ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • כסליו תשע"א
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • כסליו תשע"א
כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב האחרון | א' דר"ח כסליו | ב' דר"ח כסליו | ב' כסליו | ג' כסליו | ד' כסליו | ה' כסליו | ו' כסליו | ט' כסליו
י' כסליו | י"ב כסליו | י"ד כסליו | ט"ז כסליו | י"ח כסליו | י"ט כסליו | כ' כסליו | כ"א כסליו | כ"ב כסליו | כ"ג כסליו | כ"ד כסליו
כ"ו כסליו | כ"ח כסליו | כ"ט כסליו | ל' כסליו

בעזה"י יום א' לסדר ויצא א' דראש חודש כסליו ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז במידת הצניעות, שאין עוד דבר כל כך יקר לאשה כמו הצניעות, ואשה שהולכת בצניעות היא מורידה את השכינה בעולם, וגודל שכרה זה אי אפשר לתאר ולשער כלל, ולהיפך אשה שהולכת בבגדי פריצות ובבגדי שחת, גורמת רעות רבות לגברים וכו', והרהורים רעים וכו', והעונש שלה קשה מאד, ולכן אני מאד מבקש אותך תתחזקי במידת הצניעות, אשר אין עוד טוב מזה, וחכמינו הקדושים אומרים (במדבר רבה פרשה ח' סימן י') אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך, בזמן שהיא נוהגת בעצמה דת יהודית שהיא צנועה זוכה שיוצאין ממנה בנים בעלי משנה, ולצערינו הרב אנחנו רואים כל כך הרבה ילדים יוצאים לתרבות רעה, וכל זה מפני שהאמא לא מקפידה על הצניעות, ואחר כך יש להם טענות על המלמדים או על המורות שהם חייבים, בשעה שההורים לא יודעים אם האמא לא הולכת בצניעות, אז היא גורמת שיהיה בבית הזה עניות והילדים לא יהיו חשובים ויצאו לתרבות רעה רחמנא ליצלן, כמובא בזוהר (נשא קכ"ה:) תונבא ליתי [קללה תבא] על ההוא בר נש [על אדם] דשבק לאנתתיה [שמרשה לאשתו] דתתחזי משערה דרישה לבר [שיהיה השערות של הראש מגולות ורואים את זה בחוץ] ודא הוא חד מאינון צניעותא דביתא [וזה אחד מהיסודות של הצניעות של בית יהודי] ואתתא דאפיקת משערא דרישה לבר [ואשה שמגלית את שערות ראשה לחוץ] לאתתקנא ביה [ליפות את עצמה בזה] גרים מסכנותא לביתא [גורם עניות לבית] וגרים לבנהא דלא יתחשבון בדרא [וגורמת שהילדים לא יהיו מוצלחים, ולא יהיו חשובים בדור] וגרים מלה אחרא דשריא בביתא [וגורם שהסטרא אחרא והחיצונים ישרו בבית, שהם מביאים מריבות] מאן גרים דא [מי גורמת כל הצרות האלו] ההוא שערא דאתחזי מרישה לבר. [השערות של האשה שרואים את זה בחוץ] ומה בביתא האי [ואם כל הקללות האלו מדוברות כשהאשה הולכת מגולת בשערות בבית] כל שכן בשוקא [על אחת כמה וכמה כשיוצאת בחוץ בגילוי שער, היא גורמת לעצמה ולבעלה ולהילדים צרות משונות] וכל שכן חציפותא אחרא [על אחת כמה וכמה כשהאשה הולכת בחציפות אחרת, היינו שמסתובבת על הרחוב בבגדים צמודים ושקופים וכו' כדי לגרות גברים, הרי זה גורמת שהחיצונים יתאחזו בה], ולכן אני מאד מבקש אותך, תקפידי על מידת הצניעות ובפרט עכשיו בחודש כסליו שכל נס חנוכה הייתה על ידי אשה, ולכן אשרי האשה שמקפדת על הצניעות, שאז בזכותה תבוא הגאולה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

 המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים וחודש מבורך

בעזה"י יום ב' לסדר ויצא ב' דראש חודש כסליו ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי רק להתחזק ואף שאני יודע שעובר עליך כל מיני משברים וגלים וכו' וכו', אני מוכרח להגיד לך על מי לא עובר בזה העולם? ובפרט על אשה עובר הרבה יותר ממה שעובר על גבר מכמה בחינות וכו' וכו', ולכן אשרי האשה שזוכה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ושום דבר בעולם לא יכול לשבור אותה, ואדרבה היא עוד יכולה לחזק את אחרות.

נא ונא תשתדלי להתחבר עם נשות אנשי שלומינו, כי אין עוד דבר יותר חשוב מזה שאשה קונה לעצמה חברה, וביחד מתחזקות, ויש הרבה נשים שהן בטבע ביישניות וכו', וקשה להן להתחבר עם חברה, ולכן אני מבקש אותך שאת תעשי את ההכרות וכו', וכך תוכלי לחזק ולעודד ולשמח עוד נשים, ויהיה לך המון חברות, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ק"ו) עצה לבוא לגדלות המוחין, לחזק את אחרים, ולכן בזה שאת תתחברי עם נשות אנשי שלומינו ובפרט שלאחרונה נכנסו לגור למעלה מעשרים משפחות חדשות, ותתחברי עם הנשים האלו ותקרבי אותן, למצוה גדולה יחשב לך, ואני רוצה מאד מאד להרחיב את המעגל של ליל שמחה, עד שלא יהיה אשה אחת שלא תצאנה פעמיים בשבוע לכל הפחות להתאוורר בליל שמחה באולם, ולהתפרק שם, כדי שיהיה להנשים רק טוב, וכל כך חבל להשאר כלוא בבית בין הארבע קירות וכו', ולכן אני רוצה מאד שאת תהי היוזמת לקרב את הזולת, ובזכות זה גם לך יהיה שמחה.

העיקר תשתדלי שבביתך תשרה אוירה של שמחה, ואז טוב כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים וחודש מבורך

בעזה"י יום ג' לסדר ויצא ב' כסליו ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שהלילה ליל ג' שהוא ליל שמחה, שתבואי באולם השמחות ולשמוח עם כלל נשות אנשי שלומינו, כי זה דבר גדול מאד כשהנשים מתאספות יחד והן שמחות ועליזות, ומחזקות אחת את השניה, וזה הצדקה הכי גדולה שרק יכולים לתת, לחזק את הזולת.

ראי למסור את נפשך על מידת השמחה כי אין דבר יותר חשוב כמו שמחה, וכל כך קשה לאדם להגיע למידת השמחה יותר מכל העבודות הכי קשות, קל יותר לצום וכו', ולסגף את עצמו עם סיגופים קשים ומרים וכו', העיקר לא להיות בשמחה, ולכן על שמחה צריכים מסירות נפש גדולה, ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם, ואם תהי בשמחה כל החיים שלך ילכו כבר בצורה אחרת לגמרי, כי תזכי לישוב הדעת כמו שאמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') מה שבני אדם רחוקים מהקדוש ברוך הוא, זה מחמת חסרון ישוב הדעת, ולמה אין ישוב הדעת? כי חסר מהשמחה, ולכן תמסרי את נפשך להיות בשמחה ואז תזכי לגדלות המוחין וכבר לא יחסר לך שום דבר.

אני עומד כבר בשלבים האחרונים לגמור את בניין בית הכנסת הגדול, ולכן אני מאד מבקש אותך אם את יכולה עוד להתרים כמה מקרובי המשפחה וכו', עבור כמה מטרים לבנין בית הכנסת ולמצוה רבה יחשב.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר ויצא ג' כסליו ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

זיכני הקדוש ברוך הוא להיות יום אחד אצל ציון רביז"ל, כי הוצרכתי הרבה ישועות, ואיפה נוסעים אם צריכים ישועה? אם לא אל רביז"ל באומן, וכבר אמר רביז"ל (ספר המדות אות צדיק סימן קע"ג) על ידי השתטחות על קברי הצדיקים הקדוש ברוך הוא עושה לו טובות אף על פי שאינו ראוי לכך; והזכרתי אותך לטובה, ואני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתראי ישועות גדולות ממנו יתברך, כי בוודאי כל תפלה וכל תחינה שמבקשים ומתחננים אליו יתברך לא הולך לאיבוד, והלוואי שגם את תוכלי לברוח מפעם לפעם אל ציון התנא רבי מאיר בעל הנס, שזה סך הכל כעשר דקות מיבנאל, ושם תדליקי נר לעילוי נשמתו, ותבקשי הרבה ממנו יתברך, ותראי שלא תחזרי ריקם.

העיקר תתחזקי מאד מאד במידת האמונה, להאמין בו יתברך שאין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל מושגח ממנו יתברך, ואמר החכם מכל האדם (משלי כ"ח כ') "איש אמונות רב ברכות", אם אדם חזק באמונה בו יתברך, נמשך עליו הרבה ברכות, ורביז"ל הפליג מאד במעלת האמונה הקדושה, ואמר בפירוש (שיחות הר"ן סימן ל"ה וסימן ר"כ) שקודם ביאת המשיח יהיה הנסיון הכי קשה להחזיק באמונה פשוטה, כי יהיה אפיקורסות גדולה בעולם ואנשים יכשלו וכו', ויעזבו את הדת רחמנא ליצלן, ואשרי מי שיחזיק מעמד אז באמונה פשוטה בו יתברך, ולכן אני מאד מבקש אותך תהי חזקה באמונה, ותמיד תדברי רק ממנו יתברך, ואז תראי נסים נגלים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר ויצא ד' כסליו ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך באם שיש בביתך הכלי משחית שנקרא מחשב אינטרנט, שתראי להוציא את זה מהבית, כי זה יותר גרוע מכל הרעל והסם שרק יש בעולם, והרגע שגבר או אשה מכניסים את עצמם במחשב אינטרנט, כבר עוקרים את עצמם ממנו יתברך, והבית נשבר לגמרי, כי מתחילים להתכתב עם כל מיני פרוצים וכו', פרוצות וכו', והבית נהרס לגמרי, וכך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מה.) אין יצר הרע שולט אלא במי שעיניו רואות; ואמר החכם "אין חוצץ בפני התאוה כעצימת העינים" ואמר "אין לך אבר באברי האדם שיגרום לו מכשול כמו העינים". ואני מוכרח להגיד לך שהרבה בתים נהרסו לגמרי רק מפני שהיה להם מחשב אינטרנט בבית, כי התחילו להתכתב עם כל מיני אנשים שפלים וכו', עד שנשבר כל הבית וכו', ואני כבר לא מדבר שהילדים יוצאים לתרבות רעה ומדרדרים לנוקבא דתהומא רבה רק מהכלי המכוער הזה שנקרא מחשב אינטרנט, ואף שזה נדמה כאילו הגזמה וכו', אבל רבים נפלו בפח בשביל הכלי הארורה הזו וכו', ונשבר ביתם, ולבסוף התגרשו רחמנא לישזבן, ולכן אסור בהחלט שיהיה בבית מחשב אינטרנט, כי זה הורס את כל חלקה טובה של היהדות, ומורידה את היראת שמים עד השאול תחתית רחמנא לישזבן.

אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתקחי את הדיבורים שלי במלוא הרצינות, כדי שהבית שלך לא תהרס חס ושלום, כי אני רוצה לראות רק נחת ושמחה ושלום ואהבה שורה בבית שלך, ובזכות זה השכינה תשרה בביתך.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר ויצא ה' כסליו ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, כי את לא יכולה לתאר ולשער את גודל מעלתך בשמים, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות יז.) גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים, וכן אנחנו מוצאים לפני קבלת התורה אמר הקדוש ברוך הוא למשה (שמות י"ט ג') "כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל", שקודם ידבר עם הנשים ואחר כך עם הגברים וכו', כי אשה יש לה השפעה גדולה בבית, ואשה נקראת עקרת הבית שהיא עיקר הבית, אם היא יודעת איך להנהיג בית, כמו שכתוב (משלי י"ד א') "חכמות נשים בנתה ביתה ואוולת בידיה תהרסנו", כי הכל תלוי כפי חכמת האשה וכו', ולכן תהי חכמה ולא צודקת וכו', הדבר הראשון שאת צריכה להחדיר בעצמך זה בטחון עצמי, וזה זוכים על ידי תוקף האמונה, כי הרגע שמאמינים בו יתברך שהוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, אזי לא מפחדים מאף אחד, וזה בונה את האישיות של האשה, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב תפילת אשה, שהיא קרובה לבכות וכו', ולכן כל מה שאת צריכה תבקשי רק ממנו יתברך, ותהי כל כך חזקה שלא תצטרכי תשומת לב מאף אחד, אדרבה את תתני תשומת לב להזולת, ובפרט להבעל ולהילדים וכו', וזה בעצמו יבנה לך את הבטחון עצמי, הדבר השני תמיד תהי שמחה ועליזה, ותחשבי אופטימי וכו', כי אין עוד מידה יקרה כמו מידת הבטחון לבטוח בו יתברך, ואמר הנביא (ירמיה י"ז ה') "כה אמר הוי"ה ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרעו ומן הוי"ה יסור לבו", ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא תזריע) אימתי הוא ארור האדם? שמן הוי"ה יסור לבו וישלח בטחונו על בשר ודם, ולכן תחדירי את זה טוב טוב בתוך לבך, ואז כל החיים שלך יהיה חיים אחרים לגמרי.

הצדקת הקדושה מרת מלכה ע"ה, היתה הרבנית של השר שלום מבעלזא זי"ע, היתה רגילה לומר שמשלוש דברים בעולם יכולים ללמוד איך להתנהג, א, משעון יכולים ללמוד שהזמן הוא ביוקר, ב, ממברק לומדים שכל תיבה הוא ביוקר, ג, מרכבת לומדים שיכולים לאחר אותה, ושלוש דברים האלו הם יסוד מאד גדול בחיים, כי אם אשה יש לה זמן מיותרת, שתעסוק בחסד, וכן צריכה לזכור שכל מילה יתירה עולה ביוקר, אם חס ושלום מפליטים מהפה מילה שלא היו צריכים, משלמים על זה אחר כך מחיר גבוה, וכן חבל על הזמן שהולך לאיבוד ויכולים לאחר את הזמן, ולכן אני מאד מבקש אותך תראי להיות תמיד מעורבת בין נשות אנשי שלומינו, ואני רוצה שיהיה לנשות אנשי שלומינו לילי שמחה, היינו בליל ראשון ובליל שלישי, ושכולן יבואו וישמחו יחד, ויכירו אחת את השניה, ויתחברו אחת אל השניה, כי זה מאד מאד חשוב שלאשה יהיה חברות, ואשרי האשה שעושה לעצמה חברות ולא מחכה שיבואו אליה, אלא היא תבוא אל הזולת ולסחוב אותה לצאת מהבית ולבוא אל ליל שמחה.

כבר כתבתי מפני תועלת הצלחה של הלילי שמחה, שבהתחלה יהיה שיעור בליל ראשון מהרב מנו נ"י, ובליל שלישי מהרב אמדדי נ"י, כשלושת רבעי שעה, ורציתי שכולן תבואנה ותשמעו הלכות והתחזקות והתעוררות והשקפה ביהדות, ואחר כך שתשמחו יחד וכו', לעשות הצגות וכו', וכל דבר שרק יעניין את הנשים, העיקר שיהיה אחדות אחת בין כולן, וזה היה רצון רביז"ל, והקפיד על אנשי שלומינו ואמר להם למה אתם לא עושים את נשותיכם חסידות? ולכן אני רוצה מאד שכולכן תהיו חסידות ברסלב כמו שלימדתי אתכן להיות מעורבות עם הבריות וכו', וזה לא מתנגד גם לומר בכל יום "יום תהלים", וכן להתבודד להקדוש ברוך הוא ולפרש את כל מה שמעיק ומציק על הלב אליו יתברך.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.


המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר וישלח ו' כסליו ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ויתר עוז ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך וכו', ועיקר ההתחזקות הוא רק להיות בשמחה, ותראי לשמח את נשות אנשי שלומינו שזה המצוה הכי גדולה, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב שמחה, כי השמחה זה הקדושה, ולהיפך העצבות זה הטומאה, ולכן יכול כל אחד למדוד את עצמו איפה הוא אוחז? אם הוא בעצבות ובמרירות ובדכאון, סימן שעדיין הוא שורה בטומאה רחמנא ליצלן, ואם זוכה להיות בשמחה סימן שנמצא בהקדושה, ולכן אשרי האשה שזוכה להיות רק בשמחה, כי טבע של אשה להמשך אחר העצבות והעצלות והמרירות והדכאון וכו', ולכן אשה צריכה ביותר לעבוד על נקודת השמחה. וביותר מועיל שמחה לשלום בית, כי אם האשה מקבלת את פני בעלה תמיד בשמחה ובסבר פנים יפות, ואינה מתווכחת אתו, אזי יהיה לה שלום בית נפלא מאד, ולכן אני מאד מבקש אותך תשתדלי לקבל את פני בעלך בשמחה, ואז תראי איזה בעל אחר יהיה לך, כי כך אמר החכם מכל האדם (משלי כ"ז י"ט) "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם", ופירש רש"י כמים הללו הפנים שאתה מראה לתוכן הן מראות לך. כן לב האדם לאדם חבירו לפי מה שאדם יודע שחבירו אוהבו כן הוא מראה לו פנים; ואם היית יודעת מעלת השמחה, היית מתפללת רק על זה, כי כשיש להאשה שמחה, יש לה כבר את הכל, ולכן תבקשי בכל יום ממנו יתברך שתזכי להיות בשמחה, והקדוש ברוך הוא יעזור לך שתמיד תהיי שמחה ועליזה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.


המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר וישלח ט' כסליו ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'
 

חסדי השם יתברך הגעתי לכאן, ואני רואה במו עיני איך שהקהילה מתפתחת יותר ויותר, ותהילה לאל בקרוב מאד יתחילו לבנות פה אלף דירות, ויהיה דירות לכולם, רק תמשיכי להתפלל שאזכה להצליח, והעיקר שאזכה כבר להיות פה תושב קבע, ולא אצטרך לנסוע נד ונד מהכא להתם ומהתם להכא וכו' וכו'.

חזקי ואמצי מאד רק להיות בשמחה, וכמה שרק לא נדבר על שמחה, זה לא מספיק, כי עובר על כל אחת ואחת בזה העולם משברים וגלים, ואשרי מי שמחזיקה מעמד ולא נשברת משום דבר, ובזה נמדד גדולת בת ישראל, שאף שעובר עליה מה שעובר, היא מתחזקת להיות בשמחה, ועוד משמחת את הזולת.

ביום רביעי בלילה בשעה תשע וחצי בדיוק יהיה דרשה באולם, ורציתי מאד שתבואי, כי יש הרבה דברים נחוצים שעומדים על הפרק לדבר עם כל נשות אנשי שלומינו, ואני מאד מקווה שתעשי את רצוני ותגיעי.

מחמת קוצר הזמן שאני פה וגם שאני עמוס בעבודה לצורך טובת הקהילה, ובניית בית הכנסת הגדול, לכן כל מה שיש לך לומר לי, תראי לכתוב את זה במכתב, ובעזרתו יתברך שמו תוך שבוע אני אענה לכל אחת, כי קשה לי מאד עכשיו לדבר עם כל אחת בנפרד, וממש לא יצא לי שיהיה קבלת קהל.

אני מאד מקווה שתעשי את רצוני ותבואי בליל רביעי, והקדוש ברוך הוא ישפיע לך שפע ברכה והצלחה בכל מעשה ידך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר וישלח י' כסליו ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'
 
מאד מאד אני מבקש אותך שהלילה תבואי לדרשה בשעה תשע וחצי, יש לי דברים נחוצים לדבר.

העיקר תראי להתחזק, ועיקר ההתחזקות צריכים על מידת השמחה, כי טבע של אדם שנמשך תמיד אחר העצבות והעצלות, שזה משגע את האדם, ורואים שרוב רובם הסובלים על העצבים זה רק בא מהעצבות והדיכאון שמסובב את האדם רק מפני ריבוי החטאים שעשה עד עכשיו, כי כשאדם חוטא בר מינן על ידי זה בורא קליפות ומשחיתים שמסבבים את האדם, ומכניסים אותו בייאוש ובדיכאון וכו' וכו', ומזה נובע העצבים של אדם שהוא בכעס, ולכן אני מאד מבקש אותך תעבדי הרבה על נקודת השמחה, ולכן הולך לי בחיים שכל אשה תבוא בליל שמחה בליל ראשון ושלישי, ונעשה כל מיני פעילות שיהיה כדי לשמח את נשות אנשי שלומינו, שיצאו מהבית להתאוורר וכו', ואדרבה תתני תוכנית מה נשות אנשי שלומינו רוצות לליל שמחה, כי אצל רביז"ל היה שמחה העיקר, עד כדי כך שאמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, רביז"ל לא נותן עצה להיות בשמחה, אלא אומר שזה מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, והשמחה זה המצוה שכוללת בה כל המצוות, כי כך אמר רביז"ל (ספר המידות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה סימן שליבו שלם עם אלוקיו, ואמר האריז"ל שלא הגיע אל מדרגתו הגבוהה אלא על ידי שהיה שש ושמח בשעה שקיים מצוה, ולכן עיקר השלימות של קיום המצוות זה רק שמחה, ולכן תתחזקי להיות בשמחה, ותשמחי את בעלך, ותשתדלי שבבית יהיה תמיד אוירה של שמחה, ואז כל הבית יאיר עם אור השכינה.

הוכפל הדבר תשתדלי מאד לבוא הלילה, כי יש לי מאד מאד דברים נחוצים לדבר.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערש"ק לסדר וישלח י"ב כסליו ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'
 
מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי כל השבת להיות רק בשמחה, כי אמרו חכמינו הקדושים (ברכות נז:) שבת היא מעין עולם הבא, ולכן תשתדלי שכל השבת יהיה הבית שלך רגוע בלי שום מחלוקות ומריבות כעס וצעקות וצרחות וכו' וכו', כי הס"מ מאד מאד אורב על כל בית בבתי ישראל שיהיה שמה מחלוקת וחבל מאד שהשבת תעבור עם קנאה ושנאה בין הבעל והאשה וכו' וכו', ולכן תשתדלי בכל מיני אופנים שבעולם להיות רק בשמחה כל השבת, ובזכות זה תזכי לצאת מכל הצמצומים והקטנויות.

מה אומר לך יש לנו עכשיו הזדמנות פז לרכוש דירה מהתחלת הבניה עד הסוף במחיר אטרקטיבי ומוזל מאד לא יאומן כי יסופר, שלא יפתו אותך שיש יזמים וכו', ויבואו יזמים וכו', ואל תביאי יזמים וכו', כי יש כבר קרקעות מוכנות לאלף דירות, כמו שאני מבטיח לכל אנשי שלומינו, ולכן תראי לקפוץ על המציאה וחבל מאד לפספס את זה, אני מייעץ אותך להיות בקשר עם האברך אורי אלבז נ"י או גד אוחיון נ"י, וכמובן הכל צריך להיות דרך עורך דין אבנר צור נ"י, כי אני לא יתן חס ושלום שאחת תיפול, ולכן אל תהי בטלנית זה הזדמנות פז מאד, והקדוש ברוך הוא יעזור שיהיה לכל אח מנשות אנשי שלומינו בית דירות משלה, ועוד תוכל לארח את ההורים שלה ואת כל המשפחה שלה, יראו ענינו וישמח לבנו ותגל נפשנו בישועתו יתברך.

ביום ראשון בלילה בשעה תשע בדיוק אתן דרשה באולם, נא לדייק ולבוא בזמן, כי אני רוצה שאחר כך יהיה לכם ליל שמחה, ויהיה לכם ערב מיוחד במינו, כי אני אגלה לכם איך יכולים להיות בשמחה בזה העולם, ולהפוך את המרירות למתיקות ואת החושך לאור וכו', ולכן תשתדלי מאד לבוא בזמן.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר וישב י"ד כסליו ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'
 
אני לא יכול להפסיק להתפעל מהחסד שיש בין נשות אנשי שלומינו, שמספרים לי אנשים מבחוץ שעוד לא ראו קהילה של חסד כמו הקהילה הקדושה שלנו, כל יולדת מקבלת עזרה בארוחות חמות לכל המשפחה למשך שבוע, ועוד חבילת ערכה לרך הנולד וכו' וכו', וזה אצלי השמחה הכי גדולה, כי מגיל קטנות הורגלתי רק לעשות חסד עם הזולת, ואת זה אני מחדיר בין אנשי שלומינו, וכשבאים אורחים אחר שבת ומפליגים במעלת החסד שיש בהקהילה שלנו זה נותן לי את כל החיות, ולכן אני מאד מבקש אותך תעזרי לי להמשיך בעבודת הקודש הזאת, רק לעשות חסד אחת עם השניה, וזה הרצון של הקדוש ברוך הוא, וזה היופי של קהילתנו, ואני מאד מקפיד על אלו שמרכלות אחת על השניה וכו', רביז"ל לימד אותנו איך למצוא את הטוב אצל הזולת, ולא לחטט אחר הרע וכו' וכו', וזה היופי של בת ישראל שמחזקת את הזולת, מלבד מה שהיא הולכת בצניעות הלבוש והדיבור וכו' וכו', עוד מחזקת גם את זולתה, זה יותר יקר מהכל, יעזור הקדוש ברוך הוא, שגם את תמשיכי בעבודת הקודש הזאת.

הלילה יהיה ליל שמחה מיוחד, ולפני זה אתן לכם דרשה פחות משעה, ואני מאד מקווה שתבואי הלילה, כי זה נחוץ מאד מאד פעם ולתמיד לגלות לך מה זה שמחה? ואיך לשמוח? ולמה רצה מאיתנו רביז"ל שנהיה תמיד בשמחה?

המצפה שתבואי הלילה בדיוק בשעה תשע

בעזה"י יום ג' לסדר וישב ט"ז כסליו ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

היום הגעתי חזרה וכבר אני מתגעגע לחזור לקהילתינו הקדושה ביבנאל, אך מה לעשות כי גם פה יש לי ארבע קהילות, וגם הם רוצים שאני יהיה, ולכן תתפללי שאזכה כבר לצאת מהגלות ושיהיה לי דירת קבע ביבנאל.
אני מאד מאד מבקש אותך שתזכרי מה שדיברתי עמכן בענין השמחה, איך שצריכים למסור את נפשו להיות בשמחה, שזה יסוד גדול בקיום האדם, כי עובר על כל אחד ואחד משברים וגלים שלא יאומן כי יסופר, ואשרי מי שמחזיק מעמד ולא נשבר משום דבר, וזה אי אפשר רק על ידי שמחה, צריכים לראות שבבית יהיה אוירה של שמחה, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד על שמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, כי השמחה מרחבת את הדעת ותיכף ומיד כששמחים ועליזים, על ידי זה קונים לעצמם מידת הסבלנות, לא להתפרץ בבית על הבעל או על הילדים או על השכנים וכו' וכו', שמחה זה רפואה לכל, ומרגיע את האדם, ולכן את צריכה למסור את נפשך על מידת השמחה, ומאד מאד רציתי שתעשי כל מה שביכולתך על כל פנים פעמיים בשבוע להתאסף יחד עם נשות אנשי שלומינו באולם, ולשמוח יחד, ועיקר השמחה שאת מברכת בכל יום את הברכה "שלא עשני גויה", שרביז"ל אמר אשר מהברכה הזו יכולים להחיות את עצמו כל החיים, ולכן ראי רק להיות בשמחה, ואף שאני יודע שזה קשה לך מאד מרוב פגעי ומקרי הזמן וכו' וכו', ממה שעובר עליך וכו', עם כל זאת עצבות ומרה שחורה וכו', זה סם המוות להנשמה, ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק לשמוח עם הברכה "שלא עשני גויה", ומובא מהרב הקדוש רבי צדוק הכהן בספרו (פרי צדיק חג השבועות - אות יג) שפעם אחת דילג הרב הקדוש מבארדיטשוב זי"ע בברכת השחר הברכה "שלא עשני גוי" וכששאלו לו על זה? השיב שבקומו ממטתו בזה היום, היה לו שברון לב מאוד, ולא היה לו במה לחזק עצמו, עד שעלה על דעתו שעל כל פנים תולדתו הוא מצד שורש קדושת ישראל, ובירך בשמחה רבה הברכה "שלא עשני גוי", ובזה השיב את נפשו, ובשביל זה דילג וחיסר עכשיו את הברכה.
נא ונא ראי שיהיה לך קופת צדקה "קרן הצדיק" צדקת רבי מאיר בעל הנס בביתך, ובכל יום בעת האוכל או לפני שאת יוצאת לדרך, או לפני כל דבר מצוה שאת הולכת לקיים וכו', תכניסי כמה פרוטות לצדקה, כי אין את יכולה לתאר ולשער מה הפרוטות האלו עושים בשמים וכו', ובשביל זה אשה מתרשלת מלתת בכל יום צדקה, כי היא חושבת שהיא צריכה לתת גוזמאות כפי ריבוי עוונותיה, ומחמת שאין לה אזי אינה נותנת כלום, ולכן תראי להכניס בכל יום כמה פרוטות בקופת הצדקה "קרן הצדיק", ובכל ראש חודש תביאי לי בידים את הפרוטות האלו, או תמסרי את זה להמשרד, כי את לא יודעת מה עושים עם הפרוטות האלו, זה נראה כמו כלום, אבל זה מציל את הנוער שלנו וכו', זה עוזר לבית התבשיל וכו' (שכולם נהנים מזה), ובזה משלמים את החשמל שבבית הכנסת וכו', ואת המים למקוואות וכו'. על כל פנים איך שהוא אלו הפרוטות שכל אשה נותנת כל יום, ובפרט לפני הדלקת הנרות, מזה נעשים למעלה דברים גדולים מאד, ולכן תהי חזקה בזה, והקדוש ברוך הוא ימתיק ממך כל הדינים ויהיה לכם בזכות הצדקה פרנסה בשפע.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר וישב י"ח כסליו ה'תשע"א

שלום רב אל .. תחי'

דעי לך אשר צריכים לבקש הרבה רחמים רבים לזכות לילדים טובים, ולרוות מהם רוב נחת, כי להוליד ילדים זה זכות אחת, ולרוות רוב נחת דקדושה מהם זה זכות שניה, ולא כל אחד זוכה לזה, ולכן צריכים לשפוך הרבה דמעות כמים לפניו יתברך מידי יום ביומו, כדי לזכות לילדים טובים ולרוות רוב נחת מהם, ואל תקחי את זה בקלות, כי בעיתים הללו הנוער בסכנה גדולה מאד ברוחניות ובגשמיות, ושומעים כל יום סיפורים מזעזעים וכו', מהבתים הכי טובים ילדים נופלים וכו', וזה כבר לא שייך לדתיים או חילונים וכו' וכו', הנוער בדור הזה מאד מאד מסוכן, כי אוי ואבוי להורים שצריכים לראות שבניהם נופלים עם סמים וכו', עם גניבות וכו', וגומרים בבתי סוהר רחמנא לישזבן, ולכן כולם צריכים רחמים רבים שיהיה להם ילדים טובים, ילדים ממושמעים, ותפלת האמהות על בניהם זה עושה רעש גדול בשמים, ולכן אני מאד מבקש אותך לטובתך הנצחיית והגשמית, הרגילי עצמך לומר בכל יום "יום תהלים", כי התהלים נחלק לימי השבוע, ואם אשה אומרת בכל יום "יום תהלים", ומכל שכן ששופכת דמעות בעת אמירת תהלים ומבקשת ומתחננת ממנו יתברך, אז תפלתה אינה חוזרת ריקם, ובפרט בשעה שהאשה מדלקת את הנרות לכבוד שבת, אז הוא העת רצון הכי גדול שתתקבלנה התפלות של האשה, וחכמינו הקדושים אמרו (שבת כג:) הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים, וכתב החיד"א בספרו "חדרי בטן – מקץ" חכמינו הקדושים אמרו הרגיל ולכאורה מה הרגילות, הרי זה מצוה להנשים להדליק נרות לכבוד שבת? אלא אם אשה זהירה להוסיף נרות לכבוד שבת, זה המצוה הכי גדולה.

והנה מנהגינו כשהאשה מתחתנת אזי היא מתחילה להדליק שתי נרות של שמן זית לכבוד שבת, כנגד זכור ושמור, ואחר כך היא מוסיפה ארבע נרות כנגד ארבע אותיות של שם הוי"ה ברוך הוא, ולא יותר, וכשנולד בן או בת, בכל פעם מוסיפים נר אחד, כך מנהגינו ומקפידים על זה מאד (לא כמו אלו שמדליקים בלי שום חשבון פעם הרבה פעם מעט, זה אסור כי זה בכלל נדר), אלא כשמתחתנים כך מתחילים שתי נרות של שמן זית וארבע נרות של חלב, לא להוסיף ולא לגרוע, רק בכל פעם שנולד בן או בת מוסיפים נר אחת ולא יותר, ואז הוא עת רצון גדול להאשה, ולכן אני מאד מבקש אותך מהשבת הזו תתחילי להתנהג כך להדליק שתי נרות של שמן זית, וארבע נרות של חלב, ונר אחד לכל בן או בת כפי מספר הילדים, אבל לא יותר, ואז לבקש רחמים מרובים ממנו יתברך, ואם היית יודעת את גודל הזכות שיש לך אז בשמים, היית מתפללת לפני הנרות ושופכת דמעות כמים שתזכי לילדים טובים, יראי השם, בעלי מידות טובות, ובעלי תורה, ובעלי צדקה וחסד, ובעלי דרך ארץ וכו' וכו', שזה הנחת הכי גדול לראות ילדים כאלו, ולכן חזקי ואמצי מאד לקיים את זה מהשבת הזו, ואז תראי ברכה והצלחה בחייך, ומכל שכן כשתשתדלי להכניס לפני הדלקת הנרות כמה פרוטות לצדקה לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס, בקופת הצדקה, שאז תהי בטוחה שהתפלות שלך תתקבלנה לרחמים ולרצון, ואמרו חכמינו הקדושים (שוחר טוב תהלים י"ז י"ח) אמר רבי אלעזר הקפר אמר לו הקדוש ברוך הוא לאדם, תהא נרי בידך ונרך בידי, נרי בידך דכתיב (משלי ו' כ') "כי נר מצוה ותורה אור", נרך בידי דכתיב (משלי כ' כ"ז) "נר הוי"ה נשמת אדם חופש כל חדרי בטן" ואם שומר אתה שלי, אני אשמור את שלך, ולכן אני מבקש אותך אל תפספסי את העת רצון בעת הדלקת הנרות, תשפכי דמעות כמים לפניו יתברך שיהיה לך שלום בית, ושיהיה לך ילדים טובים, ואז נכון לבך יהיה בטוח שיתקיים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

יבעזה"י יום ו' עש"ק לסדר וישב י"ט כסליו ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ויתר עוז, ואל תסתכלי על כל הצער והיסורים שעוברים עליך וכי בוודאי הכל לטובה, ואף כשבא צער ויסורים על אדם קשה לו להחזיק מעמד, כבר אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה א') אם באה על האדם צרה לא יצווח לא למיכאל ולא לגבריאל אלא אל הקדוש ברוך הוא; ולכן מכל מה שעובר עלינו צרות ויסורים ומכאובים וחלישות הדעת עגמת נפש וכו', וכו', עלינו להרגיל את עצמינו רק לברוח אליו יתברך, ולשיח ולספר לפניו יתברך את כל מה שעובר עלינו, ועל ידי תפלה נמתק הכל, כמאמרם ז"ל (שוחר טוב תהלים כ') בשעה שמגעת צרה לישראל ומבקשין אותי והן משתתפין בכבודי, כבודי עמהן, באותה שעה אני עונה אותם; ולכן ראי רק להתחזק ביתר שאת ויתר עוז ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ותשתדלי להתחזק ולחזק את שאר נשות אנשי שלומינו, אשר זה הדבר הכי גדול.

נא ונא ראי להתחזק בכל יום להרבות הרבה פרוטות לצדקה, כי כל פרוטה ופרוטה שאדם נותן מצטרפת לחשבון גדול כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט:) מאי דכתיב (ישעיה נט) "וילבש צדקה כשריון" לומר לך מה שריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול, אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול; ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא משפטים) אמר הקדוש ברוך הוא נפשו של עני היתה מפרכסת לצאת מן הרעב ונתת לו פרנסה והחיית אותו חייך שאני מחזיר לך נפש תחת נפש למחר בנך או בתך באין לידי חולי ולידי מיתה ואזכור אני להם את המצוה שעשית עם העני ומציל אני אותם מן המיתה הוי וגמולו ישלם לו שאני משלם לך נפש תחת נפש; ואין עוד צדקה כמו לתת לבית התבשיל אהל אברהם, שמאכילים בכל יום גברים נשים וילדים, ומחיים אותם, ובזכות זה נזכה לאריכות ימים, כמו שסיפרו לנו חכמינו הקדושים (בבא בתרא יא.) תניא אמרו עליו על בנימין הצדיק שהיה ממונה על קופה של צדקה פעם אחת באתה אשה לפניו בשני בצורת אמרה לו רבי פרנסני אמר לה העבודה שאין בקופה של צדקה כלום אמרה לו רבי אם אין אתה מפרנסני הרי אשה ושבעה בניה מתים עמד ופרנסה משלו לימים חלה ונטה למות אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם אתה אמרת כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא ובנימין הצדיק שהחיה אשה ושבעה בניה ימות בשנים מועטות הללו? מיד קרעו לו גזר דינו, תנא הוסיפו לו עשרים ושתים שנה על שנותיו.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י מוצאי שבת קודש לסדר וישב כ' כסליו ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ולא להשבר משום דבר שבעולם, וכל הקטנות והחלישות הדעת שיש לך זה רק נסיונות שמנסים אותך ממנו יתברך לראות אל מי תפני בעת צרה וכו', ולכן אסור לך להכנס בקטנות, וזכרי היטב שגדול אדונינו ורב להושיע והכל יתהפך לטובה, ומה שיש לך עכשיו צמצום ועניות, תוך רגע הכל יכול להתהפך אם רק תתחזקי באמונה פשוטה בו יתברך, אשר הוא יתברך מחייה ומהווה ומקיים את כל הבריאה כולה.

ולכן אני מאד מבקש אותך שתגידי בכל יום "יום תהלים" שזה סגולה להמשיך על עצמו כל הישועות שבעולם, ואל תקחי את זה בקלות, כי מעלת אמירת תהלים זה אין לתאר ואין לשער כלל, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ג) שאמירת תהלים מסוגל לתשובה, וכולנו צריכים לחזור בתשובה, אך אנחנו לא מוצאים את הדלת והפתח איך להכנס אליו יתברך, ועל ידי אמירת תהלים זוכים להכנס אל השער ואל הפתח ואל האות השייך אלינו וכו'.

זכרי היטב מה שאמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים קב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה; ולכן תהיי חזקה באמירת תהלים, וכן לבקש ממנו יתברך כל מה שאת צריכה, העיקר לבקש על שמחה, כי שמחה זה אור גדול כל כך שקשה לאדם להכניס בעצמו, אלא על ידי שמקדים את הכלי שנקרא תפלה, כי על ידי תפלה זוכים להגיע לכל טוב אמיתי ונצחי.

רק חזקי ואמצי לצאת מקטנות המוחין, ואז יהיה לך שפע של כסף.

המאחל לך שבוע טוב

 

בעזה"י יום א' לסדר מקץ כ"א כסליו ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי' 

ראי לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז, ואני מוכרח להגיד לך שאני מאד מתפעל מהחסד שנשות אנשי שלומינו עושות אחת עם השניה ובפרט עם יולדת וכו', ודבר זה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, כי הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם רק בזכות חסד, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה ח' סימן ה') בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לבראות את אדם הראשון נעשו מלאכי השרת כיתים כיתים וחבורות חבורות, מהם אומרים אל יברא ומהם אומרים יברא, הדא הוא דכתיב (תהלים פ"ה) "חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו" חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים וכו', נמצא בזה שאדם עוסק בחסד הוא מצדיק בריאת העולם, והקדוש ברוך הוא ממשיך עליו חסד, ולהיפך אם אדם מתאכזר להזולת, באים עליו עונשים קשים ודינים חמורים, ולכן אשרי מי שעוסק במידת החסד, ואני מאד מבקש אותך שתעזרי לי בבית התבשיל – אהל אברהם, כי זה החסד הכי יפה שיש בקהילתינו, שיש לכל רעב וצמא פינה איפה לאכול ולשתות וכו', יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה להרחיב את זה לרווחת אנשי שלומינו היקרים, ומי יתן שתעזרי לי במה שאת רק יכולה וכו', והעיקר לעזור בבית התבשיל, תהי בקשר עם גב' בן גירא תחי', ולהתנדב לעזרה וכו', שזה גם כן חסד גדול מאד.

נא ונא רק תהי בשמחה ואף שאני חוזר על זה כל יום וכו', תאמיני לי שצריכים להזכיר את זה בכל יום בכל שעה ובכל רגע, כי טבע של האדם שנמשך אחר העצבות והמרירות והדכאון וכו', ולכן צריכים להכריח את עצמינו להיות בשמחה, ובפרט שעוברת עליה כל מיני משברים וגלים הן בבית וכו', והן בחוץ וכו', היא צריכה ביותר להכריח את עצמה להיות בשמחה, ותמיד לדבר משמחה, ואז היא באמת תבוא לשמחה, וצריכים הרבה לבקש ממנו יתברך על שמחה, כי שמחה זה אור כל כך גדולה שאי אפשר להשיגה רק על ידי תפלה, ולכן תהי רגילה לומר בכל יום את התפלה הזו:

רבונו של עולם זכיני להיות בשמחה תמיד, ואזכה להרגיש את השמחה באיברי ובגידי, עד שהשמחה תגיע לרגלי, שאזכה לרקוד בכל יום מרוב שמחה על גודל החסד שעשית עמדי, שנבראתי מזרע ישראל, ואני יכולה לקיים את מצוותיך, אנא רחם עלי והרחק ממני את העצבות והעצלות, וזכיני לדבר בכל יום עם אחרים משמחה, ואזכה לשמח את אחרים, ועל ידי זה גם אני אזכה לשמוח, ובזכות השמחה אזכה להכלל בך לגמרי, עד שלא אראה לפני עיני רק את אמתת מציאותו יתברך, איך שאתה מחיה ומהווה ומקיים את כל הבריאה כולה, וזכיני לאמונה ברורה ומזוככת שאזכה לדעת בידיעה ברורה שאתה נמצא ואין בלעדיך נמצא, ועל ידי זה תמחול לי על כל עוונותי, ואזכה להכלל בך מעתה ועד עולם אמן סלה. תאמיני לי אם תהי רגילה לומר את התפלה הזו בכל יום, יכנס בך שמחה עצומה ותיכף ומיד כשתהי שמחה ועליזה, לא יחסר לך שום דבר, ואת צריכה לזכור כי טבע של אשה שתמיד נכנסת בדכאון וכו', מפני העומס והעבודה שיש לה וכו', ולכן עיקר החכמה של האשה להפוך את הכל לשמחה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר מקץ כ"ב כסליו ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי לשמור מאד על הבנות שלא יסתובבו בלילה לבד על הרחובות עם חברות מקולקלות, את צריכה להבין שיסוד גדול בהיהדות זה חינוך, כי הבת עושה מה שהיא רואה אצל אמה, וכמאמרם ז"ל (מדרש אגדה) כאמא כן בתה, הבת מחקה את האם, ולכן אם אמא רוצה שיהיה לה בנות צנועות ובעלי דרך ארץ וכו', היא צריכה להיות דוגמא חיה אליהן, ולכן אשרי האשה ששומרת על הבת שלה, ולא אומרת אין לי כוח וכו', אני צריכה מנוחה וכו', כי אם לא מחנכים את הבנות כשהן עדיין צעירות, אזי כשהן גדלות הן גודלות מן ההפקר, ואחר כך ההורים תולשים את שערות ראשם לאן הגיע בתה? שגורמת בושות וחרפות לההורים, וזה כבר (קהלת א' ט"ו) "מעוות לא יוכל לתקון", ולכן אני מאד מבקש אותך תשתדלי ללכת בצניעות, וכך גם הילדים של קהילתינו יוכלו לחקות אותך, ותהי מזכית את הרבים, אשר זכות הרבים תלוי בך.

נא ונא לשמור מאד על שבת, מנהג ירושלים להדליק את הנרות ארבעים דקות לפני השקיעה, והכי מאוחר זה עשרים דקות לפני השקיעה, כי אחר כך זה כבר חילול שבת, ועדיף לא להדליק אז כבר את הנרות, כי על חילול שבת באים כל הצרות, וכל העניות שאדם סובל מפני שאינו נזהר בקדושת שבת, ואשרי האשה שגומרת כבר את כל הבישולים וכו', וההכנות של שבת עד חצות היום בערב שבת, וכבר דיברתי הרבה פעמים עם נשות אנשי שלומינו, שבבית שהמפה מכסית את השולחן של שבת והפמוטות עם הנרות כבר מוכנות על השולחן מערב שבת בבוקר, בבית הזה כבר לא יבוא שום משחית וכו', ומי שהורים שלו כבר נפטרו וכו', מהרגע שהילדים מכינים את מפת השבת והפמוטות עם הנרות על השולחן, יש להם מנוחה למעלה בשמים, כי לא דנים אותם, ולכן אשרי האשה שמקפידה להכין את הבית בערב שבת מה שיותר מוקדם, ואז הברכה תהיה מצויה בתוך הבית, אני מאד מבקש אותך שאל תקחי את הדיבורים האלו בקלות, כי כל השומר שבת מקרב את הגאולה, וכן מביא ברכה בתוך הבית שלו.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר מקץ כ"ג כסליו ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שהיות שעכשיו נכנס ימי חנוכה הקדושים שעיקר המצוה היא לראות להתבונן בנרות חנוכה, ומובא (ספר בני יששכר) שאז בעת שמאיר הנרות של חנוכה מאירה אורה של משיח שהיא אור הגנוז שיתגלה אמתת מציאותו יתברך בכל העולם כולו, ולכן הוא דבר גדול מאד להסתכל על נרות חנוכה בעת שדולקות, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (שבת כג.) נשים חייבות בנר חנוכה שאף הן היו באותו הנס; וכן נפסק להלכה (שולחן ערוך אורח חיים סימן תר"ע סעיף א') ונוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה בעוד שהנרות דולקות ויש מי שאומר שאין להקל להם: ולכן הוא דבר גדול מאד שגם הנשים תתבוננה על נרות חנוכה, ואז הוא זמן לבקש ממנו יתברך כל מה שצריכים, והתפילות שמתפללים בעת שהנרות דולקות מאד מקובלת ומרוצית בשמים, ולכן תבקשי הרבה ממנו יתברך שתזכי לעינים טובות היינו להסתכל על חברותיך ושכנותיך בטוב עין, ולפרגן להזולת, שזה אורו של משיח, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נד) שזה יהיה כל ענין של משיח צדקינו שיכניס בעולם טוב עין, וזה מה שנאמר בדוד שהוא משיח (שמואל א' ט"ז) "יפה עינים וטוב רואי" כי היה לו עין טובה, ואת זה אנחנו צריכים לקנות לעצמינו, תמיד להסתכל בעין טובה על הזולת, והס"מ הוא בדיוק ההיפך זה לעומת זה, רק מכניס רע עין בהזולת, אשר משם נמשך כל הצרות, כי הוא מסית ומדיח אחד נגד השני, ומזה נתהווה לשון הרע, שאחד מדבר רע על הזולת, ועל ידי זה נתעקם הלב והמח בכח המדמה, ולכן אני מאד מבקש אותך שמחנוכה הזו תקבלי על עצמך לדון את כל אשה מנשות אנשי שלומינו לכף זכות, ולחפש אצלה רק הטוב, ולפרגן להזולת, שזה המדה הכי יפה, כי להיפך אין עוד מדה מגונה יותר מכל המדות המגונות כמו מי שמסתכלת בעין רעה על זולתה וכו', על השכנות שלה וכו', כי צריכים תמיד לפרגן להזולת, ועל קוטב זה בניתי את הבית התבשיל אהל אברהם, שנזכה רק לעשות חסד אחד עם השני, ואני מאד מאד מעריך את הנשים שעוזרות להשניה, ופרט להיולדות שזה חסד גדול, ובזכות זה נגאל, ואני מאד מבקש אותך אם תוכלי לעזור בבית התבשיל במה שרק את יכולה תבא עליך ברכה ממעון הברכות.

כבר פרסמתי מזמן שכל מי שילך עם הקמיע תהיה שמורה מכל רע ומכל אסון, ומכל מיני משחיתים ומזיקים, וכו', וכו', ולכן אשרי האשה שהולכת עם הקמיע, ובפרט בעת ההריון וכו', ואשרי ואשרי מי שמפיצה את הקמיע ותזכה את הרבים בזה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חנוכה שמח

בעזה"י יום ד' לסדר מקץ כ"ד כסליו ערב חנוכה ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

היום בלילה יהיה חנוכה, ולכן ראי לנצל את הזמן היקר של חנוכה, אל דברים קדושים, וצריכים מאד לשמור לא לשחק עם קלפים בימי חנוכה, כידוע שצדיקים הקפידו על זה מאד מאד, כי יש נשים קלות דעת שמשחקות עם קלפים בימי חנוכה, ובזה הם ממשיכות על עצמן קליפות, כי על כל קלף שורה קליפה עצומה, וצריכים מאד מאד לשמור לא לבלות את ימי חנוכה הקדושים עם שטויות כאלו.

מה טוב ומה נעים באם נשות אנשי שלומינו יתאחדו ויתכנסו באולם, ולשמוח יחד, כי ימי חנוכה הקדושים אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') הם ימי תודה והודאה, ותהלה לאל יש לנו במה להודות ולהלל ולשבח את הבורא יתברך שמו שאנחנו נמצאים בקהילה קדושה, חממה של אמונה, ואני צריך את העזרה שלך שתעזרי לי לבנות את הקהילה ביתר שאת וביתר עוז על ידי מדת החסד שתעשי, ולא ללכת עם דינים הן עם בעלך וכו', והן עם חברותיך וכו', כי מובא מאריז"ל שיסוד כוונת חנוכה היא סוד (שמות ל"ד) "נוצר חסד לאלפים" שהיא ראשי תיבות נח"ל, והפירוש הפשוט הוא שצריכים להשתמש עם מדת החסד, ולכן ימי חנוכה הקדושים הם גם זמן של צדקה וחסד [עיין משנה ברורה סימן תר"ע ס"ק א' נוהגין העניים לסבב בחנוכה על הפתחים] ולכן אשרי האשה שמתנהגת במדת החסד בימי חנוכה הקדושים, וכבר כתבתי לך שהיסוד של קהילתינו הוא חסד, לעזור אחת להשניה, ועל זה בניתי את בית התבשיל - אהל אברהם, ובזכות זה אני חי, וכו', ובזכות זה אנחנו בונים את הבית הכנסת הגדול שבו תלויה בנין בית המקדש, יראו עינינו וישמח לבנו ותגל נפשינו בישועתו יתברך.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חנוכה שמח

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר מקץ כ"ו כסליו ב' דחנוכה ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי' 

אני מאד מבקש אותך שתרגילי את עצמך לשמוח על כל החסדים והרחמים גמורים שעושה איתך הקדוש ברוך הוא, וחכמינו הקדושים אמרו (נדה ל.) אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסו, הקדוש ברוך הוא עושה איתנו נסים ונפלאות ואף אחד לא שם לב אל הנסים האלו, חושבים שהכל טבע מקרה ומזל שככה צריך להיות, ובאמת הכל מושגח בהשגחה פרטיית ממנו יתברך, ולכן באים אלו הימים הקדושים ימי חנוכה לעורר אותנו על גודל הנסים והנפלאות שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא בימים ההם ובזמן הזה, ואמר האריז"ל שהפירוש הוא, שאותו נסים שהיה פעם חוזר ונעשה גם עכשיו, ולכן תרגילי את עצמך תמיד להודות להקדוש ברוך הוא על החסדים שעושה איתך, שתהלה לאל את בריאה ובעלך בריא והילדים בריאים וכו', ורואים ושומעים אסונות מה שקורה בעולם וכו' וכו', אז צריכים להתעורר יותר ויותר בתשובה אל הקדוש ברוך הוא, כי אסונות יכול לקרות לכל אחד חס ושלום, ולכן אשה צריכה ללכת עם צניעות הלבוש וכו', והדיבור וכו', כי כל הצרות בבית זה בא רק כשהאשה לא הולכת בצניעות וגורמת להחטיא בני אדם חס ושלום, ולכן אני מאד מבקש אותך עכשיו בימי חנוכה הקדושים, שתקבלי על עצמך ללכת בצניעות הלבוש וכו', ובפרט שלא יראו לך שום שערי ראשך וכו', ואשרי האשה שעושה תגלחת לגמרי וכו', ואם לא על כל פנים שתשמור מאד מאד שלא יראו את שערות ראשה בחוץ, שבזה באים כל האסונות, ולכן אני מאד מבקש אותך תשמרי על הצניעות שלך, שזה היופי והחן שלך, ותקבלי על עצמך עכשיו בחנוכה קבלות טובות, כי כל הנס של חנוכה היה על ידי אשה וכו', רואים מזה את גודל הכוחות שיש לכל בת ישראל להציל את כלל נשמות ישראל.

נא ונא ראי לשמור על הבנות, ובזה את עושה לי חסד, כי הילדים הם העינים שלי, והס"מ אורב מאד מאד להכשיל את ילדינו וכו', כי עכשיו יש נסיונות קשים ומרים על כל הנוער בעולם החרדי, ולכן אני מאד מבקש אותך על כל פנים בהקהילה שלנו שהילדים שלנו יהיו שמורים, ותעזרי לי בזה.

רציתי מאד שבליל ראשון ושלישי בלילי חנוכה, שכל נשות אנשי שלומינו יתאספו באולם ותשמחו ותרקדו וכו' וכו', ותתנו תודה להקדוש ברוך הוא שאתן נמצאות בקהילה קדושה כזו, חממה של אמונה, קהילה של חסד, ואני רוצה שתעזרי לי שיהיה שלום בינך לבין חברותיך שלא ימצא אשה רבה עם הזולת, שזה רק מאריך את הגלות רחמנא ליצלן, ואשרי האשה שתמיד רואה שמצידה אין שום מחלוקת עם אף אחת, והיא עוזרת להזולת, אשר אין עוד יופי יותר מזה, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב החסד שאחת עושה עם השניה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום וחנוכה שמח

בעזה"י יום א' לסדר ויגש כ"ח כסליו ד' דחנוכה ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז בימי חנוכה הקדושים האלו לתת תודה והודאה להקדוש ברוך הוא על החסדים והרחמים גמורים שעשה עמך, ותתחזקי מאד לא להשבר משום דבר, ולא להכנס בדכאון ובעצבות ובמרירות וכו', שזה סתם עצת הס"מ להפיל את כל אשה במתח וכו', ובחלישות הדעת וכו', אדרבה עכשיו בימים הקדושים האלו ימי חנוכה, צריכים רק להודות ולהלל ולשבח את הבורא יתברך שמו על כל החסדים והרחמים גמורים שעושה איתנו, ולא להשבר משום דבר שבעולם.

רציתי מאד שתלכי הלילה באולם בליל שמחה, ויהיה לך עם מה לשמוח, כי נשות אנשי שלומינו מכינות לילי שמחה מיוחדים השבוע, וראוי לך ללכת לשמוח איתן ביחד, כי השמחה זה מאד מאד חשוב אצלו יתברך, ולכן אל תתני את העצבות והמרירות שיתפוס אותך, רק תתחזקי ביתר שאת ביתר עוז, ובזכות השמחה תמשיכי על עצמך ועל בעלך ועל כל הבית חסד גדול, כי מעלת השמחה למעלה בשמים אי אפשר לתאר ולשער כלל, ולכן עושה הס"מ כל מיני פעולות שבעולם רק להכניס את האשה במתח ובעצבות וכו', ושתהיה עצבנית וכו', ולכן תשמרי מאד מאד לא להכנס בלחץ, רק לשמוח, ובזכות זה תזכי לראות הרבה ישועות שימשיך לך הקדוש ברוך הוא, ובפרט עכשיו בימי חנוכה הקדושים שהוא ימי נסים.

המאחל לך חנוכה שמח

בעזה"י יום ב' לסדר ויגש כ"ט כסליו ה' דחנוכה ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני שמח שנשות אנשי שלומינו עשו אתמול בלילה ליל שמחה, והצליח מאד מאד, אני מקווה שבליל שלישי יהיה שמחה עוד יותר גדולה, ורציתי מאד שתבואי לשמוח עם כלל נשות אנשי שלומינו, כי השמחה לשמוח עם נקודת יהדותינו זה מאד מאד חשוב בשמים, ואם היית יודעת מה השמחה הזאת שנשות אנשי שלומינו שמחות יחד גורם בשמים, היית שוברת את כל המניעות היית באה ולשמוח יחד עם נשות אנשי שלומינו, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב שמחה, ורביז"ל גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, זה לא עצה להיות בשמחה, אלא זה מצוה גדולה הכלול מכל המצוות, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם לאלוקיו, כי בזה שהוא שש ושמח בעת שעושה מצוה, בזה מגלה את טוהר לבבו שכוונתו הוא עם אמת, ולכן זה דבר גדול מאד כשנשות אנשי שלומינו מתקבצות יחד ושמחות ועליזות, שמלבד המצוה הגדולה להיות בשמחה, עוד זאת שזה מחבר את הנשים יחד, ולמעלה בשמים מאד חשוב אחדות בין נשמות ישראל, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת, ולכן אשרי נשות אנשי שלומינו שבאות יחד ומתאחדות יחד, כי אצלו יתברך מאד חשוב שפעולות משונות מתאחדים באחדות הפשוט, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') שכל זה נעשה בחנוכה, ובפרט שכל הנס היה על ידי אשה בשם יהודית, וכן בפורים היה הנס על ידי אשה בשם אסתר, ולכן ראוי להנשים לשמוח מאד מאד בחנוכה ובפורים, כי דייקא על ידי אשה נעשה הנסים הגדולים לעם ישראל, ולכן ראי להתחזק, כי אין עוד דבר חשוב אצלו יתברך כמו אשה שמתחזקת ולא נשברת משום דבר, וזה נעשה על ידי תוקף השמחה והאחדות שמתאחדת עם שאר נשות אנשי שלומינו, ובפרט קהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה, יסוד היסודות היא חסד אהבה ואחדות, ולא לתת שהס"מ יכנס בנו וכו', ויחריב אותנו וכו', ולכן רציתי מאד שכל נשות אנשי שלומינו יתאחדו יחד גם בליל שלישי, ויעשו ערב שמחה משהו מיוחד במינה, ובזכות השמחה נזכה כבר לגלות את בן השמחה הנכלל במקור השמחה, והעוסק לקשרינו אל שורש השמחה שהוא רביז"ל בן שמחה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חנוכה שמח

בעזה"י יום ג' לסדר ויגש א' דר"ח טבת ו' דחנוכה ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

הנה אנחנו נמצאים בימי חנוכה הקדושים, וראוי לנו לשמוח מאד מאד בימים אלו, ובפרט כל אשה ואשה צריכה לשמוח בימי חנוכה הקדושים, כי הנס נעשה על ידי אשה ושמה יהודית שחתכה את ראש אליפורני מלך יון, ועל ידי זה נפל פחד על כל חיילותיו, והיה נצחון להחשמונאים, ורואים מזה כח של אשה שעל ידי צניעות ומסירות נפש שיש לה הצילה את כלל ישראל, וכן היה בימי פורים הקדושים הנס על ידי אסתר, ולכן בחנוכה נוהגים הנשים לשמוח מאד מאד, כי על ידם דייקא נעשה נסים לעם ישראל, וכן כל נס של יציאת מצרים היה בזכות הנשים, כמאמרם ז"ל (סוטה יא:) בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים; כי עשו מה שעשו כדי שיתרבו נשמות ישראל, כי פרעה גזר שלא יולידו יותר ילדים, ונשות ישראל מסרו את נפשם כן להוליד ילדים וכו', ובזכות זה נגאלו עם ישראל וכו', ולכן זה דבר גדול מאד שאתן מתקבצות יחד ושמחות בלילי שמחה, ומי יודע אם לא בזכותכן ובזכות השמחה שלכן שנזכה להגאל גאולת עולם, ולכן אני מאד מבקש אותך, ראי להתחזק ביתר שאת ויתר עוז ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, אדרבה ראי לחזק נשים אחרות, ובזכות זה גם את תתחזקי, כי כשמחזקים את הזולת, אזי מתחזקים בעצמם.

העיקר תשתדלי שיהיה אהבה אחוה וריעות בין נשות אנשי שלומינו כי רק בזכות אהבה ואחדות שיהיה בקהילתינו נזכה להגאולה, כי כך מובא (זוהר חדש נח) שעל ידי בית הכנסת אחד שיתאחדו על ידי זה נגאל, ומי יתן שזה יהיה על ידי הבית הכנסת שלנו, אבל כל זה תלוי רק כפי האהבה ואחדות שיהיה ביניכם, ולכן כדאי להתחיל מימי חנוכה הקדושים האלו להתאחד יחד, ואשה תעזור לרעותה, ובזכות אהבה אחווה וריעות שיהיה בין נשות אנשי שלומינו נראה נסים נגלים, ורביז"ל רצה מאד מאד שנתאחד יחד, ואמר (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; ועל זה הזהירנו יותר מהכל, שיהיה תמיד אהבה בין אנשי שלומינו ועל אחת כמה וכמה שצריכות הנשים נשות אנשי שלומינו לקיים את דברי רביז"ל שיהיה בינינו אהבה אחווה וריעות, ובזה גורמים נחת רוח להקדוש ברוך הוא.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חנוכה שמח

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup