ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש ניסן ה'תשע"א

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב האחרון ר"ח ניסן | ב' ניסן | ו' ניסן | ז' ניסן | ח' ניסן | ט' ניסן | י"א ניסן | י"ג ניסן | כ"ג ניסן | כ"ד ניסן | כ"ז ניסן | כ"ט ניסן | ל' ניסן


בעזה"י יום ג' לסדר טהרה ראש חודש ניסן ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מודה לך שבאת עם המשפחה לכבוד הכנסת ספר תורה, וזה היה לי שמחה מאד מאד גדולה, יעזור הקדוש ברוך הוא, יושפע גם עלייך ועל משפחתך שמחה אמיתית, כי באמת כל הצרות שאדם סובל זה רק מחמת חסרון השמחה, ובפרט אשה אומר רביז"ל עליה עובר הרבה מרירות ודיכאונות וכו' וכו', ולכן היא צריכה להתחזק ביתר שאת וביתר עוז בשמחה עצומה, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד תהי שמחה ועליזה, ותקני לעצמך מידת הסבלנות אשר אין עוד מידה יותר יפה כמו המידה היקרה הזו של סבלנות.

בשבת הזאת עוררתי מאד מאד את אנשי שלומינו היקרים על עניין צדקה, שצריכים לדעת כמו שיש מצוה ללמוד ולהתפלל כל יום ויום מחדש, כדי להמשיך על עצמו מוחין עילאין וכו' וכו', כמו כן עלייך לדעת שגם מצוות צדקה היא בכלל התרי"ג מצוות, ולכן אשה גם כן מחויבת לתת בכל יום צדקה, ובאמת למה אשה לא נותנת צדקה בכל יום? כי נדמה לה שהיא צריכה לתת לכל הפחות כמה אלפי שקלים בפעם אחת, ומחמת שאין לה. אז היא לא נותנת כלום, ובאמת מצוות צדקה חייבת אפילו עניה הכי גדולה, ועל ידי שנותנים כמה פרוטות בכל יום יצאו ידי חובת מצוות צדקה פשוטו כמשמעו, וזה ילך לפניך, כמו שכתוב "והלך לפניך צדקך", ואמרו חכמינו הקדושים פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול, ולכן אל יקטן בעיניך אלו הפרוטות שאת נותנת בכל יום, כי דייקא אלו הפרוטות יגנו עלייך בחיים חיותך ולאורך ימים ושנים אחר שתצאי מזה העולם הפרוטות האלו ילכו לפניך, ולכן ראי להשיג קופת צדקה "קרן הצדיק", ובכל ראש חודש תביאי את זה אלי, ותהי חזקה בזה, אפילו שלא יהיה שמה רק כמה שקלים, דעי לך שזה עוזר להחזיק את המבנים שעולים לנו הון תועפות, המים וכו', החשמל וכו', השרתים וכו', ואם תוכלי גם להפיץ קופות אצל קרובי משפחתך ואת תאספי את זה אצליהם בכל חודש, זה יעזור לי מאד מאד, אני מאד מאד מבקש אותך שתתיישבי היטב היטב בדעתך ותראי שאני צודק כי עובר יום אחר יום ולא נותנים צדקה מפני שחושבים שלתת צדקה צריכים לתת סכום גדול מאד, ולכן לא נותנים אפילו כמה פרוטות, וזיכרי היטב שהיום שומעים כל כך הרבה אסונות לא עלינו מה שקורה בעולם וכו' וכו' כל מיני מחלות וחולאים רעים תאונות דרעים וכו' וכו', ולכן אשרי האשה  שנותנת כל יום כמה פרוטות לצדקה, וצדקה תציל ממות, ולכן תצייתי אותי ולא תתחרטי, כי יבוא יום שאלו הפרוטות שהכנסת בקופה בכל יום ויום יגנו עלייך.

אני מאד מבקש אותך ששום דבר שבעולם לא ישבור אותך, אני יודע שאת רוצה לדבר איתי בעניינים חשובים מאד, אבל את צריכה להבין שהעומס מכל הצדדים עלי וכו' וכו', ולכן קשה לי מאד ואם תכתבי לי במכתב כל מה שאת רוצה אזי אשתדל מאד להשיב לך.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר טהרה ב' ניסן ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

תהלה לאל היום חזרתי, ואף שכואב לי מאד שהוצרכתי לחזור, אבל מה לעשות הכל ממנו יתברך וכו', ורביז"ל אמר יש ענין שהכל יתהפך לטובה, כי סוף כל סוף אחר הרע יבוא הטוב, העיקר להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ולא להשבר משום דבר שבעולם, ולכן אני מאד מבקש אותך שתשתדלי מאד מאד שיהיה שלום בביתך עם בעלך, ותכניסי אוירה של שמחה בתוך הבית, ואף שאני יודע שזה מאד מאד קשה לך מכל הבחינות, ובפרט עכשיו לפני חג הפסח, עם כל זאת אין זה עצה להיות במרירות ובדכאון וכו', ולהיות מתוחה וכו', עצבנית וכו', אדרבה עכשיו נכנס חג החירות וכו', שצריכים להיות בגדלות המוחין, לחשוב תמיד ממנו יתברך, ולידע שהוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון.

נא ונא תתחזקי להיות בשמחה, ותמיד שיהיה חיוך על הפנים שלך, שזה נקרא בדברי רביז"ל אנפין נהורין פנים מאירות, וזה סימן שמקורבים אל הצדיק, כמובא בדבריו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ג) כשיש לאדם פנים מאירות היינו חיוך על הפנים, סימן שהוא מקבל מהצדיק בשלימות את דעתו, ולכן אל תהי בטלנית, אף שאני יודע שעובר עליך משברים וגלים מבית ומבחוץ וכו' וכו', ראי לעצור את העצבות והמרירות והדכאון שנמצא אצלך וכו', ושלא יתפרץ החוצה, רק תחזיקי מעמד, ואז תראי שהקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותך.

העיקר תרגילי את עצמך לדבר עמו יתברך אפילו כמה דיבורים, וזה מאד מאד חשוב למעלה בשמים, כמו שגילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ה) שמזה נעשה שעשועים גדולים בכל העולמות, ולכן תהי חזקה בזה, ודעי לך שכל דיבור ודיבור שאת מדברת עמו יתברך, נשמע ונתקבל בכל העולמות, ועל כולם תהי חזקה לומר בכל יום "יום תהלים", שזה דבר גדול מאד מאד, רק תתחזקי להיות בשמחה ולא תוציאי את העצבים שלך על בעלך, ואז תראי איך שהכל יסתדר לבסוף.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום א' לסדר אחרי ו' ניסן ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

הנה מגיע עכשיו חג הפסח חג החירות, תשמרי מאד על הבריאות שלך ולא להתאמץ יותר מדי וכו' וכו', כי מצות עשה של "ונשמרתם מאד לנפשותיכם" זה מצוה מאד מאד חשובה, וצריכים לשמור מאד מאד על הבריאות, והעיקר אל תכנסי בלחצים שזה יביא אותך אחר כך להיות עצבנית, שהורסת את כל הבית.

נא ונא תעשי כל מה שביכולתך להיות רק בשמחה, שזה יסוד היסודות ביהדות, אשר רביז"ל הקפיד על זה יותר מהכל, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד; וצריכים למסור את נפשו להיות בשמחה, כי טבע של האדם שנמשך אחר העצבות ולכן צריכים להכריח את עצמו להיות רק בשמחה, ואף שזה בא מאד מאד קשה, וגם חכמי הרופאים אומרים שכל המחלות וחלאים רעים באים רק מחמת חסרון השמחה, ולכן ההכרח להכריח את עצמו עם כל הכוחות להיות בשמחה, וזה טוב בגשמיות וברוחניות.

ראי לשמור על עצמך מאד מאד לא להכנס בעצבים ובלחצים עכשיו לפני חג הפסח, ותתחזקי באמונה פשוטה בו יתברך אשר בוודאי לא יעזוב אותך.

הקדוש ברוך הוא יעזור שאזכה השבוע לתת לך שפע גדולה על חג הפסח, העיקר תתפללי שאצליח בדרכי, ואם לי יהיה טוב בוודאי גם לך יהיה טוב.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חג כשר ושמח

 

בעזה"י יום ב' לסדר אחרי ז' ניסן ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי לשמוח מאד מאד בפרט עכשיו לפני חג הפסח שהלחץ והדחק מאד מאד גדול, תאמיני לי שאני לא מפסיק לדאוג שיהיה לכם שפע על חג הפסח, רק תבקשי מהקדוש ברוך הוא שאזכה להצליח דרכי, ואז גם לך יהיה טוב.
אני מאד מבקש אותך שתתאזרי במידת הסבלנות, ואף שאני יודע שזה העבודה הכי קשה, כי הלחץ והדחק והצרות והבלבולים הורסים את האדם לגמרי, עם כל זאת כבר אמר החכם "מי ששם הסבל תכליתו, יגיעהו הסבל אל חפצו", הלוואי שתכניסי את דיבורים אלו בתוך לבך, ואז טוב לך כל הימים.
זכרי היטב שאנחנו מקורבים אל צדיק גדול מאד מאד, והוא דואג לנו בגשמיות וברוחניות, וכמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות צדיק סימן ל"ג) בזכות הצדיק תלמידיו מתפרנסים, ולכן ראי לבקש תמיד את הקדוש ברוך הוא שלא תתרחקי מהצדיק, כי בפירוש אמר רביז"ל (שם סימן קנ"ג) מי שמקרב את עצמו אל הצדיק וקרבתו אינו בתמימות, על ידי זה נתהפך אחר כך לרודף, וזה ראינו לצערינו הרב הרבה, ולכן את תבקשי שלא תגיעי למצב כזה חלילה וחס, רק תהי שמחה ועליזה, והקדוש ברוך הוא ימתיק ממך כל הדינים על ידי פלא עליון.
בתוקף הבלבולים תכניסי בכל יום כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה, ועל ידי זה יומשך עליך שפע ברכה והצלחה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חג כשר ושמח

 

בעזה"י יום ג' לסדר אחרי ח' ניסן ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ואף שאני כותב לך את זה בכל יום ויום, תאמיני לי כפי טרדות החג והלחץ זו הדחק שעובר על כל אחת ואחת וכו' וכו', צריכים להתחזק ולחזק בכל יום ובכל שעה ובכל רגע ממש בהתחזקות חדשה, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד תהי חזקה ועוד תזכי לחזק את נשים אחרות, אשר זה המצוה הכי גדולה, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ק"ו) על הפסוק (תהלים מ"א) "אשרי משכיל אל דל" אשרי אדם שמכניס שכל בדל, ואין דל אלא מי שאין לו שכל, כמאמרם ז"ל (נדרים מא) אין עני אלא מדעת, מי שאין לו דעת זה העניות הכי גדולה, ועיקר הדעת להחדיר בעצמו שאין בלעדיו יתברך כלל, כמו שכתוב (דברים ד' ל"ה) "אתה הראת לדעת כי הוי"ה הוא האלהים אין עוד מלבדו".

מה אומר לך אם את רוצה לקיים באמת מצוה, ראי לחזק את חברותיך נשות אנשי שלומינו, כי יש נשים שעובר עליהן כל כך הרבה משברים וגלים, ואין להן מי שיחזק ויעודד וישמח אותן, ובפרט אלו שחזרו בתשובה ועדיין המשפחה רחוקה מהיהדות, עליהן רחמנות מאד גדולה, והן צריכות הרבה התחזקות, ולכן אם תעסקי במצוה הגדולה הזו, אין לתאר ואין לשער כלל, כי צריכים לחזק את נשמות ישראל, אשר אצלו יתברך זה מאד מאד חשוב מי שמשמח את בניו ובנותיו, ולכן תחזקי את נשות אנשי שלומינו היקרות, והקדוש ברוך הוא יחזק אותך כמו שאת מחזקת את אחרות, ונשמע ונתבשר תמיד בשורות משמחות.

העיקר אל תכנסי בלחץ ואל תוציאי את העצבים שלך על בעלך וכו' וכו', ואף שעכשיו העבודה מרובה וכו' וכו', עם כל זאת צריכים לקנות לעצמו את מידת הסבלנות, אשר אין עוד מידה יותר יפה מזו.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חג כשר ושמח

בעזה"י יום ד' לסדר אחרי ט' ניסן ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

חזקי ואמצי מאד בימים אלו של קודם חג הפסח, ואל תכנסי בלחץ זו הדחק, אני דואג שיהיה לכם שפע גדול מאד על חג הפסח, ולא יחסר לכם שום דבר, רק דבר אחד אני מבקש אותך שתהיי שמחה ועליזה, ותשמרי שלא יהיה שום מריבות או ויכוחים בתוך הבית וכו', עם בעלך וכו', וביחד תחוגו את חג המצות בשמחה עצומה, וצריכים מאד מאד לשמור על מצות כיבוד אב ואם שזה מהחמורה שבחמורות כמו שאמרו חכמינו הקדושים (תנא דבי אליהו רבה פרשה כ"ו) כל העולם כולו של הקדוש ברוך הוא, ואין הקדוש ברוך הוא מבקש מהאדם רק שיכבד אב ואם; ואמרו (פסיקתא רבתי) חמורה שבחמורות כבד את אביך ואת אמיך; ואמרו (קידושין ל:) שלשה שותפין הן באדם, הקדוש ברוך הוא, ואביו, ואמו, בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו, אמר הקדוש ברוך הוא מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכבדוני; רואים מזה אם מכבדים אבא ואמא בזה מכבדים את הקדוש ברוך הוא, ולכן כל מי שיכול ללכת אל ההורים על ליל הסדר, אשרי לו ואשרי חלקו, ומי שאינו יכול, על כל פנים שישתתפו כמה משפחות ביחד שזה שמחה גדולה מאד מאד בשמים, כי כך כתוב בזוהר (בא מב:)  שבליל הסדר, הקדוש ברוך הוא כביכול מסתובב בעצמו, עם כל המלאכים בכל בית ובית מבתי ישראל, ושמח בשמחה עצומה איך שעם ישראל משבחים ומפארים אותו, ולכן זה מצוה גדולה מאד מאד להתאסף יחד ולשמוח בשמחת החג, ולא לדבר אז דברים בטלים, אלא שבח של הקדוש ברוך הוא, שבח הצדיקים, ושבח התורה, ובזה מעלה שעשועים גדולים למעלה, ולכן ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, כי את נקראת עקרת הבית שאת עיקר הבית, ובזכותך הבית מוכן לכבוד חג הפסח, וצריכים מאד מאד לשמור בימים האלו לא להכנס בלחצים ובעצבים, והקדוש ברוך הוא ימשיך עליך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך, ותצאי כבר מכל הקטנות והחלישות הדעת שהס"מ שובר אותך כאילו את לא שווה לשום דבר וכו' וכו', הכל הבל ורעות רוח, כי תהלה לאל אשה שזוכה לנקות את הבית לכבוד חג הפסח, אמר הצדיק הקדוש מבארדיטשוב זי"ע, שאותן המלאכים היוצאים מתקיעת שופר ובוקעים רקיעים למעלה למעלה, אותן המלאכים יוצאים מהיגיעה והטרחה של האשה שמנקה לכבוד פסח ובוקעים רקיעים למעלה למעלה, ולכן תתחזקי מאד מאד להיות אך ורק בשמחה, והקדוש ברוך הוא ימתיק ממך כל הדינים על ידי פלא עליון.

המאחל לך חג כשר ושמח

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר אחרי י"א ניסן ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

הנה השבת הזה נקרא "שבת הגדול", כי היא הכנה לחג הפסח, וכל מה שקורה באמצע השבוע מתחלת משבת, ולכן תשתדלי מאד מאד לנוח בשבת קודש, ותשמרי לא להיות עצבנית וכו', ולא להכנס בלחץ וכו', ואני מברך אותך שתהי בריאה, ותזכי להרחבת הדעת, ויהיה שלום בתוך ביתך, ואור השבת שהיא אור הקדוש ברוך הוא יאיר תמיד בתוך ביתכם, ותהיו הכי מאושרים בחייכם.

העיקר צריכים לקנות לעצמו את המידה היקרה של וותרנות לוותר, כי מי שמוותר הוא המנצח, ואי אפשר להגיע אל מידת הוותרנות אלא על ידי מידת הסבלנות, ואי אפשר להגיע אל סבלנות, אלא על ידי אמונה, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) שעל ידי אמונה יש לאדם אריכת אפים שהיא מידת הסבלנות, לסבול את כל מה שעובר עליו, ולכן רק תתחזקי באמונה בהקדוש ברוך הוא, לידע להודיע ולהוודע שהוא יתברך נמצא ואין בלעדו נמצא, וזה הכל בהשגחה פרטיית, ואפילו כל צער ומכאוב ועגמת נפש שיש לאדם, זה הכל ממנו יתברך, כדי לכפר על עוונותיו וכו' וכו', את לא יכולה לתאר את גודל הצער והעגמת נפש והחלישות הדעת שאני סובל וכו' וכו', עם כל זאת קיבלתי מרביז"ל שצריכים להוריד את הראש ולחכות ולחכות ולחכות וכו' וכו', עד עת בוא דברו, שהקדוש ברוך הוא יראינו נפלאות פלאי פלאות, שנעבור על כל המניעות והעיכובים יראו עינינו וישמח לבנו ותגל נפשינו בישועתו יתברך.

ולכן גם את תתאזרי במידת הסבלנות, ותראי שסוף כל סוף אחר הרע יבוא הטוב.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חג כשר ושמח

בעזה"י יום א' לסדר ערב חג הפסח י"ג ניסן ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

הנה הלילה הזה ליל בדיקת חמץ שצריכים לבדוק את החמץ מהבית, ולהוציא את זה ולשרוף את זה, ואת צריכה לזכור שחמץ: זה כעס ועצבנות, שצריכים לבער לגמרי, חמץ: זה עצבות ומרירות ודכאון, שצריכים לבער לגמרי, ותהלה לאל יש לנו במה לשמוח שיש לנו צדיק כזה, המעורר ומחזק ומעודד ומשמח אותנו להתקרב אל הקדוש ברוך הוא.

אני מאד מבקש אותך שתשתדלי שיהיה בבית רק שלום ואהבה, ותברחי מעצבות ומרירות ומכעס ועצבנות, וממחלוקת וממריבות ומויכוחים וכו' וכו', ואם תוכלי להראות את זה, תהי הכי מאושרת בחייך.

תשתדלי מאד לא לקנות בשום חנות ביבנאל שלא מכר את החמץ "בבית הוראה" שלנו, וכן לא לקנות בשום חנות וכו', ובשום מקום ביבנאל אם אין שמה ההכשר "מבית הוראה" שלנו, ואל יקל לך בעיניך בענין זה וכו', כי בקלות יכולים להכשל באכילת טריפות ונבילות וכו', וכן לקנות דברים שאינם מעושרים וכו', וצריכים להקפיד על זה מאד מאד, וכל דבר ספק שיש לך, תשאלי "בבית הוראה" שלנו, לא להתבייש, והם יענו לך בחפץ לב, כי תהלה לאל הקמתי "בית הוראה" עם ארבע דיינים מומחים יראי השם וחושבי שמו.

הקדוש ברוך הוא יעזור לך שתחוגי את החג בדיצות ובשמחה, ויהיה ברכה מצויה בתוך ביתכם, ואני יכול להגיד לך בלב שלם, אם היו כל אנשי שלומינו הגרים ביבנאל בלב אחד עמי, מה שקיבלתם השפעה בערב פסח, הייתי יכול להשפיע עליכם כל ערב שבת שפע כזו, ואני רק בורח אליו יתברך.

המאחל לך חג כשר ושמח

בעזה"י יום ד' לסדר קדושים כ"ג ניסן ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

חסדי השם יתברך שנכנס בנו ימי החג, ותראי שיומשך החג הזה על כל השנה, ומנהג ישראל שכל אלו שאופות חלות לכבוד שבת, השבת הראשונה אחר חג הפסח, כשאופים חלות מדביקים מבצק כדמות מפתח, וזה סגולה לפרנסה, כי המצות שאכלו בפסח היה להם טעם מן, ותיכף ומיד כשעבר חג הפסח צריכים עכשיו את המפתח של פרנסה, ומנהג ישראל תורה הם.
חזקי ואמצי מאד רק להיות בשמחה, ואל תתני שהעצבות והמרירות והדכאון יכבוש אותך, ותשמרי מאד מאד מחברה רעה ומקולקלת וכו' וכו', שמכנסת בך ספיקות באמונה בהקדוש ברוך הוא, וספיקות באמונת חכמים, ובכלל מחלשת את דעתך וכו', מחברות כאלו צריכים לברוח, כי רביז"ל הזהירנו מאד מאד רק לחזק לעודד ולשמח את הזולת, אבל לא שישברו אותך, ולכן תשמרי מאד מאד עם מי את מתחברת וכו', ותעשי כל מיני מאמצים שבעולם שאת תהי שמחה ועליזה, ותוכלי לשמח את הזולת, רק אל תכנסי ביאוש, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ועוד תראי נסים נגלים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא.
עכשיו ימי הקיץ הם ארוכים, את יכולה לחטוף בכל יום "יום תהלים", שאין לתאר ואין לשער את מעלת האשה שזוכה להגיד בכל יום "יום תהלים", ולכן אני מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך ותראי להרגיל את עצמך לומר בכל יום "יום תהלים" כי התהלים נחלקת לשבעה חלקים כימי השבוע, ומי שזוכה לסיים בכל שבוע את כל ספר תהלים יזכה שדוד המלך ילמד עליו זכות ויגן עליו ויצא זכאי בדינו, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ג) שתהלים מסוגל לתשובה, וממשיך לאדם ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו, ואני רוצה שיהיה לך קיץ הכי מאושר וטוב מה שאי פעם היה לך, ולכן תהי חזקה לומר בכל יום "יום תהלים", ותראי אל איזה ישועות יביא אותך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר קדושים כ"ד ניסן ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מבקש אותך שאל תכנסי בלחץ זו הדחק וכו', ושלא יהיה לך שום חלישות הדעת משום דבר שבעולם וכו', כי חלישות הדעת זה נקרא קטנות המוחין שזה בא מהס"מ שרוצה רק לשבור את האשה, ולהכניס בה דכאון פנימי וכו', כאילו היא לא שווה לשום דבר וכו', וכאילו ממנה כבר לא יהיה שום דבר וכו', ובפרט אשה שעברה ימי נעורים קשים וכו', שהשפילו אותה בבית ספר וכו', וסבלה אכזבות בחיים וכו', וגם עכשיו פה ושם היא מקבלת ביקורת דוקרני מבעלה וכו', והרבה פעמים גם השפלות וכו', שכל זה יכול לשבור את האשה לגמרי, עם כל זאת עליך לדעת שעיקר גדולת בת ישראל שהיא חזקה באמונה פשוטה בו יתברך, ויודעת את האמת אשר אין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, והיא מתחזקת בכל המצבים הקשים וכו', והיא לא נותנת שישברו וישפילו אותה וכו', זה גבורת האשה, ואת צריכה להיות עקשנית גדולה לא ליתן שההשפעות הרעות ישברו אותך, תהי חזקה ברוחך, וזה עיקר גבורת הגיבור, שלא נותן שאחד ישבור אותו, וכמו שאמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רמ"ט) עיקר הגבורה בהלב, כי מי שלבו חזק ואינו מתיירא משום אדם ומשום דבר, יכול לעשות גבורות נוראות ולכבוש המלחמות על ידי חזק ותוקף לבו שאינו מתיירא ורץ לתוך תוקף המלחמה, וזה בחינת (אבות פרק ד') איזהו גבור הכובש את יצרו, וזה היה גבורות שמשון שנאמר בו (שופטים י"ג) "ותחל רוח הוי"ה לפעמו במחנה דן בין צרעה ובין אשתאל", שבאותן המקומות צלחה עליו רוח השם יתברך ולבש גבורה, דהיינו שבא לו חזק ותוקף גבורה בלב, ועל ידי זה עשה גבורות נוראות, ולכן תהי אשה חזקה עם אופי חזק, ותשתדלי מאד מאד לחזק את עצמך ולחזק את נשים אחרות, שאין עוד מצוה יותר גדולה מזו מלחזק נשים שבורות ומוכות וכו' וכו', ואצלו יתברך זה מאד מאד חשוב כשזוכים לחזק את נשמות ישראל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום א' לסדר אמור כ"ז ניסן ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ויתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ותדעי שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, וככל שתחדירי בעצמך את האמונה הקדושה בו יתברך כן תתחזקי בבטחון עצמי, כי זה תלוי בזה, כי למה אין לאשה בטחון עצמי והיא מרגישה נחות דרגא וכו' וכו', מפני שאין לה אמונה בעצמה, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן סא) כמו שצריכין אמונה בהקדוש ברוך הוא להאמין שהכל ממנו יתברך, כמו כן צריכים להאמין בעצמו, שיש לו גם כן את הכוחות להגיע אל כל אשר הוא רוצה, ולכן תהיי חזקה בעצמך באמונה פשוטה בו יתברך וזה יבנה את הבטחון עצמי שלך ולא תהיי בעיניך כנחות דרגא וכו', אדרבה אצלו יתברך מאד מאד חשוב העבודה של אשה, כמאמרם ז"ל (ברכות יז.) גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים וכו', נשים במאי זכיין באקרויי בנייהו לבי כנישתא ובאתנויי גברייהו בי רבנן ונטרין לגברייהו עד דאתו מבי רבנן; ולכן תהיי חזקה מאד בעצמך, ועוד תראי לחזק נשים אחרות, אשר אין עוד מצוה יותר גדולה מזו, כמו שפירוש רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ק"ו) את הפסוק (תהלים מ"א) "אשרי משכיל אל דל", היינו כשהוא בקטנות המוחין, ומשכיל עצמו לבא לגדלות המחין, אזי "ביום רעה ימלטהו הוי"ה" נמתקין כל הדינין. ואם לא יכול בעצמו לבוא לגדלות המוחין, עצה לזה, שישכיל אחרים, ועל ידי זה נתעורר גם אצלו; ולכן תהיי חזקה בעבודה הקדושה הזו לחזק נשים אחרות, ועל ידי זה גם לך יהיה התחזקות
העיקר אל תפלי בחלישות הדעת ובקטנות המוחין, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ועוד תראי הרבה ישועות שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר אמור כ"ט ניסן ה'תשע"א

שלום וברכה אל תחי'

חסדי השם יתברך שאני זוכה להיות פה בארץ ישראל אשר אין ערוך אליה ומי ייתן שאזכה לצאת מהגלות ולבוא להתיישב ישיבת קבע כאן ביבנאל.
אני מאוד מבקש אותך שתראי להתחזק בכל מיני אופנים שבעולם ושום דבר שלא יכול לשבור אותך, כל הראש שלי עכשיו איך יכולים לעזור לאנשי שלומינו לקנות בית וכן שיהיה להם עבודה יעזור הקדוש ברוך הוא שאצליח בזה ואני זקוק אל התפילות שלך ולכן אם תוכלי לומר כל יום "יום תהילים" יהיה טוב לך ויהיה טוב לי כי מה שתהלים פועל בשמים זה אי אפשר להסביר, ותאמיני לי שזה לא לוקח יותר מחצי שעה לגמור "יום תהלים" וכך זוכים לסיים כל שבוע את כל ספר התהלים שזה ממשיך ישועות ורפואות לכל הבית.
מחר בערב בשעה תשע וחצי יהיה דרשה למטה בהכולל ורציתי מאוד שתבואי כי יש כמה דברים וענינים ללבן.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר אמור א' דר"ח אייר ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... תחי'

היום זה ראש חודש אייר שהוא חודש הרפואה כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רע"ז) ולכן זה מסוגל לבקש הרבה על הבריאות ועל כל חולי ישראל.
אייר ראשי תיבות א'ני י' ר'פאיך אשרי מי שמנצל את החודש הזה לבקש על הכל ובפרטי פרטיות שבחודש זה יש לנו את ל"ג בעומר שזה ההילולא של התנא רבי שמעון בן יוחאי שכל הלימוד שלו היה אהבה ואחדות ולכן עלינו להתחזק ביתר שאת וביתר עוז ולהתאחד יחד באהבה גדולה ולשרוף מאתנו את השנאת חינם שמעביר בנו הס"מ ימ"ש שכל העניין שלו הוא רק "הפרד ומשול" הוא זורע פירודים בין נשמות ישראל שזה גורם אריכת גאולתינו.
אני מאוד מבקש אותך שתתחזקי באמונה בו יתברך, ובאמונת חכמים ברביז"ל, ותתחזקי באמונה בעצמך שיהיה לך אמונה בעצמך שזה נקרא בטחון עצמי כי רביז"ל גילה לנו כמו שצריכים שיהיה לאדם אמונה בהקדוש ברוך הוא, כך צריך להתחזק שיהיה לו אמונה בעצמו שגם הוא יקר בעיניו יתברך.
רק חזקי ואמצי מאד לומר בכל יום "יום תהלים" ותרבי בפרוטות לצדקה שרק זה יעזור לך להוושע בישועה גדולה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים חודש טוב ומבורך


1 תגובות

    • 1.
    • מאת: אורטל
      שנזכה לקיים את העיצות בשמחה ואהבה לכבוד ה' יתברך!
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup