ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש חשוון ה'תשע"ב

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב החדש | ב' חשון | ג' חשון | ד' חשון | ה' חשון | ו' חשון | ז' חשון | י"א חשוון | ט"ז חשוון | י"ט חשוון | כ' חשוון | כ"א חשוון | כ"ג חשוון | כ"ד חשוון | כ"ה חשוון | כ"ו חשוון | כ"ז חשוון | כ"ח חשוון

בעזה"י יום א' לסדר לך לך ב' חשוון ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

ראי  לחזק את עצמך להיות רק בשמחה ואף שעובר עליך כל מיני מרירות וכו' מחמת פגעי ומקרי הזמן עם כל זאת ראי רק להיות בשמחה שזה התרופה לכל הצרות, כי מה תרווחי אם תהי עצובה? האם זה יעזור לך? הרי העצבות והמרירות והדיכאון רק יסובבו אותך יותר ויותר ומאומה לא תשיגי על ידי זה, ולכן לא בחינם ששם רביז"ל את הדגש כל כך על מדת השמחה שעולה על הכל וכו'.

ולכן תראי לבוא לליל שמחה פעמיים בשבוע לשמוח יחד עם נשות אנשי שלומינו וכן תעשי לעצמך חק ולא יעבור לשמח כמה נשים בכל יום אשר אין מצווה יותר גדולה מזו, כי בזה שמשמחים נשים אחרות דעי לך את מקיימת מצוות צדקה בשלימות, כי אין עוד צדקה כמו להחיות לב נשבר.

אשרי האשה שהיא תמיד שמחה ועליזה ומשמחת גם נשים אחרות ודעי לך שהשמחה מרחבת את הדעת ומוציאה את האשה מהקטנות והחלישות הדעת ששרויה בה, ואז כל דרך חייה משתנת לטובה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר לך לך ג' חשוון  ה'תשע"ב

שלום רב אל תחי'

חזקי ואמצי מאד להחזיק מעמד על אף שעובר עליך כבידות עצומה.
זכרי היטיב שרביז"ל רצה מאד שגם נשות אנשי שלומינו יהיו נעשות חסידות מה אומר לך בזה שתרגילי עצמך לדבר עמו יתברך ולומר תהלים תזכי לכל טוב אמיתי ונצחי.

החיים לא קלים וכו' ולכן אשרי האשה שמהפכת את קושי החיים אל השמחה הן שהיא שמחה ועליזה והן שמשמחת את הזולת שאז תאיר על נפשה עצם עצמיות אלקותו יתברך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר לך לך ד' חשוון ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מחר ביום רביעי בלילה בשעה תשע וחצי יהיה שיעור לנשים בבית הכנסת הגדול נא תשתדלי לבא כי יש הרבה חדשות בהתקדמות קהלתינו הקדושה.

נא ונא רק ראי להתחזק בכל מיני אופנים שבעולם, תהילה לאל הייתי היום בביקור בבית הספר שלנו והגנים שלנו, ורואים שינויים גדולים להפליא פלאות, איך שהקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו ועל אף שהס"מ וגונדא דיליה משתדלים לחנוק אותנו וכו' אבל זה לא עוזר להם כי תהילה לאל כבר התחלנו מכל כיתה שיהיה שתי כיתות ונתקיים מה שדאג פרעה הרשע "פן ירבה" ורוח הקודש צווחת "כן ירבה" ולא יעזור להם שום דבר.

ראוי לנו לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו ואני מוכרח לומר לך באם תהי חזקה באמונה ובביטחון חזק בו יתברך וכן תבקשי ממנו יתברך בכל יום ויום מה שאת צריכה, אז תראי שתקבלי הכל כי אצלו יתברך חשוב תפילה ובקשה אשרי האישה שמתחזקת בתפילה ושיחה בינו לבין קונו ואומרת תהלים ואז תקבל הכל כל מה שהיא רק צריכה, זה לא יאומן כי יסופר מה  שתפילה פועלת וזה מה שקיבלנו מרביז"ל.

הוכפל הדבר רציתי מאד שתבואי מחר בערב להשיעור. 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר לך לך ה' חשוון ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

דעי לך אשר אין עוד מדה יותר יפה מהכרת הטוב, וכשבר ישראל מוציא מכח אל הפועל ומכיר טוב להקדוש ברוך הוא על הבריאות וכו' על הנישואין וכו' על ילדים וכו' בזה מוציא מכח אל הפועל תכונת נפשו היפה מפנימיותה וכו' אבל שיש לאדם רק טענות כלפי מעלה בזה מגלה את גריעות נפשה וכו' וזה מה שמפיל אותה אל דיכאון פנימי ועצבות ומרירות וכו' ולכן הרגילי עצמך רק לתת תמיד תודה להקדוש ברוך הוא על כל החסדים שעושה עמך ובפרטיות הבריאות וכו' ועל ידי ימשיך לך עוד ועוד כל מה שאת צריכה יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד תכירי בטובו יתברך שעושה עמך ועל ידי זה הוא יתברך לא ימנע הטוב ממך.

רציתי מאד שתבואי בערב בשעה תשע וחצי להדרשה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר לך לך ו' חשוון ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק בכל מיני אופנים שבעולם כי השמחה זה הגאולה ואמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע כמו שיש גאולה בכלליות כמו כן יש גאולה בפרטיות היינו בכלליות אנחנו מצפים ומחכים כל יום וכל שעה וכו' שהקדוש ברוך הוא יגאלנו. אבל גאולה פרטית כל אחד יכול לגאול את עצמו על ידי תוקף השמחה שצריכים לעשות כל מיני פעולות שבעולם להיות רק בשמחה.

וזה מעלת האישה שאינה נשברת משום דבר רק שמחה ועליזה תמיד ומשמחת את בעלה וילדיה וכו' אשרי האישה שתמיד שמחה ואז הברכה מצויה בתוך ביתה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' לסדר לך לך ז' חשוון ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

הנה היום התחלנו לומר ותן טל ומטר וזה סגולה מאד מאד להמשיך שפע גשמיות ולכן אני מברך אותך שהקדוש ברוך הוא יוציא אותך מהלחץ זו הדחק ויושפע שפע בביתכם ולכל משפחה ממשפחות אנשי שלומינו תהיה דירה משלהם ולא יצטרכו לגור בשכירות אדרבה עוד יהיה לכל אחד בית שהוא יוכל להשכיר לאחרים.

נא ונא ראי לשמוח כל השבת מאד מאד כי השמחה זו הברכה הכי גדולה.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום ג' לסדר וירא י"א חשוון ה'תשע"ב

שלום רב אל תחי'

היום זה ההילולא של רחל אמנו וראוי לך ללמוד ממידותיה והנהגותיה עד שאמרו חכמינו הקדושים (מגילה י"ג:) בשכר צניעות שהייתה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול המלך ובשכר הצניעות שהיה בשאול המלך יצא ממנו אסתר המלכה שבזכותה ניצולו עם ישראל מהמן הרשע ותלו אותו על העץ וכו' רואים מזה אשה שהיא צנועה במעשיה וכו' בדיבורה וכו' ובהילוכה וכו' בזכותה ינצלו עם ישראל מהעמלקים הרשעים שמתכננים מה שמתכננים וכו' (היו לא תהיה).

ולכן בקשתי היחידה ממך חוסי על נפשך ושמרי על מדת הצניעות העיקר שלא יראו את שער ראשך שזה חמור מאד מאד והזוהר מקלל את הבית שאישה הולכת בו בגילוי שער וכו' ועל כן אל תיקחי את זה בקלות כי כל השלום בית שלך וכל המשך קיום הבית תלוי רק בזה ואשה אינה מבינה בזה וכו' ונדמה לה מה כבר יהיה אם יראו את השערות בחוץ וכו' או אפילו קצת דקצת וכו' ועל זה אני מתחנן אליך דעי לך שכך הצרות והעניות והדחקות וחסרון שלום בית וכו' הכל נמשך מחמת גילוי שער.

מה אומר לך הנשים החרדיות מורידות לגמרי את השיער וכך הן ניצולות מזה אבל זה כבר תלוי ברצון טוב על כל פנים גילוי שיער זה איסור חמור מאד מאד ואין שום היתר על זה ולכן אשרי האשה ששומרת מזה.

רציתי מאד שתבואי מחר בערב בשעה תשע וחצי לדרשה בהבית הכנסת הגדול והפעם זה דרשה משהו רציני מאד מאד לטובת קהילתינו הקדושה.

המצפה לראותך

בעזה"י יום א' לסדר חיי שרה ט"ז חשוון ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

את צריכה לדעת אם את רוצה לזכות לילדים טובים צריכים הרבה לבקש ממנו יתברך ולשפוך דמעות כמים ובפרט בעת הדלקת הנרות וכו' שאז הוא עת רצון גדול לאשה ואל תחשבי שילדים טובים צומחים על העץ וכו' צריכים להשקיע בילדים וכך יכולים להוציא מהן וכו' היינו כפי ההשקעה שמשקעים בהם וכו' אין לצעוק ולהתפרע על ילדים על אלא תמיד להסביר בנייחא ובסבלנות גדולה ולדבר עמהם כבר שמדברים אם מבוגרים והעיקר הרבה תפלה כי תפלת האשה על ילדיה עושה רושם גדול בשמים כמו שאמר רביז"ל לתלמידו רבי שמעון ז"ל שאשתו לא רק פעלה בתפילתה רפואה לבנה אלא גם אריכות ימים והיה חי קרוב למאה שנים וכו' מכל זה רואים מה זה תפילת האשה על בניה.
זכרי היטיב מה שאמר רביז"ל (ספר המדות אות בנים סימן ט') צניעות שבאשה מזכה לה לבנים הגונים ולכן תקפידי על הצניעות הן הלבוש והן על הדיבור וכו' כי הילדים מחקים את ההורים.
רק תהיה שמחה ועליזה ואם את יכולה להשתתף בלילי שמחה עם נשות אנשי שלומינו מה טוב ומה נעים כי אין טוב משמחה ואשה שהיא תמיד בשמחה ממשכת על עצמה חן אמתי חן יהודי ורביז"ל רצה מאד מאד שכל אנשי שלומינו יהיו תמיד בשמחה.
נא ונא הרגילי עצמך לומר בכל יום "יום תהלים" ובזכות זה תזכי לראות נחת מכל יוצאי חלציך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר חיי שרה י"ט חשון ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

אין את יכולה לתאר ולשער את גודל השמחה שהיה לי במשך שלוש שבתות ששבתי ביבנאל עיר ברסלב, ורואים את השינוי מה שנעשה שם ברוחניות וכו', זה אין לתאר ואין לשער כלל, ונעשה עיר חרדית פשוטו כמשמעו, ולא בחינם שהס"מ משתגע וכו', כי הוא רואה שאין לו כבר מה לעשות פה, כי תהילה לאל אנשי שלומינו חזקים מאד מאד בדיבור של רביז"ל שאמר בעת שהותו בעיר טבריה והראה עם אצבעו הקדושה על הרים שסביבות יבנאל, שפה טוב לגור, יעזור הקדוש ברוך הוא שבקרוב מאד יתחילו לבנות דירות, ויהיה לכל אחד דירה וכן פרנסה טובה, רק צריכים הרבה סבלנות, כי הסבלן הוא המנצח והמצליח, ולכן אני מאד מבקש אותך חזקי ואמצי מאד ששום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ותהי רק שמחה ועליזה, ואז תראי שסוף כל סוף לא יחסר לך שום דבר, צריכים רק לחכות ולחכות וכו' וכו', ובין כך צריכים להרבות בתפלה, ואז תראי שכל מה שביקשת ממנו יתברך, תקבלי, ובאמת למה אדם מתרשל בתפלה וכו', כי אומר שהתפללתי ולא נעניתי וכו', ובאמת אמרו חכמינו הקדושים (ברכות לב:) אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל שנאמר (תהלים כ"ז י"ד) "קוה אל הוי"ה חזק ויאמץ לבך וקוה אל הוי"ה", כי בוודאי אם מתעקשים אצלו יתברך פעם אחר פעם ולא מתעייפים בתפלה, אזי רואים ישועות גדולות, כי מה שתפלה פועל שום דבר בעולם לא יכול לפעול, ולכן תתחזקי כל יום לדבר אל הקדוש ברוך הוא אפילו כמה דיבורים, ולבקש ממנו יתברך כל מה שאת צריכה, ואז תראי שסוף כל סוף יהיה לך ישועה גדולה מאד, אסור להתייאש בשום פנים ואופן, אני חיכיתי בסבלנות גדולה מאד והרבתי בתפלה עשרים שנה, שאזכה לבנות את הבית הכנסת הגדול, ואף שזה היה נראה כמו חלום וכו', ומה גם שהס"מ הרשע ימ"ש חתר חתירות וכו', רק למנוע ולעכב וכו', עם כל זאת לא הועיל לו שום דבר, כי תהלה לאל הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה בית הכנסת כזה שהוא עומד לתפארת, וכמעט שאין עוד בית הכנסת כל כך יפה בעולם, ואני בטוח שאת לא תצטרכי לחכות כל כך הרבה זמן, אלא תמשיכי להתפלל ולבקש ממנו יתברך כל מה שאת צריכה, ותראי שסוף כל סוף הוא יתן לך כל מה שאת מבקשת, צריכים רק שמחה וסבלנות, ולא להיכנס בלחץ וכו' וכו', ואף שאני יודע שעובר עליך מה שעובר וכו', עם כל זאת אני מאד מבקש אותך תתחזקי לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך, ולבקש כל מה שאת צריכה, ותראי שסוף כל סוף תקבלי מה שתבקשי, רק אל תתייאשי מתפלה ובקשה מצד אחד, ושמחה וריקודים מצד שני.
אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלנו שיש לנו רבי כזה שלא נותן לנו לנוח כרגע, ומחזק ומאמץ ומעודד ומשמח אותנו, יראו עינינו וישמח לבנו ותגיל נפשנו בישועתו יתברך.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר חיי שרה כ' חשון ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

חזקי ואמצי מאד להיות רק בשמחה, ואף שאני חוזר ומדגיש על זה פעמים אין מספר, תאמיני לי שכל מה שרק נדבר מזה, זה לא מספיק, כי על כל אחד ואחד מאתנו נופל עצבות וכבידות וכו' וכו', בפרט על כל אשה ואשה אין יום שלא יפול עליה עצבות ומרירות ודכאונות וכו' וכו', מכל מה שעובר עליה, אבל עיקר גדולת האשה שיכולה להפוך את הכל לשמחה, ועוד מחזקת את בעלה ואת ילדיה, ואף שזה עבודה הכי קשה, עם כל זאת אשה שזוכה להיות בשמחה ומשמחת את אחרים, אין לתאר ואין לשער את זכותה בשמים.
מי יתן שכל נשות אנשי שלומינו יתאספו על כל פנים פעם בשבוע בליל ראשון ובליל שלישי, ולעשות ליל שמחה להתקבץ יחד ולצאת להתאוורר וכו', וביחד ישמחו וירקדו באולם השמחות שלנו, ואדרבה תראי להביא עוד נשים שמתרשלות מאיזה סיבה שרק לא יהיה וכו' וכו', כי רביז"ל הזהרינו מאד מאד על שמחה, ובפרט אשה צריכה להשתדל יותר מהכל רק לעבוד על נקודת השמחה, כי הרגע שקונים לעצמו מידת השמחה, על ידי זה מצליחים מאד מאד, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה חלק ב' סימן א') מי ששמח הוא מצליח.
ראי להכניס בכל יום בקופת הצדקה כמה פרוטות לצדקה לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס, ותראי נסים ונפלאות שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא, ומאז ומעולם היו הצדיקים נזהרים בזה מאד מאד, אשרי עין ראתה זאת.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר חיי שרה כ"א חשון ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

ראי לחזק את עצמך ביתר שאת וביתר עוז לא להתבלבל משום דבר שבעולם, ואף שאני יודע שעובר עליך כל מיני משברים וגלים, זכרי היטב שגדול אדונינו ורב להושיע, ועם תפלה בלב אמת ובלב נכון, יכולים לפעול אצלו יתברך כל דבר, ורביז"ל הפליג מאד במעלת תפלת הנשים, ואמר מאחר שהאשה טבעה שלבה שבורה וכו', ולכן היא קרובה לבכיה וכו', ואצלו יתברך מאד יקר לב נשבר, ולכן אשה מאד רגישה ולבה שבורה, וכשהיא מתפללת תפלתה בוקעת רקיעים, ולכן תהי חזקה בכל יום לדבר עמו יתברך אפילו כמה דיבורים, ותבקשי ממנו יתברך על בעלך ועל ילדים וכו', ושיהיו מוצלחים בגשמיות וברוחניות, ובפרט בעת הדלקת הנרות שאז הוא עת רצון גדול בשמים, ולכן כל אשה ראוי לה לבקש אז הרבה ממנו יתברך כל מה שהיא צריכה, כי התפלה שהאשה מתפללת בעת הדלקת הנרות, מקובלת בשמים.
מנהגינו כשמתחתנים האשה מתחלת להדליק שתי נרות של שמן זית, כנגד זכור ושמור, וארבע נרות של חלב כנגד שם ד' אותיות הוי"ה ברוך הוא יתברך שמו, ואשה שמרגלת את עצמה בעת חתונתה להדליק מספר נרות האלו, אז השכינה שורה בתוך הבית, והברכה מצויה שם, ואחר כך בכל פעם כשנולד בן או בת, מוסיפים נר אחת, ולא כשנהוג שנשים מדליקות נרות בלי שום חשבון וכו', אשרי האשה שמתנהגת כך עם הדלקת הנרות, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי כל הצלחת הבית תלויה בהדלקת הנרות של האשה, ולכן ראוי לכל אשה לתת כמה פרוטות לצדקה קודם הדלקת הנרות, ואחר שמדליקה את הנרות עליה לשפוך שיח ותפלה אליו יתברך, שאז הוא עת רצון גדול בשמים לכל אשה, ולכן אני מאד מבקש אותך שלא יהיה דבר זה קל בעיניך.
דעי לך שאשה שמרגילה את עצמה אל מידת הסבלנות, זה הברכה בבית, כי בדרך כלל אשה נכנסה בעצבים מרוב הלחצים שיש בבית, ועל ידי זה כל הבית נהרס, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות כעס סימן ט"ו) כעס של אשה מחריב את הבית; ולכן תרגילי את עצמך להיות סבלנית ולא להכנס בלחץ בשום פנים ואופן, וזה גדולת אשה שלא נשברת משום דבר, רק היא חזקה באמונה פשוטה בו יתברך, והיא יודעת שכל מה שעובר עליה בגשמיות וברוחניות זה בא רק ממנו יתברך בהשגחה נוראה ונפלאה מאד, ולכן מה טעם להיות בלחץ ודחק ובעצבים? ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) שעל ידי תוקף האמונה שאדם מאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, על ידי זה זוכה להגיע למידה של אריכות אפיים, שהיא מידת הסבלנות, אשרי לה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר תולדות כ"ג חשון ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ותדעי שכל מה שעובר עליך זה רק שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפלתך, ורוצה שתתפללי ותבקשי מה שאת צריכה, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב תפלה, ואם היית יודעת מה זה תפלה? ומה תפלתך פועלת בשמים? לא היה לך שום נסיון לזה, אלא כל מה שהיית צריכה, היית מבקשת מהקדוש ברוך הוא ושוטפת את תפלתך עם דמעות, ואז היית בוקעת רקיעים והיית רואה ישועות גדולות, ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא וישלח) אין הקדוש ברוך הוא חפץ לחייב בריה, אלא מבקש שיתפללו בריות לפניו ויקבלם, אף שאני יודע שעובר עליך משברים וגלים וקשה לך להתפלל, תעשי מזה בעצמה תפלה, ותשפכי את לבך לפניו יתברך ותאמרי אליו רבונו של עולם כל כך נפלתי בדעתי וכל כך אני עצובה וממורמרת, עד שקשה לי אפילו להתפלל אליך, ולכן אבקש ממך שתפתח את לבי ואת דעתי שאזכה לשפוך שיחי אליך וכו' וכו', ואז תראי ישועה גדולה מהשמים, ואי אפשר להסביר לבני אדם כל זמן שהם חיים מעלת תפלה, ולכן עלינו להתחזק באמונת חכמים ולהאמין לרביז"ל שכל כך ביקש אותנו להיות רגיל לשיח ולספר את כל אשר עם לבבנו אליו יתברך, ולשפוך שיח ותפלה לפניו יתברך, אבל דעי לך כדי שתזכי להתפלל, על זה צריכים הרבה שמחה, כי כששמחים ועליזים, על ידי זה נתרחב הדעת והמח להתפלל להקדוש ברוך הוא, ויען שהס"מ מסבב עם האדם להכניס אותו תמיד בדיכאון וכו', ולכן צריכים לעשות כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, וזה הדבר הכי קשה להגיע לזה, כי טבע של אדם ובפרט של האשה שנמשכה אחר העצבות והמרירות והדיכאון, ולכן ראי לשמח את עצמך בכל מה שאת יכולה, ורציתי מאד שתלכי בליל ראשון ובליל שלישי לערב שמחה לשמוח ביחד עם נשות אנשי שלומינו, שזה דבר גדול מאד מאד להחזיק את עצמכן יחד, ואשה תחזק את רעותה, ומה טוב ומה נעים שתספרו סיפורי צדיקים ביניכן, שאמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רמ"ח) דע שסיפורי מעשיות מצדיקים, הוא דבר גדול מאד, כי על ידי סיפורים מצדיקים נתעורר ונתלהב הלב בהתעוררות גדול להשם יתברך בחשק נמרץ מאד, כי הרשימו שעשה אותו הצדיק שמספרין ממנו, על ידי עבודתו את השם יתברך, זאת הרשימו נתעוררת בעת שמספרין מהצדיק, והיא מעוררת להשם יתברך בהתעוררות גדול, ולכן מה טוב ומה נעים להיות רגיל ולספר סיפורים, שזה מושך את הלב אליו יתברך, ומי ייתן שבכל פעם אשה אחרת שתספר סיפורים מופתים מצדיקים, שזה גורם שהקדוש ברוך הוא יעשה עוד נסים ונפלאות, כי בשעה שמספרים מעשיות מצדיקים, על ידי זה נפתח כל השערים העליונים, ונמשך על האדם נסים ונפלאות בזכות הצדיקים שדיברו מהם.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר תולדות כ"ד חשון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ואני מאד מבקש אותך שאל תכנסי בלחץ, אדרבה תהי חזקה באמונה שבוודאי הקדוש ברוך הוא יטיב לך, ורביז"ל גילה לנו (ספר המדות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה הקדוש ברוך הוא יסלח לך על עוונותיך; ואמר (שם אות ממון סימן כ"ח) על ידי אמונה נתרבה הפרנסה; ולכן תהי חזקה במידת האמונה, ותראי איך שהכל יסתדר על צד הכי טוב, רק חזקי ואמצי לא להשבר משום דבר, אף שאני יודע שעובר עליך משברים וגלים וכו' וכו', עם כל זאת אצל רביז"ל היה העיקר התחזקות, להתחזק בכל המצבים שרק יכול להיות, ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק להתחזק, ולא להשבר משום דבר, ואז תראי נסים נגלים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא.
אני מאד מבקש אותך שתקבלי את כל מה שעובר עליך בשמחה עצומה, כי אין עוד דבר כמו מי שמקבל את הכל בשמחה, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות התנשאות סימן י') כשאחד מבזה אותך ואתה מקבל בשמחה על ידי זה תזכה לכבוד ולהתנשאות בשמחה; ולכן תשתדלי מאד שיהיה שמחה ושלום בין נשות אנשי שלומינו, שזה דבר גדול מאד, ורביז"ל רצה מאד מאד שיהיה שרוי שלום ואהבה בין אנשיו, עד שהתבטא פעם (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; וידוע אשר האריז"ל הזהיר מאד מאד לתלמידיו שיהיה ביניהם שלום ואהבה, וכבר היה מוכן בימיו להתגלות מלך המשיח, אלא נעשה מריבה בין נשות תלמידיו, אז אמר האריז"ל חבל חבל שהם דחו את הגאולה, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שאת תראי שמצדך יהיה רק שלום ואהבה בין נשות אנשי שלומינו, ותראי לקרב את כולן, ולשמור מאד מלשון הרע ורכילות, שאחת לא תרכל על הזולת, כי לפעמים אפילו מבדיחה יכולים לגרום סתם שנאת חינם וחלישות הדעת, ולכן צריכים להזהר מאד מאד לא להחליש את הדעת של שום אשה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר תולדות כ"ה חשון ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ואף שאני יודע שיש לך חלישות הדעת ונשברת מכל דבר, ונחלשת וכו' וכו', עם כל זאת גילה לנו רביז"ל שהעיקר בזה העולם הוא התחזקות להתחזק, וראוי לך לשמוח מאד שיש לך שייכות עם קהילה קדושה כזו, שמי היה מאמין שבמדבר שמם מדבר המלא נחשים ועקרבים וכו' וכו', כי הרי פה העבירו על הדת את עדת התימנים ואת עדת התונסאים וכו' וכו', ודייקא פה יפרח קהילה קדושה שמונה כבר קרוב לארבע מאות משפחות כן ירבו, והקהילה הקדושה שלנו כלולה מהשלושה יסודות שביהדות, תורה עבודה גמילות חסדים, ואין לנו מה להתבייש משום קהילה בעולם, תפלה יש לנו מנינים מותיקין עד חצות לילה מנין אחר מנין, תורה, תהילה לאל יש לנו שתי כוללים, כולל אחד זה כולל להוראה "תפארת בנימין" לאברכים שמשלימים את עצמם להוראה, שבו לומדים כבר חמישים אברכים, מי היה מאמין שיהיה דבר כזה במקום שמם מהיהדות וכו', וכן כולל לכלל אנשי שלומינו "אור המאיר", מי שרק רוצה לבוא ללמוד את סדר דרך הלימוד על פי דרך רביז"ל, וכן כולל ערב "תפארת נתן", מי שעובד ביום שיכול להחיות את עצמו על כל פנים שעה אחת בלימוד תורה הקדושה, וכבר אני לא מדבר שיש לנו תלמוד תורה ובית ספר שבו מתחנכים למעלה משבע מאות בנים ובנות כן ירבו, וכן ישיבה קטנה וישיבה גדולה, וישיבה לבעלי תשובה, ומדרשיה לבעלות תשובה, גמילות חסדים את גודל החסד שיש בקהילתנו, אין לנו מה להתבייש משום קהילה שבעולם, קודם כל בית התבשיל - אהל אברהם נותן לאכול לכל רעב, כל דכפין יתיי ויאכל פשוטו כמשמעו בלי שום תשלום, וגמ"חים ליולדות וכו' וכו', וכן "מרפאת ברסלב", ועל כולם שפתחנו עכשיו את החנות יודאיקה "ברסלב סנטר", שמזכים את תושבי המקום ואת כל הגליל התחתון עם ציצית תפלין מזוזות וכו' וכו', כל מה שצריכים ליהדות, ולכן אני מאד מבקש אותך שתשתדלי להתאחד יחד עם נשות אנשי שלומינו היקרות, ופעמיים בשבוע בליל ראשון ובליל שלישי תלכי לליל שמחה, ותאווררי את הראש שלך וכו', ותורידי את הלחץ ממך, ואז טוב לך כל הימים.
רק חזקי ואמצי מאד לא להישבר משום דבר, ותהי בקשר עם השכנות שלך שהן כולן אנשים טובים מאד, כאשר בעיני ראיתי שבאו לבקר אצלי יותר מחצי תושבי המקום, ולולי הסתות הס"מ הרשע היו כולם חוזרים בתשובה, כי הם נשמות קדושות, ולכן אשרי מי שמקרבת את השכנות שלה אל הקדוש ברוך הוא, ואז שכרה הרבה מאד בשמים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר תולדות כ"ו חשון ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

אין את יכולה לתאר ולשער את גודל הזכות שיש לך כשאת מתחברת עם נשות אנשי שלומינו, וביחד אתן שמחות ועליזות ועוזרות אחת לשנייה, כי למעלה בשמים מאד מאד חשוב אחדות ואהבה וחסד, ולהיפך על ידי שמרכלים על הזולת, בזה גורמים מלאך המשחית רחמנא לישזבן שגורם אחר כך עצבות ומרירות ודכאון פנימי וכו' וכו', ורואים שיש הרבה נשים שפתאום נופל עליהן דכאון ומרירות וכו', ושואלות למה מגיע להן דבר כזה? אבל אינן יודעות שזה מפני חומר האיסור של רכילות, לרכל מאחת על השניה, כי כל הצרות בא מזה, כי הרכילות שאחת מרכלת על השניה זה הדבר הכי מגונה, וזה כל עבודת הס"מ לסכסך בין אחד להשני, ואם היינו עוקרים מאתנו את המידה הרעה הזו של רכילות לא לרכל אחד על השני, היינו זוכים להיות הכי מאושרים בחיים, אך הס"מ מחדיר בנו רכילות וליצנות וכו' וכו', וזה מה שגורם לנו כל הצרות שאנחנו סובלים, ולכן אני מאד מבקש אותך תעשי כל מה שביכולתך רק למצוא את הטוב שבנשות אנשי שלומינו, שזה היה הרצון של רביז"ל לחפש ולבקש ולמצוא את הטוב שיש בכל אחת ואחת, ולברוח מכל מיני רכילות וכו', שבא אחר כך לידי שנאה, ורביז"ל אמר (ספר המדות אות לשון הרע סימן ו') כשאין אהבה בין ישראל נעשים הולכי רכיל, ועל ידי הולכי רכיל נעשים ליצים, וכיון שעושים ליצנות זה ממשיך עניות ודחקות עצום, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה יח.) כל המתלוצץ מזונותיו מתמעטין וכו', ורואים בחוש שיש נשים שעובר עליהן משברים וגלים וכו', ושואלות למה מגיע להן את הצרה הזו? והן לא יודעות שרק מפני רכילות שאחת מרכלת על השניה, אשר זה גורם אחר כך כל הצרות ועניות והדחקות.
ולכן הרגילי את עצמך מהיום והלאה רק לחזק ולעודד ולשמח את כל אשה שאת פוגשת, ואל תעשי חשבון לאף אחת, את תדברי רק דיבורי אמונה והתחזקות, ושלא יהיה לך שום עסק עם רע כלל, כי זה הס"מ ימ"ש רק' רע' כל' היום' סופי תיבות ע'מ'ל'ק', שמכניס באדם ספ"ק שגימטריא עמל"ק, ולכן חזקי ואמצי מאד מהיום והלאה רק לדבר עם נשים אחרות דיבורי אמונה והשגחה פרטיית, ולשמח אותן, ובזכות זה גם לך יהיה אמונה ושמחה, אשרי האשה שמכניסה את הדיבורים האלו בתוך לבה, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ק"ו) עצה לבוא לגדלות המוחין לחזק את אחרים, ולכן בזה שאת תחזקי את הזולת, ממילא תהי מחוזקת, רק תשמרי מאד מנשים שמרכלות ועושים ליצנות, כי נשים כאלו הן מאד מסוכנות וכו' וכו', שיקררו אותך לגמרי, ואחר כך תהי שבורה ורצוצה וכו', ותפלי בדיכאון ובמרירות, ויהיה לך קשה לצאת מזה, ולכן תהי חכמה ותתחזקי באמונת חכמים, ותאמיני שכל מה שרביז"ל מבקש מאתנו, זהו זה, ועלינו רק לסלק את הדעת והחכמה שלנו לגמרי ולציית את רביז"ל, שמזהיר אותנו להיות בשמחה ולהרגיל את עצמינו לדבר אליו יתברך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר תולדות כ"ז חשון ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מבקש אותך שתקחי את עצמך בידיך ותהי רק שמחה ועליזה, ועל זה הזהירנו רביז"ל יותר מהכל, כי הוא בן השמחה הנכלל בשורש השמחה, והעוסק לקשרנו במקור השמחה, ולכן כל מי שרוצה שיהיה לו שייכות עם רביז"ל, מוכרח להיות בשמחה, ואף שזה בא לאדם מאד מאד קשה יותר מכל העבודות שבעולם, עם כל זאת הזהירנו רביז"ל מאד מאד להיות בשמחה, ואמר שעל זה צריכים מסירות נפש מאד גדולה, ובפרט את שעברת כבר בחייך כל כך הרבה משברים וגלים, תראי לעשות כל מה שביכולתך להיות בשמחה, והס"מ אצלו שמחה כשיכול להפיל את מישהו בעצבות ובמרירות ובדיכאון וכו' וכו', שאז הוא מנצח אותו, מה שאין כן כשבר ישראל שש ושמח, על ידי זה הוא מכניע ומנצח את הס"מ, ולכן ראי מה לפניך, אני יודע שמר לך החיים מכל הצדדים, עם כל זאת ראי לשמוח מאד מאד שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו שבנויה על חסד, ואני מאד מבקש אותך שתעזרי לי להגדיל את החסדים בתוך הקהילה הקדושה.
נא ונא ראי להתחזק במידת האמונה לידע ולהודיע ולהוודע שהוא יתברך מחייה ומהווה ומקיים את כל הבריאה כולה, ודומם צומח חי מדבר זה עצם עצמיות אלקותו יתברך, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ולכן כל מה שצריכים עלינו לבקש רק ממנו יתברך, שאנחנו נמצאים רק בידו יתברך, ואשרי האשה שמכנסת דברים אלו בתוך לבה, ואז כל החיים שלה יתהפך לחיים אמיתיים וחיים מאושרים.
זכיתי לפתוח חנות "ברסלב סנטר" לתשמישי קדושה, שזה יהיה הכי יפה בכל הצפון לזכות את נשמות ישראל עם ציצית תפילין ומזוזות וספרי תורה וכו' וכו', וכל מה שיהודי צריך, החל מכיפות וכו', עד טליתות וכו', וכן יהיה להשיג אצלינו כל מיני חנוכיות וכו', וכל מיני מתנות לכבוד חנוכה וכו', ורציתי מאד שתכנסי לקנות את כל המתנות שלך בהחנות הזה, הרי בחנוכה קונים מתנות להילדים וכו', או לההורים וכו', ולכן תעשי כל מיני מאמצים לקנות את זה בהחנות שפתחתי למען זיכוי הרבים, ורואים בחוש איך שפה ביבנאל עומד רשע מרושע ארבעים שנה מעכב את היהדות מתושבי המקום וכו', ותהילה לאל אין יום שלא יכנסו תושבי המקום לקנות זה כיפה, זה ציצית, זה מזוזה וכו' וכו', ורואים איך שעם ישראל עם קדוש משתוקקים להיהדות, ולכן עלינו לעזור שהחנות הזה תהיה הכי יפה בכל הגליל העליון והתחתון גם יחד.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר תולדות כ"ח חשון ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי' 

מאד מאד אני מבקש אותך שתהי רק שמחה ועליזה, ואף שאני יודע שזה מאד מאד קשה לך, עם כל זאת תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה.
דעי לך שאין זה עצה להמשך אחר העצבות והמרירות והדכאון וכו' וכו', ואף שאני יודע שעובר עליך כל מיני משברים וגלים, עם כל זאת זה גדולת בר ישראל שזוכה להפוך את היגון והאנחה לשמחה, ורביז"ל אמר (ספר המדות אות שמחה חלק ב' סימן א') מי שהוא שמח תמיד על ידי זה הוא מצליח, ואני מאד מבקש אותך שאל תשימי לב אם אשה אחת מבזה אותך וכו', או שיש לך איזה בזיון בבית וכו', כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות התנשאות סימן י') כשאחד מבזה אותך ואתה מקבל בשמחה, על ידי זה תזכה לכבוד ולהתנשאות בשמחה; ולכן תעבדי על נקודת השמחה, ומה שאת רק יכולה לעשות כדי להיות בשמחה תעשי, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן ט"ז) מי שמפרסם את הצדיק זוכה לשמחה.
אני מוכרח להגיד לך בענין "המרפאה לאומית" עשתה עכשיו בכל הארץ קוד שירות רפואי והם משפרים את השירות להלקוחות שירגישו כמו משפחה, וכבר ידוע מה שאמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין יז:) עיר שאין בה רופא אסור לגור שם; ותהלה לאל אחר עקשנות גדולה מאד זכינו שנפתח "מרפאת ברסלב" שאני עוד לא ראיתי עוד מרפאה יפה כזו, ממש להפליא פלאי פלאים, יש בצפון מאה ושלושים מרפאות מלאומית, וזה שפתחו לנו ביבנאל זה הכי יפה, שיש בה ציוד חדש לגמרי, וכן יהיה מוקד שבת עם רופא נכרי פתוח לכולם, ויש רופא עינים עם כל המכשירים הכי משוכללים, רופא אף אוזן וגרון, רופא עור, רופא אורטפד, וכן רופא מומחה גדול לילדים, ורופא משפחה, וכן יש לנו פה בית מרקחת, והכל מסודר בסדר נפלא מאד, ממש חסד מהקדוש ברוך הוא שפתח לנו מרפאה נפלאה כזו, והכל בזכות העקשנות שלנו, וזכינו להגיע אל זה, ועכשיו הם פתחו ביבנאל מחלקה מיוחדת מה שנקרא "כל התפתחות הילד", וכדאי לבקר שמה ולהתרשם, ואני מאד מאד מבקש אותך אם יש לך איזה תלונה או את רוצה שנשפר את זה עוד יותר יפה, תפנו אל האברך אברהם בן חמו נ"י, כי אני רוצה רק את הטוב מאנשי שלומינו.
אל תנתקי שום קשרים מהמשפחה בשום פנים ואופן, ואפילו שחזרת בתשובה דעי לך שמשפחה נשארה משפחה, וצריכים לכבד את אבא ואמא בכל מחיר, אפילו שהם כמו שהם וכו' וכו', וחכמינו הקדושים אמרו (תנא דבי אליהו רבה פרשה כ"ו) כל העולם כולו של הקדוש ברוך הוא, ואין הקדוש ברוך הוא מבקש מהאדם רק שיכבד אב ואם; ואמרו (פסיקתא רבתי) חמורה שבחמורות כבד את אביך ואת אמיך; ואמרו (קידושין ל:) שלשה שותפין הן באדם, הקדוש ברוך הוא, ואביו ואמו, בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו, אמר הקדוש ברוך הוא מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכבדוני; רואים מזה אם מכבדים אבא ואמא בזה מכבדים את הקדוש ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup