ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מותר לעקר (לסרס) בעל חיים ?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מותר לעקר (לסרס) בעל חיים ?

שאל את הרב - שאלות ותשובות בהלכה

שאלה:

מותר לעקר (לסרס) בעל חיים?

תשובה:

אחד מהאיסורי תורה החמורים ביותר, שהוא אחד מתרי"ג המצוות, שאסור לסרס בעלי חיים, שנאמר (ויקרא פרק כ"ב פסוק כ"ד), "ומעוך וכתות ונתוק וכרות לא תקריבו לה', ובארצכם לא תעשו" וביאר בספר החינוך (מצוה רצ"א), הטעם וז"ל "משרשי המצוה, לפי שהשם ברוך הוא ברא עולמו בתכלית השלימות, לא חסר ולא יתר בו דבר מכל הראוי להיות בו לשלימותו, והיה מרצונו ובירך בעלי החיים להיותם פרים ורבים, וגם צוה הזכרים ממין האדם על זה, למען יעמודו, שאם לא כן, יהיה המין כלה אחר שהמות מכלה בהם. 

ועל כן המפסיד כלי הזרע מראה בנפשו כמי שהוא קץ במעשה הבורא ורוצה בהשחתת עולמו הטוב", ע"כ.

בספר חשוקי חמד הביא שאלה:

שבעיר אחת היה ריבוי טבעי גדול של חתולים, והם גרמו לנזקים, ונשים בהריון נתקפו בבהלה כאשר החתולים קפצו עליהם. 

החליטה העיריה לבצע עיקור וסירוס של חתולי הרחוב. הם פנו לתושבים שלא להאכיל את החתולים החל מהשעה שמונה בערב טרם לכידתם [כדי שיהיו מורעבים, ויכנסו למלכודות שיכינו להם עם מזון בתוכו] 

האם הדבר מותר?

והשיב שיש בזה איסור תורה שנאמר "ובארצכם לא תעשו" - כל שבארצכם, ונפסק בשו"ע (אבה"ע סימן ה סי"א) שאסור להפסיד אברי הזרע בין באדם בין בבהמה חיה ועוף, אחד הטמאים ואחד הטהורים ולכן הסירוס אסור. 

ומה שאפשר לעשות הוא להמיתן ובזה יתכן שאין איסור של צער בעלי חיים, כיון שסופן למות. 

אך דעת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל לא הייתה נוחה מלהרגן. ואולי חשש לבל תשחית כמבואר במסכת חולין (דף ז ע"ב) והחתולים הרי מביאים תועלת בצידת עכברים ונחשים. 

אבל בשעת הצורך כשגורמים בהלה לתושבים, אולי מותר. 

ועכ"פ קל יותר להמיתן מאשר לסרסם.

התשובה נמסרה ע"י הרה"ג ר' גד סולומון והרה"ג ר' עמרם ועקנין, מורי צדק בבית ההוראה 'צדק ומשפט' של חסידי ברסלב ביבנאל.

לשו"ת בהלכה - שאלות ותשובות בהלכה לחץ כאן »
לשו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב לחץ כאן »

גם אתם רוצים לשאול שאלות בהלכה?


שאלות שאולי פספסתם:מהו המקור לכיסוי ראש מהתורה? שכחתי את האור דולק במקרר
בשבת, מה עושים?
האם מתן מעשר מכספים זה חיוב או מנהג?
[וישנם דעות המקילים לטבול אפילו במים חמים וכן העלה  מהר"י עייש  שלא אסרו חכמים כשמתכווין לשם טבילה, וכן דעת הקרבן נתנאל והנודע ביהודה שכל איסור מים חמים בשבת זה רק ע"י רחיצה אך טבילה מותרת אפילו במים חמים].
לסיכום: הטוב ביותר שתטבול במקווה קרה ולא חמה,ואם קשה יש להקל במקווה פושרת אך לא במים חמים,
[אך  ישנם פוסקים כנ"ל המקילים לטבול בשבת  במקווה שמימיה חמים)


0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup