ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש אדר ה'תשע"ג
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש אדר ה'תשע"ג
כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:
המכתב החדש | א' ראש חודש | ב' ראש חודש | ב' אדר | ג' אדר | ד' אדר | ה' אדר | ז' אדר | ח' אדר | ט' אדר | י' אדר | י"א אדר | י"ב אדר | ט"ז אדר | י"ז אדר | י"ח אדר | י"ט אדר | כ"א אדר | כ"ב אדר | כ"ג אדר | כ"ד אדר | כ"ה אדר | כ"ו אדר | כ"ח אדר

ארכיון כל המכתבים לנשים »

בעזה"י יום א' לסדר תרומה א' דראש חודש אדר התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

ראי למסור את נפשך במדת השמחה שאין למעלה מזה, וכמה שרק לא נדבר מענין שמחה, לא מספיק, כי טבע של אדם שנמשך תמיד אחר העצבות והעצלות וכו' וכו', ולכן עלינו תמיד לעשות כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, ובפרט בחודש הזה שהוא חודש השמחה, כפי השמחה שאדם שמח בחודש זה, כן יאיר לו אורו יתברך בהארה נוראה ונפלאה מאד, כי השמחה זה הקדושה, והעצבות זה הטומאה, ולכן ראי מה לפניך, תעשי כל מיני מאמצים שבעולם להיות בשמחה, ותשמחי את חברותיך, ותשתדלי לבוא הלילה לערב שמחה, וזה דבר גדול מאד מאד, כי אצלו יתברך מאד חשוב שמחה, ועל ידי שמחה ממשיכים על עצמם שמחה מכל העולמות, כמובא בזוהר (תצוה קפ"ד:) תא חזי עלמא תתאה קיימא לקבלא תדיר, [בוא וראה העולם הזה עומדת לקבל תמיד] והוא אקרי אבן טבא, [והיא נקראת אבן טוב כמו אבן מושכת שנקרא מגנט] ועלמא עלאה לא יהיב ליה אלא כגוונא דאיהו קיימא, [והעולם הבא לא נותן אלא כמו שמכינים את עצמו מלמטה] אי איהו קיימא בנהירו דאנפין מתתא, [אם נמצאים תמיד בפנים שמחים מלמטה] כדין הכי נהרין ליה מעילא, [כך מאירים לו מלמעלה אור וזיו וחיות ודביקות וכו'] ואי איהו קיימא בעציבו, [אבל אם אדם עומד בעצבות ובמרה שחורה] יהבין ליה דינא בקבליה. [אזי ממשיך על עצמו דינים] כגוונא דא (תהלים ק' ב') "עבדו את הוי"ה בשמחה", חדוה דבר נש משיך לגביה חדוה אחרא עלאה, [השמחה של אדם בזה העולם, ממשכת עליו שמחה מעולם הבא] הכי נמי האי עלמא תתאה, כגוונא דאיהי אתערת הכי אמשיך מלעילא, [כך הוא העולם הזה, כפי שאדם מתנהג בזה העולם, כך ממשיך על עצמו מעולם הבא], ולכן אל תהי בטלנית, תזרקי את כל הבעיות שלך וכו' וכו', מאחוריך, ותשתדלי רק להיות בשמחה  עצומה, שעל ידי זה תמשיכי על עצמך שמחה מכל העולמות, ואת לא יכולה לתאר ולשער איזה טובות השמחה יביא לך, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שגם חכמי הרופאים אמרו שכל המחלות והחולאים רעים באים רק מחמת חסרון השמחה, ולכן אשרי האשה שרק שמחה ועליזה, ומשמחת את בעלה, ואת הילדים, ואת החברות שלה, שאז רוח חן על פניה תמיד.

 

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ב' לסדר תרומה ב' דראש חודש אדר התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

אין את יכולה לתאר ולשער את גודל השמחה שיש לי שסוף כל סוף נשות אנשי שלומינו היקרים מתאחדות יחד עכשיו בחודש אדר חודש השמחה, ועושות הצגות וכו', תחפושות וכו', העיקר שיהיה שמח בין נשות אנשי שלומינו, אשר אין למעלה מזה, כי כבר הזהירנו רביז"ל יותר ויותר מהכל על מדת השמחה, ובפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, כי כל החולאות הבאים על האדם כולם באים רק מחמת קלקול השמחה, ולכן צריכים למסור את נפשו בשביל להיות תמיד בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד יהיה השמחה מצויה אצלך, כי אין טוב מזה, ותשתדלי לבוא בכל פעם כשנשות אנשי שלומינו עושים עכשיו בימי אדר הצגות ותחפושות לקראת פורים, כדי לשמח את עצמך, ותגידי לבעלך שאני מאד מאד מקפיד שיתן לאשתו לצאת לשחרר את עצמה מהלחץ שיש עליה וכו', יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד יהיה השמחה מצויה בינינו, ואשה תעשה חסד עם רעותה, ותסחוב גם אותה לבוא להצטרף אל השמחה.
בכל שנה אני מעורר את אנשי שלומינו בכלליות ובפרטיות ובפרטי פרטיות, שצריכים לשמור על הילדים שבשום פנים ואופן לא יהיה בידיהם נפצים וכו' וכו', כי אין שנה שלא יקרה אסון לילדים, והנה כבר אתמול היה בחדשות שילד איבד עין רחמנא ליצלן על ידי נפצים, ולכן אני מזהיר באזהרה חמורה שבשום פנים ואופן לא ימצא ולא יראה בקהילתינו מאף ילד שיהיה בידו נפצים, ואני מאד מבקש אותך על זה שתשמרי מאד על ילדיך, כי (חולין י.) חמירא סכנתא מאיסורא; וזה לא משחק ילדים, כי לצערינו הרב כל שנה ילדים מאבדים אצבעות או עינים רחמנא לישזבן, ובכלל עלינו לשמור מאד מאד על ילדינו עם מי הם מתחברים וכו', ואנחנו צריכים לשמור מאד מאד על קהילתינו הקדושה שלא יתערב זר בקהילתינו וכו', ואין בד' אמות שלנו שום מקום לתמהונים וכו', או אלימים וכו', או מסוממים וכו', תיכף ומיד לגרש אותם מהד'  אמות שלנו, אני לא צריך אנשים שעוברים על החוק בשום פנים ואופן.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ג' לסדר תרומה ב' אדר התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אבקש אותך שגם הלילה תבואי בליל שמחה שעושות נשות אנשי שלומינו שזה דבר גדול מאד מאד להיות בשמחה, שעל ידי זה ממשיכים על עצמם אור ודביקות באין סוף ברוך הוא, והשמחה מרחבת את הדעת בגשמיות וברוחניות גם יחד, ואסתר המלכה זכתה למה שזכתה לגאול ולהציל את כלל נשמות ישראל, רק על ידי שהתחזקה בתוקף הצרות שעבר עליה, כי נלקחה לבית אחשוורוש וכו' וכו', ואף על פי כן לא התייאשה, אלא גם משמה צעקה (תהלים כ"ב ב') "אלי אלי למה עזבתני רחוק מישועתי דברי שאגתי", ובזה פתחה שער ופתח לכל נשות עם ישראל עד סוף כל הדורות שאפילו כשיהיו באיזה צרה חס ושלום וכו' וכו', אם רק  יתחזקו ויבואו לצעוק אל הקדוש ברוך הוא, ולדבר לפניו יתברך בתפלה ובשיחה, יראו ישועה גדולה, ולכן תתחזקי מאד מאד להיות כל החודש הזה רק בשמחה, ותרבי לדבר עמו יתברך, ותראי איך שהכל יסתדר על צד הכי טוב.
תהלה לאל החנות "ברסלב סנטר" שהקמתי ביזע ובדם ובמסירות נפש הכי גדולה כדי לזכות את נשמות ישראל בקיום מצוות מעשיות מאד מצליחה, ותהלה לאל המון אנשים מארבעים ישובים שסביב יבנאל התחילו לבוא ולקנות זה מזוזות, זה תפילין, זה ציצית וכו' וכו', שזה קידוש השם גדול מאד מאד, וזיכוי הרבים, ולכן אני רוצה שגם את תעשי את כל הקניות שלך בהחנות הזה, שהיא לא למטרת רווחים, אלא לזכות את נשמות ישראל, ותקני שמה את כל כל מה שצריכים לחג הפורים, הן להילדים, והן לכל המשפחה, והן מתנות עבור משלוח מנות, ובזה את מחזקת את החנות שנוכל להרחיב את הפעילות בזיכוי הרבים יותר ויותר, כי פלא על גבי פלא יבנאל עומדת כבר למעלה ממאה ועשר שנים, ועוד לא היה דבר כזה שיפיצו יהדות כמו החנות הזה "ברסלב סנטר" מפיצה, ותהלה לאל תושבי המקום מחיים את עצמם עם החנות, וזה שמחה לראות את מעלת קדושת נשמות ישראל, אפילו שהם כמו שהם וכו', עם כל זאת באים להתעניין מהיהדות וכו' וכו', ולקנות ציצית, תפילין, מזוזות וכו' וכו', אשרי עין ראתה זאת.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר תרומה ג' אדר התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

אין את יכולה לתאר ולשער את גודל השמחה שאני שמח שאתמול בלילה היית בערב שמחה, ושמחת יחד עם שאר נשות אנשי שלומינו, אשר דבר זה מאד מאד חשוב בשמים, כי רביז"ל הזהירנו יותר ויותר על שמחה מכל דברים אחרים, כי השמחה מרחבת את הדעת והשכל, ובפרט אשה שבדרך כלל היא מושפלת וכו', ושבורה וכו', מכל ההשפלות והביקורות שעושים עליה וכו' וכו', ואם היא תתחזק להיות רק בשמחה, ולא תיתן שאף אחד ידרוך עליה או ישפילה ויעשה עליה ביקורת, אזי היא תהיה הכי מוצלחת בחייה, כי רוב הנשים לא יודעות מהכוחות שלהן, ולכן בקלות נשברות וכו', כי טבע של אשה שהיא חלשת אופי וכו' וכו', ובא רביז"ל ונותן לנו התחזקות עצומה דרך השמחה, שהן האשה והן הגבר שיהיה לו בטחון עצמי, וזה זוכים על ידי תוקף השמחה, כי השמחה מרחבת את הדעת בגשמיות וברוחניות, וצריכים למסור את נפשו עבור מדת השמחה, כי זה לא בא בקלות, צריכים לעבוד הרבה על מדת השמחה, כי זה בא לאדם יותר קשה מכל העבודות שבעולם, ולכן אל תהי בטלנית, רק תתחזקי ביתר שאת ביתר עוז בשמחה עצומה, ותזכרי מה שאמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) אין השמחה ממתנת לאדם, לא כל מי ששמח היום שמח למחר, ולכן ראי לחטוף שמחה ולהיות תמיד בשמחה, ועל ידי זה יומשך עליך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך, כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה חלק ב' סימן א') מי שהוא שמח תמיד על ידי זה הוא מצליח, ולכן אם את רוצה להצליח בחייך, תשתדלי עם הכוחות להיות רק בשמחה, ואף שאני יודע שזה מאד מאד קשה לך להגיע לשמחה מרוב הבלבולים שעובר עליך וכו' וכו', עם כל זאת תכריחי את עצמך להיות בשמחה, ותראי שיהיה לך הצלחה בהחיים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש עליך שתצליחי בכל אשר תפני.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר תרומה ד' אדר התשע"ג

שלום רב אל...  תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ואל תתני שהס"מ ישבור אותך וכו', העיקר תשמרי מאד מאד שלא יגררו אותך לשום מחלוקת כאן, כי בפירוש אמר רביז"ל (ספר המידות אות מריבה סימן ס"ו) במקום מריבה שם השטן; ועיקר רצונו של רביז"ל היה רק אהבה ואחדות בין אנשיו, עד כדי כך שהתבטא פעם (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; ותהלה לאל את זה אנחנו רואים בחוש בקהילתינו הקדושה, את העזרה שהנשים עוזרות אחת להשניה, ובפרט ליולדות וכו', זה אין בכל העולם כולו, ובחסד הזה ראוי לנו לשמוח מאד מאד, ולהיות גאים עם הקהילה הקדושה שלנו שהיא יחידה במינה, ולכן צריכים מאד מאד לשמור שלא יכנסו בינינו שום בעלי לשון הרע ובעלי מחלוקת, שאמר רביז"ל (ספר המדות אות מריבה סימן פ"ד) בכל בעלי מחלוקת מתגלגלים שם ניצוצין מנשמת דתן ואבירם; ולכן אני מאד מאד מקפיד שיהיה שלום ואהבה בין נשות אנשי שלומינו, ואחת תבקש סליחה מהשניה, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב רק אהבה ואחדות, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת; ולכן נשות אנשי שלומינו צריכות להחזיק את עצמן מאוחדות יחד, ואשה תעזור לרעותה, ובפרט עכשיו שימי הפורים הקדושים מתקרבים ובאים, עליך לזכור שכל הנס היתה רק על ידי אסתר המלכה, שהיא הצילה את כלל נשמות ישראל מהמן עמלק וכו', ודבר זה שייך בכל דור ודור, אם אשה אחת תחזור בתשובה שלימה אליו יתברך, ותרבה אהבה בין נשות ישראל, היא יכולה לקרב את הגאולה, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (יומא פ"ו:) גדולה תשובה שבשביל יחיד שעשה תשובה מוחלין לכל העולם כולו; ולכן תהי את האשה היחידה לחזור בתשובה ולעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא, ועל ידי זכותך ימחלו לכל העולם כולו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר תרומה ה' אדר התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שאל תקחי בקלות את הענין שלאחרונה כל קהילות כלל ישראל מעוררים על זה, שאנחנו רואים במו עינינו איך שקדושת ישראל יורדת ונופלת וכו', רק בשביל המחשב (מכשף) שמחובר לאינטרנט, או שאר כלי משחית, כגון אייפון, אייפד וכו' וכו', ולכן אני מאד מאד מבקש אותך אישית, חוסי וחמלי על הילדים שלך, ואל תאמרי שלך זה לא יזיק וכו', אבל דעי לך שלהילדים שלך זה בוודאי יזיק, ואל תיקחי את זה בקלות, כי כל ילד או ילדה שמסתכלים בהכלי משחית האלו, רחמנא ליצלן לבסוף יוצאים לתרבות רעה, ולכן אני מוכרח להגיד לך שיש עכשיו בעולם קליפה עצומה שכובשת את כל חלקה טובה מכלל ישראל, ומקררת את האמונה ואת היראת שמים מבר ישראל, ומכניס בו כפירות ואפיקורסות, והוא הכלי משחית הנקרא מחשב (מכשף) שמחובר אל אינטרנט, וכן אייפד, בלקברי וכו', וכל מיני כלי משחית הדומים זה לזה וכו', שבהם יכולים לראות כל מיני שיקוץ תיעוב עירום וזיהום, ויכולים להתכתב עם כל מיני מופקרות ומופקרים וכו', עד שעל ידי זה מאמללים את עצמם וכו', ואת הילדים וכו', עד שבאים לגירושין רחמנא ליצלן, ולכן העיקר ראי לזרוק מהבית את המחשב שמחובר לאינטרנט, או אייפד, או בלקברי אם יש לך דבר כזה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מה.) אין יצר הרע שולט אלא במי שעיניו רואות; ואמר החכם "אין חוצץ בפני התאוה כעצימת העינים" ואמר "אין לך אבר באברי האדם שיגרום לו מכשול כמו העינים". ואני מוכרח להגיד לך שהרבה בתים נהרסו לגמרי רק מפני שהיה להם מחשב שמחובר לאינטרנט בבית, ואף שזה נדמה כאילו הגזמה וכו', אבל רבים נפלו בפח בשביל הכלי הארורה הזו וכו', ונשבר ביתם, ולבסוף התגרשו רחמנא לישזבן, ולכן אסור בהחלט שיהיה בבית מחשב שמחובר לאינטרנט, כי זה הורס את כל חלקה טובה של היהדות, ומורידה את היראת שמים עד השאול רחמנא לישזבן, ולכן אשרי מי שמבער את החמץ הזה מביתו, ואז השכינה תשמור עליו, ואני חוזר ומדגיש שמהבתים הכי טובים והכי חרדים וכו', הילדים שלהם יוצאים לתרבות רעה רק מפני שלההורים יש מחשב שמחובר לאינטרנט, ולכן אל תגידי שלך זה לא יזיק, אני מוכרח להגיד לך שלבסוף תהי מהצועקים ואינן נענות כלל, ולכן חוסי וחמלי על נפשות ביתך, ואל תזרקי את האשמה על פלונית או אלמונית, האשמה זה רק עלייך, אם יהיה לך מחשב המחובר לאינטרנט, אני מאד מבקש אותך שתקחי את דיבורי אלו אל תשומת לבך, כי זה מאד מאד חמור, כי לאחרונה ילדים יוצאים לתרבות רעה רק מפני שלהורים יש מחשב המחובר לאינטרנט, ששמה יכולים לראות את כל הזבל והלכלוך שרק יש.
נא ונא תתפללי בכל יום ובפרט בעת הדלקת הנרות על הצלחת בעלך, ובפרט על הילדים, כי התפלה שאשה מבקשת בעת הדלקת הנרות עבור הילדים, מאד מאד נשמע ונתקבל בכל העולמות.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר תצוה ז' אדר התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי בכל הכוחות להיות רק בשמחה, ואני רוצה שהלילה תבואי באולם השמחות שנשות אנשי שלומינו עושות הצגה, כדי שתוכלי להיות בשמחה ולשמח את עצמך, ומוהרנ"ת ז"ל אמר פעם לבנו לפני פורים, שצריכים לעשות כל מיני הצגות, העיקר להיות בשמחה, כי בזה שאדם בשמחה, בזה ממשיך על עצמו כל ההצלחות בחיים, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה חלק ב' סימן א') מי שהוא שמח תמיד על ידי זה הוא מצליח, ולכן אם את רוצה להצליח בחייך, תשתדלי עם הכוחות להיות רק בשמחה, ואף שאני יודע שזה מאד מאד קשה לך להגיע לשמחה מרוב הבלבולים שעובר עליך וכו' וכו', עם כל זאת תכריחי את עצמך להיות בשמחה, ותראי שיהיה לך הצלחה בהחיים.
תהלה לאל החנות "ברסלב סנטר" שהקמתי ביזע ובדם ובמסירות נפש הכי גדולה כדי לזכות את נשמות ישראל בקיום מצוות מעשיות, וזה זכות הרבים גדול מאד מאד, שמזכים את תושבי יבנאל עם מצוות וכו', מה שהרשע מרושע מנע מהם למעלה משלושים שנה וכו', ועכשיו תהלה לאל תושבי יבנאל באים וקונים זה מזוזות, זה תפילין, זה ציצית וכו' וכו', שזה קידוש השם גדול מאד מאד, וזיכוי הרבים, ולכן אני רוצה שגם את תעשי את כל הקניות שלך בהחנות הזה, שהיא לא למטרת רווחים, אלא לזכות את נשמות ישראל במצוות, ותקני שמה את כל מה ששייך לחג הפורים, ובזה את מחזקת את החנות שנוכל להרחיב את הפעילות בזיכוי הרבים יותר ויותר, שזה קידוש השם נורא מאד, מקום כמו יבנאל שפשוט מנעו יהדות מתושבי המקום, ומי? הרשע מרושע הזה וכו', ולכן עלינו להרחיב את הפעילות של החנות יותר ויותר, כדי לזכות את נשמות ישראל בקיום מצוות מעשיות, וכן מארבעים ישובים סביב יבנאל באים ונכנסים לקנות בהחנות "ברסלב סנטר", וזה זכות הרבים גדול מאד, אשרינו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר תצוה ח' אדר התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מה מאד גדלה שמחתי שסוף כל סוף הדיבורים שלי עושה אצלך רושם, ואת מתחזקת בכל המצבים הקשים שרק עובר עליך, וכך צריך להיות להתחזק ולהפוך את הרע לטוב, והמר למתוק, והחושך לאור, וזה כל הלימוד העמוק שרביז"ל מלמד אותנו איך להחזיק מעמד ולא להשבר משום דבר, ולכן אני מאד מבקש אותך שתמשיכי בעבודה הקדושה הזו רק להיות בשמחה, ולשמח נשים אחרות, ולא להתפעל משום בריה שבעולם, ותחדירי בעצמך אמונה פשוטה בו יתברך, שדבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ובידיעה זו תגאלי מכל הצרות שרק מסבב אותך וכו', כי כל אשה סובלת את הסבל שלה וכו' וכו', זאת מבעלה, זאת מהילדים, זאת מהשכנים, זאת מקרובי משפחה, וזאת מכולם ביחד, ואי אפשר להנצל מזה, אלא על ידי תוקף האמונה, לדעת שאין בלעדו יתברך כלל והכל לכל מושגח בהשגחה נוראה ונפלאה ממנו יתברך, ואם תחדירי את זה בעצמך, אזי תבני את הבטחון העצמי שלך ולא תבלבלי משום בריה שבעולם, ותרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך, שזה חשוב מאד מאד, כי כל דיבור ודיבור שמדברים עמו יתברך עושה רושם בשמים.
אני מאד מאד מבקש אותך תעשי כל מה שביכולתך לקנות לעצמך מדת הסבלנות, שזה המדה הכי יפה שאדם צריך להחדיר בעצמו, וכמאמר החכם "אין גבורה כהתאפקות", כי מי שיכול להתאפק לא להיות בכעס על הזולת, זה הגיבור הכי גדול, ולכן תרגילי את עצמך עם מדת הסבלנות, הן עם בעלך והן עם הילדים והן עם השכנים, תמיד תקבלי את כולם בסבר פנים יפות ובחיוך, ותראי איך שכל העולם כולו זה אור האין סוף ברוך הוא, וככל שמכניסים בעצמם יותר שמחה, מרחיבים את הדעת, וכשזוכים להרחבת הדעת, אזי מרגישים את אמתת מציאותו יתברך שהוא נמצא ואין בלעדו נמצא, ואז נגאלים מכל הצרות והטרדות שמסבבים את האשה.
תאמיני לי שאת צריכה מאד מאד לשמוח שאת נמצאת אצל רביז"ל, שמלמד אותנו עצות נוראות ונפלאות איך להחזיק מעמד בתוקף הצרות והיסורים והמרירות שאנחנו נמצאים בהם וכו' וכו'.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר תצוה ט' אדר התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מודה לך שבאת לערב שמחה ביום ראשון, וכן אני מבקש אותך שתבואי גם הלילה לערב שמחה, כי זה דבר גדול מאד מאד לשמח את עצמה עם מה שיכולים, כי עובר על כל אחת מה שעובר צרות ויסורים מרירות ומכאובים, ואי אפשר להחזיק מעמד כי אם על ידי שמחה.
אני מאד מאד מבקש אותך שתראי שמצדך תמיד יהיה שלום עם כל נשות אנשי שלומינו, כי הקדוש ברוך הוא מאד מאד מקפיד על מחלוקת, ואמרו חכמינו הקדושים (עוקצין פרק ג') לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. שנאמר (תהלים כ"ט) "הוי"ה עוז לעמו יתן הוי"ה יברך את עמו בשלום"; ואמרו חכמינו הקדושים (דברים רבה פרשה ה' סימן י"ב) גדול השלום שאין הקדוש ברוך הוא מבשר את ישראל שיהיו נגאלין אלא בשלום; ואמרו (שם) אין הקדוש ברוך הוא מנחם את ירושלים אלא בשלום.
וכלל גדול תיקחי בידיך, כשאת רואה שני נשים רבות ביניהן וכו', אל תתערבי, כי לבסוף הכל יפול עליך פשוטו כמשמעו, בלי שום רחמנות, וכבר אמר החכם מכל אדם (משלי כ"ו י"ז) "מחזיק באזני כלב עבר מתעבר על ריב לא לו", ופירש רש"י מחזיק באזני כלב - העובר להתערב על ריב לא לו, הרי הוא כאוחז באזני כלב הגורם שישכנו על חינם; וחכמינו הקדושים מספרים (ברכות נ"ו) שרבא ישב בבית המדרש ולמד כל היום, והנה נכנסו שני עיוורים ורבו אחד עם השני, ובא רבא להפריד ביניהם, אז שני העיוורים התנפלו עליו והוא קיבל את המכות, ולכן מה את צריכה להכנס בדברים שלא שייך אליך? ולכן לא כדאי להתערב בשום מחלוקת ומריבות שיש בין שתי נשים, כי לבסוף את תסבלי, ומה את צריכה את זה?
אני מאד מאד מבקש אותך שתתחזקי מאד להיות בשמחה, כי השמחה זה ההצלחה של אדם, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה חלק ב' סימן א') מי שהוא שמח תמיד על ידי זה הוא מצליח, ולכן אם את רוצה להצליח בחייך, תשתדלי עם הכוחות להיות רק בשמחה, ואף שאני יודע שזה מאד מאד קשה לך להגיע לשמחה מרוב הבלבולים שעובר עליך וכו' וכו', עם כל זאת תכריחי את עצמך להיות בשמחה, ותראי שיהיה לך הצלחה בהחיים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר תצוה י' אדר ה'תשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

הנה ימי הפורים הקדושים מתקרבים ובאים, ולכן עלינו לעשות כל מיני פעולות שבעולם להכין את עצמינו לקבל את האור הגדול והנורא שמאיר בפורים, ומה הוא האור הזה? האהבה ואחווה וריעות, היינו כי הס"מ הרשע ימ"ש שהוא שרו של עשיו, שממנו יוצא עמלק, שממנו יוצא המן, רק רצה פירודים בין נשמות ישראל, ובשביל זה אמר המן (אסתר ג' ח') "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים", כי עיקר הצלחת הטומאה, כשיש פירודים בין נשות אנשי שלומינו, ועל זה עובד הס"מ מאד מאד קשה, לעשות פירודים בין נשות אנשי שלומינו, ולהיפך אסתר המלכה שהיא השכינה, אמרה (אסתר ד' ט"ז) "לך כנוס את כל היהודים", שתהיה אחדות בין נשמות ישראל, ולכן אני מאד מבקש אותך תעשי כל מה שביכולתך שיהיה שלום בינך ובין נשות אנשי שלומינו, אשר זו היחודיות של קהילתינו הקדושה, שתהלה לאל נשות אנשי שלומינו מחזיקות את עצמן ביחד באחדות גדולה, ורואים איך שערבי השמחה מתרחבים יותר ויותר, ונשות אנשי שלומינו באות לשמוח ולרקוד ולבלות באוירה של רגיעה ושל שמחה וכו', ולכן עלינו לפתוח יותר ויותר את קהילתינו ולהזמין גם את נשות תושבי המקום שיבואו ויתרשמו מקהילתינו הקדושה, שאנחנו תהלה לאל קהילה פתוחה ושקופה, ויכולים לראות בדיוק מה קורה אצלינו, אין לנו מה להעלים ולהסתיר וכו', וכמו שהס"מ הרשע ימש"ו מסית ומדיח כאילו מי יודע איזה קהילה יש לנו וכו', אדרבה שיבואו כל הנשים מיבנאל ויראו בדיוק מי ומה קורה בקהילתינו הקדושה, ויתרשמו מנשות אנשי שלומינו, תהלה לאל אצלינו הכל פתוח ושקוף, ואת החסד שיש בקהילתינו, זה אין בשום מקום, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שאל תהיי מוסתת משום אשה ממורמרת וכו', כי כך פירשו צדיקים את הפסוק (שמות ט"ו כ"ג) "ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם על כן קרא שמה מרה", הרגישו טעם מר במים שרצו לשתות, והטעם הוא "כי מרים הם", הם היו מרים בעצמם "על כן קרא שמה מרה", כי אדם שתמיד שמח ולא רוצה כלום רק את הקדוש ברוך הוא, והוא מתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, על ידי זה איפה שרק ישימו אותו אפילו על הירח, הוא יהיה שמח, מה שאין כן כשאדם בעצמו ממורמר, איפה שרק לא ישימו אותו, הוא יהיה ממורמר, ולכן צריכים לעבוד הרבה על נקודת השמחה, ועל נקודתו, כי לכל אחד יש את הנקודה שלו וכו', ואם יש אשה אחת ממורמרת וכו', היא תזרוק המרירות העצבות והדכאון שלה על הזולת, ולכן צריכים מאד מאד לשמור על זה, ובפרט עכשיו בחודש השמחה חודש אדר, צריכים לצבור המון שמחה על כל השנה.
אני רוצה מאד מאד להרחיב את תוכן ערבי השמחה, העיקר שיהיה שמחה בין נשות אנשי שלומינו, ולהזמין את כל נשות תושבי המקום שיראו פתוח איזו קהילה יפה יש לנו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר תצוה י"א אדר (תענית אסתר מוקדם) התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להיות רק בשמחה בימים אלו, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (מגילה ב.) מגילה נקראת באחד עשר בשנים עשר בשלושה עשר בארבעה עשר בחמשה עשר לא פחות ולא יותר, ואמרו צדיקים שמיום י"א כבר מאיר אור הפורים, ויכולים לקבל בכל יום ויום חלק מאור הפורים, והנה חכמינו הקדושים אמרו (ירושלמי מגילה פרק א' הלכה ד') כל הפושט יד נותנים לו, ופירשו הצדיקים כל מה שאדם מבקש בפורים הוא יקבל, ולכן כבר בימים האלו יכולים לפעול אצל הקדוש ברוך הוא כל מה שצריכים.
אני מאד מבקש אותך שתזכרי טוב אשר חינוך מתחיל בבית, הילדים מחקים את ההורים, וכך אמרו חכמינו הקדושים (סוכה נ"ו:) שותא דינוקא בשוקא או דאבוה או דאימיה, מה שהתינוק מדבר בשוק, זה שמע או מהאבא או מהאמא, ולכן צריכים לשמור בבית מאד מאד איך שמתנהגים, כי אם לא הילדים יחקו את ההורים, ואוי ואבוי לחינוך כזה.
רביז"ל אמר (ספר המדות אות גניבה וגזילה סימן א') מי שנפתה לבו לגזול וכיון שהתיר לעצמו גזילת חבירו, הרי הוא מוכן לכל חטא ועון, ואין תקנה להסירו מדרכו הרעה; ולכן צריכים להזהיר את הילדים על דבר זה שלא יקחו דבר שלא שייך אליהם, וכן צריכים מאד מאד לשמור שלא ישתוללו וכו', ולא ישתו לשכרה וכו', כי זה מאד מאד מסוכן, וכן לא ישתמשו עם נפצים שזה פיקוח נפש ממש, כי בכל שנה ילדים מאבדים אצבעות ועינים רחמנא לישזבן, ולכן אל תקחי את זה בקלות, כי כל אלו ההורים שלקחו בקלות את חינוך ילדיהם וכו', אחר כך הם בוכים ומבכים שמים וארץ וכו', ותולשים את שערות ראשם וכו', אבל זה כבר מאוחר מדי, כמה אני מזהיר את אנשי שלומינו לשמור על הילדים, אין דרשה שאני לא ידרוש לפני ההורים, וכמעט שאין שבוע שאני לא יכתוב מזה, ומי ששומע אותי מצליח, ומי שלא רוצה לשמוע הוא אוכל את זה עכשיו בגדול.
נא ונא תעשי כל מה שביכולתך לא להתעצבן ולא להיות בכעס, רק תתאזרי במידת הסבלנות שאין מידה יותר יפה מזו, ואפילו שזה בא לך מאד מאד קשה, זכרי מה שאמר התנא הקדוש (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא, ודעי לך כשאשה עוצרת עצמה לא לכעוס וכו', על ידי זה היא מצלת את חיי הנישואין שלה וכו', כי הכל תלוי כפי מידת הסבלנות ולא להכנס בכעס וקנאה וכו' וכו', והיא צריכה לראות שלא תהיה לה שום תרעומת על בעלה, כי האשה היא חלק מבעלה, כמו שכתוב (בראשית ב' כ"ג) "עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת", ולכן אשרי האשה שקנתה לעצמה את מידת הסבלנות לגבי בעלה וכו', ומוחלת לו על הכל, ומתחזקים לאהוב אחד את השני, שאז השכינה תשרה בתוך הבית, ועל ידי זה יצליחו בחיי נישואיהם.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חג פורים שמח

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר תצוה י"ב אדר (שבת זכור) התשע"ג

שלום רב אל ... תחי' 

מאד מאד אני מבקש אותך שתשתדלי להשלים עם נשות אנשי שלומינו, כי יום הפורים הוא יום קדוש ונורא מאד מאד, ובני אדם לא יודעים מזה, חושבים שזה סתם יום של הוללות ושל שכרות וכו', אבל באמת יום הפורים הוא אפילו יותר גדול מיום הכיפורים, כמובא (תיקוני זוהר תיקון כ"א) כי זה נקרא יום כפורים, שפורים יותר גבוה וכו', ולכן אשרי מי שזוכה לנצל את יום הפורים במשלוח מנות איש לרעהו, ואחת עוזרת להשניה, ומתפייסת עם השניה, כי ביום הכיפורים אז הוא תשובה בין אדם למקום, תשובה מיראה, אבל פורים הוא תשובה בין אדם לחבירו, תשובה מאהבה, והמן עמלק ששרו הוא הס"מ ימח שמו וזכרו, מאד מאד מפחד מאחדות, כי כל ענינו זה "הפרד ומשול", ומסית ומדיח את כולם אחד נגד השני, כי כל הענין שלו הוא לקטרג על נשמות ישראל, כמאמרם ז"ל (מגילה י"ג:) ליכא דידע לישנא בישא כהמן; ולכן קיטרג על נשמות ישראל, ואמר (אסתר ג' ח') "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים", ולכן עלינו למסור את נפשינו שבקהילתינו הקדושה שמתנהגת על פי דעת רביז"ל, שיהיה אחדות ואהבה גדולה מאד, ואשה את רעותה תתמוך ותעזור, כי אנחנו כמו משפחה אחת גדולה, ולבסוף כולם יתחתנו יחד, הבן הזה יקח את הבת הזאת, והבת הזאת תיקח את הבן הזה, וכך נהיה משפחה גדולה, שזה הדבר הכי יפה, וזה החלום שלי שתמיד יהיה אחדות ואהבה בין אנשי שלומינו, כמו שאמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; ועלינו למסור את נפשינו לקיים את דברי רביז"ל, ומי שלא אוהב את קהילתינו, שיצא מפה מה שיותר מהר, אנחנו לא מעוניינים לנחש שמתחבא תחת הקש וכו', ואמרו חכמינו הקדושים (בבא קמא כג:) ארס נחש בין שיניו הוא עומד; ואם את שומעת אחת מדברת לשון הרע נגד הקהילה, דעי לך שזה נחש שהס"מ רוכב עליה, והיא מסוכנת מאד וכו' וכו', ועלינו להתרחק ממנה בתכלית הריחוק.
נא ונא תעשי כל מה שבידך ללכת בשבת לבית הכנסת לשמוע פרשת "זכור את אשר עשה לך עמלק", שזה מצות עשה מן התורה, וגם נשים מחוייבות לשמוע את זה, והעיקר תהי רק שמחה ועליזה, כי אין עוד דבר כל כך חשוב אצלו יתברך, כמו השמחה, כי אצלו יתברך נאמר (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו", ועל ידי  תוקף השמחה נמחל כל העוונות, כמו שכתוב (תהילים ק"ד) "אנכי אשמח בהוי"ה יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם".
תאמיני לי שאני רוצה מאד מאד לראות בהצלחתך הגשמי והרוחני, ושתירווי רוב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציך.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום וחג פורים שמח

בעזה"י יום ג' לסדר כי תשא ט"ז אדר התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי בכל מיני כוחות שבעולם להיות רק שמחה ועליזה, שאין מדה יותר טובה כמו מדת השמחה, ואף שאני יודע שעובר עליך כל מיני בלבולים ויסורים ועגמת נפש חלישות הדעת וכו' וכו', עם כל זאת עיקר מעלת האשה, שזוכה לברוח תמיד אל הקדוש ברוך הוא בתפלה ובשיחה בינה לבין קונה, שזה מכניס שמחה עצומה בהלב, כי כשבר ישראל יודע שיש לו למי לפנות בעת צרתו, זה בעצמו מכניס בו שמחה עצומה, כי רואים בני אדם כל כך שבורים ורצוצים וכו' וכו', ועובר עליהם משברים וגלים וכו' וכו', כל זה מחמת שאין להם אל מי לפנות, אבל תהלה לאל הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו בזכויות חינם להתקרב אל רביז"ל, שהוא מעורר אותנו לברוח אל הקדוש ברוך הוא, זה צריך להיות כל שמחתינו, ולהיות רגיל לשמוח בו יתברך, וכן להתפלל אל הקדוש ברוך הוא, ומובא (ספר חסידים סימן י"ח) שורש התפלה שמחת לב בהקדוש ברוך הוא, שנאמר (תהלים ק"ה ג') "התהללו בשם קדשו ישמח לב מבקשי הוי"ה", ולפיכך היה דוד מלך ישראל מנגן בכינור, על כל תפלתו וזמירותיו, כדי למלאות לבבו שמחה מאהבתו של הקדוש ברוך הוא, ולכן אני מאד מבקש אותך, תמשיכי על עצמך את השמחה שזכינו לשמוח בימי פורים הקדושים האלו על כל השנה, כי אין עוד טוב משמחה, ומובא (חובת הלבבות שער עבודת האלקים פרק ו') סימן של אהבת השם הוא, שהוא שמח ושש באלקים, וממה שהוא יודע אותו, ומשתוקק להיות לרצון לפניו, והוא מאושר באהבתו, ודבק בתורתו, ומרחם על יראיו, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהי בטלנית, תהי רק שמחה ועליזה שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, ומקום של חסד, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד תהי שמחה ועליזה, ועל ידי זה יפתח לך שערי השפע, ולא יחסר לך שום דבר, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה חלק ב' סימן א') מי שהוא שמח תמיד על ידי זה הוא מצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר כי תשא י"ז אדר ה'תשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתתחזקי עם כל הכוחות ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ותמיד תזכרי שאין לך רק את היום הזה, תשכחי מה שהיה אתמול וכו' וכו', ואל תבלבלי את עצמך מיום המחר וכו' וכו', כי רוב בני האדם מאבדים טוב אמיתי ונצחי מפני שתמיד דואגים ומצטערים על מה שהיה אתמול וכו', וכן דואגים ומפוחדים מה יהיה למחר וכו', אבל אם אדם רק מסתכל על היום הזה, אז הוא תמיד שש ושמח, ולכן אני מאד מבקש אותך תשמחי עם היום הזה שנתן לך הקדוש ברוך הוא, וכך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר, ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; הלוואי והלוואי שהיית מוותרת בביתך וכו', ומתאזרת במדת הסבלנות, אשר אין לך טוב מזה, סבלנות היא המדה הכי יפה, בפרט לאשה שבדרך כלל היא נכנסת בעצבים שיש לה הן מהילדים וכו', והן מלהכין אוכל וכו', והן מטיפול הבית וכו', ובפרט עם הבעל שיש בעלים קשים וכו', והם לא יודעים ומבינים את האשה, ולכן הם מזלזלים בה וכו', עם כל זאת ראי לקנות את מדת הסבלנות, שזו הגבורה הכי גדולה, כמאמרם החכם "אין עוד גיבור כסבלן", ואמר "הכעס ראשיתו שגעון ועיוורון – וסופו חרטה וחסרון", ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) על ידי תוקף אמונה שאדם מאמין שאין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, על ידי זה יזכה לסבלנות, כי אריכת אפיים תלוי באמונה, וזה שאמרו חכמינו הקדושים (שבת ל"א.) אמונה זה סדר זרעים, כמו שמכניסים גרעין באדמה, ואם האדמה טובה ומשקים אותה, אזי צץ וצומח אילן חזק שהשריש שורשים חזקים בתוך האדמה, כמו כן אדם שיש לו אמונה חזקה בו יתברך, ויודע ועד שהכל לכל ממנו יתברך, על ידי זה הוא יגדל ויצמח, ושום רוח סערה לא תוכל לעקור אותו, ולכן אני מאד מבקש אותך, תתחזקי במדת הסבלנות שתלויה באמונה בו יתברך, ומי יתן שתחזרי כמה וכמה פעמים ביום את הי"ג עיקרים של הרמב"ם, וזה יועיל לך מאד לבוא לאמונה, אבל תעשי את זה חוק ולא יעבור לומר את זה כמה פעמים ביום, ומה טוב ומה נעים שמתחילים את היום עם אמירת הי"ג עיקרים, וכן מסיימים את היום לפני השינה ואומרים את הי"ג עיקרים, ואלו הם:

(א) אני מאמין באמונה שלימה. שהבורא יתברך שמו הוא בורא ומנהיג לכל הברואים. והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים:
(ב) אני מאמין באמונה שלימה. שהבורא יתברך שמו הוא יחיד ואין יחידות כמוהו בשום פנים. והוא לבדו אלהינו. היה הוה ויהיה:
(ג) אני מאמין באמונה שלימה. שהבורא יתברך שמו אינו גוף. ולא ישיגוהו משיגי הגוף. ואין לו שום דמיון כלל:
(ד) אני מאמין באמונה שלימה. שהבורא יתברך שמו הוא ראשון והוא אחרון:
(ה) אני מאמין באמונה שלימה. שהבורא יתברך שמו לו לבדו ראוי להתפלל. ואין לזולתו ראוי להתפלל:
(ו) אני מאמין באמונה שלימה. שכל דברי נביאים אמת:
(ז) אני מאמין באמונה שלימה. שנבואת משה רבנו עליו השלום היתה אמתית. ושהוא היה אב לנביאים. לקודמים לפניו ולבאים אחריו:
(ח) אני מאמין באמונה שלימה. שכל התורה המצויה עתה בידינו היא הנתונה למשה רבנו עליו השלום:
(ט) אני מאמין באמונה שלימה. שזאת התורה לא תהא מחלפת ולא תהא תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו:
(י) אני מאמין באמונה שלימה. שהבורא יתברך שמו יודע כל מעשה בני אדם וכל מחשבותם. שנאמר. היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם:
(יא) אני מאמין באמונה שלימה. שהבורא יתברך שמו גומל טוב לשומרי מצותיו ומעניש לעוברי מצותיו:
(יב) אני מאמין באמונה שלימה. בביאת המשיח. ואף על פי שיתמהמה. עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא:
(יג) אני מאמין באמונה שלימה. שתהיה תחיית המתים בעת שיעלה רצון מאת הבורא יתברך שמו ויתעלה זכרו לעד ולנצח נצחים:
והרב הקדוש מצאנז זי"ע בעל "דברי חיים" היה אומרו כמה פעמים ביום בקול רעש גדול, ואיתא מצדיקים שזה מסוגל לפרנסה בניקל, כי מי שיש לו אמונה פשוטה בו יתברך, הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס אותו בקלות, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן מ"ד) שהאמונה תולה בפה של האדם, כמו שכתוב (תהלים פ"ט) "אודיע אמונתך בפי", ועל ידי אמונה אמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן ל"ג) ימחול לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר כי תשא י"ח אדר ה'תשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתקני לעצמך את המדה היקרה של סבלנות, כי אין עוד מדה יקרה כזו כמו לסבול את כל אשר עובר עליו, כי הסבלן הוא המנצח בחיים, רביז"ל הפליג מאד מאד במעלת האדם הזוכה לסבול וכו', ולשתוק ולידום על בזיונו וצערו שעובר עליו וכו', ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ו') שעיקר התשובה שישמע בזיונו ידום וישתוק, ולכן כשעובר עליך איזה משבר, תהיי פיקחית ותשתקי בסבלנות גדולה מאד, ואל תתפרצי, אלא תברחי אליו יתברך, ותראי אל איזה טוב אמיתי ונצחי תגיעי וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך שלא תגיבי ולא תעני לזאת שמבזה אותך וכו', ואל תעשי עסק מאף בריה שבעולם שמצערת ומבזה אותך, רק לשתוק בסבלנות גדולה, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות תפלה סימן ע"ז) כשתשמע חרפתך ותשתוק תזכה שיענה הקדוש ברוך הוא בקשתך; ואמר (שם אות מריבה סימן פ"ו) מי ששומע חרפתו ושותק, על ידי זה נתבטל ממנו רבות רעות שהיה ראויין לבוא עליו; ואמר (שם סימן כ"ט) מי ששומע חרפתו ושותק נקרא חסיד, והקדוש ברוך הוא שומר את נפשו; ואמר (שם אות המתקת דין סימן פ"ד) על ידי שתיקה נמתק הדין. ואמר (שם אות אמונה סימן ט"ז) כשמחרפין אותך ואתה שותק תזכה להבין תירוץ על קשיותיך, ותזכה לרוח בינה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר כי תשא י"ט אדר התשע"ג

שלום רב אל...  תחי' 

מאד מאד אני מבקש אותך שתמסרי את נפשך להיות רק בשמחה, ואף שאני יודע שמרוב צער ועגמת נפש וחלישות הדעת שעובר עליך, את נמשכת אל העצבות ואל העצלות, עליך לזכור מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ט) צריך להזהר מאד מעצבות ועצלות, כי עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות בבחינת (ישעיה ס"ה) "ונחש עפר לחמו", עפר היא בחינת עצבות ועצלות שהם באים מיסוד העפר; ולכן את צריכה להכריח את עצמך רק להיות בשמחה, והשמחה יביא אותך לאמונה ברורה ומזוככת בו יתברך, וכך כתב מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות נפילת אפים הלכה ד' אות ד') מי שיש לו אמונה שלימה בהשם יתברך, בודאי ראוי לו לשמוח תמיד בהשם יתברך. וזה הדבר אי אפשר לבאר בכתב, ומכל שכן בעל פה, כי הוא לכל חד כפום מה דמשער בליבה, וכן ראוי לו לשמוח בשמחת המצוות כמו שכתוב (תהלים י"ט ט') "פקודי הוי"ה ישרים משמחי לב", כי בודאי אין שמחה בעולם כשמחה זו, שאדם זוכה לקיים את מצוות הבורא יתברך שמו, ובפרט כשזוכים לשמור שבת, וטהרת המשפחה, ואכילת כשרות וכו' וכו', זה השמחה הכי גדולה שרק יכול להיות בזה העולם, כי את צריכה לדעת אשר בעולם הזה אין שום שמחה כלל, (קהלת א' ג') "מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש", וימינו כצל עובר, ודרשו על זה חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; ולכן אין שמחה כשמחת האמונה בו יתברך, ושמחת קיום המצוות, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלקיו, ואצלו יתברך שרוי רק השמחה, כמו שכתוב (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו", ומסכנים אלו האנשים שהם רחוקים מכל זה, אין להם שום שמחה אמתית כלל, וכל ימיהם הם מלאים עצבות ויגון ואנחה, כי מאחר שכופרים בתורתו הקדושה, ובעשיית מצוותיו יתברך רחמנא לישזבן, ולכן עלינו להתאזר במדת השמחה, ולשמוח עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בנו, ועל כן אני מאד מבקש אותך תראי לשמוח עם נקודת יהדותיך, ואל תתני שקלות דעת וכו', יקררו אותך מהאמונה הקדושה, כי אין לנו בזה העולם רק את הקדוש ברוך הוא לבד.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

 

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר ויקהל פקודי כ"א אדר התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

היום הוא ההילולא של הרבי רבי אלימלך מליזענסק זי"ע, שזה אצל חסידים יום חג ממש, כי גדולתו אין לתאר ואין לשער כלל, ורביז"ל הפליג מאד מאד במעלתו, והחדיר באנשיו שיהיה ביניהם אהבה גדולה מאד מאד, עד כדי כך שאפילו המבשלות והנשים שעזרו בהמטבח, בכל ערב שבת נפלו אחת על צווארה של חברתה וביקשו סליחה ומחילה כמו בערב יום כיפור, כי מרוב קדושתו הוא הכניס אהבה גדולה מאד בין המקורבים אליו.
ולכן אני מאד מבקש אותך שתעשי כל מיני מאמצים שבעולם רק לדון את כל אחת לכף זכות, ולמצוא רק את הטוב בהזולת, כי זה חשוב מאד מאד בשמים, שמוצאים את הטוב אצל הזולת, ורביז"ל אמר (ספר המדות אות פחד סימן כ"ד) כשישראל באחדות האומות מתפחדים מהם; ופירשתי בזה בפורים שזה מה שכתוב (אסתר ג' ח') "ישנו עם אחד" כשעם ישראל הם באחדות אחד, על ידי זה "מפוזר ומפורד בין העמים", הגויים מתפזרים ומתפרדים ביניהם ונעשה ביניהם מלחמות, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך תעשי כל מיני מאמצים שבעולם להיות באחדות עם נשות אנשי שלומינו, ולשמור מאד מאד לא להכאיב לשום אשה בעולם, כי זה העוון הכי חמור, והקדוש ברוך הוא לא מוחל על זה בשום פנים ואופן, אין שום הצדקה להכאיב לאשה שעובר עליה מה שעובר וכו' וכו', רביז"ל אמר (ספר המדות אות אמונה סימן ג') על ידי אחדות שיהיה בישראל, יבוא משיח; ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתשתדלי שיהיה אחדות בין נשות אנשי שלומינו בקהילתינו הקדושה.
יתן הקדוש ברוך הוא את החיים ביום רביעי בלילה בשעה תשע וחצי, יהיה דרשה בהבית הכנסת הגדול.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר ויקהל פקודי כ"ב אדר התשע"ג

שלום רב אל  תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתשמחי מאד מאד שיש לך חלק כל כך גדול בקהילתינו הקדושה, שהיא חממה של אמונה, בנין יסוד של חסד, כי החסד שיש בין נשות אנשי שלומינו זה אי אפשר לתאר ולשער כלל, ולכן צריכים לדון את כולם לכף זכות, איפה עוד בעולם שומעים כשאשה יולדת שעוזרים לה בעזר כל כך גדולה בלי לבקש, רק מיוזמת עצמינו וכו', שנשות קהילתינו הקדושה עוזרות להן, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שגם את תקחי חלק בחסד ותעזרי בבית התבשיל – אהל אברהם, שבזכות החסד נזכה להגאל, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות זכות אבות סימן ג') הגומל חסדים אין צריך לזכות אבות, אלא הקדוש ברוך הוא עוזר לו מצד עצמו; כל כך חשוב מדת החסד, והולך לי בחיים שנשות אנשי שלומינו תהיו בעלות חסדים, וכך אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; ולכן כשאנחנו עושים חסד אחד עם השני, בזה אנחנו מתחברים אל אלו המלאכים שכן אמרו לברוא את האדם שהוא כולו חסד, כי הס"מ ימ"ש וגונדא דיליה הם המלאכים המשחיתים שקיטרגו על בריאת האדם וכו', ואם מוצאים תמיד זכות בהזולת ועושים חסד עם הזולת, על ידי זה אנחנו מתחברים אל המלאכים שיעצו להקדוש ברוך הוא שכן יברא את האדם כי הוא מלא חסדים, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתעסקי תמיד רק בחסד.
יתן הקדוש ברוך הוא את החיים ביום רביעי בלילה בשעה תשע וחצי, יהיה דרשה בהבית הכנסת הגדול.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר ויקהל פקודי כ"ג אדר התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי בכל הכוחות להיות אך ורק בשמחה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שגם חכמי הרופאים אמרו שכל המחלות והחולאים רעים באים לאדם מחמת חסרון השמחה, ולכן את צריכה להכריח את עצמך להיות רק בשמחה וזה יועיל לך מאד לעבור על משברי הגלים וכו' שעובר על כל אשה בזה העולם.
רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') מה שבני אדם רחוקים מהקדוש ברוך מפני שאין להם ישוב הדעת, ולמה אין להם ישוב הדעת מפני שאינם בשמחה, כי על ידי שמחה יכולים לחשוב ישר, ובלי שמחה אי אפשר להשתלט על עצמו כלל. 
ולכן תעשי כל מה שביכלתך רק להיות בשמחה, ואז בקלות תוכלי להתגבר על פגעי ומקרי הזמן שעובר על כל אשה, ועל ידי זה תיקני לעצמך בטחון עצמי ולא תצטרכי לפחד כלל.
תאמיני לי שראוי לך לשמוח שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו, חממה של אמונה, בנין של חסד, שמתנהג הכל על פי דעת רביז"ל ואמר (ספר המידות אות שמחה סימן ה') השמחה של מצוה היא מעוז לאדם, סוף סוף גם לך יש חלק בקהילתינו הקדושה שרק עושות הנשים מצוות וגם את חלק מהן ולכן את צריכה לשמוח מאד מאד.
רואים במקומות אחרים איך שמפלים ומשפילים את הנשים וכו' ורביז"ל הקפיד על זה מאד והתבטא שתפלות האשה הרבה יותר מקובלות בשמים יותר מתפלות הגברים כי התפלות שלהן זה עם לב נשבר, לב אמת, לב תמים, ולכן חזקי ואמצי לספר להקדוש ברוך הוא כל מה שעובר עליך בפרטי פרטיות ותראי ניסים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר ויקהל פקודי כ"ד אדר התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

חסדי השם יתברך שהקדוש ברוך הוא מחזיר לנו את נשמתינו בכל יום מחדש, כדי שנזכה לעשות רצונו יתברך, ולכן עליך להתחזק ביתר שאת וביתר עוז להיות אשה חזקה ועיקר ההתחזקות צריכים באמונה בו יתברך, ורביז"ל אמר (שיחות הר"ן סימן ל"ג) אצל בני אדם האמונה הוא דבר קטן אבל אצלי העיקר הוא האמונה ועיקר האמונה כמו שהנשים התמימות מאמינות, ורביז"ל הפליג מאד במעלת האמונה והתפלה של הנשים התמימות בשמים זה אין לתאר ואין לשער כלל.
ולכן חזקי ואמצי מאד מאד ואל תהי שבורה ובמצב רוח ירוד וכו' אדרבה תהי גאה שאת בת ישראל בת של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ואת הולכת בצניעות, כי הצניעות של האשה הן בדיבור והן בלבוש זה הגאווה של בת ישראל אשריך ואשרי חלקיך.
נא ונא ראי רק לשמוח ולהשרות שמחה בבית הן לשמח את בעלך והן את הילדים ואף שאני יודע שזה מאד מאד קשה לך כי גם עליך עובר מה שעובר וכו' בכל יום ויום ממש וכו' עם כל זאת עשי את החשבון מה פעלת אתמול עם הכעס והעצבות שהיית בה? האם זה עזר לך? האם התקדמת מזה? אדרבה העצבות הביאה אותך סתם לויכוחים ולמריבות ועגמת נפש בחינם ולכן תקחי עצמך בידיך ותתחיל התחלה חדשה היום דייקא רק להיות בשמחה ותשמחי את חברותיך ובזה גם את תהי בשמחה עצומה שזה מצוה גדולה.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר ויקהל פקודי כ"ה אדר התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד  אני מבקש אותך שתזכרי מה שדיברנו אתמול בלילה כי האמא היא עקרת הבית היא עיקר הבית ואמרו חכמינו הקדושים (מדרש אגדה) כאימא כן ביתא כמו שהאמא מתנהגת כך הבת תתנהג.
באו פעם אל הצדיק הסטייפלר זי"ע לשאול דרך בחינוך וכו' ענה ואמר האמא היא המחנכת לטוב או להיפך, האמא היא הדוגמה החיה של ילדיה אם היא מברכת ברכת המזון מתוך הסידור, אם תברך ברכות בקול גדול הילדים יחקו אותה וכן בכל הנהגה טובה כמו שהאמא תתנהג כן הילדים יתנהגו, ולכן אני מאד מבקש אותך שתרגילי עצמך לדבר דיבורי אמונה בתוך הבית, תמיד להזכיר את שמו יתברך בתוך הבית כי (משלי כ"ח) איש אמונות רב ברכות.
יעזור הקדוש ברוך הוא שהברכה תהא מצויה בתוך הבית שלך.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר ויקהל פקודי כ"ו אדר התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי כל השבת לשמור לא להכנס בעצבים ובכעס שזה מאד מאד חמור כי הקדוש ברוך הוא אוהב את נשמות ישראל ורוצה להשפיע להם שפע גדול בכל יום אך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ח) הס"מ מכניס באדם כעס ובזה הוא הורס לו את כל השפע המיועד לו ולכן תעשי כל מיני מאמצים לא להיות עצובה כל השבת ולא להיות בכעס ועצבים ועל ידי זה תראי אל איזה שפע גשמי ורוחני תזכי.
אני מאד מבקש אותך על כל תקחי את זה בקלות כי כל העתיד של ימי השבוע תלוי אך ורק כפי ששומרים את השבת לא להיות בכעס ועצבות.
אשרי האשה שמצייתת את רביז"ל ומרגילה עצמה כל השבת רק להיות בשמחה ובסלבנות שאז תקבל במשך השבוע כל מה שהיא צריכה.

 

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר ויקרא פקודי כ"ח אדר התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני מאמצים להיות בשמחה עצומה שאת נמצאת אצל רביז"ל שהוא חממה של אמונה שזה יסוד מוסד של קהילתינו הקדושה ולכן עליך רק להתחזק ולא לתת שהס"מ יפיל אותך בעצבות ובמרירות ובדכאון כי אין עוד דבר שהורס את האדם כמו העצבות והמרירות והדכאון וכו' וכו' ועל כן תעשי כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות שמחה שאין עוד דבר יותר חשוב מזה.
את יודעת שאני פתחתי את "ברסלב סנטר" והכל לזכות הרבים ולכן תעשי את כל הקניות והמתנות לחג אך ורק דרך החנות שהקמתי במסירות נפש ובזה תעזרי להדפיס את כל הספרים שיש אצלי עדיין בכתב יד.
מחר בערב בשעה 9:30 יהיה שיעור מיוחד לכבוד חג הפסח בבית הכנסת הגדול אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתבואי.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

1 תגובות

    • 1.
    • מאת: משפחת
      אנחנו גרים במרכז אבל הלב והנשמה ביבניאל שנזכה לעבור במהרה פורים שמח
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup