ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - הבנתי שמוהרא"ש זי"ע הנהיג למנות 5 ימים קודם הז"נ אף לבני עדות המזרח?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
הבנתי שמוהרא"ש זי"ע הנהיג למנות 5 ימים קודם הז"נ אף לבני עדות המזרח?

שאל את הרב - שאלות ותשובות בהלכה

שאלה:

הבנתי שכ"ק מוהרא"ש זיע"א, הנהיג בקהילתכם למנות 5 ימים קודם הז"נ אף לבני עדות המזרח, שאלתי היא, האם מוהרא"ש הוסיף טעם לדבר? תורה היא וללמוד אני צריך.

תשובה:

שאלה חשובה ויסודית מאד שאלת, ויש בזה אריכות רבה בדברי הפוסקים בשולחן ערוך סימן קצ"ו סעיף י"א, ובנושאי כליו, ולהלכה לפי מרן השו"ע מונים ארבע מזמן המעשה, וכן מורה הגרע"י זצוק"ל לבני ספרד שכן צריך לנהוג בפרט בארץ ישראל אתריה דמרן, ומאידך להרמ"א ובני אשכנז מונים חמשה ימים מיום הראיה, וכתב הרמ"א שאין לשנות המנהג וכל הפורץ גדר ישכנו נחש.

ובאמת רבו המנהגים בזה, וגם בקרב עדות הספרדים בחוץ לארץ נהגו בהרבה מקומות למנות חמשה ימים כדעת הרמ"א, והרבה מפוסקי ספרד הנהיגו כן בקהילתם, מכמה סיבות (עיין בשו"ת רב פעלים ועוד), וכן הורה הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל (הובא בספר אבני שהם שם), ועוד.

וכשעסקנו בסוגייא זו בעמקות בכולל הוראה תפארת בנימין ביבנאל עיר ברסלב, שאלתי בתור מורה הוראה ומו"צ כאן בקהילתנו, את מו"ר עט"ר כ"ק אדמו"ר מוהרא"ש זי"ע, מה המנהג כאן (שכידוע בקהילתנו יש את כל סוגי העדות וכן יש הרבה מבני אשכנז), וזה לשונו הטהור, "בענין שאלתך וכו', אצלינו נוהגים כמו הרמ"א, וכדאי להחמיר עוד יום וכו', ואף שזה קשה, עם כל זאת עדיף ככה, כי אם יקלו יצא מזה קלקולים גדולים, ודי לחכימא" (מכתב מיום ה' לסדר וארא כ"ד טבת התשע"ב).

 

     ולאחר דברים אלו אין מה להוסיף ולבאר, שהרי אם נמנה ארבע מהמעשה נתת תורת כל אחד ואחד בידו, ויכולים לבוא לידי מכשול בספירת השבעה נקיים, וכבר אירע כן כמה פעמים, והעירו זאת הפוסקים.

      ולמעשה אין זו שאלה תיאורטית כ"כ, כי המציאות היא שנשותינו אינן פוסקות לראות גם לאחר ארבע ימים והלוואי יפסיקו לראות רק לאחר חמשה ימים, ויש שרואות ששה או שבעה ימים (בפרט שיש לה התקן וכדומה), וכל הנפק"מ היא שראתה בימי טהרה כתם האסור מדרבנן, שבזה יש מקום להקל בשאלת חכם באופנים מסוימים, והכלל שאין בזה הוראה כללית, אלא כל מקרה לגופו של ענין, וחשוב מאד שהשואל יאמץ לו רב שמכיר אותו ויודע לנפשו ומה הוא צריך, ויורה לו ע"פ מה שהורו לנו חכמי הדור לכל אדם ואדם "באשר הוא שם".

       הקב"ה יעזור שנזכה תמיד לשמור ולהיזהר בהלכות אלו שהם מהחמורות שבחמורות, והם יסוד הטהרה של כלל ישראל, וידוע מה שכתב המהרש"א (חידושי אגדות סוף מסכת נדה), שמה שאמרו חז"ל "כל השונה הלכות בכל יום", סובב והולך על הלכות נדה שבהם יש להתמיד יום יום, - ותורה היא וללמוד אתה צריך, וב"ה אכשור דרי ויש הרבה ספרי קיצורים בלשון קלה, ותמיד היה כ"ק מוהרא"ש זי"ע היה מזהיר לאברכים צעירים שעתה נשאו שילמדו בכולל הלכות נדה בעיון, ויקפידו גם ללמוד עם נשותיהן כמה הלכות נדה בקצרה בכל יום, וילכו לשמוע שיעורי הלכה בעניינים אלו, ותמיד ישאלו לרב מורה הוראה שבקי בהלכות אלו ולא יקלו ויפסקו לעצמם ח"ו,  ה' יעזרנו על דבר כבוד שמו.

 

התשובה נמסרה ע"י הרה"ג ר' גד סולומן, מורה צדק בבית ההוראה 'צדק ומשפט' של חסידי ברסלב ביבנאל.


לשו"ת בהלכה - שאלות ותשובות בהלכה לחץ כאן »
לשו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב לחץ כאן »

גם אתם רוצים לשאול שאלות בהלכה?


שאלות שאולי פספסתם:דיקור סיני או מסז' רפואי לאשה ע"י
גבר ולהפך ע"י אשה לגבר האם זה בעיה?
האם מותר לאכול נקניקיות? שמעתי
שיש בהם שאריות של נוצות וצפרניים וכו'?
האם מותר לברך על שתי מאכלים ביחד
כשעל אחד מהם כבר בירכתי
[וישנם דעות המקילים לטבול אפילו במים חמים וכן העלה  מהר"י עייש  שלא אסרו חכמים כשמתכווין לשם טבילה, וכן דעת הקרבן נתנאל והנודע ביהודה שכל איסור מים חמים בשבת זה רק ע"י רחיצה אך טבילה מותרת אפילו במים חמים].
לסיכום: הטוב ביותר שתטבול במקווה קרה ולא חמה,ואם קשה יש להקל במקווה פושרת אך לא במים חמים,
[אך  ישנם פוסקים כנ"ל המקילים לטבול בשבת  במקווה שמימיה חמים)


0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup