ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - האם יש איסור להתרחץ בשבת וביום טוב?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
האם יש איסור להתרחץ בשבת וביום טוב?

שאל את הרב - שאלות ותשובות בהלכה

שאלה:

האם יש איסור להתרחץ בשבת וביום טוב?

תשובה מאת הרה"ג ר' הלל אמדדי שליט"א:

מדברי מרן השולחן ערוך (בסימן שכ"ו סעיף א') אנו למדים שכל האיסור הוא דווקא במים שחיממו אותם (בדוד חשמלי או בדוד שמש), אבל בצוננין מותר אפילו כל גופו. נמצינו למדים מדבריו כמה וכמה דברים, וכדלהלן:

א. אסור לרחוץ כל גופו במים חמים, אפילו שנמצאים בכלי ואין חשש לבישול המים כגון להוציא מים מהמיחם בשבת ולרחוץ בהם - גם כן אסור.

ב. במים שחיממו אותם ע"י בוילר והמים בדוד רותחים, יהיה אסור לפתוח את ברז המים החמים אפילו כשהבוילר מכובה, מכיוון שבזמן שפותח את ברז המים החמים נכנסים מים קרים לתוך הדוד ומתבשלים בתולדות האור.

ג. בדוד שמש דעת הגר"ע יוסף זצ"ל להקל לרחוץ בהם פניו ידיו ורגליו בלבד, אבל כל גופו אסור.

ד. להתקלח במים קרים דעת מרן שמותר לרחוץ בהם כל גופו, וכך נהגו בני ספרד, אולם בני אשכנז דעתם להחמיר בזה (כמבואר במשנה ברורה שם ס"ק כ"א) שחששו לסחיטת שיער וכדו'. אך באג"מ ובמנחת יצחק, כתבו להקל במקום צורך גם לבני אשכנז לרחוץ כל גופו במים קרים, בפרט במקומות החמים שאנשים מזיעים הרבה או במקום צורך, בתנאי שיזהר מסחיטת השיער ומתלישתם בזמן שמנגב או חופף גופו וראשו.

ה. לענין רחיצה ביום טוב - דעת הגר"ע יוסף זצ"ל (חזון עובדיה הלכות יו"ט) להקל לרחוץ כל גופו במים חמים. וכל ההיתר דווקא במקלחת שבביתו, אך בבית המרחץ או במקווה אסור להתרחץ אפילו בדוד שמש. ובני אשכנז מחמירים בדבר, ובמקום צורך אפשר להקל כנ"ל.

ו. הרגיל לרחוץ כל גופו יום יום ואם לא יתרחץ בשבת יצטער מאוד, מותר לו לרחוץ כל גופו גם בשבת במים שחוממו מערב שבת, ובתנאי שהמים שבבויילר אינם חמים בחום שהיד סולדת בהם, ובלבד שיזהר מסחיטת השיער, ובזה יש להקל גם לבני אשכנז. ולבני ספרד יהיה אפשר להקל למצטער אפילו חוממו בדוד שמש.

ז. תינוק שיש צורך לרוחצו מותר לרחוץ כל גופו במים חמים שהוחמו בבוילר החשמלי מערב שבת ואינם חמים בחום של יד סולדת בו. אך בדוד שמש יהיה מותר לרחוץ תינוק אפילו במים חמים שהילד סולדת בהם. ובני אשכנז מתירים גם ביום טוב לצורך תינוק, ובלבד שלא יחמם במיוחד בשבילו (שש"כ פרק י"ד).

ח. לענין השימוש בסבון בשבת, יש לחלק בין סבון מוצק שיש להחמיר בזה גם לבני ספרד, לבין סבון נוזלי שיש להקל בזה גם לבני אשכנז, אולם צריך שיהיה נוזלי מאוד מחשש ממרח וממחק, ולכן טוב להכין סבון כזה לצורך שבת על ידי הוספת מים, כדי לגרום לסבון להיות יותר נוזלי.


גם אתם רוצים לשאול שאלות בהלכה?

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup