ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - פורים ב'ברסלב סיטי' - ספרים וקונטרסים
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
פורים ב'ברסלב סיטי' - ספרים וקונטרסים
קונטרס ז' אדר
בו יבוארו סודות ורזי דרזין מיומא דהילולא דרעיא מהימנא משה רבנו ומה תיקן ביום הקדוש והנורא הזה.

מגילת אסתר עם פירוש "גנזי המלך"
דרושים ערבים ומתוקים, להאיר את נפשו בהארת אור זיו שכינת עוזו יתברך. לבאר את כל סיפור המגילה בגילוי אלוקות נורא מאוד. ויתן עצות לכל הנפשות, איך להתחזק ולהחזיק מעמד על כל מה שעובר על האדם כל ימי חיי הבלו, ויזכה להיות דבוק בחי החיים בו יתברך

אוצר הפורים
ליקוטי קונטרסים יקרים מפז ומפנינים, שנדפסו ונתפשטו כבר בעולם, המגלים את מעלת ימי אדר הקדושים, ומה יכולים לפעול בהם למחוק את עמלק, ולקרב את הגאולה!

קונטרס משנכנס אדר
יגלה מעלת חודש אדר,ומה יכולים לפעול בחודש זה, ואשרי מי שמקבל את חודש זה בשמחה

קונטרס באחד באדר
ידבר ממעלת הזוכה לתת את השקלים להדפסת והפצת ספרי הצדיק האמת, וידבר ממעלת מחצית השקל וחודש אדר, אשרי מי שיקיימו באמת

קונטרס אדר שמח
יגלה את מעלת חודש אדר, שהוא חודש השמחה שבחודש זה עוקרים את המן-עמלק, שהוא כלל הספקות, ועל-ידי תוקף השמחה זוכים לגאולה

קונטרס שמחת אדר
יגלה מעלת חודש אדר, שבו יכולים על-ידי גודל השמחה להמתיק את כל הדינים מעם ישראל, ולהמשיך ישועות גדולות

קונטרס שמחת פורים
יעורר ויחזק את נשמות ישראל על אחדות ואהבה, שעל-ידי-זה מוחקים ומבטלים את המן-עמלק, שכל ענינו הוא רק פירודים, ועל-ידי תוקף השמחה שבר ישראל שש ושמח בשמחת אלוקותו יתברך המתגלה ביום הפורים, זוכים לתקן את כל מה שפגם במשך כל ימי חייו בשנאת ישראל, רחמנא לצלן, וזוכה להתאחד עם כלל נשמות ישראל

קונטרס פורים שמח
יגלה את מעלת הזוכה להיות שמח וטוב לב בחג הפורים, ועל-ידי תוקף השמחה יזכה למחות את זכר עמלק, שהוא כלל הספקות והקושיות העולים על לב האדם בכל פעם. ועצות נוראות ונפלאות והנהגות ישרות לדעת מה לעשות בחג הפורים

קונטרס מרדכי הצדיק
יגלה עצות נפלאות איך לבטל את כל הגזרות הרעות שנגזרו על עם ישראל, וידבר ממעלת הצדיק האמת, ואשרי מי שמציית אותו

קונטרס אסתר המלכה
ידבר נפלאות מאסתר המלכה, איך שדייקא על ידה נושעו עם ישראל, ותלו את המן, כי הצניעות של האישה עולה על הכל. ועל ידה יכולים לזכות לכל הישועות

קונטרס אורה ושמחה
יגלה את גודל האור שנתגלה ביום הפורים, והתיקון של האדם הוא רק שמחה. ומי ששמח תמיד, מוחלים לו על כל עוונותיו, וזוכה לחזות בנועם ה'

קונטרס משתה ושמחה
יבאר ויגלה מעלת שמחת פורים, שאז או מתקנים את מה שנכשלנו, רחמנא לצלן, במאכלות אסורים, שזה מה שהביא אותנו לכפירות ואפיקורסות, עצבות ודכאון, וביום הקדוש והנורא הזה נחנו מקבלים עלינו עול מלכותו יתברך, ועל-ידי-זה נמשכת עלינו שמחה רוחנית


פורים ב'ברסלב סיטי' »

מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup