ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - האם מותר לנדור נדר בשבת, או שעדיף להימנע מזה?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
האם מותר לנדור נדר בשבת, או שעדיף להימנע מזה?

שו''ת ברסלב - שאלות ותשובות בהלכה

שאלה:

רציתי לשאול: האם מותר לנדור נדר בשבת, או שעדיף להימנע מזה?

תשובה:

הגמרא במסכת שבת דורשת על הפסוק "ממצוא חפצך ודבר דבר" (ישעיה נח) ממצוא חפציך - חפציך אסורין, חפצי שמיים מותרים. ודבר דבר - שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול. והגמ' שם בדף קנ עמוד א' מביאה את דעת ר' אלעזר שפוסקים צדקה לעניים בשבת.

וכך פסק הרמב"ם להלכה ובשולחן ערוך סימן ש"ו סעיף ו', וכתב שם הרמ"א שהמנהג להקל במה שנוהגין ליתן לקורא בתורה מי שברך ונודר לצדקה מהטעם שמותר לפסוק צדקה בשבת, עיין שם.

ואם כן נמצינו למדים שמותר לידור נדרי מצוה בשבת. בפרט אם חושש שיתרשל בדבר ורוצה לזרז את עצמו לצורך מצוה - מותר אפילו בדבר שלא יכול לעשותו בשבת, כגון שאומר למחר אכתוב ספר תורה או מזוזה, דאמירה לגבוה הוי כנדר.

אמנם באופן שאין חשש שיתרשל רצוי להימנע מכך, ויש חולקים וסוברים דכל שהוא לדבר מצוה מותר.


ולכן לשאלתך: אם יש צורך לידור ובפרט שאתה מקיים מיד, וודאי שמדובר בדבר שמותר לעשותו בשבת - יהיה מותר לידור והוא שיהיה בזה דבר מצוה, שאם לא כן - אסור.


---

מקורות: שבת קי"ג., רמב"ם פרק כ"ד הלכה ה', הגמ"א והכנסת הגדולה. בשו"ע סימן ש"ו סעיף ו' וסימן ש"ז סעיף א', ובמ"ב ס"ק א' הביא את דעת האוסרין והמתירים. ילקוט יוסף סימן ש"ז סעיפים ז'-ח'. ספר המידות אות כעס סעיף כ' "מי שהוא כעסן ידור נדר וישלם תכף, ועי"ז יבטל ממנו הכעס.

התשובה נמסרה על ידי הרה"ג ר' הלל אמדדי שליט"א - מורה צדק בבית ההוראה "היכל הקודש" חסידי ברסלב יבנאל

גם אתם רוצים לשאול שאלות בהלכה?

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup