ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש מר חשון ה'תשע"ד
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש מר חשון ה'תשע"ד
כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:
א' דראש חודש | ב' חשון | ד' חשון | ה' חשון | ו' חשון | ז' חשון | ט' חשון | י"א חשון | י"ב חשוון | י"ג חשון | י"ד חשון | ט"ז חשון | י"ז חשון | י"ח חשון | כ"א חשון | כ"ג חשון | כ"ד חשון | כ"ה חשון | כ"ו חשון | כ"ז חשון | כ"ח חשון

ארכיון כל המכתבים לנשים »

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר נח א' דראש חודש מר חשוון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתקבלי את השבת בשמחה עצומה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא בראשית) כבוד שבת עדיף מאלף תעניות; בזה שמכבדים את השבת כאילו צמו אלף תעניות, כל כך חשוב עונג ושמחת שבת, והס"מ מאד מפחד שבבית יהיה שמחה בשבת, ולכן הוא מנסה להכניס מחלוקת בין הבעל והאשה בשבת דייקא, כדי לגרש את השכינה מהבית, ולכן אנחנו רואים שבכל ערב שבת השטן עובד שעות נוספות העיקר שיהיה מחלוקת בבתי ישראל, וכך מובא מהגאון החיד"א זי"ע (בספרו "עבודת הקודש" מורה באצבע אות ק"מ) בערב שבת בעלות המנחה הוא עת מסוכן למחלוקת בין איש לאשתו ומשרתיו וכו', והסטרא אחרא טורח מאד לסכסך ולחרחר ריב וכו', ולכן כל איש ירא השם יכוף את יצרו, וימנע מכל הקפדה וכעס ומחלוקת, ואדרבה יאיר פניו לבקש שלום, עיין שם, ואמרו (גיטין נ"ב.) הנהו בי תרי דאיגרי בהו שטן דכל בי שמשי הוו קא מינצו בהדי הדדי, איקלע רבי מאיר להתם עכבינהו תלתא בי שמשי עד דעבד להו שלמא, שמעיה דקאמר ווי דאפקיה רבי מאיר לההוא גברא מביתיה; [היו שתי אנשים שרבו ביניהם כל ערב שבת, והתנא רבי מאיר הגיע למקום ההוא והתיישב ביניהם, וכמובן לפניו התביישו מלריב והפסיקו לריב, אז שמעו קול שהשטן אמר ווי לי שגירש אותי מהבית הזה], הרי שלך לפניך איך שצריכים לשמור כבר בערב שבת שלא יהיה שום מריבות או ויכוחים עם אף אחד, ומכל שכן עם הבעל והילדים וכו', כי את השבת צריכים לקבל בשמחה עצומה, וכל הפרנסה של אדם נמשכה רק מקדושת שבת, כפי שאדם שמח בשבת, כך נשפע עליו שפע בששת ימי השבוע, ולכן כדאי וכדאי להיות בשמחה כל השבת קודש, ולא לריב עם אף אחד, ומכל שכן לא להיות בכעס, אשרי הבית שיש שמה שמחה בשבת שאז אל רב טוב הגנוז יזכו בששת ימי החול, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') שצריכים להמשיך את קדושת השבת אל ששת ימי החול.

 

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר לך לך ב' חשוון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עז רק להיות בשמחה, למה את צריכה להיות ממורמרת? בשעה שאת יכולה לצחוק מכל העולם וכו' כי הרי השם יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט וכל דבר מה שקורה בעולם זה רק ממנו יתברך, ולכן למה את צריכה להיות ממורמרת? עדיף שתברחי אל הקדוש ברוך הוא וכל מה שאת צריכה תבקשי רק ממנו יתברך, כי רק הוא יתברך יכול לעזור לך.
רציתי מאד מאד שתצטרפי עם נשות אנשי שלומינו לערבי שמחה שמתקיימים באולם שמחות בליל ראשון ובליל שלישי, ואל תיקחי את זה בקלות כי השמחה זה דבר גדול מאד מאד, רוב הנשים שסובלות סבל גדול בחייהם מפני שלא רוצות להצטרף אל נשים אחרות ולשמוח אתם יחד וזה דבר מאד מאד חמור, כי אישה שיושבת לבד בלי חברות וכו' זה משעמם אותה מאד וכו' והשעמום הורס את האדם לגמרי וכו', ולכן תעשי כל מה שביכולתך לעלות ולהצטרף ללילי שמחה מה שהנשים עושות יחד וכך תמצאי חברות חדשות, וכן את תוציאי את המרץ והיכולת שלך להשפיע גם על הזולת ובזה גם את תהיי שמחה ועליזה.
נא ונא אל תחשבי שאני רוצה לשכנע אותך סתם ככה שתבואי להתחבר אל נשות אנשי שלומינו וכו', אלא אני רוצה את הטובה שלך הטובה הגשמית והטובה הנצחית כי להיות לבד זה לא בריא לעצבים וכו', האישה צריכה להוציא את המרץ שלה, ולכן תתחברי עם שאר נשות אנשי שלומינו ולשמוח יחד ולצחוק יחד ולחזק אחת את השנייה שזה כל כך נצרך בחיי היום יום.
תאמיני לי אם תצייתי אותי לא תתחרטי כלל אלא כל החיים שלך ישתנו לטובה ותהיי הכי מאושרת בחייך.
נא ונא תכניסי בכל יום כמה פרוטות לצדקה בקופת צדקה "קרן הצדיק" כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ד') שהצדקה פותחת פתחים ודלתות חדשים ועל ידי זה נשפע לאדם ישועות גדולות כמו שאנחנו אומרים בתפילה "זורע צדקות מצמיח ישועות".
חזקי ואמצי מאד להחזיק מעמד ואז תהיי הכי מאושרת בחייך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר לך לך ד' חשוון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

אחרי השבר הגדול שנשברנו אתמול בהסתלקות מאור עינינו חיות נפשנו עלינו לקבל על עצמנו קבלות חזקות כדי לבסס את יופי קהילתנו, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתשימי לב לכמה דברים נחוצים מאד לטובת קהילתנו הקדושה שהיא חממה של אמונה.

א. שלא ימצא ולא ייזכר עניין של לשון הרע ורכילות שזה אבי אבות הטומאה כי אין עוד דבר שגורם מחלוקת ומריבות כמו לשון הרע וביותר יש דבר כזה בין הנשים שהם רגילות לרכל אחת על השניה וכו', וזה מביא אחר כך לכל הרעות שרק יכול להיות כי אין דבר יותר שנוי אצל הקדוש ברוך הוא כמו מחלוקת כי בזה שאחת מרכלת על השניה מזה יוצא אחר כך שנאת חינם עד שלא יכולים לדבר אחת עם השניה ודבר זה אני רוצה לעקור מקהילתנו הקדושה.
ב. תשמרי מאד מאד לא להתחבר עם חברה קלת דעת שבקלות היא יכולה להוריד אותך מיראת שמים ולקרר אותך מקיום מצוות מעשיות, ולא בחינם שהזהירונו חכמינו הקדושים (ברכות ט"ו:) ותקננו בחבר טוב, שנזכה לחברה טובה שרק מחזקת ומשמחת ומעודדת אותי ולא שוברת אותי.
ג. תעשי כל מה שביכולתך שהקהילה שלנו תעסוק רק עם חסד, אני בוחל מאישה שהולכת באכזריות עם הזולת כי אצלו יתברך מאד חשוב חסד יותר מהכל, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (פרקי דרבי אליעזר פרק י"ז) שאלמלא גמילות חסד אין העולם מתקיים אפילו שעה אחת, ולכן רציתי מאד מאד שתעזרי לי להרבות חסד בקהילתנו, הן לעזור בבית התבשיל, והן לעזור לי עכשיו בבחירות, להיות קשורה אל מטה הבחירות שלנו ולציית על ההוראות, כי הכל בא ממני ואני רוצה עכשיו להצליח בגדול, כי אוי ואבוי אם אנחנו נכשל וכו' וכו', אנחנו סובלים כאן כבר חמש וחצי קדנציות עם רשעות ואכזריות שאין כמוהו, רק מסיתים הסתות של הס"מ ימח שמו, ולכן אני מאד רוצה שתהיי קשורה אל מטה הבחירות שלנו ולהפוך את המושבה שתהיה הפנינה הכי יפה בכל ארץ ישראל ובכל העולם כולו, ויכולים להראות את זה איך ששתי הפכים גרים ביחד באהבה אמתית ואחד לא מפריע לשני, כמו שאני מלמד אתכן.

הקדוש ברוך הוא יעזור שתצייתי אותי, ונעשה נחת רוח להקדוש ברוך הוא ונראה לו שעדיין יש לו ממה להתפאר עם עם ישראל שהם גומלי חסדים ואוהבי שלום.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר לך לך ה' חשון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק רק להיות בשמחה אף שאני יודע שעובר עליך משברים וגלים וכו' עם כל זאת תתחזקי להיות בשמחה.
את צריכה לדעת שכל הצרות והייסורים והמרירות שאת סובלת זה רק מחמת שאת מקבלת לשון הרע מחברותיך שזה מה שהורס אותך לגמרי, כי את צריכה לדעת כי חכמינו הקדושים דימו את הלשון הרע לנחש הזה שאינו נושך וכו' אלא נוגע באדם עם לשונו, ואמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין ע"ח.) ארס נחש בין שיניו הוא עומד, הארס של הנחש זה על הלשון שלו, אדם חושב שחברו נותן לו נשיקה וכו', אבל הוא לא יודע שבתוך הלשון הטמאה שלו מונח ארס מסוכן, לכן אני מאד מבקש אותך תשמרי מאד מאד מאלו שמולכים לך לשון הרע על הזולת, כי כלל זה תיקחי בידך "מי שמביא לשון הרע – הוא מוליך לשון הרע" לכן תשמרי מאד מאד מהנשים האלו שמביאין לך לשון הרע על נשים אחרות, כי למחר הם יוליכו לשון הרע ממך אל הזולת. 
אנחנו רואים שכל הצרות שעם ישראל סובלים זה רק מחמת שנאת חינם, ואיך מתבטא שנאת חינם? על ידי שאחד מדבר על השני, אמר רביז"ל (ספר המידות אות לשון הרע סימן ו') כשאין אהבה בין ישראל נעשים הולכי רכיל, ועל ידי הולכי רכיל נעשים לצים, והליצנות זה אבי אבות הטומאה, ואלו אני לא צריך בקהילה הקדושה שלנו שבניתי ביזע ובדם. 
ולכן אני מאד מבקש אותך שתתפללי עלי שאצליח דרכי, והצלחה שלי זה הצלחה שלך ושל בעלך ושל הילדים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר לך לך ו' חשון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שרק תהיי שמחה ועליזה, וכשאישה מתחזקת בשמחה אזי כל החיים שלה הולכים בצורה אחרת לגמרי, כי השמחה מרחבת את הדעת ומביא על האדם ישועות והצלחות, כי כך אמר רביז"ל (ספר המידות אות שמחה חלק ב' סימן א') מי שהוא תמיד שמח הוא מצליח, ולכן תשתדלי מאד מאד רק לשמוח ולשמח את אחרים, ואם היית יודעת מה זה שמחה אזי היית מתחזקת רק להיות שמחה ועליזה.
נא ונא תשתדלי מאד מאד לשמח את השכנות שלך, ובפרט עכשיו שאנחנו מוכרחים שהם יראו שאנחנו בלי קרניים וכו', והס"מ רק מסית ומדיח נגדנו, ולכן זה הכרח גדול להתחבר אליהם ולהראות להם שאנחנו לא כאלו כמו שדימו והסיתו אותם נגדנו.
אני מאד מבקש אותך שתעשי רק חסד עם הזולת, כי הקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה, בנויה רק על מידת החסד, ואצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, ולהיפך הס"מ כל הענין שלו זה רק לעשות רשעות לזולת, ולכן כל הסבל שעם ישראל סובלים זה רק מחמת שלא עושים חסד עם הזולת, ואני החדרתי בקהילה הקדושה שלנו שיהיה רק חסד, ואמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי תענית פרק ג' הלכה א') ובצל ידי כיסיתיך זו גמילות חסדים שכל העוסק בגמילות חסדים זוכה ליישב בצלו של הקדוש ברוך הוא, ולכן ראי לעזור לי עם מידת החסד שנזכה לעשות חסד אחת עם השניה וזה כל החיות שלי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר לך לך ז' חשון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי בפרט בשבת קודש שאז צריכים מאד מאד לשמוח, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) שהעיקר בשבת רק להיות בשמחה, וזה מביא ברכה והצלחה לאדם על ששת ימי החול, ואמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק  ב' הלכה ח') ברכת הוי"ה היא תעשיר זו ברכת שבת, כי בזה שאדם שמח בשבת הוא ממשיך על עצמו ברכה מהקדוש ברוך הוא, ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק להיות שמחה ועליזה בשבת.
אני מאד מבקש אותך שתשמרי מאלו שמדברות לשון הרע ורכילות, כי הם נדמים כמו כלבים, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (פסחים קי"ח) כל המספר לשון הרע וכל המקבל לשון הרע ראוי להשליכו לכלבים, ולכן צריכים מאד מאד לשמור מאלו שמרכלות ומדברות רע אחת על השניה.
תהילה לאל קהילתנו הקדושה רק גודלת וגודלת ונכנסים משפחות חדשות בכל פעם, לכן תקבלי את כולם בסבר פנים יפות כי כל ענייננו זה רק אחדות ואהבה ולעזור לזולת.
נא ונא תהיי סבלנית כי אין עוד מידה יותר יפה מסבלנות.
במוצאי שבת קודש אני עושה הילולא לכבוד אימי ע"ה וגם הכנסת ספר תורה שכתבתי לזכותי ולזכות אישתי הייתי מאד מאד שמח שתבואי עם כל המשפחה.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר וירא ט' חשון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מה שביכלתך רק להיות בשמחה, ואף שאני מעורר אותך כל יום על דבר זה וכו' וכו', עם כל זאת לפי פגעי ומקרי הזמן מוכרחים להזכיר את זה מידי יום ביומו, כי עובר על כולנו משברים וגלים וכו' וכו', ולכן ההכרח להזכיר לעצמנו את הציווי של רביז"ל שציווה אותנו על מצוות השמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שמחמת פגעי ומקרי הזמן קשה מאד להיות שמח, ולכן צריכים להכריח את עצמו עם כל הכוחות להיות רק בשמחה, ועל כן אני מאד מבקש אותך אל תמשיכי את עצמך אל הצער והעגמת נפש והחלישות הדעת וכו' וכו', מה שעובר עליך יום יום, אדרבא תראי להפוך את הכל לשמחה, כי שמחה היא עולם החירות, הרגע שהאישה שמחה ועליזה אזי היא יוצאת מכל מיני צמצומים וזוכה לכל טוב אמיתי ונצחי.
נא ונא תרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא וכל צער ועגמת נפש שיש לך תספרי רק לו יתברך, כי רק הוא מבין אותך ורק הוא יכול לעזור לך, ולכן למה את צריכה לספר את הבעיות שלך וכו' אל איזה חברה וכו' שהיא לא יכולה לעזור לעצמה ואיך תוכל לעזור לך? ולכן תהיי רגילה לדבר רק עמו יתברך ולבקש ממנו יתברך כל מה שאת צריכה וכשאת מבקש על צרכיך הפרטיים וכו' תבקשי גם עלי שאני זקוק לרחמי שמים מרובים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר וירא י"א חשון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי להיות תמיד בשמחה, כי מה יהיה לך שתסתובבי ממורמרת וכו' ומדוכדכת וכו' מלאה טענות על הזולת וכו' זה לא יביא אותך לשום דבר רק תסתבכי יותר ויותר וידוע איך שרביז"ל הדגיש מאד מאד על נקודת השמחה עד שאמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד ותיכף ומיד שאדם רוצה להיות בשמחה בא הס"מ ושובר אותו על מה יש לך לשמוח? ומזכיר לו את כל עוונותיו וכו' וכו', ולכן אמר רביז"ל אשר על השמחה מוכרחים למסור את נפשו פשוטו כמשמעו להכריח את עצמו להיות בשמחה.
ידוע שבנותיו של רביז"ל היו נשמות קדושות כמו שהפליג רביז"ל במעלותיהן הן אדל הבכורה הן מרים השניה והן שרה השלישית והן חיה הרביעית והיה עליהם חן דקדושה כי קיבלו מאביהן רביז"ל את נקודת התמימות והפשיטות את הענווה והצניעות, ולכן היו תמיד מדברות אל הקדוש ברוך הוא והדיבורים שלהן היה תמיד דיבורי אמונה והשגחה פרטית והיה עליהן חן של אמת ומי יתן שגם את תלכי בדרכן, תרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא לשמח את עצמך עם הנקודות הטובות שיש לך כי כל בר ישראל יש לו הרבה טוב וצריכים לחפש ולחטט ולמצוא בעצמה את הטוב שיש בה.
נא ונא תראי לחזק את כל אישה שאת רק פוגשת תסבירי לה פנים שוחקות, ודעי לך שעם חיוך אחד יכולים להחיות אישה אחרת, כי כל אישה סובלת סבל גדול מאד וכו' וכו', כל אחד כפי עניינה וכו' וכו', אבל אם באה אישה עם חיוך על הפנים ומחזקת אותה בזה היא מחייה אותה ואין דבר יותר גדול וחשוב כמו לחזק אישה אחרת, ולכן תעשי לך טבע שני לחזק כל אישה ועיקר ההתחזקות הוא אמונה להחדיר בה את האמונה הפשוטה שאין בלעדו יתברך כלל ואין שום תכלית אחר בזה העולם רק לשמוח עם המוצוות שלנו, וכן כל תפילה ותחינה שאישה מבקשת ומתחננת אל הקדוש ברוך הוא מתקבלת בשמים, ולכן אל תהיי בטלנית תתחזקי מאד מאד וכן תחזקי נשים אחרות.
מחר בערב בשעה 9:30 יהיה שיעור והספד מר על גאון הדור מרן רבי עובדיה יוסף זי"ע, ולכן רציתי מאד שתבואי בזמן.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר וירא י"ב חשון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי ביתר שאת ביתר עז, ושום דבר בעולם שלא יכול לשבור אותך ואף שאני חוזר על עצמי יום יום שעה שעה וכו' וכו', אבל לצערנו הרב הס"מ שהוא השטן והוא היצר הרע מתגבר עלינו בכל יום ובכל שעה ושעה לשבור אותנו, כמאמרם ז"ל (קידושין ל:) יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום ויום ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, ואמר מוהרנ"ת ז"ל שעיקר העזר של הקדוש ברוך הוא שעוזר לנו הוא על ידי ששולח בכל דור ודור צדיקים העוסקים לחזק לעודד ולשמח את נשמות ישראל יום יום שעה שעה ומפיחים בהם רוח חיים חדשה, ולכן ראי לציית את דברי הצדיק שהוא רביז"ל שמחזק אותנו יום יום שעה שעה רק להיות בשמחה ורק להחזיק מעמד, ושום דבר בעולם שלא יוכל לשבור אותנו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר וירא י"ג חשון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

נא ונא ראי רק להיות שמחה ועליזה ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך.
תאמיני לי מי שרק מציית את הצדיק שהוא רביז"ל לא מפסיד לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, ולכן תעשי כל מה שביכולתך לציית את רביז"ל שלא עוזב אותנו יום יום ומחזק אותנו שלא ניפול בדעתנו, ולא נרכל אחת על השניה שזה עוון חמור מאד מאד, כי לשון הרע ורכילות זה הדבר הכי מגונה שאחת מדברת על השניה.
חזקי ואמצי מאד לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך אשר זה המתנה הכי יפה שקיבלנו מרביז"ל.
תמיד תדברי עם החברות והשכנות שלך דיבורי אמונה והשגחה פרטית ולשמח אותן שזה המצווה הכי גדולה.
הקדוש השומע בתפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה בחיים ושלום בית אמיתי ושישרה בביתך אווירה של רוגע וסבלנות ושמחה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר וירא י"ד חשון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתהיי רק שמחה עליזה שזכית להיברא מזרע ישראל, ולא עשני גויה כגויי הארצות שהשמחה הזו עולה על כל השמחות, והעיקר תשתדלי לאהוב את הקדוש ברוך הוא שהוא אוהב אותך, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות תשובה סימן ס"ח) על ידי שתבקש מהשם יתברך שייתן לך אהבה על ידי זה יכסה הקדוש ברוך הוא פשעיך, תמיד תבקשי את הקדוש ברוך הוא על אהבה שתאהבי את הקדוש ברוך הוא שתאהבי את הצדיק שתאהבי את בעלך שתאהבי את הילדים שלך שתאהבי את השכנות שלך, הס"מ שהוא השטן והוא המלאך המוות רק רוצה את הרע שלנו מסית ומדיח נגדנו יומם ולילה ועושה פירודים בין אדם למקום ברוך הוא ובין הבריות ובין איש לאשתו, ולכן תתחזקי מאד באהבת השם יתברך לאהוב אותו יתברך, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות אהבה סימן ג') על יד אהבת השם יתברך נשמר הנפש מכל פגעים רעים, ולכן תתחזקי מאד מאד לאהוב את הקדוש ברוך הוא ולשמוח עמו יתברך לאהוב את הצדיק שרוצה רק את הטוב שלך, שאמר רביז"ל (ספר המידות אות צדיק סימן קנ"ו) מי שמכניע עצמו לפני הצדיק בזה מעורר אהבה אצל הצדיק.
מה אומר לך את צריכה להיות כל כך שמחה ועליזה שאתה נמצאת בקהילה קדושה כזאת חממה של אמונה, את צריכה לרקוד בכל יום עם חברות שלך על נועם חלקיך על אשר שם גורלך אצל הצדיק אשר רק רוצה באהבה להמשיך עליכם, עליך ועל בעליך כל מיני השפעות טובות, ולכן תתחזקי מאד מאד להיות בשמחה שהשמחה בשבת עולה על הכל.
הקדוש ברוך הוא השומע בתפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ותמפלל בעדך שרק תצליחי ותבשרי לי בשורות משמחות תמיד.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' חיי שרה לסדר וירא ט"ז חשון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מבקש אותך שתהיי רק שמחה ועליזה ושלא יהיה לך כרגע איזה עצבות ודכאון וכו' וכו', כי הס"מ רוצה לשבור אותך ולהכניס בך יאוש כאילו שאת כבר לא שווה לשום דבר תלעגי לו, כי את מקורבת אל הצדיק האמת שהוא רביז"ל שהוא בן השמחה המשמח הכל ומנחם הכל ובזה בעצמו ראוי לך לשמוח מאד מאד, אם היית יודעת אל מה שמחה יביא אותך היית רוקדת בכל יום מרוב שמחה, רביז"ל אמר (ספר המידות אות עצבות סימן כ"ו) קרבת הצדיקים משמח את הלב, ולכן את צריכה להיות מאד מאד שמחה שאת מקורבת אל הצדיקים האמיתים שדבוקים בו יתברך שהם תלמידי רביז"ל, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות עצבות סימן ו') מי שיש לו עצבות יסתכל על הצדיקים ויבוא לו שמחה בלבו.
אני מאד מבקש אותך שתמסרי את נפשך רק להיות בשמחה אף שאני יודע שזה הדבר שהכי קשה לך וכו', כי עובר עליך משברים וגלים וכו', עם כל זאת תכריחי את עצמך להיות בשמחה, כי כך אמר רביז"ל (ספר המידות אות ממון סימן מ"ז) השמחה התמידית מסוגל להצלחה.
ראי לשמח את בעלך שמסתובב עם פנים חמוצות וכו' כאילו נחרב עולמו וכו' כאילו הוא כבר אבוד ולא יהיה לו פרנסה, אבל בזה שאת תשמחי אותו יתרחב לו הלב ויצא מהקטנות שלו, ולכן תעשי כל מה שביכולתך לשמח את בעלך ולשמח חתן וכלה שזה דבר גדול מאד מאד, עד כדי כך שאמר רביז"ל (ספר המידות אות דרך סימן ב') מי שמשמח את עצמו בשמחת חתן וכלה כשיוצאים מן החופה אינו ניזוק בדרך, שומעים היום כל כך הרבה אסונות רחמנא ליצלן תאונות דרכים שקורה לצערנו הרב וכו' וכו', ועל ידי שמשמחים חתן וכלה ניצולים מכל האסונות האלו, ותהילה לאל יש אצלנו המון שמחות כן ירבו, ולכן תשתדלי להשתתף בכל שמחה ושמחה ולשמח את נשות אנשי שלומינו היקרות.
וכן תשתדלי לבוא בכל ליל ראשון וליל שלישי לערבי שמחה לשמוח עמם שם יחד ולרקוד איתם, ב
הקדוש ברוך הוא השומע בתפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מתפלל עליך שתמיד תהיי שמחה ועליזה כי השמחה זה הגאולה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' חיי שרה לסדר וירא י"ז חשון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק רק להיות בשמחה, אני יודע טוב טוב מה שעובר עליך וכו' וכו', עם כל זאת רביז"ל נתן לנו עצה שמחה, רק להיות שמח שאין למעלה מזה כמו שאני חוזר על זה פעמים אין מספר.
אני מאד מבקש אותך שתראי לחזק נשים אחרות ובפרט את תושבי המקום, כי כל כך חבל להזניח אותם הם אנשים טובים רק הס"מ מסית אותם נגדנו, יעזור הקדוש ברוך הוא שיהיה לך שמחה אמיתית כדי שתוכלי להעביר את השמחה גם לזולת.
נא ונא תשתדלי מאד שיהיה שלום בתוך הבית שלך, ואם יש איזה אי הבנות בינך לבין בעלך תגידי את זה פתוח לבעלך אל תתבישי, כי בלי הידברות לא מגיעים לשום דבר, ואם את רואה שיש הרבה אי הבנות בינך לבין בעלך תשתדלו מאד לבדוק את המזוזות אם הם כשרות, כי כך אמר רביז"ל (ספר המידות אות מריבה חלק ב' סימן י"א) לפעמים אין שלום בית לאדם, וכל בני ביתו בקטטה בידוע שיש שדים בבית הגורמים כל זה ועל ידי זה באים יסורים על אנשי ביתו, ולכן ההכרח לכם לבדוק את המזוזות.
זכרי היטב אשר עם מחלוקת ומריבות בתוך הבית לא מגיעים אל שום דבר, וכן אמר רביז"ל (ספר המידות אות בנים סימן ק"ו) המחלוקת זה סימן רע לבנים ושלום זה סימן טוב לבנים, ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשלום עם בעלך, ואם הוא מתנהג איתך באכזריות ח"ו תדברי איתו פתוח ואל תתבישי, כי אין עוד ברכה לזוג כמו ההידברות בניהם ועל ידי זה באים להבנה הדדית.
נא ונא הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ותשמרי מאד על הצניעות ואל תקחי את זה בקלות, כי אישה שמזלזלת בצניעות לא תזכה לגדל את הבנים וכו', ואמר רביז"ל (ספר המידות אות בנים סימן ט') צניעות שבאישה מזכה לה לבנים הגונים.
אוי אוי אוי יבוא היום שתתחרטי למה לא התנהגת בצניעות וכו'? למה זילזלת בצניעות? ועיקר הצניעות שאישה אסור לה לדבר עם גבר זר אשר זה קלות ראש ופריצות גדול מאד אשר זה יכול להביא אחר כך לאסונות גדולים, ולכן אני מאד מבקש אותך תשמרי על מידת הצניעות ואז טוב לך כל הימים.
תראי להתחבר עם השכנות שלך ולקרבן אל הקדוש ברוך הוא כי אין למעלה מזה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' חיי שרה לסדר וירא י"ח חשון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מבקש אותך שתהיי רק שמחה ועליזה, כי זה הצלחתנו שאנחנו תמיד שמחים ועליזים, ואם נופל עליך עצבות אמר רביז"ל (ספר המידות אות עצבות סימן ו') מי שיש לו עצבות יסתכל על הצדיקים ויבוא לו שמחה בלבו, ולכן תמיד תתלי בבית שלך תמונות של צדיקים, ועל ידי שתראי את פני הצדיקים זה יכניס בך שמחה עצומה, נא ונא אל תניחי את העצבות אצלך כרגע, כי העצבות זה הסיטרא אחרא ולהיפך השמחה זה הקדושה, ולכן חזקי ואמצי מאד מאד להיות תמיד בשמחה, וזה יביא לך את כל הישועות.הקדוש ברוך הוא יעזור שנצליח היום בגדול ואין לנו מה לפחד כלום, כי הכל ממנו יתברך והכל כבר כתבו בראש השנה וחתמו ביום הכיפורים ושלחו בהושענא רבה אזי מה לנו לדאוג? הקדוש ברוך שומר עלינו, ואין עוד שמחה יותר גדולה מזו שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו.
ולכן תעשי כל מיני השתדלות רק לרקוד ולהיות בשמחה, והקדוש ברוך הוא יעזור שבזכות השמחה נצליח בגדול ונהפוך את המושבה לגן עדן התחתון.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק חיי שרה לסדר וירא כ"א חשון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי להיות בשמחה כל השבת ותשכחי מכל הצרות והיסורים שעוברים עליך כל ימות השבוע, כי בזה שתשמחי בשבת יתבטל ממך כל הצרות, כי בשבת מאיר אורו יתברך בגילוי נורא ונפלא מאד, וככל ששמחים יותר בשבת כך נמשך ההשגחה על האדם בששת ימי החול.
ולכן אשרי האישה שרק שמחה ועליזה בשבת ולא מסתכלת על שום דבר ואז השלום בית שלה יהיה להפליא, אני מאד מבקש אותך שתצייתי אותי כי זה דברי רביז"ל, שבפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) שבשבת מוכרחים להיות בשמחה וצריכים להכריח את עצמו להיות בשמחה, ולכן תעשי כל מה שביכולתך להיות בשמחה בשבת לשמח את בעלך ואת הילדים, ותראי שבזכות שמחת שבת יהיה לך שלום בית אמיתי.
את צריכה ליידע שגם אישה מחויבת לאכול בשבת שלוש סעודות, כמאמרם ז"ל (שבת קי"ג:) חייב אדם לאכול בשבת שלש סעודות, ואמרו (שם קי"ח) כל המקיים שלוש סעודות בשבת ניצול משלוש פורעניות מחבלו של משיח ומדינה של גהינם וממלחמת גוג ומגוג, ולכן אשרי האישה שגם כן נזהרת לאכול את השלוש סעודות בשבת, אשר הזוהר הקדוש מפליג מאד מאד באכילת שלש סעודות בשבת והזהיר שמי שמתרשל בזה ולא נוטל ידים שלוש פעמים בשבת היינו בליל שבת ובשבת בבוקר ובסעודה שלישית זה סימן שנפגם אצלו האמונה, לכן תזהרי מאד מאד בזה.
מובא בשם הרבי אלימלך מליז'נסק שכל אישה שהיא מעוברת אם היא רוצה לזכות ללידה קלה שתיטול ידים לסעודת מלווה מלכה וזה סגולה ללידה קלה.
אני מאד מבקש אותך שתתחזקי ותחזקי את חברותיך, והקדוש ברוך הוא יעזור שיהיה שלום במחננו, וצריכים מאד מאד להיזהר מאלו שמרכלות ומדברות לשון הרע ורכילות אחת על השניה.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר תולדות כ"ג חשון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שרק תהיי בשמחה ותעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להיות שמחה ועליזה, כי את לא יכולה לתאר מה זה להיות בשמחה, כי עיקר הצלחת האדם הוא רק על ידי שמחה, כי אם בני אדם היו יודעים מה זה שמחה לא היו מפסיקים מלרקוד ולשמוח כל היום, וכמעט שכל הצרות שבאים לאדם זה רק מחמת חסרון השמחה, ולכן ראי למסור את נפשך רק להיות בשמחה ותמיד שיהיה לך חיוך על הפנים אנפין נהורין פנים שמחות, שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ג) שעל ידי שמחה ופנים שמחות יכולים לזכות שפני הצדיק יראה בו, לכן תעשי כל מה שבידך רק להיות בשמחה.
נא ונא תשמרי מלשון הרע ורכילות, כי זה אבי אבות הטומאה ואני יעשה כל מיני פעולות שבעולם לנקות את הקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה שלא ימצא בנינו אישה אחת שמרכלת על השניה שזה הדבר הכי מגעיל.
אשרי האישה שזוכה לומר בכל יום "יום תהילים" כדי שתזכה לסיים בכל שבוע ספר תהילים, שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ג) שעל ידי אמירת תהילים זוכים לתשובה ולכל הברכות שבעולם, ולכן מה טוב ומה נעים באם תזכי לומר בכל יום "יום תהילים", ולשפוך את נפשך לפניו יתברך אשר אין למעלה מזה.
כל עת והזדמנות שרק מזדמן לך תראי לבקר את הציון הקדוש התנא רבי מאיר בעל הנס זי"ע שזה קרוב מאד ליבנאל ושם תראי ניסים נגלים, כי גם אני ראיתי ניסים ניגלים במקום הזה.
אצל הקדוש ברוך הוא מאד חשוב שלום ואהבה, ולכן אני מאד מבקש אותך שתשתדלי שיהיה שלום בניך לבין שכנותיך והרגילי את עצמך לדון את כולם לכף זכות.
הקדוש השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה, ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר תולדות כ"ד חשוון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

נא ונא ראי להיות בשמחה עצומה, ותשתדלי מאד מאד לא לתת את העצבות והדיכאון שיתפוס אותך, כי הס"מ רוצה רק לשבור את האדם ולהפילו בעצבות ובמרירות ודכאון, כי זה כל כוחו, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד על מדת השמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שצריכים להכריח את עצמו עם כל הכוחות להיות בשמחה, ואת צריכה לדעת שלהיות בשמחה זה בא במסירות נפש הכי גדולה, ולכן אשרי האשה שמכריחה את עצמה להיות בשמחה, ואז טוב לה כל הימים, וכן הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר אין טוב מזה, כי כל דיבור ושיחה שאדם מדבר ומשיח לפני הקדוש ברוך הוא, נשמע ונתקבל בכל העולמות, וגורם נחת רוח למעלה, אשרי האשה שחזקה בזה בכל יום.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעזרי לי בכל מיני עזר שאת רק יכולה לעזור לי, כדי שאוכל להמשיך עם הבית התבשיל - אהל אברהם מותיקין אחר שחרית שיהיה שתיה חמה וארוחת בוקר או מזונות וכו', ובאמצע היום מרק חם, ולעת ערב סעודה דשינה וכו', כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ובפרט חסד כזה שנותנים לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים וכו', הצדקה הזו עולה כל הצדקות, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשי כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה.
העיקר ראי לשמור מאד מאד שלא יהיה בקהילתנו שום לשון הרע ורכילות, שזה מדבר על זה, וזאת מדברת על זאת, כי חכמינו הקדושים הקפידו על זה מאד מאד ואמרו (ערכין ט"ו.) כל המספר לשון הרע מגדיל עוונותיו כנגד עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, כל כך חמור עוון לשון הרע, וכן אמרו (שם) כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר, שנאמר (תהילים י"ב) "אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו", ואמרו (בראשית רבה פרשה צ"ח סימן נ') לשון הרע נמשלה כחץ, שמכה ברחוק כך היא לשון הרע דאמור ברומי וקטיל בסוריא; ולכן זה כל כך חמור, כי אחד מדבר עם אנשים על הזולת, והלשון הרע מתקבלת, ומאמללים את האדם שדיברו עליו על לא דבר, וזה כל כך קשה להנצל מזה, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא קס"ה.) רובם בגזל ומיעוטם בעריות, והכל בלשון הרע, אשרי האשה ששומרת את עצמה מלדבר לשון הרע.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר תולדות כ"ה חשוון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי באמונה פשוטה בו יתברך ותדעי שכל מה שעובר עליך הכל זה ממנו יתברך ולכן אסור להישבר משום דבר, כי הוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, ולכן כל מה שעובר עלינו זה רק לטובתינו, וצריכים להרגיל את עצמינו לומר מה שאמר רבי עקיבא, (ברכות ס:) לעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעביד רחמנא לטב עביד; ואסור להאשים את אף אחד, כי כך גזרה חכמתו יתברך, ולכן אין לנו מה להתבלבל כלל, כי מה שקרה זה הכל ממנו יתברך, וצריכים לזכור מה שהנביא צועק (ישעיה מ') "למה תאמר יעקב ותדבר ישראל נסתרה דרכי מהוי"ה ומאלהי משפטי יעבור: הלוא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם הוי"ה בורא קצות הארץ לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו: נותן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה", ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שבידיך רק להיות בשמחה ולשמח את נשות אנשי שלומינו, כי אנחנו נמצאים בחממה של אמונה, ולבקש בכל יום ממנו יתברך שיחוס  וירחם עלינו ויתרחב לנו בגשמיות וברוחניות גם יחד, כי מה שתפילה פועלת שום דבר בעולם לא יכול לפעול.
רק אל תכנסי בלחץ שזה הדבר הכי גרוע, וזכרי היטב שבלעדו יתברך אי אפשר לעשות לנו שום דבר, ויקויים אצלנו מה שאמר הנביא (ישעיה נ"ד י"ז) "כל כלי יוצר עליך לא יצלח", אשרינו שיש לנו רבי כזה שמחזק ומעודד ומשמח אותנו כל יום ויום, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר תולדות כ"ו חשוון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתיקחי את עצמך בידיך ותהי רק שמחה ועליזה, ותזכרי שאסור לרגע להיות בעצבות ובמרירות ובדיכאון שזה הסטרא אחרא, כי ככל שאדם שש ושמח על ידי זה הוא נכלל בו יתברך, כי אצלו יתברך שרוי רק השמחה, כמו שכתוב (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו", ולכן תשתדלי מאד מאד לא לתת את העצבות והדיכאון שיתפוס אותך, כי הס"מ רוצה רק לשבור את האדם ולהפילו בעצבות ובמרירות ודכאון, כי זה כל כוחו, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד על מדת השמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שצריכים להכריח את עצמו עם כל הכוחות להיות בשמחה, ואת צריכה לדעת שלהיות בשמחה זה בא במסירות נפש הכי גדולה, ולכן אשרי מי שמכריח את עצמו להיות בשמחה, ואז טוב לו כל הימים, וכן הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר אין טוב מזה, כי כל דיבור ושיחה שאדם מדבר ומשיח לפני הקדוש ברוך הוא, נשמע ונתקבל בכל העולמות, וגורם נחת רוח למעלה, אשרי האשה שחזקה בזה בכל יום.
מאד מאד אני מבקש אותך שתהיי מחוברת עם כלל נשות אנשי שלומינו, שזה יסוד קהילתנו אהבה אחווה ורעות, ולשמור מאד לא לקבל לשון הרע מאף אחד, שזה אבי אבות הטומאה, ואמרו חכמינו הקדושים (ערכין ט"ו.) כל המספר לשון הרע מגדיל עוונותיו כנגד עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, כל כך חמור עוון לשון הרע, וכן אמרו (שם) כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר, שנאמר (תהילים י"ב) "אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו", ואמרו (בראשית רבה פרשה צ"ח סימן נ') לשון הרע נמשלה כחץ, שמכה ברחוק כך היא לשון הרע דאמור ברומי וקטיל בסוריא; ולכן זה כל כך חמור, כי אחד מדבר עם אנשים על הזולת, והלשון הרע מתקבלת, ומאמללים את האדם שדיברו עליו על לא דבר, וזה כל כך קשה להנצל מזה, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא קס"ה.) רובם בגזל ומיעוטם בעריות, והכל בלשון הרע, ולכן אם את שומעת אחד מדבר לשון הרע נגד הקהילה, דעי לך שזה נחש שהס"מ רוכב עליו, והוא מסוכן מאד, כי (בבא קמא כג:) ארס נחש בין שיניו הוא עומד; עלינו רק להתאחד יחד ביתר שאת ביתר עוז, כי אחדות זה הגאולה, ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת; אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שאנחנו מקורבים אל רבי כזה שמחזק ומעודד ומשמח אותנו כל יום ויום, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר תולדות כ"ז חשוון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתהיי חזקה באמונה פשוטה בו יתברך, שכל מה שקורה איתך זה רק ממנו יתברך, על ידי זה  תזכי למדת הסבלנות, אשר אין עוד מדה יקרה יותר מזה, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) שלזכות להגיע לשלימות אריכות אפים שהוא מדה היקרה של סבלנות, אל זה באים על ידי אמונה, כי מי שמאמין שהכל ממנו יתברך, אז הוא סבלן ולא נכנס בעצבים, ולבסוף כל השונאים שלו נופלים נפילה תחת נפילה, ולכן אני מאד מבקש אותך שתתאזרי במידת הסבלנות ותראי איך שהקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותך.
אני יודע מה שעובר עליך כל מיני משברים וגלים וכו' וכו', עם כל זאת עליך להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, רק הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא אשר כל דיבור ודיבור שמדברים עמו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל.
התרופה נגד השונאים שלנו רק לשמוח ולרקוד וכו', וזה מה שמפוצץ אותם, ולכן אני מאד מבקש ממך שרק תהי שמחה ועליזה, ואף שזה קשה לך מאד מאד להגיע לשמחה, עם כל זאת אל תבלבלי משום דבר כי גדול אדונינו ורב להושיע, וסוף כל סוף אחר הרע יבוא הטוב.
רציתי מאד שכל אשה מנשות אנשי שלומינו שטובה באיזה תחום שתפתח עסק משלה, ושלא נצטרך להגיע לטובות של הזולת, ובפרט אל טובת מתנגדינו ושונאינו וכו' וכו', וכבר אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ג:) בשעה שנכנסו חכמי ישראל אצל דוד המלך, אמרו לו אדונינו המלך עמך ישראל צריכין פרנסה, אמר להם לכו והתפרנסו זה מזה, כי רק זה העצה שאחד יעזור להשני, ויפרגן להשני.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר תולדות כ"ח חשוון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתראי להיות בשמחה כל השבת קודש, ותעצרי את עצמך להיות בכעס וקפידות וכו', כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה י"א סימן א') על הפסוק (משלי י') "ברכת הוי"ה היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה" ברכת הוי"ה היא תעשיר זו השבת, שנאמר (בראשית ב' ג') "ויברך אלוקים את יום השביעי", כי השמחה והרגיעה בשבת ממשכת פרנסה ועשירות על ששת ימי החול, ולכן הס"מ אורב על כל משפחה ומשפחה שיהיה שמה מריבות בשבת, כדי שיישארו בעניות רחמנא ליצלן.
נא ונא תשתדלי מאד בעת הדלקת הנרות לשפוך דמעות כמים, כי אז התפלות שהאישה מתפללת הן על עצמה והן על בעלה והן על הילדים, מאד מקובלת בשמים, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי הדלקת הנרות זה מצוה נדירה שנתנו לנשות ישראל, כמאמרם ז"ל (תנחומא מצורע) מניין שחייב אדם להיות זהיר וזריז בהדלקת הנר בשבת, שנאמר (ישעיה נ"ח) "וקראת לשבת עונג" זו הדלקת הנר בשבת, ולמה נמסרו לאשה, אמר הקדוש ברוך הוא היא כיבתה נרו של עולם, דכתיב (משלי ה') "נר הוי"ה נשמת אדם" לפיכך תשמור הדלקת הנר; ולכן מאד מאד אבקש אותך שבעת הדלקת הנרות תתפללי הרבה עליך ועל בעלך ועל הילדים כי אז הוא עת רצון גדול בשמים לאשה וכל המרבה אז בתפלה נשמעה ונתקבל בשמים.
ומוהרנ"ת ז"ל לימד את אשתו ואת בתו היחידה שבעת הדלקת הנרות כשהיא מתפללת על עצמה וכו' שתוסיף תפלה: רבונו של עולם כשם שאני מדלקת את נרות שבת כן תאיר ותדליק את אור רביז"ל בלבות עם ישראל וכולם יחזרו בתשובה.
אבקש שתתפללי גם עלי שאני צריך לישועה ולרפואה גדולה.
נא ונא תשמרי כל השבת לא להיות עצובה רק להיות בשמחה עצומה כי מעלת שמחת שבת עולה על הכל וזוכים על ידי זה למחילת עוונות.

המאחל לך שבת שלום

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup