד תחפשי אחר הטוב אצלו, ואז תראי איזה בית יפה יהיה לך, כי יקרין אורו יתברך בתוך הבית, והעולה על הכל תשתדלי תמיד להיות בשמחה ולשמח את בעלך, ואז תקבלי חזרה כפל כפליים וכו' וכו', ואף שאני יודע שזה מאד מאד קשה לך מרוב העניות והדחקות והסבל שאת סובלת וכו' וכו', עם כל זאת לימד אותנו רביז"ל שכל דבר מה שצריכים עלינו לפנות אל הקדוש ברוך הוא ולדבר אליו בשפת האם שלנו, ולשפוך את הלב שלנו אליו יתברך, ואז נכון לבו יהיה בטוח שיקבל כל מה שביקש, כי הוא יתברך שומע תפלת כל פה, ואל תגידי שכבר התפללתי וכו', ולא נעניתי וכו', אין דבר כזה, כי חכמינו הקדושים אמרו (ברכות לב:) אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל שנאמר (תהלים כ"ז י"ד) "קוה אל הוי"ה חזק ויאמץ לבך וקוה אל הוי"ה", כי בוודאי אם מתעקשים אצלו יתברך פעם אחר פעם ולא מתעייפים בתפלה, אזי רואים ישועות גדולות, כי מה שתפלה פועל שום דבר בעולם לא יכול לפעול.

כבר עוררתי כמה פעמים את נשות אנשי שלומינו, היות שנשאר עוד מספר קטן של מקומות ישיבה בעזרת נשים, וחבל שכל אשה לא תהיה לה מקום ישיבה, ולכן אשרי האשה שקונה כסא לישיבה בבית הכנסת, ויכולים לעשות תשלומים לחצי שנה עד ט"ו באב, וזה יעזור מאד מאד לקדם ולגמור את בניית בית הכנסת הגדול.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
בעזה"י יום ד' לסדר ויקהל י"ט אדר א' ה'תשע"א
 
שלום רב אל ... תחי'
 
ראי להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ותדעי שרביז"ל אמר (שיחות הר"ן סימן ל"ב) כשאדם חי עם אמונה, כל החיים שלו חיים מאושרים, והכל הולך לו בקלות, מה שאין כן כשאין לו אמונה, הכל הולך לו הפוך, והוא מלא סבל, ולכן אני מאד מבקש אותך תעשי כל מיני מאמצים שבעולם להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ותבקשי ממנו יתברך בכל יום שיהיה לך אמונה, ותמיד תדברי רק ממנו יתברך, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן מ"ד) האמונה תולה בפה של אדם, כמו שכתוב (תהלים פ"ט) "אודיע אמונתך בפי", כי על ידי שמדברים מאמונה זה בעצמו אמונה, ותמיד תדברי בבית רק מהקדוש ברוך הוא, וזה החינוך הכי גדול להילדים, ואני מאד מבקש אותך שתשמרי מאד על הילדים שלך, ואל תקחי את זה בקלות, כי היום הילדים נמצאים במצב של סכנה גשמית ורוחנית, ומי חייב בזה? רק ההורים, אין תירוץ לומר "אין לי כוח" "אין לי סבלנות" "אני בעצמי מדוכאת" וכו' וכו', כל מיני תירוצים, מי שלא שומר על הילדים שלו הוא פשוט רוצח, הביא ילדים לעולם ושיגדלו בהפקירות כמו חתולים וכו' וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך למען טובתך הנצחיית, תשתדלי שבבית שלך לא ינוולו את הפה ולא יקללו אחד את השני, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סוכה נו:) שותא דינוקא בשוקא או דאבוה או דאימיה, מה שהילדים מדברים בחוץ שמעו את זה בבית או מהאבא או מהאמא, ולכן חינוך מתחיל עם עצמו, ואל תיקחי את זה בקלות, כי חס ושלום את יכולה לאבד את עולמיך כרגע, כי את צריכה לדעת אשר מה שמשקיעים בתלמוד תורה ובבית ספר וכו', תוך שעה הכל הולך לאיבוד אם הילדים מתחברים לחברים רעים, ולכן תשמרי מאד על הילדים, ותבדקי איפה הם הולכים ועם מי הם מתחברים וכו' וכו'.
נא ונא אני מבקש אותך ומתחנן אליך שתגנבי בכל יום חמש או עשר דקות ותוזילי דמעות להקדוש ברוך הוא שיחוס וירחם עליך, ועל בעלך ועל בני ביתך, שלא יקרה לכם שום דבר, כי מה שאני שומע כל יום מקרים מזעזעים מחלות וחלאים רעים שקורה היום בעולם, יכולים פשוט להשתגע רק מהשמיעה וכו' וכו', ולכן אל תהי מופקרת, אלא כל מה שאת צריכה תבקשי ממנו יתברך, ודעי לך שכל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך, זה הצלחה נצחיית הצלחה כזו שאין לתאר ואין לשער כלל, ואפילו שאת לא נענית בפעם הראשונה, תבקשי עוד פעם ועוד פעם, כמאמרם ז"ל (ברכות לב:) אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל שנאמר (תהלים כ"ז י"ד) "קוה אל הוי"ה חזק ויאמץ לבך וקוה אל הוי"ה", כי בוודאי אם מתעקשים אצלו יתברך פעם אחר פעם ולא מתעייפים בתפלה, אזי רואים ישועות גדולות, כי מה שתפלה פועל שום דבר בעולם לא יכול לפעול, ואל יהיה דבר זה קל בעיניך, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה; ולכן תעשי לעצמך קביעות חזקה כל יום לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולבקש ממנו יתברך שאת תהי בריאה ובעלך שיהיה בריא והילדים יהיו בריאים, ואל יקל דבר זה בעיניך, ואם תצייתי אותי לא תפסידי לא בעולם הזה ומכל שכן לא בעולם הבא.
נשארו עוד כמה מקומות בעזרת נשים, וחבל שלך לא יהיה מקום קבוע בבית הכנסת הגדול, ואת יכולה לקנות את זה בתשלומים של חצי שנה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר ויקהל כ' אדר א' ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק את עצמך באמונה פשוטה בו יתברך, ורביז"ל אמר (שיחות הר"ן סימן ל"ג) אצל העולם אמונה הוא דבר קטן אבל אצלי העיקר הוא אמונה, ועיקר האמונה היא כמו שהנשים מאמינות, וידוע שרביז"ל הפליג מאד במעלת תפילת הנשים התמימות, ולכן ראי להתחזק באמונה בו יתברך, ולידע שהוא נמצא ואין בלעדיו נמצא, וכל דיבור ודיבור שאת מדברת אליו, נשמע ונתקבל, והרגע שתחדירי בעצמך שאין לך בזה העולם רק את הקדוש ברוך הוא, ותחיי עם ההרגשה הזו, אז כל החיים שלך תשתנה לטובה, ותרגישי כל מיני נועם ועריבות בחייך, כי באמת אין בלעדיו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ואת זה צריכים להחדיר בעצמו טוב טוב.

אבל מה שמעכב את האמונה וכו', זה הקלקול שהכניסו הערב רב שיהיו מעורבים בנים ובנות ביחד וכו' וכו', וזה מה שהוריד את היראת שמים והאמונה פשוטה, והביא את כל הצרות וכו' וכו', ולכן כל בעלת תשובה מוכרחה לדעת שאיסור יחוד זה איסור חמור מאד, היינו אסור לאשה לדבר עם גבר זר ולפטפט איתו על דא ועל הא וכו', ומכל שכן שאסור לאשה להתייחד עם גבר זר בין נשוי בין פנוי וכו' וכו', כי זה גורם אחר כך להאשה כל מיני צרות ויסורים וכו', ומשם נמשך כל העניות והדחקות וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך ומתחנן אליך, תשמרי מאד מאיסור החמור הזה, ואל יהיה דבר זה ניקל בעיניך וכו', ומי שלא נזהרת בזה וכו', לבסוף תכשל וכו', ותתגלה קלונה ברבים, ותמשיך על עצמה אסון, ולכן אני מאד מבקש אותך מאחר שחזרת בתשובה, תשמרי על דבר זה מאד מאד, וזה יביא לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.

נא ונא רק תתחזקי להיות בשמחה, ואני יודע שזה קשה לך מאד מאד מכל הצרות והיסורים שאת עוברת וכו' וכו', עם כל זאת ההכרח לך להכריח את עצמך להיות בשמחה, כי השמחה זה הסימן שנתקבלה תשובתך בשמים, כי כל זמן שאדם בעצבות ובמרירות ובדכאון, סימן שהוא עדיין רחוק ממנו יתברך, אבל תיכף ומיד כשזוכה להיות בשמחה, סימן שנתקבלה תשובתו, כי שם אצלו יתברך שורה רק השמחה, כמו שכתוב (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו", ואמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלוקיו, כי שמחת המצוה מראה את טוהר הלב של האדם, שכוונתו לעשות רצונו יתברך באמת בלי שום חשבונות פרטיים, אני מאד מקווה שתכניסי את הדיבורים האלו בתוך לבך, כי אני כותב את זה לא עם דיו, אלא עם דם לבבי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר ויקהל כ"א אדר א' ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונת חכמים, ומוהרנ"ת ז"ל סיפר בשעה שהתקרב פעם הראשונה אל רביז"ל, נכנס אל אחד מאנשי שלומינו שהיה גר בעיר ברסלב, ושמו היה ר' דוב בעריל ז"ל, וראה איך שכל הבית היה מלא מרביז"ל, היינו שהן הבעל והן האשה והן הילדים כולם דיברו רק מרביז"ל, וסיפרו מעשיות ומופתים ושיחות מרביז"ל, וזה הכניס בו חיות עצומה לראות מה זה כח הצדיק שיכול להפוך בית שלם שידברו רק מגדולת הצדיק, ואיך שהבית היה מלא עם אמונת חכמים, הלוואי שנזכה גם אנחנו שבתוך ביתנו יאיר האמונת חכמים בצורה כזו, ואז תמיד היה ברכה והצלחה בתוך הבית, כי בבית שיש אמונת חכמים, שמה שרוי הברכה, כי כשמספרים סיפורי צדיקים, מאיר האור של הצדיקים על המספר, וכן אמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רמ"ח) דע שסיפורי מעשיות מצדיקים, הוא דבר גדול מאד, כי על ידי סיפורים מצדיקים נתעורר ונתלהב הלב בהתעוררות גדול להשם יתברך בחשק נמרץ מאד, כי הרשימו שעשה אותו הצדיק שמספרין ממנו, על ידי עבודתו את השם יתברך, זאת הרשימו נתעוררת בעת שמספרין מהצדיק, והיא מעוררת להשם יתברך בהתעוררות גדול, ולכן מה טוב ומה נעים להיות רגיל ולספר סיפורי צדיקים בתוך הבית, שזה מושך את הלב אליו יתברך.

פעם באה אשה אל הגאון הצדיק הסטייפלער ז"ל וביקשה שתזכה לילדים יראי השם, ענה ואמר לה הגאון, תמיד תברכי ברכת המזון מתוך הסידור ובקול, וכן כל הברכות שאת אומרת במשך היום בבית, שיהיה בקול רם, והילדים יראו וישמעו איך שהאמא מברכת בקול, הם יחקו אותה, אשרי האשה שמקיימת את זה.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר פקודי כ"ג אדר א' ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי לחזק את עצמך באמונה פשוטה בו יתברך, ודעי לך שאין עוד תענוג כתענוג האמונה, כי בזה שהאשה מתחזקת באמונה בהקדוש ברוך הוא, על ידי זה נבנה לה הבטחון עצמי, כי מה ולמה אין להאשה בטחון עצמי? כי היא מרגישה תמיד לבד, אבל בו ברגע שתדע שהיא אף פעם לא לבד ויש לה תמיד את הקדוש ברוך הוא, ולפניו יתברך היא יכולה לדבר ולהשיח את כל אשר עם לבבה, אזי זה יבנה את הבטחון עצמי שלה, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהי בטלנית, רביז"ל גילה לנו את הדרך הנפלא הזה להיות רגיל לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם בלי שום חכמות כלל, ומה גם שהפליג רביז"ל בתפלת הנשים, ולכן תהי חזקה בזה לבקש ממנו יתברך כל מה שאת צריכה, ואז תראי אל איזה נסים תזכי, רק תהי חזקה בתפלה לא להתייאש בשום פנים ואופן, ואל תאמרי שהתפללתי כבר ולא ראיתי ישועות וכו' וכו', כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות לב:) אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל שנאמר (תהלים כ"ז י"ד) "קוה אל הוי"ה חזק ויאמץ לבך וקוה אל הוי"ה", כי בוודאי אם מתעקשים אצלו יתברך פעם אחר פעם ולא מתעייפים בתפלה, אזי רואים ישועות גדולות, כי מה שתפלה פועל שום דבר בעולם לא יכול לפעול.

רק תהי בשמחה עצומה שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו, חממה של אמונה, ואני מאד מאד רוצה שיהיה חבורות של נשות אנשי שלומינו שיעסקו בחסד, ולעזור אחת להשניה, ולהשתדל מאד שאף אשה לא תשב בודדה וכו', עצובה בביתה וכו', אדרבה תעשו כל מיני פעולות שבעולם להוציא אותה מביתה ולבוא לערב שמחה, ולהיות מעורבת בין שאר נשות אנשי שלומינו, וזה המצוה הכי גדולה שרק יכולים לעשות להזולת, ולכן תהי חזקה מאד לשמח את עצמך ולשמח את הזולת, ורק בזכות השמחה נזכה להגאל גאולת עולם, כמו שכתוב (ישעיה נ"ה י"ב) "כי בשמחה תצאו", היינו כי על ידי שמחה יוצאים מהגלות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר פקודי כ"ה אדר א' ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שבליל חמישי בשעה תשע וחצי בדיוק שתהי באולם שמחות שאני יתן דרשה אז לנשים, והפעם זה יותר דחוף מאי פעם שרק דרשתי, ולכן אני מאד מקווה שתבואי אבל בלי בנות, כי יש לי דברים לדבר מה שיפה הצניעות וכו' וכו'.

ראי להתחזק ביתר שאת וביתר עוז ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ואף שעובר עלייך משברים וגלים וכו' וכו', עם כל זאת זה גדלות האשה שלא נשברת וכו', כי על פי רוב אשה חלשת אופי וכו', כל דבר מה שקורה בבית וכו', ואם זה לא הולך כמו שהיא רוצה וכו', היא כבר מוכנה להתגרש כאילו זה הפתרון, וזה יציל אותה מכל הבעיות, והיא לא יודעת שעכשיו היא תכנס בבעיות יותר קשות, כמו שאמרו צדיקים כששוברים מקל נעשה שתי מקלות, כמו כן אחד רוצה לשבור את הבעיה שלו כפי דעתו וחכמתו המדומה וכו', אזי יש לו עכשיו שתי בעיות, לכן לעולם תמיד הוא רוצה לצאת מהפח וכו', אזי נופל בפח יותר גדול, ולכן עיקר העצה לאשה להיות חזקה, ולא להישבר משום דבר, ואדרבה שהיא תחזק את בעלה ואת הילדים, וזאת נקראת אשת חיל עטרת בעלה, ותאמיני לי שגם את יכולה להגיע לזה, אם רק תצייתי את הצדיק, ותתחזקי באמונת חכמים, כי הוא רוצה רק את הטוב שלך, והוא לא מעוניין שתחיי חיי גיהנום וכו', חיים מרורים וכו', אדרבה הוא רוצה שתהי אשה חזקה עם אומץ וגבורת הלב, לא לפחד משום דבר, חבל מאד שבכל הדורות השפילו את האשה וכו', בשעה שרביז"ל גילה לנו שלאשה יש יותר כוחות הנפש מגבר, ובפירוש אמר התפילות של הנשים עולות למעלה למעלה, ועושות רושם מאד גדול בשמים, כי אשה קרובה מאד מאד אל בכי, ושמה למעלה בעולמות העליונים הבכיה זה שובר את כל המנעולים הסגורים, כמאמרם ז"ל אף על פי ששערי תפילה ננעלו שערי דמעות לא ננעלו, היינו יש היכלות למעלה שמרוב עוונות גם התפילות מתעכבות, כי יש מנעולים שסוגרים את הדלת והפתח ממי שחטא וכו', אבל על ידי דמעות סוגרים את כל המנעולים, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהי בטלנית תהי חזקה מאד מאד, ומי יתן שתאמרי בכל יום "יום תהלים" כי לוקח סך הכל כחצי שעה, ואת לא יכולה לתאר מה זה גורם למעלה, ומכל שכן כששוטפים כל מזמור עם דמעות זה ממשיך ישועות וחסדים מרובים, העיקר שיהיה לך בטחון עצמי, אל תתני שאף אחד ישפיל אותך, תזכרי את זכותך שיש לך, ואם את רוצה לזכות לילדים טובים תהי דוגמא להם, לא לקלל ולא לנבל את הפה נגד הבעל וכו', ואפילו שהאיש פרא וכו', אל תתנהגי כמוהו אדרבה את תראי דוגמא לילדים איך שאת אשה חזקה, והצדיק הקדוש הסטייפלר זי"ע אמר אשה שרוצה לזכות לילדים טובים, שתמיד תברך בבית את הברכות בקול גדול, היינו ברכת הנהנין וכו', וברכת המזון וכו', שתמיד תברך בקול גדול, וזה ישפיע על הילדים שיראו שהאמא בעלת יראת שמים, לא כן אם הילדים שומעים איך שהאמא מנוולת את הפה, ומקללת ומתעצבנת וכו' וכו', ואני כבר לא מדבר אם הילדים רואים את האשה מעשנת וכו', או מסתכלת בסרטים וכו', או הולכת בלי צניעות וכו', מה כבר יכול לצאת מבית כזה? ומה ואיך הילדים יגדלו? תזכרי תמיד הילדים נמשכים יותר אל האמא, ואם הם רואים אמא חזקה גם הם יהיו ילדים חזקים, אבל אם הם יראו אמא חלשת אופי וכו', שמכל דבר קטן היא נשברת, אזי הם מאבדים את הבטחון עצמי, ונכנס בהם פחד וחולשה וכו', וכבר לא מסתדרים בכיתה, ובחברה, ולכן אני מאד מבקש אותך תהי אשה חזקה והקדוש ברוך הוא יעזור לך שתצליחי בחייך.

אני מאד מבקש אותך שאת תהי הדוגמא בהקהילה הקדושה שלנו, שהיא חממה של אמונה, ואז תראי כמה חברות יהיו לך.

הוכפל הדבר אני מאד מאד מבקש אותך שבליל חמישי בשעה תשע וחצי תבואי בלי בנות, כי יש לי דברים מאד מאד נחוצים לדבר.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערש"ק לסדר פקודי כ"ז אדר א' ה'תשע"א

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" הגרים ביבנאל "עיר ברסלב" הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

הנה השבת זה שבת שקלים ושבת מברכין אדר ב', וחכמינו הקדושים אמרו (נדרים לא) גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהן לשקליו, כי המן הוא מזרע עמלק שרצה להכניס ספיקות בעם ישראל (שמות יז) היש הוי"ה בקרבנו אם אין, ובזה שעם ישראל הביאו שקלים לנדבת המשכן ולקרבנות, על ידי זה בטלו מחשבות המן עמלק להכניס באדם ספיקות באמונה, ולכן אשרי מי שיש לו חלק בלעזור לבנות את הבית הכנסת הגדול, כי עם השקלים האלו שאנשי שלומינו מנדבים, וכן מתרימים אחרים בזה נסיים את בניין בית הכנסת הגדול, כי אנחנו עומדים כבר בגמר שיהיה בית הכנסת מפואר מאד, אך עדיין צריכים לשלם וכו' וכו', ולכן אשרי מי שיהיה לו חלק לעזור לגמור את בניין בית הכנסת, כי אין המצוה קרויה אלא על שם גומרה, ומאחר שכל אחד מאנשי שלומינו כבר עזר, עם כל זאת מי שיכול עוד לעזור כדי שנוכל לגמור את הבית הכנסת הגדול תבוא עליו ברכה.

מאד מאד אני מבקש את אנשי שלומינו היקרים תחזיקו את עצמכם ביחד, ולשמור מאד מאד שלא יהיה שום מריבות או חילוקי דעות או לשון הרע ורכילות, או הסתות וכו' וכו' אחד על השני, כי אצל הקדוש ברוך הוא מאד מאד שנוי המחלוקת, וזה מה שגורם את כל הצרות לעם ישראל, כי היינו יכולים כבר מזמן להיגאל אם היה אחדות ואהבה בין נשמות ישראל, ומכל שכן לעקור את הגזענות הארורה, ולכן אני מאד מאד מבקש את אנשי שלומינו היקרים שלא יתערבו בשום מחלוקת מה שקורה בחוץ, זה לא העניין שלנו, וכך אמרו חכמינו הקדושים (במדבר רבה פרשה י''ח) כמה קשה המחלוקת שכל העוזר במחלוקת הקדוש ברוך הוא מאבד את זכרו, ורביז"ל רצה מאד מאד שיהיה אהבה גדולה בין אנשי שלומינו, ולכן דעו לכם שזה יסוד היסודות בהד' אמות שלנו, שאף אחד לא יתערב במעשה השני וכו' וכו', כל אחד יש לו את הצרות והבעיות שלו ולא צריכים להוסיף לו מלח על הפצעים וכו', ולכן אשרי מי שיכול לעזור אחד להשני, כי כל אנשי שלומינו בקהילתנו הקדושה זה כמו משפחה אחת גדולה, ואיזה יופי של משפחה שאוחזים את עצמם ביחד באהבה אחוה ורעות, ואם בכל זאת יש אחד שהוא בעל מחלוקת וכו', בעל לשון הרע ורכילות וכו', ולא יכול להתאפק מלחטט מומים של אחרים וכו', יעשה טובה שיעזוב את הקהילה שלנו, אנחנו רוצים רק שלום ואהבה בין אנשי שלומינו, וזה יסוד היסודות של קהילתנו.

נא ונא שכל אחד מאנשי שלומינו ישתדל מאד לבוא להתפלל במנין את השלש תפילות שחרית מנחה ערבית, ומתי שבא, שכבר יאסוף עוד תשע ויעשה מנין ויתפלל, כי תהילה לאל יש לנו מניינים מותיקין עד חצות לילה, וזה דבר גדול מאד להתפלל במנין, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח) אימתי עת רצון בשעה שהציבור מתפללין, ומי שמתפלל במנין הקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל עונותיו, ואל יהא דבר זה קל בעיניכם, כי כל היהדות תלויה בזה, כי הרגע שאדם מתרשל להתפלל בבית הכנסת במנין וכו', בזה מתחיל להתרשל מהיהדות שלו רחמנא ליצלן, ולכן מה שרק לא יהיה תשתדלו לבוא להתפלל במנין, ואמרו חכמינו הקדושים (ילקוט בלק רמז תשע"א) מה נחלים הללו בני אדם יורדין לתוכן כשהן טמאין, וטובלין ועולין טהורין, כך בתי כנסיות ובתי מדרשות בני אדם נכסין לתוכן כשהם מלאים עוונות ויוצאים מלאין מצוות, ולכן אשרי מי שזהיר לבוא בכל יום בבית הכנסת להתפלל את השלש תפילות ואז נמשך עליו השגחה שלימה, כמאמרם ז"ל (ברכות ו: ) כל הרגיל לבוא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו.

כל מי שצריך התחזקות שיעשה לעצמו קביעות חזקה בשו"ת "אשר בנחל" ושם ימצא מרגוע לנפשו, אשרי מי שיקנה את כל הסט, כי נדפס כבר עד עכשיו פ"ח חלקים.

אשרי מי שיוצא בכל יום להפיץ את ספרי רביז"ל, ויהיה לו חלק בקירוב הגאולה, כי אין ישראל נגאלין אלא בתשובה, ואלה הספרים והקונטרסים מחזירים את נשמות ישראל בתשובה כמפורסם לכל, ולכן בזה שיוצאים להפיץ ומקרבים יהודים אל הקדוש ברוך הוא, בזה מקרבים את הגאולה.

אגב רציתי לפרסם לכל אנשי שלומינו ושהם יפרסמו את זה הלאה, שתהילה לאל פתחנו חנות של תשמישי קדושה שבקרוב יוכלו להשיג שמה כל מה שרק יהודי צריך, ציצית תפילין כיפות טליתות ספרים וכו' וכו', וכמובן את כל ספרי רביז"ל, וזה חלק מהפעילות של הקהילה הקדושה שלנו.

המאחל לך שבת שלום

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup