ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש טבת ה'תשע"ב

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב החדש | א' טבת | ב' טבת | ג' טבת | ו' טבת | ז' טבת | ח' טבת | י' טבת | י"א טבת | י"ג טבת | י"ד טבת | ט"ו טבת | ט"ז טבת | י"ז טבת | י"ח טבת | כ' טבת - מכתב כללי | כ' טבת | כ"א טבת | כ"ב טבת | כ"ג טבת | כ"ד טבת | כ"ה טבת | כ"ז טבת | כ"ח טבת | כ"ט טבת


בעזה"י יום ג' לסדר ויגש ב' דראש חודש טבת ז' דחנוכה ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתחדירי בעצמך מידת החסד, ומובא מהבעל שם טוב הקדוש (צוואת בעל שם טוב סימן י"ח) שצריכים לעשות בכל יום איזה חסד, וסימנך (תהלים נ"ב ג') "חסד אל כל היום", אשרי האשה שעושה בכל יום חסד, ובפרט עכשיו בימי חנוכה הקדושים ראוי לכל אשה לעשות חסד, כי כל הנס היתה על ידי יהודית שחתכה את הראש של הנבזה היווני שהתעלל ביהודים וכו' וכו'.
מה אומר לך החסד הכי גדולה מה שאת יכולה לעשות, הוא רק לקרב את כל נשות אנשי שלומינו ולקבל את כולן בסבר פנים יפות, וכן את תושבי המקום תראי לקרב מאד מאד, כי לכל אחת מנשות אנשי שלומינו יש שכנות על ימין ועל שמאל וכו', וכדאי לקרבם מאד, ודבר זה חשוב מאד בעיניו יתברך, כי האחדות בין נשמות ישראל זה גורם תענוג נפלא בשמים, ולכן דייקא עכשיו כשיש כל כך הרבה הסתות נגד החרדים לדבר השם וכו' וכו', עלינו להתעסק ולעשות יותר ויותר חסד עם תושבי המקום, ולקרבם ולדבר עימם דיבורי אמונה והשגחה פרטיית, ורביז"ל אמר שהדיבור מועיל מאד מאד.
אני מאד מאד מבקש אותך שתשתדלי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, וזכרי היטב אשר זה גדולת נשמות ישראל שיכולים להחזיק מעמד אפילו בשעה שעובר עליהם כל מיני משברים וגלים וכו' וכו'.
את צריכה לדעת שרביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ו') שעיקר התשובה הוא לשמוע בזיונו ידום וישתוק וכו' וכו', והרי כולנו חוזרים בתשובה, ולכן אם מקבלים איזה בזיון, עלינו לשתוק ולא לענות וכו', והסוף יתהפך וכו', וכבר אמר החכם מכל אדם (משלי כ"ו) "קללת חנם לא תבוא", ורביז"ל אמר (ספר המידות אות קללה סימן ו') סוף שקללת חנם ישוב על המקלל, ולכן כל אלו הרשעים הארורים שמקללים אותנו וכו', הקללות תשוב על ראשם, ואנחנו לא צריכים לפחד מהקללות שלהם.
נא ונא הרגילי את עצמך לדבר אליו יתברך, ותאמיני לי אם היית אומרת בכל יום "יום תהלים", אזי כל החיים שלך היה הולכים בצורה אחרת לגמרי, כי את לא יכולה לתאר ולשער את גודל הזכות של אדם שאומר תהלים, שבזה הוא ממשיך זכותו של דוד המלך, ורביז"ל אמר (ספר המדות אות התנשאות סימן כ"ז) על ידי אמירת תהלים נתרומם, ולכן תהי חזקה באמירת תהלים, ותראי שהכל יתהפך לך לטובה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חנוכה שמח

בעזה"י יום ד' לסדר ויגש ב' טבת ח' דחנוכה ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

דעי לך שהיום הזה זה יום מיוחדת בשנה, ונקראת "זאת חנוכה" שביום הזה נגמר כל התיקונים שהתחלנו בימי אלול הקדושים, ואחר כך בראש השנה ועשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, והד' ימים שביניהם וחג הסוכות שמיני עצרת ושמחת תורה, ולכן יכולים ביום הזה לפעול אצל הקדוש ברוך הוא כל מה שרק רוצים, ולכן אני מאד מבקש אותך שתקחי את עצמך בידיך בכל הבחינות ותקבלי על עצמך קבלות חזקות ובפרט בעניני צניעות, שזה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, ותשמרי מאד מאיסור יחוד וכו', וכן לא לפטפט עם גבר זר וכו', שזה עוון חמור מאד, כל אלו שחזרו בתשובה חושבות שזה רק חומרא, אבל באמת זה מאד מאד חמור ורבים נפלו על ידי זה אחר כך בנוקבא דתהומא רבא, ולא יכלו לצאת מזה וכו', ונשבר להם הבית רחמנא ליצלן, ולכן תשמרי מאד מאד שלא יהיה לך שום שייכות עם גבר זר, ואני מחוייב לכתוב את זה לך, כי היום נעשה הפקירות שאשה מדברת ומפטפטת עם גברים וכו' וכו', שזה איסור חמור מאד.
נא ונא תקחי את עצמך בידיך ותהי רק שמחה ועליזה, ואני יודע שזה מאד מאד קשה לך, עם כל זאת אם את תהי שמחה ועליזה, על ידי זה יתרחב דעתך ותהי מיושבת, ואף פעם לא תתעצבני וכו' וכו', כי מי שתמיד בשמחה, אותו לא יכולים להוציא מהשפיות, כי יש לו המון סבלנות וכו', עצבי ברזל שאי אפשר לקמוט, וזה סוד הצלחת החיים כשאף אחד לא יכול להכעיס אותי ולעצבן אותי, וזה זוכים על ידי תוקף השמחה, ולכן תראי מהיום והלאה רק להיות בשמחה, ותעשי חסד אחת עם השניה, וזה יסוד קהילתינו רק להיות בשמחה, ולעשות חסד עם הזולת, ולשמור מאד ממידת העצבות והעצלות והרע והקמצנות וכו' וכו', אשרי האשה שתמיד שמחה ועליזה, ויש לה מידת החסד והרחמנות.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חנוכה שמח

בעזה"י יום ה' לסדר ויגש ג' טבת ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מבקש אותך שתהי חזקה באמונה פשוטה בו יתברך, ותדעי שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליך ואוהב אותך, ושלא יכניס בך הס"מ מחשבות של הבל כאילו את לא שווה לשום דבר וכו', וממך כבר לא יהיה שום דבר, הכל הבל ורעות רוח, וזה בא מהסתת הסטרא אחרא שבראת מעוונותיך המרובים וכו' וכו', כי כשבר ישראל חוטא הוא בורא קליפות ומשחיתים שהם מסבבים אותו ומכניסים בו חלישות הדעת ושוברים אותו לגמרי כאילו הוא כבר לא שווה לשום דבר, אבל באמת הכל דמיון גדול מאד, כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו מאד מאד, ואצלו כל נשמה מאד מאד יקרה, ולכן זכרי היטב שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, ורק רוצה לשמוע את הקול שלך, כמו שכתוב (שיר השירים ב' י"ד) "הראיני את מראיך השמיעיני את קולך כי קולך ערב ומראיך נאוה", הקדוש ברוך הוא רוצה לראות איך שאת הולכת בצניעות, שזה מראה הכי יפה של אשה, ורוצה לשמוע את הקול שלה איך היא מדברת אליו יתברך, ומתחננת לפניו יתברך, ומבקשת ממנו יתברך את כל מה שהיא צריכה וכו' וכו', ואם היית יודעת איך שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליך ורוצה רק להיטיב לך, אז היית תמיד שמחה ועליזה, והיית שומרת מאד מאד ללכת בצניעות, וכל דבר מה שהיית צריכה היית מבקש רק ממנו יתברך, כי רק הוא יתברך מבין אותך.
את צריכה להיות מאד מאד שמחה ועליזה שאת מקורבת אל הצדיק האמת שהוא רביז"ל, שהוא יכול לגלות לנו דברים כאלו מה שקורה למעלה בשמים, ומה שחשוב שמה, ולכן חזקי ואמצי מאד בכל מיני אופנים שבעולם, ותהי רגילה לעיין בכל יום כמה מכתבים בשאלות ותשובות "אשר בנחל", וכן תקראי בכל יום איזה קונטרס מ"אוצר הקונטרסים", וזה יהיה לך התחזקות עצומה להיות חזקה מאד ולא להשבר משום דבר שבעולם, ואדרבה עוד תוכלי לחזק את נשים אחרות, וכן תוכלי לחזק את כל המשפחה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום א' לסדר ויחי ו' טבת ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי להיות בשמחה, כי מה את פועלת כשאת שבורה ורצוצה ועצובה וכו' וכו', הן אמת שאני יודע שעובר עליך כל מיני משברים וגלים, אבל את צריכה לדעת שעם עצבות ומרירות לא מגיעים אל שום דבר, רק ישר אל השאול תחתית ומתחתיו, ולכן תשתדלי מאד רק להיות בשמחה, ורביז"ל אמר (ספר המדות אות עצבות סימן ו') מי שיש לו עצבות יסתכל על הצדיקים ויבוא לו שמחה בלבו; ולכן תראי שיהיה תלוי בביתכם תמונות מצדיקים, וזה יועיל לך מאד מאד לבוא לידי שמחה, ומה גם שהילדים יראו לפניהם דמויות של צדיקים.
נא ונא תעשי כל מיני פעולות שבעולם להוציא ממך את הדאגות שזה לא יביא לך אל שום דבר רק לתסכול, רביז"ל אמר (ספר המדות אות עצבות סימן ד') על ידי דאגה בלב נופל על האדם אימת מוות; ולכן מה את צריכה להיות בעצבות ובמרירות ובדאגות? יותר טוב שתחדירי בעצמך שהקדוש ברוך הוא אב הרחמן, ובוודאי הוא לא יעזוב אותך, רק תרגילי את עצמך לדבר אליו יתברך כאשר ידבר אשה אל רעותה, את לא יכולה לתאר ולשער את גודל הזכות של האשה שמדברת אל הקדוש ברוך הוא, ושופכת דמעות אליו יתברך, ומבקשת ממנו יתברך כל מה שהיא צריכה בעקשנות גדולה מאד, אז תראי נסים נגלים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא, וזה המתנה שקבלנו מרביז"ל, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתקני לעצמך זמן פנוי לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך, ודעי לך שכל דיבור ותפלה ובקשה שרק תדברי ותתפללי ותבקשי ממנו יתברך, נשמע ונתקבל בכל העולמות, ובוודאי תראי נסים נגלים, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ר"נ) הטבע מחייב כך והתפלה משנית את הטבע.
אני מאד מבקש אותך תראי שיהיה לך גם כן חלק בלעזור בבית התבשיל – אהל אברהם שזה החיים שלי, ובזה תלוי כל החיים שלי, ובזכות שעוזרים בבית התבשיל, על ידי זה נזכה שהקדוש ברוך הוא יפתח לנו צינור השפע, ויושפע עלינו כל מה שאנחנו צריכים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר ויחי ז' טבת ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ואף שעובר עליך מה שעובר וכו', לחצים וקטנות המוחין וכו', דעי לך שזה הנסיון שמנסים את כל אשה לראות איך היא תחזיק מעמד ולא תשבר וכו', ורביז"ל גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ק"ו) עצה להגיע לגדלות המוחין לחזק ולשמח את אחרים, ולכן זה צריך להיות העבודה שלך לחזק ולעודד ולשמח נשים אחרות, כי בזה שתחזקי את נשות אנשי שלומינו, גם לך יהיה התחזקות.
ידוע שהבעל שם טוב הקדוש זי"ע האיר בבתו אדל ע"ה כל כך גילוי אלקות, עד שהיה לה דיבורים נפלאים ונוראים מאד, והיו הנשים באות לשמוע ממנה חיזוק וכו', והכלל שבזה העולם כולנו צריכים חיזוק, כי עובר על כל אחד ואחד משברים וגלים צרות ויסורים מרירות ומכאובים, ואין אף אחד ניצול מזה, אלא שכל אחד חושב שרק הדשא שלו נעשה צהוב וכו', מרוב חום השמש וכו', אבל הדשא של השני זה יותר ירוק וכו', וזה טעות מאד גדולה, כי מנסים מן השמים את כל אחד ואחד, ועיקר גדולת בר ישראל איך שהוא יכול להחזיק מעמד, ואיך שיכול לחזק את אחרים בתוקף הצרות והיסורים שעוברים עליו, ולכן אני מאד מבקש אותך תהי בריה ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, תתחזקי להיות בשמחה אשר אין למעלה מזה, ותרבי לדבר אל הקדוש ברוך הוא אשר כל דיבור ודיבור זה הצלחה נצחיית.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפלתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שתצאי כבר מכל המצרים והדחקות והצמצום וכו' וכו', ויתרחב לך בגשמיות וברוחניות גם יחד, ואני מבטיח שכל אשה שתתחזק באמונת חכמים, לא יחסר לה שום דבר, כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות הצלחה סימן י"ט) על ידי אמונת חכמים בא הצלחה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר ויחי ח' טבת ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מבקש אותך שתחדירי בעצמך אמונה פשוטה בו יתברך, כי רביז"ל אמר (שיחות הר"ן סימן קמ"ב) כשנופל לאדם ספיקות באמונת הבורא יתברך שמו, יאמר בפה מלא: אני מאמין באמונה שלימה שהוא יחיד ראשון ואחרון. כי ידוע שיצר הרע נמשך מגבורות הנפולין ויש גבורות דקדושה שבהם ממתיקים הגבורות דקליפה והדיבור הוא בחינת גבורות דקדושה כמו שכתוב (תהלים קמ"ה י"א) "וגבורתך ידברו". נמצא כשיאמר אני מאמין הוא גבורות דקדושה ובזה הוא ממתיק את הספיקות שהוא בחינת גבורה דקליפה, ולכן זה טוב להרגיל את עצמו לומר בכל יום את הי"ג עיקרים של הרמב"ם, שזה דבר גדול מאד מאד, עד כדי כך שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן מ"ד) שהאמונה תולה בפה של האדם, כמו שכתוב (תהלים פ"ט) "אודיע אמונתך בפי", ולכן הרגילי את עצמך לומר בכל יום את הי"ג עיקרים של הרמב"ם, וזה יועיל לך מאד לבוא לאמונה, ועל ידי אמונה אמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן ל"ג) ימחול לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך. 
(א) אני מאמין באמונה שלימה. שהבורא יתברך שמו הוא בורא ומנהיג לכל הברואים. והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים:
(ב) אני מאמין באמונה שלימה. שהבורא יתברך שמו הוא יחיד ואין יחידות כמוהו בשום פנים. והוא לבדו אלהינו. היה הוה ויהיה:
(ג) אני מאמין באמונה שלימה. שהבורא יתברך שמו אינו גוף. ולא ישיגוהו משיגי הגוף. ואין לו שום דמיון כלל:
(ד) אני מאמין באמונה שלימה. שהבורא יתברך שמו הוא ראשון והוא אחרון:
(ה) אני מאמין באמונה שלימה. שהבורא יתברך שמו לו לבדו ראוי להתפלל. ואין לזולתו ראוי להתפלל:
(ו) אני מאמין באמונה שלימה. שכל דברי נביאים אמת:
(ז) אני מאמין באמונה שלימה. שנבואת משה רבנו עליו השלום היתה אמתית. ושהוא היה אב לנביאים. לקודמים לפניו ולבאים אחריו:
(ח) אני מאמין באמונה שלימה. שכל התורה המצויה עתה בידינו היא הנתונה למשה רבנו עליו השלום:
(ט) אני מאמין באמונה שלימה. שזאת התורה לא תהא מחלפת ולא תהא תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו:
(י) אני מאמין באמונה שלימה. שהבורא יתברך שמו יודע כל מעשה בני אדם וכל מחשבותם. שנאמר. היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם:
(יא) אני מאמין באמונה שלימה. שהבורא יתברך שמו גומל טוב לשומרי מצותיו ומעניש לעוברי מצותיו:
(יב) אני מאמין באמונה שלימה. בביאת המשיח ואף על פי שיתמהמה. עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא:
(יג) אני מאמין באמונה שלימה. שתהיה תחיית המתים בעת שיעלה רצון מאת הבורא יתברך שמו ויתעלה זכרו לעד ולנצח נצחים:
והרב הקדוש מצאנז זי"ע בעל "דברי חיים" היה אומרו כמה פעמים ביום בקול רעש גדול, ואיתא מצדיקים שזה מסוגל לפרנסה בניקל, כי מי שיש לו אמונה פשוטה בו יתברך, הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס אותו בקלות, וזה לי למעלה מחמישים שנה בשעה שאני קם מהשינה ואומר ברכת התורה ולומד פרק משניות אבות, אחר כך אני אומר את הי"ג עיקרים האלו, וכן לפני שאני הולך לישון אחר שאמרתי קריאת שמע שעל המיטה אני אומר את הי"ג עיקרים האלו, ותאמיני לי שלא הפסדתי כלום בשביל זה, ולכן גם את תהי חזקה לומר את הי"ג עיקרים האלו, ותעוררי את הילדים שיגידו את זה, ותראי שהבית יהיה בשביל משכן לשכינת עוזו יתברך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר ויחי עשרה בטבת ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

היום הזה זה ההילולא של מוהרנ"ת ז"ל שהוא גילה ופירסם את רביז"ל בעולם, ואנחנו צריכים ללכת בדרכו, גם כן לגלות ולפרסם את אור רביז"ל בעולם, והעיקר רק להתחזק ולא להשבר משום דבר כי גדול אדונינו ורב להושיע, ואשרי האשה ששומרת מאד ממחלוקת וממריבות, כי הס"מ אורב על נשות ובנות ישראל להכניס אותן במערבולת של לשון הרע ומחלוקת וכו' וכו', ולכן הנשים צריכות חיזוק יותר ויותר בענין זה, שיהיה ביניהן אהבה ואחדות ושלום, כי כך אמרו חכמינו הקדושים אין אשה מקנאת אלא בירך חברתה, ותמיד היא חושבת שלאשה השניה הולך יותר קל ממנה וכו' וכו', ובאמת זה טעות, כי על כל אחד ואחד עובר משברים, ואשרי האשה שמחזיקה מעמד ולא נשבר משום דבר שבעולם, ולכן אני מאד מבקש אותך שתהי חזקה ולא להתפעל מאף אחת, ושיהיה לך בטחון עצמי ולא תתני שישפילו אותך ויבזו אותך, ורביז"ל לימד אותנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) כמו שצריכים להאמין בהקדוש ברוך הוא, כך צריכים להאמין בעצמו, כי הס"מ איך הוא מנתק את האדם ממנו יתברך? על ידי שמאבדים את האמונה בעצמו, היינו שמאבדים את הבטחון עצמי, ועל ידי זה מקרר גם את האמונה בו יתברך, כי מי שמאמין בו יתברך שהוא נמצא ואין בלעדו נמצא, על ידי זה נתלהב הלב שלו אליו יתברך, ונעשה גיבור שעיקר גבורת הגיבור אמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רמ"ט) עיקר הגבורה בהלב, כי מי שלבו חזק ואינו מתיירא משום אדם ומשום דבר, יכול לעשות גבורות נוראות וליכבוש המלחמות על ידי חוזק ותוקף לבו שאינו מתיירא ורץ לתוך תוקף המלחמה, וזה בחינת (אבות פרק ד') איזהו גבור הכובש את יצרו, וזה היה גבורות שמשון שנאמר בו (שופטים י"ג) "ותחל רוח הוי"ה לפעמו במחנה דן בין צרעה ובין אשתאל", שבאותן המקומות צלחה עליו רוח השם יתברך ולבש גבורה, דהיינו שבא לו חוזק ותוקף גבורה בלב, ועל ידי זה עשה גבורות נוראות, ולכן גם את תקחי את עצמך בידיך, ואל תתני שיקפצו לך על הראש וכו', אלא תהי אשה חזקה עד מאד, ותרבי בצדקה ובתפלה ובחסד בכל יום, שזה ישמור אותך מכל רע, ותבשרי לי תמיד בשורות משמחות.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר ויחי י"א טבת ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתאזר במידת הסבלנות, ואף שאני יודע שזה מאד מאד קשה לך, כי אשה יש עליה עול קשה מאד, הן לטפל עם הילדים וכו', והן להחזיק את הבית וכו', והן לבשל ולאפות וכו', והן לנקות ולשטוף וכו', והן לכבס וכו', ועל פי רוב הבעל לא מבין בזה, ועוד יש לו טענות על אשתו, ועושה עליה ביקורת שזה בכלל לא צודק וכו', ורביז"ל הקפיד על זה מאד מאד ואמר בפירוש (שיחות הר"ן סימן רס"ה) לכבד ולייקר את אשתו. כי אמר הלא הנשים הם סובלים צער ויסורים גדולים מאד מאד מילדיהם, צער העיבור והלידה והגידול, כאשר ידוע לכל עוצם מכאובם וצערם ויסוריהם בכמה אופנים הקשים וכבדים מאד מאד וכו' וכו', על כן ראוי לרחם עליהם ולייקרם, ולכבדם. וכן אמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא נט.) 'אוקיירו לנשיכו כי היכי דתתעתרו', וכן אמרו (יבמות סג.) 'דיינו שמגדלות את בנינו ומצלת אותנו מן החטא', ולכן צריכים לכבד ולייקר אותם מאד מאד, וזה יסוד גדול בחסידות ברסלב, שהבעל מוכרח לעזור לאשתו, ואם הוא רוצה להיות מקורב אל רביז"ל ולציית אותו, עליו הדבר הראשון לעזור לאשתו בכל המובנים, וזה מה שמלמדים ב"היכל הקודש", שזה ההיכל שבונה רביז"ל, כמובא בדבריו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ט) שהצדיק בונה "היכל הקודש".
נא ונא ראי לקנות לעצמך את מידת הסבלנות, ואף שאני יודע שזה בא לך קשה מאד וכו' וכו', כי זה לא קל, עם כל זאת זה עיקר גדולת אשה שהיא חזקה מאד באמונה פשוטה בו יתברך, ולא מפחדת מאף אחד רק ממנו יתברך, וכך היא בונית את הבטחון עצמי שלה, כי אשה שנשברה תיכף ומיד וכו' וכו', זה בא לה מפני שאין לה בטחון עצמי וכו', ואמר החכם "אין כאשה חזקה בארץ", כי עיקר חוזק האשה כשהיא סבלנית ולא נכנסה בלחץ, והכל לוקחת בקלות, ובבת שחוק על פניה וכו', לא צריכים להלחץ משום דבר וכו', ואם הכל לא מסתדר כמו שרצית וכו', זה גם כן לא סוף העולם וכו', מחר עוד יום וכו', אל תתני שיכתיבו לך מה לעשות וכו', את צריכה להיות חזקה באמונה בו יתברך, וכל מה שאת צריכה דעי לך שהכתובת הראשונה והאחרונה זה רק הקדוש ברוך הוא, ותזכרי טוב מה שאמר החכם "אשה לבעלה כנר בבית", את הנר שתאירי בבית את אמתת מציאותו יתברך, ולכן תמיד תדברי רק ממנו יתברך, ותמיד תספרי סיפורים מהצדיקים, ואל תתפעלי מאף אחד שמשפיל אותך וכו', תצחקי מאלו שמשפילים אותך וכו', ואמר החכם "הטוב שבעוזרים לקיים הדת, היא האשה הטובה", ולכן תשתדלי מאד רק להיות אשה טובה, ולעשות חסד עם כולם, ותראי איך שלא יקח הרבה זמן שכל החיים שלך ישתנו לטובה.
תאמיני לי שעלינו לשמוח מאד מאד שיש לנו רבי כזה, שמלמד אותנו איך לחיות ואיך לעבור את החיים בקלות וכו' וכו', כי החיים מאד מאד קשים, וכמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ט) הנראה שאין עולם הזה, פה זה רק הגיהנום וכו', עיין שם, והצדיק מלמדנו איך יכולים להפוך את הגיהנום לגן עדן, שגם כאן נזכה להרגיש את אמתת מציאותו יתברך, ויהיה שלום ואהבה ואחווה בתוך הבית, ונהיה הכי מאושרים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר שמות י"ג טבת ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

ראי לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז ובפרט בארבעים ימים האלו שנקראים ימי שובבי"ם, כי באלו הארבעים יום קוראים בתורה פרשיות ש'מות ו'ארא ב'א ב'שלח י'תרו מ'שפטים, שהוא ראשי תיבות שובבי"ם, והוא על שם (ירמיה ג' י"ד) "שובו בנים שובבים נאום הוי"ה", ולכן אשרי האשה שזוכה לעשות הרבה חסד בימים אלו, ועיקר החסד הוא לחזק ולעודד ולשמח את נשים שבורות וכו', ושעובר עליהן מה שעובר וכו', ואוי לה לאשה שגורמת למחלוקת ומריבות בימים אלו, וזה גועל נפש לשמוע אשה מרכלת אחת על השניה, שמלבד חומר העוון עוד זה גועל נפש לדבר ולרכל מאחת על השניה, הרי הקדוש ברוך הוא נמצא ואין בלעדו נמצא, ואיך לא מפחדים לדבר רע אחת על השניה, הרי מקבלים על זה עונש מאד מאד גדול.
נא ונא תהי חזקה להיות בשמחה על אף שעובר עליך מה שעובר, דעי לך שהשמחה זה רפואה בין בגשמי בין ברוחני, כי על ידי שמחה מתרחב הדעת והמוח, וזוכים להנצל מכל רע, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שגם חכמי הרופאים אמרו שכל המחלות והחלאים רעים באים לאדם רק מחמת חסרון השמחה, ובפרט חולי העצבים וכו', ולכן מצוה גדולה בימים אלו לשמח אשה את רעותה, כי עיקר התשובה זה רק שמחה, כי אצלו יתברך נאמר (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו".

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר שמות י"ד טבת ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי' 

אין לתאר ואין לשער את גודל השמחה שיש בשמים בשעה שנשות ישראל מתקבצות יחד, ואשה מחזקת את רעותה, ועוסקת במידת החסד לעזור להזולת, דבר זה מאד מאד חשוב בכל העולמות, וידוע מה שאמר אבא חלקיה לחכמים ששאלו אותו למה העננים התחילו לבוא מצד אשתך, בשעה שהם ביקשו שירד גשם, ענה ואמר כי האשה היא תמיד בביתה ומוכנה תיכף ומיד לעזור למי שרעב (עיין תענית כ"ג.), ולכן אשרי האשה שתבוא לעזור בבית התבשיל – אהל אברהם, ששם מחלקים אוכל בחינם לכל רעב וצמא, והזכות הזה נזקפת לזכות האשה, כי באוכל האשה היא עקרת הבית.
את לא יכולה לתאר ולשער את גודל השמחה שיש לי אחר כל התלאות שסבלתי פה ביבנאל, שהקדוש ברוך הוא נתן לי מתנה את בית התבשיל - אהל אברהם, זה חלקי מכל עמלי, ואתמול ביקר אצלי רב מפורסם גדול בעולם ושאל אותי במה אני יכול להתפאר במשך ארבעים ושמונה שנים בפעולתי בצורכי ציבור? עניתי ואמרתי לו בלב אמיץ וחזק שאני מרגיש שאת הזכות שהקדוש ברוך הוא נתן לי להקים בית התבשיל - אהל אברהם ולהאכיל בכל יום רעבים וצמאים, זה עולה על הכל, וזה העולם הבא שלי בעולם הזה, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שגם לך יהיה חלק בהבית התבשיל – אהל אברהם מה שאת רק יכולה לעזור, העיקר שנצליח בזה, כי אצלו יתברך מאד מאד יקר כשנותנים לאכול לרעבים ולצמאים, ובמשך הדורות שמענו נפלאות שכל אלו שהיה להם חלק בלהאכיל עניים וכו' וכו', הקדוש ברוך הוא עשה על ידם נסים ונפלאות, ולכן תעזרי לי במה שאת רק יכולה בבית התבשיל – אהל אברהם, נא ונא ראי לשמוח מאד מאד על נועם חלקך שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, שזה מה שקונים אצלינו, אמונה בו יתברך, לחשוב רק ממנו יתברך, לדבר רק עמו יתברך, אין עוד טוב יותר מזה, ומובא מצדיקים שלאה אמנו נתנה את השמות של הארבע ילדים הראשונים שלה ראובן על שם ראו אלקות, שמעון על שם שמעו אלקות, לוי על שם תתלוו ותתחברו אל אלקות, יהודה על שם להודות ולהלל לאלקותו יתברך תמיד, שזה מאד מאד חשוב לאדם בזה העולם תמיד רק להסתכל אל הקדוש ברוך הוא, ולשמוע בקולו יתברך, ולהתחבר אליו יתברך, ולהודות ולהלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר שמות ט"ו טבת ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי ותצאי מעצמך וכו' וכו', דעי לך שזה לא חכמה להכנס תמיד בעצבות ובמרירות ובדכאון וכו', הן אמת שעובר עליך כל מיני משברים וגלים וחלישות הדעת וכו' וכו', עם כל זאת זה לא עצה להמשיך את עצמך אל הצער, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות סד) כל הנמשך אחר הצער הצער נמשך אחריו, ולכן אין זה חכמה תמיד לבכות וכו', ותמיד להיות עצובה וממורמרת וכו' וכו', החכמה הכי גדולה להיות תמיד שמחה ועליזה ולתרום מעצמה להזולת, תמיד ללכת עם חיוך, שאמרו חכמינו הקדושים (כתובות קיא:) טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב שנאמר (בראשית מ"ט י"ב) "ולבן שינים מחלב" אל תקרי לבן שינים אלא לבון שינים; היינו כשאדם מחייך להזולת ומקבלו בסבר פנים יפות ומראה לו את שיניו הלבנים, זה יותר חשוב מלתת לו לשתות כוס חלב, כל כך יקר לקבל את פני חבירו עם חיוך ולהראות לו את השיניים, כי בזה שאדם תמיד מחייך יכולים לראות בתוך הפנים שלו את פני הצדיק, שהוא בן השמחה, המנחם הכל ומשמח הכל.
אני מאד מבקש אותך שתהי באחדות עם כלל נשות אנשי שלומינו, שזה היה רצון של רביז"ל, שנהיה תמיד באחדות ובאהבה גדולה מאד, ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת, ולכן אשרי האשה שמחפשת ומבקשת להתאחד עם כל אשה מנשות אנשי שלומינו, כי יש הרבה נשים שהטבע שלהן שמתביישות לעשות לעצמה חברה וכו', והיא נשארת לבד בבית בודדה וכו', משועממת וכו', ובוכה וכו', ולכן כשמתחברים אליה שאר נשות אנשי שלומינו, פשוט מצילים אותה וכו', ולכן תהי את המוציאה את הנשים הבודדות בתוך ביתם וכו', ותחברי אותן עם שאר נשות אנשי שלומינו, וביחד תשמחו מאד, ובזכות השמחה שלכן תביאו את הגאולה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר שמות ט"ז טבת ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מבקש אותך שתתחזקי ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רס"א) כשנופל אדם ממדריגתו ידע שמן השמים הוא, כי ההתרחקות היא תחילת ההתקרבות, על כן נפל שיתעורר להתקרב להשם יתברך, ועצתו שיתחיל מחדש להכנס בעבודת השם יתברך, כאילו לא התחיל עדיין כלל מעולם, וזה כלל גדול בעבודת השם יתברך, שצריכים ממש בכל יום להתחיל מחדש.
והעיקר מה שאני מבקש אותך שתעזרי לי בבית התבשיל במה שרק את יכולה וכו' וכו', כי אין עוד דבר יותר חשוב מלתת לאכול לרעבים ולצמאים וכו' וכו', וזה כל חיותי, ואשרי מי שמתרים את אנשים שינדבו עבור בית התבשיל - אהל אברהם, כי כך כתיב (משלי י"א) "וזורע צדקה שכר אמת" ודרשו על זה חכמינו הקדושים (תנחומא לך לך) זה אברהם, שזרע צדקה והיה מאכיל עוברים ושבים, שנאמר (בראשית כ"א) "ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם הוי"ה אל עולם" לאחר שהיה מאכילן ומשקן היו מברכין אותו ואמר להם לי אתם מברכין ברכו לבעל הבית שנותן לכל הבריות אוכל ומשקה ונותן בהם רוח והיו אומרים לו היכן הוא אמר להם שליט בשמים ובארץ וממית ומחיה מוחץ ורופא צר את העובר במעי אמו ומוציאו לאויר עולם מגדל צמחים ואילנות מוריד שאול ויעל כיון שהיו שומעין כך היו שואלין כיצד נברך אותו ומחזיקין לו לטובה היה אומר להם אמרו ברוך השם המבורך לעולם ועד, ברוך נותן לחם ומזון לכל בשר והיה מלמדם ברכות וצדקות, הוא שאמר הכתוב "ואת הנפש אשר עשו בחרן".
הלוואי שיהיה אחדות בין נשות אנשי שלומינו, ואשה תקרב את רעותה, שבזה נזכה לקרב את הגאולה, כי עיקר הגאולה תהיה רק על ידי צדקה וחסד שעושים עם הבריות, כי הס"מ כל הענין שלו רק פירודים "הפרד ומשול", והקדושה זה רק אחדות ואהבה, ואין עוד דבר שמאחד את הלבבות כמו האוכל, ולכן דייקא על ידי בית התבשיל - אהל אברהם והחסד שנעשה שמה, אנחנו מקרבים את הגאולה, שנזכה כבר להגאל בגאולת עולם בבנין בית המקדש במהרה בימינו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר שמות י"ז טבת ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שרק תהי שמחה ועליזה, ואני יכתוב לך את זה כל יום ויום, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא תצוה) משחרב בית המקדש אין לך יום שאין בו קללה, שנאמר (תהלים י"ז) "ואל זועם בכל יום", ועיקר הקללה שנופל על כל בר ישראל עצבות ומרירות ודכאון, אבל רביז"ל שכל הלימוד שלו זה הלימוד איך שיהיה בעת הגאולה, ולכן עלינו לזכור כשנגאל מעול הגלות, אז נזכה לחדש את עצמינו בכל יום בכל שעה ובכל רגע, וכל הבריאה כולה תתחדש, כמאמרם ז"ל (פרקי דברי אליעזר פרק נ"א) כל צבא השמים עתידים ליעבר ולהתחדש שנאמר (ישעיה ל"ד) "וכל צבאם יבול כנבול עלה מגפן", מה הגפן והתאנה נובל עלה מהם והם עומדים עץ יבש וחוזרת ופורחת ונוצצות וצומחות ומוציאים עלין חדשים, כן כל צבא השמים יבלו וחוזרין ופורחין ונוצצין וצומחין ומתחדשין במקומן להודיע שהוא מבלה את הכל, ואין עוד רעה ומגיפה ואין עוד צרות חדשות, שנאמר (ישעיה ס"ה) "כי הנני בורא שמים חדשים וארץ חדשה", ולכן תראי להתחדש בכל יום ויום, ובכל שעה ושעה, ותוציאי את המרירות והדכאון שטמון בך וכו' וכו', תשכחי את העבר שלך ותעשי התחלה חדשה בכל יום בכל שעה ובכל רגע ממש, ודעי לך שחזרה בתשובה צריך להיות עם המסירות נפש הכי גדולה, כי אנחנו רואים בכל יום הנה אשה חוזרת בתשובה וכו' וכו', ואחר כך יצרה מתגבר עליה על ידי הסתכלות במחשב (מכשף), ובכל מיני תועבות רחמנא לישזבן וכו' וכו', ועל ידי זה היא חוזרת בשאלה וכו' וכו', חוזרת אל הלכלוך שלה וכו', ולכן עיקר חזרה בתשובה צריך להיות עד הסוף לא לעזוב את הקדוש ברוך הוא בשום פנים ואופן, וזה נקרא חזרה בתשובה אמיתית, שבשום פנים ואופן הוא לא יעזוב את הקדוש ברוך הוא, אפילו ינסו אותו בכל מיני נסיונות קשים ומרים וכו' וכו', ויהיה לו הרבה ספיקות וכו' וכו', עם כל זאת שום דבר לא יוכל להזיז אותו מהקדוש ברוך הוא, זה נקרא חזרה בתשובה אמיתית, וכל זמן שאשה לא חזקה בדעתה שזהו זה, שאני לא עוזבת את הקדוש ברוך הוא בשום פנים ואופן, ואז דייקא יאיר עליה מלך הכבוד בעצמו.
פעם באה אלי גיורת שנתגיירה על ידי שהיא היתה ספרנית ובא לפני עיניה המון ספרים שמדבר מיהדות, וכך כך התפעלה עד שהחליטה שהיא מתגיירת, ואחר כך התחתנה, אבל הבעל היה איש קשה וכו', ממש בליעל והתנהג עמה באכזריות גדולה מאד וכו', ואז אמרה לי משפט שעד היום אני לא יכול לשכוח את זה "אני הולכת להתגרש מהאכזר הזה, אבל אני אף פעם לא יעזוב את הקדוש ברוך הוא, כי התגיירתי רק מפני שקראתי המון ספרים, וראיתי והבנתי איך שהקדוש ברוך הוא אב הרחמן, וזה לא אומר כשנפלתי בפח עם אכזר כזה וכו', אני יעזוב את הקדוש ברוך הוא, איתו תמיד אני נשארת", וכל כך התפעלתי מהדיבורים שלה, שעד היום זה לי ארבעים שנה מאז שהייתה אצלי, אני לא שוכח את זה, איך אשה שלא רק שחזרה בתשובה אלא התגיירה פשוטו כמשמעו, ועזבה את כל המשפחה, ונפלה בפח כזה וכו' וכו', אף על פי כן היא כל כך חזקה באהבת הבורא יתברך שמו שאמרה שאת הקדוש ברוך הוא היא לא תעזוב בשום פנים ואופן, ולכן היום כשאשה חוזרת בתשובה, זה צריך להיות עם לב אמת בחמימות והתלהבות הלב וכו', ולא כשיעבור עליה איזה משבר שתעזוב את הקדוש ברוך הוא ותהיה חוזרת בשאלה וכו', זה נקרא חוזרת בתשובה אמיתיית, אשרי האשה שחזקה בדעתה, ושום דבר בעולם לא יכול לשבור אותה יהיה מה שיהיה ויהיה איך שיהיה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' לסדר שמות י"ח טבת ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

חסדי השם יתברך שאנחנו נמצאים אצל צדיק קדוש ונורא כזה כמו רביז"ל, ואנחנו צריכים מאד מאד לשמוח עמו, "בך רבינו נגילה בך רבינו ונשמחה", נגילה נגילה וכו' וכו', מה היינו עושים בלי רביז"ל? ובלי הלימודים שלו? ובלי ההתחזקות שלו בכל יום ויום? ולכן חזקי ואמצי מאד כי גדול אדונינו ורב להושיע, ותהלה לאל הקהילה הקדושה שלנו מתרחבת ומתרחבת ומתרחבת וכו' וכו', ובכל פעם בשקט נכנסים לגור משפחות חדשים, ובעזרתו יתברך שמו בקרוב מתחילים לבנות עוד בתים חדשים, ואשרי האשה שתתפלל להקדוש ברוך הוא ותתחנן אליו שיתן לה בית דירה משלה, ולא תצטרך לגור יותר בשכירות, כי חבל מאד מאד לשלם שכירות, בשעה שיכולים לשלם לעצמם משכנתא, וכך הבית נשאר שלה.
נא ונא אל תהי בטלנית, אם היית יודעת את מעלת התפלה של האשה, לא היית מפסיקה להתפלל אל הקדוש ברוך הוא, כי רביז"ל מאד מאד הפליג במעלת תפלת הנשים, ולכן אני מאד מבקש אותך תתפללי הרבה לפניו יתברך, ותבקשי ממנו את כל מה שאת צריכה, והוא יתברך לא ישיב את פניך ריקם, רק שיהיה עם לב אמת לב נכון לב נשבר, וכתיב (תהלים נ"א) "לב נשבר ונדכא אלקים לא תבזה".
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר וארא כ' טבת ה'תשע"ב

שלום וברכה אל היקרים לי מאד ... שיחיו

הן ידוע לכל מה שגדולי הרבנים מפרסמים עכשיו בכל העולם החרדי כולו על גודל הסכנה שיש למי שמשתמש באינטרנט וכו', או באייפד וכו', או בבלקברי וכו', וכן פלאפון שיכולים לחבר את זה אל כל כלי המשחית האלו, והנה אני בעצמי יודע מהמון משפחות הכי טובות שהיה ביניהם אהבה גדולה מאד, וחיו ביחד, והתפרנסו בכבוד וכו' וכו', ולבסוף נהרס להם  הבית רק בשביל הכלים טמאים האלו שהם כלי שופכין שיכולים לראות בזה כל הלכלוך והזיהום והעירום והטינוף שבעולם רחמנא לישזבן, או הבעל התחיל להתכתב עם נשים, או האשה התחילה להתכתב עם גברים בפיסבוק, וזה הרס להם את הבית לגמרי, אף שהם היו זוג חמודים והכי מאושרים, רואים מזה מה שאמרו חכמינו הקדושים (כתובות יג:) רוב עובדי כוכבים פרוצים בעריות וכו' ולכן אין אפוטרופוס לעריות וכו', ולכן אני מוכרח להגיד לכם שהיום יש קליפה עצומה שכובשת את כל חלקי טובה, ומקררת את האמונה ואת היראת שמים מבר ישראל, ומכניס בו כפירות ואפיקורסות, והוא הכלי משחית הנקרא אינטרנט, אייפד, בלקברי וכו', שבזה יכולים לראות כל מיני טומאות שבעולם וכו' וכו', ומאמללים את עצמם וכו', ואת הילדים וכו', ולכן העיקר ראו לזרוק מהבית מחשב (מכשף) אינטרנט אייפד בלקברי אם יש לכם דבר כזה, ואפילו פלאפון שיכול להתחבר אל הכלי משחית הזה תרחקו מביתכם, כי כך אמר החכם מכל אדם (משלי ה') "הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה", אתם צריכים לדעת אשר כך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מה.) אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות; ואמר החכם "אין חוצץ בפני התאוה כעצימת העינים" ואמר "אין לך אבר באברי האדם שיגרום לו מכשול כמו העינים". ואני מוכרח להגיד לכם שהרבה בתים הכי טובים  ממשפחות הכי חרדיות נהרסו לגמרי רק מפני שהיה להם מחשב (מכשף) אינטרנט בבית, ואף שזה נדמה כאילו מה שאני כותב זה הגזמה וכו', אבל אני מוכרח להגיד לכם אשר רבים נפלו בפח היקוש הזה וכו' רק בשביל הכלי הארורה הזו וכו', ונשבר ביתם, ולבסוף התגרשו רחמנא לישזבן, ולכן אסור בהחלט שיהיה בבית מחשב (מכשף) אינטרנט, כי זה הורס את כל חלקה טובה של היהדות, ומורידה את היראת שמים עד השאול רחמנא לישזבן, ומה גם שמאבדים את הילדים, כי ילד שלוקח כלי משחית כזה בתוך ידו וכו', הוא כבר נופל בשאול תחתית ומתחתיו, ולכן אשרי מי שמבער את החמץ הזה מביתו, ואז השכינה תשמור עליו. ותאמינו לי שאני כותב לכם את זה מרוב אהבה שיש לי אליכם, וחבל לראות את הבית שלכם הרוסה, ולכן חמלו על נפשכם ועל נפשות ילדיכם.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדכם תמיד שיהיה לכם הצלחה מרובה ובכל אשר תפנו תשכילו ותצליחו.

המאחל לכם ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום א' לסדר וארא כ' טבת ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי בכל מיני אופנים שבעולם, ועיקר ההתחזקות שתעזרי לי לבנות את הקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה, שיהיה אהבה ואחדות בין נשות אנשי שלומינו, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; ותהלה לאל אני מוכרח להגיד לך שאני מתפעל מנשות אנשי שלומינו את גודל החסד שהן עושות אחת עם השניה ובפרט עם יולדות, שתחזקנה ידיהן של הנשים האלו שעושות חסד עם הזולת, כי כל הנחת רוח של הקדוש ברוך הוא תלויה רק בחסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ולכן אני מאד מבקש אותך בכל לשון של בקשה, תשתדלי לעשות צדקה וחסד בכל יום ויום, ותראי להכניס בכל יום כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה "קרן הצדיק" לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס, ותבקשי ממנו יתברך כל מה שאת תצטרכי ותקבלי בזכות הצדקה, וזכרי היטב אשר רק בזכות הצדקה נגאל, כמו שכתוב (ישעיה א' כ"ז) "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה", ואמרו חכמינו הקדושים (מדרש זוטא שיר השירים א') הדורון של הקדוש ברוך הוא צדקה, שכן הוא אומר (משלי כ"א ג') "צדקה ומשפט נבחר להוי"ה מזבח", כן הנותן צדקה אפילו היתה בידו עבירה ונחתם דינו לאבד וניתנה רשות למלאך הממונה על הפורענות לילך ויפרע ממנו אינו יכול, והקדוש ברוך הוא אומר לו (משלי י' ב') "צדקה תציל ממות", ויכול להיות מקבל פני שכינה בכל יום שנאמר (תהלים פ"ט ט"ו) "חסד ואמת יקדמו פניך" והקדוש ברוך הוא אומר למלאך של פורענות אל תגע בו מצאתי לו זכות למחול על כל עונותיו, ולכן אני מאד מבקש אותך בכל מיני לשון של בקשה שאל תתייאשי בשום פנים ואופן וכו', ואפילו שעובר עליך כל מיני משברים וגלים וכו', זכרי היטב כי רק בזכות הצדקה והחסד שתעשי כל יום, תצאי מכל הבעיות שלך, ולכן רק חזקי ואמצי להיות תמיד בשמחה, וכך אמר החכם "בשמחה ובצחוק ייראה אצלם הזמן קצר, ולדואגים ולמצטערים ייראה הזמן יותר ארוך", ולכן למה לך להיות שבורה ולדאוג וכו', תסתכלי על החסד של הקדוש ברוך הוא שעשה עמך, ואז תהי הכי מאושרת בחייך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר וארא כ"א טבת ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

ראי להחזיק מעמד ושום דבר בעולם שלא יוכל לשבור אותך, ואף שאני כותב לך את זה כמעט כל יום, אבל אני יודע מה שעובר עליך קושיות וספיקות וכו' וכו', למה בא לך בכל פעם עגמת נפש וצרות כאלו וכו' וכו', ולכן צריכים בכל יום בכל שעה בכל רגע להתחזקות חזקה, ולכן תתחזקי ותחזקי שאר נשות אנשי שלומינו, והקדוש ברוך הוא יעזור שיהיה לך הצלחה מופלגת בכל המובנים.
אני מאד מאד מבקש אותך שתתחזקי באמונה פשוטה בו יתברך, שדבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, וזה יקל ממך כל הצרות וכו', והחלישות הדעת והבלבולים שעובר עליך וכו' וכו', וזכרי היטב שרביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן מ"ד) שהאמונה תולה בפה של האדם, כמו שכתוב (תהלים פ"ט) "אודיע אמונתך בפי", ולכן מה טוב ומה נעים להרגיל את עצמו לומר בכל יום את הי"ג עיקרים של הרמב"ם, שזה דבר גדול מאד מאד, עד כדי כך שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן מ"ד) שהאמונה תולה בפה של האדם, כמו שכתוב (תהלים פ"ט) "אודיע אמונתך בפי", ולכן תרגיל את עצמך לומר בכל יום את הי"ג עיקרים של הרמב"ם, וזה יועיל לך מאד לבוא לאמונה, ועל ידי אמונה אמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן ל"ג) ימחול לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך. 
(א) אני מאמין באמונה שלימה. שהבורא יתברך שמו הוא בורא ומנהיג לכל הברואים. והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים:
(ב) אני מאמין באמונה שלימה. שהבורא יתברך שמו הוא יחיד ואין יחידות כמוהו בשום פנים. והוא לבדו אלהינו. היה הוה ויהיה:
(ג) אני מאמין באמונה שלימה. שהבורא יתברך שמו אינו גוף. ולא ישיגוהו משיגי הגוף. ואין לו שום דמיון כלל:
(ד) אני מאמין באמונה שלימה. שהבורא יתברך שמו הוא ראשון והוא אחרון:
(ה) אני מאמין באמונה שלימה. שהבורא יתברך שמו לו לבדו ראוי להתפלל. ואין לזולתו ראוי להתפלל:
(ו) אני מאמין באמונה שלימה. שכל דברי נביאים אמת:
(ז) אני מאמין באמונה שלימה. שנבואת משה רבנו עליו השלום היתה אמתית. ושהוא היה אב לנביאים. לקודמים לפניו ולבאים אחריו:
(ח) אני מאמין באמונה שלימה. שכל התורה המצויה עתה בידינו היא הנתונה למשה רבנו עליו השלום:
(ט) אני מאמין באמונה שלימה. שזאת התורה לא תהא מחלפת ולא תהא תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו:
(י) אני מאמין באמונה שלימה. שהבורא יתברך שמו יודע כל מעשה בני אדם וכל מחשבותם. שנאמר. היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם:
(יא) אני מאמין באמונה שלימה. שהבורא יתברך שמו גומל טוב לשומרי מצותיו ומעניש לעוברי מצותיו:
(יב) אני מאמין באמונה שלימה. בביאת המשיח. ואף על פי שיתמהמה. עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא:
(יג) אני מאמין באמונה שלימה. שתהיה תחיית המתים בעת שיעלה רצון מאת הבורא יתברך שמו ויתעלה זכרו לעד ולנצח נצחים:
והרב הקדוש מצאנז זי"ע בעל "דברי חיים" היה אומרו כמה פעמים ביום בקול רעש גדול, ואיתא מצדיקים שזה מסוגל לפרנסה בניקל, כי מי שיש לו אמונה פשוטה בו יתברך, הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס אותו בקלות.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר וארא כ"ב טבת ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי ובשום פנים ואופן אל תתני שהס"מ ישבור אותך, ואל תכנסי בלחץ, רק תמסרי את נפשך להיות בשמחה, כי אני יודע שזה קשה לך מאד מאד להגיע לשמחה, כי שמחה זה העבודה הכי קדושה שיכול להיות, ואשרי אדם שזוכה להיות בשמחה, ואז בזכות השמחה ימחול לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך, ולכן יעשה הס"מ כל מיני פעולות שבעולם העיקר אל תהי בשמחה, כי יודע שאם האשה בשמחה, הוא לא יכול לשבור אותה בשום פנים ואופן, ולכן תמיד בא הס"מ אל האשה ומכניס בדעתה כאילו היא לא שווה לשום דבר וכו', וכאילו היא לא מוצלחת הכי גדולה וכו', וכאילו אף אחד לא יכול לסבול אותה וכו', הכל הבל ודמיון, כי תהלה לאל רביז"ל לימד אותנו שצריכים תמיד להסתכל על הטוב שיש בנו, ולדון את עצמינו לכף זכות (עיין ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב), ולכן אני מאד מאד מבקש אותך מאחר שזכית להיות חלק בהקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה, תראי להתחזק בכל מיני אופנים שבעולם רק לא להשבר, ואף שעובר עליך מה שעובר וכו' וכו', תאמיני לי שאין אשה שלא עוברת משברים וגלים בחייה וכו', ועיקר גדולת האשה נמדדת כפי מידת ההתחזקות שיש לה, ולכן מאחר שאנחנו מקורבים אל רביז"ל שהוא הצדיק האמת שלא עוזב אותנו יום יום, מחזק מעודד משמח אותנו, אנחנו צריכים להודות להלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא על זה, ומי יתן שתהי אשה חזקה ולא להתפעל משום בריה שבעולם, ולא להשים לב אל אף אחד שרוצה לשבור אותך וכו' וכו', תלעגי לו, ותגידי בפה מלא שתהלה לאל יש לך צדיק שלא עוזב אותך, שרק מחזק מעודד ומשמח אותך, שזה רביז"ל, וראוי לנו לשמוח עמו תמיד, כמו שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קע"ז) שראוי לכם לשמוח בהשם יתברך. ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך ראוי לכם לסמוך עלי. כי אני יודע מגדולתו יתברך, והזכיר אז הפסוק (תהלים קל"ה ה') "כי אני ידעתי כי גדול הוי"ה" וגו', גם ראוי לכם לשמוח בי, מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה. גם חיזק את אחד שישמח את עצמו אפילו בעסקי חול. ואמר לו בודאי כן הוא, שבתחילה צריכין לשמח עצמו במלי דעלמא בכל מה שיכולין, ואחר כך באין לשמחה אמתית, אני מאד מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתכניסי את הדיבורים האלו בתוך לבך, ותשתדלי להתחזק בבטחון עצמי בכוחו הגדול של רביז"ל, שאמר לנו בפירוש לפני שהסתלק לעילא ולעילא, מה לכם לדאוג כשאני הולך לפניכם.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר וארא כ"ג טבת ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שאל תהי עצבנית בשום פנים ואופן, ובפרט צריכים סבלנות אל הילדים וכו', אסור לצרוח ולצעוק אליהם וכו', אלא להסביר להם כל דבר בנחת, בוודאי זה לא קל, כי הילדים יכולים להוציא את האדם מהשפיות וכו' וכו', עם כל זאת כבר אמר רביז"ל (ספר המדות אות בנים סימן כ"ז) הבנים שוטים כשאביהם כעסן, והפירוש הפשוט הוא כי טבע של ילדים לשאול כל מיני שאלות וכו', ואם אין לאמא סבלנות להילדים שלה, וכששואלים יותר מדי שאלות וכו', או שהן מעיפות אותם וצועקים עליהם לך מפה וכו' וכו', או שמכות אותם מרוב עצבים וכו' וכו', אז איך את יכולה לצפות שהבן או הבת יהיו חכמים? הוא שואל אותך דברים שרוצה לדעת, מה זה כל כך נורא שתעני לו בסבלנות, אל תתעצבני עליו וכו', ומכן שכן שלא תיתני לו מכות, אם את עצבנית אל תוציאי את העצבים שלך על הילדים שלך.
פעם בא יהודי אל הצדיק הקדוש רבי ישראל דוב מוולעדניק זי"ע ואמר רבי אני רוצה שהילדים שלי יהיו צדיקים כמוך, ענה ואמר לו הצדיק מה אומר לך אם יהיה להילדים שלך אמא כמו שהיה לי, יכול מאד שהילדים שלך יהיו צדיקים, והמשיך הצדיק ואמר האמא שלי כל ערב שבת בעת הדלקת נרות בכתה כל כך הרבה דמעות, עד שמרוב הדמעות נכבו הנרות, כל כך הרבה דמעות שפכה וביקשה עלי, רואים מזה שאם מתפללים על הילדים ומורידים דמעות, יכולים לזכות לילדים טובים, וכן סיפר לנו רביז"ל שאמו הצדקת פיגא ע"ה בכתה הרבה בכיות עליו בעת ההריון עמו שיהיה הוולד הזה צדיק גדול ונורא מאד, וכן אחר כך היתה מביאה את העריסה עם רביז"ל והכניסה אותו בציון הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, ובכתה שם הרבה מאד, ובשביל זה רביז"ל היה מכיר טובה אליה וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך תהי רק שמחה ועליזה, ויהיה לך רק סבלנות להילדים, אני יודע שזה לא קל, עם כל זאת אחר כך כשהילדים יגדלו, איזה נחת יהיה לכם מהם? ולכן תאמיני לי שזה משתלם להשקיע בהילדים, ותירווי רוב נחת דקדושה מהם.
את צריכה לדעת שכל זוג שזכו להתחתן צריכים להיות מאד מאד שמחים ועליזים, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רס"ה) שקודם שהנשמות יורדים כאן בזה העולם, למעלה הם נשמה אחד, וכשיורדים לזה העולם מתפצלים, הזכר יורד דרך זוג הורים אחד, והנקבה יורדת דרך זוג הורים אחרים, ועד שמוצאים אחד את השני לוקח זמן כי יש המון עיכובים, כמאמרם ז"ל (סנהדרין כב.) קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף, והרגע שמוצאים אחד את השני, הם מתאחדים יחד וזה השמחה הכי גדולה, ובזה פירשתי את הברכה שמברכים בשבע ברכות "שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך מגן עדן מקדם", היינו רעים אהובים הם הבעל והאשה שצריכים לשמוח כמו שהם היו אחד בגן עדן מקדם לפני שירדו לזה העולם, ולכן מה יועיל לך להתלונן על בעלך? הרי זה הבן זוג שלך, ואת עצם מעצמיו וכו', ולכן במקום להתקוטט תשלימו ביניכם ותשמחו יחד ותכבדו אחד את השני, ותחיו ביחד באהבה גדולה מאד, ואז עולמכם תראו בחייכם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר וארא כ"ד טבת ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

חזקי ואמצי מאד ותמיד תזכרי שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך ורוצה רק את הטוב שלך, ולכן כל מה שעובר עליך בגשמיות וברוחניות אל תקחי את זה כהסתת הס"מ כאילו שמלמעלה שונאים אותך, אין דבר כזה וכו', כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רס"א) כשנופל אדם ממדריגתו ידע שמן השמים הוא, כי ההתרחקות היא תחילת ההתקרבות, על כן נפל שיתעורר להתקרב להשם יתברך, ועצתו שיתחיל מחדש להכנס בעבודת השם יתברך, כאילו לא התחיל עדיין כלל מעולם, וזה כלל גדול בעבודת השם יתברך, שצריכים ממש בכל יום להתחיל מחדש, ולכן אל תפלי בדעתך כלל, כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותך ורוצה שתחזרי אליו בתשובה שלימה, ותדברי אליו, אז ימחול לך על הכל, רק תתחזקי בהיהדות ותהי אשה כשרה וצנועה, ותעשי נחת רוח להקדוש ברוך הוא.
היום ההילולא של הבעל התניא זי"ע, והיה לו בת בשם פריידא ע"ה, והיא הייתה אשה מיוחדת במינה, כי הלך לה בחיים לשמוע את האבא שלה שגילה סודות נפלאים גילוי אלקות, עד כדי כך שהאח שלה האדמו"ר האמצעי זי"ע היה מסית אותה לשאול שאלות בחסידות מאביה וכו', והיא זכתה להקבר ביחד עם אביה באוהל אחד, כי הייתה אשה מורם מעם [זכיתי להיות שמה בהאדיטש על מקום קבורתם כבר שלוש פעמים, זה מקום מאוים מאד באוהל אחד טמונים האבא והבת], ולכן הגיע הזמן שגם הלב שלך שיתלהב לאמונה פשוטה בו יתברך, ולרצות להיות אשה צדקת וצנועה.
מה אומר לך אין לתאר ולשער את גודל הזכות שיש לנו בהקהילה בית התבשיל - אהל אברהם, שזה המתנה הכי יפה שקיבלנו שאנחנו נותנים לאכול לכל רעב וצמא, ולכן תשתדלי מאד לעזור לי, כי מעלת הצדקה הזו אין לתאר ואין לשער כלל, כמו שכתוב (משלי י"א) "וזורע צדקה שכר אמת" ודרשו על זה חכמינו הקדושים (תנחומא לך לך) זה אברהם, שזרע צדקה והיה מאכיל עוברים ושבים, שנאמר (בראשית כ"א) "ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם הוי"ה אל עולם" לאחר שהיה מאכילן ומשקן היו מברכין אותו ואמר להם לי אתם מברכין ברכו לבעל הבית שנותן לכל הבריות אוכל ומשקה ונותן בהם רוח והיו אומרים לו היכן הוא אמר להם שליט בשמים ובארץ וממית ומחיה מוחץ ורופא צר את העובר במעי אמו ומוציאו לאויר עולם מגדל צמחים ואילנות מוריד שאול ויעל כיון שהיו שומעין כך היו שואלין כיצד נברך אותו ומחזיקין לו לטובה היה אומר להם אמרו ברוך השם המבורך לעולם ועד, ברוך נותן לחם ומזון לכל בשר והיה מלמדם ברכות וצדקות, הוא שאמר הכתוב "ואת הנפש אשר עשו בחרן"
אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להיות שמחה ועליזה ולהתחזק בכל מה שעובר עליך וכו', ואם לא שמעת את הדרשה שדיברתי אתמול, תיקחי את הקלטת מהאברך משה יהושע זילבר נ"י.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר וארא כ"ה טבת ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מבקש אותך שתהי כל השבת שמחה ועליזה, ובעת הדלקת הנרות תשפכי דמעות כמים על כל מה שעובר עליך, כי אז הוא עת רצון גדול בשמים לכל אשה, ואם הייתה האשה יודעת את העת רצון שיש לה בעת הדלקת הנרות, לא הייתה זזה משם, והייתה שופכת דמעות כמים, כי אז כל השמים ושמי השמים פתוח לפני האשה בשעה שמדליקה את הנרות, ולכן אל תהי בטלנית, אני יודע שעובר עליך מה שעובר וכו' וכו', בעת שאת מדליקה נרות הקדוש ברוך הוא מחכה ומצפה להדיבורים שתדברי אליו יתברך, ולכן אל תפלי בדעתך וכו', ושיהיה לך בטחון עצמי שהתפלות שלך מתקבלות למעלה בשמים.
מנהגנו להתחיל אחר החתונה להדליק שתי נרות של שמן זית לכבוד שבת כנגד זכור ושמור, ולהוסיף ארבע נרות של חלב שהם כנגד הד' אותיות הבורא ברוך הוא יתברך שמו, ובכל פעם כשנולד בן או בת מוסיפים עוד נר, אבל לא יותר ולא פחות, ואז השכינה מאירה בתוך הבית.
את צריכה לדעת שבעת הדלקת הנרות לכבוד שבת, לא מדליקים נרות לכבוד הצדיקים, זה שתי דברים נפרדים, לא כמו נשים שלא יודעות ומדליקות נרות בלי מספר ובלי חשבון, ולכן תעשי כמו שאני מבקש אותך, שתים של שמן זית וארבע של חלב, ולהוסיף נר לכל בן או בת, ואז הבית יאיר באור השכינה.
נא ונא תתאזרי במידת הסבלנות שזה המתנה הכי יפה שרק יכול להיות, והקדוש ברוך הוא יעזור לך שבזכות הסבלנות שתקני לעצמך ולא תכנסי בלחץ, זה יועיל לך על כל פרט ופרט בהחיים, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) שאי אפשר להגיע למידת הסבלנות אלא על ידי תוקף האמונה, שצריכים להחדיר בעצמו אשר אין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ואמר אמונ"ה עולה כמספר בני"ם, אם אדם מתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, יזכה לבנים טובים, אשרי האשה שיודעת לנצל את העת רצון שלה בעת הדלקת הנרות, ומבקשת ממנו יתברך כל מה שהיא צריכה, ובוודאי היא תקבל את זה אם היא תקיים כל זה בתמימות ובפשיטות גמור בלי שום חכמות כלל, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה. ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר בא כ"ז טבת ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

חסדי השם יתברך את צריכה מאד לשמוח שאת גרה ב"יבנאל עיר ברסלב", אשר החסד שיש פה, אין בשום מקום בעולם, ואני מאד מאד מודה לכל הנשים שהן מוסרות את נפשן לעזור לעשות חסד אחת עם השניה, הן עבור היולדות וכו', והן עבור בית התבשיל - אהל אברהם, והן שמארחים משפחות אחד את השניה לשבתות, שזה גורם קירוב לבבות וכו' וכו'.
מה אומר לך מי היה מאמין שבמקום כזה שאף אחד אפילו לא ידע שיבנאל נמצא על המפה וכו' וכו', זכינו שיש כבר למעלה משלוש מאות וחמישים משפחות יראים ושלימים, והקמנו מערכת חינוך שלימה מפעוטונים ועד גנים, תלמוד תורה לבנים, בית ספר לבנות, ישיבה קטנה וישיבה גדולה לבחורי חמד, וסמינר לבנות, ומדרשיה לבנות חוזרות בתשובה, וישיבה לבעלי תשובה, ושתי כוללים אחד לבעלי בתים שלומדים שמה שבעים אברכים, וכולל הוראה לאברכים שרוצים להשתלם בהוראה, שלומדים שמה חמישים אברכים, ותהלה לאל יש לנו חנות יודאיקה "ברסלב סנטר", שמאז שנפתח כל תושבי המקום מחיים את עצמם ונכנסים וקונים תפילין ומזוזות וכו' וכו', מה שהיה נבצר מהם כל השנים, ועכשיו נחת רוח לראות איך שכל תושבי המקום נכנסים ויוצאים שמחים ועליזים עם מצוות, ועל כולם יש לנו "בית הוראה" עם ארבע דיינים מומחים שהם פוסקים הלכות מידי יום ביום, משיבים לכל השאלות שבאים לפניהם, וכן יש לנו בית התבשיל - אהל אברהם שנותן לאכול לכל דכפין, מי היה מאמין שבמקום שמם כזה שאף פעם לא היה ריח של קדושה וכו' וכו', היום התהפך ונעשה "עיר ברסלב" עובדי השם אמיתיים, שכל מגמתם רק לעשות חסד אחד עם השני, ולעשות חסד עם הזולת, דבר כזה מי שבא מבחוץ, הוא לא מפסיק להתפעל מה שעיניו רואות, באים אדמו"רים, רבנים, ראשי ישיבות ותלמידיהם, והם לא יכולים להאמין מה שרואים לפני עיניהם, שבמדבר שממה שלא הזכירו פה שם שמים אף פעם, שיתהפך למקום קדוש כזה עד שבכל יום יש מנינים אחר מנינים מותיקין עד חצות לילה, וכן בשבת מתפללים בשמונה זמנים נפרדים, מי היה מאמין דבר כזה באיזה מושב נידח, שיהיה דבר כזה מה שבעיירות גדולות אין דבר כזה שבשבת יתפללו בשמונה זמנים נפרדים, וכן בכל יום מתפילת הותיקין עד חצות לילה שיהיה מנינים, זה אין רק בירושלים בזכרון משה ובבני ברק באיצקוביץ, יראו עינינו וישמח לבנו ותגל נפשינו בישועתו יתברך.
אני מאד מאד מבקש אותך שתהי באחדות גדולה עם כל נשות אנשי שלומינו, שזה היה הרצון של רביז"ל שאמר (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; ותמיד תסחבי עוד נשים אל הלילי שמחה, ותהלה לאל יש לנו במה לשמוח שאנחנו יודעים מצדיק קדוש כזה כמו רביז"ל, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר בא כ"ח טבת ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

נא ונא תשתדלי להיות בשמחה עצומה שאת נמצאת בחממה של אמונה, קהילה קדושה כזו שאין בכל העולם כולו, ואת צריכה לשמוח מאד מאד שאת גרה ביבנאל, ואני מבטיח לכל אחת ואחת מכן שעוד יהיה לכן בית פרטי וגינה וכל הנוחיות, רק צריכים להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, שהוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, ומה שאנחנו סובלים וכו', כי בשביל הבחירה והנסיון נתנו כח להטומאה וכו', ובכל מקום שיש קדושה גדולה מאד, שם מתפשט הס"מ לעקור את הקדושה, אבל זה לא ילך לו, כי תהלה לאל אנחנו מושרשים פה ואוהבים את המקום שזה המקום הכי יפה שיש בכל ארץ ישראל ובכל העולם כולו, השקט הנפשי שיש פה אין בשום מקום, ומה גם שיש לנו כבר למעלה משלוש מאות וחמישים משפחות כן ירבו, ובכל שבוע יש שמחות אצל אנשי שלומינו, הילודה הטבעית מתרבה וכו', אין שבוע שלא יהיה או ברית או קידוש להולדת בת, ולפעמים גם שתים בשבוע, יעזור הקדוש ברוך הוא שיתרחב ויתרבה השמחות אצלינו, רק מה שמבקשים ממך שתהי שמחה ועליזה, ותשתדלי שיהיה לך שלום בית אמיתי, ותקני לעצמך את המידה היקרה של סבלנות.
ולכן אני מאד מבקש אותך שתתאזרי במידת הסבלנות שאין מידה יותר יפה מזו, ואפילו שזה בא לך מאד מאד קשה, זכרי מה שאמר התנא הקדוש (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא, ודעי לך כשאשה עוצרת עצמה לא לכעוס וכו', בזה אפילו שהיא נמצאת במדור הקליפות וכו', היא עולה עד עולם האצילות, שהיא בטלה לגמרי אל האין סוף ברוך הוא, כי הכל תלוי כפי מידת הסבלנות ולא להכנס בכעס, שבדרך כלל בא מגיאות וישות, אשה צריכה לבטל את עצמה כל כולה אליו יתברך, ושלא תהיה לה שום תרעומת על בעלה, כי האשה היא חלק מבעלה, כמו שכתוב (בראשית ב' כ"ג) "עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת", ולכן אשרי האשה שקנתה לעצמה את מידת הסבלנות לגבי בעלה וכו', ומוחלת לו על הכל, ומתחזקים לאהוב אחד את השני, שאז השכינה תשרה בתוך הבית.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר בא כ"ט טבת ה'תשע"ב

שלום רב אל ... תחי'

מה  אומר לך החיים לא קלים, לכל אחד עובר מה שעובר וכו' וכו', צרות ויסורים מרירות ומכאובים, עם כל זאת אמר מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות כלי היין, הלכה א', אות א') מי שלבו שלם עם השם יתברך, ואמונתו חזקה ומאמין שהכל ברצונו יתברך, אזי הוא בשמחה תמיד, ואין לו שום דאגה ופחד כלל משום דבר שבעולם, כמו שכתוב (משלי ג' כ"ה) "אל תירא מפחד פתאום", כי מאחר שהכל רק ברצונו יתברך, אם כן אין לו להתיירא משום דבר, כי מי יוכל לעשות לו דבר גדול או דבר קטן בלי רצונו יתברך, כמו שכתוב (תהלים קי"ח ו') "הוי"ה לי לא אירא מה יעשה לי אדם", ועל כן הוא שמח תמיד, ואפילו אם לפעמים באין עליו איזה יסורים חס ושלום, אף על פי כן מאחר שיודע שהכל ברצונו יתברך בלבד, הוא יכול לשמח את עצמו תמיד, כי כוונת השם יתברך, שמביא עליו היסורין, הוא בוודאי רק לטובה, אם להזכירו שישוב בתשובה, אם למרק עוונותיו, ואם כן כל היסורים חס ושלום, הם טובות גדולות, ועל כן הוא יכול לשמח את עצמו תמיד, כי יודע שהשם יתברך מלא רחמים, וכוונתו יתברך בודאי לטובה, ולא לעולם יריב, ובוודאי ישוב השם וירחמהו וייטיב אחריתו, והיסורים יתהפכו לו לטובה גדולה לעולמי עד ולנצח נצחים, ועל כן הוא בשמחה תמיד, אבל מי שנוטה חס ושלום מאמונה וטועה, חס ושלום, בכפירות של חכמי הטבע וסובר שיש טבע מקרה מזל חס ושלום, אזי אין לו שום חיים כלל, כי כל ימיו כעס ומכאובות, כי מתיירא פן יבוא עליו שבר פתאום, וכשבא עליו איזה צרה ויסורין, אין לו למי לפנות להוושע, ועל כן הוא מלא צער ויסורין ופחדים ועצבות תמיד, ואין לו שום חיים כלל, אבל מי שיש לו אמונה שלימה ברצון, שיודע שהכל רק ברצונו יתברך, אזי זוכה לשמחה גדולה, וכל היראות והפחדים שיש לו מאיזה דבר שבעולם, כולם נתהפכין לשמחה גדולה, כי על ידי זה הוא חוזר להשם יתברך ויודע שהכל לטובה, ולכן אני מאד מבקש אותך שתכניסי את הדברים האלו בתוך לבך, ותהי הכי מאושרת בחייך.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

2 תגובות

  • 1.
  • מאת: אורלי
   מחזק מאד המכתב
  • 2.
  • מאת: אדל
   תמשיך לחזק אנשים
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup