ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש שבט ה'תשע"ג
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש שבט ה'תשע"ג
כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:
המכתב החדש | ב' שבט | ג' שבט | ד' שבט | ד' שבט - חדש | ה' שבט | ו' שבט | ז' שבט | ט' שבט | י"א שבט | י"ב שבט | י"ג שבט | י"ד שבט | ט"ז שבט | י"ח שבט | י"ט שבט | כ' שבט | כ"א שבט | כ"ג שבט | כ"ד שבט | כ"ה שבט | כ"ו שבט | כ"ז שבט | כ"ח שבט

ארכיון כל המכתבים לנשים »

בעזה"י יום א' לסדר בא ב' שבט התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי ביתר שאת ביתר עוז, ותתפללי שאזכה להיות בריא, כי עדיין אני בחולשה מאד גדולה, ואני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא להגיע מחר לארץ ישראל, ונזכה לשמוח יחד עם כל אנשי שלומינו היקרים, כי תהלה לאל יש לנו קהילה חממה של אמונה, ואנחנו צריכים מאד מאד לשמור על החממה הזו, שלא יכנס בה שום שרצים וכו', או תולעים וכו', כי רק בשביל זה עושים חממה, שישמור מכל דברים המזיקים וכו', וכך צריכים לשמור על קהילה, ואפילו המשפחות החדשות שנכנסים לגור אצלינו, צריכים לדעת שעכשיו צריכים לשנות את הנהגותיהם אם הם רוצים להשאר בהקהילה שלנו שמתנהגת רק על פי דעת רביז"ל ועל הצניעות הכי גדולה.
נא ונא תעשי כל מיני השתדלות שבעולם רק לשמוח ולשמח את נשים אחרות, שזה המצוה הכי גדולה, ובזה שתדברי עם הזולת, בזה תבני את הבטחון עצמי שלך, ואני מאד מאד מבקש אותך שתדברי עם המשפחות החדשות שאצלינו צריכים להקפיד מאד מאד על צניעות הלבוש והדיבור וכו' וכו', כי אחרת לא מחזיקים מעמד אצלינו, וכבר אמר החכם "חבר שיגיד לך מומך בינו לבינך בכל עת שיפגעך, טוב לך מחבר שיתן לך בכל עת שיפגעך דינר זהב", היינו מה טוב ומה נעים אשה שמעוררת אותי על חוסר צניעות וכו', או על חוסר המדות וכו', מאשר אשה מחניפה אותי ואומרת הכל בסדר וכו', ולא צריכים לדאוג וכו', אדרבה תוכחה זה דבר גדול מאד, כמובן שצריכים לדעת איך להוכיח, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') תוכחה רק בדרך אהבה, וזה עולה על הכל, ואני מאד מאד רוצה שבהקהילה שלנו תשרה האחדות והאהבה והבנה הדדית בין נשות אנשי שלומינו, ומאד מאד מחייה אותי כשנשות אנשי שלומינו מתקבצות יחד באולם השמחות ללילי שמחה, ומשמחות אחת את השניה, כי זה היה הרצון של רביז"ל, יעזור הקדוש ברוך הוא שהכל יסתדר על צד הכי טוב, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות תמיד.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר בא ג' שבט התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

היום בלילה אנחנו עושים באולם השמחות את הילולא המשולשת לשלוש צדיקים עליונים, ההילולא של הצדיק הקדוש הבבא סאלי זי"ע, שכל ענינו היה תפלה ובקשה, וכן ההילולא של הצדיק הקדוש רבי משה לייב מסאסוב זי"ע, שכל ענינו היה רק לעזור להזולת, וכן ההילולא של הצדיק הקדוש רבי אברהם מקליסק זי"ע, שרביז"ל אמר עליו בזה הלשון, "שלימות ראיתי רק אצלו", וזכות החוט המשולש האלו יגן בעדינו, ואני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שגם את תבואי לאולם השמחות, ונשמע ונתבשר תמיד בשורות משמחות.
עלינו לשבח לאדון הכל, על כל הנסים והנפלאות שעושה איתנו, בכל יום ובכל שעה ובכל רגע, ואמרו חכמינו הקדושים (נדה ל"א) לעולם אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסו, כי הקדוש ברוך הוא עושה נסים ונפלאות עם כל אחד ואחד מאתנו, ואנחנו אפילו לא שמים לב אל הנסים האלו שעושה איתנו, ולכן יש לנו טענות כביכול כלפי מעלה וכו', לא כן הצדיקים הקדושים הם רואים את גודל הנסים שהקדוש ברוך הוא עושה עם כל אחד ואחד בכל יום בכל שעה ובכל רגע, ואדם אפילו לא יודע מזה, כמאמרם ז"ל (שמות רבה פרשה כ"ד סימן א') בוא וראה כמה נסים עושה הקדוש ברוך הוא עם האדם והוא אינו יודע, שאלולי היה אוכל פת כשהיא חיה, היתה יורדת בתוך מעיו ומשרטת אותו, אלא ברא הקדוש ברוך הוא מעיין בתוך גרגרתו שהוא מוריד את הפת בשלום; אדם חושב שזה טבע שאוכל ובולע את האוכל וכו', ואינו שם לב את הרטיבות שיש בתוך פיו וכו', שעולה לו רוק וכו', וזה כמו מעיין שברא לו הקדוש ברוך הוא בגרונו, כדי שהאוכל תרד בשלום, וזה נס בתוך נס, אדם חושב שזה טבע, ואמר רביז"ל שעיקר הגלות הוא מחמת חסרון האמונה, ומחמת שלא מאמינים בנסים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, ולכן עלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ולהתבונן על הנסים והנפלאות שעושה איתנו הקדוש ברוך הוא, יעזור הקדוש ברוך הוא שיסכך עלינו וישמרינו מכל רע.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר בא ד' שבט התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתתאזרי במדת הסבלנות, כי זו המתנה הכי גדולה בחיים, כי עובר על כל אשה מה שעובר וכו', ועיקר גדולת אשת חיל שהיא מחזיקה מעמד ולא נשברת משום דבר, אדרבה היא מחזקת את בעלה ואת הילדים שלה, ואת השכנות והחברות שלה וכו' וכו', וזה נקרא אשת חיל שהיא עובדת על עצמה והיא תמיד שמחה ועליזה, והיא משמחת את אחרים, ואי אפשר להסביר את זה כלל, כי כל העולם כולו בלי יוצא מן הכלל אפילו העשירים הכי גדולים וכו', שלא חסר להם שום דבר וכו', תמיד בוכים שאין להם וכו', חסר להם וכו', כולם במרירות ובדכאון פנימי וכו', ואף שלא יכולים לראות את זה מבחוץ, אבל מבפנים זה כאב עצום וכו', רק מי שיש לו את ההקדמות של רביז"ל, הוא יכול להחיות את עצמו ועוד להחיות את אחרים.
ולכן אני מבקש אותך תקחי את עצמך בידיך ותעזרי לי העיקר לעשות חסד עם בני אדם, ואצלי החיים שלי תלויים רק בבית התבשיל לעזור להזולת.
תאמיני לי שאני רוצה לדבר איתך ועם בעלך וכו', אבל החולשה שלי מאד מאד מתגברת עלי, ואמר החכם "מה שהרצון רוצה, הכוחות עושק ומונע", רק תשמרי את כל המכתבים שאני כותב לך כל יום, ואז יהיה לך עם מה להחיות את עצמך כל ימי חייך.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר בא ד' שבט התשע"ג

שלום וברכה אל ... תחי'

מאד רציתי שמחר בערב בשעה 9:30 תבואי לדרשה בבית הכנסת הגדול כי יש לי דברים נחוצים לדבר לפני כל נשות אנשי שלומינו וזה מאד נחוץ שתבואי בזמן.
נא ונא ראי להתחזק ביתר שאת וביתר עוז לא להשבר משום דבר רק להיות בשמחה עצומה שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה.
דעי שכל דיבור שרק תדברי אליו יתברך זה נשמע ונתקבל, ולכן הרגילי עצמך לדבר הרבה עמו יתברך שזה גורם שעשועים גדולים בשמים.
היום זה ההילולא של הבאבא סאלי שפירושו "אבי התפלה" כידוע איך שהירבה להתפלל כל ימיו על כלל נשמות ישראל, ועל ידי זה היה מחולל נסים ונפלאות כי מי שמתפלל על עם ישראל בקביעות הוא מאד חשוב בשמים, ולכן גם את הרגילי עצמך להתפלל עבור כלל נשמות ישראל שזה דבר גדול מאד, וכן תתפללי עלי שעדיין אני צריך ישועה ורפואה גדולה

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר בא ה' שבט התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

תאמיני לי שכל יום וכל שעה וכל רגע ממש שאני נמצא פה ביבנאל, אני נהנה מאד, וזה נותן לי חיות לחיות, שאני רואה אחר צרות ויסורים ומרירות שעבר עלי פה ביבנאל במשך חצי יובל שנים מהס"מ הרשע שהוא מסית ומדיח את תושבי המקום נגדינו, כי הכל בא ממנו, והסיסמא שלו תמיד היא "אני לא מניח עקבות", והרשע הזה עוד מתפאר עם זה, אבל כל מה שאנחנו סובלים זה רק ממנו, מהמסירות שלו וכו', עם כל זאת הקמנו פה קהילה נפלאה מאד מאד, שאין בעולם קהילה קדושה כזו חממה של אמונה, ואת החסד שנשות אנשי שלומינו עושות פה אחת עם השניה, ובפרט עם יולדות וכו' וכו', אין בשום קהילה בעולם דבר כזה, ולכן את צריכה להיות גאה ושמחה ועליזה שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו.
מה אומר לך היסוד מוסד של קהילתינו זה שמחה, בשביל זה הולך לי בחיים שכל אשה מקהילתינו הקדושה תבוא בליל ראשון ובליל שלישי לאולם השמחות, ולשמוח ביחד על נועם חלקינו על אשר בנחל שם גורלינו.
נא ונא תשתדלי לפרש את שיחתך אליו יתברך, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו שאין לתאר ואין לשער כלל, ואל יקל בעיניך דיבור אחד, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב כל דיבור שמדברים עמו יתברך, ואם בני אדם היו יודעים מעלת כל דיבור למעלה בשמים, היו מתמידים בזה כל יום ויום ובכל שעה ושעה וכו', כי כל דיבור שמדברים אליו יתברך מזעזע את כל העולמות, שזה אי אפשר להסביר בפה, ומכל שכן בכתב.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר בא ו' שבט התשע"ג

שלום וברכה אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתזכרי טוב מה שדברנו אתמול בלילה שצריכים מאד לשמור בכבוד הזולת ואף פעם לא להתערב במה שקורה אצל אחרים כי אחר כך באים לידי לשון הרע החמור.
רביז"ל לימד אותנו אדם צריך תמיד להסתכל על עצמו "אחד היה אברהם" אברהם עבד את הקדוש ברוך הוא בבחינת אחד ולא התבלבל מאף אחד בעולם, כך צריכה כל אשה לא להתערב מה שקורה אצל אחרים כי את האמת אף פעם לא ידעו.
מילא אם יכולים לעשות חסד עם הזולת אין למעלה מזה כי אצלו יתברך מאד יקר חסד אבל לקחת צד באיזה מריבה שיש בין איש לאשתו וכו' מזה צריכים לברוח כמו שבורחים מאש שורף כי שנוא המחלוקת אצלו יתברך יותר מהכל.
נא ונא חזקי ואמצי מאד להחזיק מעמד ולא להשבר משום דבר בעולם.
הקדוש ברוך הוא ישפיע עליך תמיד חסדים ורחמים גמורים ובפרט כשתהיי חזקה בענין התפלה שזה דבר גדול מאד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר בא ז' שבט התשע"ג
 
שלום וברכה אל ... תחי'

מאד מאד אבקש אותך שבעת הדלקת הנרות תתפללי הרבה עליך ועל בעלך ועל הילדים כי אז הוא עת רצון גדול בשמים לאשה וכל המרבה אז בתפלה נשמעה ונתקבל בשמים.
ומוהרנ"ת ז"ל לימד את אשתו ואת בתו היחידה שבעת הדלקת הנרות כשהיא מתפללת על עצמה וכו' שתוסיף תפלה: רבונו של עולם כשם שאני מדלקת את נרות שבת כן תאיר ותדליק את אור רביז"ל בלבות עם ישראל וכולם יחזרו בתשובה.
אבקש שתתפלי גם עלי שאני צריך לישועה ולרפואה גדולה.
נא ונא תשמרי כל השבת לא להיות עצובה רק להיות בשמחה עצומה כי מעלת שמחת שבת עולה על הכל וזוכים על ידי זה למחילת עוונות.
חזקי ואמצי מאד שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה ותעשי חסד עם נשות אנשי שלומינו כי הקהילה הקדושה שלנו בנויה אך ורק על מדת החסד, ולכן אם יכולים להביא לכבוד שבת לאיזה שכנה עוגה וכו', ובזה שתחיי ותשמחי לבבות נשברות כמו כן הקדוש ברוך הוא ישמח אותך וכל בני ביתך.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר בשלח ט' שבט ה'תשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

 יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לקדש את שם רביז"ל בעולם, לפארו ולפרסו, אשר בפירוש גילה לנו רביז"ל (ספר המידות אות שמחה סימן ט"ז) מי שמפרסם את הצדיק זוכה לשמחה יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד תהיי שמחה ועליזה.
נא ונא ראי לדבר עמו יתברך בכל יום אפילו כמה דקות ועל ידי זה תראי ישועה כמו שאמר רביז"ל (ספר המידות אות ישועה סימן ג') על ידי ההתבודדות בא ישועה .

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר בשלח י"א שבט התשע"ג
 
שלום וברכה אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתהיי רק שמחה ועליזה כי השמחה זה פתח לכל הישועות, וככל שתהיי שמחה ועליזה כמו כן יפתח לך פתח לכל הישועות.
נא ונא ראי רק להתחזק באהבת ישראל והס"מ ימ"ש עושה כל מיני פעולות העיקר שיהיה פירודים בין נשמות ישראל כי כל הכח שלו זה "הפרד ומשול" כי הסטרא אחרא כוחה רק בפירודים ולכן אני מבקש אותך מאד מאד רק שתרבי חסד עם הזולת ורק בזכות זה נינצל ונגאל

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר בשלח י"ב שבט התשע"ג
 
שלום וברכה אל ... תחי'

מאד אבקש אותך שהלילה בשעה 9:30 יהיה שיעור באולם השמחות לכל נשות אנשי שלומינו ולכן תשתדלי לבא כי אני צריך כבר לנסוע חזרה.
יעזור הקדוש ברוך הוא שאור רביז"ל יתפשט בכל העולם כולו ונזכה לצייתו, ולהיות תמיד בשמחה ולהתחזק בכל מה שרק עובר עליו כי עלינו לזכור אשר הכל לכל הוא אלקות והכל לכל מושגח רק ממנו יתברך, ומה שצריכים עלינו לבקש ממנו יתברך אפילו דבר פעוט עלינו רק לבקש מבעל הרחמים כי הוא יתברך מלא רחמים מלא חסד ומצפה רק להתפלות שלנו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר בשלח י"ג שבט התשע"ג
 
שלום וברכה אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך תחזיקי מעמד ואל תהיה שבורה וכו' ואל תכנסי בלחץ וכו' וראוי לך לשמוח שאת נמצאת בקהילה קדושה חממה של אמונה, תתחברי עם נשות אנשי שלומינו כי יש נשים שמרגישות בודדות וכו' כי אין להם חברות וכו', ולכן ראי לשמח את כל אשה חדשה שרק נכנסה לגור פה כדי שתרגיש בנוח וכו' ולא תרגיש בודדה, שזה דבר גדול מאד לחזק ולשמח את הזולת.
את לא יכולה לתאר את הזכות שיש לאשה בשעה שהיא מחזקת נשים אחרות, כי איזבל וכו' זרש וכו' שהם נוקבא דסטרא אחרא רק רוצים להפיל את האשה בדיכאון פנימי וכו' ואז היא כבר אבודה כי אין עוד צער וצרה לאדם כמו העצבות והמרירות והדכאון וכו' ולכן תעשי כל מה שביכלתך רק להיות שמחה ועליזה ואל תסתכלי על אף אחד בעולם.
מה לעשות בשביל הבחירה והנסיון נתנו להס"מ הרשע כוחות שיוכל להסית את תושבי המקום נגדינו וכבר אמר החכם מכל אדם (משלי י"ג) דבר שקר ישנא צדיק ורשע יבאיש ויחפיר, השקר שונא את הצדיק כי רע בטוב, חושך ואור אף פעם לא יתערבו ורשע מרושע תמיד רק יבאיש ויחפיר את שם הצדיק, ולכן תשמרי מאש משלוחות הס"מ ימ"ש שרק מסית ומדיח בכל יום נגד הצדיק, ואשרי האשה שיש לה חלק בלשבח ולהפיץ את אור הצדיק.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר בשלח י"ד שבט התשע"ג
 
שלום וברכה אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שבעת הדלקת הנרות תרבי בתפלה להקדוש ברוך הוא שיחונן לך דעת ושכל שתהי רק שמחה ועליזה ויהיה לך סבלנות לבעליך ולא תכנסי בעצבים וכן על הצלחת הילדים כי התפלה שהאשה מבקשת בעת הדלקת הנרות זה מאד מקובלת בשמים.
נא ונא ראי לשמוח כל השבת הזה שהוא ראש השנה לאילנות, ולקרב את השכנות שלך כי האהבה שזוכים לאהוב את הזולת זה מאד מאד חשוב בשמים והס"מ מאד מפחד מאהבת ישראל ולכן הוא מסית ומדיח אחת נגד השניה ולכן תעשי שלום עם כולם ותקרבי את כולם, ובזכות זה יהיה לך כלי לקבל את כל ההשפעות שהקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע עליך, וחכמינו הקדושים אמרו (עוקצין פרק ג') לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, ולכן תמחלי לבעלך ותעשו שלום ביניכם ואז השכינה תשרה בבית, ובמקום שהשכינה שורית שם הברכה מצויה.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר יתרו ט"ז שבט התשע"ג
 
שלום וברכה אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ותקני לעצמך מדת בטחון עצמי כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) כמו שאדם צריך שיהיה לו אמונה בו יתברך שהוא נמצא ואין בלעדו נמצא כמו כן צריך האדם שיהיה לו אמונה בעצמו שגם הוא חשוב בעיניו יתברך, וזה נקרא בטחון עצמי שיהיה חשוב בעיניו ולא יזלזל בעצמו וכו' וכך שאף אחד לא יוכל להשפילו.
וביותר צריכים את זה נשים שבקלות יכולים לשבור אותן וכו' עד שמר להן החיים עד מאד וכו' ולכן את צריכה להתחזק מאד מאד כי גדול אדונינו ורב להושיע, רק תהי חזקה באמונה פשוטה בו יתברך כי (משלי כ"ח) איש אמונות רב ברכות, על ידי שמתחזקים באמונה בו יתברך נמשך הרבה ברכות ואמר רביז"ל (ספר במידות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונתיך.
ולכן ראי תמיד לפנות אליו יתברך בעת מצוקתיך והקדוש ברוך הוא ימתיק ממך את כל הדינים על ידי פלא עליון.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר יתרו י"ח שבט התשע"ג
 
שלום וברכה אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי רק להיות בשמחה, אף שאני יודע שזה מאד מאד קשה לך מרוב הצרות והיסורים שעובר עליך בבית ובחוץ וכו' כי אין אשה שלא יעבור עליה איזה משבר עם כל זאת צריכים להתחזק ולא להשבר בשום פנים ואופן ועל זה הזהרנו רביז"ל יותר מהכל.
ודעי לך אשר להיות בשמחה זה בא לאדם יותר קשה מהכל ולכן צריכים להכריח עצמו להיות בשמחה ולהתפלל להקדוש ברוך הוא שיזכה לשמחה.
הקדוש ברוך הוא יחזק אותך תמיד ותהי הכי מאושרת בחייך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר יתרו י"ט שבט ה'תשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

אין לתאר ואין לשער את גודל הנחת רוח שהיה לי עכשיו כששבתתי שתי שבתות ביבנאל, וראיתי מקרוב את התפתחות קהילתינו הקדושה, ממש להפליא פלאי פלאות, והעולה על הכל החסד שיש בין נשות אנשי שלומינו זה עולה על הכל, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד שאחת עושה עם זולתה, ואלמלא לא באתי לעולם אלא להקים קהילה קדושה של עשיית חסד בכלליות הבית התבשיל, ובפרטיות העזר ליולדות וכו' וכו', היה כדאי, ובפרט החסד שיש בין נשים שבאות ומתקבצות פעמיים בשבוע לשמוע שיעור בהלכות יום יומיות, ואחר כך עוסקות בשמחה וריקודים, לשמח אחת את השניה, שזה החסד הכי גדול, כי על כל אשה ואשה עובר מה שעובר וכו', מבית ומבחוץ וכו' וכו', ולכן אשרי האשה שזוכה לשמח נשים אחרות, שזו המצוה הכי גדולה לעסוק תמיד לשמח אחרים.

הלכתי לבקר את התלמוד תורה ואת הבית ספר, ואת גודל הנחת רוח ששאבתי מהילדים החמודים, זה אי אפשר לשער ולתאר כלל, מי היה מאמין שבמקום כזה שהס"מ שורץ פה, ומוסר ומלשין עלינו על ימין ועל שמאל וכו', ומונע ומעכב כל דבר התלוי ביהדות, ועומד נגדינו כחומה וכו', עם כל זאת אחר כל הקשיים זכינו כבר להגיע עד שהגענו.

ולכן ראוי לך לשמוח מאד מאד שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו, טוב להודות להשם יתברך על כל החסד חנם שעשה עמנו, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר יתרו כ' שבט התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

עלינו לשבח לאדון הכל לתת גדולה ליוצר בראשית שזכינו להתקרב אל רביז"ל שהוא הצדיק האמת של הדור הזה, כי מה היינו עושים בלי רביז"ל? רביז"ל החדיר בנו את הענין של שמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, כי כל החולאות הבאים על האדם כולם באים רק מחמת קלקול השמחה, ולכן צריכים למסור את נפשו בשביל להיות תמיד בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד יהיה השמחה מצויה אצלך, כי אין טוב מזה, ועל ידי שמחה מתרחב הלב ויכולים אחר כך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לפניו יתברך את כל אשר עם לבבו בתמימות ובפשיטות גמור, כי מה שאין האדם מתחזק לדבר אל הקדוש ברוך הוא, הוא מפני שנופל על לבו עצבות ומרירות ודכאון, אבל תיכף ומיד שמכריח את עצמו להיות בשמחה, אזי נפתח לבו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולכן אני מאד מבקש אותך תעשי כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה, ותדוני את עצמך לכף זכות וכו', כי אין זה עצה להפיל את עצמה וכו', אדרבה בזה שאשה דנה את עצמה לכף זכות, היא בונה את הבטחון העצמי שלה, ועל ידי זה היא מצליחה בחיים, כי רוב רובן של הנשים אין להן בטחון עצמי, בשביל זה הן נשברות מכל דבר שעובר עליהן וכו' וכו', ולכן קשה להן לשמוח, וקשה להן לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אבל אם אשה תתחזק בבטחון עצמי ותדון את עצמה לכף זכות, על ידי זה ממילא תזכה להיות תמיד שמחה ועליזה, ותוכלי לדבר אל הקדוש ברוך הוא שמאד מאד הזהירנו רביז"ל על דבר זה, אשרי האשה שלא מטעה את עצמה, ומתחזקת ביתר שאת וביתר עוז, וקונה לעצמה בטחון עצמי, שאז תצליח בכל מה שתעשה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר יתרו כ"א שבט התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שהיום בעת הדלקת הנרות שתשפכי דמעות כמים על עצמך ועל בעלך ועל ילדיך, כי התפלות שהאשה מתפללת בעת הדלקת הנרות, מקובלת מאד בשמים, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי הדלקת הנרות זה מצוה נדירה שנתנו לנשות ישראל, כמאמרם ז"ל (תנחומא מצורע) מניין שחייב אדם להיות זהיר וזריז בהדלקת הנר בשבת, שנאמר (ישעיה נ"ח) "וקראת לשבת עונג" זו הדלקת הנר בשבת, ולמה נמסרו לאשה, אמר הקדוש ברוך הוא היא כיבתה נרו של עולם, דכתיב (משלי ה') "נר הוי"ה נשמת אדם" לפיכך תשמור הדלקת הנר.
מוהרנ"ת ז"ל לימד את אשתו ואת בתו היחידה שבעת הדלקת הנרות כשהיא מתפללת על עצמה וכו' שתוסיף תפלה: רבונו של עולם כשם שאני מדלקת את נרות שבת כן תאיר ותדליק את אור רביז"ל בלבות עם ישראל וכולם יחזרו בתשובה.
אבקש שתתפללי גם עלי שאני צריך לישועה ולרפואה גדולה.
נא ונא תשמרי כל השבת לא להיות עצובה רק להיות בשמחה עצומה כי מעלת שמחת שבת עולה על הכל וזוכים על ידי זה למחילת עוונות, ואף שאני יודע שזה מאד מאד קשה לך להיות בשמחה מרוב הצרות והבלבולים והחלישות הדעת וקטנות המוחין שעובר עליך וכו' וכו', דעי לך שהכל בא מפני שאין לך בטחון עצמי, כי אם היה לך בטחון עצמי, אזי שום דבר בעולם לא היה יכול לשבור אותך, ולכן צריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם זכיני להיות תמיד בשמחה  עצומה, ואזכה להרגיש את אמתת מציאותך, איך שאתה נמצא ואין בלעדיך נמצא, ואזכה לדעת שגם אני חשובה בעיניך, וכל מצוה ומצוה שאני זוכה לקיים, זה מאד מאד יקר בעיניך, אנא חוס וחמול עלי, ותוציא ממני את כל הפחדים שאני נמצאת בזה, ואזכה לבטחון עצמי, ותמיד עיני יהיו תלויות רק בך, וזכיני להיות אשה כשירה וצנועה כרצונך, ואגרום לך נחת רוח גדול מאד.
את לא יכולה לתאר ולשער את גודל הזכות של האשה  שמתפללת אליו יתברך בלשון שרגילה בה, היינו התבודדות שיחה בינו לבין קונו, שתפלות האלו עושה רושם גדול בשמים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר משפטים כ"ג שבט התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

אין את יכולה לתאר ולשער את גודל השמחה שיש לי מהגמ"ח והצדקה והחסד שנשות אנשי שלומינו עושות אחת עם השניה, ממש להפליא פלאי פלאים, ובפרט עם יולדות, זה עולה על הכל, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתהי גם כן חלק מהפעילות, ולעזור הן בבית התבשיל, והן להביא מה שיותר נשים אל ערב שמחה, שזה גם כן בכלל גמילות חסדים גדולה מאד, כי יש הרבה נשים שמרגישות את עצמן בודדות וכו', ובזה שתמשכי אותן לבוא לליל שמחה, את עושה מצוה מאד מאד גדולה, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך להיות בעצמך בשמחה, ולשמח גם נשים אחרות, כי זה מאד מאד יקר בעיניו יתברך, אשרי האשה שתמיד שמחה ועליזה, ומה גם משמחת נשים אחרות, ומוסרת את נפשה שיהיה רק שמחה וחסד בקהילתינו, שזה דבר חשוב מאד מאד בשמים.
תשמרי מאד מאד מאיזה כלבה וכו', שנובחת על קהילתינו הקדושה, שהיא חממה של אמונה, ולא צריכים להתייחס אליה כלל, כי כבר אמרו חכמינו הקדושים (יומא פג: (סימן לכלב שוטה פיו פתוח; מי שתמיד פיו פתוח ונובח נגד אנשים כשרים, זה סימן לכלב שוטה, ואותו דבר הוא אם יש אשה שתמיד נובחת נגד קהילתינו הקדושה וכו', צריכים לדעת שזה כלבה שוטה וכו', ולא צריכים להתייחס אליה כלל.
אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שאנחנו זוכים להיות בקהילה קדושה כזו, שמלא חסד ורחמים, שאין קהילה כזו בכל העולם כולו, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו.
ואני מאד מאד מבקש אותך שתתחזקי ביתר שאת ביתר עוז בעבודה הקדושה הזו רק לעזור תמיד להזולת, כי על יסוד זה נבנה קהילתינו הקדושה, לעסוק רק במדת החסד.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר משפטים כ"ד שבט התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ועיקר ההתחזקות לידע שהקדוש ברוך הוא הוא אב הרחמן, שזה מה שדוד המלך אומר (תהלים י"ח) "ארחמך הוי"ה חזקי", בזה שאני יודע שאתה רבונו של עולם רחמן, זה מחזק אותי, כי באמת הקדוש ברוך הוא מלא רחמים, ומרחם על בריותיו, ומבקש אותנו מאד מאד שגם אנחנו נעסוק במדת הרחמנות, כמאמרם ז"ל (ירושלמי ברכות פרק ה' הלכה ג') כמה דאנא רחמן בשמים, כך תהוון רחמנין בארעא, כמו שאני רחמן בשמים, כך תהיו רחמנים בעולם, ואמרו חכמינו הקדושים (שבת קנ"א:) כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים, וכל שאינו מרחם על הבריות, אין מרחמין עליו מן השמים, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתתרחקי מכל מיני אכזריות שיש בין בני אדם שהם מדברים לשון הרע ורכילות על הזולת, שזה הדבר הכי גרוע שרק יכול להיות כשאשה מרכלת על הזולת, או כשמזכרת את העבר שלה וכו', אשר באמת אין אשה אחת שיכולה להתפאר שהיא נקיה מעבר נקי וכו' וכו', ולכן צריכים מאד מאד לשמור לא לדבר לשון הרע ורכילות שזה עוון חמור מאד מאד, ואמרו חכמינו הקדושים (פסחים קי"ח.) כל המספר לשון הרע וכל המקבל לשון הרע ראוי להשליכו לכלבים.
אני מאד מאד מבקש אותך אישית, שתשמרי מאד מאד לא לקבל שום לשון הרע משום אשה, ומכל שכן לא לדבר לשון הרע לשום אשה, כי זה עוון חמור מאד מאד, ואני מוסר את נפשי ואת כל חיי שנזכה שיהיה לנו קהילה קדושה חממה של אמונה, ושלא ימצא בינינו כלבה אחת וכו', שנושכת את הזולת וכו', כי מי שמדבר לשון הרע, הוא בכלל כלב, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (מדרש אגדה) כנגד מי אמר דוד (תהילים כ"ב כ"א) "הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי", כנגד דואג ואחיתופל שנשכו אותו בלשונם, רואים מזה שמי שמדבר לשון הרע על הזולת, דומה לכלב וכו', ואמר רביז"ל (ספר המדות אות לשון הרע סימן ט"ו) מוציא שם רע על חבירו אין לו מחילה עולמית; ולכן מה את צריכה את זה? והולך לי בחיים שיהיה אהבה גדולה בין אנשי שלומינו, ובפרטי פרטיות בין נשות אנשי שלומינו, כי טבע של אשה שמוכרחת לרכל על הזולת וכו' וכו', ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שלא יהיה לך שום חלק בין אלו שמרכלות, כי מקבלים על זה עונש גדול מאד, כל ענינינו זה רק לעשות חסד עם הזולת, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ועל ידי זה ננצל מכל צרות ויסורים, ונמשיך על עצמינו כל הישועות שבעולם, כי כשבר ישראל מחזיק את עצמו ביחד עם הזולת, הקדוש ברוך הוא ממשיך עליו שפע ברכה והצלחה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר משפטים כ"ה שבט התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך לשמור על הצניעות, שזה היופי של בת ישראל, ואל תחשבי שזה חומרא, אלא שזה עיקר גדול מאד מאד, כי כך מובא (בסמ"ק מצוה נ"ז) שכותב שהצניעות בהאשה היא מצוה דאורייתא, וזה לא רק חומרא, ולכן תשמרי מאד מאד לא ללכת עם בגדים קצרים או צמודים או שקופים וכו' וכו', וכבר אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא וישלח) על הפסוק (תהלים מ"ה) "כל כבודה בת מלך פנימה", אמר רבי יוסי כשהאשה מצנעת את עצמה בתוך הבית ראויה להנשא לכהן גדול ותעמיד כהנים גדולים, שנאמר "כל כבודה" וגו', אם תכבד עצמה בתוך הבית, "ממשבצות זהב לבושה", תנשא למי שכתוב בהן "ושבצת הכתונת שש", אמר רבי פנחס הכהן בר חמא בזמן שהיא צנועה בתוך הבית, כשם שהמזבח מכפר כך היא מכפרת על ביתה, שנאמר (תהלים קכ"ח) "אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך" ואין ירכתי אלא מזבח, שנאמר (ויקרא א') "ושחט אותו על ירך המזבח", דבר אחר "אשתך כגפן פוריה" אימתי היא "כגפן פוריה", בזמן שהיא "בירכתי ביתך", ואם עשתה כן, "בניך כשתילי זתים" תעמיד בנים נמשחין בשמן המשחה "סביב"; ואני מאד מאד מבקש אותך שתצייתי אותי בזה, כי עכשיו הדור מאד מאד פרוץ, ואשה שהולכת בצניעות דייקא בזכותה נגאל, ולכן אני מבקש ומתחנן אליך, הקמתי קהילה ביזע ובדם, תראי שיקויים בהד' אמות שלנו מה שכתוב (דברים כ"ג) "כי הוי"ה אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך", את צריכה לזכור שהקהילה שלנו היא קהילה קדושה, קודש הקדשים, חממה של אמונה, יסוד של חסד, והס"מ רוצה רק להכניס בנו הפקירות וכו', ופריצות וכו', ולכן אני מאד מתחנן אליך חוסי וחמלי עלי, כי כל הבריאות שלי תלוי בזה, שיהיה צניעות וחסד בקהילתינו, והקדוש ברוך הוא יעזור לך שתקיימי את רצוני, ותהי הכי מאושרת בחייך, ותעזרי לי לבנות את הקהילה שיהיה כח המושך לעוד מאות ואלפי נשים צנועות שיבואו לגור ביבנאל עיר ברסלב, שנקרא על שם רביז"ל, ואני כותב את זה לך, כי לאחרונה נכנסו משפחות חדשות, והן עדיין לא יודעות שאצלינו מקפידים מאד מאד על צניעות, כי על זה אני מוסר את נפשי פשוטו כמשמעו, ובפרט שצריכים לשמור מאד מאד שלא יראו שערות ראשן בחוץ, כי הזוהר הקדוש מקלל את האשה שרואים את השערות בחוץ, וזה לא חומרא, אלא חיוב גמור, ואסור לזלזל בדברי הזוהר הקדוש שכך כתוב (נשא קכ"ה:) תונבא ליתי [קללה תבא] על ההוא בר נש [על אדם] דשבק לאנתתיה [שמרשה לאשתו] דתתחזי משערה דרישה לבר [שיהיה השערות של הראש מגולות ורואים את זה בחוץ] ודא הוא חד מאינון צניעותא דביתא [וזה אחד מהיסודות של הצניעות של בית יהודי] ואתתא דאפיקת משערא דרישה לבר [ואשה שמגלית את שערות ראשה לחוץ] לאתתקנא ביה [ליפות את עצמה בזה] גרים מסכנותא לביתא [גורם עניות לבית] וגרים לבנהא דלא יתחשבון בדרא [וגורמת שהילדים לא יהיו מוצלחים, ולא יהיו חשובים בדור] וגרים מלה אחרא דשריא בביתא [וגורם שהסטרא אחרא והחיצונים ישרו בבית, שהם מביאים מריבות] מאן גרים דא [מי גורמת כל הצרות האלו] ההוא שערא דאתחזי מרישה לבר. [השערות של האשה שרואים את זה בחוץ] ומה בביתא האי [ואם כל הקללות האלו מדוברות כשהאשה הולכת מגולת בשערות בבית] כל שכן בשוקא [על אחת כמה וכמה כשיוצאת בחוץ בגילוי שער, היא גורמת לעצמה ולבעלה ולהילדים צרות משונות] וכל שכן חציפותא אחרא [על אחת כמה וכמה כשהאשה הולכת בחציפות אחרת, היינו שמסתובבת על הרחוב בבגדים צמודים ושקופים וכו' כדי לגרות גברים, הרי זה גורמת שהחיצונים יתאחזו בה], ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתקפידי על דברים אלו מאד מאד, ובזכות הצניעות שלך, נזכה שהשכינה תשרה בתוך קהילתינו, וזה היופי והיחודיות של קהילתינו הקדושה שנשים שחוזרות בתשובה הולכות בצניעות, וכן אני מאד מבקש את כל אלו המשפחות החדשות שנכנסו ועכשיו חזרו בתשובה וכו', שלא יעשנו סיגריות שזה פריצות גדולה מאד מאד, ומה גם שרביז"ל הזהירנו על זה מאד להמנע מלעשן, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתעוררי נשים אחרות על דבר זה.
אני שוב פעם מבקש אותך שתעוררי את כל נשות אנשי שלומינו, לשמור מאד מאד מלשון הרע ורכילות, ולא לרכל על שום אשה אחרת, כי זה עוון חמור מאד מאד, שאמר רביז"ל (ספר המדות אות לשון הרע סימן ט"ו) מוציא שם רע על חבירו אין לו מחילה עולמית; ולכן מה את צריכה את זה? והולך לי בחיים שיהיה אהבה גדולה בין אנשי שלומינו, ובפרטי פרטיות בין נשות אנשי שלומינו, כי טבע של אשה שמוכרחת לרכל על הזולת וכו' וכו', ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שלא יהיה לך שום חלק בין אלו שמרכלות, כי מקבלים על זה עונש גדול מאד, כל ענינינו זה רק לעשות חסד עם הזולת, ורק בזכות זה נגאל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר משפטים כ"ו שבט התשע"ג

שלום רב אל ... תחי' 

נא ונא תשתדלי לפרש את שיחתך אליו יתברך, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו שאין לתאר ואין לשער כלל, ואל יקל בעיניך דיבור אחד, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב כל דיבור שמדברים עמו יתברך, ואם בני אדם היו יודעים מעלת כל דיבור למעלה בשמים, היו מתמידים בזה כל יום ויום ובכל שעה ושעה וכו', כי כל דיבור שמדברים אליו יתברך מזעזע את כל העולמות, שזה אי אפשר להסביר בפה, ומכל שכן בכתב, ואני מוכרח להגיד לך שאי אפשר לזכות לילדים טובים, אלא כשממלאים את התהלים עם דמעות להקדוש ברוך הוא, וככל שהאמא מתפללת על הילדים שלה שלא יצאו לתרבות רעה, התפלות שלה מתקבלת בשמים, ולכן אל תהססי לרגע מלהתפלל כל יום ויום על עצמך ועל בעלך ובפרט על הילדים, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תני דבי אליהו רבה פרק י"ח) מעשה בכהן אחד שהיה ירא שמים בסתר וכל מעשיו הטובים שהיה עושה היה עושה בסתר, והיה לו עשרה בנים מאשה אחת, ששה זכרים וארבע נקבות, ובכל יום ויום היה מתפלל ומשתטח ומבקש רחמים ומלחך בלשונו עפר, כדי שלא יבוא אחד מהן לידי עבירה ולידי דבר מכוער. ואמרו לא יצתה אותה שנה ולא שנית ולא שלישית עד שבא עזרא והעלה הקדוש ברוך הוא על ידו את ישראל מבבל, ואותו הכהן עמהם, ולא נכנס הכהן ההוא לעולמו עד שראה כהנים גדולים ופרחי כהונה מבניו ומבני בניו עד חמשים שנה, ואחר כך נכנס אותו הכהן לבית עולמו, עליו הכתוב אומר (תהלים ל"ז) "בטח בהוי"ה ועשה טוב" וגו'. "והתענג על הוי"ה ויתן לך משאלות לבך" וגו'.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעזרי לי בכל מיני עזר שאת רק יכולה לעזור לי, כדי שאוכל להמשיך עם הבית התבשיל - אהל אברהם מותיקין שיהיה שתיה חמה ומזונות וכו', ובאמצע היום מרק חם, ולעת ערב סעודה דשינה וכו', כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ובפרט חסד כזה שנותנים לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים וכו', הצדקה הזו עולה כל הצדקות, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשי כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר משפטים כ"ז שבט התשע"ג

שלום רב אל  תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי בכל מה שעובר עליך, ואל תהי שבורה וכו' וכו', ואף שאני יודע שעובר עליך חלישות הדעת וקטנות המוחין מהעומס הרב שיש לך בבית וכו' וכו', עם כל זאת דעי לך שעיקר שלימות בת ישראל, שיכולה להיות חזקה, כי האשה נקראת עקרת הבית, היא עיקר הבית, ואם יסוד הבית חזקה, אז גם כל הבית חזק, אבל אם חס ושלום שיסוד הבית רעועה, אז כל הבית בסכנה, והאשה היא יסוד הבית, ולכן את צריכה לעשות כל מה שביכולתך רק לשמוח ולהתחזק בכל הכוחות, כי בך תלוי כל הבית, ואמרו חכמינו הקדושים (נדה מ"ה:) הקדוש ברוך הוא נתן בינה יתירה באשה יותר מבאיש, ולכן תהי את החכמה, את תראי להשתלט על הבית, לחזק ולעודד את בעלך שהוא צריך חיזוק וכו', אל תחכי שהוא יחזק אותך, את תחזקי אותו וכו', מילא תקבלי חזרה כמו שאמר החכם מכל אדם (משלי כ"ז י"ט) "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם", ופירש רש"י כמים הללו הפנים שאתה מראה לתוכן הן מראות לך. כן לב האדם לאדם חבירו לפי מה שאדם יודע שחבירו אוהבו כן הוא מראה לו פנים; העיקר תשתדלי לקבל את פני בעלך בשמחה, ואז תראי איזה בעל אחר יהיה לך, ואף שאני יודע שזה מאד מאד קשה לך, עם כל זאת תהי חזקה באמונה פשוטה בו יתברך, כי אין עוד בטחון עצמי כמו מי שחזקה באמונה בו יתברך, שהוא נמצא ובלעדו אין נמצא, וכשאת תהי האשה החזקה בבית, ממילא הילדים יהיו רגועים, ולא יהיה לך כל כך קשה איתם, כי בבית שיש אוירה של רגיעה, שם הילדים גדלים מוצלחים מאד מאד.
אף שכבר כתבתי לך וכו', עם כל זאת אכתוב את זה עוד פעם ועוד פעם וכו', צריכים מאד מאד לשמור מהכלי משחית הנקרא מחשב (מכשף) שמחובר אל אינטרנט, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מ"ה.) אין יצר הרע שולט אלא במי שעיניו רואות; ואמר החכם "אין חוצץ בפני התאוה כעצימת העינים" ואמר "אין לך אבר באברי האדם שיגרום לו מכשול כמו העינים". ואני מוכרח להגיד לך שהרבה בתים נהרסו לגמרי רק מפני שהיה להם מחשב (מכשף) שמחובר אל אינטרנט בבית, ואף שזה נדמה כאילו הגזמה וכו', אבל הרבה בעלים נפלו בפח בשביל הכלי הארורה הזו וכו', ונשבר ביתם, והתחילו להתכתב עם נשים וכו', ולבסוף התגרשו רחמנא לישזבן, ולכן אסור בהחלט שיהיה בבית מחשב (מכשף) שמחובר אל אינטרנט, כי זה הורס את כל חלקה טובה של היהדות, ומורידה את היראת שמים עד השאול רחמנא לישזבן, ולכן תהי חכמה ואל תתני שיהיה בבית שלך כלי משחית הזה, כי זה נסיון מאד מאד גדול לבעלך, שיום אחד לא יברח וכו', אל כל הרוחות וכו', וזה קורה בבתים הכי טובים, ואסור להגיד לי זה לא יקרה, אני מוכרח להגיד לך זה נסיון מאד מאד גדול וקשה להגברים לעמוד בזה, ולכן האשה צריכה להיות חזקה ולהוציא את הזבל והלכלוך הזה מהבית, כי מי שיש לו בבית הכלי משחית הזה, הוא מגרש את השכינה מתוך הבית, ואז השדים והרוחות נמצאים שם וכו' וכו', ולא בחינם שאמר רביז"ל (ספר המדות אות קליפה חלק ב' סימן א') יש שדים שמצויים בבתים, שהם מקלקלין השלום בית, ועל ידי זה כעס וקטטות בבית. ועיקר הבית הוא האשה כי (יומא ב.) ביתו זו אשתו, ועל כן על פי רוב עיקר הקטטות ממנה. ולפעמים נאחזים בשאר בני הבית, ועל ידי זה נעשים הקטטות והמריבות, ועל ידי זה באים יסורים על בני הבית. וזה מפורש בפסוק (איוב כ"א) "בתיהם שלום מפחד", ודרשו חכמינו הקדושים (עיין רש"י שם) מפחד אלו שדים, וזהו "שלום מפחד" כי השלום היפך הפחד, שהם השדים המקלקלים השלום, וזהו "ולא שבט אלוה" וכו', היינו היסורים האלו שאדם סובל בביתו; וצריכים לזכור מה שכתוב (דברים כ"ג) "כי הוי"ה אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך", ולכן תהי חזקה בזה, והקדוש ברוך הוא יתן לך את הכוחות הנפש להיות אשה חזקה באמונה שאת תשתלטי בבית ולא תתני שאף אחד ישבור אותך, תהי אשה חזקה, ואת זה תזכי על ידי שתרגילי את עצמך לדבר עמו יתברך, שזה יבנה את האישיות שלך, ותצאי מהקטנות המוחין שבה את נמצאת וכו', ותאמיני לי אם את תהי חזקה ולא תשברי משום דבר, אזי גם בעלך יכבד אותך יותר ויותר.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר משפטים כ"ח שבט התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז בשבת זו, שזה שבת מברכים חודש אדר, ואמרו חכמינו הקדושים (תענית כ"ט.) משנכנס אדר מרבים בשמחה, ולכן צריכים להיות מאד מאד שמחים ועליזים כל החודש הזה, ולהכין את עצמינו לחודש הגאולה שהוא חודש ניסן, וכן הוא שבת שקלים שמעוררים אותנו על אחדות ואהבה בין אחד להשני, ובין איש לאשתו, כי הקדוש ברוך הוא ציוונו לתת מחצית השקל, (שמות ל' ט"ו) "העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל" וגו', לעורר שכל אחד ואחד הוא רק חצי, והוא צריך את הזולת, שזה שלימות אהבת ישראל, שנשות ישראל יתאחדו יחד, וכל אחת תמיד תזכור שהיא רק חצי, והיא צריכה את החברה שלה, וכך מתאחדים נשמות ישראל יחד.
וביותר צריכים לדעת את זה כל זוג, כי איש ואשה צריכים להיות וותרנים אחד להשני, ולתת תשומת לב אחד להשני, וזה שלימות הבית, ועל ידי זה ממילא יש אהבה והבנה הדדית, אבל הרגע שרוצים אחד להשתלט על הזולת, דעי לך שזה הס"מ שבא לשבור את הבית, הזוהר הקדוש קורא איש לבדו פלג גופא, חצי גוף, נמצא כשאדם מתחתן זה גוף שלם, כמו שכתוב (בראשית ב' כ"ד) "ודבק באשתו והיו לבשר אחד", היינו שניהם חצי חצי, וביחד הם שלם, מה שאין כן כשאחד רוצה להשתלט על הזולת, זה הס"מ, היינו שישים על ארבעים, אני יותר ממך וכו', והרגע שהבעל או האשה חושבים שאחד יותר מהשני עם עשר אחוז, וההוא פחות ממני עם עשר אחוז, זה כבר נקרא ס"מ שישים על ארבעים, ולכן כל מי שרוצה שלום בית אמיתי, צריך לדעת שהאיש והאשה הם גוף אחד, וכמו שאמר החכם מכל האדם (קהלת ד') "טובים השנים מן האחד אשר יש להם שכר טוב בעמלם: כי אם יפלו האחד יקים את חבירו ואילו האחד שיפול ואין שני להקימו: גם אם ישכבו שנים וחם להם ולאחד איך יחם", ולכן אם רוצים שלום בית אמיתי, צריך להיות משני הצדדים, הן מהבעל והן מהאשה, לוותר אחד להשני, ואז הם חצי חצי שותפים שלימים, ותמיד יחיו ביחד באהבה ובהבנה הדדית, ויצליחו בחיי נישואיהם, ועל זה מרמז שנותנים רק מחצית השקל, כי כל אחד צריך רק לחשוב שהוא רק חצי, וצריך גם את הזולת, וכך הם נשלמים יחד, יעזור הקדוש ברוך הוא שיהיה אהבת ישראל בין אחת להשניה וכו', ומכל שכן בבית שיהיה אהבה בין הבעל והאשה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

4 תגובות

  • 1.
  • מאת: אוראלונה
   פשוט לשמוח שיש כאלו מכתבים שמחיים את הנפש שיש כזה צדיק תודה לה'
  • 2.
  • מאת: גילי
   דיבורים מתוקים רק אצל רבינו הקדוש ואומרי דברו צדיקי האמת.
  • 3.
  • מאת: אוראלונה
   אשרינו שזכינו שיש כזה צדיק בדור שלנו
  • 4.
  • מאת: גילי
   תמיד מביע את רחשי לבנו ונותן חיזוק ועיצות כיצד להתמודד עם מה שאנו עוברים בזמן אמת.
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup