ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מדוע לא מעלים את עצמות רבנו לארץ ישראל?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מדוע לא מעלים את עצמות רבנו לארץ ישראל?

שאלה:

מאת ידידיה:
מדוע לא משתדלים להעלות את עצמותיו של רבנו הקדוש לארץ ישראל? האם גם כשיבוא המשיח ניסע לאומן?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ד' לסדר משפטים כ"ב שבט ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ידידיה נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

רביז"ל רצה להטמן באומן דייקא, מפני שהיה שמה קידוש השם נורא ונפלא מאד, והוא רצה להיות בין הקדושים, וגילה את דעתו שרק שמה הוא רוצה, וזה אמר עוד שמונה שנים לפני ההסתלקות שלו, בשעה שנסע מעיר זלאטפאלי אל עיר ברסלב, עבר דרך עיר אומן ושבת שם, ואז הראה על המקום הזה (איפה הציון שלו) ואמר שכאן טוב להקבר, ואחר כך עבר עליו מה שעבר בהשמונה שנים שגר בעיר ברסלב, שהגיע לכל המדריגות שרק ילוד אשה יכול להגיע בזה העולם. אחר כך כשפרצה שריפה בביתו בעיר ברסלב, ובאו השליחים מעיר אומן שיבוא לגור שם, נתאדמו פניו מאד (כי זה היה הקריאה להסתלקותו), כידוע הסיפור הזה באריכות בחיי מוהר"ן ובימי מוהרנ"ת ובפעולת הצדיק.

הרי שלך לפניך שרביז"ל רצה רק להשאר באומן, [מובא בימי מוהרנ"ת בזה הלשון "ונקבר בשלום יום רביעי ג' דחול המועד סוכות י"ט תשרי באומן, העיר אשר בה בחר בחיים חיותו להקבר שם, כאשר נשמע מפיו הקדוש פעמים אין מספר, שאמר לפני כמה אנשים שקהילת אומן הוטבה בעיניו להקבר שם, מחמת שהיו שם קדושים הרבה וכו', ובשביל זה היה העיקר שבא לאומן חצי שנה קודם הסתלקותו, והשם יתברך עזרו ורצון יראיו יעשה, ויבוא בשלום וינוח בשלום על משכבותיו בשלום, כי שם המקום המוכן לו מששת ימי בראשית, לעסוק משם בתיקון העולם לדורות לכל מי שיבוא אליו לשם ויאמר העשרה קפיטל תהלים הידועים אצלו כאשר הבטיח בחיים חיותו, אשרי הזוכה לזה"], אחרי דיבורים כאלו מי יהין לנגוע ברביז"ל? ומי יעבור על ציוויו שציוה בפירוש שרוצה להיות באומן.

מובא ברמב"ם (פרק י"ב מהלכות מלכים הלכה א') אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם או יהיה שם חידוש במעשה בראשית אלא עולם כמנהגו נוהג וכו', (שם הלכה ב') וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו, שדברים סתומין הן אצל הנביאים, גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו, אלא לפי הכרע הפסוקים, ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו, ועל כל פנים אין סדור הויית דברים אלו, ולא דקדוקיהן עיקר בדת, ולעולם לא יתעסק אדם בדברי ההגדות ולא יאריך במדרשות האמורים בענינים אלו, וכיוצא בהן, ולא ישימם עיקר, שאין מביאין לא לידי יראה, ולא לידי אהבה, וכן לא יחשב הקצין, אמרו חכמים תיפח רוחם של מחשבי הקצים, אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר וכו', עיין שם. ולכן למה לנו לדבר מדברים שהרמב"ם אומר בפירוש לא לדבר וכו'.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח. 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מלאו בטופס 'צור קשר' את השאלה שלכם. מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup