ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש תמוז ה'תשע"ג
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש תמוז ה'תשע"ג
כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:
המכתב החדש | ב' דראש חודש | ב' תמוז | ג' תמוז | ד' תמוז | ה' תמוז | ו' תמוז | ח' תמוז | ט' תמוז | י' תמוז | י"א תמוז | י"ב תמוז | י"ג תמוז | ט"ו תמוז | ט"ז תמוז | י"ז תמוז | י"ח תמוז | י"ט תמוז | כ' תמוז | כ"ב תמוז | כ"ג תמוז | כ"ד תמוז | כ"ה תמוז | כ"ו תמוז | כ"ז תמוז | כ"ט תמוז

ארכיון כל המכתבים לנשים »

בעזה"י יום א' לסדר חקת ב' דראש חודש תמוז התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי להיות בשמחה עצומה ושום דבר בעולם שלא ישבור אותך, אני מאד מבקש אותך שתפני למשרד ותקחי קופת צדקה של "קרן הצדיק" ובכל יום תכנסי כמה פרוטות וזה יביא לך ברכה והצלחה בחייך, ואל תחשבי מה כבר יכול לעזור לי הפרוטות האלו? כי את לא יכולה לתאר ולשער אם נותנים כמה פרוטות איזה אור ממשיכים על הנשמה שלו, והס"מ יודע מזה ולכן מכניס בדעת האדם מה כבר יעזור לי אם אני יכניס כמה פרוטות? מה יכולים כבר לקנות עם כמה פרוטות? אזי אני מוכרח להגיד לך שאת לא יכולה לתאר ולשער אל איזה אורות תזכי אם תקפידי להכניס בקופת הצדקה לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס בכל יום כמה פרוטות, וחכמינו הקדושים אמרו (בבא בתרא ט'.) מה השריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול, ולכן תהיי חזקה בזה וכן תרגילי את הילדים שלך גם כן שיכניסו כמה פרוטות בקופת הצדקה כל יום וזה יציל אותך מכל רע.
את יודעת שהקהילה הקדושה שהקמתי ביזע ובדם בנויה רק על חסד כי זה הדבר הכי חשוב אצל הקדוש ברוך הוא לעשות חסד אחד עם השני, הס"מ הוא אכזר בדיוק ההיפך מהחסד, שהוא מכניס אכזריות אחד על השני וכו' וכו' הוא מסית ומדיח אחד על השני כי כל הכח שלו זה הפרד ומשול, ולכן כל העניין שלנו זה רק לעשות חסד ועל כן תכניסי כל יום כמה פרוטות לצדקה, ואמרו חכמינו הקדושים (סוכה מט:) אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה, אצלו יתברך חשוב מאד מאד חסד, ואמרו חכמינו הקדושים (שם) כל העושה צדקה ומשפט כאילו מלא כל העולם כולו חסד, ולכן תעשי כל מה שביכלתך רק לעשות חסד ותמיד תיכנסי לשכנות שלך להתעניין מה הם צריכות? האם צריכה עזרה גשמית או רוחנית? ובזה שתחזקי את אחרות גם את תהיי מחוזקת וזה החסד הכי גדול.
אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שהדיבורים האלו יכנסו בליבך כי אשה שעושה חסד עם חברתה היא מקרבת את הגאולה, ולכן אנחנו רואים שהס"מ אורב מאד על נשות ישראל שיהיה בניהם פירודים ומחלקות וכו' וכו', ולכן אנחנו צריכים רק לעשות חסד אחת עם השניה.

  

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר חקת ב' תמוז התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה, אין אמת אני יודע בדיוק מה שעובר עליך וכו' וכו', אבל העצבות והדאגות זה לא פתרון, זה רק יסבך אותך יותר ויותר, ולכן למה את צריכה להיות עצובה וממורמרת? את צריכה למסור את נפשך רק להיות בשמחה, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות ממון סימן מ"ז) השמחה התמידית מסוגל להצלחה.
ואמר (שם אות עצבות סימן כ') מי שאין לו עצבות והוא תמיד בשמחה בוודאי יתנשא, ולכן תעשי כל מה שבידך רק להיות בשמחה ואף שזה קשה לך מאד להגיע אל שמחה, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות עצבות סימן ו') מי שיש לו עצבות יסתכל על הצדיקים ויבוא לו שמחה בליבו, ולכן תעשי כל מה שביכלתך רק להיות בשמחה ותדברי עם השכנות שלך משמחה וזה יביא גם לך שמחה, כי שמדברים עם הזולת הדיבורים קופצים חזרה אליו, ולכן בשעה שאת תדברי עם אחרות משמחה גם את תהיי שמחה ועליזה.
ובאמת יש לך מה לשמוח שאת נמצאת בקהילה קדושה כזאת חממה של אמונה שאין קהילה כזו בכל העולם כולו.
נא ונא תעשי חסד עם עצמך ואל תהיי שבורה וממורמרת וכו', אלא תכריחי את עצמך להיות בשמחה והשמחה התמידית תשרה את השמחה עליך ובמקום שהשכינה נמצאת שם הברכה מצויה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר חקת ג' תמוז התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני מאמצים שבעולם לא להישבר משום דבר, כי גדול אדונינו ורב להושיע, את צריכה מאד מאד לשמוח שאת יודעת מרבי אמת כזה, רבי נורא ונפלא כזה, ומה היית עושה בלי רביז"ל, ואני מוכרח להגיד לך שהס"מ שונא את רביז"ל מאד מאד, והוא אורב על כל מי שרק יש לו שייכות אל רביז"ל שהוא הצדיק שבדור הזה.
נא ונא תעשי כל מה שביכלתך לשמור על הצניעות ועל הקדושה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תורת כהנים קדושים) אם מקדישים אתם עצמכם מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי, תתארי לעצמך בזה השעה שתשמרי מהפקרות ומפריצות את ממשיכה עליך קדושתו יתברך, ולכן תצייתי את רביז"ל וזה ימשיך עליך קדושה וטהרה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (יבמות כ'.) כל המקיים דברי חכמים נקרא קדוש.
ולכן אני מאד מאד מבקש אותך היום זה דור פרוץ, ויש את הכלי משחית הנקרא אייפון וכו' בלקברי כו' מחשב שמחובר אל אינטרנט וכו', שהרבה בתים נהרסו רק בשביל הכלי משחית האלו, ואל תאמרי מה זה יכול להזיק לי? זה בדיוק כמו שאדם נכנס בתוך האש ואומר האם אני ישרף? ולכן תרחיקי את הטומאה והזוהמה הזו מתוך ביתך ואז ביתך יהיה קדוש.
נא ונא רק תהיי שמחה ועליזה שאת מקורבת אל הרבי של הדור הזה שהוא רביז"ל, והס"מ רק רוצה להעלים ולכסות אותו וכו', ואנחנו צריכים למסור את נפשנו פשוטו כמשמעו לגלות ולפרסם את דעת רביז"ל.
אני מאד מקווה להקדוש ברוך שתבואי היום ותשמחי יחד עם כלל נשות אנשי שלומינו על השמחות שיש בקהילתינו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בס"ד בעזה"י יום ד' לסדר חקת ד' תמוז ה'תשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד נהנתי כל רגע שהייתי פה בקהילתנו הקדושה, וראיתי את האחדות שיש בין הנשים, ואני מאד מאד מבקש אותך שתמשיכי בעבודה הקדושה להשתדל שיהיה שלום ואהבה בין נשות אנשי שלומינו כי אין עוד דבר יותר יקר משלום ואהבה והולך לי בחיים שיהיה שלום והבנה הדדית בין נשות אנשי שלומינו, ואמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ט' סימן ט') גדול השלום ששמו של הקדוש ברוך הוא שלום, ולכן תעשי כל מיני מאמצים שבעולם שמצידך לא יהיו שום פירודים בין נשות אנשי שלומינו ובזה את עוזרת לי לבנות את הקהילה.
הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה לראות במו עינינו בגילוי שכינה ובבניין בית המקדש במהרה בימנו אמן.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר חוקת ה' תמוז התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מה אומר לך לבי מלא שמחה איך שראיתי את קהילתינו הקדושה מתרבית בגשמיות וברוחניות.
בגשמיות תהלה לאל הבית התבשיל - אהל אברהם פורח ויש אוכל לכולם בשפע, ונשות אנשי שלומינו עוזרות, שזה חסד גדול.
וכן לאט לאט בונים דירות לאנשי שלומינו, כי כל בית שרק נבנה ביבנאל, זה עובר לאנשי שלומינו, לא יועיל להס"מ הרשע כלום, ולבסוף יהיה לכל אחד מאנשי שלומינו בית משלו על אפם ועל חמתם של שונאינו ומתנגדינו.
ברוחניות מאד מאד אני מתפעל מהתלמוד תורה ומהבית ספר, איך שהילדים שמחים ועליזים, בוודאי צריכים עזרת ההורים, כי כל אבא ואמא צריכים לדאוג על טובת ילדיהם, ובלי עזרת ההורים קשה מאד מאד לחנך את הילדים, ובפרטיות את התנאים הקשים שעובר עלינו מחמת רשעות הס"מ הרשע שמסית ומדיח את התושבים נגדינו בצורה מחפירה ומתוחכמת מאד, כמו שידוע הסיסמא שלו "אני לא משאיר עקבות אחריי".
על כל פנים עכשיו אני מארגן שיהיה לכל ילד אברך שילמד איתו שיהיה סמוך אליו, כך שהילדים לא יצטרכו להסתובב על הרחובות בלי מעש.
מה  אומר לך ראיתי את המסיבת סידור, וכן את המסיבת חומש שעשו להילדים ממש להפליא פלאי פלאות [ותודה רבה להאברך דוד בנין נ"י שיש לו כשרונות מיוחדות להכין הצגות יפות ונפלאות], ומי יתן שכלל נשות אנשי שלומינו יראו את ההצגה של הילדים הקטנים איך שהם הציגו את המעשה של הבעל בטחון, ממש להפליא.
בכלל רציתי יותר ויותר להשקיע לערבי שמחה לנשות אנשי שלומינו, שפעמיים בשבוע שכל הנשים תצאו מביתם להתאוורר ולשמוח יחד, ושיהיה כל שבוע איזה הצגה וכו', או ריקודים וכו', שמאד מאד נצרך להנשים לצאת מהבית ולהתפרק וכו', כדי לצבור כוחות חדשות.
אני מאד מאד מבקש אתכן שתחזיקו עצמכן ביחד באהבה גדולה, ואשה תעזור לרעותה, וכן שכל אחת תסחוב את חברתה לבוא פעמיים בשבוע לערביי שמחה, שזה דבר גדול מאד מאד.
נא ונא תשמרי על גדרי הצניעות שאין דבר יפה לנשים כמו מדת הצניעות, לשמור מאד מאד על הלבוש ועל הדיבור וכו' וכו', כדי שיקויים "והיה מחניך קדוש", שבמקום קדושה שם שורה השכינה.
תעשי כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה, שתהלה לאל את נמצאת בחממה של אמונה, קהילה קדושה כזו שאין לנו להתבייש משום קהילה בעולם.
רק תעסקי בצדקה וחסד לעזור אחת להשניה, ועיקר העזר לחזק את הזולת שזה מצוה גדולה עד מאד, כי יש נשים שעוברות את הגיהנום מרוב צער ויסורים שרק עובר עליהן וכו', ואשרי האשה שעוסקת לחזק את הזולת, וכן להכנס אל השכנות מתושבי המקום לחזק ולעודד אותן, והם שיראו אותנו, כי הס"מ מסית את כל התושבים נגדינו מאד מאד, ולכן טוב ויפה להכנס אל השכינות כדי שהן יכירו את נשות אנשי שלומינו, ויראו שאין לנו קרניים וכו', ואנחנו לא כאלו שעומדות להשתלט כמו שהס"מ הרשע מסית אותן כנגדינו.
אשרינו ואשרי חלקינו שאנו מקורבים אל רבי כזה, טוב להודות להשם יתברך על כל החסד חינם שעשה עמנו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר חוקת ו' תמוז התשע"ג

שלום רב אל ... תחי' 

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז לקבל את השבת בשמחה עצומה, כי אשה ששמחה ועליזה כל השבת, ונזהרת מאד מאד בשבת לא להיות בכעס ועצבים וכו', על ידי זה הקדוש ברוך הוא מוחל לה על כל עוונותיה, כמאמרם ז"ל  (שבת קי"ח:) כל המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו, שנאמר (ישעיה נ"ו ב') "אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע", אל תקרי מחללו אלא מחול לו; ואחד מעיקרי שמירת שבת הוא לא להיות בכעס, כי כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, ולכן יען שמאד מאד מצוי אצל אשה שנכנסת בלחץ ובכעס בשבת, ולכן אם היא רוצה להצליח בחייה, ושהקדוש ברוך הוא ימחול לה על כל העבר, עליה למסור את נפשה לא להתעצבן ולא להכנס בכעס ביום השבת.
ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"ז) כי שבת היא כביכול העין של הקדוש ברוך הוא, שהוא מסתכל עלינו דייקא על ידי שבת, בסוד (שמות ט"ז כ"ט) "ראו כי הוי"ה נתן לכם השבת", ומובא בתיקוני זוהר (תיקון ע') ש' תלת ענפי תלת גוונין דעינא, ב"ת דשבת דא בת עין; היינו שבת הם שתי אותיות, ש' יש בו שלוש קווין כנגד שלוש צבעים שיש בתוך העין, ב"ת זה בת עין השחור שבעין, היינו כביכול שעל ידי שבת הקדוש ברוך הוא שומר ומסתכל עלינו בששת ימי השבוע, כי כל השפעה על האדם נמשך רק על ידי שבת, ולכן שבת כל כך חמורה וכו', ולהיפך שבת כל כך קדושה, כי כביכול דרך שבת הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו, ולכן עלינו רק לשמוח כל השבת שאנחנו זוכים לשמור את השבת, ולא להיות בכעס ובעצבים בכל השבת.
נא ונא ראי לשפוך את נפשך בעת הדלקת הנרות לבקש ממנו יתברך כל מה שאת צריכה, כי אז הוא עת רצון גדול בשמים להאשה, ותפלתה מתקבלת לרחמים ולרצון לפני אדון כל.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר בלק ח' תמוז התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתקחי את עצמך בידיך ותשתדלי להיות רק בשמחה תמיד, כי השמחה מרחבת את הדעת בגשמיות וברוחניות גם יחד, וכלל שתהיי בשמחה כל החיים ישתנו לך לטובה, ולכן תעשי כל מה שביכולתך להיות בשמחה, כי השמחה היא רפואה לכל, בין שלא יגש אליו שום מחלות וחלאים רעים וכו' וכו', ובין שיהיה שמור מכל הדמיונות שיש לכל אחד ואחד, כי השמחה בו יתברך הוא הדבר הכי יקר, ולכן זה בא לאדם מאד מאד קשה, וצריכים לבקש בכל יום ממנו יתברך רק על שמחה, כי כשיש לאדם שמחה יש לו כבר את הכל.
נא ונא תמסרי את נפשך שיהיה לך רק שלום הן בביתך עם בעלך, והן בחוץ עם השכנות שלך, ותשמרי מאד מאד לא ליפול בעצבות ובמרירות ובדכאון, שזה הפתח לכל הכשלונות בחיים, ואם היית יודעת אל מה יכולים לזכות על ידי שמחה, אזי היית תמיד שמחה ועליזה, ולא היה חסר לך שום דבר.
ולכן אני מאד מבקש אותך שתראי להיות בשמחה עצומה, ותשתדלי מאד מאד לא לתת את העצבות והדכאון שיתפוס אותך, כי הס"מ רוצה רק לשבור את האדם ולהפילו בעצבות ובמרירות ודכאון, כי זה כל כוחו, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד על מדת השמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שצריכים להכריח את עצמו עם כל הכוחות להיות בשמחה, ואת צריכה לדעת שלהיות בשמחה זה בא במסירות נפש הכי גדולה, ולכן אשרי מי שמכריח את עצמו להיות בשמחה, ואז טוב לו כל הימים, וכן הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר אין טוב מזה, כי כל דיבור ושיחה שאדם מדבר ומשיח לפני הקדוש ברוך הוא, נשמע ונתקבל בכל העולמות, וגורם נחת רוח למעלה, אשרי האשה שחזקה בזה בכל יום.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר בלק ט' תמוז התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להחזיק את עצמך בכל הכוחות רק להיות בשמחה, ואף שאני יודע שזה מאד מאד קשה לאשה להיות בשמחה מרוב הצרות והדחקות והטרדות שעובר עליה וכו' וכו', עם כל זאת כבר אמר התנא (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא, כפי הצער שאדם סובל וכו' וכו', והוא מחזיק מעמד ואינו קורא תגר כלפי הקדוש ברוך הוא, כך שכרו גדול בשמים, וזה הנסיון של כל בר ישראל שמנסים אותו בנסיונות קשים ומרים לראות איך יחזיק מעמד ולא ישבר משום דבר, ולכן אני מאד מבקש אותך שתראי להחזיק מעמד ולא להשבר בשום פנים ואופן, רק להתפלל בכל יום להקדוש ברוך הוא שתהיי שמחה ועליזה על נועם חלקך, שאת זוכה להיות בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, ואת מקורבת אל רביז"ל, וכבר זכית להיות אצל ציון רביז"ל אשר אין למעלה מזה, כי רביז"ל הבטחינו הבטחה כל כך חזקה, שמי שיבוא אל ציונו הקדוש ויתן פרוטה לצדקה עבורו ויאמר את העשרה מזמורי תהלים הנקראים "תיקון הכללי" אפילו אם עצמו וגברו חטאיו ופשעיו, יוציא אותו מהשאול תחתית ומתחתיו, ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו על אשר בנחל שם חלקינו וגורלינו, ואנחנו מקורבים אל רבי אמת כזה, רבי שמחזק ומעודד ומשמח אותנו יום ויום, ולא נותן לנו ליפול וכו', ומה היינו עושים בלעדיו? ולכן ראוי לך לשמוח מאד מאד על נועם חלקך, ותעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ותקני לעצמך את מדת הסבלנות, אשר אין עוד מדה יותר יקרה מזו, וצריכים למסור את נפשו עבור המדה היקרה הזו להיות תמיד סבלנית, ולא להתפעל משום בריה שבעולם, ואל כל זה זוכים על ידי תוקף האמונה, כשבר ישראל מחדיר בעצמו אשר הוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, ובידיעות אלו אדם קונה לעצמו בקלות את מדת הסבלנות, כי יודע שהכל ממנו יתברך.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר בלק י' תמוז התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"ה) שאמונה זה כמו שינה, היינו כשאדם מבולבל וכו', העצה ללכת לישון וכו', וחוזר עם מוחין מיושבים, אותו דבר כשבר ישראל חזק באמונה פשוטה בו יתברך ויודע ועד אשר אין בלעדו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא, הרי זה זוכה תמיד לישוב הדעת אמיתי כמו שקם עכשיו מהשינה, ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן רכ"ח) בוודאי נמצאים כשרים אף על פי שאין להם התבודדות. אבל אני קורא אותם "פלייטיס" מבוהלים ומבולבלים, ופתאום כשיבוא משיח ויקרא אותם יהיו מעורבבים ומבולבלים. אבל אנחנו נהיה דומים כמו האדם אחר השינה שדעתו נוחה ומיושבת היטב, כן תהיה דעתנו נוחה ומיושבת עלינו בלי מהומה ובלבול וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך תשתדלי לפרש את שיחתך אליו יתברך, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו שאין לתאר ואין לשער כלל, ואל יקל בעיניך דיבור אחד, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב כל דיבור שמדברים עמו יתברך, ואם בני אדם היו יודעים מעלת כל דיבור למעלה בשמים, היו מתמידים בזה כל יום ויום ובכל שעה ושעה וכו', כי כל דיבור שמדברים אליו יתברך מזעזע את כל העולמות, שזה אי אפשר להסביר בפה, ומכל שכן בכתב.
בזה שתרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, זה יבנה את הבטחון עצמי שלך, ולא תתני שאף אחד יוכל להתעלל בך ולהשפיל אותך וכו' וכו', כי התפלה שאדם מתפלל להקדוש ברוך הוא, זה בונה לו את האמונה בו יתברך, ועל ידי זה הוא בונה גם את הבטחון העצמי שלו, ולא נותן שישברו אותו, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד תהי שמחה ועליזה, ואני מאד מבקש אותך שתהי בקשר עם כל השכנות שלך, לדבר איתן דיבורי אמונה והשגחה פרטיית, אשר אין למעלה מזה, כי זה זכות מאד מאד גדולה.
רק חזקי ואמצי מאד להיות בשמחה כמו שהזהירנו רביז"ל על זה ביותר, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, כי כל החולאות הבאים על האדם כולם באים רק מחמת קלקול השמחה, ולכן צריכים למסור את נפשו בשביל להיות תמיד בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד תהיה השמחה מצויה אצלך, כי אין טוב מזה, ועל ידי שמחה מתרחב הלב ויכולים אחר כך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לפניו יתברך את כל אשר עם לבבו בתמימות ובפשיטות גמור, כי מה שאין האדם מתחזק לדבר אל הקדוש ברוך הוא, הוא מפני שנופל על לבו עצבות ומרירות ודכאון, אבל תיכף ומיד שמכריח את עצמו להיות בשמחה, אזי נפתח לבו לדבר אל הקדוש ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר בלק י"א תמוז התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתחדירי בעצמך את אמתת מציאותו יתברך, איך שהוא נמצא ואין בלעדו נמצא, והכל מושגח בהשגחה פרטית, וזה יביא לך בטחון עצמי שלא תהי מושפלת בעיניך וכו', וכן לא תתני שבעלך ישפיל אותך או יתעלל בך וכו' וכו', כי הרגע שזוכים לאמונה ברורה ומזוככת בו יתברך, בזה נבנה גם הבטחון עצמי, וזה מה שרצה רביז"ל מאתנו, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) כמו שאדם צריך שיהיה לו אמונה בהקדוש ברוך הוא, כן צריך שיהיה לו גם אמונה בעצמו, וזה בטחון עצמי, ולכן תקחי את עצמך בידיך ואל תרגישי את עצמך כל כך מושפלת וכו' וכו', אדרבה עליך רק לשמוח שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, ולא בחינם שהס"מ עיניו לטש עלינו ושיניו חרק על קהילתינו הקדושה.
חזקי ואמצי מאד במדת הצניעות, שזה עיקר היופי של אשה, ואשרי האשה שחזקה במדת הצניעות, שבזה היא מקדשת את שמו יתברך, ורציתי מאד מאד שכל אשה תקפיד גם כשהיא הולכת בבריכה וכו', שתלך עם בגד ים המתאים לבת ישראל צנועה, כי הקדוש ברוך הוא מאד מאד מקפיד על צניעות האשה, וכתיב (דברים כ"ג) "כי הוי"ה אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך", כי אם האשה הולכת בצניעות ולא עם בגדים קצרים וכו', וצמודים וכו', על ידי זה הקדוש ברוך הוא שורה בתוכה, ומשפיע עליה כל מה שהיא צריכה, אבל הרגע שהאשה מורדת את העול ממנה וכו', על ידי זה היא מוכנה כבר לכל הפורעניות שבעולם שיגיע לה רחמנא ליצלן, ולכן אני מאד מבקש אותך תהי בת ישראל נאמנה להקדוש ברוך הוא, ותראי איך שהברכה תהיה מצויה בתוך ביתכם, והבית יתהפך לגן עדן שאף פעם לא יהיה מריבות בביתכם, כי במקום שהשכינה נמצא שם הברכה נמצאת.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר בלק י"ב תמוז התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי להיות בשמחה, וכמה שאני רק לא יכתוב לך בענין השמחה, זה לא מספיק, כי השמחה היא המצוה הכי גדולה, וכל הקללות שאדם מקלל רחמנא ליצלן וסובל את כל הקללות של התוכחה, רק מחמת חסרון השמחה, כמו שכתוב (דברים כ"ח מ"ז) "תחת אשר לא עבדת את הוי"ה אלקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל", ופירש על זה רבינו בחיי יאשימנו הכתוב בעבדו השם יתברך ולא היתה העבודה בשמחה, לפי שחייב האדם על השמחה בהתעסקו במצות, והשמחה במעשי המצוה מצוה בפני עצמה, מלבד השכר שיש לו על השמחה, ועל כן יענש בכאן למי שעובד עבודת המצוה כשלא עשאוה בשמחה וכו', ואת לא יכולה לתאר ולשער אל איזה נועם ועריבות היית באה אם היית מקפידה תמיד רק להיות בשמחה, ואף שאני יודע שזה הדבר הכי קשה להגיע אליו, עם כל זאת כבר גילה לנו רביז"ל שעל שמחה צריכים ממש מסירות נפש, כי הס"מ מושך את האדם רק לעצבות ומרירות ודכאון פנימי וכו', וכל זה בא מהעוונות של העבר, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות עצבות סימן א') מי שלא תיקן חטאות נעורים על ידי זה באים לו דאגות; וכן אמר (שם סימן ד') על ידי דאגה בלב נופל על האדם אימת מוות; ולכן צריכים לעשות כל מיני פעולות שבעולם העיקר להיות בשמחה, כי הרגע שאדם תמיד בשמחה, אזי אין לו שום דאגות, ובאמת מי שמחדיר בתוך תוכו אמונה ברורה ומזוככת בו יתברך, אזי רואה שחבל לחיות בדאגות ובפחדים וכו', ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ותשמחי את השכנות שלך, שזה מצוה מאד מאד גדולה, ועל אחת כמה וכמה איך שאת צריכה לשמח את בעלך, כי כשאשה משמחת את בעלה, אזי השכינה שורה בתוך הבית, ובמקום שהשכינה שורה, שם הברכה מצויה.
נא ונא ראי ללכת בצניעות שזה יסוד גדול ביהדות, ובפרט לשמור מאד מאד מגילוי שער שדבר זה מאד מאד חמור, ואל תקחי את זה בקלות וכו', נשים חושבות שזה איזה חומרא בעלמא, אבל באמת אמרו חכמינו הקדושים (כתובות ע"ב.) ואלו יוצאות שלא בכתובה העוברת על דת משה ויהודית, ואיזוהי דת יהודית? יוצאה וראשה פרוע; ולכן תקפידי מאד מאד שלא יתגלה שערי ראשך אפילו בבית, ומכל שכן בחוץ, כי הזוהר הקדוש מקלל את אשה שרואים את השערות שלה וכו', וכל הצרות באות להאשה רק מעוון גילוי שער וכו', וזה עיקר הגאווה והגדולה של בת ישראל, שהולכת עם כיסוי שער וכו'.
הקדוש ברוך הוא יעזור לך שתצליחי בחייך, ותמיד תהי שמחה ועליזה, ותהי מאוחדת עם נשות אנשי שלומינו, אשר רביז"ל רצה מאד מאד שיהיה אחדות ואהבה בינינו, ואמר (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; אשרי האשה שעוסקת לשמח את הזולת, ששכרה הרבה מאד בשמים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר בלק י"ג תמוז התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתקחי את עצמך בידיך, ובפרט מהשבת הזה תעשי התחלה חדשה רק להיות בשמחה, ואף שאני יודע שזה מאד מאד קשה לך, עם כל זאת דעי לך שהשמחה בשבת זה דבר גדול מאד מאד, ומביא שפע לששת ימי החול, ורוב העניות שבני אדם סובלים, זה רק מפני שלא מכבדים את השבת וכו', ואם זה לא מספיק עוד רבים בשבת וכו', והבית מתהפך לגיהנום רחמנא ליצלן, ואיזה בושות יש להנשמה שבעצם שבת צריכים לריב בבית, וגורם צער להשכינה הקדושה, ולכן תהי חכמה ותשתדלי שמצדך לא יהיה שום ויכוחים ושום מריבות כל השבת, על ידי זה השכינה תשרה בתוך הבית, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ל:) שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך דברים בטלים אלא מתוך דבר שמחה של מצוה שנאמר (מלכים ב' ג' ט"ו) "ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד הוי"ה", ואין עוד שמחה כשמחת השבת, שאז מאיר עצם עצמיות אלקותו יתברך בלי שום לבושים, ואמר הצדיק הקדוש רבי מנחם מענדיל מוויטעפסק זי"ע (פרי הארץ מטות מסעי) העצבות היא הקליפה היותר קשה מכולם שהרי העבודה זרה נקראת על שמה (תהלים קט"ו ד') "עצביהם כסף וזהב", ונאמר (הושע ד', י"ז) "חבור עצבים", וכן אין לה שייכות עם השם יתברך, אשר אצלו יתברך נאמר (דברי הימים א' ט"ז כ"ז) "הוד והדר לפניו עוז וחדוה במקומו"; ולכן תראי למסור את נפשך רק להיות בשמחה, ותקני לעצמך בטחון עצמי ששום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך.
מאד מאד אבקש אותך שבעת הדלקת הנרות תתפללי הרבה עליך ועל בעלך ועל הילדים כי אז הוא עת רצון גדול בשמים לאשה וכל המרבה אז בתפלה נשמעה ונתקבל בשמים.
ומוהרנ"ת ז"ל לימד את אשתו ואת בתו היחידה שבעת הדלקת הנרות כשהיא מתפללת על עצמה וכו' שתוסיף תפלה: רבונו של עולם כשם שאני מדלקת את נרות שבת כן תאיר ותדליק את אור רביז"ל בלבות עם ישראל וכולם יחזרו בתשובה.
אבקש שתתפללי גם עלי שאני צריך לישועה ולרפואה גדולה.
נא ונא תשמרי כל השבת לא להיות עצובה רק להיות בשמחה עצומה כי מעלת שמחת שבת עולה על הכל וזוכים על ידי זה למחילת עוונות.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר פנחס ט"ו תמוז התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתשתדלי בשבוע הזה רק לעשות חסד עם הזולת, כי בשבוע הזה מתחיל השלוש שבועות שנקראים בין המצרים, שהם ימי אבל שהכל קרה לעם ישראל מחמת שנאת חינם, שהכניס בנו הס"מ הרשע, לפלג את עם ישראל, כי כל הכח שלו זה רק "הפרד ומשול", לעשות פירודים במושבה, בכפר, בעיר, במדינה, ובכל העולם כולו, ולכן עלינו למסור את נפשינו רק על אחדות ואהבה שזה זוכים על ידי שמגלים ומפרסמים את אמתת מציאותו יתברך, לידע ולהוודע שהוא יתברך מחייה ומהווה את כל הבריאה כולה, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון.
ולכן אני מאד מבקש אותך שאל תהי שבורה מכל מה שעובר עליך, אדרבה תשתדלי מאד מאד לדון את עצמך לכף זכות, וכן לדון את הזולת לכף זכות, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ורחמיו יתברך על כל מעשיו, ובוודאי אם תתחזקי באהבת השם יתברך ותדעי שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, על ידי זה יומשך עליך גם כן דביקות באין סוף ברוך הוא, כי אי אפשר לתאר ולשער כשבר ישראל מחדיר בעצמו אשר כל מה שקורה איתו, יש בזה כוונה עמוקה, לפי השגחתו הפרטי פרטית, ולכן תהי חזקה בזה והקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותך.
עכשיו מתחילים לבוא אורחים מבחוץ, וכן כל מיני תיירים וכו' וכו', ולכן תשתדלי מאד לקבל את כולן בסבר פנים יפות, כי בזה אנחנו מקדשים את שמו יתברך ואת שם הצדיק, וכן תשתדלי מאד מאד לקרב את נשות של תושבי המקום, כי הס"מ לא מספיק להסית אותן נגדינו, ואנחנו צריכים להראות את האמת שאין לנו שום כוונה להשתלט על אף אחד, אנחנו אוהבים את כולם רוצים רק את הטוב של כולם, אשר זה האמת לאמיתו.
נא ונא תרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר אפילו דיבור אחד מאד מאד חשוב בשמים, אשרי האשה שחזקה בזה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, וכל מה שהיא צריכה מבקשת רק ממנו יתברך, שעל ידי זה היא תנצל מקנאה ושנאה ומכל צער וכו' וכו'.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר פנחס ט"ז תמוז התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי בכל מה שעובר עליך בין בגשמי בין ברוחני, כי אני יודע שאין לך חיים קלים וכו' וכו', עם כל זאת כבר לימד אותנו רביז"ל איך שאפילו מהמרה שחורה והדכאון הכי גדול וכו' וכו', יכולים להפוך את הכל להיות בשמחה עצומה, כי שמחה היא רפואה בין בגשמי בין ברוחני, וצריכים למסור את נפשו להיות בשמחה, ואף שזה לא בא קל, עם כל זאת צריכים לעשות כל מיני מאמצים להיות רק בשמחה, ובזה שתדברי עם השכנות שלך תמיד משמחה, ותראי לחזקן ולאמצן ולעודדן ולשמחן וכו' וכו', ועל ידי זה שתחזקי את אחרות, גם לך יהיה שמחה, ולכן רציתי מאד מאד שתדברי עם השכנות שלך לחזקן ולעודדן ולשמחן, והקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותך.
הרגילי עצמך לתת תודה להקדוש ברוך הוא על כל פרט ופרט, שהקדוש ברוך הוא עוזר לך, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') שתודה והודאה זה שעשוע עולם הבא, בזה שאדם נותן תמיד תודה להקדוש ברוך הוא, הוא ממשיך על עצמו הארה מעולם הבא שלא חסר לו שום דבר, ובאמת ראוי לנו תמיד להודות ולהלל להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו ועושה עמנו ויעשה עמנו, והעיקר הוא הבריאות שנהיה בריאים, והילדים יהיו בריאים, שזה התודה הכי יפה שרק יכולים לתת בכל יום להקדוש ברוך הוא, ובני אדם מזלזלים בזה, כי באמת אצלו יתברך מאד מאד חשוב כשאדם מודה לו על הכל, ואמר רביז"ל כשבר ישראל תמיד מודה להקדוש ברוך הוא על החסדים והרחמים גמורים שעושה עמו, אזי אומר הקדוש ברוך הוא זה טוב? זה חסד? מה שאני עושה איתך, אני יראה לך מה זה טוב, ונותן לו באמת טוב וחסד שלא תיאר בחייו, ולהיפך כשאדם תמיד מתלונן שאין לו ואין לו, והוא נמצא בצרות, אז הקדוש ברוך הוא אומר זה מה שיש לך זה צרות? ואז נכפל עליו הצרות יותר ויותר רחמנא ליצלן, ולכן מה טוב ומה נעים להרגיל את עצמו לתת תודה להקדוש ברוך הוא, ובפרט שאנו זוכים לדעת מרביז"ל, ואנחנו נמצאים בקהילה קדושה שהיא חממה של אמונה, אשר אין טוב מזה.
תעשי כל מה שביכולתך רק להיות שמחה ועליזה, ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר פנחס י"ז בתמוז התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתהי חזקה, ולא תהי עצובה ושבורה, כי רביז"ל הזהירנו מאד מאד על דבר זה, ואמר שהס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם לשבור את האדם ולהכניס אותו ביאוש ובדכאון פנימי, שאז הוא כבש אותו לגמרי, אבל תיכף ומיד כשאדם שש ושמח ועושה כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, אזי אף קליפה וסטרא אחרא לא יכולים להצליח עליו.
ומסופר כשהיה המלחמה בין נפוליון מצרפת עם הצאר מרוסיה, וראה הצאר מרוסיה את גודל הצלחת נפוליון מצרפת, ושלח מרגלים לראות מה סוד הצלחתו? ובאו וסיפרו לו שהצבא שהולכים בראש הגדוד, יש שמה תזמורת גדולה והם מעלים את הרוח והמורל וכו', של החיילים, וזה סוד הצלחתם, רואים מזה תיכף ומיד כשאדם הוא תמיד שש ושמח אפילו בהמצבים הכי קשים, הוא המנצח, ולכן דייקא בשלוש שבועות האלו שנקראים 'בין המצרים' שאז מתגברת הסטרא אחרא והקליפות על ידי החורבן והגלות שאנחנו נמצאים בה, אין עצה אחרת אלא להתחזק ביתר שאת ביתר עוז לשמח את עצמו ולשמח את אחרים, ועל ידי זה דייקא נזכה בימי אבל האלו, להפוך את הימים המרים שעוברים על עם ישראל, לששון ושמחה, והכל תלוי בהאשה, כפי שהיא מתחזקת מכל מה שעובר עליה, על ידי זה גם בעלה מתחזק, וגם הילדים מתחזקים, וכל הבית מתחזקת, וכן כל השכנות מקבלות חיזוק מאשה שמחה, ולכן אני מאד מבקש אותך שרק תהי שמחה ועליזה, ועכשיו הגיע הזמן שנקרב את כולם אליו יתברך, ולכן כל אשה שתדבר עם השכנה שלה דיבורי אמונה והשגחה פרטית, כי הבית המקדש נחרב רק על ידי שנאת חינם, ואנחנו צריכים לראות עכשיו ללכת רק עם אהבת חינם, להחדיר בהשכנות שלך רק אהבה וקירוב לבבות, לקרב אותן אליו יתברך על ידי דיבורי התחזקות, ותמיד תזכרי אשר עם חיוך אחד יכולים להציל נפש אחת, ואמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י"א.) כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא; ואמרו חכמינו הקדושים (כתובות קיא:) טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב שנאמר (בראשית מ"ט י"ב) "ולבן שינים מחלב" אל תקרי לבן שינים אלא לבון שינים; היינו כשאשה מחייכת לזולתה ומקבלה בסבר פנים יפות ומראה לה את שיניה הלבנים, זה יותר חשוב מלתת לה לשתות כוס חלב, כל כך יקר לקבל את פני חברתה עם חיוך ולהראות לה את השיניים, כי בזה שאשה תמיד מחייכת יכולים לראות בתוך הפנים שלה את פני הצדיק, שהוא בן השמחה, המנחם הכל ומשמח הכל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר פנחס י"ח בתמוז התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה היום הזה, כי רוב הנשים דוחות את השמחה למחר, היום אני מסובבת עם צרות ויסורים ומרירות וכו', היום הסתבכתי במה שהסתבכתי וכו', ולכן מחר אהיה בשמחה וכו', וכן היא דוחה את השמחה מיום ליום, וככה היא מסתובבת בעולם התוהו ממורמרת שבורה ורצוצה וכו', והיא שוכחת שהיום הזה כבר אף פעם לא יחזור אליה, ולכן לא בחינם שאמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ורביז"ל גילה לנו גילוי נפלא מאד מאד (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רע"ב) על הפסוק (תהלים צ"ה) "היום אם בקולו תשמעו", כלל גדול בעבודת השם, שלא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום, הן בעסק פרנסה והצטרכותו, צריך שלא יחשוב מיום לחבירו, וכן בעבודתו יתברך לא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום ואותו השעה, כי כשרוצין להכנס בעבודת השם יתברך, נדמה להאדם כאילו הוא משא כבד, ואי אפשר לו לישא משא כבד כזו. אבל כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו משא כלל, וגם שלא ידחה את עצמו מיום ליום, לאמר מחר אתחיל ללכת בצניעות וכו', מחר אשמור את עצמי לא לדבר לשון הרע ורכילות וכו', מחר אני יפסיק לעשות ביקורת על בעלי וכו', מחר אני יהיה שמחה ועליזה וכו', אל תאמרי זאת, כי אין לאדם בעולמו כי אם אותו היום ואותו השעה שעומד בו, כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. וצריך לזכור "היום אם בקולו תשמעו", אם את רוצה לשמוע בקולו יתברך, אין לך רק היום הזה, תאמיני לי אם היית הולכת בדרך זה לדעת שאין לך רק את היום והזמן הזה, היית הכי מאושרת, כי היום הזה זה שלך, ואת צריכה לנצל את היום הזה לעשות רק חסד וטוב, ורק להיות שמחה ועליזה, וכך כל יום יהיה לך יום ארוך ועשיר, הלוואי שתכניסי את הדיבורים האלו בתוך לבך, ואז תנצלי מכל צרה וצוקה וכו', ואל תדחי על יום המחרת, כי כבר אמר החכם "הזהר מן הזמן כי הוא אויב רע מאד", אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שיש לנו רבי כזה ששומר עלינו יום יום, ומחזק אותנו יום יום, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו, ואת צריכה להודות להקדוש ברוך הוא שאת נמצאה בקהילה קדושה כזו שהיא חממה של אמונה.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר פנחס י"ט תמוז התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתראי להתחזק בימים אלו שנקראים בין המצרים לעשות הרבה חסד, וזה גורם נחת רוח בשמים, כי בימים אלו אנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש, שנתהווה על ידי שנאת חינם, ולכן עלינו לעסוק בימים אלו רק לעשות חסד עם הזולת, ולכן אני מאד מבקש אותך תעשי כל מה שביכולתך לקרב את השכנות שלך, ולהאיר בהן אמונה פשוטה בו יתברך, ובכלל טוב מאד לקבל את כולן בסבר פנים יפות, שאין למעלה מזה, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב אחדות ואהבה בין נשמות ישראל, והס"מ כל הענין שלו זה רק פירודים להפריד בין נשמות ישראל, וזה הגלות המר שאנחנו עוברים את זה עכשיו וכו' וכו', אבל בקרוב מאד יתגלה עלינו משיח צדקינו, ויאחד את כלל נשמות ישראל יחד, וזה יהיה השמחה הכי גדולה שרק יכול להיות, כי כל בר ישראל הוא נר אחד, כמו שכתוב (משלי כ') "נר הוי"ה נשמת אדם" וכשמתחברים המון נרות, מזה נעשה אבוקה גדולה, וכמו כן נשמות ישראל כשמתאחדים יחד יוצא מהם אור, ועיקר האור הוא שמחה, כי אין עוד שמחה כשמחת הדביקות באור אין סוף ברוך הוא, ולכן ככל שנשים מתחברות יחד ועושות חסד אחת עם השניה, ועוזרות אחת את השניה, כמו כן יוצא מהן נחת רוח גדול להקדוש ברוך הוא, וקורא למלאכי מעלה שיבואו ויראו את האהבה והאחדות שיש בין נשמות ישראל, אשרי האשה שמתאחדת יחד עם רעותה, ובזה תקרב את הגאולה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' לסדר פנחס כ' תמוז התשע"ג

שלום רב אל  תחי'

הנה שבת באה ועלינו לקבל את השבת הזו בשמחה עצומה, כי כך אמר מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות יום טוב הלכה ה' אות י"א) שהשלוש שבתות האלו שהם בין המצרים, השבתות האלו הם שבתות מאד מאד גבוהות, ומתגלה בהם אורות עליונים יותר מכל שבתות השנה, כי הם כנגד השלוש רגלים פסח שבועות סוכות, ולכן צריכים לשמוח בשבתות אלו יותר מכל שבתות השנה, ותעשי כל מה שביכולתך להיות רגועה ולא להכנס בעצבים וכו' וכו', ותשתדלי לעבוד על מדת הסבלנות שאין עוד מדה יותר יפה מזו שאדם מרגיל את עצמו לידום ולשתוק על כל מה שעובר עליו, ושותק ושותק ושותק וכו' וכו', בסבלנות גדולה מאד, כי כלל זה תקחי בידיך שהסבלן הוא המנצח לבסוף, ומי שמתעצבן הוא המאבד לבסוף, כי העיקר בחיים הוא סבלנות, שזה המתנה הכי יפה, כי החיים מלאים קשיים ונדמים כים הסוער וכו' וכו', ומי המצליח בחייו, זה רק הסבלן, ואמר החכם "אין דבר שמחסר מן הרעה, כמו הסבל", כי הסבלן הוא המנצח, ואמר החכם "הסבל מעלה גדולה, והיא תחבולה למי שאין לו תחבולה", ולכן תראי להתאזר במדת הסבלנות הן לגבי בעלך, והן לגבי ילדיך, ואז תהי הכי מוצלחת בעולם.
נא ונא תשתדלי מאד לקרב את קרובי המשפחה שלך, אף שהם עדיין רחוקים מקיום תורה ומצוות וכו', עם כל זאת צריכים לקרב אותם כי גדול אדונינו ורב להושיע, והנה אנחנו הולכים להגאל, ובאיזה פנים נבוא לקראת משיח צדקינו שיש ריב בהמשפחה וכו' וכו', וכל הענין של הס"מ רק "הפרד ומשול", לעשות פירודים בין האיש והאשה, ובין קרובי המשפחה, ואנחנו צריכים לראות לעקור את זה מאתנו, שיהיה לנו שלום ואהבה עם כל המשפחה, ולדון את כולם לכף זכות כמו שלימד אותנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב) שצריכים לדון את כולם לכף זכות, וכן לדון את עצמינו לכף זכות, ועל ידי זה הבעל תפלה שהוא רביז"ל, מקבץ את כל הנקודות טובות, ומעלה את זה למעלה מעלה, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שאנחנו מקורבים אל רבי נורא ונפלא כזה, אל רבי כזה שמחזק ומעודד ומשמח אותנו, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר מטות מסעי כ"ב תמוז התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ויתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, רק תעבדי על נקודה אחת "שמחה" כי הרגע שיש שמחה יש כבר הכל, וכשאין שמחה אין כלום, ולכן צריכים תמיד לבקש את הקדוש ברוך הוא לזכות להיות בשמחה, כי השמחה זה הגאולה, כי אצלו יתברך נאמר (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו" שם שורה רק שמחה, ולכן אם תהי שמחה ועליזה תמיד, תהי הכי מאושרת בחייך, וכל הבעיות שלך יעלמו לגמרי, כי השמחה מכנסת הרחבת הדעת באדם, ותיכף ומיד כשאדם רק שש ושמח, אין לו שום בעיות, ולא רק זה, אלא יש בכוחו להחיות את כל העולם כולו, ולכן לא בחינם שהס"מ אורב על אדם מאד מאד להפילו בעצבות ובמרה שחורה וכו' וכו', ועל ידי זה הוא תופס את כל אדם בהמלכודת שלו, ומזה בא כל המריבות בבית, הבעל והאשה וכו', אשה עם שכנותיה וכו', ולכן תעשי כל מה שביכלתך רק להיות בשמחה, ותתפללי כל יום את התפלה הזאת, אפילו כמה פעמים ביום, כדי שתזכי להיות בשמחה תמיד.
רבונו של עולם זכיני להיות בשמחה תמיד, ואזכה להרגיש את השמחה באברי וגידי ובכל טיפי דמי, עד שהשמחה תגיע לרגלי, שאזכה לרקוד בכל יום מרוב שמחה על גודל החסד שעשית עמדי, שנבראתי מזרע ישראל, ואני יכולה לקיים את מצוותיך, אנא אבי שבשמים רחם עלי והרחק ממני את העצבות והעצלות, וזכיני לדבר בכל יום עם אחרים משמחה, ואזכה לשמח את אחרים, ועל ידי זה גם אני אזכה לשמוח, ובזכות השמחה אזכה להכלל בך לגמרי, עד שלא אראה לפני עיני רק את אמתת מציאותך יתברך, איך שאתה מחייה ומהווה ומקיים את כל הבריאה כולה, וזכיני לאמונה ברורה ומזוככת שאזכה לדעת בידיעה ברורה שאתה נמצא ואין בלעדיך נמצא, ועל ידי זה תמחול לי על כל עוונותי, ותמשיך עלי שפע שלא אצטרך שום טובות מבשר ודם, אלא תפרנסני מידך המלאה לבד, ועוד אזכה לתת צדקה להזולת, ולעשות חסד עם כל בר ישראל, ואזכה להכלל בך מעתה ועד עולם אמן סלה.
הלוואי שתצייתי אותי בזה, ותהיי תמיד שמחה ועליזה, ותתפללי בכל יום כמה וכמה פעמים את התפלה הזו, ואז כבר לא תצטרכי לטובות מאף אחד, אלא אדרבה את תוכלי לעזור לנשים אחרות, אשרינו שיש לנו רבי כזה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר מטות מסעי כ"ג תמוז התשע"ג

שלום רב אל...  תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתקחי את עצמך בידים, ולא להמשיך את עצמך אל העצבות והעצלות, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ט) צריך להזהר מאד מעצבות ועצלות, כי עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות בבחינת (ישעיה ס"ה) "ונחש עפר לחמו", עפר היא בחינת עצבות ועצלות שהם באים מיסוד העפר; ואפילו שעבר עליך כבר מה שעבר, עם כל זאת זכרי מאד אשר אצלו יתברך מאד מאד חשוב תשובה, כשבת ישראל חוזרת בתשובה אליו יתברך, ובפרט כשהיא מתוודה לפניו יתברך, הקדוש ברוך הוא מוחל על הכל, כמאמרם ז"ל (תורת כהנים בחוקותי) אמר הקדוש ברוך הוא, שמיד שהם מתוודים על עונותיהם מיד אני חוזר ומרחם עליהם שנאמר (ויקרא כ"ו) "והתודו את עונם ואת עון אבותם במעלם אשר מעלו".
נא ונא ראי להיות בשמחה עצומה, ותשתדלי מאד מאד לא לתת את העצבות והדכאון שיתפוס אותך, כי הס"מ רוצה רק לשבור את האדם ולהפילו בעצבות ובמרירות ודכאון, כי זה כל כוחו, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד על מדת השמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שצריכים להכריח את עצמו עם כל הכוחות להיות בשמחה, ואת צריכה לדעת שלהיות בשמחה זה בא במסירות נפש הכי גדולה, ולכן אשרי מי שמכריח את עצמו להיות בשמחה, ואז טוב לו כל הימים, וכן הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר אין טוב מזה, כי כל דיבור ושיחה שאדם מדבר ומשיח לפני הקדוש ברוך הוא, נשמע ונתקבל בכל העולמות, וגורם נחת רוח למעלה, אשרי האשה שחזקה בזה בכל יום.
את יודעת שהקהילה שלנו שהיא חממה של אמונה, היא מיוסדת העיקר על חסד שאחת תעשה חסד עם הזולת, וזה חיצים בעיני הס"מ, כי כל הענין שלו זה רק פירודים, ורביז"ל כתב לאנשי שלומינו "ידעתי גם ידעתי שגם העסק שעסקתי עמכם להוציא אתכם משיני הס"מ על כל אלה עיניו לטש ושיניו חרק עלי", ולכן אנחנו צריכים למסור את נפשינו עבור אהבה ואחדות ועזרה אחת להשניה, כי הולך לי בחיים שקהילתינו הקדושה תהיה קהילה של חסד, ועוד פעם חסד, ועוד פעם חסד, לעזור להזולת, ומי יתן שתקרבי את השכנה שלך, שיראו שאנחנו לא כאלו שציירו אותנו וכו', וכן עכשיו מתחיל החופש הגדול שיבואו המון תיירים ליבנאל, תראי לקבל את כל אשה בסבר פנים יפות, ולעזור במה שרק את יכולה לעזור, כי הולך לי בחיים שנזכה לעקור מאתנו את המדה הרעה של אכזריות ורשעות וכו', הקמצנות והעין רע וכו', שנטבע בכולנו מאז שאנחנו קטנים וכו', ועלינו לעקור את המדות הרעות האלו, ולזכות למדות טובות שנתן לנו רביז"ל שהיסוד היסודות הוא מדת החסד, ולכן אני מבקש אותך שבואי תעזרי במה שאת רק יכולה בבית התבשיל - אהל אברהם, והיה זה שכרי שהקמתי קהילה של חסד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר מטות מסעי כ"ד תמוז התשע"ג

שלום רב אל  תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתקחי את עצמך בידיך, ותשתדלי מאד מאד להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך שזה היסוד אצל רביז"ל, שבפירוש אמר (שיחות הר"ן סימן ל"ג) אצל העולם אמונה הוא דבר קטן ואצלי אמונה הוא דבר גדול מאד. ועיקר האמונה היא בלי שום חכמות וחקירות כלל. רק בפשיטות גמור כמו שהנשים וההמון עם הכשרים מאמינים; ועל זה צריכים הרבה תפלות לבקש ממנו יתברך שיהיה לו אמונה ברורה ומזוככת, ושלא יהיה לו שום קושיות וספיקות עליו יתברך, ועל הצדיקים שבכל דור ודור.
אני מאד מאד מבקש אותך שתתחזקי לא לבטוח בשום אשה, את צריכה לעשות את שלך לעזור להזולת, ולא לחכות לקבל חזרה איזה פרס וכו', איזה תודה וכו', אנחנו צריכים רק לעסוק בחסד, שבשביל זה ברא אותנו הקדוש ברוך הוא, כמאמרם ז"ל (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; ועל זה בניתי את הקהילה שלנו שהיא חממה של אמונה, ובנין של חסד, רק לעשות חסד עם הזולת, ולקבל את כולם בסבר פנים יפות, ובפרט את צריכה לקבל את השכנות שלך עם חיוך וכו', ולהקדים שלום לכולן, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות י"ז.) לעולם יהא אדם ערום ביראה מענה רך משיב חמה ומרבה שלום עם אחיו ועם קרוביו ועם כל אדם ואפילו עם נכרי בשוק, כדי שיהא אהוב למעלה ונחמד למטה ויהא מקובל על הבריות, אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הקדימו אדם שלום מעולם ואפילו נכרי בשוק; על אחת כמה וכמה שאת צריכה להקדים שלום לכל בת ישראל, ובפרטי פרטיות תקדימי שלום לכל אשה מנשות אנשי שלומינו, ואל תצפי על שום גמול, רק לבטוח בהקדוש ברוך הוא, כי אם אנחנו נעשה את רצונו ממילא נבוא על שכרינו.
ולכן אשרי האשה ששמה מבטחה רק בהקדוש ברוך הוא, ולא בבשר ודם, כמו שאמר הנביא (ירמיה י"ז ה') "כה אמר הוי"ה ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרעו ומן הוי"ה יסור לבו", ולכן צריכים מאד מאד לשמור מבני אדם, ולצערינו הרב אנשים שמראים את עצמם הכי קרובים לו, הם יקברו אותו הכי ראשונים, ולכן בוודאי צריכים לשמור מבני אדם, כי הם עלולים להכי גרוע, וזה המציאות המרה, ולכן אשרי האדם שבוטח רק בו יתברך, כמו שכתוב (שם ז') "ברוך הגבר אשר יבטח בהוי"ה והיה הוי"ה מבטחו".
תחדירי את הדיבורים האלו טוב טוב בלבך, ואז כל החיים שלך ילכו בצורה אחרת לגמרי, ולא יוכלו לעבוד עליך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר מטות מסעי כ"ה תמוז התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני מאמצים שבעולם לפרש את שיחתך אליו יתברך, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו שאין לתאר ואין לשער כלל, ואל יקל בעיניך דיבור אחד, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב כל דיבור שמדברים עמו יתברך, ואם נשים היו יודעות מעלת כל דיבור למעלה בשמים, היו מתמידות בזה כל יום ויום ובכל שעה ושעה וכו', כי כל דיבור שמדברים אליו יתברך מזעזע את כל העולמות, שזה אי אפשר להסביר בפה, ומכל שכן בכתב, ורביז"ל הפליג מאד במעלת תפלת הנשים, ולכן יען שאת מקורבת אל רביז"ל, למה שלא תצייתי אותו להרגיל את עצמך כל מה שאת צריכה, לבקש רק ממנו יתברך בתמימות ובפשיטות גמור, ואז תראי אל איזה ישועות תגיעי, וכל כך חבל על כל יום שעובר שלא מדברים עם הקדוש ברוך הוא, שזה הפסד שאין להשיבו, ולכן אשרי האשה שחזקה בתפלה, ואנחנו מוצאים בדברי חכמינו הקדושים (מדרש שמואל פרשה ב') "והיה כי הרבתה להתפלל אל ה" וגו', מכאן שכל המרבה בתפלתו נענה; וכל הלכות תפלה לומדים מחנה שהיתה במצוקה כל כך קשה, ואף על פי כן היא התעקשה כל יום ויום היא באה לבקש את הקדוש ברוך הוא, בעקשנות גדולה מאד, ולבסוף זכתה לבן כזה שאמרו חכמינו הקדושים (תענית ה:) שקול שמואל כמשה ואהרן, כמו שכתוב (תהלים צ"ט ו') "משה ואהרן בכהניו, ושמואל בקוראי שמו", רואים מזה מה זה עקשנות של אשה שבאה בכל יום ויום אל הקדוש ברוך הוא ולבקש ממנו יתברך כל מה שהיא צריכה.
אני יודע שעובר עליך מה שעובר משברים וגלים וכו', קטנות וחלישות הדעת וכו', עניות ודחקות וכו', ולכן ראי לציית את רביז"ל, ותרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך, שזה נקרא התבודדות, שאפילו חמש דקות לדבר אל הקדוש ברוך הוא זה דבר גדול מאד מאד, כמו שאמר מוהרנ"ת ז"ל "גרויסע פינף מינוט", חמש דקות גדולות, זאת אומרת בחמש דקות יכולים הרבה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולכן אל תהי בטלנית, אנחנו מקורבים אל רבי כל כך גדול, וזכינו להיות אצל ציונו הקדוש בעיר אומן, שהבטיח לתקן אותנו בתיקון נצחי, למה שלא תשתמשי עם העצות שרביז"ל לימד אותנו?
רק תתחזקי מאד להיות בשמחה, כי השמחה זה ההצלחה של אדם, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה חלק ב' סימן א') מי שהוא שמח תמיד על ידי זה הוא מצליח, ולכן אם את רוצה להצליח בחייך, תשתדלי עם כל הכוחות להיות רק בשמחה, ואף שאני יודע שזה מאד מאד קשה לך להגיע לשמחה מרוב הבלבולים שעובר עליך וכו' וכו', עם כל זאת תכריחי את עצמך להיות בשמחה, ותראי שיהיה לך הצלחה בהחיים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש עליך שתצליחי בכל אשר תפני.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר מטות מסעי כ"ו תמוז התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, שהחסד הזה את עושה עם עצמך, וכן עם אחרות, כי בדרך כלל נשים עובר עליהן מה שעובר וכו', והן שבורות ורצוצות מפגעי ומקרי הזמן שעובר עליהן בין בבית ובין בחוץ וכו' וכו', אזי כשהן רואות אשה אחת שמחה ועליזה, אזי היא נמשכת אחריה, כי היא רוצה לפרק את כל המטען שמונח על לבה, ולכן אשרי האשה שתמיד שמחה ועליזה, ויכולה לחזק גם נשים אחרות, שבזה גורמים נחת רוח גדול להקדוש ברוך הוא, ואף שגם לך קשה להיות בשמחה, עם כל זאת כבר הזהירנו רביז"ל מאד מאד על מדת השמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שעל שמחה צריכים להכריח את עצמו עם כל הכוחות, כי טבע האדם למשוך את עצמו למרה שחורה ועצבות מחמת פגעי ומקרי הזמן, וכל אדם מלא יסורין, על כן צריך להכריח את עצמו בכח גדול להיות בשמחה תמיד, ולשמח את עצמו בכל אשר יוכל, ואת צריכה תמיד לדבר עם נשים אחרות משמחה, כי מזה שמדברים עם אחרות בשמחה, על ידי זה נעשה אור ישר ואור חוזר, וקופץ חזרה השמחה אליה, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ד) כשאדם מדבר עם השני, אזי הדיבורים קופצים חזרה אליו, שגם הוא מתחזק על ידי שדיבר עם אחרים, ויש פתגם עממי "כשאת שמחה כל העולם ישמחו איתך, וכשאת עצובה אזי יניחו אותך לבד", כי על כל אחת ואחת עובר צרות ויסורים וכו', עניות ודחקות וכו', בלבולים וחלישות הדעת וכו', ולכן כל אשה מחפשת אשה שמחה להוציא מהלב שלה את כל המרירות והדכאון שיש לה וכו', ולכן אשה כזו נמשכת אחר אשה שתמיד שמחה ועליזה, מה שאין כן כשרואה אשה גם כן במצב גרוע כמוה וכו', תמיד היא עצובה וממורמרת וכו', אזי היא אינה מעוניינת בהצרות והיסורים של הזולת וכו', ולכן היא נשארה לבד, ועל כן תעשי כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות תמיד בשמחה, ואז תראי איך שכל העולם כולו הוא עולם שמח, כי הכל תלוי באדם בעצמו, אשרי מי שתמיד שש ושמח ומשמח גם אחרים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר מטות מסעי כ"ז תמוז התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אבקש אותך שבעת הדלקת הנרות תתפללי הרבה עליך ועל בעלך ועל הילדים כי אז הוא עת רצון גדול בשמים לאשה וכל המרבה אז בתפלה תפילתו נשמעת ונתקבלת בשמים.
ומוהרנ"ת ז"ל לימד את אשתו ואת בתו היחידה שבעת הדלקת הנרות כשהיא מתפללת על עצמה וכו' שתוסיף תפלה: רבונו של עולם כשם שאני מדלקת את נרות שבת כן תאיר ותדליק את אור רביז"ל בלבות עם ישראל וכולם יחזרו בתשובה.
אבקש שתתפללי גם עלי שאני צריך לישועה ולרפואה גדולה.
נא ונא תשמרי כל השבת לא להיות עצובה רק להיות בשמחה עצומה כי מעלת שמחת שבת עולה על הכל וזוכים על ידי זה למחילת עוונות, כמאמרם ז"ל (שבת קי"ח:) כל המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו, שנאמר (ישעיה נ"ו ב') "אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע", אל תקרי מחללו אלא מחול לו; ואני מבקש אותך שאל יקל בעיניך דבר זה, כי הדלקת הנרות זה מצוה נדירה שנתנו לנשות ישראל, כמאמרם ז"ל (תנחומא מצורע) מניין שחייב אדם להיות זהיר וזריז בהדלקת הנר בשבת, שנאמר (ישעיה נ"ח) "וקראת לשבת עונג" זו הדלקת הנר בשבת, ולמה נמסרו לאשה, אמר הקדוש ברוך הוא היא כיבתה נרו של עולם, דכתיב (משלי ה') "נר הוי"ה נשמת אדם" לפיכך תשמור הדלקת הנר; ואשה נקראת עקרת הבית, כי היא עיקר הבית, ולכן ביותר צריכה האשה לבקש על הצלחת בעלה ועל הצלחת הילדים, ואל יקטן בעיניך התפלות שאת מבקשת על בעלך ועל הילדים ועל עצמך, כי בעת הדלקת הנרות אז הוא עת רצון גדול בשמים, ולכן נוהגות הנשים הכשרות לעמוד לפני הנרות ולבכות להקדוש ברוך הוא ולספר לו כל מה שהיא סובלת וכו' וכו', ושיחוס וירחם עליה וירחיב לה בגשמיות וברוחניות גם יחד.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר דברים כ"ט תמוז התשע"ג

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי ביתר שאת ביתר עוז, ובפרט עכשיו שנכנס חודש "מנחם אב", שבו בחודש נחרב הבית המקדש מחמת שנאת חינם, כמאמרם ז"ל (יומא ט) מקדש שני נחרב רק מחמת שנאת חינם, ולכן עלינו לעסוק עכשיו הרבה עם אהבת חינם, ולעשות חסד להזולת, שזה שלימות אהבת חינם, ולכן תבואי ותתנדבי לעזור בבית התבשיל - אהל אברהם, שהוא מקור החסד, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; ולכן בזה שנעשה חסד עם הזולת, ונקבל את פני כל בר ישראל בסבר פנים יפות, על ידי זה מנחמים אנו את אבינו שבשמים.
חכמינו הקדושים אמרו (ברכות ג.) שהקדוש ברוך הוא מתאונן "מה לו לאב שהגלה את בניו ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם", ולכן בזה שאנחנו מקבלים בסבר פנים יפות את כל בר ישראל, ועושים חסד עם כולם, בזה אנחנו מנחמים את אבינו שבשמים, כי למעלה זה מאד מאד חשוב כשמקבלים את הזולת בסבר פנים יפות, ובפרט עכשיו ביבנאל באים המון אורחים תיירים, אזי תראי לקבל את כולם בסבר פנים יפות, וכן לקרב את השכנות מאד מאד, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב אהבה וחסד שעושים עם הזולת.
הקדוש ברוך הוא יעזור שאנחנו נזכה להיות מאלו שעושים נחת רוח לו יתברך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

2 תגובות

  • 1.
  • מאת: סמדר
   שבת שלום לצדיק הקדוש ולכל הקהילה הקדושה ביבנאל, אשריכם שזכיתם לגור ביבניאל עם כל הנסיונות, צריך להודות להלל ולשבח את השם יתברך שזיכה אתכם להתקרב לצדיק קדוש כרבנו וכמוהראש.שבת שלום.
  • 2.
  • תגובה למכתב
   מאת: שירה
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup