ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש תמוז ה'תשע"א

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב החדש | א' תמוז | ו' תמוז | ח' תמוז | ט' תמוז | י' תמוז | י"א תמוז | י"ב תמוז | י"ג תמוז | ט"ו תמוז | ט"ז תמוז | ט"ז תמוז - מכתב שני | י"ז תמוז | י"ח תמוז | י"ט תמוז | כ' תמוז | כ"א תמוז | כ"ג תמוז | כ"ג תמוז  | כ"ד תמוז | כ"ה תמוז | כ"ו תמוז | כ"ז תמוז | כ"ח תמוז | כ"ט תמוז


בעזה"י יום א' לסדר בלק ב' דר"ח תמוז ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שמחר בערב בשעה תשע וחצי שתבואי לבית הכנסת לדרשה, כי יש הרבה נושאים חשובים ללבן לטובת ולרווחת נשות אנשי שלומינו.
רק ראי להתחזק ביתר שאת וביתר עוז, ואל תתני שהעצבות והמרה שחורה תשלוט עלייך, לזאת אני ממליץ
לך שתשתדלי לבוא לערב שמחה לשמוח ולשמח את נשות אנשי שלומינו, כי יסוד היסודות בחיי האדם זה שמחה, וככל שאדם יותר שמח הוא יותר מצליח, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה חלק ב' סימן א') מי שהוא שמח הוא מצליח, ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ואל תדחי את השמחה ליום מחר, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) אין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר, אני יודע שעובר עלייך משברים וגלים, צרות ויסורים ומרירות ומכאובים וחלישות הדעת וכו' וכו', אבל תאמיני לי שזה לא הפיתרון לדאוג וכו', או להתווכח עם הבעל וכו', אדרבה בזה שתהי שמחה ועליזה, את עושה טובה לעצמך טובה לבעלך וטובה לכל הבית, וטובה לכל הסביבה, ותמיד שיהיה לך חיוך על הפנים, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ג) כשיש לאדם אנפין נהורין פנים שמחות וכו', יכולים לראות על הפנים שלו את פני הצדיק, ולכן תמיד תשתדלי לקבל את כולם עם חיוך, ובפרט את בעלך וכו', ואף שיש לך כל כך הרבה טענות עליו וכו' וכו', תאמיני לי שעם טענות ועם ויכוחים וכו' וכו' לא מגיעים לשום מקום, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (עוקצין פרק ג') לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, ובפרט בבתי ישראל עיקר הברכה כשיש שלום וכו', הן אמת את עצבנית וכו', תזכרי שגם בעלך הוא עצבני וכו', ולכן תשתדלו שניכם להגיע לעמק השווה בלי שום ויכוחים ובלי שום עימותים ראש בראש וכו' וכו', כי זה לא מביא לשום דבר, רק להתעצבן יותר וכו', ובפרט כשעוברים ימים שלא מדברים אחד עם השני וכו', מה קורה? המצב יותר מחמיר ואין כבר ישוב הדעת וכו', ואין כבר סבלנות לשום דבר וכו', ולכן תהי פיקחית ותהי ותרנית, ומי שמוותר זה המנצח לבסוף, ולכן אני מאד מקווה שתכניסי את הדיבורים האלו בתוך ליבך, שהעיקר בזה העולם זה שמחה, להיות תמיד שמחה ועליזה, וסבלנית לסבול וכו'.

וכך סיפר לנו רביז"ל כשהוא היה ילד קטן לפני החלקה, בשעה שהאמא פייגא ע"ה סרקה לו את השערות בדרך כלל תינוק צורח מכאבים וכו', הוא כבר אז הבין שכך צריכים לסבול ולא הגיב שום דבר אף שכאב לו מאד כדרך ילדים שסורקים להם את השערות שזה כואב, עמדי והתבונני ילד שעוד לא הגיע לגיל שלש כבר הבין אז שבזה העולם צריכים לסבול, ואם סובלים בסבלנות מנצחים את המערכה.

הוכפל הדבר אני מאד מאד רוצה שמחר בערב תבואי לבית הכנסת לדרשה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר בלק ו' תמוז ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי לחזק את עצמך ביתר שאת ויתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ותדעי שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ולכן תרגילי את עצמך להגיע אל מדת הסבלנות, אשר אין עוד מדה יותר יפה מזו וכו', ואף שאני יודע שאת  סובלת ממה שאת סובלת, עם כל זאת אין זה עצה להמשיך את עצמו אל הצער, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ס"ד.) כל הנמשך אחר הצער הצער נמשך אחריו, ולכן תהיי פקחית את סוחבת שק כבד מלא צרות ויסורים ומרירות ומכאובים וחלישות הדעת על הגב שלך, רק תשחררי את ידיך אזי השק יפול מאחוריך, כי באמת למה את צריכה להחזיק את השק? ואיך זוכים לשחרר את השק מהידים? על ידי שעושים צדקה וחסד עם ידיו, ולכן תרגילי את עצמך להכניס בכל יום כמה פרוטות בקופת הצדקה "קרן הצדיק" לצדקת רבי מאיר בעל הנס, ובכל ראש חודש תביאי את זה להמשרד, כי עם הפרוטות שלך אנחנו מחזיקים את המבנים, והבתי כנסיות, והמקוואות וכו' וכו', כי אין לנו הכנסה רק מאלו הפרוטות, ולכן הרגילי את עצמך כל יום להכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה, ואמר חכמינו הקדושים (בבא בתרא ט:) מאי דכתיב (ישעיה נ"ט) "וילבש צדקה כשריון" לומר לך מה שריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול, אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול, וכן בעת שאת אוכלת שתראי להכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה שתולה בבית התבשיל - אהל אברהם, ובזכות הצדקה הזאת שאת עושה בכל יום נזכה לראות נסים נגלים, וכך אמר רביז"ל (ספר המדות אות ממון סימן צ') על ידי צדקה יהיה לך הרחבה, ואמר רביז"ל (שם, סימן פ"ו) על ידי צדקה זוכין לפרנסה, ואמר (שם אות כעס סימן ל"ט) על ידי צדקה נתבטל הכעס, וזוכין להמדה היקרה של סבלנות שאין עוד מדה יפה מזה, אשר משיח צדקינו יכניס המדה הזאת בעולם.

כל אשה מנשות אנשי שלומינו שרוצות לפתוח משפחתון בביתם, נא לצלצל אל גב' מזל יונתן תחי' שהיא יכולה לסדר את זה דרך התמ"ת, וזה המספר 03-932-9381 והיא תנחה אותך, אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שבקרוב נוכל לפתוח גם מפעל ביבנאל וכו', באופן שיהיה תעסוקה לכל הנשים, רק תתפללי עלי שאזכה להצליח בדרכי, כי אני מאד מאד צריך את התפילות שלך, וכן לראות שאשה תעזור לרעותה, כי אם יהיה ביניכם שלום, אזי אצליח להשפיע עליכם כל טוב.

 

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר פנחס ח' תמוז ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי בכל מיני אופנים שבעולם, ותעזרי לי לבנות את הקהילה ביתר שאת ויתר עוז, כי הקהילה שלנו היא חממה של אמונה, ואני מאד מאד דואג על הילדים שלנו, ואני מאד רוצה שהבנות יכנסו בקייטנה, כי זה עבירה גדולה לתת להבנות שלנו להסתובב בלא מעש וכו' וכו', ובשביל כמה שקלים לא כדאי לאבד מה שהכנסנו והשקענו בהבנות כל השנה, ולכן כל מי שיש לו בת שתהיה בקשר עם גב' ריינר תחי' ולרשום את הבנות בקייטנה, כי חבל מאד שהבנות שלנו יאבדו את היראת שמים אם הם לא יהיו במסגרת וכו' וכו'.

רק חזקי ואמצי להיות תמיד בשמחה, וכך אמר החכם "בשמחה ובצחוק ייראה אצלם הזמן קצר, ולדואגים ולמצטערים ייראה הזמן יותר ארוך", ולכן למה לך להיות שבורה ולדאוג וכו', תסתכלי על החסד של הקדוש ברוך הוא שעשה עמך. ואני מאד מבקש אותך שלא רק שאת תהי שמחה ועליזה, אלא תשמחי גם כלל נשות אנשי שלומינו שבקהילתינו, ולהראות לכולם פנים שוחקות, כי כך אמרו חכמינו הקדושים  (כתובות קי"א:) טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב שנאמר (בראשית מ"ט י"ב) "ולבן שינים מחלב" אל תקרי לבן שינים אלא לבון שינים; היינו כשאדם מחייך להזולת ומקבלו בסבר פנים יפות ומראה לו את שיניו הלבנים, זה יותר חשוב מלתת לו לשתות כוס חלב, כל כך יקר לקבל את פני חבירו עם חיוך ולהראות לו את השיניים.


העיקר שכלל נשות אנשי שלומינו יחזיקו את עצמן ביחד, שאז הס"מ לא יוכל לנו בשום פנים ואופן, כמאמרם ז"ל (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר פנחס ט' תמוז ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

היום יש לי בשורה משמחת לבשר לך שתהלה לאל קיבלנו טופס ארבע, שזה נס על גבי נס, ואי אפשר לספר ולבאר וכו' וכו', את גודל הנס הזה, כי עשו כל מיני תרגילים שלא נוכל לבנות בית הכנסת במשך עשרים וחמש שנים, ולבסוף כשהקדוש ברוך הוא עזר לנו שבנינו כבר, עשו כל מיני תרגילים שלא נקבל את הטופס ארבע וכו' וכו', עשו לנו כל מיני בעיות וצרות, וכל החומרות שבעולם שהיה רק צריכים לעשות עשו לנו וכו' וכו', ואף על פי כן ברוך השם הקדוש ברוך הוא עזר לנו שעברנו את הכל, והיום קיבלנו את טופס ארבע, וזה יום שמחה מאד גדולה, ושצריכים לזכור את זה לדורות וכו'.
וקישרתי אל זה שיהיה לנו לזכרון, כי היום זה ט' תמוז שזה יום ההילולא של הצדיק הקדוש רבי יקותיאל יהודה זי"ע בעל "דברי יציב", שהוא בנה את הבית הרפואה לניאדו בנתניה, והוא עבר את השואה, איבד אשה עם אחד עשרה ילדים, והוא פעם עשה חשבון שלמעלה מאלף נפשות ממשפחתו הענפה נכרתו בשואה, ואחר השואה שניצל ומסר את נפשו להחזיר את עם ישראל בתשובה, היה לו בזיונות חירופים וגידופים ורדיפות שאי אפשר לתאר ולשער כלל, ולכן היום הזה הוא יום ההילולא שלו, נזכור את זה תמיד ליום חג שהקדוש ברוך הוא עשה לנו ביום הזה נס גדול, עד כדי כך שחכמינו הקדושים אמרו (נדה לא.) אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסו, כי זה נס בתוך נס, אי אפשר לתאר כלל.
וכל זה אני כותב לך כדי להראות לך שתפלה פועלת, וכל מה שאת צריכה, רק תבקשי את הקדוש ברוך הוא, תרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו, ואף אחד שלא יפחיד אותך שאין לך תקוה ותקנה וכו' וכו', או שיהיה לך מה שיהיה וכו' וכו', ובפרט אשה בהריון וכו' וכו', מפחידים אותה בכל מיני פחדים וכו' וכו', וכן אשה שאין לה ילדים, מייאשים אותה שלא יהיה לה ילדים וכו' וכו', וכן כל מיני צרות שבעולם וכו' וכו', צריכים לצחוק מכל אלו המסיתים ומדיחים וכו' וכו', אלא צריכים לדעת שהכתובת שלנו זה רק תפלה, רק הקדוש ברוך הוא, הוא יכול לעזור לנו, ולכן תראי אחר ימים ושנים שהתפללתי להקדוש ברוך הוא, איזה נסים נגלים שעשה עמי הקדוש ברוך הוא, זה מראה לדעת שאין שום יאוש בעולם כלל, ואנחנו צריכים רק את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יעזור שתמיד נזכה לבוא אליו ולבקש ממנו כל מה שאנחנו צריכים.
הוכפל הדבר אני מאד מאד מבקש אותך שתתחזקי בתפלה ובקשה, וכל מה שאת צריכה דבר גדול או דבר קטן תרגילי את עצמך לתת פרוטה לצדקה בקופת הצדקה "קרן הצדיק", ואחר כך לבקש את הקדוש ברוך הוא בזכות רבי מאיר בעל הנס 'אלהא דמאיר ענני', תבקשי את הבקשה שלך, ותראי לבסוף נסים נגלים שיעשה לך הקדוש ברוך הוא, העיקר לא להכנס בלחץ זה הדחק, כי עלינו לשבח לאדון הכל על כל החסד שעשה עמנו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר פנחס י' תמוז ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז רק לחשוב ממנו יתברך, ולמה לך להמשך אל הצער והיסורים והמרירות שעובר עליך? תחיי עם המציאות וכו', ותשתדלי מאד מאד להחזיק מעמד ולא להשבר, אדרבה תהפכי את החושך לאור ואת המרירות למתיקות, ותדעי שהקדוש ברוך הוא איתך עמך ואצלך, רק תפתחי את הפה ותדברי אליו יתברך, ותאמיני שכל דיבור שאת מדברת אליו ומתפללת אליו, נשמע ונתקבל, ואף שאת עדיין לא רואה תיכף ומיד ישועה וכו', דעי לך שסוף כל סוף אחר הרע יבוא הטוב, כי אין עוד טוב כמו תפלה, ולכן הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בתמימות ופשיטות גמור בלי שום חכמות, ותאמיני שכל שיחה ותפלה מתקבלת לרחמים ולרצון לפני אדון כל, אשרי האשה שמצייתת את רביז"ל ומרגילה את עצמה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ואז טוב לה כל הימים.
העיקר רק תהי שמחה ועליזה, ובפירוש גילה לנו רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') על ידי שמחה תבוא תפלתך בהיכל מלך, ואמר (שם סימן פ"א) תפלה שהיא בשמחה היא עריבה ומתוקה להשם יתברך, ולכן הגיע הזמן שתצאי מעצמך וכו', ותתחילי להסתכל על החסדים והרחמים גמורים שהקדוש ברוך הוא עושה איתך, ואף שאת צריכה עוד הרבה הרבה ישועות, עם כל זאת זכרי מאד מאד את כל מה שכבר עשה איתך הקדוש ברוך הוא עד עכשיו, ואמר הרבי רבי אלימלך מליזענסק זי"ע כשאדם מספר את הישועות והנסים שעשה הקדוש ברוך הוא עמו, הרי זה הקדוש ברוך הוא ממשיך לעשות לו כהנה וכהנה ישועות וחסדים ונסים ונפלאות, ולכן תמיד תספרי לכולם את הישועות שכבר ראית, וזה ירחיב לך את הדעת להמשיך ולבקש ממנו יתברך, והוא יתברך ימשיך עליך חסדים ורחמים גמורים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפלות ישראל ישמע בתפלתי שאני מתפלל ומבקש עליך שיהיה לך מכל טוב, ולא יחסר לך שום דבר, רק גם את תתפללי עלי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר פנחס י"א תמוז ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ויתר עוז רק להיות בשמחה, ואני יודע שזה מאד מאד קשה להאשה, כי יש לה כל כך הרבה בעיות וצרות וכו' וכו', עד שקשה לה להיות בשמחה, עם כל זאת כבר אמרו חכמינו הקדושים (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא, למעלה בשמים מאד מתחשבים עם אדם שבא לו איזה דבר שבקדושה קשה, ואף על פי כן הוא מוסר את נפשו להגיע לזה, על ידי זה שכרו הרבה מאד, ולכן כל אשה שכל כך קשה לה להגיע לשמחה, אם תמסור את נפשה להגיע לשמחה אזי שכרה יוגדל מאד מאד, ובפרט אשה שזוכה לשמח את בעלה, אין לתאר ואין לשער את זכותה, ואף שהטבע הוא להיפך שהבעל צריך לחזק ולשמח את האשה וכו' וכו', עם כל זאת מעלת האשה שהיא משמחת ומחזקת את בעלה, פי אלף שכרה גדול בשמים.
חזקי ואמצי מאד לא להשבר משום דבר, כי הנסיונות קשים ומרים מאד, ואשרי האשה שהולכת תמיד בצניעות,שזה היופי והחן של בת ישראל, ובפרט עכשיו בקיץ כשהנשים והבנות הולכות לבריכה וכו', צריכות מאד מאד לשמור שהבגד ים תהיה צנוע, כי הקדוש ברוך הוא נמצא גם שם, וכתיב (דברים כ"ג) "כי הוי"ה אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך" אם האשה הולכת עם בגד ים שמתאים לבת ישראל, היינו שזה לא שקוף וכו' וכו', אזי גורמת שהשכינה לא הולכת ממנה, וצריכים מאד מאד לשמור לא ללכת עם בגד ים פרוץ כמו הגויות רחמנא לישזבן, וזה היה הסתת בלעם שיעץ לבלק ואמר לו אלקיהם של אלו שונא זימה וכו', ותיכף ומיד כשיש איזה פריצות וכו', כבר הס"מ שמה ויכול להדביק באשה מחלה ממארת רחמנא לישזבן, לצערינו הרב אנחנו שומעים כל כך הרבה אסונות שנשים נדבקות במחלה הממארת לא עלינו ולא תופסים שזה בא מחסרון צניעות, ולכן תשמרי מאד מאד על הצניעות, שזה הגאווה של בת ישראל, שנקראת בת מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ואמרו חכמינו הקדושים (במדבר רבה פרשה ח' סימן י') אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך, בזמן שנוהגת בעצמה דת יהודית, שהיא צנועה, שאז זוכה שיוצאין ממנה בנים בעלי משנה; הלוואי שתכניסי את דברים האלו לתוך לבך, וישמור אותך הקדוש ברוך הוא מכל מחלה ומכל מיני פורעניות וכו' וכו', ותהיי הכי מאושרת בחייך.
רק חזקי ואמצי מאד להחזיק את עצמך ביחד עם נשות אנשי שלומינו, כי בקרוב מאד נשמע כבר בשורות משמחות מאד, והימים הבאים עלינו לטובה יתהפכו מימי אבל לימי שמחה, ובשום פנים ואופן, שלא יהיה לך שום קנאה ושנאה וכו' נגד שום אשה מנשות אנשי שלומינו, כי האחדות והאהבה שיהיה בין נשות אנשי שלומינו בזה גורמים נחת רוח להקדוש ברוך הוא, ולרביז"ל שכל כך רצה שיהיה שלום ואהבה בינינו, עד כדי כך שאמר (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; ותהלה לאל הקהילה הקדושה שלנו היא חממה של אמונה ויחידה ומיוחדת בכל העולם כולו, כי אצלינו אין שום גזענות הארורה, אדרבה אצלינו מתחברים כל נשמות ישראל יחד, שזה מאד חשוב למעלה בשמים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
בעזה"י יום ה' לסדר פנחס י"ב תמוז ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

היום הזה הוא חג הגאולה של הצדיק הקדוש רבי יוסף יצחק מלובאוויטש זי"ע שניצול ממות לחיים, כל עבודתו הייתה רק להכניס אהבה ואחוה וריעות בין נשמות ישראל, ולכן עלינו לא להתפעל משום בריה שבעולם, אלא ללכת בדרך של אהבת ישראל אהבת חינם, לאהוב את כל בר ישראל, ולהשתדל לקרבו אליו יתברך, שזה הייתה עבודתו של הבעל שם טוב הקדוש זי"ע ותלמידיו ותלמידי תלמידיו, וזה היה רצונו של רביז"ל לקרב את כל בר ישראל אליו יתברך, ולהחדיר בו את האמונה פשוטה בו יתברך איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, וגם לגלות לו את העניין של לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלו, שזה נקרא התבודדות, ולכן אין לנו להתפעל משום בריה שבעולם, אנחנו צריכים להיות גאים עם הקהילה הקדושה שלנו שבנינו ביזע ובדם, במדבר שמם שהוא מלאה נחשים ועקרבים, והעולה על הכל שהס"מ בעצמו נמצא פה וכו', עם כל זאת זכינו להקים מערכת חינוך שלימה של תלמוד תורה לבנים, שבשנה הבאה כבר יהיה לנו שבע עשרה כיתות כן ירבו, וכן בית ספר לבנות שבשנה הבאה כבר יהיה לנו ארבע עשרה כיתות, מלבד סמינר לבנות גדולות וישיבה קטנה ישיבה גדולה לבחורי חמד, וכוללים ביום ובערב, ובפרט כולל להוראה שבה לומדים חמישים אברכים בהתמדה גדולה, ומלבד החסד שנמצא בקהילתינו, הן בית התבשיל - אהל אברהם, שנותנים לאכול לכל מי שרעב, בלי שום תשלום כלל, וכן עזר לילדות, כל יולדת מקבלת עזרה, והכל נעשה באהבה ובחיבה יתירה, ועוד מוסדות של צדקה וחסד שיש בקהילתינו, והכל בצניעות גדולה שאף אחד לא יודע מזה, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתתחזקי, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, רק תשמחי שיש לך חלק בבנין קהילתינו הקדושה, ותהילה לאל עכשיו מתחילים להיכנס לגור בקהילתינו הקדושה המון משפחות חדשות, ואני רוצה שכל אשה תקבל את המשפחות בסבר פנים יפות, כי יסוד היסודות אצלינו זה רק אהבה אחוה וריעות להזולת.
חזקי ואמצי מאד תמיד להיות בשמחה ולשמח נשים אחרות, שזה המצווה הכי גדולה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר פנחס י"ג תמוז ה'תשע"א

שלום וברכה אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתשתדלי מאד מאד להתאחד עם כלל נשמות ישראל, אשר אצלו יתברך זה דבר יקר מאד מאד כשבר ישראל תמיד מתפלל גם על הזולת, ולכן אני מבקש אותך שתעשי כל מיני מאמצים שבעולם להתפלל על עצמך, ועל בעלך, ועל כל המשפחה, וכן תזכירי אותי בתפילתך.
הרב הקדוש מצאנז זי"ע בעל "דברי חיים" היה רגיל לספר איך שחמיו הגאון הצדיק בעל "ברוך טעם" זי"ע היה מוסר נפשו עבור כל בר ישראל, ואיפה שרק שמע איזה צרה וכו' כבר שפך דמעות כמים שיעזור הקדוש ברוך הוא שיעבור הצרה הזו וכו' וכו', ופעם אחת נחלה מאד הבלן של העיר שהיה אדם פשוט מאד, בקושי היה יכול לקרוא וכו', והתפלל הרבה בעדו שיבריא, וככל ששמע שהוא נמצא במצב קשה מאד היה בוכה עד מאד, והיה שרוי בלב נשבר גדול מאד על זה, וכשבא לביתו וראה שבתו יושבת עם חבורתיה וצוחקות יחד, אזי הוא צעק עליהם, איך אתן יכולות לצחוק בשעה שהבלן של העיר מתגולל ביסורים? רואים מזה איך צדיקים קדושים הולך להם בחיים את הצער של הזולת, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתשתדלי להתחזק ביתר שאת ויתר עוז להיות בשמחה, וכן להתפלל על כלל נשמות ישראל שיחזרו בתשובה שלימה, ויומתק מהם הדינים, אשר דבר זה עושה רושם גדול בשמים, כי כל המתפלל עבור חבירו הוא נענה תחילה, ולכן תרגילי את עצמך להתפלל תמיד על כל חולי ישראל שיהיה להם רפואה שלימה, ובזכות זה שמתפללים עבור הזולת, הקדוש ברוך הוא שומר אותנו מכל מחלות וחלאים רעים המצויים בעולם.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר מטות ט"ו תמוז (הילולא של האור החיים הקדוש) ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

חזקי ואמצי מאד לא להשבר משום דבר, רק תחדירי בעצמך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, וככל שתחשבי מזה יתרחב לך בגשמיות וברוחניות, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתהיי תמיד שמחה ועליזה על נועם חלקיך שזכית להיות חלק מקהילתינו הקדושה ביבנאל שהיא חממה של אמונה, ובזכות זה שתזכי להתחזק תראי שיתרחב לך תמיד.
אשרי האשה שמקבלת את כל האורחים בסבר פנים יפות, וזה מקדש שם שמים, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (שבת קכז.) גדולה הכנסת אורחין מהקבלת פני שכינה; ובפרט עכשיו בימי הקיץ שמתחילים לבא משפחות להתארח ביבנאל כדאי שכל אשה תקבל את האורחת בסבר פנים יפות, כי זה מקדש גם את שם רביז"ל, שרואים מי הם אנשי שלומינו היקרים, המקבלים את כולם בסבר פנים יפות, ועוזרים להם במה שרק יכולים, זה דבר גדול מאד מאד.
ואני מאד מבקש אותך שאת עם בעלך תשמרו על השלום בית שלכם, שזה יסוד היסודות, כי בבית שיש שמה "שלום בית" שם השכינה שורה, ובמקום שהשכינה שורה שם הברכה מצויה, ולכן אתם מוכרחים לעשות כל מיני פעולות שבעולם שיהיה ביניכם שלום ואהבה וזה יביא עליכם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם, ותשתדלו שאף פעם לא יהיה ביניכם ויכוחים ואי הבנות, כי כך אמר רביז"ל (ספר המידות אות מריבה סימן ס"ו) במקום מריבה שם השטן, ולכן צריכים מאד מאד לשמור על השלום בית, כדי שהברכה תהיה מצויה בתוך ביתכם.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר מטות ט"ז תמוז ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק תמיד, ולא להשבר משום דבר שבעולם, כי גדול אדונינו ורב להושיע, את לא יכולה לתאר ולשער את גודל הזכות שיש לך, שאת נמצאת בקהילה קדושה חממה של אמונה, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעזרי לי להרחיב את הקהילה, ותמיד שיהיה הדיבורים שלך ושל כל נשות אנשי שלומינו דיבורי אמונה והשגחה פרטיות, כי צריכים מאד מאד לשמור לא לדבר לשון הרע רכילות ולצנות, שזה סתם עוקר את האדם ממנו יתברך, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (עירוכין טו:) כל המספר לשון הרע אמר הקדוש ברוך הוא אין אני והוא יכולין לדור בעולם; ולכן יען שאנחנו מחכים ומצפים בכל יום ובכל שעה להגאולה שיגאלינו הקדוש ברוך הוא, וההתחלה תהיה כאן בגליל התחתון, כמובא בזוהר (וירא קיט.) יתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל, וכו', עיין שם. וכן הוא (שמות ז:) בההוא זמנא יתער מלכא משיחא לנפקא מגו גנתא דעדן, מההוא אתר דאתקרי קן צפור, ויתער בארעא דגליל וכו', עיין שם. וכן הוא (שם ט.) וכדין יחזון כל עלמא דהא אתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל, ויתכנשון ליה כל אינון דלעאן באורייתא, ואינון זעירין בעלמא, ובזכות ינוקי דבי רב יתתקף חיליה לאתגברא וכו', עיין שם. ולכן עלינו לשמור ביותר שלא יהיה שום לשון הרע בקהילתינו, ושלא יהיה דבר כזה הסתות שנשים יסיתו אחת נגד השניה, כי רק בשביל זה היה כל הגלות הראשון, כמאמרם ז"ל (שמות רבה פרשה א' סימן ל') היה משה מהרהר בלבו ואומר מה חטאו ישראל שנשתעבדו מכל האומות כיון ששמע דבריו אמר לשון הרע יש ביניהן היאך יהיו ראויין לגאולה לכך אמר אכן נודע הדבר עתה ידעתי באיזה דבר הם משתעבדים וכו'; ועד היום אנחנו סובלים גלות מפני שנאת חנם שיוצא מלשון הרע, ולכן אני מאד מאד מקפיד שלא ימצא איזה אשה שמרכלת על הזולת וכו', כי סוף כל סוף קרובה ישועתינו לבא, ולמה אנחנו צריכים להאריך חס ושלום גאולתינו? ובפרט שהגאולה תתחיל פה בגליל התחתון, ולכן אנחנו צריכים להיות הראשונים לשמור ממחלוקת ומריבות ושלא ניתן שהס"מ יוכל להכנס בינינו וכו' וכו' ודייקא על ידי זה נצליח להביא את הגאולה, ואשרי האשה שיהיה לו חלק בהגאולה העתידה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר מטות ט"ז תמוז ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

תהלה לאל נכנסים משפחות חדשות, ומצטרפות אל קהילתינו הקדושה, ולכן אני מאד מבקש אותך שתקבלי את כל אשה חדשה בסבר פנים יפות, ותזמיני אותה אל לילי שמחה, וכן לבית התבשיל, וכן לעזור לה עם מה שאת רק יכולה, עם חיוך, ולקבלה בסבר פנים יפות, שזה מצוה גדולה מאד מאד, וזה היחודיות של קהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה, ואל תתפעלו מהרשעים כלל, כי כך אמר הנביא (ישעיה נ"ז כ') "והרשעים כים נגרש כי השקט לא יוכל ויגרשו מימיו רפש וטיט אין שלום אמר אלהי לרשעים", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (תנחומא ויקרא) מה הים הזה הגלים שבתוכו מתגאים ועולים וכיון שכל אחד ואחד מגיע לחול הוא נשבר וחוזר וחבירו רואה אותו אף הוא שנשבר ומתגאה ועולה ואינו חוזר בו, כך הרשעים רואים אלו את אלו והם מתגאים, לפיכך נמשלו לים שנאמר "והרשעים כים נגרש", כך כל הדורות שעמדו דורו של אנוש, דור המבול, דור הפלגה, לא למדו אלו את אלו, אלא מתגאים, לפיכך נמשלו לים "והרשעים כים נגרש כי השקט לא יוכל", לרשעים ואין להם נוח והנייה בעולם, ולצדיקים יש להם השקט, שנאמר (ירמיה ל') "ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד";
מי יתן שתבואי לעזור בבית התבשיל - אהל אברהם, שזה זכות מאד גדולה להאכיל רעבים וצמאים, והמצוה הזו מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, וזה הצדקה הכי גדולה שאין עוד צדקה יותר גדולה מזו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר מטות י"ז תמוז ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

היום זה יום צום על חמש צרות שנתהוו ביום זה, שנשברו בו הלוחות כשירד משה מן ההר, ונתבטל קרבן התמיד. והובקעה העיר בחורבן בית שני. ושרף אפוסטומוס הרשע את התורה. והועמד צלם בהיכל על ידי רשעי ישראל, וזה גרם חורבנו וגליותינו, ועלינו לחזור בתשובה שלימה שגם בנו יש הפגמים האלו, כי הלוחות נשתברו מחמת פגם אמונת חכמים שעשו את העגל, ואמרו (שמות ל"ב כ"ג) "כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו", כי הרגע שמאבדים את האמונת חכמים, על ידי זה אדם נופל לעומקא דתהומא רבה, עד שכופר בכל רחמנא ליצלן, כי העיקר הוא אמונת חכמים, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א), כי על ידי אמונת חכמים אדם יודע איך להתנהג בכל דבר, ולהוציא לעצמו עצות מכל לימוד שלומד, אבל בפגם אמונת חכמים הראש והמוח שלו מלאים צואה וטינוף וכו', וכבר לא יודע איך להתנהג, עד שבא לידי כפירה גמורה רחמנא לישזבן, ורואים איך שהס"מ עובד שעות נוספות להסית ולהדיח את נשמות ישראל נגד חכמי ישראל צדיקי אמת הדבקים באין סוף ברוך הוא, ולכן דייקא ביום הזה עלינו לקבל על עצמינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונת חכמים, כי בלי אמונת חכמים אין לאדם כלום, אין לו בית המקדש, וממילא אין קרבנות שיכפרו על עוונותיו וכו' וכו', וממילא אדם סובל מה שהוא סובל, ולכן אני מאד מבקש אותך, דייקא ביום זה תראי לקבל על עצמך קבלות חזקות לתקן מה שאת צריכה לתקן וכו' וכו', ועיקר התיקון שתקחי את עצמך בידיך ותשרפי את העצבות והמרירות והדכאון שתופס אותך בכל פעם, שזה גורם לך כל הצרות שבעולם, כי הצדיק האמת הוא בן השמחה העוסק לקשר אותנו בשורש השמחה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') שהצדיק מנחם הכל ומשמח הכל, ובשביל זה רביז"ל נקרא רבי נחמן בן שמחה, כי הוא מנחם הכל ומשמח הכל, ועליו נאמר (בראשית ה' כ"ט) "זה ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו", והבטיח שכל מי שיבוא אל ציונו הקדוש בעיר אומן ויתן פרוטה לצדקה עבורו, ויאמר את העשרה מזמורי תהלים הנקראים "תיקון הכללי", אפילו אם עצמו וגברו חטאיו ופשעיו, יוציא אותו מהשאול תחתית, ולכן זה דבר גדול מאד שגם נשים יסעו לכל הפחות פעם בחיים אצל ציונו הקדוש בעיר אומן, והעיקר ההתקרבות הוא להתחזק באמונת חכמים בכוח הצדיק שיכול להוציאנו מהשאול תחתית ומתחתיו, ולהחדיר בנו שמחה אמיתיית, ושנזכה לדבר עמו יתברך כאשר ידבר איש אל רעהו, כי מרוב גילוי אלקות שהצדיק האמת מחדיר בנו, נפתח לבנו ופינו לדבר אליו יתברך, ולכן תתחזקי  מאד באמונת חכמים, ובזכות זה תראי נסים נגלים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות הרהורים סימן ז') מי שאינו מאמין בהצדיק, על ידי זה אין לבו נכון עם השם יתברך, ואמר (שם אות הצלחה סימן י"ט) על ידי אמונת חכמים בא הצלחה, ואמר (שם אות בנים סימן ק"א) על ידי אמונת צדיקים הבנים חיים וקיימים, ולכן אשרי מי שמתחזק באמונת חכמים, ומאמין בהצדיק, שאז יראה ישועות גדולות והמתקת הדינים, כמובא (שם אות צדיק סימן ק"ל) על ידי אמונת צדיקים נמתק הדין.
מובא באחרונים שאשה ובת לא צריכים להתענות היום מפני החולשה, ובפרט אשה שבהריון וכו', וכן נוהגים אצלינו.
הקדוש ברוך הוא יעזור שהימים האלו יתהפכו לנו לימים טובים, ונזכה כבר לראות במו עינינו בבניין בית המקדש.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר מטות י"ח תמוז ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

הנה הימים האלו הנקראים בין המצרים, מי"ז בתמוז עד תשעה באב צריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא שנזכה לגאל גאולת עולם, שיבנה לנו את בית המקדש ושיהיה הגאולה, וזה תלוי רק כפי מידת השלום והאהבה שיהיה בין נשמות ישראל.
לצערינו הרב עובר עכשיו על נשמות ישראל המון צרות, אנשים נשים וילדים מתים מיתות משונות רחמנא לישזבן בתאונות דרכים וכו' וכו', ולכן צריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא דייקא בימים אלו שיהפוך לנו את ימי הדין שיהיה רק ימים של רחמים וחסדים, וזה תלוי בנו, כפי שהנשים יעשו חסד אחת עם השניה, על ידי זה נזכה לקרב את הגאולה.
הרב הקדוש מצאנז זי"ע בעל "דברי חיים" סיפר פעם מגדולת חמיו הצדיק הקדוש בעל "ברוך טעם" שהיה רב בעיר לייפניק, שהייתה עיר ואם בישראל, והנה יום אחד נשמע בכל העיר שהבלן של העיר נחלה במחלה אנושית וכו', ואף שהיה אדם פשוט מאד, יותר מלהתפלל את השלוש תפלות לא היה יכול, וגם את זה בקושי רב שאמר המון שגיאות כי בקושי היה יכול לקרוא, עם כל זאת הרב הקדוש לא הפסיק מלהתפלל ומלהתחנן עליו, וכשבא אל ביתו וראה את בתו צוחקת עם חברותיה כדרך בנות, אזי הוא התחיל לצעוק עליה, איך את יכולה בשעה קשה כזו לצחוק וכו', בשעה שהבלן חולה אנושי? וסיים חותנו הרב הקדוש מצאנז זי"ע בעל "דברי חיים", זה נקרא אהבת ישראל אמיתי, שיתפלל אפילו על אדם הכי פחות וכו', ולא נתן לבני ביתו לצחוק וכו', רואים מזה איך שעלינו להשתתף בצרות ישראל, ולבקש ולהתחנן ממנו יתברך שיחוס וירחם על כל חולה עם ישראל שיהיה להם רפואה שלימה, רפואת הנפש ורפואת הגוף גם יחד, וכל המתפלל על חבירו והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה, ולכן דייקא בימים טרופים אלו שנקראים בין המצרים, עלינו לבקש על נשמות ישראל שנזכה לצאת מהגלות המר והארוך הזה, ובוודאי אם תהי חזקה להתפלל תמיד על הזולת, על ידי זה ישמור אותך הקדוש ברוך הוא שלא תבוא בביתכם שום מחלה וחולאים רעים וכו' וכו', ויתהפך ביתכם להיות משכן לשכינת עוזו יתברך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר מטות י"ט תמוז ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

הנה הימים האלו נקראים בין המצרים, ופירש רש"י על הפסוק (איכה א' י') "כל רודפיה השיגוה בין המצרים", בין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב, ולכן בימים אלו אסור לשמוע כלי זמר, מפני שאנחנו מקוננים על חורבן בית המקדש ועל צרות ישראל, ועל הגלות המר והארוך, ולכן תשתדלי בימים אלו לשמור שלא יהיה לך שום שנאת חינם על שום אשה, כי (יומא ט) בית המקדש נחרב רק בשביל שנאת חינם, ולכן כדי לזכות לראות בבניין בית המקדש, עלינו להתחזק באהבת חינם.
העיקר לשמור מאד מאד לא להתקבץ ולעשות ליצנות, כדרך נשים שמתקבצות יחד בגן ויושבות ומפטפטות דברי ליצנות, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה י"ח:) דרש רבי שמעון בן פזי, מאי דכתיב (תהלים א') אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב, וכי מאחר שלא הלך, היכן עמד? ומאחר שלא עמד, היכן ישב? ומאחר שלא ישב, היכן לץ? אלא לומר לך, שאם הלך, סופו לעמוד. ואם עמד, סופו לישב. ואם ישב, סופו ללוץ. ואם לץ, עליו הכתוב אומר (משלי ט') "אם חכמת חכמת לך ולצת לבדך תשא"; ולכן כשאת מתקבצת עם נשות אנשי שלומינו תדברו מהכל, אבל לא לעשות ליצנות, כי עוון ליצנות מאד מאד חמור, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה יח:) כל המתלוצץ מזונותיו מתמעטין, כל המתלוצץ יסורין באים עליו, כל המתלוצץ גורם כליה רחמנא לישזבן, ולכן אשרי האשה ששומרת את עצמה מליצנות, רק כל הדיבורים שלה דיבורי אמונה והשגחה פרטיית וסיפורי צדיקים, ולחזק אחת את השניה, אבל לא ליצנות, שזה אבי אבות הטומאה, וזה מה שהס"מ רוצה שיתקבצו יחד וידברו דברי ליצנות, ובפרט עכשיו בימי בין המצרים, וזה מאד מאד מסוכן וכו' וכו'.
חזקי ואמצי מאד בימים אלו לא להכנס בלחץ וכו', ובעצבים וכו', ולא לריב עם הבעל בשום פנים ואופן, כי בימים האלו צריכים לעסוק הרבה בעניין שלום ואהבה וכו', ובזכות זה נזכה לראות כבר במו עינינו בבניין בית המקדש.
תהלה לאל נכנסו כבר בחודש אחד שבע משפחות חדשות, ולכן רציתי מאד מאד שתחזיקו את עצמכן ביחד, ואשה תחזק את רעותה, וזה היה הרצון של רביז"ל, והאריז"ל אמר פעם לתלמידיו אם היה שלום בין נשותיכם הייתי יכול להביא את הגאולה ויהיה בניין בית המקדש וכו', אלא נעשה קטטה בין נשות תלמידיו, ונאנח האריז"ל ואמר חבל חבל וכו' וכו', ולא לקח הרבה זמן שגם הוא נסתלק רחמנא ליצלן, רואים מזה חומרת הוויכוחים שיש בין הנשים וכו' וכו', ולכן אני מבקש אותך שאת תראי להיות בשלום עם כולן, וזה יעזור לקירוב הגאולה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר מטות כ' תמוז ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז להיות תמיד במצב רוח טוב, בפרט בימים טרופים אלו שנתנו רשות להס"מ להשתולל, והוא החריב את בית מקדשינו על ידי שזרע שנאת חינם בין נשמות ישראל, ולכן אנחנו צריכים עכשיו להתאזר מאד מאד באהבת חינם לאהוב אחד את השני, ורק בזכות זה יהיה הגאולה, ויען שהגאולה תתחיל מגליל התחתון, ולכן אנחנו צריכים להתאזר ביתר שאת ביתר עוז להשתדל שיהיה שלום ואהבה בין נשות אנשי שלומינו, ושיהיו תמיד במצב רוח טוב לקבל את הזולת בסבר פנים יפות ובחיוך, אשר אין למעלה מזה, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב כשאחת מחזקת את חברתה, וחכמינו הקדושים אמרו (כתובות קי"א:) טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב שנאמר (בראשית מ"ט י"ב) "ולבן שינים מחלב" אל תקרי לבן שינים אלא לבון שינים; היינו כשאדם מחייך להזולת ומקבלו בסבר פנים יפות ומראה לו את שיניו הלבנים, זה יותר חשוב מלתת לו לשתות כוס חלב, כל כך יקר לקבל את פני חבירו עם חיוך ולהראות לו את השיניים, כי בזה שאדם תמיד מחייך יכולים לראות בתוך הפנים שלו את פני הצדיק, שהוא בן השמחה, המנחם הכל ומשמח הכל.
לצערינו הרב אין לנו עכשיו בבריכה מצילה אשה, אלא מציל גבר, ולכן אני מוכרח להגיד לך שכל זמן שיש שמה גבר מציל, אסור ללכת אל הבריכה, ואין על זה שום היתר, בפרט כאן בבריכה שהוא מקום קטן ונמצא מציל גבר, אזי איסור חמור וכו', וכבר שמענו מהעבר שיצא מזה קלקולים גדולים וכו', ואפילו שהנשים הולכות עם חלוק צנוע, גם כן אסור לשחות בבריכה כשיש גבר מציל, ואנחנו צריכים לשמור מאד על טוהר מחנינו, כי כך כתוב (דברים כ"ג) "כי הוי"ה אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך", הקדוש ברוך הוא יעזור לנו שיהיה לנו מצילה אשה לרווחת נשות אנשי שלומינו ונפטר מכל האי נעימות.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י מוצאי שבת קודש לסדר מטות כ"א תמוז ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי לשמור מאד מאד לא להיות בכעס, כי זה הדבר הכי גרוע, וכך אמר רביז"ל (ספר המדות אות קליפה חלק ב' סימן א') יש שדים שמצויים בבתים, שהם מקלקלין השלום בית, ועל ידי זה כעס וקטטות בבית. ועיקר הבית הוא האשה כי (יומא ב.) ביתו זו אשתו, ועל כן על פי רוב עיקר הקטטות ממנה. ולפעמים נאחזים בשאר בני הבית, ועל ידי זה נעשים הקטטות והמריבות, ועל ידי זה באים יסורים על בני הבית. וזה מפורש בפסוק (איוב כ"א) "בתיהם שלום מפחד", ודרשו חכמינו הקדושים (מדרש אגדה) מפחד, אלו שדים, וזהו "שלום מפחד" כי השלום היפך הפחד, שהם השדים המקלקלים השלום, וזהו "ולא שבט אלוה" וכו', היינו היסורים, ולכן אני מאד מבקש אותך שתראי לא להכנס בכעס וברציחה, וכך אמר רביז"ל (ספר המדות אות כעס סימן ט"ו) כעס של אשה מחריב את הבית, ולכן האשה צריכה לקנות לעצמה את המידה היקרה של סבלנות, כי אין עוד מתנה יותר חשובה לאדם כמו סבלנות, כי אם הוא זוכה להיות סבלן, אזי הוא מנצח את כולם, ולכן אם את רוצה להיות מנצחת, תנצחי את עצמך, כשבא לך להיות בכעס, תעצרי את הכעס, ואת לא יכולה לתאר את גודל החן שיומשך עליך כשתהי אשה סבלנית, ולא להתפרץ על כל דבר מה שקורה בבית, וכך אמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא נט.) כשנגמר התבואה בבית, האשה צועקת וצורחת וכו', ולכן תקני לעצמך את המידה היקרה של סבלנות, ותבקשי הרבה את הקדוש ברוך הוא, כל מה שאת צריכה תבקשי רק ממנו יתברך, כי רק הוא יתברך יעזור לך, ואף אחד לא מבין אותך רק הצדיק שמעורר אותך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ואת לא יכולה לתאר אל איזה טובות תגיעי אם תבטחי רק בו יתברך, וכל מה שתצטרכי תבקשי ממנו יתברך, ותרחצי את התפלות שלך עם דמעות, כי תפלה עם דמעות מאד מקובלת בשמים.
אני מאד מבקש אותך שתתעסקי בחסד, ואין עוד חסד יותר גדול מזה מלהאכיל רעבים, ולכן תעזרי בבית התבשיל שזה הדבר הכי חשוב, ולא מבקשים ממך שום דבר רק לבוא ולעזור במה שרק את יכולה, שזה הצדקה הכי גדולה, להאכיל רעבים וגם צמאים, ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא משפטים) אמר הקדוש ברוך הוא נפשו של עני היתה מפרכסת לצאת מן הרעב ונתת לו פרנסה והחיית אותו חייך שאני מחזיר לך נפש תחת נפש למחר בנך או בתך באין לידי חולי ולידי מיתה ואזכור אני להם את המצוה שעשית עם העני ומציל אני אותם מן המיתה הוי (משלי י"ט) "וגמולו ישלם לו" שאני משלם לך נפש תחת נפש; ואיך יכולים להחיות היום בני אדם עניים וילדים רעבים, על ידי הבית התבשיל - אהל אברהם, ולכן תראי אל איזה ברכות הקדוש ברוך הוא רוצה להביא אותך, ולכן תעזרי בבית התבשיל - אהל אברהם.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבוע טוב

בעזה"י יום א' לסדר מסעי כ"ג תמוז ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

אין לתאר ואין לשער את גודל הזכות שיש לך שאת נמצא בקהילה כל כך קדושה, חממה של אמונה, וטוב לך פעם לצאת בעיר אחרת וכו', ואז תביני את ההפרש בין קהילתינו וכו' לבין מקומות אחרים וכו'.
העיקר תמסרי את נפשך להיות בשמחה, שזה יסוד היסודות בחיי האדם, כי על כל אחד ואחד עובר כל כך הרבה משברים וגלים, ואין לו במה להחיות את עצמו, אבל אנחנו זכינו להיות מקורבים אל רביז"ל והוא מלמד אותנו איך להחזיק מעמד בהים הסוער הזה וכו' וכו', כי בעולם הזה עובר על כל אחד ואחד משברים וגלים, צרות ויסורים ומרירות ומכאובים, וכל אחד חושב שהיסורים שלו הם יותר קשים ומרים משל אחרים וכו', ובאמת כל אחד הצרות והיסורים שלו הם הכי גדולים וכו', ורביז"ל נותן לנו עצות איך להחזיק מעמד בהמשברים הכי קשים.
את צריכה לדעת שאשה יש לה כוחות הנפש בלתי מוגבלים, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (מגילה יד) שבעה נביאות קמו לישראל, שרה, מרים, דבורה, חנה, אביגיל, חולדה, ואסתר; וכל אשה שמתחזקת באמונה בו יתברך אפילו שעובר עליה מה שעובר וכו' וכו', והיא מחזקת מעמד, אזי היא יכולה להגיע להארה מן השמים שיהיה לה תמיד גדלות המוחין, ותהיה שמחה ועליזה, ועוד תשמח ותחזק את אחרות.
אסור להשבר משום דבר, וזה כלל גדול, ומובא (זוהר הקדמה ד.) מאן מנכון די חשוכא מהפכן לנהורא, וטעמין מרירא למתקא, עד לא ייתון הכא. מאן מנכון דמחכאן בכל יומא לנהורא דנהיר וכו' מאן דלא מצפה דא בכל יומא בההוא עלמא, לית ליה חולקא הכא; [מי מכם יכול להפוך את החושך לאור ואת המרירות למתיקות עד שלא יבא לעולם הבא וכו', מי מכם שמחכה בכל יום לאור הגנוז שיתגלה בעולם וכו', מי שלא יכול להראות את זה בעולם הזה, אין לו חלק בעולם הבא] מכל זה רואים מעלת האדם שאפילו שעובר עליו כל מיני חשכות ומרירות וכו' וכו', אף על פי כן הכל הוא מהפך לטובה, אשרי לו בזה ואשרי לו בבא. ולכן אני מאד מבקש אותך, תחזיקי מעמד ולא תשברי, ותשתדלי מאד מאד לחזק נשים אחרות, והיה זה שכרך.
אין שום היתר ללכת לשחות בבריכה כשיש מציל גבר, וזה עון חמור, ומה גם שיכול לצאת מזה קלקול גדול מאד מאד השם ישמור.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר מסעי כ"ג תמוז ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מבקש אותך שתקחי את עצמך בידיך, ואל תניחי בעצמך את העצבות והמרירות והדכאון, שזה עיקר הטומאה, והס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם להפיל את האשה בעצבות ובמרירות ובדכאון, ולכן אשה צריכה למסור את נפשה להיות בשמחה, ועיקר העצה להגיע לשמחה, לשמח נשים אחרות, ואני מוכרח להגיד לך שתהלה לאל נכנסו לגור בקהילתינו בתקופה האחרונה למעלה מעשר משפחות חדשות, ויש גם נשים צעירות שמאד מאד משעמם להן, ומי יתן שתחפשי אחר נשים שמשעמם להן ומר להן להיות לבד וכו' וכו', לראות להתחבר אליהן ולדבר עמהן ולשמחן, אשר אין עוד מצוה יותר גדולה מזו, וביותר האשה צריכה להזהר בזה שלא יהיה לה שום שנאת חינם כלפי אשה אחרת, כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות מפלת סימן ה') בעוון שנאת חינם האשה מפלת נפלים, ולכן אשרי האשה שמשתדלת שיהיה שלום ואהבה בין נשות אנשי שלומינו.
נא ונא תשמרי על השלום בית שלך, כי (סוטה יז.) איש ואשה זכו שכינה ביניהן, ואמרו (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ח') אי אפשר לאיש בלא אשה ואי אפשר לאשה בלא איש אי אפשר לשניהן בלא שכינה, ובמקום שהשכינה נמצא שם הברכה מצויה, רק שיהיה ביניהם שלום ואהבה גדולה מאד, כי שלום אמרו חכמינו הקדושים (שבת י) זה שמו של הקדוש ברוך הוא, ולכן אם מכניסים את הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, זה נקרא שלום בית, היינו שמו של הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, וצריכים מאד מאד לשמור לא לקלל אחד את השני, כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות בנים סימן צ"ג) איש ואשתו שהם מקללין את עצמם, אין מגדלים את בניהם, ואמר (שם אות אמת סימן כ"ו) איש ואשה שרגילים לומר שקר, הבנים שלהם יהיו מתנגדים גם יהיו פוגמים בברית, ולכן אני מאד מבקש אותך שתשתדלי להשלים עם בעלך, ואף פעם אל תנבלו את הפה אחד על השני, כי אחר כך הילדים שלכם יסבלו מזה, ואם את ובעלך היו יודעים אל איזה ילדים טובים הייתם זוכים אם הייתם מכבדים אחד את השני, ואוהבים אחד את השני, אזי אף פעם לא היה שום ריב ומחלוקת בבית, אלא הייתם עוזרים אחד להשני, ולכן אני מאד מבקש אותך תהי מוותרת וכו', ואל תלכי ראש בראש עם בעלך וכו', אלא תשתדלי מאד שיהיה שלום ואהבה גדולה ביניכם, ועל ידי זה תזכו לילדים מוצלחים בכל הבחינות.
נא ונא תשתדלי לומר בכל יום "יום תהלים", וזה לוקח פחות מחצי שעה, אבל זה יביא לך את כל הישועות, וחבל שאשה לא אומרת בכל יום "יום תהלים", כי דעי לך שדוד המלך פעל אצלו יתברך שמי שיאמר בכל יום תהלים, ימחלו לו על כל עוונותיו, ולכן תהי חזקה ולומר בכל יום "יום תהלים", ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ג) שאמירת תהלים מסוגל לתשובה, ומסוגל לפתוח את כל השערים הסגורים, אשרי האשה שאומרת בכל יום "יום תהלים", ואז תזכה לראות נסים שיעשה עמה הקדוש ברוך הוא, ואני מבקש אותך בעת שאת אומרת תהלים, תזכירי גם אותי לטובה, כי אני זקוק לרחמי שמים מרובים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר מסעי כ"ד תמוז ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך לשמח את נשות אנשי שלומינו, ותקשרי את עצמך עם כל נשות קהילתינו, ותעשי מה שאת יכולה להתחבר עם כל אשה של נשות אנשי שלומינו, כי יש הרבה נשים שהן ביישניות וכו', ולכן אין להן חברות וכו', ומרגישות בודדות וכו', לבד וכו', ולכן אשרי האשה שזוכה להתחבר אל רעותה ולחזק אותה ולעודד אותה ולשמח אותה, ולהוציא אותה מעצמה, וזה המצוה הכי גדולה, ובפרט בימים אלו שהם נקראים ימי בין המצרים, אנחנו צריכים לעסוק הרבה באהבת חינם, כי החורבן היה מצד שנאת חינם, כמו שאנחנו רואים שהס"מ רק מסית ומדיח נגדינו יומם ולילה, כי כל העניין של הסטרא אחרא זה להפריד בין אחד להשני, וככה יש לו קיום, ועלינו להתרחק מהטומאה הזו של פירודים, אדרבה אנחנו צריכים להתאחד יחד ביתר שאת ביתר עוז, ולכן מה טוב ומה נעים בימים אלו לקבץ את נשות אנשי שלומינו, ולהשתדל להתחבר עם כולן, וזה מצוה גדולה מאד.
תראי להכניס בכל יום כמה פרוטות בקופת הצדקה "קרן הצדיק", ובכל ראש חודש תביאי את זה אלי (או להמשרד ותקבלי קבלה, וזה עובר אלי), כי רק בזכות הצדקה נגאל, כמו שכתוב (ישעיה א' כ"ז) "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה", ואמרו חכמינו הקדושים (מדרש זוטא שיר השירים א') הדורון של הקדוש ברוך הוא צדקה, שכן הוא אומר (משלי כ"א ג') "צדקה ומשפט נבחר להוי"ה מזבח", כן הנותן צדקה אפילו היתה בידו עבירה ונחתם דינו לאבד וניתנה רשות למלאך הממונה על הפורענות לילך ויפרע ממנו אינו יכול, והקדוש ברוך הוא אומר לו (משלי י' ב') "צדקה תציל ממות", ויכול להיות מקבל פני שכינה בכל יום שנאמר (תהלים פ"ט ט"ו) "חסד ואמת יקדמו פניך" והקדוש ברוך הוא אומר למלאך של פורענות אל תגע בו מצאתי לו זכות למחול על כל עונותיו, נא ונא תהי חזקה בזה, ואל תגידי מה כבר יהיה אם אני יכניס כמה פרוטות בכל יום? כי את צריכה לדעת שכל פרוטה ופרוטה שאדם נותן מצטרפת לחשבון גדול כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט:) מאי דכתיב (ישעיה נ"ט) "וילבש צדקה כשריון" לומר לך מה שריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול, אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול; ורק בזכות זה נגאל, יראו עינינו וישמח לבנו ותגל נפשינו בישועתו יתברך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר מסעי כ"ה תמוז ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

חזקי ואמצי מאד, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, וזה עיקר הגבורה של בר ישראל, שלא נותן שישברו אותו ויפילו אותו בקטנות המוחין ובחלישות הדעת, וכבר אמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רמ"ט) עיקר הגבורה בהלב, כי מי שלבו חזק ואינו מתיירא משום אדם ומשום דבר, יכול לעשות גבורות נוראות ולכבוש המלחמות על ידי חוזק ותוקף לבו שאינו מתיירא ורץ לתוך תוקף המלחמה, וזה בחינת (אבות פרק ד') איזהו גבור הכובש את יצרו, וזה היה גבורות שמשון שנאמר בו (שופטים י"ג) "ותחל רוח הוי"ה לפעמו במחנה דן בין צרעה ובין אשתאל", שבאותן המקומות צלחה עליו רוח השם יתברך ולבש גבורה, דהיינו שבא לו חוזק ותוקף גבורה בלב, ועל ידי זה עשה גבורות נוראות; ולכן תשתדלי מאד להיות אשה חזקה, ולא להשבר משום דבר, אדרבה תנדבי מעצמך לעזור להזולת, שזה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות; ולכן אני מאד מבקש אותך שתבואי לעזור בבית התבשיל - אהל אברהם, ואני בטוח שעוד מעט הכל יתהפך לטובה, ויהיה לנו מטבח רחבת ידים וכו', אבל לעת עתה מכמה סיבות אנחנו צריכים להיות בקטנות ובצמצום מקום וכו' וכו', אבל גם זה יעבור, ולכן אני צריך מאד מאד את העזרה שלך, כי הבית התבשיל הזה, מאכיל בכל יום רעבים, ובפרט כמעט את כל ילדי אנשי שלומינו, ולכן המצוה הזו עולה על הכל, כמאמרם ז"ל (תנחומא משפטים) אמר הקדוש ברוך הוא נפשו של עני הייתה מפרכסת לצאת מן הרעב ונתת לו פרנסה והחיית אותו חייך שאני מחזיר לך נפש תחת נפש למחר בנך או בתך באין לידי חולי ולידי מיתה ואזכור אני להם את המצוה שעשית עם העני ומציל אני אותם מן המיתה הוי (משלי י"ט)"וגמולו ישלם לו" שאני משלם לך נפש תחת נפש, ואם היית רואה איך שהילדים שלנו שבאים משפחות עניים ואיך הם חוטפים את האוכל וכו', ואוכלים לשובע וכו', תאמיני לי שהיית בא לעזור בחפץ לב, וזה הצדקה הכי גדולה, ולכן אני מאד מבקש אותך תתחזקי והקדוש ברוך הוא ישפיע לך שפע ברכה והצלחה במעשי ידיך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר מסעי כ"ו תמוז ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מבקש אותך שתרגילי את עצמך לתת תודה להקדוש ברוך הוא על כל מה שעובר עליך, כי כך גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') כשנותנים תודה והודאה להקדוש ברוך הוא, על ידי זה נמשך עליו שעשוע עולם הבא, כי אין עוד תענוג יותר גדול מזה כשאדם תמיד עוסק לתת תודה להקדוש ברוך הוא, כי בדרך כלל כל אדם בוכה על צרותיו ומאורעותיו ומכאוביו וכו' וכו', הקדוש ברוך הוא מרחם על כל אחד ואחד, וממלא לו את הכוס, אבל כל אחד בוכה שעדיין נשאר חצי כוס ריקה, במקום לתת תודה להקדוש ברוך הוא על החצי כוס מלאה שכבר נתן לי הקדוש ברוך הוא, אזי בוכים על החצי כוס הריקה, ומזה בא שאדם תמיד ממורמר, והחיים שלו אינם חיים, כי הוא לא שמח עם שמחתו, אלא דואג דאגות אחרים, וכמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות נהנה מאחרים סימן י"א) המצפה לשולחן חבירו, עולם חשך בעדו, גם חייו אינם חיים, ולכן במקום תמיד להסתכל על חצי כוס הריקה, כדאי להסתכל על חצי כוס המלאה, וכך באמת לא יחסר לו שום דבר, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך תעשי כל מה שביכולתך רק לתת תודה להקדוש ברוך הוא, ואז תראי איך שיתרחב לך בגשמיות וברוחניות גם יחד, ואמר הרב הקדוש הרבי רבי אלימלך מליזענסק זי"ע, כשבר ישראל מספר על הנסים שעשה איתו הקדוש ברוך הוא, על ידי זה גורם שיעשו איתו עוד נסים וחסדים מרובים, ולכן תהי חזקה מאד מאד מהיום והלאה, רק להסתכל על החצי כוס המלאה, ותוכלי ליתן תודה להקדוש ברוך הוא.

רק חזקי ואמצי להיות תמיד בשמחה, וכך אמר החכם "בשמחה ובצחוק ייראה אצלם הזמן קצר, ולדואגים ולמצטערים ייראה הזמן יותר ארוך", ולכן למה לך להיות שבורה ולדאוג וכו', תסתכלי על החסד של הקדוש ברוך הוא שעשה עמך.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר מסעי כ"ז תמוז ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

השבת הזו היא שבת מיוחדת, כי כל השלוש שבתות של ימי בין המצרים, הם כנגד השלוש רגלים פסח שבועות סוכות, נמצא שהשבת הזה הוא כנגד חג השבועות קבלת התורה, ולכן צריכים מאד מאד לשמוח בקבלת התורה.

השבת הזו היא יום ההילולא של הצדיק הקדוש רבי אלעזר מליזענסק זי"ע, בנו של הרבי רבי אלימלך זי"ע, והיה מתנהג בפשיטות גדול מאד, והירבה לומר תהלים, ופעם נחלה מאד ובא אביו הקדוש לבקרו ולשאול בשלומו, ולפליאתו מצא אותו אביו בריא ושלם ואומר תהלים, שאל אותו אביו מה זה עמך? הרי אמרו שאתה חולה מסוכן? ענה ואמר לו בנו רבי אלעזר זי"ע, עשיתי חשבון בלב שם בעולם העליון לא יהיה לי ספר תהלים, ולכן לקחתי ספר תהלים והתחלתי לומר מזמור אחר מזמור, וגמרתי את כל ספר תהלים, וכך נתרפאתי, רואים מכל זה את מעלת הזוכה לומר תהלים, שממשיך על עצמו רפואה שלימה רפואת הנפש ורפואת הגוף, ולכן אל תהי בטלנית, אלא תרגילי את עצמך לומר בכל יום "יום תהלים", וכבר אמר רביז"ל (ספר המדות אות התנשאות סימן כ"ז) על ידי אמירת תהלים נתרומם, ולכן הרגילי את עצמך גם כן לומר בכל יום תהלים, ולבקש על עצמך ועל בעלך ועל כל המשפחה וכו' וכו', ותראי נסים נגלים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא.

מה אומר לך אף שאני יודע שזה מאד קשה לך, עם כל זאת אני מבקש אותך מאד מאד, חזקי ואמצי לומר בכל יום "יום תהלים", כי מעלת אמירת תהלים, זה אין לתאר ואין לשער כלל, כי זה ממשיך לאדם כל מיני ישועות שבעולם, ואשרי האשה שזוכה לומר בכל יום "יום תהלים", שזה לוקח סך הכל בין עשרים דקות לחצי שעה, וכך תזכי לסיים את כל ספר התהלים בכל שבוע, ובזכות זה תראי ישועות גדולות ושידוד הטבע שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י מוצאי שבת קודש לסדר מסעי כ"ח תמוז ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

לאור האסון הכבד שקרה בליל שישי, שנרצח צדיק תמים על ידי רוצח נתעב, וכן עדיין לא עבר שבועיים מהרצח הנורא של ילד יצא מהתלמוד תורה, ורוצח נתעב רצח אותו במיתה משונה, חתך אותו לחתיכות וכו' וכו', ולכן אמרתי שעלינו לעשות בדק הבית בתוכינו, לשמור מאד שבהד' אמות שלנו לא יסתובב שום תמהוני וכו', שום אדם שלוקח סמים וכו', שום אלים וכו', כי הקהילה שהקמתי ביזע ובדם זה חצי יובל שנים, אני לא יתן שיבואו איזה אכזר וכו', ויעשה שמות בקהילתינו חס ושלום, ואותו דבר גם אצל הנשים אני רוצה מאד מאד להקפיד שלא ימצא בינינו איזה משוגעת או מטורפת או תמהונית וכו' וכו', אני לא יתן בשום פנים ואופן שדבר כזה יקרה בקהילתינו, זה קהילה נפלאה מאד יחידה במינה בכל העולם כולו, חממה של אמונה, ולכן אנחנו צריכים מאד מאד לשמור על השלום והאהבה בין נשות אנשי שלומינו, ואשה תעזור לרעותה, ותדעי לך שכל הקהילה שבניתי זה מיוסד ביסוד מוסד של חסד, שאחת תעזור להשניה, ולכן חזקי ואמצי מאד להיות בשמחה שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו, ואני מבקש אותך שתעזרי לי לשמור על השם טוב של הקהילה שלנו, ואם את יודעת מאיזה דבר חריג בתוך קהילתינו, אני מאד מבקש אותך שאל תהססי לכתוב לי תיכף ומיד, כי אנחנו מאד מאד קרובים אל הגאולה, ואנחנו מאד מאד צריכים לשמור שבהד' אמות שלנו יהיה שלום ואהבה אחווה וריעות.
נא ונא תהי חזקה בשמחה, והקדוש ברוך הוא ישפיע עליך שפע ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך, ומי שאמר לעולמו די יאמר לצרות ישראל די.

המאחל לך שבוע טוב

בעזה"י יום א' לסדר דברים כ"ט תמוז ה'תשע"א

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ויתר עוז, והיום הוא ערב ראש חודש מנחם אב, ונתקן מגדולי הרבנים ליום תפלה על רוע הגזירות שנגזרו על עם ישראל, ולכן אשרי האשה שתוכל לומר בכל יום מימים אלו מהיום עד אחר תשעה באב "יום תהלים", וזה מסוגל להציל את האדם מכל מיני גזירות רעות, ומכל מיני משחיתים, וכן מה טוב ומה נעים להכניס בכל יום כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה, כי את צריכה לדעת אשר רק בזכות הצדקה נגאל, כמו שכתוב (ישעיה א' כ"ז) "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה", ואמרו חכמינו הקדושים (מדרש זוטא שיר השירים א') הדורון של הקדוש ברוך הוא צדקה,שכן הוא אומר (משלי כ"א ג') "צדקה ומשפט נבחר להוי"ה מזבח", כן הנותן צדקה אפילו היתה בידו עבירה ונחתם דינו לאבד וניתנה רשות למלאך הממונה על הפורענות לילך ויפרע ממנו אינו יכול, והקדוש ברוך הוא אומר לו (משלי י' ב') "צדקה תציל ממות", ויכול להיות מקבל פני שכינה בכל יום שנאמר (תהלים פ"ט ט"ו) "חסד ואמת יקדמו פניך" והקדוש ברוך הוא אומר למלאך של פורענות אל תיגע בו מצאתי לו זכות למחול על כל עונותיו, ולכן אל תתרשלי מלהכניס בכל יום כמה פרוטות בקופת הצדקה, ואלו הפרוטות שתכניסי קודם כל תפלה, הם יגנו עליך מכל מיני רוצחים ומשחיתים וכו' וכו', ובוודאי הגזירות האלו הם גזירות מרות מאד, הן כאן בארצות הברית שאדם שצריך להיות דתי חתך ילד לחתיכות, והן בארץ ישראל אדם שצריך להיות מלמד ובעל דרשן שיהרוג בדם קר איש צדיק תמים, ולכן עלינו לבקש ממנו יתברך שנהיה שמורים מיצורים זרים כאלו, ובזכות הצדקה שניתן בכל יום ובזכות התהלים שנגיד בכל יום נזכה לצאת מכל צרותינו.
נא ונא בימים אלו תשתדלי מאד מאד לדון את כל אשה ואשה מנשות אנשי שלומינו לכף זכות, כי צריכים מאד לשמור על מצות ואהבת לרעך כמוך, כי כל החורבן היה רק בשביל שנאת חנם, ועכשיו אנחנו צריכים לעבוד הרבה על אהבת חינם, וראוי שהנשים הם יתחילו, ואז גם הגברים יחקו אותם, אשרי האישה שמוסרת את נפשה לאהוב את כל אישה כנפשה, וזה קירוב הגאולה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

2 תגובות

  • 1.
  • מאת: אורלי
   כל מכתב מחזק מאד והמכתב הזה הפעם מדבר בדיוק למצב שאני נמצאת בו
  • 2.
  • מאת: רבקה
   אין כמו הפקסים של מוהרא''ש הקדוש תודה רבה.!!!!!@&!!!!!
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup