ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חשוון תשע"א
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חשוון תשע"א

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב האחרון | א' דר"ח חשוון | ב' חשוון | ג' חשוון | ט' חשוון | י' חשוון | י"א חשוון

י"ב חשוון | י"ד חשוון | ט"ז חשוון | י"ט חשוון | כ"א חשוון | כ"ג חשוון | כ"ד חשוון | כ"ה חשוון | כ"ו חשוון | כ"ז חשוון | כ"ח חשוון

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר נח א' דר"ח חשון ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתהיי רק שמחה ועליזה כל השבת קודש, ובפרט בכניסת שבת בעת שאת מדלקת את הנרות תהיי שמחה מאד מאד, כי כך אמרו בזוהר (בראשית מ"ח) אשה צריכה להדליק את נרות שבת בשמחה ובחדוות הלב ורצון טוב, כי יש לה זכות גדולה, ותזכה לבנים קדושים שיהיו מאירים בתורה וביראה ונותנת לבעלה אריכות ימים ושנים, ודעי לך שאז היא עת רצון גדול לאשה בשמים, ולכן כבר בכניסת השבת בעת שאת מתחילה להדליק את הנרות לכבוד שבת קודש, תבקשי ממנו יתברך כל מה שאת צריכה בגשמיות וברוחניות, כי מסרו הדלקת נרות לאשה כמאמרם ז"ל (תנחומא בראשית) היא כבתה נרו של אדם דכתיב (משלי ה) "נר אלהים נשמת אדם" לפיכך תשמור הדלקת הנר; ולכן אשרי האשה שמקבל את השבת בעת הדלקת הנרות, ואז היא מבקשת על הצלחת הילדים, אני מוכרח להגיד לך שהיום צריכים הרבה לשמור על הילדים, ובפרט על הבנות כי מה שקורה היום עם הנוער זה קטסטרופה, וכל אבא ואימא צריכים לשמור על הילדים שלהם, ולא לתת להם להסתובב עם כל אורחי פורחי וכו', כי אין לההורים שום השגה מה שהילדים מסוגלים לעשות תחת הגב שלהם, וכו', וכו', ממש הדברים הכי גרועים וכו' וכו' ולא להיות נאיבים ולומר לא! לא! הילדים שלי הם ילדים טובים... לא לא אל תאמרו את זאת, כי הילדים היום מסוגלים להכי גרוע, וכן צריכים לשמור מאד מאד עם מי הילדים מתחברים, וכו', והעולה על הכל, צריכים הרבה סבלנות לילדים, ובפרט בשבת כשהם בבית, ולא להוציא את העצבים עליהם, כי זה רק מבריח אותם מהבית.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל שיהיה לכם בבית שמחת החיים ולא יחסר לכם פרנסה, ויהיה לכם שפע, כי בזכות שמירת שבת נשפע שפע לכל השבוע, ואני מאד מבקש אותך שתבואי לעזור בבית התבשיל, בקרוב מאד אני בונה מטבח חדש ורחב, וכן יהיה מקום ברחבות לכל הנשים לאכול ביחד, רק תתפללי עלי שאצליח דרכי.

המאחל לך שבת שלום וחודש מבורך

בעזה"י יום א' לסדר לך לך ב' חשון ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

אין את יכולה לתאר ולשער את גודל הזכות שיש לך שאת חלק מהקהילה שלנו שהיא חממה של אמונה, ואני מאד רוצה שתהי שמחה ועליזה, ואף שזה בא לך מאד מאד קשה מחמת פגעי ומקרי הזמן, עם כל זאת תמסרי את נפשך להיות בשמחה, כי השמחה מרחבת את הדעת, ותיכף ומיד כשהאשה בשמחה, אזי גם הבעל יהיה בשמחה, כי להאשה יש כוחות הנפש בלתי רגילות, וכבר אמר החכם מכל האדם (משלי י"ד א') "חכמות נשים בנתה ביתה ואולת בידיה תהרסנו", ולכן תהי פיקחית, את תהי שמחה ועליזה ותראי שכל הבית גם כן יהיה שמח, כי אם האשה שמחה אז כל הבית שמח, ואם האשה עצובה אז כל הבית עצוב, ואף שאני יודע שעובר עליך מה שעובר וכו', אשאל אותך תגידי לי למי לא עובר איזה משבר בחיים? ועיקר גדולת בר ישראל הוא כפי שזוכה להתחזק בעת משבר, ואינו נשבר,  ולכן תהי פיקחית ורק תהי שמחה ועליזה, ורציתי שבליל ראשון ובליל שלישי שיהיה ליל שמחה, שתשתדלי מאד לבוא ולשמוח ביחד עם הנשים נשות אנשי שלומינו.

בעזרתו יתברך שמו בליל רביעי בשעה תשע וחצי, אני מאד רוצה שתבואי לאולם השמחות, שאז אתן דרשה לכל נשות אנשי שלומינו.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר לך לך ג' חשון ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

חסדי השם יתברך הגעתי לפה, ואני מאד מאד מרוגש לראות את המתנה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, בית הכנסת מפואר כזה, זה ממש נס בתוך נס, מתנה מהשמים, ואשרי מי שהיה לו חלק בזה, ואני מקווה שגם לך ולבעלך היה חלק בזה, עכשיו זה הזמן, כי עוד מעט יגמר, וחבל שהשמות שלך ושל בעלך לא יהיו על הלוח באותיות זהב בכניסה וכו'.

רק חזקי ואמצי מאד, ותשתדלי שמצידך יהיה שלום בית, ואני חוזר על זה פעמים אין מספר, כי השלום בית, תלוי באשה, כי אם האשה חזקה, והיא לא מציקה לבעלה, אדרבה מחזקת את בעלה, אז יהיה לה בעל אחר לגמרי, ולכן תראי שמצידך לא יהיה שום מחלוקת ומריבות או ויכוחים על בעלך, רק תחזקי אותו, אזי אני מבטיח לך שלא יחסר לך שום דבר, כי אם האשה מחזקת את בעלה ונותנת לו אומץ וכו', אז הבעל יכול לעשות דברים בלתי מוגבלים, אבל הכל תלוי כפי הגב שהאשה נותנת לבעלה, אבל הרגע שהאשה מתחילה להציק לבעלה, אזי לצערנו הרב הוא מראה מה שהוא יכול וכו', וכך מתחיל המריבות בתוך הבית וכו', ובבית שיש מריבות שמה השכינה בורחת, כי איש ואשה זכו שכינה בניהם, לא זכו אש אכלתן, כל הבית נשרף מאש הכעס, ולכן תהי פיקחית, תקחי את עצמך בידך וכו', אל תהי מסכנה וכו', תתפללי הרבה להקדוש ברוך הוא שיהיה לך בטחון עצמי ואומץ לב וכו', זה מה שאנחנו מקבלים מרביז"ל, לא לפחד משום דבר, כי בפירוש אמר לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רמ"ט)  אשר עיקר הגבורה הוא בלב, ותיכף ומיד כשיש לאדם לב חזק הוא לא מפחד משום דבר, וקופץ אל תוך כל העניינים, וזה היה גבורת שמשון, ולכן תקחי את עצמך בידך, ואל תעשי את עצמך מסכנה, אדרבה אני רוצה שתהי אשה חזקה, ולא רק להתחזק לבד אלא לחזק עוד נשות מאנשי שלומינו, הגיע הזמן שתצאי מעצמך, ומכל שכן וכל שכן שתחזקי את בעלך, ואז תראי איזה בעל יהיה לך? אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתצייתי אותי, ואז כל החיים הפרטיים שלך ישתנו לטובה.

ביום רביעי בלילה בשעה תשע וחצי יהיה שיעור באולם, אני מאד רוצה שתבואי, (שלא יבואו בנות, רק נשים נשואות, כי יש לי כמה פרטים לדבר, שלא שייך אליהן).

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום א' לסדר וירא ט' חשוון ה'תשע"א

שלום רב ... אל תחי'

אני מאד מקוה להקדוש ברוך הוא שאת זוכרת כל מה שדיברנו בליל רביעי, כי הולך לי בחיים שהקהילה הקדושה שלנו תהיה נקייה מלשון הרע, והסתות אחת נגד השניה וכו', אשר אין עוד גועל נפש יותר מזה, מלחטט ולחפש מומים וחסרונות אצל הזולת.

תהילה לאל עבר עלינו שבת מאד יפה, וכל מי שבא מבחוץ, אין לו מספיק מילים להלל ולשבח את מעלת קהילתנו הקדושה שהיא חממה של אמונה, ואומרים שלא ראו קהילה קדושה כזו בכל העולם, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעזרי לי שבאמת נוכל להתפאר עם קהילתנו הקדושה, וזה יקרה רק אם יהיה אהבה ואחדות בין נשות אנשי שלומינו ובמקום לעשות בקורת אחת על השניה, תעשו חסד אחת עם השניה ולעזור אחת להשניה.

רק תהי בשמחה ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, משברים וגלים עוברים על כל אחד, ועיקר גדולת בר ישראל, שיכולה להפוך את המר למתוק, את החושך לאור, את העצבות והדיכאון לשמחה, זה המדריגה הכי גדולה, ומי שיכול להראות את זה הוא נקרא גיבור, ולכן אני מאד מבקש אותך שתהי גיבורה להפוך את כל הרע לטוב עד כדי כך שבכלל לא תדעי מה זה רע, ותאמיני לי אם תצייתי אותי תוכלי להראות את זה.

העיקר לדון את כל אחת לכף זכות, אין זה חכמה לחטט ולחפש אחר הרע של הזולת על זה יש כבר את הס"מ שכל עבודתו זה הפרד ומשול, וכך הוא תופס אנשים במצודתו, ואני מבקש אותך שאת תהי אשה כשרה, אשה שמחה, ותהי דוגמא לכל נשות אנשי שלומינו, איך יכולים לחיות יחד, ולעזור אחת להשניה, ולא לרכל אחת על השניה וכו' וכו', אף שזה נדמה דבר קטן, תאמיני לי שבזה תלוי הגאולה, כי אם עם ישראל היו מתאחדים יחד מזמן היו נגאלין, ומחמת שהס"מ מסית ומדיח שיהיה רק מחלוקת ופירודים, בשביל זה נתארך הגלות, ולכן אני מאד מבקש אותך ואת כל נשות אנשי שלומינו שתחזיקו את עצמכם ביחד, ותשתדלו לעשות כל מיני פעילות במשך השבוע, כדי שלא ישעמם לכם, רק להיות בשמחה, כי השמחה היא רפואה לכל בין בגשמי בין ברוחני.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר וירא י' חשוון ה'תשע"א

שלום רב אל תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת וביתר עוז ושום דבר שבעולם לא יוכל לשבור אותך, וזה מעלת בר ישראל ששום דבר שבעולם לא יוכל לשבור אותה, ודבר זה כל אחד צריך לדעת ובפרט אשה, שיש לה טבע לקנאות בזולתה, כמאמרם ז"ל (מגילה יג.) אין אשה מתקנאה אלא בירך חבירתה, ולכן אסור להישבר משום אחת בעולם, רק להתחזק ביתר שאת וביתר עוז, ולהיות בשמחה, שתהילה לאל נבראנו מזרע ישראל ולא עשאנו גוי כגויי הארצות, ותהילה לאל יש לנו תורה ומצוות וכו' וכו', זה עיקר הגאווה והגאון של בת ישראל שלא מתפעלת משום אשה בעולם, אלא הולכת בצניעות כרצונו יתברך, הולכת בבגדים צנועים ובכיסוי שיער שלא רואים אף שערה בחוץ, שזה עוון גדול מאד, כמובא בזוהר (נשא קכה) אשה שרואים את השערות שלה גורמת רע לעצמה ולביתה ולילדיה, וגורמת לעצמה עניות וכו' וכו', ולכן אין לנו מה להתבייש מאף אחד בעולם, אדרבה זה הגאווה שלנו שהנשים הולכות בצניעות כרצונו יתברך, ואמרו חכמינו הקדושים (מדרש אגדה) בשכר הצניעות שהיה לנשים נגאלו ממצרים, וכן בזכותן נגאל בגאולה הקרובה, ולכן תהי חזקה במידת הצניעות מאד מאד, והקדוש ברוך הוא יעזור לך שבזכות השמחה שתהיה לך ולא תסתכלי על אף אחת בעולם, ואל תקנאי בשום אשה, ותלכי בצניעות, על ידי זה תצליחי בחיים.

הבעל שם טוב הקדוש זי"ע אמר, סגולה נגד רשעים לא לפחד מהם, ולכן בזה שמתלוצצים ממך שאת הולכת בצניעות בכיסוי שיער, ובבגדים צנועים, והדיבור שלך בצניעות, בזכות זה תנצחי, ותאמיני לי שבת ישראל ששומרת שבת אוכלת כשר, והולכת בצניעות זה היופי של האשה, ואלו הרשעים לא יכולים לעכל את זה, ולכן הם מסיתים קודם את הנשים בדברי מינות וכפירות וליצנות, והקדוש ברוך הוא קודם קבלת התורה אמר למשה רבינו (שמות י"ט ג') כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, ואמרו חכמינו הקדושים (מכילתא יתרו) בית יעקב אלו הנשים שהקדוש ברוך הוא צווה את משה רבינו לדבר קודם אל הנשים, כי אם האשה תהיה חזקה באמונה בהקדוש ברוך הוא, ובמידת הצניעות וכו' וכו', אז גם הבעל ימשך אחריה, ולכן תהי חזקה מאד באמונה בו יתברך, וכן במידת הצניעות, ותלכי בגאווה ובגאון לא להתפעל משום בריה בעולם, כי את בת של הקדוש ברוך הוא, ובזכות זה תראי ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.

העיקר תרגילי את עצמך לבקש את הקדוש ברוך הוא כל מה שאת צריכה בגשמיות וברוחניות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר וירא י"א חשוון ה'תשע"א


שלום רב אל ... תחי'

היום זה ההילולא של רחל אמנו, וכדאי שכל אשה תלמד ממידותיה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (מגילה יג) בשכר צניעות של רחל זכתה שיצא ממנה שאול המלך, ובשכר צניעות של שאול המלך זכה שיצאה ממנו אסתר המלכה, שהיא הצילה את כלל נשמות ישראל מכליון בימי המן הרשע, כמו כן בכל דור ודור אשה אחת שמשתדלת ללכת בצניעות כפי שמתאים לבת ישראל, היא מצילה אלפים ורבבות נשמות ישראל וכו' וכו', ואם היית יודעת איך שמתחשבים עם ההנהגה שלך בבית וכו', הצניעות שלך וכו', המידות הטובות והחסד שלך וכו' בשמים, היית נזהרת מאד מאד להתחזק בכל העניינים, כי בזה העולם עובר על כל אשה ואשה מה שעובר מבית ומחוץ, ועיקר גדולת שבח של אשה יראת השם שהיא מתחזקת בכל מה שעובר עליה, והיא לא מוציאה את העצבים שלה על אף אחד, אלא היא באה בלב נשבר אליו יתברך, ומספרת לו יתברך את כל מה שעובר עליה, וזה המתנה שקיבלנו מרביז"ל, שנרגיל את עצמנו לדבר אליו יתברך כאשר ידבר האיש על רעהו והבן אל אביו בתמימות ופשיטות גמור, ולכן אני מאד מבקש אותך שתהי חזקה בדבר זה כל מה שאת צריכה תבקשי ממנו יתברך בשפת האם שלך, ואל תחשבי שהדיבורים הולכים לריק, אלא כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך נשמע ונתקבל, אך כבר אמרו חכמינו הקדושים (מדרש אגדה) יש תפילה שמתקבלת בשעה, ויש תפילה שמתקבלת ביום ויש תפילה שמתקבלת בשבוע ויש תפילה שמתקבלת בחודש, ויש תפילה שמתקבלת בשנה, הכל כפי האמת והכוונה בעת התפילה, ולכן חזקי ואמצי מאד לבקש הרבה ממנו יתברך, שתהי תמיד שמחה ועליזה, ויהיה לך סבלנות על כל מה שעובר עלייך, ואל תוציאי את העצבים שלך על אף אחד וכו' וכו', וכן אל תשנאי את עצמך וכו', כי יש נשים שמרוב צרות ויסורים שעוברים עליה, היא כל כך נשברת ומתייאשת עד שהיא שונאת את עצמה, וחושבת שהיא לא יוצלחת וכו', וממנה כבר לא יהיה שום דבר, הכל הבל ורעות רוח, כי רביז"ל גילה לנו (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב) שצריכים לחפש ולבקש בעצמו את הטוב, כי בכל אחד יש טוב הרבה מאד, ולכן תהי חזקה מאד, והקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותך.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר וירא י"ב חשוון ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת וביתר עוז, ותמיד תתני תודה להקדוש ברוך הוא, על כל החסד חינם שהקדוש ברוך הוא עושה איתך כל יום ויום, חכמינו הקדושים אמרו (נדה לא) לעולם אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסו, הרי הוא יתברך עושה ניסים עם כל אחד ואחד, ואדם לא מרגיש את הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה איתו, ובפרט אשה איזה ניסים נגלים הקדוש ברוך הוא עושה איתה, בעת ההריון וכו', בעת הלידה וכו', ממש נפלאות פלאי פלאות שאף בריה שבעולם לא שמה לב על גודל הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה עם האשה, עד כדי כך שחכמינו הקדושים אומרים (מדרש שמואל ט') הקדוש ברוך הוא יודע נפלאות שהוא עושה לבריותיו, ובריותיו אינן יודעות נפלאות שהוא עושה עמהן, ולכן תרגילי את עצמך רק לתת תודה להקדוש ברוך הוא, ואז תראי אל איזה ישועות תגיעי, וכך אמר הצדיק הקדוש הרבי רבי אלימלך מליזענסק זי"ע, שאם אדם מספר את הנפלאות שעשה איתו הקדוש ברוך הוא, אזי הקדוש ברוך הוא ממשיך לעשות לו עוד ניסים ונפלאות, הצרה והבעיה של האדם שהוא תמיד מסתכל על החצי כוס החסרה, ולכן תמיד חסר לו, אבל אם היה מסתכל על החצי כוס המליאה, תמיד היה שמח בחלקו, וזה כל הצרות שבני אדם סובלים שתמיד בוכים ומתלוננים עליו יתברך, כאילו הוא הולך איתו במידות הדין, ושוכחים איזה חסד ורחמים הקדוש ברוך הוא עושה איתנו, ולכן תתחזקי ביתר שאת וביתר עוז ושום דבר בעולם שלא ישבור אותך.

תראי את הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה עימנו, שכולם כל מי שבא ליבנאל לרבות התושבים משפשפים את עיניהם לראות מהיכן נחת להם מבנה כל כך יפה? ומי שמכחיש בניסים הוא פשוט טיפש, אנשים חושבים שיש לנו פה עשירים שתומכים וכו', או יושבים על מכרה של זהב וכו', ואף אחד לא מאמין שכל זה נעשה על ידי התפילות והרצונות של אנשי שלומינו היקרים, וכמו שאמר מוהרנ"ת ז"ל על בניין הקלויז באומן, בניתי את המבנה הזה על ידי הרצונות של העניים, ולא על ידי כסף של העשירים, כי אף אחד לא רצה לתת לנו אגורה שחוקה, ולכן אני מאד מודה לך על מה שעזרת לתת מטר לבניית הבית הכנסת הגדול, ואם עדיין לא נתת, תראי לתת או להביא מקרוב משפחה וכו' וכו', כי חבל שלא יהיה השם שלך מונח על לוח הכניסה באותיות של זהב.

רק חזקי ואמצי מאד להיות בשמחה תמיד שאת נמצאת בקהילה יפה כזו, חממה של אמונה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערש"ק לסדר וירא י"ד חשוון ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתשתדלי להיות רק בשמחה כל השבת, ותקרבי את כל המשפחות החדשות שעכשיו נכנסו לגור, תהילה לאל בחודש וחצי האחרונים נכנסו חמש עשרה משפחות חדשות לגור בקהילתנו, ועיקר היופי של קהילתנו שגרים ביחד באהבה ובאחדות גדולה, ולכן נשות אנשי שלומינו צריכות לקבל את כל אשה חדשה שמצטרפת לקהילתנו בסבר פנים יפות, באופן שלא תרגיש את עצמה בודדה בלי חברה, כי את לא יכולה לתאר ולשער את גודל הזכות שיש לבר ישראל שמקבל את הזולת בסבר פנים יפות, שהזולת לא ירגיש את עצמו בודד, וזה היה רצונו של רביז"ל שנתאחד יחד, ותמיד נעזור אחד להשני, ואני לא מדבר איך שצריכים לברוח מלשון הרע, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (פסחים קיח.) כל המספר לשון הרע, וכל המקבל לשון הרע ראוי להשליכו לכלבים, כי מי שמדבר לשון הרע על הזולת, או מקבל לשון הרע על הזולת, הוא שייך לכת הכלבים שתמיד נובחים על כל עובר ושב וכו' וכו'.

את לא יכולה לתאר ולשער את גודל הזכות שיהיה לך אם תקרבי את כל בת ישראל ולהקדים לה שלום, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב שלום, וכל הגאולה תהיה רק בזכות שיש שלום ואהבה בין נשמות ישראל, כי (עוקצין פרק ג') לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, ותהילה לאל אצלנו אין גזענות ארורה, ואין שום אפליות, ואני רוצה שכך יומשך.

זכרי היטב כי קהילתנו היא חממה של אמונה, ולכן תתחזקי באמונה פשוטה בו יתברך, וכל מה שאת צריכה תבקשי רק ממנו, ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר חיי שרה ט"ז חשוון ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

אין מילים בפי לתאר ולצייר לך את שמחתי שראיתי איך הקהילה הקדושה שלנו גודלת יום יום, בצורה כזו שאי אפשר לתאר ולשער כלל, הבעיה הכי גדולה עכשיו זה הדיור, אבל אני מבטיח לך שבקרוב מאד יתחילו לבנות אלף דירות לאנשי שלומינו, אף שזה נראה חלום, אבל החלום הזה יתגשם, אפילו מה שיזמים אחרים יבנו הכל בונים לאנשי שלומינו, לא כדאי לך להיכנס בלחץ מאף אחד, כי יבנאל תהיה עיר ברסלב במלא מובן המילה.

אני מאד מבקש אותך, כל עסקה שאת ובעלך עושים בעניין קניית שטח או דירה שיעבור דרך עורך דין אבנר צור, כי צריכים מאד מאד לשמור לא ליפול בפח, ובקלות יכולים להסתבך, אסור להאמין לאף אחד, עדיף שתהיו מבוטחים מכל הכיוונים.

נא ונא ראי להחזיק את עצמך ביחד עם נשות אנשי שלומינו, כי האחדות של נשות אנשי שלומינו זה יסוד מוסד בקהילה קדושה, והולך לי בחיים שיהיה לכל אשה טוב בקהילתנו, ואם יש משהו לתקן וכו', אשמח מאד מאד לשמוע את תגובתך, כי ביקורת חיובית תמיד טוב, יעזור הקדוש ברוך הוא שיהיה לנו קהילה קדושה לעשות נחת רוח לבורא כל עולמים.

אני מאד מאד מקפיד שלא ימצא נשים שהולכות בגילוי שיער, שהזוהר הקדוש מקפיד על זה מאד מאד, ואמרו (נשא קכ"ה) קללה תבוא על אשה שרואים את שערות ראשה, הבית הזה יהיה תמיד בעניות, ולילדים לא יהיה שום חשיבות, ולא יצליחו בחייהם וכו' וכו', לכן למה אשה צריכה לסכן את עצמה ואת בעלה ואת ילדיה בשביל גילוי שיער? אשרי האשה שעושה תגלחת והולכת עם פאה וכו', ואשרי ואשרי מי שהולכת עם מטפחת.

רק חזקי ואמצי מאד ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, אני רוצה שבכל ליל ראשון ובכל ליל שלישי שתתקבצי באולם לליל שמחה, וזה מגבש מאד את כל הנשים, שהוא דבר גדול מאד מאד.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר חיי שרה י"ט חשון ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מבקש אותך שתתחזקי במידת החסד והרחמים, ובפרשת השבוע הזו לומדים את החסד שעשתה רבקה, וממנה לומדים מה זה מידת החסד והרחמים, ואשר ממנה יצא יעקב אבינו שהקים שתים עשרה שבטי יה, שמהם יצאו כלל ישראל, ועד היום אם רוצים לראות אם אחד הוא יהודי טהור שאבותיו ואבות אבותיו לא התערבו בין גויים, הוא על ידי מידת החסד שיש בו, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (יבמות דף עט.) שלשה סימנים יש באומה זו הרחמנים והביישנין וגומלי חסדים רחמנים דכתיב ונתן לך רחמים ורחמך והרבך ביישנין דכתיב בעבור תהיה יראתו על פניכם גומלי חסדים דכתיב למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו וגו' כל שיש בו שלשה סימנים הללו ראוי להדבק באומה זו; ולכן אם רואים אחד הוא אכזר ועזות פנים ואינו עושה חסד, אדרבה עושה רשעות, צריכים לדעת שהוא אינו מזרע ישראל, כי מוכרח להיות שבמשך הדורות היה במשפחתם התבוללות בין גויים רחמנא לישזבן, כי טבע של יהודי שהוא רחמן, מרחם על הזולת, ואם רואים אחד שהוא רשע ארור טמא אכזר שאין בו שום טיפת רחמנות ובפרט על ילדים, בידוע שאינו מזרע ישראל.

ולכן אני מאד מבקש אותך תתחזקי במידת החסד והרחמנות, ותבואי לעזור בבית התבשיל – אהל אברהם, שנוכל לעשות חסד אחד עם השני, שזה מאד יקר בעיניו יתברך, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, וזה מעלת קהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה, ואחד רוצה לעזור להשני.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר חיי שרה כ"א חשון ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ויתר עוז במדת הסבלנות, אשר אין עוד דבר שמחזיק את האשה כמו שמרגילה את עצמה להיות סבלנית ולא להכנס בלחץ זו הדחק, ואף שאני יודע שזה מאד קשה לא מרוב פגעי ומקרי הזמן שעובר עליך, עם כל זאת אם את רוצה להיות הכי מאושרת בחייך, את מוכרחה למסור את נפשך רק להיות בשמחה, וזה יעזור לך בכל התחומים.

נא ונא ראי לדון את בעלך לכף זכות, ואז תראי איזה בעל טוב יהיה לך, תפסיקי להסתכל על הרע שיש בבעלך אז תראי איזה בעל נפלא הקדוש ברוך הוא נתן לך, כי הכל תלוי כפי המחשבה של האדם, אם אדם חושב בטוב אזי יבא לך הטוב, ואם אדם חושב ברע יבא לו הרע, ולכן רק תחשבי טוב, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כא) במקום שאדם חושב שם כל האדם, ולכן אשרי האשה שתמיד חושב רק ממנו יתברך ואיך שהכל טוב, ואז יהיה לך טוב, אשריה ואשרי חלקה.

אשרי האשה שמכניסה בקופת הצדקה "קופת הצדיק" כל יום כמה פרוטות לצדקה, כי זה סגולה גדולה לאשה בגשמיות וברוחניות כשמכניסה בכל יום כמה פרוטות לצדקה לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס, ואומרת שבע פעמים אלהא דמאיר ענני, ואחר כך היא מבקשת ממנו יתברך כל מה שהיא צריכה, ואל תאמרי שאין לך אפילו את הפרוטות לתת וכו', כי זה הלכה מפורשת שאפילו עני שהוא בעצמו מתפרנס מהצדקה חייב לתת צדקה כמובא (רמב"ם פרק ז' מהלכות מתנות עניים הלכה ה') ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן צדקה לאחר; וכן הוא (שולחן ערוך יורה דעה סימן רמח סעיף א') כל אדם חייב ליתן צדקה אפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן ממה שיתנו לו; ואל תאמרי מה כבר יהיה אם אני יכניס בקופת הצדקה כל יום כמה פרוטות לצדקה מה זה יועיל בשמים? כי הרי זה צחוק, כמה פרוטות יכול לעזור לי? אל תאמרי זאת כי כל פרוטה ופרוטה שאדם נותן לצדקה מצטרפת לחשבון גדול כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט:) מאי דכתיב (ישעיה נט) "וילבש צדקה כשריון" לומר לך מה שריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול, אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול; ולכן אל יקל בעיניך דבר זה, אלא כל יום כשאת צריכה איזה ישועה ממנו יתברך תקדימי לתת כמה פרוטות לצדקה ואחר כך תבקשי ממנו יתברך ואז תראי אל איזה ישועות תגיעי.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר תולדות כ"ג חשון ה'תשע"א

שלום רב אל  ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ודעי לך שהשבוע הזה זה שבוע מיוחדת בשמים, ולכן צריכים לעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא בכל יום ויום מימי השבוע, ותשתדלי לעשות חסד עם הזולת, ואשרי האשה שמקרבת שאר נשות אנשי שלומינו שדבר זה מאד מאד יקר בעיניו יתברך, כשנשות ישראל מחזיקות את עצמן ביחד, כי הס"מ אורב מאד לעשות פירודים בין נשמות ישראל, כי הוא טמא מטומא וכל ענינו רק הפרד ומשול, ולכן עלינו לעשות כל מה שביכולתינו לחיות ביחד באהבה גדולה מאד, ואיש את רעהו יאמר חזק.

נא ונא תקני לעצמך את המדה היקרה של סבלנות, כי אין עוד דבר כל כך חשוב בחיי האדם כמו מדה היקרה של סבלנות, כי בזה העולם עובר על כל אחד כל כך הרבה משברים וגלים, ולולי ההתחזקות שמתחזקים היו יכולים לאבד את הכל, ולכן תעשי כל מה שביכולתך להחזיק מעמד ולא להשבר משום דבר.

מי יתן שתעזרי בבית התבשיל אשר זה מצוה מאד מאד גדולה, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד שאחת עושה עם השניה, ובזכות החסד יש לנו קיום, כי כל זמן שאנחנו נהיה מאוחדים ביחד, לא יוכלו לעשות לנו שום דבר, כמאמרם ז"ל (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת.

אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שאנחנו מקורבים אל צדיק כזה שלא עוזב אותנו ומחזק אותנו יום יום, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חנם שעשה עמנו.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

 

בעזה"י יום ב' לסדר תולדות כ"ד חשון ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

הנה רביז"ל אומר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ר"ב) שהנשים מקפידים מאד על כבודן, ורוצים מאד את הכבוד, וידוע גנות האדם שמחפש כבוד, כי כך אומרים חכמינו הקדושים (מדרש אגדה) כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו, וכן אמרו (עירובין יג:) כל המחזר על הגדולה, הגדולה בורחת ממנו, רואים שמי שמחפש כבוד דייקא הכבוד בורחת ממנו, ולכן מאחר שזכינו להתקרב אל רביז"ל, והוא אמר לנו בפירוש שתעשו את נשותיכם חסידות, ועל כן לדעתי אין ראוי שאשה מנשות אנשי שלומינו, תרצה כל כך לרוץ אחר הכבוד וכו', ואוי ואבוי אם פגמו לה בכבוד וכו', שהיא לא יכולה למחול וכו', אשר באמת זה בא מקטנות המוחין, ולכן אני מאד מבקש אותך תתחזקי באמונה פשוטה בו יתברך, ותדעי שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה בעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, והקדוש ברוך הוא "מלא כל הארץ כבודו", ולכן כל הכבוד שייך רק להקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו אומרים "הגאווה והגדולה לחי העולמים".

מה אומר לך התנא הקדוש אומר (אבות פרק ד') איזה מכובד המכבד את הבריות, מי הוא באמת איש שמלא כבוד? זה שמכבד את הזולת, ואדם כזה שתמיד מכבד את הזולת ואינו חש לכבודו כלל, זה הכי מאושר בחיים, כי מי שמחפש כבוד מר לו מאד החיים, כי אוי ואבוי זה לא אמר לו בוקר טוב וכו', וזה לא הקדימו בשלום וכו', זה הסתכל עליו בפנים זועפות וכו', וזה נדמה שלא דיברו איתו כמו שצריך וכו', הכלל מי שרץ אחר הכבוד החיים מרים מאד מאד, כי אף פעם לא יכולים לצאת לפי כבודו, אבל מי שדבוק בהקדוש ברוך הוא, שהוא יתברך "מלא כל הארץ כבודו" והוא יודע שהכבוד שייך רק להקדוש ברוך הוא, אזי הוא תמיד רק יכבד את הזולת, ואינו מצפה כלל לכבוד, אבל מסכן הוא או היא (הגבר או האשה) שמחפשים כבוד, שאז החיים שלהם אינם חיים כלל, כי אוי ואבוי מי שפגם להם בכבוד, וזה בא מקטנות המוחין, ולכן אני מאד מבקש אותך, תחדירי בעצמך אמונה פשוטה בו יתברך, ולא תצטרכי כבוד מאף אחד, אלא את תתני כבוד לכולן, ואף פעם לא תחפשי כבוד מאחרות, וכך אף פעם לא תהי פגועה מאף אחת, ואם תוכלי להראות את זה אין לתאר ואין לשער את מעלתך, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (במדבר רבה פרשה ד' סימן כ') כל המרבה כבוד שמים וממעט כבוד עצמו, כבוד שמים מתרבה וכבודו מתרבה, ולכן תהי חכמה ואל תסתכלי על הכבוד שלך, אלא תרבי את כבוד המקום ברוך הוא יתברך שמו, ותכבדי את הזולת, ואם חס ושלום אחד פגע בכבודך וכו' וכו', תקבלי את זה לכפרת עוונות, כי באמת עלינו לתקן הרבה את העבר שלנו, שזה לא כל כך זורח וכו', וחכמינו הקדושים אמרו (שוחר טוב תהלים י"ח) כל העושה תשובה הקדוש ברוך הוא מוסיף לו כבוד, אשרי האשה שלא מחפשת כבוד ולא נפגעת כשנגעו לה בכבוד שלה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

היום בלילה בשעה תשע בדיוק ממש, אתן שיעור בבית המדרש, וכל אשה שרוצה לשמוע יכולה לבוא בעזרת נשים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 
 

בעזה"י יום ג' לסדר תולדות כ"ה חשון ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'
 
ראי להתחזק ביתר שאת ויתר עוז, ורציתי שבכל ליל ראשון וליל שלישי יהיה באולם ליל שמחה להנשים, שיוכלו לצאת מהבית ולהתאוורר וכו', ולהתפרק וכו', מהלחץ היום יום, אז יהיה ליל שמחה ואני רוצה שכל נשות אנשי שלומינו יתקבצו יחד, וירקדו וישמחו וכו', וכו', רק הקדמתי שבהתחלת הערב שמחה בליל ראשון יגיד הרב מנו נ"י שיעור באמונה ובהתחזקות וכו', כשלשת רבעי שעה, ובליל שלישי יגיד הרב אמדדי נ"י שיעור בהלכה ובהשקפה וכו', כשלשת רבעי שעה, כי שאר הזמן אני רוצה שיהיה ליל שמחה לכל נשות אנשי שלומינו, במלוא מובן המילה, כאשר ראוי לנו לשמוח מאד על נועם חלקינו שזכינו להתקרב אל רביז"ל שהוא הצדיק שבדור, אני לא יכול להפוך את הלילה שיהיה לליל דרשות וכו', שאז אף אשה לא תבוא, לילות האלו הם אך ורק להתאוורר ולהתפרק וכו', וכו', מהלחץ שיש לכל אשה במשך השבוע, וזה דבר גדול מאד לכל הפחות פעמיים בשבוע לצאת ולהכיר אחת את השניה, תהלה לאל בחדשיים אחרונים לבד נכנסו לגור כעשרים משפחות חדשות, וכבר לא מכירים מי אורח ומי תושב, וכו', וכן יש נשים שמאד מתביישות לעשות חברות, וכך כשמתאחדות יחד ומכירות אחת את השניה, נעשה הכרות ביניהם וזה רצונו יתברך, שיהיה אהבה ואחוה בין נשמות ישראל, ולכן אני מאד מבקש אותך שתשתדלי לבא בלילי שמחה ולהביא גם חברות, וביחד תשמחו, שבזה גורמים שמחה גדולה בשמים, כי אצלו יתברך נאמר (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו", ולכן אשרי האשה שתמיד שמחה ועליזה, ועוד משמחת את הזולת, שזה זכות מאד גדולה.

אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שמהשבוע תשתדלי לבוא בכל ליל שמחה להתאוורר ולהתפרק וכו' וכו', ותאזרי כח חדש להמשיך את החיים עם רוח של שמחה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 
 

בעזה"י יום ד' לסדר תולדות כ"ו חשון ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מבקש אותך שתקני לעצמך את מידת הסבלנות, שרביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) שזה יכולים להגיע רק על ידי אמונה בהקדוש ברוך הוא, כי כשיש לאדם אמונה שהכל ממנו יתברך, אזי אף פעם לא נכנסים בלחץ ובכעס, ויש סבלנות אשר המידה הזו היא המידה הכי יפה שרק יש בעולם, ולכן תתחזקי במידת הסבלנות, כי אשה צריכה את זה יותר מגבר, איך שהוא היא עקרת הבית והילדים קופצים וכו', צוהלים וכו', וצריכים הרבה סבלנות אליהם, וזה זוכים על ידי שמרגילים את עצמם לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם, שזה נקרא אצל רביז"ל התבודדות, שהיא מעלה עליונה מהכל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ה), וכל דיבור ודיבור שמדברים אל הקדוש ברוך הוא זה הצלחה נצחיית, ולכן כל מה שאת צריכה תבקשי ממנו יתברך, ותרבי לעשות חסד, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד כמאמרם ז"ל (ירושלמי תענית פרק ד): ובצל ידי כיסיתיך זו גמילות חסדים, שכל העוסק בגמילות חסדים זוכה לישב בצילו של הקדוש ברוך הוא, ואמרו (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, הרבה פעמים באה אשה ומבקשת דבר פעוט להלוות, כמו ביצה או קצת קמח או בצל וכו' וכו', וזה נדמה כמו דבר קטן ופעוט, אבל אצלו יתברך זה מאד מאד חשוב כשבנות ישראל עוזרות אחת להשניה, כי מידת החסד זה עולה על כל המידות, וזה נובע ממידת הסבלנות, כי כשיש סבלנות להזולת, עושים איתו חסד, אשרי האשה שקונה לעצמה את מידת הסבלנות מידת החסד, שזה עיקר היופי והחן של בת ישראל, ואני מאד מאד מבקש אותך שתבואי לעזור בבית התבשיל – אהל אברהם, שזה הפנינה של קהילתינו, שבנויה רק על חסד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 
 

בעזה"י יום ה' לסדר תולדות כ"ז חשון ה'תשע"א

שלום רב אל  תחי'

חזקי ואמצי מאד לשמוח על נועם חלקיך שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, וידוע מצדיקים שאם יש קהילה מאוחדת באמונה פשוטה בו יתברך אזי הם הממשיכים את כל הישועות לעם ישראל, ולכן הולך לי בחיים שזה יהיה הקהילה הקדושה שלנו, ומובא (זוהר חדש – נח) שעל ידי בית הכנסת אחד שיחזיקו את עצמם ביחד יהיה הגאולה, ואני כל כך רוצה שזה יהיה הבית הכנסת שלנו, כי כך מובא בזוהר (וירא קיט.) יתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל, וכו', עיין שם. וכן הוא (שמות ז:) בההוא זמנא יתער מלכא משיחא לנפקא מגו גנתא דעדן, מההוא אתר דאתקרי קן צפור, ויתער בארעא דגליל וכו', עיין שם. וכן הוא (שם ט.) וכדין יחזון כל עלמא דהא אתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל, ויתכנשון ליה כל אינון דלעאן באורייתא, ואינון זעירין בעלמא, ובזכות ינוקי דבי רב יתתקף חיליה לאתגברא וכו', עיין שם. שמשיח צדקינו יתגלה מהגליל, ואני בטוח שאם אנחנו נחזיק את עצמינו ביחד, והקהילה הקדושה שלנו יהיו חזקים במדת החסד ויעזרו אחת להשניה, נזכה לראות במו עינינו איך שיתקיים היעוד של רבי שמעון בן יוחאי שמשיח צדקינו יבא מיבנאל.

ולכן אני מאד מבקש אותך, תעשי כל מה שביכולתך להתרים מה שיותר מטרים עבור בנין בית הכנסת, כי אין לנו אף אחד שתומך בנו, רק העניים, ונתקיים אצלינו דיבורו של מוהרנ"ת ז"ל שאמר בעת שבנה הקלויז באומן "את הבית הכנסת הזה בניתי מהרצונות של העניים – ולא מכסף של העשירים שלא רצו לתת" יעזור הקדוש ברוך הוא שיהיה לך חלק גדול בבנין בית הכנסת שבו תלוי בנין בית המקדש.

רק חזקי ואמצי מאד להחזיק את עצמך ביחד עם נשות אנשי שלומינו, וביחד לשמוח על נועם חלקינו על אשר בנחל שם חלקינו וגורלינו.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 
 

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר תולדות כ"ח חשון ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי' 

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז להיות בשמחה, כי השבת הזו מברכים כבר ראש חודש כסלו, חודש הנסים, ובוודאי כמו שעשה הקדוש ברוך הוא נסים לאבותינו ולאבות אבותינו בחודש זה, כן יעשה עמנו גם החודש הזה נסי נסים, ולכן את צריכה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ולבקש מהקדוש ברוך הוא שגם לך יהיה נסים, כי אני בטוח שגם עליך עובר כל מיני משברים וגלים מרירות ודכאונות וכו' וכו', ולכן רק לבקש הרבה מאד הדבר הראשון שתזכי להיות בשמחה, כי הס"מ שובר את האדם מאד ומכניס בו דכאון פנימי וכו', כי יודע שתיכף ומיד כשתופס איזה נשמה ומכניס בה מרירות ועצבות וכו', אזי הנשמה הזו אבודה וכו', ועל זה בא רביז"ל ומגלה את מעלת השמחה, עד שאמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, והמצוה הזו באה לאדם יותר קשה מכל המצוות, ולכן ראי לבקש ממנו יתברך רק על שמחה, והרגע שיהיה לך שמחה יהיה לך כבר הכל, כי מי שתמיד שש ושמח עמו יתברך, ומחדיר בדעתו אמתת מציאותו יתברך, על ידי זה ממשיך לו הקדוש ברוך הוא נסי נסים, ולכן אני מאד מבקש אותך תעשי כל מה שאת יכולה רק להיות בשמחה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) אין השמחה ממתנת לאדם, לא כל מי ששמח היום שמח למחר, ולכן עוד היום הזה תהי בשמחה, ותשתדלי לשמח את בעלך, ואף שאת בעצמך צריכה שמישהו ישמח אותך וכו', עם כל זאת תכריחי את עצמך להיות שמחה ועליזה, ותמיד תדברי משמחה עם חברותיך ושכנותיך וכו' וכו', וכך יהיה לך תמיד שמחה, וגם לשמח את בעלך, כי אם אשה שמחה אזי כל הבית שמח, ואם האשה עצובה אזי כל הבית עצוב, ולכן תהי חכמה ותכריחי את עצמך להיות בשמחה ולשמוע כלי זמר, העיקר שבבית ישרה אוירה של שמחה, ואמרו חכמינו הקדושים (שבת ס.) אין שכינה שורה מתוך עצבות, אלא מתוך דבר שמחה של מצוה, ולכן היום בעת שתדליקי את נרות שבת, תבקשי ממנו יתברך שתמיד תהי אשה שמחה ועליזה, ועוד תוכלי לשמח אחרים, ואת לא יכולה לתאר את גודל הזכות שיש לך בזה שאת מדליקה נרות שבת, (תנחומא מצורע) מניין שחייב אדם להיות זהיר וזריז בהדלקת הנר בשבת שנאמר (ישעיה נ"ח) "וקראת לשבת עונג" זו הדלקת הנר בשבת, ולמה נמסרו לאשה אמר הקדוש ברוך הוא היא כיבתה נרו של עולם, לפיכך תעסוק בנרו של עולם, ולכן דעי לך שבעת הדלקת הנרות, אז זה עת רצון גדול להאשה לפעול כל מה שהיא צריכה, והעיקר תבקשי על שמחה, ואז יהיה לך הכל.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד.

המאחל לך שבת שלום

 
 

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup