ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מה העניין לברך 'שהכל' על דגים בשבת? והאם צריכים לאכול דגים בכל אחת מסעודות השבת?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מה העניין לברך 'שהכל' על דגים בשבת? והאם צריכים לאכול דגים בכל אחת מסעודות השבת?

שו''ת ברסלב - שאלות ותשובות בהלכה

שאלה:

שמעתי שיש ענין בשבת לברך ברכת 'שהכל' על דגים בשבת בבוקר שאז יש את האפשרות לברך ברכה על הדגים עצמם, מה הענין בזה? וכן האם צריך בכול סעודה בשבת לאכול דגים?

תשובה:

הנה בשבת יש ענין לברך על מאכלים כדי להרבות בברכות להשלים למאה ברכות, וכיון שיצאו בקידוש מידי ברכת שהכל על המשקאות לכן מהדרים ג"ם כן לברך עוד ברכה שהכל על הדגים, ועוד כיון שיש ענין גדול בשבת לאכול דגים לכן יש לברך על זה.

בוודאי שיש ענין גדול לאכול דגים בשבת, קודם הוא מהסיפור הידוע (שבת קיט.) "יוסף מוקיר שבת" שהיה מהדר לאכול דגים בשבת ולכן התעשר, וכן שנינו שם בגמרא (קיח:) במה מענגה? "בדגים גדולים".

וכ"כ בספר תיקוני שבת להאר"י שיש סוד שהדג עינא פקיחא, ועוד שנשמות הצדיקים מגולגלים בדגים, והדגים לא חטאו בחטא דור המבול (בעיניים, ולכן יש שאוכלים את העין של הדג).

ובספר עטרת ישועה כתב שכן מרומז בתורה "אכלוהו היום", היום גימטרייא "דגים", עם הכולל. וכתב המשנה ברורה (סימן רמ"ב סק"ב), בשם המגן אברהם (סק"א) שטוב לאכול בכל סעודה מהשלש סעודות דגים.

 לפי הקבלה עיקר הענין הוא בסעודה שלישית, והכל לפי טבעו של אדם, שאם קשה לו לאכול יכול להימנע, שהשבת נתנה לעונג ולא לצער.

---
התשובה נמסרה על ידי הרה"ג ר' גד סולומון שליט"א - מורה צדק בבית ההוראה "צדק ומשפט" חסידי ברסלב יבנאל

מקורות: זבחים קיג, דברי תורה להאדמו"ר ממונקאשט ח"ג סימן ט', והובא בפסקי תשובות סימן רמ"ב הערה 63, ספר פרי עץ חיים שער י"ח פרק כ"ב, קיצור של"ה, בני יששכר - מאמרי שבתות מאמר ג' אות ט"ז

 

גם אתם רוצים לשאול שאלות בהלכה?
מלאו בטופס 'צור קשר' את השאלה שלכם וציינו "עבור שו"ת בהלכה".

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup