ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - האם ביום שישי בשחרית צריך לומר תחנון?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
האם ביום שישי בשחרית צריך לומר תחנון?

שאל את הרב - שאלות ותשובות בהלכה

שאלה:

התפללתי בבית הכנסת ביבנאל ביום שישי בתפילת שחרית, וראיתי שאינם אומרים תחנון, ושאלתי ואמרו לי שזה מנהג חסידים, מה המקור למנהג זה, ומדוע?

תשובה:

המנהג אצל חלק מהחסידים שלא לומר תחנון בשחרית בערב שבת קודש, וכ"כ בשו"ת משנה הלכות (חי"א סימן ק'), ששאלוהו מדוע הנהיג כן בבית מדרשו, והשיב, שכן ראה אצל מרבותיו הגאונים הצדיקים וגם משאר צדיקים, ונתן טעם לכך, ואח"כ מצא שהוא מנהג קדמון המובא בספר התדיר לרבינו משה ב"ר יקותיאל מרומי, (אחד מן הראשונים סימן ח' עמ' קצ"ב), וז"ל "בערב שבת שחרית נהגו שלא ליפול על פניהם, לפי שהם צריכים למהר ולקצר כדי להתעסק בצרכי שבת, אבל אם היה תענית ציבור נופלים על פניהם בשחרית ואומר הי"ג מדות וסליחות, אבל במנחה של ערב שבת אין נופלים על פניהם אפילו בתענית ציבור", עכ"ל, ושמח ע"ז כעל כל הון, ע"ש. (ועיין להפרי מגדים (סימן קל"א משב"ז סק"י), שהקשה אמאי אמרינן תחנון בע"ש שחרית, ונשאר בצ"ע, ע"ש).  וכ"פ בשו"ת שמע ישראל סימן כ'), ובלקט הקמח החדש (סימן קל"א אות נ"ה), 

והובא מנהג זה בפסקי תשובות (ח"ב עמ' ע"ז בהערה), והוסיף שכן נהג הדברי חיים מצאנז, וכן נהג מוהרצ"ה מזידיטשוב, וכן הייטב לב ובנו הקדושת יום טוב, ובנו הגה"ק מסטמאר זצ"ל, נהגו כן, והובא בליקוטי מהרי"ח (ח"ב סדר התנהגות ערב שבת). והובא מנהג זה גם בספר נטעי גבריאל (פ"א הלכה ב'), ע"ש.

ומו"ר כ"ק מוהרא"ש זי"ע כתב לשאלת בית ההוראה בלשון הזה (במכתב ט"ז אב התשס"ח), "בענין אמירת תחנון בערב שבת וכו', אצלינו לא נוהגים כי כבר בערב שבת מריח אור השבת בגילוי רב ונפלא מאד, וכבר הולכים לעשות קניות לכבוד שבת, ולכן אצל חסידים נוהגים לא לומר בערב שבת תחנון, לא צריכים לעשות מזה שום בלבול אלא צריכים לדעת שכך נוהגים", ע"כ. 

אתה הראת לדעת, כי מנהג זה, יש לו מקור ושורש בהלכה, ובמקום שנהגו, יש להניחם לנהוג כמנהגם, ובעיר הקודש יבנאל, כן הנהיג מוהרא"ש זי"ע.


התשובה נמסרה ע"י הרה"ג ר' גד סולומון, מורה צדק בבית ההוראה 'צדק ומשפט' של חסידי ברסלב ביבנאל.

לשו"ת בהלכה - שאלות ותשובות בהלכה לחץ כאן »
לשו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב לחץ כאן »

גם אתם רוצים לשאול שאלות בהלכה?


שאלות שאולי פספסתם:ראיתי כמה דברים שכתבתם לגבי
לחם מטוגן. לכן אני רוצה להיות
בטוח מה מברכים עליו?
האם מותר לאשה הנמצאת בעזרת
נשים לקנות עלייה לספר תורה או
פתיחת ההיכל?
דירה שנפטרה בה הדיירת האחרונה
מה עליי לעשות על מנת לטהר
את הבית?
[וישנם דעות המקילים לטבול אפילו במים חמים וכן העלה  מהר"י עייש  שלא אסרו חכמים כשמתכווין לשם טבילה, וכן דעת הקרבן נתנאל והנודע ביהודה שכל איסור מים חמים בשבת זה רק ע"י רחיצה אך טבילה מותרת אפילו במים חמים].
לסיכום: הטוב ביותר שתטבול במקווה קרה ולא חמה,ואם קשה יש להקל במקווה פושרת אך לא במים חמים,
[אך  ישנם פוסקים כנ"ל המקילים לטבול בשבת  במקווה שמימיה חמים)


0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup