ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - אני שקוע בחובות גדולים מכל הכיוונים. מה אני יכול לעשות?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
אני שקוע בחובות גדולים מכל הכיוונים. מה אני יכול לעשות?

שאלה:

מאת חיים:
שלום אל הרב. נשקעתי בחובות גדולים מכל הכיוונים ואני לא רואה דרך לצאת מזה, ממש אין לי אור בקצה המנהרה. מה אני יכול לעשות?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר תרומה כ"ו שבט ה'תשע"ב

שלום וברכה אל חיים נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

ידוע שרביז"ל הקפיד מאד מאד לא להיות בעל חוב, ובפירוש גילה על עצמו (שיחות הר"ן סימן קכ"ב) שאם לא היה ממתין בבטחון לישועת השם כבר היה איש נוסע ומטולטל כמו כל הנוסעים ומטלטלים עצמם בשביל הפרנסה כנהוג עכשיו. והכוונה כי אמר זאת לענין הנהגת הבית בפרנסה ומלבושים ושאר צרכי הבית שעל פי רוב חסר לאדם הרבה. כגון, לזה חסר מלבוש פשוט, ויש שחסר להם מלבושים חשובים או דירה וכו'. שצריכין להמתין לישועת השם ולבלי לדחוק את השעה (ערובין יג:) למלאות החסרון תכף ומיד. רק צריכין להמתין עד ירחם השם.

ואמר רביז"ל על עצמו שאם לא היה ממתין, כגון כשהיה חסר לו איזה דבר, אם היה דוחק את השעה שיהיה דווקא תיכף, היה צריך ללוות לעצמו ולהיות בעל חוב עד שהיה מוכרח להיות נוסע ומטולטל. כמו שאנו יודעים ענין הנוסעים שהם מוכרחים תמיד ליסע על המדינה מחמת שהם תמיד בעלי חובות, וענין זה צריכים לידע מאד. וצריכין ללמד עצמו להרגיל את עצמו בזה מאד. כי לכל אדם חסר הרבה אפלו בעלי בתים ועשירים גדולים, מכל שכן מקבלים אפילו החשובים והגדולים. וצריך לזה להסתפק במיעוט ולהנהיג ביתו כפי השעה והזמן. ואם נדמה לו שצריך מלבוש או לאשתו ובניו, אף על פי שמוכרח לו אל ידחק השעה ללוות ולהקיף ולהיות בעל חוב, אך ימתין עד שיבוא עיתו. וטוב לסבול דוחק אפילו במזונות וכל שכן במלבושים ודירות וכו' ולא להיות בעל חוב. ומוטב שיהיה בעל חוב לעצמו או לבני ביתו במלבושים מלהיות בעל חוב להחנוני או לאחרים.

כי בכל עניני פרנסה צריכין להמתין עד שיבוא עיתו, כמו שכתוב (תהלים קמ"ה ט"ו) "עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו".

וזה דעת רביז"ל עדיף להיות חייב לעצמו מלהיות חייב לאחרים, כי רואים רוב בני אדם קודם כל לווים בלי שום חשבון מאיפה שיהיה להם לשלם וכו', ואחר כך נתקעים בחובות גדולים וכו', ומשלמים ריבית וריבית דריבית וכו', עד שהחוב טופח לאלפים ולרבבות וכו', ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קי"ב) שיש עבירה שמי שעובר על העבירה ההיא שיהיה בעל חוב תמיד, ואפילו יעשה כל טצדקי דאפשר להתפרנס לא אפשר כלל ויהיה בעל חוב תמיד, ולפעמים גורם העבירה שמפיל גם אחרים להיותם בעלי חובות, ולזה יש עת שנעשו כמה בעלי חובות בעולם, זהו מחמת העבירה שנתגברה בעולם חס ושלום. [עבירה הזו הוא פגם הברית הוצאת זרע לבטלה, כידוע שהאריז"ל אמר לכוון בברכת תקע בשופר 'וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצינו' באומרו יח'ד מארב'ע כנפו'ת שהוא ראשי תיבות (איוב כ') ח'יל ב'לע ו'יקאינו, שהקליפה שבלעה את הטיפות יצטרך להקיא את הניצוצות, וזה שהראשי תיבות זה גם כן ח'ו'ב', כי החטא הזה גורם לאדם שיהיה תמיד בעל חוב].

ועצה לזה אמר רביז"ל (שם) לשוב בתשובה בכלליות ולהתחנן לפני השם יתברך להצילו מעבירה זו, ולהתחרט בכלליות על עבירה זו. ועת לשוב על זה הוא כשהוא במוחין דגדלות, אזי טוב להתחרט ולבקש מאת הבורא יתברך על זה ולשוב בתשובה. כי מוחין דקטנות הוא בחינת בעל חוב. כי אמרו חכמינו הקדושים (קדושין מט:) עשרה קבין שינה ירדו לעולם, תשעה נטלו עבדים, שינה הוא בחינת מוחין דקטנות, עבדים בחינת (משלי כ"ב ז') "עבד לווה לאיש מלוה", ולזה כשהוא במוחין דגדלות אזי העת לשוב על זה ולבטל העונש של בעל חוב בחינת מוחין דקטנות.

כשאדם מרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, על ידי זה זוכה להגיע לגדלות המוחין, כי בזה שמדברים אל הקדוש ברוך הוא, נדבק מח מחשבתו שהוא נשמתו באין סוף ברוך הוא, ובא לידי גדלות המוחין, והרגע שנתגדל מוחו, אז העצה להתחיל לשלם לכל הבעלי חובות קצת ועוד קצת וכו', ולהמשיך לבקש את הקדוש ברוך הוא שתיתן לי כסף לשלם את החובות, ואז על ידי מעט שמשלמים בכל יום, לבסוף נפטרים מכל החובות, וגם הבעלי חובות כשרואים שההוא משלם לו בכל יום אפילו דבר פעוט, הוא לא דוחק עליו, וזה בדוק ומנוסה.

ולכן אסור להכנס בקטנות המוחין, אלא להתחיל לשלם חזרה לכל הבעלי חובות שלו בכל פעם סכום אפילו פעוט, ולומר להבעלי חובות ולהבטיח להם שהוא ישלם להם עד פרוטה אחרונה, ויגלה את המצב שלו שהוא דחוק מאד, ואז כל בר דעת יעזוב אותו, מה שאין כן מי שהוא חצוף גדול שלא די שהוא לווה מאנשים כסף, ולא רק שלא רוצה לשלם, אלא מעיז פניו בפני בעל חובו, ואומר פתוח אני לא ישלם לך וכו' וכו', בוודאי לא יעזבו אותו וירדפו אותו עד חורמה.

ולכן עצתי אמונה שתבקש ממנו יתברך על גדלות המוחין, ובכל פעם שנכנס לך איזה שפע, תתחיל לשלם לאט לאט לכל הבעלי חובות וכו', ואפילו שבהתחלה יצעקו עליך, עם כל זאת כשאתה משלם אפילו מעט או דבר פעוט, יעזבו אותך, ולבסוף תזכה לשלם את כל החובות שלך, כי מהשמים רואים שאדם רוצה לשלם, והוא משתדל מאד מאד לשלם, אז נותנים לו שפע מהשמים שיהיה לו לשלם, וזה בדוק ומנוסה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מלאו בטופס 'צור קשר' את השאלה שלכם. מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup