ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - רבי שמואל העשיל פרידמן זצוק"ל
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
רבי שמואל העשיל פרידמן זצוק"ל

תשעים ותשע שנים לאחר פטירתו, הודפס יומנו האישי של הרב שמואל העשיל פרידמן זצ"ל ועורר תהודה גדולה לגבי חייו ופועלו. מי היה הרב שמואל העשיל פרידמן? מה כתב ביומנו האישי? מדוע כ"ק מוהרא"ש הצדיק מיבנאל זי"ע התפעל מיומן זה? על כך במאמר המרתק שלפניכם...

ו' באייר תשע"ז, 02/05/2017 | 21:40 | דן כהן'תולדות שמואל'

קורות חייו

 

ר' שמואל העשיל פרידמן זצ"ל נולד בשנת תרל"ח בעיירה בז'ז'ליב (הסמוכה לברדיטשב) ברוסיה, לאביו ר' אברהם צבי, שהיה מחסידי ברסלב.

בשנת תר"ס עלה ארצה, והתיידד עם חסידי ברסלב הידועים: ר' מאיר אנשין, ר' ישראל קרדונר ור' אברהם ב"ר נחמן. לפרנסתו עסק בעיקר בסידור אותיות בבית הדפוס 'איתין'.

מלבד שקידתו הקבועה בש"ס, בפוסקים ובכתבי מוהר"ן מברסלב, עסק ר' שמואל גם בלימוד פנימיות התורה. בשנת תרס"ז למד (עם קבוצת תלמידים נוספת) אצל ר' שמעון לידר הורביץ זצ"ל, מגדולי המקובלים בירושלים. בשנת תרס"ט למד (כשעתיים מדי יום) בישיבת המקובלים 'שער השמים'.

ביומנו כתב: "סיימתי ספר 'שער ההקדמות', התחלתי ספר 'פרי עץ חיים'".

הוציא לאור סידור מבואר הנקרא 'מקור חכמה', וכן כתב ספר בשם 'אמונת חכמים' ובו ליקוט מתורות מוהר"ן ותלמידיו בנושא זה.

ביום י"ב כסלו תרע"ח, לאחר הכיבוש הבריטי, נהרג ר' שמואל זצ"ל כתוצאה מפגיעת פצצה שנורתה ממטוס גרמני מעל העיר יפו.

עמו נהרגו יהודים נוספים כמו: דוב קריטשמן, ויעקב ברדיצ'בסקי, הי"ד.

נטמן בבית החיים השוכן ברח' טרומפלדור בעיר תל אביב - יפו.

על היומן: 

ר' שמואל השאיר אחריו חיבור אוטוביוגרפי (שנכתב בכתב ידו) בשם 'תולדות שמואל'. במשך השנים נשכח קיומו של כתב היד ובקרב החסידים לא היה ידוע מקום הימצאו. לפני מספר שנים – כמאה שנים מסיום כתיבתו – נתגלה כתב היד, והובא לפני כשנתיים לדפוס ע"י מכון 'אמונת חכמים'.

בפתח היומן כתב המחבר:  

"תולדות שמואל – אשר אספתי יחד, מה שנתתי אל לבי מכמה שנים, לרשום בכל עת בלי נדר בתכלית הקיצור מה שנעשה עמי. ואולי אזכה להבין את הרמזים (על ידי מה שעובר עלי במחשבה, דיבור ומעשה) מה שמרמזים לי לשוב אליו יתברך כמבואר בספרים...".

ספריו: 

סידור מקור חכמה - ג' חלקים

אמונת חכמים

תולדות שמואל (יומן חייו ובו מסודרים תולדות חייו הפלאיים)

ועוד כמה המונחים בכתב-יד

רבי שמואל הורביץ זצ"ל כתב עליו: 

"החסיד היראה הנעלה מאנשי שלומנו האמיתיים..." (כוכבי אור, כתב יד הרב מטשערין).

מוהרא"ש, הצדיק מיבנאל התפעל מאוד מהספר "תולדות שמואל"

ומעשה שהיה כך היה. כשיצא לאור הספר "תולדות שמואל", התקשר הגבאי של מוהרא"ש אל תלמידו רבי אברהם שושן שליט"א מבני ברק  והתעניין אצלו האם ניתן להשיג את הספר "תולדות שמואל"?

רבי אברהם רכש את הספר והעבירו דרך המפיץ ר' בנימין מזרחי הי"ו לידיו של הצדיק ביבנאל.

 הצדיק עיין בספר והתפעל במיוחד מרצונו של המחבר הרב שמואל פרידמן זצ"ל ללכת בדרכו של רבנו הקדוש וללמוד בכל יום שיעורים כסדרן כדי לגמור את התורה תוך שנה.

להלן ציטוטים מהספר בעניין סדר הלימוד כפי שהיה לומד הרב שמואל העשיל פרידמן זצ"ל ע"פ דרכו הקדושה של רבנו. ועל רצונו להפיץ לימוד זה לכל נשמות ישראל.

זכני לילך בדרך רבנו הקדוש

"ריבונו של עולם! זכני לילך בדרך רבנו הקדוש לומר בכל יום הרבה תפילות ובקשות והתבודדות וכו' ושאזכה ללמוד הרבה ספרי רבנו הקדוש וש"ס ופוסקים בהתלהבות גדולה ובהתמדה גדולה... והעיקר שאזכה להתבודדות בכל יום, כי על ידי זה יכולים לבוא לכל טוב שבכל העולמות".

(עמ' פ"ב)

שיעורים כסדרן

בחורף הזה, שנת תרע"ג, קבעתי לי בלי נדר אלו השיעורים. יהי רצון שלא אבטלם לעולם, ואדרבה, אוסיף עליהם עוד ועוד, ולהתנהג ככה כל ימי חיי, אמן:

א. חצות.

ב. ליקוטי מוהר"ן.

ג. ליקוטי תפילות.

ד. זוהר - בכל שבוע לגמור את הזוהר של השבוע.

ה. מדרש - בכל שבוע לגמור את המדרש של אותו שבוע.

ו. ליקוטי הלכות.

ז. משניות- באופן שאוכל לגמור עד סוף השנה את כל הש"ס.

ח. גמרא- כנ"ל. באופן שאוכל לגמור עד סוף השנה את כל הש"ס.

ט. חומש עם פרש"י

י. שולחן ערוך - כנ"ל

יא. תנ"ך.

יב. כתבי האריז"ל.

יג. ספר המידות.

אני לומד על הסדר, באופן שאוכל לגומרם עד סוף השנה. ואיך שיהיה – הלימוד בבחינת "גרסה נפשי לתאבה". כדאיתא בש"ס (עבודה זרה, דף י"ט.) ובשיחות הרן סימן ע"ו)

(עמ' קע"ו. קפ"ג, קצ"ו, רכ"א)

"כעת אני כותב על גיליון מסודר בסדר נאה ויפה בשם "סדר היום", כל סדר הלימודים שצריכים ללמוד, עם הרבה ליקוטים מספרי רבנו הקדוש: סדר הלימודים וכוונות השולחן, מעניין תיקון הברית, ממעלת טבילת המקווה, ומעניין תפילין דרבנו תם. ועוד ועוד דברים נפלאים.

יהי רצון, שאזכה להדפיסו ולהפיצו בישראל, אמן".

(עמ' ר"ו)

ציטוטים נבחרים נוספים מתוך יומנו

טעמתי טעם גן עדן ממש

"מיום שהתקרבתי לאנשי שלומנו הרגשתי שיצאתי מאפלה לאורה - לעולם אחר לגמרי, ומכל תנועה ותנועה שעשיתי טעמתי טעם גן עדן ממש. וגם השתניתי מאוד מאוד לטובה, כאשר יעידו על זה כל אנשי שלומנו".

(עמ' י"א)

פעם ראשונה באומן

"תהילה לקל, ראש השנה דשנת תר"ס זכיתי להיות על ציון רבנו הקדוש פעם ראשונה ולהיכלל בתוך הקיבוץ הקדוש."

(עמ' י"ט)

מכתב לר' ישראל קארדונר

"יום ב' שלחתי מכתב לר' ישראל קארדונר, הלוואי שאזכה להיות לב בשר באמת, ואזכה למידת ארך אפיים שלא יהיה לי שום כעס וקפידה כלל.

(עמ' נ)

זכני להדפיס ספרי רבנו - זכני לתיקון הברית בשלמות

"ריבונו של עולם ! זכני לדפוס (להדפיס) במהרה את ספרי רבנו הקדוש.

ריבונו של עולם ! זכני לתיקון הברית בשלמות שאין שלמות אחריו".

(עמ' ס"ח)

זכני להיות איש כשר באמת

ריבונו של עולם! זכני מעתה להתחיל הרבה ספרים ולגומרם, ואזכה להיות איש כשר באמת".

(עמ' ס"ט)

נפשי חשקה לנסוע לרבנו לראש השנה

"נפשי חשקה מאוד מאוד לנסוע לרבנו הקדוש לאומאן על ראש השנה. כי אני מוכרח מאוד להיות על ראש השנה באומאן, לרפאות את נפשי החלושה מאוד.

ויהי רצון שאזכה לגמור (להוציא) רצוני מהכוח אל הפועל, והגם שאצלי הוא דבר קשה מאוד כרחוק מזרח ממערב להיות עתה על ראש השנה באומאן, אבל אצל הקדוש ברוך הוא, הוא דבר קל מאוד.

 כי מה שהחולה גדול ביותר צריך רופא גדול ביותר. ואנחנו חולים גדולים על הנפש, לכן אנחנו צריכים לילך לרופא הגדול ביותר- הוא רבנו הקדוש נחל נובע מקור חוכמה, ולנסוע אליו על ראש השנה לאומאן"

(עמ' ע"ט)

לימוד קבלה

"בכל יום אני הולך לישיבת תורת חיים, ובחצות היום אני הולך ללמוד לישיבת שער השמיים – ח"ן (=חכמה נסתרת- קבלה)".

(עמ' קמ"א)

סידרתי ספר "אמונת חכמים"

"סידרתי ספר ליקוטים מספר רבנו הקדוש, וקראתיו בשם "אמונת חכמים", יהי רצון שאזכה לדפוסו (להדפיסו) במהרה, ולדפוס (ולהדפיס) כל ספרי רבנו ז"ל, ללמוד וללמד, להפיץ מעיינותיו חוצה – שבזה תלוי ביאת הגואל צדק".

(עמ' קמ"ד)

בית מדרש על שם רבנו בירושלים

ה' יתברך יעזרנו לעשות בית המדרש מיוחד על שם רבנו הקדוש בירושלים

(עמ' פ"ב)

עוסק גם בעבודות מזדמנות

מכרתי בשוק טבק... עסקתי במכירת אבטיחים... כל השבוע עבדתי בקטיף שקדים... הלכתי לבצור ענבים. בני נחמן נ"י עזר לי מעט... עסקתי בפרדס בקיצוץ ענפים יבשים... מכרתי בשוק תאנים...

(עמ' ר"מ – רמ"ב)

שוקד על כתיבתו גם בעת שמירתו על שקדים

כל אלו הגימטריות כתבתי בראש אל עין (בעיר ראש העין), אצל מסילת הברזל (תחנת רכבת), מוצאי חג הסוכות, בזמן ששמרתי את השקדים של עקיבא ליבריכט".

(עמ' רמ"ה)

בני ברק כפר של ערבים

"הלכתי בשליחות – י' באב תרע"ז - ל'מקווה ישראל' לקבל שם כסף, עברתי דרך בני ברק, ונשארתי שמה עומד ומתבונן בדמעות, מפני שבמקום הזה קרוב לאלפיים שנה, היו מסובים רבותינו בליל הפסח:

ר' אליעזר, ר' יהושוע, ר' אלעזר בן עזריה, ר' עקיבא, ר' טרפון, כדאיתא בהגדה של פסח, וכעת הוא כפר של ערבים... "

(עמ' רמ"א)

הערה: בני ברק הוקמה בשנת תרפ"ד


» לעוד חדשות ברסלב הקליקו כאן

» ציון מוהרא"ש זי"ע הצדיק מיבנאל


עוד בנושא זה:


25 שנה לפטירת הצדיק רבי
שמואל שפירא מברסלב

הצדיק מיבנאל העניק ראיון נדיר נחשף כתב יד עתיק של רבי
נחמן מברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup