ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • טבת תשע"א
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • טבת תשע"א

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב האחרון | א' טבת  | ב' טבת | ג' טבת | ה' טבת | ו' טבת | ז' טבת | ט' טבת | י' טבת
י"ב טבת | י"ג טבת | י"ד טבת | ט"ז טבת | י"ז טבת | י"ט טבת | כ' טבת | כ"א טבת | כ"ב טבת | כ"ג טבת | כ"ד טבת | כ"ו טבת

בעזה"י יום ד' לסדר ויגש ב' דר"ח טבת ז' דחנוכה ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

אין לתאר ואין לשער את גודל השמחה שיש לי שהיה אתמול ערב מוצלח משהו שלא מעולם הזה, מי יתן שזה יהיה כל שבוע לילה כזו, כי את צריכה לדעת שהחיים מלאים עצבות ומרירות ודכאונות, וכו', וכו', מחמת פגעי ומקרי הזמן שעוברים על כל אחד ואחד בזה העולם, וכו' וכו', ולכן לא בחינם שרביז"ל הפליג כל כך במעלת השמחה עד שאמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כד) שלהגיע לשמחה זה העבודה הכי קשה, ולכן צריך להכריח את עצמו להגיע לשמחה, ושמחה זה הקדושה, ולכן תשתדלי מאד לשמוח, ולקבל על עצמך מהיום והלאה שתהיי רק שמחה ועליזה, ובבית שלך תמיד ישרה אוירה של שמחה, ושמחה זה הצלחת האדם, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה חלק ב' סימן א') מי שהוא שמח תמיד על ידי זה הוא מצליח.

וביותר אני שמח שתהלה לאל זכיתי לפעול אצל כל הנשים שכבר יתאחדו יחד, וימחלו אחת להשניה וכו', ולא יהיה בלב שום טינה ושנאה, כי השלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא (שבת י'), ואמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ט' סימן ט') גדול שלום שכשמלך המשיח בא אינו פותח אלא בשלום; ולכן מי שרוצה לקרב את הגאולה, שישתדל שמצדו יהיה שלום, ולשמור מאד מהסתות של הס"מ שרק מסית ומדיח שיהיה פירודים בין נשמות ישראל, ואת צריכה לדעת כי אצלינו אין דבר כזה חילונים דתיים אשכנזים ספרדים וכו', כולנו בני אברהם יצחק ויעקב, וכולנו בני הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב (דברים יד) "בנים אתם להוי"ה אלקיכם" אך בשביל הבחירה והנסיון שלחו את הס"מ שיעשה פירודים בין נשמות ישראל, ולכן אנחנו צריכים רק לבקש תמיד שנזכה לקיים מצוות "ואהבת לרעך כמוך" לאהוב את הזולת, ומכל שכן בקהילתינו הקדושה, שהיא חממה של אמונה, אני מאד מבקש אותך שתשתדלי שמצידך יהיה רק שלום ואהבה, ואת זה צריך להתחיל בבית, שיהיה אהבה בין איש לאשתו, ולכבד ולייקר אחד את השני, ולשמור מוויכוחים ומאלימות וכו' וכו', ואז השכינה תשרה בתוך הבית, ובמקום שהשכינה שורה שם הברכה מצויה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חנוכה שמח

בעזה"י יום ה' לסדר ויגש ב' טבת זאת חנוכה ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

היום זאת חנוכה נגמרים כל התיקונים שהתחילו מימי אלול הקדושים, ראש השנה, יום הכיפורים, חג הסוכות, הושענא רבה, שמיני עצרת, שמחת תורה, ולכן ראוי לנו לנצל את היום הזה עם תפלה, ואם תוכלי לומר היום "יום תהלים", אין לתאר ואין לשער את הזכות הזה, כי מה שמבקשים היום מתקבל בשמים, וראוי לנו לשמוח ביום הזה מאד מאד, (תהלים ק"ה ב') "שירו ל"ו זמרו ל"ו שיחו בכל נפלאותיו", שזה נגד הל"ו נרות שהדלקנו מהלילה הראשון עד הלילה השמיני, והעיקר להתפלל על הצלחת הילדים, כי חנוכה הוא חג של חינוך, ובו אנחנו מחנכים את ילדינו, אבל כדי לחנך את הילדים, צריכים קודם לחנך את עצמינו, כי הילדים מחקים את ההורים, וקליפת יון היה כל התרבות שלהם למלאות את הראש עם שטויות וכו', כדור רגל, כדור יד, כדור סל וכו' וכו', שרואים איך שמליונים אנשים יכולים לצפות שעות על גבי שעות איך ששתי קבוצות בועטים בכדור וכו', ומבלים את הזמן היקר בהבל וריק וכו', שכל זה היה הדמיונות של היוונים שהכניסו בעולם וכו', מילא גויים צופים שעות על גבי שעות משחקי כדור רגל או שאר משחקים, על כל פנים בזמן הזה הם לא הורגים ורוצחים וגונבים וגוזלים וכו' וכו', אבל נשמת ישראל שהם חלק אלוקי ממעל בני הקדוש ברוך הוא כמו שכתוב (דברים י"ד) "בנים אתם להוי"ה אלקיכם", איך יכולים לבלות את הזמן היקר הזה בדמיונות כאלו? ולכן תתחזקי ותחזקי את בעלך והילדים וכו', להתרחק מתרבות היוונים, ולהרגיל את עצמינו תמיד להסתכל רק אליו יתברך, וכל השיחות בבית צריך להיות רק דיבורי אמונה והשגחה פרטיית וסיפורי צדיקים ואמונת חכמים, אז מורידים את השכינה בבית הזה, ובמקום שהשכינה נמצאת, שם הברכה מצויה, וזה מה שאנחנו מקבלים היום בזאת חנוכה, ואשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שאנחנו נמצאים בחממה של אמונה, והקדוש ברוך הוא פתח לנו קצת את העינים שלא נלך שולל אחר כל ההבלים והדמיונות שיש היום.

הקדוש ברוך הוא יפתח לך את העינים ותהי תמיד שמחה ועליזה, ותכניסי שמחה בתוך ביתך, ואז תראי איזה שפע יושפע עליך.

המאחל לך חנוכה שמח ושנה טובה ומתוקה

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר ויגש ג' טבת ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי באמונה פשוטה בו יתברך, כי רביז"ל אמר (שיחות הר"ן סימן ל"ג) אצל בני אדם אמונה דבר קטן, ואצלי אמונה הוא הדבר הכי גדול, ועיקר האמונה זה בתמימות ופשיטות להאמין שהכל זה ממנו יתברך, ואמר (שם סימן ל"ב) כשיש לאדם אמונה חייו חזקים מאד, כי כשבאים עליו חס ושלום יסורים וכו', הוא יכול לנחם את עצמו ולהחיות את עצמו שבוודאי הקדוש ברוך הוא יטיב לו וכו', אבל אם אין לו אמונה הוא אבוד לגמרי, וזה אנחנו רואים בחוש יהודי שיש לו אמונה בהקדוש ברוך הוא, אפילו שעובר עליו איזה משבר הוא מתחזק שסוף כל סוף יהיה לו טוב, אבל מי שאין לו אמונה מסכן הוא חי תמיד בדכאון פנימי וכו', ואף אחד לא יודע את זה, כי אמונה זה החיות של האדם, כי אמונה זה הנשמה של האדם שהיא חלק אלוק ממעל, ולכן ראי להתחזק באמונה בו יתברך, ותבקשי הרבה את הקדוש ברוך הוא שתזכי לאמונה.

זכרי היטב שרק בשביל זה צריכים להתחתן ולהביא ילדים בעולם, כדי לחנך אותם באמונה בו יתברך כמו שכתוב (ישעיה ל"ח י"ט) "אב לבנים יודיע אל אמתך", כי רק בשביל זה צריך אדם להוליד ילדים לגלות להם את הקדוש ברוך הוא, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ז') שיהיה העולם מיושב עם בני דעה, שהם אלו שמאמינים בו יתברך, כי מי שאין לו אמונה בהקדוש ברוך הוא, הוא חי בצורת אדם, ורואים ילדים שלא חונכו באמונה, הם פשוט חיות שעושים כל מיני נזקים וכו', ואת כל זה הם רואים בהכלים הארורים אינטרנט וכו', די וי די וכו', ולכן ראי לזרוק מהבית מחשב אינטרנט אם יש לך, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מה.) אין יצר הרע שולט אלא במי שעיניו רואות; ואמר החכם "אין חוצץ בפני התאוה כעצימת העינים" ואמר "אין לך אבר באברי האדם שיגרום לו מכשול כמו העינים". ואני מוכרח להגיד לך שהרבה בתים נהרסו לגמרי רק מפני שהיה להם מחשב אינטרנט בבית, ואף שזה נדמה כאילו הגזמה וכו', אבל רבים נפלו בפח בשביל הכלי הארורה הזו וכו', ונשבר ביתם והתחילו להתכתב עם נשים אחרות וכו', ולבסוף התגרשו רחמנא לישזבן, ולכן אסור בהחלט שיהיה בבית מחשב אינטרנט, כי זה הורס את כל חלקה טובה של היהדות, ומורידה את היראת שמים עד השאול רחמנא לישזבן, ותאמיני לי שאני רוצה רק את הטוב שלך.

העיקר תתחזקי ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ואל זה תזכי אם תתחזקי באמונה פשוטה בו יתברך, ותרגילי את עצמך תמיד לספר את כל מה שמעיק לך אליו יתברך, כמו שלימד אותנו רביז"ל.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר ויחי ה' טבת ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

חזקי ואמצי מאד להיות בשמחה, ותראי לשמח את חברותיך שזה מצוה מאד מאד גדולה, וממש אין עוד מצוה כמו להחיות בר ישראל, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד על דבר זה להחיות נפש כל חי, ואני מאד מאד גאה עם נשות אנשי שלומינו שעוזרות להזולת, עושות חסד עם היולדות וכו', ומי יתן שיפתח עוד אירגוני חסד וכו', בין נשות אנשי שלומינו, כי כל הבריאה כולה עומדת רק על חסד, וחכמינו הקדושים אמרו (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ואמרו (ירושלמי תענית פרק ד): ובצל ידי כיסיתיך זו גמילות חסדים, שכל העוסק בגמילות חסדים זוכה לישב בצילו של הקדוש ברוך הוא, ולכן אשרי האשה שתעסוק בחסד, שבזה היא מקרבת את הגאולה, ומסרתי את נפשי לבנות קהילה קדושה חממה של אמונה, שיהיה מבוססת על המידה של חסד, שאחת תעזור להשניה, ולשמור מאד לא לרכל אחת על השניה, שזה מאד מאד חמור וכו', כי על כל אחד ואחד עובר מה שעובר צרות ויסורים מרירות ומכאובים, ואשרי מי שמחזיק מעמד ולא נשבר משום דבר, ואשרי ואשרי מי שעוזרת להזולת לצאת מהמשבר שעוברת וכו', העיקר לשמור מרכילות ולשון הרע וכו', שזה גועל נפש כשאשה מרכלת על השניה, ורביז"ל הזהירנו על זה יותר מהכל, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב) שצריכים לדון את כל אחת ואחת לכף זכות, ולקטרג על הזולת על זה יש כבר את הס"מ, שעלינו לשמור ממנו מאד מאד, שכל ענינו זה רק פירודים וכו', ומחלוקת וכו'.
נא ונא תשמרי על הצניעות שאין עוד מדה יפה לאשה כמו מדת הצניעות, הן הלבוש והן הדיבור, והזוהר מקפיד מאד על אשה שהולכת בגילוי שער, עד כדי כך שמדבר בלשון חריפה מאד על זה, וזה לשון הזוהר (נשא קכ"ה:) תונבא ליתי [קללה תבא] על ההוא בר נש [על אדם] דשבק לאנתתיה [שמרשה לאשתו] דתתחזי משערה דרישה לבר [שיהיה השערות של הראש מגולות ורואים את זה בחוץ] ודא הוא חד מאינון צניעותא דביתא [וזה אחד מהיסודות של הצניעות של בית יהודי] ואתתא דאפיקת משערא דרישה לבר [ואשה שמגלית את שערות ראשה לחוץ] לאתתקנא ביה [ליפות את עצמה בזה] גרים מסכנותא לביתא [גורם עניות לבית] וגרים לבנהא דלא יתחשבון בדרא [וגורמת שהילדים לא יהיו מוצלחים, ולא יהיו חשובים בדור] וגרים מלה אחרא דשריא בביתא [וגורם שהסטרא אחרא והחיצונים ישרו בבית, שהם מביאים מריבות] מאן גרים דא [מי גורמת כל הצרות האלו] ההוא שערא דאתחזי מרישה לבר. [השערות של האשה שרואים את זה בחוץ] ומה בביתא האי [ואם כל הקללות האלו מדוברות כשהאשה הולכת מגולת בשערות בבית] כל שכן בשוקא [על אחת כמה וכמה כשיוצאת בחוץ בגילוי שער, היא גורמת לעצמה ולבעלה ולהילדים צרות משונות] וכל שכן חציפותא אחרא [על אחת כמה וכמה כשהאשה הולכת בחציפות אחרת, היינו שמסתובבת על הרחוב בבגדים צמודים ושקופים וכו' כדי לגרות גברים, הרי זה גורמת שהחיצונים יתאחזו בה], ולכן ראי להתחזק במידת הצניעות, והקדוש ברוך הוא ימשיך לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך, ותזכי לרוות נחת דקדושה מכל יוצאי חלציך בזכות הצניעות שלך.
זכרי היטב שחזרת בתשובה והגיע הזמן שכבר לא יהיה עליך סטיגמה של בעלת תשובה, אלא תהי אשה חרדית לכל דבר, כי תהלה לאל הקהילה שלנו היא קהילה מיוחדת במינה, חממה של אמונה ושל חסד.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר ויחי ו' טבת ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

רק חזקי ואמצי מאד להרגיל את עצמך לדבר אליו יתברך להשיח ולספר את כל אשר עם לבבך אליו יתברך, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית הצלחה כזו שאין לתאר ואין לשער כלל, ואשרי האשה שזוכה לומר בכל יום "יום תהלים" שעל ידי זה תמשיך על עצמה חיות חדשה, כי אי אפשר להסביר מעלת האשה הזוכה לומר בכל יום "יום תהלים", ומסיימת בכל שבוע את כל ספר התהלים, כי התהלים נחלק בשבע חלקים לפי שבע ימי השבוע, ולכן אשרי האשה שזוכה לומר בכל יום "יום תהלים", שזה ימשיך לה ישועות ונסים נגלים, וכבר אמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע שאחד מהדברים שאדם אסור לו לקמץ זה להרבות במזמורי תהלים, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ג) שאמירת תהלים מסוגל לתשובה, ולכן אני מאד מבקש אותך תראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ותגנבי קצת זמן בכל יום לומר כמה מזמורים מהיום תהלים של היום, וכך כמה פעמים ביום שתאמרי כמה מזמורים, תזכי לסיים את היום תהלים, ותראי איזה שינוי לטובה זה יעשה אצלך, ובפרט שתזכי גם לבקש אז על שלום בית ועל הילדים ועל פרנסה ועל בריאות וכו', כי על ידי אמירת תהלים ממשיכים לעצמו כל הישועות, ומי אומר אם תזכי פעם לנסוע אל קברי צדיקים אין למעלה מזה, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות צדיק סימן קע"ג) על ידי השתטחות על קברי הצדיקים הקדוש ברוך הוא עושה לו טובות אף על פי שאינו ראוי לכך; ובפרט בקבר ציון רבי מאיר בעל הנס שזה סך הכל כרבע שעה מיבנאל, אין למעלה מלבוא שמה ולשפוך את לבו אליו יתברך בזכות התנא הקדוש הזה, רק תהי חזקה באמונה בו יתברך שהוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ויש ענין שיתהפך הכל לטובה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר ויחי ז' טבת ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי לקנות לעצמך מידת הסבלנות אשר אין עוד מדה יותר יקרה מזו, וזה המדה הכי יפה שבר ישראל יכול לקנות לעצמו.

לאחרונה נכנס פירצה חדשה בבתי ישראל שזה מחריב את הבתים פשוטו כמשמעו, והוא מחשב שמקושר לאינטרנט, שזה אבי אבות הטומאה, הבעל יכול לשבת שעות על גבי שעות ולצפות באינטרנט וכו', ומתחיל להתכתב בפייסבוק וכו', ולהיפך גם האשה מתחילה להסתכל בזה וכו', ויוצא מזה המון קלקולים וכו', עד כדי בגידות וכו', וגירושים רחמנא ליצלן, ולכן ראי לזרוק מהבית מחשב אינטרנט אם יש לך, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מה.) אין יצר הרע שולט אלא במי שעיניו רואות; ואמר החכם "אין חוצץ בפני התאוה כעצימת העינים" ואמר "אין לך אבר באברי האדם שיגרום לו מכשול כמו העינים". ואני מוכרח להגיד לך שהרבה בתים נהרסו לגמרי רק מפני שהיה להם מחשב אינטרנט בבית, ואף שזה נדמה כאילו הגזמה וכו', אבל רבים נפלו בפח בשביל הכלי הארורה הזו וכו', ונשבר ביתם, ולבסוף התגרשו רחמנא לישזבן, ולכן אסור בהחלט שיהיה בבית מחשב אינטרנט, כי זה הורס את כל חלקה טובה של היהדות, ומורידה את היראת שמים עד השאול רחמנא לישזבן.

אני מבקש אותך דבר זה בשביל טובתך וטובת הילדים, ואני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתצייתי אותי.
קהילתינו היא קהילה כל כך יפה חממה של אמונה, מקור החסד, ולכן לא כדאי שבשביל כלי טמאה כזו נהרוס את הבית וכו'.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר ויחי ט' טבת ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ודעי לך שאצלינו נוהגים שאשה בשום פנים ואופן לא צמה, רק בתשעה באב וביום הכיפורים, ואין לאשה להחמיר עליה וכו'.

היות שמחר הוא צום עשרה בטבת וזה ערב שבת, ולכן צריכים להקדים את הבישולים מה שיותר מוקדם, ולהכין את שולחן השבת עם הנרות ולהדליק בזמן, כי הגברים צריכים ללכת מוקדם לבית הכנסת ולשמוע קריאת התורה, שקוראים בתענית ציבור במנחה, ותיכף ומיד כשגומרים קבלת שבת שוברים את הצום עם עשיית קידוש, ולכן תראי להיות מוכנה להכל ולשמור שבבית לא יהיה שום מתח, כי סוף כל סוף הבית צם, ובדרך כלל בעת צום הבעל הוא מתוח וכו' ועצבני וכו', ולכן תשתדלי מצדך שלא יהיה שום מחלוקת ומריבות בבית, אדרבה תשתדלי שיהיה אוירה של שמחה ושל סבלנות בתוך הבית.

רק חזקי ואמצי מאד להיות בשמחה, ותשמחי את בעלך, ואל תכנסי בשום ויכוחים, כי זה עבודת הס"מ לשבור בתי ישראל עד שבאים לגירושים, והחכם מכל האדם אמר (משלי י"ד א') "חכמות נשים בנתה ביתה ואולת בידיה תהרסנו", אשה חכמה יודעת איך לבנות את ביתה על צד הכי טוב, ולהיפך אשה טיפשה יודעת איך להרוס את הבית שלה על צד הכי טוב וכו' וכו', ולכן תהי חכמה ולא צודקת, ואז כל הבית שלך יהיה גן עדן, ואת לא יכולה לתאר ולשער מעלת האשה שהיא שמחה ועליזה, שאז יש לה עצבים חזקים ולא נשברת משום דבר, אדרבה לאשה יש כוחות הנפש בלתי רגילים עוד לבנות את הבעל, רק תהי שמחה ועליזה ולא להתפעל משום צעקות וצרחות וכו', ואם יש לך בעיה וכו', תראי לכתוב לי תיכף ומיד, כי רביז"ל הקפיד מאד מאד על שלום בית, ובפירוש אמר (שיחות הר"ן סימן רס"ג) שהס"מ עושה הכל כדי לשבור בתי ישראל.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קדוש לסדר ויחי עשרה בטבת יומא דהילולא דמוהרנ"ת ז"ל ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

היום זה ההילולא של מוהרנ"ת ז"ל, אנחנו צריכים להודות להלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא שזכינו להתקרב אל רביז"ל ואנחנו נמצאים בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, ותדעי שיבנאל נמצאת בחלק של שבט נפתלי, ולכן אנחנו צריכים ללכת במידתו ויש לנו בפרשת השבוע שיעקב בירך את נפתלי (בראשית מ"ט כ"א) "נפתלי איילה שלוחה הנותן אמרי שפר", ודרשו חכמינו הקדושים (במדבר רבה פרשה י"ד סימן כ"ג) לפי שנפתלי כיבד את אביו יותר מידי, שהיה אביו שולחו לכל מקום שירצה והיה זריז במשלחתו, ומצא קורת רוח ממנו, והיה אמריו נעימים עליו, לפיכך ברכו באיילה שלוחה שהיה רץ כאייל, ולכך בירכו באמרי שפר, על שהיה אמריו שפרים, רואים שכל העניין של נפתלי היה זריזות שהיה זריז מאד כמו אייל, שרץ הכי מהר, ולכן גם את תרגילי את עצמך להיות בזריזות ולהתחזק מאד ולא להשבר משום דבר, כי העצלות זה בא מעצבות ודכאון פנימי, ולכן תראי להשתדל להיות רק בשמחה שמשם נובע הזריזות.

אני מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שבידך שיהיה שלום ואהבה בין נשות אנשי שלומינו, ואף אשה שלא תרכל אחת על השניה ואני מאד מקפיד על זה, יש נשים שחושבות שבזה שיכתבו לי לשון הרע על הזולת הן חשובות אצלי, ואני מייקר אותן וכו' וכו', אני מוכרח להודיע לך אדרבה אני לא יכול לסבול אשה שמרכלת על הזולת יהיה איך שיהיה, זה פשוט מגעיל, וגורם סלידה ממנה, כי הקדוש ברוך הוא מאד מאד מקפיד על אלו שמרכלים אחד על השני, ובפרט הקהילה שלנו שהיא חממה של אמונה, אני מאד מקפיד שלא ימצא ולא יזכר אשה אחת שתרכל אחת על השניה, אצלי חשוב רק האחדות והאהבה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת, ולכן אשרי האשה שתעזור לי לאחד את נשות אנשי שלומינו ולהשלים ביניהן שאשה כזו מאד חשובה בעיני, כי אצלו יתברך חשוב רק אהבה ואחדות.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר שמות י"ב טבת ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

אין מילים בפי להודות לך על שנענית אל בקשתי שפעם בחודש תנדבי לבוא לעזור בבית התבשיל – אהל אברהם, אשר אי אפשר להסביר את גודל החסד הזה ואת הזכות הגדול שיש לך, ומניתי את גב' יפה ריינר תחי' שהיא תהיה הרכזת שפעם בחודש יצא לך לעזור, כי הרי אין עוד יותר חשוב אצלו יתברך כמו חסד שעושים עם הזולת, ועל זה באנו לזה העולם לעשות חסד אחד עם השני, וראוי לנו למסור את נפשינו רק לעשות חסד אחד עם השני, כי הס"מ כל העניין שלו רק לעשות רשעות וכו' וכו', ולמנוע את הצדקה וחסד בין נשמות ישראל, ואנחנו צריכים לעמוד חזק על דבר זה רק לעזור אחת להשניה, ולא לחפש ולחטט אחר העוונות של אף אחת וכו', כי הקדוש ברוך הוא שונא את אלו שדנים את הזולת לכף חוב, ובניתי את הקהילה שלנו על יסוד של חסד, לעזור אחד להשני, וכך אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ואני מוכרח להגיד לך שהנשים מבחוץ מתפעלות על גודל החסד שנשות אנשי שלומינו עושות אחת להשניה, ובפרט עם יולדות, והזכות הזה יגן על כל הקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה, ודבר זה איך שנשות אנשי שלומינו מוסרות את נפשן לעזור לכל יולדות, כמעט שאין לזה אח ורע בשום קהילה, ולכן תמשיכי לעשות חסד וזה יעמוד לזכותינו ליום הדין.

היות שאנחנו עומדים לסיים את בניין בית הכנסת הגדול, ראי להביא על כל פנים עוד מטר אחד ולזכות עוד יהודי, כי חבל שלא יהיה לעוד יהודי חלק בבניין קדוש ונורא כזה, ותאמיני לי מי שרואה את המבנה היפה הזה ויודע את כל הצרות והמרירות וההרפתקאות שעברנו על זה, יוכרח להודות שיש אלקים חיים מלך עולם ושומר עלינו.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר שמות י"ג טבת ה'תשע"א

שלום רב אל  תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ואני מאד מבקש אותך שהימים האלו ימי שובבי"ם שהם ימים מסוגלים לתקן את עוונותינו המרובים, ולכן מה שמבקשים מאתנו מלמעלה בשמים וכו', שנהיה ביחד באחדות אחד, כי אין לתאר ואין לשער את הזכות הזה לאשה שהיא מתאחדת עם זולתה, ולהיפך אין עוד מידה מגונה משוקצת ומגועלת וכו', כמו אשה שרק רוצה לסכסך בין אחת להשניה וכו', ולכן דייקא בימים אלו ימי התשובה עלינו לעבוד הרבה על אהבה ואחדות שיהיה בין נשות אנשי שלומינו, ולא כדאי להתערב מה שקורה בקהילות אחרות, אדרבה עלינו ללמוד לקח מה שיוצא כשאין אחדות ואהבה וכו' וכו', ולכן הולך לי בחיים שיהיה בין כל נשות אנשי שלומינו אחדות ואהבה שבזכותן נזכה להגאל כבר מהגלות המר הזה.

אני מאד מאד מודה להאשה שתנדב את עצמה פעם בחודש לבוא אל בית התבשיל - אהל אברהם שנותנים לאכול לרעבים ולעזור, זה הזכות הכי גדולה, ואני מוכרח להגיד לך שכל החיים שלי תלויים רק בבית התבשיל הזה.

שומעים כל כך הרבה אסונות לא עלינו מה שקורה בבתי ישראל, ועל ידי שנכניס בכל יום כמה פרוטות צדקה בקופת הצדקה, נזכה להנצל אנחנו וילדינו מכל צרה וצוקה, כמו שכתוב שכתוב (משלי י' ב') "לא יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממות", וכתיב (שם י"א ד') "לא יועיל הון ביום עברה וצדקה תציל ממות", למה לא מכניסים כמה פרוטות בקופת הצדקה בכל פעם? כי חושבים שצריכים לתת עשריות שקלים וכו', ומאחר שאין לי אז לא נותנים כלום, אבל אם היית יודעת מה זה לתת כמה פרוטות לצדקה בכל יום, איזה רעש זה גורם בכל העולמות, היית נזהרת בזה תמיד, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"א) שבכל פעם שיוצאים על הדרך ראוי לתת צדקה, כדי להנצל מכל מיני מקרים רעים המצויים על הדרכים, (קהלת רבה פרשה ג' סימן ג') כל הדרכים בחזקת סכנה, ולכן מה טוב ומה נעים שבכל פעם קודם שיוצאים מכניסים כמה פרוטות בקופת הצדקה, ומבקשים ממנו יתברך שתנצל מתאונת דרכים וכו' וכו'.

הנה אנחנו עומדים עוד מעט לגמור בניית בית הכנסת הגדול שבו תלוי בנין בית המקדש, ולכן תראי להביא לכל הפחות עוד אחת שתנדב מטר לבניית הבית הכנסת, כי חבל מאד שלמה עוד נשמה לא יהיה לה חלק בבניית הבית הכנסת הנפלאה הזו?

הוכפל הדבר אני מאד מבקש אותך שתראי לשמור מנשים שמסיתות אחת נגד השניה, ואדרבה את תראי רק להרבות שלום בין נשות אנשי שלומינו, ובזה תקרבי את הגאולה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר שמות י"ד טבת ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

תראי להתחזק ולחזק את בעלך, כי סוף כל סוף כל מה שהוא ילמוד תורה את מתחלקת עמו חלק כחלק, ואדרבה האשה מקבלת חלק יותר גדולה, כמאמרם ז"ל (ברכות יז.) גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים וכו', נשים במאי זכיין באקרויי בנייהו לבי כנישתא ובאתנויי גברייהו בי רבנן ונטרין לגברייהו עד דאתו מבי רבנן; כי האשה נקראת עקרת הבית, שהיא עיקר הבית, והיא צריכה להכין את הילדים לתלמוד תורה ולבית ספר, וכן היא מחכה על בעלה שיחזור מהבית מדרש שלומד שם תורה, וכו', וכו', ולכן שכרה הרבה מאד, ועל כן ראי לחזק את בעלך שילך להתפלל את השלש תפילות במנין דייקא, ואת תעזרי לו שיוכל גם לגנוב עתים בתורה, כי סוף כל סוף כשזוכה ללמוד תורה אפילו קצת דקצת הקדוש ברוך הוא משפיע שפע, כי כל ההשפעות באים לאדם מלימוד תורה הקדושה, כי התורה מעשרת בגשמיות גם כן, ולכן ראי לחזק את בעלך, ואז גם את תהיי מחוזקת, רק תקני לעצמך את מדת הסבלנות, שזה זוכים על ידי תוקף האמונה בו יתברך, כי על ידי אמונה זוכים לאריכות אפים, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) ועל ידי תוקף האמונה בו יתברך תהיי תמיד שמחה ועליזה.

ואני מאד מבקש אותך שתשתדלי ללכת בכל ליל ראשון וליל שלישי לערב שמחה לשמח יחד עם נשות אנשי שלומינו, כי השמחה זה הגאולה, וזה מרחיב את הדעת, וזה מביא את השלום בית.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר שמות ט"ז טבת ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתתחזקי ותחזקי את שאר נשות אנשי שלומינו, כי זה היה הרצון של רביז"ל שנזכה להתחזק ולחזק אחרים, כי בזה העולם עובר על כל אחד ואחד משברים וגלים, ועיקר גדולת בר ישראל שיחזיק מעמד ולא ישבר משום דבר.

והנה מוהרנ"ת ז"ל היה בטבעו אדם שבור ורצוץ וכו', וכיון שהתקרב אל רביז"ל הכניס בו רביז"ל רוח חיים חדשה וחיזק אותו כל כך עד שזכה לחזק אחרים והשאיר אחריו ברכה ספרים קדושים כאלו שמי שרק יסתכל בהם ימצא התחזקות עצומה לעצמו וכן לאחרים, ולכן הייתי מייעץ אותך להתחיל לעיין הרבה באוצר הקונטרסים שהם תמצית דברי מוהרנ"ת ז"ל מהליקוטי הלכות, וכן תמצית מדברי רביז"ל, שנכתב בלשון קלה מאד, עד שגם נשים יכולות להבין בזה בקלות, וזה יתן לך חיים והתחזקות, ומי יתן שגם תעייני בכל יום בכמה מכתבים בשו"ת "אשר בנחל" כי כל המכתבים נכתבו גם בשבילך, העיקר את צריכה להתחזק להיות בשמחה ולא ליפול ביאוש ובדכאון וכו' וכו', ותקני לעצמך מדת הסבלנות לסבול את כל מה שעובר עליך וכו', ועוד תזכי לחזק נשים אחרות שאין למעלה ממצוה זו.

והנה אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי מועד קטן פרק ב' הלכה ד') שמחה לאדם בשעה שהוא דר בתוך שלו. ולכן אשרי האדם שלא מתבלבל משום בריה שבעולם, אלא הוא שמח בחלקו, ואינו מסתכל על אחרים, ומכל שכן שאינו מקנא את זולתו, שאז כל החיים שלו חיים אחרים לגמרי, כי כל הצרות והיסורים שיש לאדם זה רק מפני שמסתכל על הזולת ומקנא בו, וכו', וכו', ולכן אשרי האדם שזוכה להתחזק בזה העולם, לא להסתכל על אף בריה ואז טוב לו כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר שמות י"ז טבת ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מבקש אותך שתשתדלי שבעלך ילך במוצאי שבת אל השיעור שחוזרים בהלכות טהרה, כי זה מאד מאד נחוץ, כי ההלכות האלו אם לא יודעים או טועים זה גובל באיסורי כריתות, ולכן זה מאד מאד חשוב שהבעל ילך במוצאי שבתות של ימי השובבי"ם ולשמוע שיעור בהלכות טהרת המשפחה, שזה מאד מאד חשוב ונחוץ, וכך הנהיגו בכל הקהילות שפעם בשבוע בימי השובבי"ם מתקבצים יחד ושומעים חזרה על כל הלכות החמורות האלו, כי אם נכשלים בזה יכולים לקפח את חייו רחמנא ליצלן, כמו שסיפרו לנו חכמינו הקדושים (שבת יג:) תני דבי אליהו מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה ומת בחצי ימיו והיתה אשתו נוטלת תפיליו ומחזרתם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ואמרה להם כתיב בתורה כי הוא חייך ואורך ימיך בעלי ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה מפני מה מת בחצי ימיו ולא היה אדם מחזירה דבר פעם אחת נתארחתי אצלה והיתה מסיחה כל אותו מאורע ואמרתי לה בתי בימי נדותך מה הוא אצלך אמרה לי חס ושלום אפילו באצבע קטנה לא נגע בי, בימי לבוניך מהו אצלך אכל עמי ושתה עמי וישן עמי בקירוב בשר, ולא עלתה דעתו על דבר אחר ואמרתי לה ברוך המקום שהרגו שלא נשא פנים לתורה שהרי אמרה תורה ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב, ולכן כל זוג צריכים ללמוד את ההלכות ולא להכשל באיסור נדה החמורה, שזה עוון כריתות רחמנא ליצלן, ומקפחים את חייהם, ולכן אני מאד מבקש אותך שתשלחי את בעלך במוצאי שבת אל הבית הכנסת, שישמע שיעור בהלכות טהרת המשפחה, וכן את תלמדי עם בעלך את ההלכות האלו שהם מאד מאד חשובות, ובזכות לימוד טהרת המשפחה, יעזור לכם הקדוש ברוך הוא שיצא מכם דורות ישרים ותירוו מהם רוב נחת דקדושה.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר וארא י"ט טבת ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

הנה נכנס שבוע חדשה, ולכן אני מאד מבקש אותך תראי לקבל על עצמך שהשבוע הזה תעשי הרבה חסד, ותשתדלי לעזור להזולת אשר אין ערוך לזה, ודעי לך שאפילו אם חיוך על הפנים את עושה חסד עם זולתך, כמאמרם ז"ל (כתובות קי"א:) טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב שנאמר (בראשית מט) "ולבן שינים מחלב" אל תקרי לבן שינים אלא לבון שינים; היינו כשאדם מחייך להזולת ומקבלו בסבר פנים יפות ומראה לו את שיניו הלבנים, זה יותר חשוב מלתת לו לשתות כוס חלב, כל כך יקר לקבל את פני חבירו עם חיוך ולהראות לו את השיניים, כי בזה שאדם תמיד מחייך יכולים לראות בתוך הפנים שלו את פני הצדיק, שהוא בן השמחה, המנחם הכל ומשמח הכל, ולכן תשתדלי מאד מאד לקבל את הזולת בפנים שוחקות וחיוך, וזה היחודיות של קהילתינו הקדושה שכל המשפחות החדשות שנכנסות מתפארות שהם לא ראו קהילה קדושה כמו קהילתינו הקדושה, שנשות אנשי שלומינו מקבלות את כולן בסבר פנים יפות שלא רואים דבר כזה בשום מקום, ולכן אני מאד מבקש אותך תמשיכי בעבודה הקדושה הזו, כי קהילתינו הקדושה בנוייה רק על חסד ועל אהבה ועל שמחה ועל קיום מצוות מעשיות, ויותר מהכל תשתדלי מאד מאד לומר בכל יום "יום תהלים", שזה מסוגל להמשיך את כל הישועות, ואת יכולה לחלק את ה"יום תהלים" לכמה פעמים ביום אם את טרודה וכו', אבל דעי לך שאשרי האשה שזוכה לומר בכל יום "יום תהלים", שזה מסוגל להביא לאדם את כל הישועות בעולם.

אם עדיין לא נרשמת לתרום לעזור יום אחד בבית התבשיל, תראי להתרשם תיכף ומיד, כי אני רוצה להרחיב את הבית התבשיל באופן שכלל אנשי שלומינו יהנו מזה, ואין עוד צדקה יותר חשובה מלהאכיל רעבים ולהשקות צמאים, ולכן בזה שתנדבי שעתיים פעם בחודש לעזור בהמטבח, זה ישפר את הבית התבשיל פי כמה וכמה, עוד כמה ימים אנחנו מתחילים לבנות מטבח חדש ורחב ידים, וכל הנשים יאכלו כל ערב באולם הכולל, כך שלא יהיה שום צפיפות.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר וארא כ' טבת ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

אין את יכולה לתאר ולשער את גודל השמחה שיש לי שאני שומע מאורחים שמתארחים מבחוץ בקהילתינו שהם לא יכולים די מספיק לפאר ולשבח את הקהילה הקדושה שלנו, ובפרטיות הנשים הן מאד מאד משבחות את נשות אנשי שלומינו, שמקבלות את כל אורחת חדשה בסבר פנים יפות, ומשתדלים לעזור להן במה שרק יכולים, וזה עושה קידוש שם רביז"ל מאד מאד בעולם, כי חברא חברא אית ליה, כל אחד יש לו חבר והחבר מספר להחבר וכו' וכו', ורואים שתהלה לאל שחסידות ברסלב זה יחיד במינו, ולכן אני מאד מאד משבח אותך ומבקש ממך, תמשיכי בעבודה הקדושה הזו לעשות חסד הן בבית וכו', והן בחוץ עם נשות אנשי שלומינו, והן עם האורחות שבאות מרחוק, כי אין עוד דבר חשוב אצלו יתברך כמו חסד, ועל זה מסרתי את נפשי במשך כל השנים, כי מידת החסד זה מידתו יתברך כמו שכתוב (תהלים נ"ב ג') "מה תתהלל ברעה הגיבור חסד אל כל היום", שדוד המלך מדבר נגד הרע שבא על ידי מידת הגבורה וכו', מה אתה כל כך מתהלל עם הרע שאתה עושה? הרי "חסד אל כל היום", הקדוש ברוך הוא משפיע חסד, ואם אדם מתנהג בחסד הוא ממתיק ממנו כל הדינים, וכתיב (תהלים פ"ט ג') "כי אמרתי עולם חסד יבנה שמים תכין אמונתך בהם", כי כל העולם בנוי ומיוסד על חסד, וחסד זה תולדה של האמונה הקדושה, כי המאמין האמיתי שאין בלעדו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא, הוא תמיד עושה חסד עם הזולת, ולכן אם רואים שאדם עושה חסד תמיד עם הזולת, סימן שהאמונה אצלו חזקה, ולכן אני מאד מאד שמח בזה שנשות אנשי שלומינו היקרות עוסקות במידת חסד לעזור אחת להשניה, זה גורם נחת רוח להקדוש ברוך הוא, ובפרט בימים אלו שנקראים ימי שובבי"ם שמסוגלים לתקן את כל עוונותינו, אנחנו צריכים לראות להרחיב את החסד ולעזור להזולת, ובזה מכניעים את קליפת הס"מ שכל ענינו זה רק פירודים ומחלוקות וכו' וכו', אשרי האשה שתעשה חסד תמיד, ועל ידי זה תשרה את השכינה על עצמה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר וארא כ"א טבת ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

היום זה ההילולא של הצדיק הקדוש רבי ישראל דוב מווילעדניק זי"ע שהיה תלמידו של הצדיק הקדוש רבי מרדכי מטשערנאביל זי"ע, ורואים מה זה נקרא אמונת חכמים, ואל איזה מדריגות יכולים לזכות על ידי אמונת חכמים, כי הוא היה בטול ומבוטל לגמרי אל רבו, וכל מה שדיבר רבו היה אצלו קודש קדשים, ובזכות זה עלה ונתעלה במדריגות עליונות עד שרבבות אנשים היו נוסעים אל ציונו שהיה כח המושך כמו מגנט לבא אליו ולפעול שם ישועות, וידוע שבזמן הקומוניסטים ימח שמם עשו כל מיני פעולות שבעולם לסגור את המקום, כי הרי הם רצו להרוס את כל זיק של אמונה מעם ישראל, ולכן כשראו שיש מקום שנמשכים כל כך הרבה אנשים לשם רצו לאטום את זה, אבל זה לא הלך, כי גם הגויים היו באים להשתטח על ציונו, לי עזר הקדוש ברוך הוא להיות בהמון קברי צדיקים, כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות צדיק סימן קע"ג) על ידי השתטחות על קברי הצדיקים הקדוש ברוך הוא עושה לו טובות אף על פי שאינו ראוי לכך; אבל מה שאני ראיתי אצל קבר ציון הצדיק הזה לא ראיתי בשום מקום, כי כשאני נסעתי בפעם הראשונה לשם, היה קשה מאד להגיע לשם, מפני המלכות הרשעה שמנעה, והגעתי שמה בדרך לא דרך, ומה נפלאתי בשעה שגוי פתח לי את האהל (שהיה בעצם דירתו של הצדיק, שהיה גר שמה, וקברו אותו שמה) ותיכף ומיד שרק נפתח הדלת התאספו המון גויים וגויות להתפלל שם, עד שלא יכלתי להכנס, ובקושי היו יכולים להוציא אותם משמה, ואז ראיתי דבר פלא כזה שאפילו גויים היה אצליהם מקודש המקום הזה, ומכל זה רואים מה זה אמונת חכמים, הן הצדיק הזה שהיה כל כך מקושר אל רבו זכה על ידי זה אל מה שזכה, והן שאחר הסתלקותו כל כך הרבה אנשים באים אל ציונו, וכבר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ו) שאפילו אנשים פשוטים שמאמינים בהצדיק על ידי זה יזכו לראות מופתים, ולכן אשרי מי שמתחזק באמונת חכמים בתמימות ופשיטות גמור, שאז יזכה להשיג נפלאות רבות.

אני מאד מאד מבקש אותך, אם את יכולה לעשות חסד עם הזולת, ובפרט עם נשות אנשי שלומינו והיה זה חלקי, כי הולך לי בחיים שהקהילה שלנו תהיה מבוססת רק על מידת חסד שאחת תעזור להשניה, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד שאחת  עושה עם השניה, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות. ואני מוכרח להגיד לך שכל החיים שלי תלוי רק בבית התבשיל - אהל אברהם, ולכן אשרי מי שבאה לעזור, ואל רב טוב תזכה. כי אני רוצה עכשיו להרחיב את זה ביתר שאת ויתר עוז, ולבנות מטבח חדש ורחבת ידים.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר וארא כ"ב טבת ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי' 

כמה שאני רק לא יכתוב לך וכמה שאני רק לא יעורר אותך זה לא מספיק, כי תיכף ומיד אחר שאני גומר לכתוב או לדבר כבר שוכחים, את צריכה לדעת אשר בזה העולם אין עצה אחרת רק להיות בשמחה, ולא להמשך אחר העצבות והעצלות שזה לא יביא אותך אל שום דבר, רק אל שאול תחתית ומתחתיו, ותסתבכי עם יותר ויותר צרות, ולכן תקחי את עצמך בידיך ותשתדלי מאד מאד להיות בשמחה ולשמח את אחרות, אשר אין עוד מצוה יותר גדולה מזו, ואת לא יכולה לתאר את גודל הזכות של בר ישראל ששמח רק עם נקודת יהדותו, זה עושה רושם גדול בכל העולמות, ומכל שכן וכל שכן כשגם עושים חסד אחד עם השני, איזה נחת רוח גורמים להקדוש ברוך הוא, זה אי אפשר לתאר ולשער כלל, הן אמת שהס"מ רוצה רק לעשות פירודים אצלינו, אבל לא יחיה לראות את זה, הוא יתפוצץ קודם לפני שיוכל לפורר את הקהילה שלנו שהיא קהילה קדושה חממה של אמונה, קהילה של צדקה וחסד, קהילה של אהבה, קהילה שמפרגנים אחד להשני, כי ממילא מי שלא שייך להקהילה שלנו מקודם או אחר כך יעזוב, אבל אלו שישארו אין קץ להאושר שמחכה עליהם, תהלה לאל כל אלו מאנשי שלומינו שהחזיקו מעמד והיה להם אמונת חכמים, הקדוש ברוך הוא זיכה אותם עם בית משלהם, ועם רכב משלהם, וזכו לחתן את הילדים וגם הילדים יש להם כבר בתים וכו' וכו'.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר וארא כ"ג טבת ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי רק להתחזק ואף שאני כותב לך את זה כל יום ויום וכו' וכו', אבל אני מוכרח להגיד לך כפי שאני שומע כל יום צרות ומרירות ומכאובים ממה שעובר על בני אדם, אני רואה שאין תכלית אחר רק להתחזק ולחזק את הזולת, ולכן אני מבקש אותך מאד, תתחזקי בעצמך, ותחזקי את שאר נשות אנשי שלומינו, שזה הדבר הכי חשוב, להתחזק יחד, והעיקר לעסוק הרבה בצדקה וחסד, כי עולם חסד יבנה, כל העולם עומד על חסד, ומי שעוסק בחסד הוא מעמיד את העולם, ולהשתדל מאד לברוח מכל מיני מחלוקת  עם וויכוחים וכו' וכו', שזה עבודת הס"מ ימ"ש, שכל עבודתו "הפרד ומשול" להפריד בין בני אדם, ובזה הוא תופס את כולם, ולכן אנחנו צריכים להתאמץ בכל מיני אופנים שבעולם רק להתאחד יחד, ולעזור אחת להשניה, העיקר שלא יכנס אצלינו רוחות זרות אופנת הגויים, אשרי האשה שהולכת בצניעות ושומרת מאד שלא יראו את שערות ראשה בחוץ, שזה עוון חמור מאד, והזוהר הקדוש מקפיד על זה מאד מאד, וזה לשון הזוהר (נשא קכ"ה:) תונבא ליתי [קללה תבא] על ההוא בר נש [על אדם] דשבק לאנתתיה [שמרשה לאשתו] דתתחזי משערה דרישה לבר [שיהיה השערות של הראש מגולות ורואים את זה בחוץ] ודא הוא חד מאינון צניעותא דביתא [וזה אחד מהיסודות של הצניעות של בית יהודי] ואתתא דאפיקת משערא דרישה לבר [ואשה שמגלית את שערות ראשה לחוץ] לאתתקנא ביה [ליפות את עצמה בזה] גרים מסכנותא לביתא [גורם עניות לבית] וגרים לבנהא דלא יתחשבון בדרא [וגורמת שהילדים לא יהיו מוצלחים, ולא יהיו חשובים בדור] וגרים מלה אחרא דשריא בביתא [וגורם שהסטרא אחרא והחיצונים ישרו בבית, שהם מביאים מריבות] מאן גרים דא [מי גורמת כל הצרות האלו] ההוא שערא דאתחזי מרישה לבר. [השערות של האשה שרואים את זה בחוץ] ומה בביתא האי [ואם כל הקללות האלו מדוברות כשהאשה הולכת מגולת בשערות בבית] כל שכן בשוקא [על אחת כמה וכמה כשיוצאת בחוץ בגילוי שער, היא גורמת לעצמה ולבעלה ולהילדים צרות משונות] וכל שכן חציפותא אחרא [על אחת כמה וכמה כשהאשה הולכת בחציפות אחרת, היינו שמסתובבת על הרחוב בבגדים צמודים ושקופים וכו' כדי לגרות גברים, הרי זה גורמת שהחיצונים יתאחזו בה]; אשרי האשה שמכניסה את הדברים האלו לתוך לבה, ומשתדלת לקיים את זה במסירות נפש הכי גדולה, שאז אין לתאר ואין לשער גדולתה בשמים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר וארא כ"ד טבת ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז במדת האהבה לאהוב את בעלך אהבה עזה, ולכבד ולייקר אותו, כי סוף כל סוף זה המתנה שנתן לך הקדוש ברוך הוא, ואף שיש לך טענות ומענות עליו וכו' וכו', עם כל זאת להאשה יש כוחות הנפש בלתי מוגבלות לשנות את דעת בעלה אליה, כי אשה יש לה כוחות עצומים אם יהיה לה רק שכל, כמו שאמר החכם מכל האדם (משלי י"ד א') "חכמות נשים בנתה ביתה ואיולת בידיה תהרסנו", ואם היתה לאשה חכמה ושכל לדעת איך להתנהג עם בעלה, אזי אף פעם לא היתה צריכה לריב איתו וכו' וכו', אלא הכל יכולים לפעול בדרך יפה וכו', בדרך של מחמאות ושל שבחים וכו' וכו', וכן להשתדל מאד לאהוב את כל בר ישראל, כי כל בר ישראל הוא חלק אלקי ממעל, ולכן אשרי הנשים שמחזיקות את עצמן ביחד, שזה דבר חשוב מאד בשמים, וכל עבודת הס"מ הרשע ימח שמו זה רק לעשות פירודים בין נשמות ישראל, ואנחנו צריכים להתאחד יחד יותר ויותר כדי שלא יהיה לו שום שליטה בינינו, וכך אמר הנביא (ישעיה נ"ז כ') "והרשעים כים נגרש כי השקט לא יוכל ויגרשו מימיו רפש וטיט אין שלום אמר אלהי לרשעים", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (תנחומא ויקרא) מה הים הזה הגלים שבתוכו מתגאים ועולים וכיון שכל אחד ואחד מגיע לחול הוא נשבר וחוזר וחבירו רואה אותו אף הוא שנשבר ומתגאה ועולה ואינו חוזר בו, כך הרשעים רואים אלו את אלו והם מתגאים, לפיכך נמשלו לים שנאמר "והרשעים כים נגרש", כך כל הדורות שעמדו דורו של אנוש, דור המבול, דור הפלגה, לא למדו אלו את אלו, אלא מתגאים, לפיכך נמשלו לים "והרשעים כים נגרש כי השקט לא יוכל", לרשעים ואין להם נוח והנייה בעולם, ולצדיקים יש להם השקט, שנאמר (ירמיה ל') "ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד", ולכן אנחנו צריכים להתאחד יותר ויותר ולהראות להקדוש ברוך הוא את האהבה שיש לנו אחת עם השניה, שלמעלה בשמים זה מאד מאד חשוב כשנשמות ישראל מתאחדים יותר ויותר, וכן למטה זה עיקר הגבורה כמאמרם ז"ל (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת, ולכן אני מאד מבקש אותך שתשתדלי רק להיות בשמחה ולא להשבר משום דבר, ועיקר השמחה הוא שמחת המצוות, ורביז"ל אמר (ספר המידות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה זה סימן שלבו שלם עם אלקיו, וצריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא, על שמחה, כי שמחה היא אור כל כך גדולה שאי אפשר לקבלה אלא על ידי ריבוי תפילה, לבקש ולהתחנן ממנו יתברך בכל יום רבונו של עולם חוס וחמול עלי וזכיני להיות בשמחה תמיד, ואזכה לרקוד מרוב שמחה, שהשמחה יעבור דרך רמ"ח אברי ושס"ה גידי, ואזכה להרגיש את אמתת מציאותך יתברך, שאתה נמצא ואין בלעדך נמצא, ורק בשביל זה נבראתי וירדה נשמתי אל העולם הגשמי והחומרי הזה, הכל כדי שאזכה להכיר אותך מכל פרט מפרטי הבריאה, אבל אתה יודע שפגמתי במחשבה דיבור ובמעשי, שעל ידי זה נמשך עלי עצבות ועצלות, שמשם נמשך עלי כל הצרות והדינים והעניות והדחקות, ולכן אבי שבשמים חוס וחמול עלי שאזכה לנתק את עצמי מגשמיותי, ואזכה להיות רק בשמחה, ואשמח את עצמי, וכן אזכה לשמח את אחרים, אשר אין עוד מצוה יותר גדולה מזו מלחזק שבורי לב, ותן בליבי שמחה שאוכל לשמוח בעצמי עם נקודת יהדותי, וכן אוכל לשמח את כל בר ישראל כל ימי חיי, עד היום שאצטרך לעזוב את זה העולם, וגם אז אזכה להכלל לגמרי באין סוף ברוך הוא, ואחזור אל שורשי הנצחי אמן סלה. כך תתפללי כל יום וזה יועיל לך מאד, העיקר הגיע הזמן שתצאי מעצמך, ואל תחשבי על עצמך בכל פעם איך שאת כשלון וכו', אדרבה את צריכה מאד לשמוח שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, ואנחנו נמצאים ממש כשושנה בין החוחים, ואף על פי כן בכח האמונה שיש לנו בו יתברך נעבור על הכל.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר בא כ"ו טבת ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתשתדלי שהשבוע תהיה לך שבוע מיוחדת, כי כל שבוע זה ענין אחר לגמרי בכל העולמות העליונים, וחבל מאד שבני אדם לא יודעים אל איזה מדריגות עליונות יכולים להגיע אם רק שמחים ועליזים עם נקודת היהדות, ובפרט אשה שזוכה ללכת בצניעות ולא מתביישת עם הצניעות שלה מאף בריה שבעולם, ומתנהגת כמו בת ישראל הכשרות בגאווה ובגאון וכו' וכו', זה עושה רושם גדול למעלה בכל העולמות, ולכן תהי שמחה ועליזה עם החסד שאת עושה אחת עם השניה וכו', עם החינוך שאת מחנכת ומדברת דיבורי אמונה וכו', עם הברכות שאת מברכת להקדוש ברוך הוא, עם שאת מקפדת מאד על כשרות המאכלים וכו', זה גורם שעשוע גדול למעלה, ולכן אל תהי קטנה בעיניך אלא דעי לך שבעיניו יתברך את מאד מאד חשובה, וזה צריך לתת לך את ההתחזקות הכי גדולה, להמשיך לעשות רק מעשים טובים, והעיקר יופי של אשה שהיא סבלנית וכן וותרנית וכו', כי טבע של אשה שהיא נלחצת תיכף ומיד מכל דבר קטן וכו', ונכנסת בעצבים וכו', ומקפדת על הכבוד שלה וכו', ולכן הרגילי את עצמך לקחת את החיים בקלות וכו', ואפילו בעלך אמר לך משהו וכו', תעשי מזה צחוק ואל תקחי את זה אישית וכו', תהי חכמה ולא צודקת וכו', אז תראי שכל החיים שלך יהיו חיים אחרים לגמרי, תמיד תהי אשה שמחה ועליזה ואז לא יחסר לך חברות, כי טבע של נשים שמאד אוהבות אשה שמחה ועליזה, ונשים לא יכולות לסבול אשה שתמיד מתלוננת וכו', עצובה וממורמרת וכו', ולכן תהי פיקחית תהי רק שמחה ועליזה, ואז תמשיכי אליך המון חברות, וזה מה שרצה מאתנו רביז"ל שאנחנו נהיה תמיד שמחים ועליזים, שעל ידי זה יכולים גם לחזק את הזולת.

אני מאד מבקש אותך שתשמרי על השלום בית שלך, שזה יסוד היסודות, כי בבית שיש שמה "שלום בית" שם השכינה שורה, ובמקום שהשכינה שורה שם הברכה מצויה, ולכן את ובעלך מוכרחים לעשות כל מיני פעולות שבעולם שיהיה ביניכם שלום ואהבה, וזה יביא עליכם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם, ותשתדלו שאף פעם לא יהיה ביניכם ויכוחים ואי הבנות, כי כך אמר רביז"ל (ספר המידות אות מריבה סימן ס"ו) במקום מריבה שם השטן, ולכן צריכים מאד מאד לשמור על השלום בית, כדי שהברכה תהיה מצויה בתוך ביתכם.

הקדוש ברוך הוא יעזור שהשבוע הזה יהיה שבוע מיוחדת במינה, ונזכה לעשות נחת רוח לו יתברך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup