ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - האם מותר לקלח ילד חולה מוגבל על ידי גוי בשבת?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
האם מותר לקלח ילד חולה מוגבל על ידי גוי בשבת?

שו''ת ברסלב - שאלות ותשובות בהלכה

שאלה:

האם מותר לקלח ילד חולה מוגבל שלובש חיתול על ידי גוי בשבת? יש לציין, שהגוי עושה הכל. לפעמים מדובר ממש בכבוד הבריות מחמת הריח וכו'. מה הדין לספרדים? תודה מראש.

תשובה:

כתב מרן השולחן ערוך, אסור לרחוץ כל גופו, אפילו כל אבר ואבר לבד, אפילו במים שהוחמו מערב שבת, אבל מותר לרחוץ בהם פניו ידיו ורגליו. וכתב בחידושי רבי עקיבא איגר: במקום שמצטער, אף על פי שאינו חולי כל הגוף, יש לומר דמותר לרחוץ.

ואם כן, בנידון שלנו פשוט שיהיה מותר, בפרט לפי מה שציינתם בשאלה שמדובר בחולה מוגבל לא עלינו.

אמנם עדיין צריכים אנו לדון בדין דוד חשמל, האם יהיה מותר לגוי להדליקו עבור ישראל זה, דהוי ממש מלאכה דאורייתא של בישול. אף על פי שגם בדוד שמש גורם לבישול המים בשעה שפותח את ברז המים החמים, מכל מקום כתבו הפוסקים כמה צדדים להקל בכך שאין בזה איסור בישול בתולדות חמה, שהרי אינו מבשל בידיים אלא בגרמא, ועוד שאינו מתכוון לבשל אלא להשתמש במים שיוצאים מהברז, והוה ליה פסיק רישיה באיסור גזירה דרבנן, שדעת הרבה מן האחרונים להקל בזה.

אמנם בדוד חשמלי שוודאי שמתכוון לבשל את המים בזמן הדלקתו לכאורה הוי דאורייתא, אך גם בזה יהיה ניתן להקל ע"פ כמה טעמים:

א. שהגוי עושה מדעת עצמו ללא ציווי הישראל.
ב. שהרי בחולה שאין בו סכנה התירו מלאכות דאורייתא על ידיי נכרי כמבואר ברמב"ם, שחולה שאין בו סכנה עושין לו כל צרכיו על ידי נכרי. כיצד? אומרים לנכרי לעשות לו והוא עושה, לבשל לו ולאפות, ולהביא רפואה מרשות לרשות וכיוצא באלו.

וכך פסק בשולחן ערוך ואין חילוק בזה בין בני ספרד לבני אשכנז.

אמנם יש להיזהר שאדם בריא לא ישתמש במים אלו לאחר מכן אפילו לשטוף כלים וכדו' כי בפתיחת ברז המים החמים נכנסים מים קרים ומתבשלים.


---

מקורות: שו"ע סימן שכ"ו סעיף א'. שו"ע סימן שי"ח סעיף ב' וסימן שכ"ח סעיף י"ז ובמשנה ברורה שם. שו"ת יביע אומר ח"ד חלק אורח חיים סימן ל"ד. ילקוט יוסף שבת סימן שי"ח סעיף כ"ה (ובמהדורא בתרא סעיף כ"ח).

התשובה נמסרה על ידי הרה"ג ר' הלל אמדדי שליט"א - מורה צדק בבית ההוראה "היכל הקודש" חסידי ברסלב יבנאל

גם אתם רוצים לשאול שאלות בהלכה?

1 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup