ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מה הכוונה ב'חיפוש אחר הצדיק'? בגוף ממש או בספריו?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מה הכוונה ב'חיפוש אחר הצדיק'? בגוף ממש או בספריו?

שאלה:

מאת מנחם:
לכ״ק אדמו״ר שליט״א נר״ו שלום וברכה. ברצוני לשאול מה המסורת בברסלב בעניין החיפוש אחרי הצדיק? חלק אומרים לחפש אותו בגוף ממש, זאת אומרת את אותו תלמיד שזכה לבחינת ״כמוני ממש״ כמובא בדברי רבינו וכו׳ וחלק אומרים לחפש את בחינת הרוח הקודש שלו בספריו וכו׳ מה האמת בזה?

 השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ג' לסדר משפטים כ"א שבט ה'תשע"ב

שלום וברכה אל מנחם נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

רביז"ל אמר בראש השנה תקע"א את המאמר "תקעו תוכחה" (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') ושם הוא מדבר איך שצריכים לחפש ולבקש מאד אחר מנהיג אמיתי להתקרב אליו וכו', וזה היה התורה אחרונה שרביז"ל אמר בעלמא הדין, וענין החיפוש והביקוש אחר הצדיק מבואר באריכות גדול מאד ב"לקוטי הלכות" (שלוחין הלכה ה'), ותמצית דבריו שצריכים לחפש אחר הרוח הקודש של הצדיק שהשאיר אחריו ברכה בתוך ספריו הקדושים, ולכן כל מי שהתמיד יותר בספריו הקדושים והוא בקי בהם ישר והפוך וכו', אצלו יותר מאיר אור הצדיק, כי שלימות הצדיק שהשאיר אחריו תלמידים שהם מלמדים את תורתו לאחרים.

וזה היה חטא העגל שאמרו (שמות ל"ב) "קום עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו" שלא השתדלו לחפש קדושת רבם משה כראוי עד שנפלו לטעות כזה על ידי הערב רב, שמאחר שאינם יודעים מה היה לו למשה, על כן רצו לעשות להם אלהים אחרים. ולא שתו אל לבם האמת, כי אדרבא, מאחר שמשה עשה להם טובות כאלה וגלה להם אלהותו יתברך בהתגלות נפלא ונורא כזה, בפרט בשעת מתן תורה. ואם עכשיו נעלם מהם, אדרבא, זה לטובתם, כדי שישתדלו לחפש ולבקש את קדושת הרוח הקודש שלו יותר ויותר, עד שיתבררו ביותר ויותר, כאשר היה באמת שמשה עלה למרום כדי לקבל שארי מצוות התורה, כדי לתקנם ולבררם בשלימות יותר ויותר, רק הם היו צריכים לעמוד על עמדם ולצפות לישועת השם ולחפש ולבקש ולהתגעגע אחריו עד שהיה חוזר ובא אליהם והיה מלמדם ומאיר בהם כל התורה.

וכמו שעשה יהושע שעמד אצל ההר והמתין שם על משה רבו, והיה תולה עיניו למרום ומצפה רק שיחזור ויתגלה אליו, אבל בעוונותינו הרבים לא נזהרו בזה עד שנכשלו כל כך שמשם כל החרבנות וכל הגליות, כי חזר ונמשך זוהמת הנחש שמהם הכפירות של עכשיו שעל ידי זה אריכת הגלות בעוונותינו הרבים.

ועיקר התיקון על ידי צדיקי אמת שבכל דור שיש להם איזה בחינת רוח הקודש גם עכשיו כאשר האריך רביז"ל בזה התורה, אבל צריכין לחפש ולבקש אחריו מאד בכל עת אפילו מי שכבר התחיל למצאו וכו'.

כי בודאי הצדיק לא מת ובודאי נשאר השארת קדושתו אצל בניו ותלמידיו, רק שצריכין לחפש ולבקש אחר זה מאד מאד, ועל ידי כל חיפוש ובקשה מוצאין בוודאי קדושת השארתו אצל בניו ותלמידיו וכו' וכו', עיין שם באריכות גדול מאד.

וראוי לכל חסיד ברסלב לדעת את ההלכה הזאת ישר והפוך, כי הלכה הזאת היא יסוד היסודות בחסידות ברסלב, שהעיקר הוא לחפש ולבקש את הרוח הקודש שבספרי רביז"ל, וכן ללכת אל זה שבקי יותר בספרי רביז"ל, ושספריו הקדושים שגורים על פיו בעל פה ממש, כי רביז"ל נמצא בתוך ספריו הקדושים, וכמו שאמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ב) אשר פניו שכלו ונשמתו נמצאים בתוך ספרו.

ולכן צריכים לקיים את מאמר התנא (אבות פרק ה') הפך בה והפך בה, דכולא בה. ובה תחזי, וסיב ובלה בה, ומנה לא תזוע, שאין לך מדה טובה הימנה; ולא כמו שנהוג היום שכל מי שמדבר או כותב בלשונות של קבלה וכו', חושבים מי יודע מה הוא וכו', ובאמת הכל הבל ורעות רוח, כי עיקר יסוד דעתו של רביז"ל היא תמימות ופשיטות גמור, למצוא את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, כמובא בדבריו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ב) שעיקר היהדות היא תמימות ופשיטות בלי שום חכמות כלל, ולהסתכל בכל דבר שעושה שיהיה שם השם יתברך, אקווה שתבין דבר מתוך דבר.

 הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מלאו בטופס 'צור קשר' את השאלה שלכם. מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup