ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש מר חשוון ה'תשע"ג
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש מר חשוון ה'תשע"ג

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:
 א' דראש חודש | ב' דראש חודש | ב' מר חשוון | ג' מר חשוון | ו' מר חשוון | ז' מר חשוון | ח' מר חשוון | י' מר חשוון | י"ב מר חשוון | י"ג מר חשוון | י"ד מר חשוון | ט"ז מר חשוון | י"ז מר חשוון | י"ט מר חשוון | כ' מר חשוון | כ"א מר חשוון | כ"ב מר חשוון | כ"ג מר חשוון | כ"ד מר חשוון | כ"ו מר חשוון | כ"ז מר חשוון | כ"ח מר חשוון | כ"ט מר חשוון

בעזה"י יום ג' לסדר נח א' דראש חודש מר חשוון ה'תשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מה שבידך רק להתחזק, ולא להמשך אחר הצרות והיסורים והמרירות שמסבב אותך כל יום ויום, כי את צריכה לדעת שאין איפה להתחבאות בעת צרה, אלא אצל הקדוש ברוך הוא, כמאמרם ז"ל (שוחר טוב תהלים כ') אמר הקדוש ברוך הוא בשעה שמגעת צרה לישראל, ומבקשים אותי, ומשתפין בכבודי, כבודי עמהן ואותה שעה אני עונה אותם; ולכן אני מאד מבקש אותך שתצייתי את רביז"ל, ותרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ותראי איך שהכל יתהפך לך לטובה, כעין שאמרו חכמינו הקדושים (תנחומא בהר) בן אדם כיון שמגיע לו צרה ועושה תשובה, הקדוש ברוך הוא מצילו, ואם לאו הקדוש ברוך הוא מביא עליו עוד צרה; ולכן אני מבקש אותך שתשתדלי בכל מיני אופנים שבעולם רק לחזור בתשובה בלב אמת וכו', ולשמור מאד על הצניעות, ולא ללכת אחר אופנת הגויים עם חצאיות קצרות וכו', ובגדים צמודים ושקופים וכו', כי על זה מקבלים אחר כך עונש וצרות גדולות מאד, ונכנסים בחובות, וכל הדחקות שהאשה סובלת, הוא רק מחמת שאינה שומרת על הצניעות וכו', והולכת רק בבגדי שחץ ופריצות ובגילוי שער רחמנא ליצלן, על זה בא עונשים קשים ומרים, ולכן צריכים לחזור בתשובה שלימה, והקדוש ברוך הוא יציל אותנו מכל רע.
נא ונא תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ותתחזקי מהיום והלאה לשמור על הצניעות הלבוש והדיבור וכו', ולהשתדל מאד מאד לעשות צדקה וחסד עם הזולת, ואין עוד צדקה וחסד כמו לשמח את הזולת, שזה הצדקה הכי גדולה, ואני מאד מבקש אותך שתבואי בכל ליל ראשון וליל שלישי בהאולם, ולשמוח יחד על נקודת יהדותינו, כי אז מתקבצות נשות אנשי שלומינו ביבנאל, וביחד מתחזקות, והס"מ מאד מאד מפחד מזה, ועל כן הוא מכניס חלישות הדעת בלב האשה, ואומרת לעצמה מה כבר יהיה כשאני יבוא? הרי אני לא מכירה את אף אחד? ואף אחד לא יתייחס אלי? דעי לך שזה הכל דמיונות והסתות של הס"מ שרוצה להפיל אותך, ולכן רק תתחזקי ותחזקי את אחרות, שזה הצדקה הכי גדולה, ובואי לעזור לי בבית התבשיל – אהל אברהם, שזה הנחת רוח של הקדוש ברוך הוא.

 

 

המאחל לך חודש מבורך
בעזה"י יום ד' לסדר נח ב' דראש חודש מר חשוון ה'תשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

נא ונא תעשי כל מיני מאמצים שבעולם רק להתחזק ולא להשבר משום דבר, ואף שאני חוזר על עצמי יום יום וכו' וכו', עם כל זאת כך הזהירנו רביז"ל לחזק את עצמינו בכל יום, ולחזק את אחרים בכל יום ויום מחדש, כי בזה העולם עובר פגעי ומקרי הזמן וכו', ורוב רובם של בני אדם נופלים ביאוש ובדכאון רק מחמת חלישות הדעת, והדמיונות שמסבב אותם, כאילו ההוא בכעס וברוגז עלי וכו', וכאילו ההוא עושה לי נזק וכו', או כאילו ההוא מדבר עלי וכו', והכל דמיון אחד גדול, כי כשבר ישראל מחדיר בעצמו רק את אמתת מציאותו יתברך, אזי אין לו שום בעיות, כי המקום הכי בטוח להסתתר, זה בסתר צל כנפיו יתברך.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ואני יודע שזה מאד קשה לך לשמוח, כי יש לך טענות וכו', וחלישות הדעת וכו', וקטנות המוחין וכו', אבל את צריכה לזכור שעם כל זאת שום דבר לא יעזור לך, רק שמחה, כי שמחה זה אור כל כך גדולה ששורפת את כל הקליפות והמשחיתים שברא מחמת עוונותיו, שהם מחשיכים את עיני האדם, אשרי האשה שיכולה לשמוח ולשמח את אחרות, ואשרי ואשרי האשה שיכולה לשמח את בעלה ואת ילדיה, ולא לחכות שישמחו אותה, אשה כזו היא הגיבורה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ה' לסדר נח ב' מר חשוון ה'תשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתרגילי את עצמך רק לדון את הזולת לכף זכות, כי הס"מ עובד שעות נוספות על כל אשה להכניס אותה בדמיונות כאילו חברתה רוצה רק לעשות לה את הרע וכו', ובאמת זה דמיון אחד גדול שלצערינו הרב נדבק יותר בנשים וכו', כי עובר על כל אשה מה שעובר, צרות ויסורים ומרירות וכו' וכו', מבית ומבחוץ, ולא כל דבר יודעים וכו', ולכן צריכים להרגיל את עצמה תמיד לדון את הזולת לכף זכות, ועל ידי לימוד זכות שמלמדים את הזולת לכף זכות, הקדוש ברוך הוא דן אותו לכף זכות, ואל תקחי את זה בקלות, כי יש נשים שפשוט נעשות חולות מהדמיון הזה כאילו שהזולת רוצה לעשות לה רע וכו', ובאמת אין עוד מדה יקרה כמו לדון תמיד את הזולת לכף זכות, כי אם היית יודעת מה שעובר על הזולת וכו', היית לא רק דנה אותה לכף זכות וכו', אלא את היית רוקדת מרוב שמחה שהמצב אצלך לא כל כך גרוע כמו שאת שומעת מה שקורה אצל הזולת וכו' וכו'.
הס"מ תמיד מלמד חוב על נשמות ישראל, ואשרי אדם שתמיד מלמד זכות על כל בר ישראל, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות התנשאות סימן י"ז) מי שמלמד זכות על ישראל זוכה לעליה גדולה; וכן אמר (שם אות תפלה סימן נ"ט) מי שמלמד זכות על ישראל על ידי זה מעורר תשועה, והתשועה באה על ידו; ולכן הרגילי את עצמך רק לדון את הזולת לכף זכות, ואז תראי איך שכל החיים שלך ישתנו לטובה.
רק חזקי ואמצי מאד להיות בשמחה, ותכריחי את עצמך רק להיות בשמחה, כי השמחה זה רפואה בין בגשמי בין ברוחני, וכשאשה שמחה ועליזה, מתרחבת דעתה ויכולה להחדיר בעצמה אמונה פשוטה בו יתברך, והרגע שחזקה באמונה שאין בלעדו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא, על ידי זה נפתח פיה לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו, אשר זה התענוג הכי גדול, וטועמת טעם עולם הבא בעולם הזה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר נח ג' מר חשוון ה'תשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתהי רגועה ואל תכנסי בלחץ, כי הס"מ שובר את האדם ומלחיצו בכל פעם בלחץ אחר וכו', והכל כדי לקחת ממנו את הישוב הדעת, כי כשנכנסים בלחץ מאבדים את הדעת והשכל לגמרי, ולכן הזהירנו רביז"ל ביותר על דבר זה, שנזכה לישוב הדעת אמיתי, ולא נלחיץ את עצמינו, ואת זה זוכים על ידי שמחה, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך ואינם מתקרבים אליו יתברך? הוא רק מחמת שאין להם ישוב הדעת, ואינם מיישבין עצמן, והעיקר להשתדל ליישב עצמו היטב, מה התכלית מכל התאוות ומכל עניני העולם הזה, הן תאוות הנכנסות לגוף, הן תאוות שחוץ לגוף, כגון כבוד, ואז בודאי ישוב אל השם יתברך, ואת צריכה לדעת שעל ידי מרה שחורה אי אפשר להנהיג את המוח כרצונו, ועל כן קשה לו ליישב דעתו. רק על ידי השמחה יוכל להנהיג המוח כרצונו, ויוכל ליישב דעתו, כי שמחה הוא עולם החירות, כמו שכתוב (ישעיה נ"ה) "כי בשמחה תצאו", שעל ידי שמחה נעשין בן חורין ויוצאין מן הגלות, ולכן אשרי האשה שעושה כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, ועל ידי זה יתרחב לה בגשמיות וברוחניות גם יחד, ובפרט בשבת אשה צריכה להיות רגועה ולשמוח בשמחתו יתברך, ועל ידי זה יושפע פרנסה בשפע לכל ימי השבוע.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום ב' לסדר לך ו' מר חשוון ה'תשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שכל הדיבורים שדברתי אליכן אתמול בערב שישאר אצלכם, כי הדיבורים הם עיקרים גדולים בחיי יום יום.
בזה העולם צריכים הרבה התחזקות והרבה תפילות להשאר נאמנה להשם יתברך ואז יושפע עליך הרבה ברכות וכמו שכתוב (משלי כ"ח) איש אמונות רב ברכות, על ידי אמונה ממשיכים הרבה ברכות .
נא ונא רק תהי שמחה ועליזה והרגלי עצמך לדבר עמו יתברך שזה המתנה הכי יפה שקבלנו מרביז"ל להיות רגיל לדבר עמו יתברך ולספר את כל אשר עם לבבך אליו יתברך.
הרב הקדוש מברדיטשוב זי"ע פעם בראש השנה לקח השופר בידו ולא יצאו התקיעות ופנה לעזרת נשים והכריז "נשים צדקניות הרבו בבכיות כי אני צריך לשטוף עם זה את השופר כדי שיעלו התקיעות למעלה " כי באמת התפלות והבכיות של הנשים עושה רושם גדול למעלה, ומעלה עת רצון גדול בשמים, ולכן אל תהי בטלנית כל מה שאת צריכה תבקשי רק ממנו ויתברך ותראי שלבסוף תקבלי את זה בשלימות.
נא ונא ראי להתחזק בכל מיני אופנים שבעולם, וכן תרגילי עצמך לחזק נשים אחרות כי הס"מ הוא אשר מחליש את נשמות ישראל ומפילם בחלישות הדעת ובקטנות ובספיקות וכו' ולכן אשרי האשה שמתחזקת ומחזקת נשים אחרות .

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר לך ז' מר חשוון ה'תשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד אבקש שתתחזקי באמונה בו יתברך, כי על ידי אמונה נשפע הדעת לאדם, וכשיש לאדם דעת יש לו כבר הכל כמו שאמרו חכמינו הקדושים (נדרים מ"א) דעת קנית מה חסרת דעת חסרת מה קנית הן אמת שעובר עליך מה שעובר וכו' אבל עם דאגות לא תפטרי את הצרות שלך וכו' ולכן חזקי ואמצי מאד באמונה הקדושה ועל ידי זה תהיי שמורה מהכל.
ועיקר האמונה הוא תפלה להרגיל עצמך לדבר הרבה עמו יתברך ולבקש ממנו יתברך כל מה שאת צריכה ואל יקל בעיניך דבר זה כי רביז"ל הפליג מאד במעלת תפלת הנשים ואיך שבשמים מאד מתחשבים עם עם תפלות הנשים שיש להם לב אמת לב נשבר.
החפץ חיים ז"ל אמר שאם היה האדם מרגיל עצמו להודות להקדוש ברוך הוא על כל מה שיש לו אז היה תמיד הכי מאושר, הבעיות מתחילות רק כשהאדם תמיד רק מסתכל על מה שחסר לו וכו' ואז אין לדבר סוף וכו'.
נא ונא תני שבח ותהלה להקדוש ברוך הוא שאת נמצאת בקהילה קדושה כזאת חממה של אמונה ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

 

 

 

הערב בשעה שש וחצי אעשה סיום לכבוד ההילולא של אמי מורתי ע"ה רציתי מאד שתבואי ותצטרפי עם כל נשות אנשי שלומינו.

בעזה"י יום ד' לסדר לך ח' מר חשוון ה'תשע"ג

שלום וברכה אל .. תחי'

היום יש לי יום השנה אחר אמי מורתי תעשי איזו צדקה וחסד לטובת נשמתה מלכה בת חיים שלמה וגם להתפלל על בריאותי ואהיה לך אסיר תודה .
נא ונא ראי להתחזק ועיקר ההתחזקות שתראי לחזק נשים אחרות שזה הצדקה והחסד הכי גדול שרק יכולים לעשות, כי יש הרבה נשים שבורות ומצויות במצוקה נפשית וכו' ואין להן חברות ובזה שתחזקי אותן זה הצדקה והחסד הכי גדולה שאת רק יכולה להראות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר לך י' מר חשוון ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי רק להיות בשמחה כל השבת כי מי ששמח כל השבת מוחלין לו על כל עוונתיו, אשרי האשה ששם לה למטרה לשמוח כל השבת ולשמח את הבעל והילדים שאז תהי מובטחת שהשכינה תשרה בביתך ובמקום שהשכינה שורה שם הברכה מצויה .
נא ונא אם אפשר תראי לגמור בשבת את "יום השבת בתהלים" שזה מסוגל לכל טוב אמיתי ונצחי.
רק אל תכנסי בלחץ ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר וירא י"ב מר חשוון ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... תחי'

נא ונא ראי להתחזק באמונה בו יתברך ודעי לך שעם תפלה יכולים לפעול אצלו יתברך כל מה שרק רוצים צריכים רק הרבה סבלנות כי יש תפלה שנענה ליום ויש תפלה שנענה לשבוע וכו' העיקר להיות עקשן ולא לעזוב את עצמך ובין כך תקני לעצמך את מדת הסבלנות שהיא המדה הכי יפה שרק יש בחיי יום יום וכו' כי עובר על כל אחת ואחת כל כך הרבה משברים וחלישות הדעת ולולא ההתחזקות שאנחנו מקבלים מהצדיק היינו כבר מזמן נאבדים.
נא ונא לא להיות בעצבות ובמרירות כי גדול אדונינו ורב להושיע אם תתחזקי בשמחה וסבלנות לבסוף תקבלי מה שאת רוצה, רק תתחזקי ותחזקי את אחרות אשר זה מצווה גדולה מאד.
היום בערב בשעה תשע וחצי יהיה שיעור בבית הכנסת הגדול רציתי מאד שתבואי כי יש כמה דברים נחוצים לספר לך.
העיקר תשתדלי להיות רק בשמחה ובמצב רוח טוב וזה יועיל לך מאד מאד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר וירא י"ג חשוון ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... תחי'

עכשיו אני חוזר מהביקור בכל המוסדות שלנו שבו מתחנכים למעלה מאלף ילדים כן ירבו, לראות את הבנים החמודים והבנות החמודות זה הנחת רוח הכי גדול שלי.
במדבר שמם שאף פעם לא היה פה שום זכר מיהדות וכו' אדרבה עומד רשע ארור טמא וכו' ומעכב את החינוך הטהור בכל מיני נכלי ערמומיות וכו' עם כל זאת אנחנו עומדים בהנסיון  וזה חלקי מכל עמלי וראוי לנו לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו.
נא ונא ראי רק להתחזק ותזכרי אשר חינוך מתחיל רק בבית, הילדים מסתכלים על ההורים כפי התנהגות ההורים כן הילדים מתנהגים ולכן תראו שבביתכם ישרה תמיד השלום ואהבה, הצדקה והחסד וכו' ואז גם הילדים ילכו בדרכיכם.
יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לבנות קהילה בריאה, קהילה קדושה, קהילה שהיא חממה של אמונה, ונזכה רק לעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא.
נא ונא תהי חזקה ותהי תמיד שמחה ועליזה ולא להמשך אחר העצבות והמרירות ותשתדלי מאד להיות עצמאית ולא לתת שבעלך ישפיל אותך לאשה יש לה את הזכויות שלה ורביז"ל הקפיד מאד מאד על אנשיו שיכבדו את נשותיהם והזהיר על זה מאד (עיין שיחות הר"ן סימן רס"ד) וזה יסוד מוסד בחסידות ברסלב ואף אחד שלא יאמר לך אחרת לאשה יש את הזכויות שלה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר וירא י"ד חשוון ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... תחי'

חסדי השם יתברך שאנחנו נמצאים אצל רביז"ל שהוא הצדיק שבדור הזה והוא מלמדינו איך לברוח רק אליו יתברך, ומכל הצרות והיסורים אין מנוס אחר אלא להרגיל את עצמו לדבר עמו יתברך שזה הבית מנוס הכי בטוח.
רואים ושומעים את הסופה שקורה עכשיו בארצות הברית והגיע עד מקום היהודים והכל כדי לעורר אותנו שאין העולם הפקר והכל מושגח בהשגחה פרטי פרטית, ולכן אשרי האשה שבכל יום היא מרגילה עצמה לדבר עמו יתברך שזה המקום הכי בטוח להתחבאות בסתר צל כנפיו יתברך.
אשרינו שאנחנו נמצאים בקהילה של חסד קהילה שהיא חממה של אמונה .

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר וירא ט"ז חשוון ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... תחי'

נא ונא ראי לחזק עצמך עם כל הכוחות להיות בשמחה שאמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שגם חכמי הרופאים אומרים שכל המחלות והחולאים רעים באים לאדם רק מחמת עצבות ומרה שחורה, ובפרט מחלת חולשת העצבים באים רק מחסרון מדת השמחה ולכן תעשי כל מה שביכלתך רק להיות בשמחה שזה יסוד היסודות בחסידות ברסלב ורביז"ל רצה מאד שגם נשי אנשי שלומינו יהיו החסידות שלו והוכיח את אנשי שלומינו למה אתם לא עושים את נשותיכם לחסידות? ותהלה לאל בקהילתנו הקדושה שהיא חממה של אמונה כל הנשים הן חסידות וזכו להיות כבר כמה פעמים אצל ציון רביז"ל ובזה ראוי לך לשמוח מאד מאד.
אני מאד מבקש אותך שתהי רגילה לדבר עמו יתברך אשר כל דיבור ודיבור שמדברים עמו יתברך זהו הצלחה נצחיית ואצלו יתברך יכולים לפעול כל מה שרק רוצים העיקר להרבות בתפלה ותחנונים ואמר רביז"ל אשר למעלה בשמים תפלות הנשים עושה רושם מאד גדול ולכן אל תהי בטלנית אפילו דיבור אחד לדבר עמו יתברך זה דבר גדול מאד מאד ואל יקל בעיניך דבר זה כי כל תפלה כל תחינה וכל בקשה עושה רושם בכל העולמות וכן עיקר הצדקה והחסד לחזק עוד נשים שיהיו בשמחה ולעורר אותן על תפלה ובקשה.
אשרינו שזכינו להתקרב לרביז"ל טוב להודות להשם יתברך על זה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר וירא י"ז חשוון ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתשמחי כל השבת כי השמחה בשבת מכפרת על כל העוונות, ויען שיש לנו הרבה מה לתקן ולכן אשרי האשה שרק שמחה ועליזה כל השבת.
נא ונא אל תכנסי בלחץ ועצבים כל השבת כי הצלחת האשה תלויה רק כפי שמקבלים את השבת.
בעת הדלקת נרות תשפכי נפשך לפניו יתברך כי אז הוא עת רצון מאד גדול בשמים ואמר מוהרנ"ת ז"ל לאשתו ולבתו בעת שאת מתפללת בהדלקת נרות תבקשי גם כמו שאני מאירה עכשיו את נרות שבת כן יואר אור רביז"ל בעולם.
נא ונא אל תשכחי מלבקש עלי שיהיה לי רפואה שלימה

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר חיי שרה י''ט חשון ה'תשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק מאד ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך ותאמיני לי שיש לך במה לשמוח שאת נמצאת בקהילה קדושה חממה של אמונה יעזור הקדוש ברוך הוא שתתרחב קהילתינו.
תהלה לאל אין שבוע שלא היה אצלינו שמחה כן ירבו, מהיולדה הטבעית, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד יהיו אצלינו רק שמחות, כי אין עוד טוב משמחה.
נא ונא ראי להתפלל על הצלחת הילדים כי בלי תפלה ודמעות של אמא אין הצלחה, וסיפר החפץ חיים לאחד ששאל אותו איך זכה ללמוד כל כך הרבה תורה? והוציא החפץ חיים מארון הספרים שלו תהלים נפוח מרוב דמעות שאמו בכתה כדי שבנה יצליח, ולכן גם את דעי לך אם את רוצה שיהיו לך ילדים מוצלחים, כל יום תרטיבי את התהלים שלך עם דמעות.
אשרי האשה שזוכה לומר בכל יום "יום תהלים" שרק זה יעזור לך עם ילדים טובים ופרנסה טובה, ושלום בית אמיתי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר חיי שרה כ' חשוון ה'תשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

אין את יכולה לתאר את גודל השמחה והנחת רוח שהיה לי במשך השלוש שבתות ששבתתי ביבנאל, וראיתי את גודל האחדות והאהבה שיש בין אנשי שלומינו, שזה היה רצון רביז"ל, כמו שאמר (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתהי מאוחדת עם כל נשות אנשי שלומינו, ותשתדלי מאד לבוא אל ליל שמחה לשמוח ביחד, כי אין עוד דבר שמציל את האדם מכל הצרות והיסורים והמרירות וההרפתקאות שעוברים על כל אחד ואחד בכל יום ויום וכו' וכו', כמו מדת השמחה, ולכן צריכה כל אשה לשמח את עצמה עם כל הכוחות, כי רק זה הפתרון לצאת מכל הצרות, ולכן אני מאד מבקש את כל נשות אנשי שלומינו שיתאספו פעמיים בשבוע לליל שמחה, ועל ידי זה יומתק מכולן את הדינים.
אני מאד מאד מבקש אותך שתשמרי בכבוד הזולת, לכבד את כל אשה מנשות אנשי שלומינו, ולקרבה מאד מאד, וצריכים לשמור לא לבייש את אף אחת, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא נח:) כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים וכו', דחזינא ליה דאזיל סומקא ואתי חוורא, ואמרו (שם נט.) המלבין את פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא, ואמרו (שם) נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים; אשרי האשה שנזהרה מאד מאד לא לפגוע בחברתה, אלא לחזקה ולאמצה ולעודדה ולשמחה, שזה הצדקה הכי גדולה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר חיי שרה כ"א חשוון ה'תשע"ג

שלום רב אל ... תחי' 

זכרי היטב שהקדוש ברוך הוא זיכה אותך להיות חלק מהקהילה הקדושה שלנו, שהיא חממה של אמונה, מקור של חסד, ממש לתפארת ביבנאל, שעד עכשיו היה שם מדבר שמם מהיהדות, ומאז שיסדו את יבנאל בשנת תרס"א עד שבאנו לשם בשנת תשמ"ח לא היה זכר של יהדות כלל וכו', ואדרבה פה היה המקום שהעבירו על הדת את עדת התוניסאים ואת עדת התימנים וכו' וכו', וממש המקום היה שמם לגמרי מיהדות וכו', והיה המקום פה שמם לגמרי בלי שום זכר של יהדות, ותהלה לאל היום המקום פורח ברוחניות, מי שרק נכנס שמה לא יכול להאמין מה שרואה לפני מראה עיניו, חושב שהוא נמצא בירושלים, או בבני ברק, או בברוקלין, בלי שום הגזמא, קודם יש מנינים מותיקין עד חצות לילה, שחרית מנחה ערבית מנין אחר מנין, שדבר כזה אין רק בעיירות הגדולות, אבל לא באיזה מושבה נידחת שלא ידעו אי פעם איפה זה על המפה וכו', אחר כך יש לנו מקוה מפוארת ענקי לגברים עם שלוש בורות לטבילה, וכן יש לנו מקוה טהרה מפוארת לנשים (אגב שמסוגלת מאד לפקידת עקרות, כי נבנה במסירות נפש הכי גדולה במחתרת כמו ברוסיה לפני שבעים שנה, כי זה שצריך להיות ממונה על הדת, הוא אשר עיכב את בניית המקוה בכל מיני מסירות וכו'), ועל כולם יש לנו בית התבשיל - אהל אברהם שמחלקת אוכל בחינם לכל מי שרק רעב, ובכל יום מתפילת ותיקין עד עשר בערב זה פתוח לכולם, גברים ונשים וילדים, ובכל יום מחלקים קרוב לאלף מנות אוכל טרי וטעים, מלבד זאת יש לנו כולל לבעלי בתים "אור המאיר", שלומדים שמה קרוב למאה אברכים, וכן כולל להוראה "תפארת בנימין", שלומדים שמה חמישים אברכים את ההוראה, ותהלה לאל יש לנו "בית הוראה" עם גאב"ד ועם שלוש דיינים, שהם פוסקי הלכות המצויות וכו', ושואלים אותם את כל השאלות שיש לכל אחד, וכן יש לנו מערכת שלימה בחינוך, היינו שיש לנו פעוטונים, גנים לבנים ולבנות, בית ספר לבנות, וסמינר לבנות, תלמוד תורה לבנים, וישיבה קטנה וישיבה גדולה לבחורים מצויינים, וכן יש לנו ישיבה של בעלי תשובה, ומדרשיה לבעלות תשובה, אשרי עין ראתה זאת במו עיניו, והמקום שוקק ביהדות, יש לנו במשך היום שש שיעורים נפרדים בדף היומי, ופה מדברים מאיזה מושבה נדחת שאף אחד לא ידע אי פעם איפה שזה נמצאת וכו', ועכשיו תהלה לאל יש כבר למעלה מארבע מאות משפחות חסידי ברסלב כן ירבו, ועכשיו בונים אלף דירות חדשות בשביל אנשי שלומינו, וזה שנה שפתחנו פה חנות יודאיקה "ברסלב סנטר" כל מה שיהודי צריך בנקודה אחת, ותהלה לאל יש מהפיכה ביבנאל ביהדות, זה ארבעים שנה שמונעים מתושבי המקום להכעיס וברשעות כל הקשור ליהדות וכו', ותהלה לאל מהרגע שנפתח החנות התחילו תושבי המקום להכנס, וכל אחד קונה זה מזוזה, זה ציצית, זה תפלין, זה טלית, זה כיפות וכו' וכו', מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, לא יאומן כי יסופר קדושת כל בר ישראל, וראינו עכשיו קודם חג הסוכות, נכנסו שני שליש מתושבי המקום להחנות "ברסלב סנטר" וקנו ד' מינים, וסוכות וכו' וכו', אשרי עין ראתה זאת, ויבנאל יהיה דוגמא ומודל מה קומץ קטן של יהודים עם מסירות נפש יכולים להפוך מדבר שמם מיהדות וכו', למקום פורח, ועוד רבות יספרו על זה, אחר חצי יובל שנים של רדיפות ומסירות וכו' וכו', שרודף ומוסר אותנו מי שרודף ומוסר וכו' וכו', ושם מקלות בהגלגלים וכו', ומונע ומעכב כל דבר השייך לקדושה, ואף על פי כן בכח הרצון החזק שהכניס בנו רביז"ל, הצלחנו להקים אימפריה כזו, ולא בחינם שרביז"ל אמר (חיי מוהר"ן סימן רי"ח) "בעזרת השם איך האב אויס גיפירט אין וועל אויס פירן", "נצחתי ואנצח", ותהלה לאל אור הקדושה רק עולה, וחושך הטומאה רק מתעלמת עד שיתבטל לגמרי, ויקויים (זכריה י"ג ב') "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ", וראוי לך לשמוח מאד מאד שאת חלק מהקהילה הקדושה הזו, ואני מאד מבקש אותך שתעזרי לי בכל מיני אופנים שבעולם להרחיב את פעילות הקהילה הקדושה, ונזכה לכל טוב אמיתי ונצחי.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר חיי שרה כ"ב חשוון ה'תשע"ג

שלום רב אל ...  תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי בכל מה שעובר עליך, ותשמרי מאד מאד מעצבות ומרה שחורה, שזה הורס את האדם לגמרי, ואשרי האשה שיכולה להיות בשמחה, ולשמח נשים אחרות, אשר אין עוד מצוה יותר גדולה מזו, ובזה שמחזקים את אחרים, על ידי זה הוא בעצמו מתחזק, כמו שפירש רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ק"ו) את הפסוק (תהלים מ"א) "אשרי משכיל אל דל", היינו כשהוא בקטנות המוחין, ומשכיל עצמו לבוא לגדלות המחין, אזי "ביום רעה ימלטהו הוי"ה" נמתקין כל הדינין. ואם לא יכול בעצמו לבוא לגדלות המוחין, עצה לזה, שישכיל אחרים, ועל ידי זה נתעורר גם אצלו.
נא ונא אל תהי בטלנית, אלא הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך, וכל מה שאת צריכה תבקשי רק ממנו יתברך, כי אין טוב מזה, וחכמינו הקדושים אמרו (ברכות לב:) אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל שנאמר (תהלים כ"ז י"ד) "קוה אל הוי"ה חזק ויאמץ לבך וקוה אל הוי"ה", כי בוודאי אם מתעקשים אצלו יתברך פעם אחר פעם ולא מתעייפים בתפלה, אזי רואים ישועות גדולות, כי מה שתפלה פועל שום דבר בעולם לא יכול לפעול.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר חיי שרה כ"ג חשוון התשע"ג

שלום רב אל  תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שפעם ולתמיד תקחי את עצמך בידיך, ואל תמשכי את עצמך אל העצבות והעצלות, שזה הורס את האשה לגמרי, כי העצבות והמרירות והדכאון מכניס חולשה גדולה בהאשה, ולהיפך אשה שתמיד שמחה ועליזה, יכולה להגיע למדריגות הכי גדולות שרק קיימות, ומצינו בדברי חכמינו הקדושים (מגילה י"ד.) שבע נביאות עמדו להם לישראל שרה, מרים, דבורה, חנה, אביגיל, חולדה, ואסתר; ומובא שהעיקר שזכו להגיע אל מדריגתן, היה רק מחמת שהחזיקו מעמד בעת צרותן שעל כל אחת ואחת מהן עברה צרה אחרת, והיא החזיקה מעמד ולא נשברה משום דבר, אדרבה היא התחזקה להיות בתוקף השמחה, ועוד שמחה אחרות, ולכן אני מאד מבקש אותך חזקי ואמצי מאד רק להיות בשמחה, ואף שאני יודע שזה מאד מאד קשה לך וכו' וכו', מפני הלחץ והדחק שעובר עליך בבית וכו', עם כל זאת זכרי שזה היה הרצון של רביז"ל שתמיד נהיה בשמחה, ובפירוש גילה לנו שעל שמחה צריכים למסור את נפשו כי זה לא בא קל לאדם, מרוב הצרות והיסורים והמרירות שעוברים עליו בכל יום ויום, ובפרט על אשה.
אני מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שאת יכולה להיות בשלום ובאהבה עם נשות אנשי שלומינו, שאין עוד מצוה יותר גדולה מזו שנשות עם ישראל תתאחדנה יחד, ומצינו אצל מרים הנביאה ששרה שירה עם כלל נשות ישראל, כמו שכתוב (שמות ט"ו) "ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התוף בידה ותצאן כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות: ותען להם מרים שירו להוי"ה כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים", כי לא רק שהיא שמחה, אלא היא שימחה את כלל נשות עם ישראל, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ז) ו'תען ל'הם מ'רים ש'ירו ראשי תיבות ש'ל'ו'ם', כי הרגע שיש שמחה מתרחב המוח והדעת, ואין שום קושיות אחד על השני, ושורים רק בשמחה, ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ותשמחי את בעלך ואת הילדים ואת השכנות, ואת כל נשות אנשי שלומינו, והמצוה הזו עולה על כל המצוות, כי יש נשים כל כך ממורמרות שאין להן במה להחזיק מעמד, אלא על ידי שמשמחים אותן, וזה הצדקה הכי גדולה, אשרי האשה שהיא בעצמה שמחה, ומשמחת גם אחרות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר חיי שרה כ"ד חשוון התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי בכל מיני אופנים שבעולם, ובפרט עכשיו שנכנס שבת קודש, שאז צריכים להכריח את עצמו עם כל הכוחות רק להיות בשמחה, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) שבשבת מוכרחים להיות בשמחה, ואף שאני יודע שזה מאד מאד קשה לך מרוב הלחץ והדחק שעובר עליך וכו' וכו', עם כל זאת דעי לך שלמעלה בשמים מאד מאד מתחשבים עם אחד שיש לו עניות ודחקות ולחץ וכו', ואף על פי כן הוא מתחזק בכל מיני אופנים שבעולם, והוא בורח אל הקדוש ברוך הוא, אדם כזה גורם נחת רוח לו יתברך, ולכן ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז על כל פנים בשבת זו רק להיות בשמחה, ותראי איך שהכל יתהפך לטובה, וכמו שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ג') יש ענין שהכל יתהפך לטובה, וסוף כל סוף אחר הרע יבוא הטוב, והעיקר תלוי כפי המדת הבטחון והאמונה שיהיה לך בו יתברך, ולכן אני מאד מבקש אותך תתחזקי לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ראי מה שאני עובר מהס"מ הרשע ימח שמו וזכרו, שמכפיש את שמי איפה שרק יכול, ותהלה לאל אני לא מתפעל ממנו ואנחנו מצליחים בגדול לבנות קהילה כל כך יפה, שאין לנו מה להתבייש משום קהילה בעולם, ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק להחזיק מעמד, ולא להשבר.
נא ונא ראי לשמור על הצניעות, ואחד ממדות הצניעות שאשה אסור לה לעשן בשום פנים ואופן, כי אפילו לגברים רביז"ל הזהיר לא לעשן, ומכל שכן נשים אסור להן לעשן מטעמי צניעות, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעמדי על המשמר שלא ימצא בגבולינו אשה מעשנת, ובזכות הצניעות נזכה להגאל גאולת עולם.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר תולדות כ"ו חשוון התשע"ג

שלום רב אל  תחי'  

מאד מאד אני מבקש אותך שהיום בלילה תבואי לאולם השמחות לליל שמחה של נשות אנשי שלומינו, אשר אין למעלה ממדת השמחה, ואף שעובר עליך מה שעובר יסורים ומרירות ומכאובים וכו' וכו', שמחה זה רפואה לכל בין בגשמי בין ברוחני, והס"מ רוצה רק לשבור את האדם להכניס בו יאוש ודכאון, ולכן תעשי כל מה שביכולתך להצטרף אל נשות אנשי שלומינו, ותשתדלו מאד מאד להיות בשמחה, כי השמחה זה הגאולה של האדם, כי בלי שמחה אדם מסתובב בגלות גדולה וכח המדמה מתגברת עליה, ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ואל תתפעלי משום בריה שבעולם, ואם את תהי בשמחה, אז גם בעלך יהיה שמח, וכל הבית יהיה שמח, כי הכל תלוי בהאשה, ואף שאני יודע שלאשה מאד מאד קשה להיות בשמחה, כי עובר עליה משברים וגלים וכו' וכו', וכבר אמר התנא הקדוש (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא, ודעי לך כשאשה עוצרת עצמה לא לכעוס וכו', על ידי זה היא מצילה את חיי הנישואין שלה וכו', כי הכל תלוי כפי מידת הסבלנות ולא להכנס בכעס וקנאה וכו' וכו', והיא צריכה לראות שלא תהיה לה שום תרעומת על בעלה, אלא משתדלת תמיד לדון את בעלה לכף זכות, ולשמח אותו וכו', כי האשה היא חלק מבעלה, כמו שכתוב (בראשית ב' כ"ג) "עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת", ולכן אשרי האשה שקנתה לעצמה את מידת הסבלנות לגבי בעלה וכו', ומוחלת לו על הכל, ועושה מכל דבר צחוק, ומבטלת תיכף ומיד את ההקפדה שהיתה צריכה להקפיד וכו' וכו', והיא מתחזקת במדת השמחה, ומשמחת את בעלה, ומה גם ששניכם מתחזקים לאהוב אחד את השני, אז השכינה תשרה בתוך הבית, ועל ידי זה תצליחו בחיי נישואיכם, וזה בדוק ומנוסה, כי העיקר זה השמחה שמרחבת את הדעת, ומבטלת מהאשה את הכעס והקפידות והתסכול וכו' וכו', וזוכה לישוב הדעת שאין למעלה מזה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר תולדות כ"ז חשוון התשע"ג

שלום רב אל  תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתחזיקי מעמד, ולהתחזק במדת אהבה לאהוב את הבורא יתברך שמו, על ידי החסד שתעשי עם הזולת, כי אדם לא יעשה חסד, אלא אם כן הוא אוהב את זה שעושה עמו חסד, וכשיתגלה לך שאצל הקדוש ברוך הוא מאד מאד חשובים כלל נשמות ישראל, ומאד מאד חשובה אצלו מדת החסד, אז תאהבי לעשות חסד, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; כי החסד שאדם עושה עם הזולת, זה מכניס באדם אהבת השם יתברך, שאוהב אותו יתברך, בשביל זה הוא עושה חסד, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שרק תעסקי בחסד, ועל זה נבנית קהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה, רק לעשות חסד עם הזולת, ולא יראה ולא ימצא אצלינו אחת שיש בה מדות רעות וכו', של אכזריות וכו', ואינה מפרגנת להזולת וכו', כי זה טבע של חיה רעה שהיא תמיד הולכת באכזריות, ואינה מפרגנת מה שיש לאחרת וכו' וכו', ולכן את המדה רעה הזו אנחנו צריכים לעקור מאתנו, רק להשתדל לתת ולעזור, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא יפתח לנו את צינורי השפע שלא יחסר לנו שום דבר.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעזרי לי בכל מיני עזר שאת רק יכולה לעזור לי, כדי שאוכל להמשיך עם הבית התבשיל - אהל אברהם מותיקין שיהיה שתיה חמה ומזונות וכו', ובאמצע היום מרק חם, ולעת ערב סעודה דשינה וכו', כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ובפרט חסד כזה שנותנים לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים וכו', הצדקה הזו עולה על כל הצדקות, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשי כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה, הן בעזרה שתבואי בעצמך לעזור, והן להתרים קרובי משפחה וכו', או שאר אנשים עבור בית התבשיל - אהל אברהם, כי זה הצדקה הכי אמיתית והגדולה שרק יכולה להיות.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר תולדות כ"ח חשוון התשע"ג

שלום רב אל  תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי, ושום דבר בעולם לא ישבור אותך, ותשתדלי מאד מאד לבוא הלילה לליל שמחה, שנוהגות נשות אנשי שלומינו ביבנאל, להתאסף בליל ראשון ובליל שלישי באולם השמחות, לשמח את עצמן ולשמח את הזולת, ותשתדלי להביא מה שיותר ויותר נשות אנשי שלומינו, כי על כל אחת ואחת עובר מה שעובר וכו' וכו', ואי אפשר להנצל מכל זה, אלא על ידי שמחה, בשביל זה הזהירנו רביז"ל כל כך על מדת השמחה, עד כדי כך שאמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, כי כל החולאות הבאים על האדם כולם באים רק מחמת קלקול השמחה, ולכן צריכים למסור את נפשו בשביל להיות תמיד בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד תהיה השמחה מצויה אצלך, כי אין טוב מזה, ועל ידי שמחה מתרחב הלב ויכולים אחר כך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לפניו יתברך את כל אשר עם לבבו בתמימות ובפשיטות גמור, כי מה שאין האדם מתחזק לדבר אל הקדוש ברוך הוא, הוא מפני שנופלת על לבו עצבות ומרירות ודכאון, אבל תיכף ומיד שמכריח את עצמו להיות בשמחה, אזי נפתח לבו לדבר אל הקדוש ברוך הוא.
אני משתדל עכשיו לשפץ את האולם שיהיה יותר ויותר יפה, שיהיה פנינה עבור אנשי שלומינו לשמחות שלהם, שעד עכשיו לא היה לנו את האולם וכו', ובפרט שעכשיו אני מתקין מזגנים, וזה עולה לי הון תועפות וכו', ולכן תראי לקחת קופת צדקה "קרן הצדיק" מהמשרד, ולהכניס בכל יום כמה פרוטות לצדקה, ובכל ראש חודש תביאי את הקופת צדקה להמשרד, שהם מדווחים לי בדיוק מי יש לו קופה, וכמה הכניסו וכו' וכו', וכן אם את יכולה להכניס קופת צדקה אצל משפחתך וקרוביך וכו', שגם כן יצטרפו בזה, אין למעלה מזה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא ט:) מאי דכתיב (ישעיה נ"ט) "וילבש צדקה כשריון", לומר לך מה שריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול, אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול; שכל פרוטה ופרוטה שאדם נותן מצטרפת לחשבון גדול, ומי יתן שכל אשה תחלק קופות "קרן הצדיק" אצל בני המשפחה, ופעם בחודש להביא את זה להמשרד, ואז נוכל להרחיב את כל הפעילות של קהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה ושל חסד.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר תולדות כ"ט חשוון התשע"ג  
    
שלום רב אל תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתשמרי מאד מאד מעוון לשון הרע ורכילות וליצנות וכו' וכו', שזה עוון חמור מאד מאד, ודעי לך כשאני כותב מכתב למישהו, אני מכוון לכולם, ואם אחת מרגישה שכתבתי את זה בשבילה, כן הדבר, כמו שאמר הצמח צדק זי"ע, אני כובען שמקצועו הוא עשיית כובעים, ומי שמלביש את הכובע ומתאים לו, הכובע הזה זה שלו, ולכן גם אני עם המכתבים שאני כותב לפלוני או לאלמוני או לפלונית או לאלמונית, זה לא העניין של אף אחד להתערב למי כתבתי את זה וכו', ואם אשה היא כל כך מעוניינית למי כתבתי את זה? עליה לדעת שכתבתי את זה בשבילה, וצריכים מאד מאד לשמור לא לשפוך דם הזולת, שזה מאד מאד עוון חמור.
אני מאד מאד מבקש אותך שתלכי בצניעות הכי גדולה, ואף שאני נוטה לאלו שמקילים ללכת בפאה וכו', אפילו בין חכמי הספרדים כמו רבי שלום משאש זצ"ל שכתב בשו"ת שמש ומגן (חלק ב' אבן העזר סימן ט"ז) "רבני ודייני הספרדים ואבות בתי הדין בארץ ובחוץ לארץ, כולם נשיהם יוצאות בפאה נכרית, ורק מעט מזעיר מהאברכים הספרדים של היום, או מחמת עניים או מחמת תמימותם, קיימו "ויאמר לאוסרים ה' עמכם" ונמנעו מזה, ומובטחני שעוד זמן גם הם יפקחו עיניהם ודעתם ויחזרו ללבוש פאה נכרית; עיין שם, הגאון הספרדי רבי יהושע בועז ברוך זצ"ל, בעל "עין משפט" על הש"ס, בספרו "שלטי הגבורים" על הרי"ף (שבת כ"ט: מדפי הרי"ף), התיר לבישת פאה נכרית לנשים נשואות, וכתב ששיער תלוש אינו ערוה, ואין בו משום פריעת ראש: "שיער המכסה שערה אין כאן משום שיער באשה ערוה וגם לא משום פרועת ראש וכו', לא שנא שערות דידה לא שנא שערות של חברתה, כל עוד דעבידי לכיסוי השיער והן תלושות, אף על פי דקישוט הוא לה כדי שתראה בעלת שיער, אין בכך כלום ושפיר דמי". עיין שם, עם כל זאת אני תמיד מעורר שהפאה תהיה פאה צנועה וכו', לא ארוכה כמו שידה וכו', ולא עם צמה וכו', שזה באמת לא צנוע, וראוי לבת ישראל להתרחק מזה, ואני מאד מבקש אותך שתשמרי על דבר זה מאד מאד, ודעי לך שהסמ"ק מצוה נ"ז כותב שהצניעות בהאשה היא מצוה דאורייתא, וזה לא רק חומרא, ולכן תשמרי מאד מאד לא ללכת עם בגדים קצרים או צמודים או שקופים וכו' וכו', וכבר אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא וישלח) על הפסוק (תהלים מ"ה) "כל כבודה בת מלך פנימה", אמר רבי יוסי כשהאשה מצנעת את עצמה בתוך הבית ראויה להנשא לכהן גדול ותעמיד כהנים גדולים, שנאמר "כל כבודה" וגו', אם תכבד עצמה בתוך הבית, "ממשבצות זהב לבושה", תנשא למי שכתוב בהן "ושבצת הכתונת שש", אמר רבי פנחס הכהן בר חמא בזמן שהיא צנועה בתוך הבית כשם שהמזבח מכפר כך היא מכפרת על ביתה, שנאמר (תהלים קכ"ח) "אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך" ואין ירכתי אלא מזבח, שנאמר (ויקרא א') "ושחט אותו על ירך המזבח", דבר אחר "אשתך כגפן פוריה" אימתי היא "כגפן פוריה", בזמן שהיא "בירכתי ביתך", ואם עשתה כן, "בניך כשתילי זתים" תעמיד בנים נמשחין בשמן המשחה "סביב"; ואני מאד מאד מבקש אותך שתצייתי אותי בזה, כי עכשיו הדור מאד מאד פרוץ, ואשה שהולכת בצניעות דייקא בזכותה נגאל, ולכן אני מבקש ומתחנן אלייך, הקמתי קהילה ביזע ובדם, תראי שיקויים בהד' אמות שלנו מה שכתוב (דברים כ"ג) "כי הוי"ה אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך", את צריכה לזכור שהקהילה שלנו היא קהילה קדושה, קודש הקדשים, חממה של אמונה, יסוד של חסד, והס"מ רוצה רק להכניס בנו הפקירות וכו', ופריצות וכו', ולכן אני מאד מתחנן אליך חוסי וחמלי עלי, כי כל הבריאות שלי תלוי בזה, שיהיה צניעות וחסד בקהילתינו, והקדוש ברוך הוא יעזור לך שתקיימי את רצוני, ותהי הכי מאושרת בחייך, ותעזרי לי לבנות את הקהילה שיהיה כח המושך לעוד מאות ואלפי נשים צנועות שיבואו לגור ביבנאל עיר ברסלב, שנקרא על שם רביז"ל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

5 תגובות

  • 1.
  • מאת: צילה צ'יצ'ורה(צל יה
   בס"ד
   בכל ערב אני מוצאת עצמי מחכה ומצפה בכיליון-עיניים למכתבו היומי של האדמור היקר למרות שאני מקהל המאמינים ואהובים את יתברך-שמו ואינני נמנית עם אנשי יבניאל.
   תבורכו בשפע-טובה ושמחה
  • 2.
  • נר לצדקת
   מאת: צילה צ'יצ'ורה
  • 4.
  • מאת: צילה
   בס"ד
   הדלקתי נר לצדקת אמו של הצדיק והיה פלא גדול:הנר שאמור היה לדלוק24 שעות דלק72שעות...אין צל ספק שיש כאן סוד גדול תבורכו בכל טוב
  • 5.
  • מאת: דהן שירה ליליאן
   בס"ד
   אשרייך צילה שתבורכי, יש לנו צדיק גדול, בן פורת יוסף, אנחנו צריכות להיתפלל עליו לרפואה שלמה, על
   מנת שניזכה לבוא לקבל ברכה. אני מתפללת ליום הזה שהצדיק יקבל אותי לברכה. ה' ישמור אותו ואת
   כל עם ישראל, אמן ואמן
  • 6.
  • מאת: כפיר יעקב
   אוהב אותכם ברסלב השם הישמור אותכם השם יפתח לכם את אוצרו הטוב ויתן לכם כל מה שאתם מבקשים
   אני גם מתפלל על כל עם ישראל שעיחזרו בתשובה אוהב אותכם יותר מגופי
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup